Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 237 Luns, 14 de decembro de 2015 Páx. 46782

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 4 da Coruña

EDICTO (1248/2012).

Eu, Encarnación Mercedes Tubío Lariño, secretaria do Xulgado do Social número 4 da Coruña, dou fe e certifico que neste xulgado se seguen autos número 1248/2012 por instancia de Pedro Gestal Cambre contra a empresa Carpintería Metálica M3 Coruña, S.L., sobre cantidade, nos cales recaeu sentenza con data do 16 de novembro de 2015 que, copiada nos particulares necesarios, di así:

Resolvo:

Estímase a demanda formulada por Pedro Gestal Cambre contra a empresa Carpintería Metálica M3 Coruña, S.L. e, en consecuencia:

Condénase a empresa Carpintería Metálica M3 Coruña, S.L. a lle aboar ao demandante a cantidade de dous mil seiscentos cincuenta e tres euros con sesenta e sete céntimos de euro (2.653,67 euros).

Notifíqueselles esta resolución ás partes e fágaselles saber que contra ela non cabe recurso de suplicación por razón da contía, sen prexuízo dos demais motivos previstos no artigo 191 da Lei reguladora da xurisdición social (LRXS).

A competencia para coñecer o recurso de suplicación corresponderá, de ser o caso, ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que se deberá anunciar neste xulgado no prazo dos cinco días seguintes ao da notificación desta resolución, para o cal abondará a manifestación da parte ou do seu avogado, graduado social ou representante, dentro do indicado prazo.

Se o recorrente non goza do beneficio de xustiza gratuíta deberá, ao tempo de anunciar o recurso, ter consignado a cantidade obxecto de condena, así como o depósito de 300 euros na Conta de depósitos e consignacións que ten aberta este xulgado, facendo constar no ingreso o número de procedemento.

Así o acorda, manda e asina Nicolás E. Pita Lloveres, maxistrado do Xulgado do Social número 4 da Coruña.

Para que conste, para efectos da súa publicación no Diario Oficial de Galicia co fin de que sirva de notificación en forma á empresa Carpintería Metálica M3 Coruña, S.L., expido e asino este edicto.

A Coruña, 23 de novembro de 2015

A secretaria xudicial