Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 1 Luns, 4 de xaneiro de 2016 Páx. 20

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 16 de decembro de 2015, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se dá publicidade aos beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 6 de marzo de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para a rehabilitación con granito das fachadas de edificacións de vivenda existentes, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015 (código de procedemento IN316A).

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no artigo 78.8 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, e no artigo 20 da Orde do 6 de marzo de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para a rehabilitación con granito das fachadas de edificacións de vivenda existentes, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015 (código de procedemento IN316A), procédese por medio desta resolución á publicación do extracto das axudas outorgadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria ao abeiro da referida orde.

Deste xeito, cómpre sinalar, polo que atinxe ás axudas concedidas con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2015, o seguinte:

a) Norma reguladora da convocatoria: Orde do 6 de marzo de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para a rehabilitación con granito das fachadas de edificacións de vivenda existentes, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015 (código de procedemento IN316A).

b) Aplicación orzamentaria: 08.03.734A.780.1 «Plan para a utilización da pedra natural na envolvente dos edificios».

c) Crédito orzamentario: ano 2015, 200.000,00 euros.

d) Destinatarios: os particulares ou as comunidades de propietarios, sempre que a actuación subvencionable descrita no artigo 2 se realice en vivendas ou edificios de vivenda colectiva da súa titularidade, sitos na Comunidade Autónoma de Galicia.

e) Beneficiarios, importe e finalidade das axudas: no anexo á presente resolución recóllense os beneficiarios, importe e finalidade das axudas.

Santiago de Compostela, 16 de decembro de 2015

Ángel Bernardo Tahoces
Director xeral de Enerxía e Minas

ANEXO
Subvencións concedidas

Beneficiario/a

NIF

Subvención concedida 2015 (euros)

Concello de actuación

Provincia de actuación

Manuel Barrio Blanco

34985964C

10.824,00

O Pereiro de Aguiar

Ourense

Marcos Jaime Mata Mansilla

44830070B

6.047,60

Santiago de Compostela

A Coruña

Felisa Concepción Alonso Quiroga

34576263H

8.910,00

Petín

Ourense

Juan Carlos Neira Brochs

33815603Z

651,75

Viveiro

Lugo

José Manuel Gómez Cabo

44458876Z

2.031,89

Ourense

Ourense

María Cristina Domínguez Arufe

78782598P

4.270,37

Noia

A Coruña

Alfonso Arias Fernández

34546006Y

5.280,00

A Pobra de Trives

Ourense

Pilar Fernández García

52490083N

3.058,65

Marín

Pontevedra

María Teresa Mosquera Ferradás

34903118C

5.676,00

Leiro

Ourense

Mª Elvira García Prieto

76850819E

10.054,06

Sanxenxo

Pontevedra

Jacobo Casal Villares

33999435F

5.052,30

Cervo

Lugo

Víctor Manuel Gómez Díaz

06567392H

1.683,00

Monforte de Lemos

Lugo

Elena Dosinda Maceiras Lago

76368802Q

3.465,00

Dumbría

A Coruña

María Teresa Orduña Domingo

10036986Q

3.960,00

Abegondo

A Coruña

Mª del Carmen González del Río

36040502P

7.234,41

O Grove

Pontevedra

Camilo Pardo Lens

33301379R

10.174,16

Ames

A Coruña

Rosa Elena Bueno Ramallo

33294623F

4.259,14

Padrón

A Coruña

Manuel Gómez Lorenzo

34910257Y

2.100,00

O Pereiro de Aguiar

Ourense

Comunidade de Propietarios avenida Redondela nº 41

H36370393

3.521,62

Redondela

Pontevedra

María Yolanda Martínez Vázquez

76865090X

3.960,00

Ribadumia

Pontevedra

Antonio Añel Paradela

34581714H

2.847,00

Coles

Ourense

María Yanira Somoza López

44827746X

7.800,00

Noia

A Coruña

Pedro Basalo Diéguez

34537262W

858,00

A Pobra de Trives

Ourense

María Jesús Naveira Ulloa

32427798Y

726,00

Abegondo

A Coruña

Mª Isabel Sánchez Varela

35985464D

9.571,80

Vigo

Pontevedra

Alberta Lorenzo Aspres

76827022F

3.712,80

Sanxenxo

Pontevedra

Comunidade de Propietarios Emilia Pardo Bazán nº 52

H32123697

11.048,73

Ourense

Ourense