Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 242 Luns, 21 de decembro de 2015 Páx. 47655

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Mar

ANUNCIO do 1 de decembro de 2015, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se notifica o inicio do expediente PSC-RI-0525/2015-PPM e oito máis.

De conformidade co disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE núm. 285, do 27 de novembro), logo de ser intentada sen éxito a notificación persoal a través do servizo de Correos, notifícaselles ás persoas interesadas que se sinalan no anexo deste anuncio o inicio do expediente PSC-RI-0525/2015-PPM e oito máis.

A eficacia do acto queda supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único do Boletín Oficial del Estado (TEU do BOE), polo que o prazo para presentar alegacións se computará desde esa publicación.

A persoa interesada poderá comparecer nas oficinas da sede da xefatura de Coordinación da Área do Mar da Xefatura Territorial da Consellería do Mar, sitas na rúa Ramón y Cajal, 2-5º (A Coruña), das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, para o coñecemento íntegro do acordo de inicio e a constancia de tal coñecemento.

O procedemento desenvolverase de conformidade co principio de acceso permanente. Para estes efectos, en calquera momento do procedemento, as persoas interesadas teñen dereito a coñecer o seu estado de tramitación e a acceder e obter copias dos documentos contidos nel, ao abeiro do artigo 3.1 do Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto (BOE núm. 189, do 9 de agosto).

Sen prexuízo do anterior, as persoas interesadas dispoñen dun prazo de 15 días para achegar cantas alegacións, documentos ou informacións xulguen pertinentes e, de ser o caso, propor proba que concrete os medios de que pretendan valerse, segundo o disposto no artigo 16.1 do Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto.

De non efectuar alegacións sobre o contido da iniciación do procedemento no prazo previsto no artigo 16.1 citado, a iniciación poderá ser considerada proposta de resolución, cos efectos previstos para esta nos artigos 18 e 19 do Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto, de conformidade co establecido no artigo 13.2 dese real decreto.

A Coruña, 1 de decembro de 2015

P.D. (Resolución do 20.11.2015)
María José Cancelo Baquero
Xefa do Servizo de Recursos Mariños da Coruña

ANEXO

Expediente: PSC-RI-0525/2015-PPM.

Persoa interesada: Enrique Brión Vilas.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: A Igrexa 2, Cespón, Boiro.

Expediente: PSC-RI-0533/2015-PPM.

Persoa interesada: Francisco Domínguez Castro.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: San 72, Abanqueiro, Boiro.

Expediente: PSC-RI-0534/2015-PPM.

Persoa interesada: Francisco A. del Río Bouzón.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: Angustia 47, A Pobra do Caramiñal.

Expediente: PSC-RI-0541/2015-PPM.

Persoa interesada: Desirée Caamaño González.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: Escarabotiño 34, edif. 188, baixo, Boiro.

Expediente: PSC-RI-0582/2015-PPM.

Persoa interesada: Roberto Dávila Silva.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: Desmonte, 172, Escarabote, Boiro.

Expediente: PSC-RI-0598/2015-PPM.

Persoa interesada: Antonio Domínguez Noceda.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: Nove de Agosto, Ribeira.

Expediente: PSC-RI-0610/2015-PPM.

Persoa interesada: Carlos Cordeiro de Brito Filho.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: Curros Enríquez 17, 2º D, Noia.

Expediente: PSC-RI-0617/2015-PPM.

Persoa interesada: Mª Elena Colmenero Salgado.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: avenida da Constitución 91, 4º, Boiro.

Expediente: PSC-CO-0569/2015-PPM.

Persoa interesada: Jerónimo Campos Candal.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: Vicente Alexandre, bl. 3, esc. 2 P3-PB, A Coruña.