Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 247 Martes, 29 de decembro de 2015 Páx. 49643

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 17 de decembro de 2015, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso no corpo de xestión da Administración da Xunta de Galicia, escala técnica de inspección turística, convocado pola Orde do 18 de decembro de 2001 (Diario Oficial de Galicia número 250, do 28 de decembro), en execución da sentenza ditada pola Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo o 19 de xullo de 2009 no procedemento ordinario 745/2003, de conformidade co establecido no procedemento de execución por Auto da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do 18 de xullo de 2011, confirmado pola Sentenza do 19 de decembro de 2013, da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo, que foi aclarada polo Auto do 7 de marzo de 2014, pola que se publica a proposta de aspirantes que deben realizar o curso selectivo.

Na sesión que tivo lugar o día 17 de decembro de 2015, o tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso no corpo de xestión da Administración da Xunta de Galicia, escala técnica de inspección turística, convocado pola Orde do 18 de decembro de 2001 (Diario Oficial de Galicia número 250, do 28 de decembro), en execución da sentenza ditada pola Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo o 19 de xullo de 2009 no procedemento ordinario 745/2003, de conformidade co establecido no procedemento de execución por auto da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do 18 de xullo de 2011, confirmado pola Sentenza do 19 de decembro de 2013, da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo, que foi aclarada polo Auto do 7 de marzo de 2014,

ACORDOU:

De conformidade co disposto na base II.3 da convocatoria, publicar a proposta de aspirantes que deben realizar o curso selectivo. A listaxe de aspirantes figura como anexo a esta resolución.

Así mesmo, tal e como se dispón na mencionada base, acórdase elevar a citada proposta á Dirección Xeral de Función Pública.

Santiago de Compostela, 17 de decembro de 2015

Paloma Vázquez Fernández
Presidenta do tribunal

ANEXO
Escala técnica de inspección turística
(aspirantes que deben realizar o curso selectivo)

Nome

Apelidos

DNI

Cualificacións

Total exerc.

Fase concurso

Total

1º exercicio

2º exercicio

3º exercicio

4º exercicio

Santiago Xosé

Bacariza Cortiñas

33265925J

15,49

16,50

 

6,20

38,19

8,6

46,79

Patricia

López Brites

44085952N

14,90

16,50

 

5,10

36,50

0

36,50

Miguel

Losada Pulido

44448108X

14,50

13,00

 

5,90

33,40

0

33,40

Ana Carolina

Lage Mosquera

44479934G

12,54

15,00

 

5,50

33,04

0

33,04

Alberto

Roca Barral

34897373W

12,35

14,50

 

5,50

32,35

0

32,35

Manuel da

Silva Díaz

32635850T

11,76

14,50

 

5,60

31,86

0

31,86