Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 2 Martes, 5 de xaneiro de 2016 Páx. 144

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 16 de decembro de 2015, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se dá publicidade dos beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 19 de febreiro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións destinadas á renovación total ou parcial de ascensores existentes pertencentes a comunidades de propietarios de edificios de vivendas en réxime de propiedade horizontal radicadas na Comunidade Autónoma de Galicia (plan Renove de ascensores), e se procede á súa convocatoria para o ano 2015 (IN532A).

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega, no artigo 19 da Orde do 19 de febreiro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións destinadas á renovación total ou parcial de ascensores existentes pertencentes a comunidades de propietarios de edificios de vivendas en réxime de propiedade horizontal radicadas na Comunidade Autónoma de Galicia (plan Renove de ascensores), e se procede á súa convocatoria para o ano 2015 (IN532A), procédese por medio desta resolución, á publicación do extracto das axudas outorgadas pola Consellería de Economía e Industria ao abeiro de dita orde.

a) Norma reguladora da convocatoria: Orde do 19 de febreiro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións destinadas á renovación total ou parcial de ascensores existentes pertencentes a comunidades de propietarios de edificios de vivendas en réxime de propiedade horizontal radicadas na Comunidade Autónoma de Galicia (plan Renove de ascensores), e se procede á súa convocatoria para o ano 2015 (IN532A).

b) Aplicación orzamentaria: 08.03.-732A.781.0.

c) Crédito orzamentario: 1.200.000,00 euros.

d) Destinatarios: comunidades de propietarios de edificios de vivendas en réxime de propiedade horizontal da Comunidade Autónoma de Galicia.

e) Beneficiarios, importe e finalidade das axudas: no anexo a esta resolución recóllense os beneficiarios, o importe e a finalidade das axudas.

Santiago de Compostela, 16 de decembro de 2015

Ángel Bernardo Tahoces
Director xeral de Enerxía e Minas

ANEXO

Subvencións concedidas

Beneficiario

NIF

Expediente

Finalidade

Axuda concedida (€)

Comunidade de propietarios Edificio Camilo Veiga

H36852341

IN532A 2015/1-0

Renovación total

8.085,00

Comunidade de propietarios Edificio Venecia

H36033173

IN532A 2015/2-0

Renovación total

20.000,00

Comunidade de propietarios Edificio Tejeras, manzana 22 Portal 1D

H15311236

IN532A 2015/4-0

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Avenida de Lugo 3

H27197870

IN532A 2015/7-0

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Edificio Anduriña

H27130202

IN532A 2015/8-0

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Tomás A. Alonso 10

H36734556

IN532A 2015/9-0

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Travesía de Vigo 21

H36701662

IN532A 2015/10-0

Renovación parcial

8.800,00

Comunidade de propietarios Avenida Madrid 19-21

H27034842

IN532A 2015/12-0

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Avenida General Franco 11

H27130566

IN532A 2015/13-0

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Calle Pintor Pérez Villaamil 15-17

H15305568

IN532A 2015/14-0

Renovación parcial

9.900,00

Comunidade de propietarios Calle Coruña 6-8

H32019572

IN532A 2015/15-0

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Edificio Breogan Portales A, B y C

H36153195

IN532A 2015/16-0

Renovación total

20.000,00

Comunidade de propietarios Andrés Muruais 6

H36144434

IN532A 2015/17-0

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Avenida Castrelos 24

H36697084

IN532A 2015/21-0

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Edificio Fondomar de la Calle Perú

H15214083

IN532A 2015/23-0

Renovación parcial

18.920,00

Comunidade de propietarios Bloq. 41 Coya de CL Salvatierra 4

H36722163

IN532A 2015/25-0

Renovación parcial

20.000,00

Comunidade de propietarios Calles Sobrado de los Monjes número 2 y San Diego número 36

H15455819

IN532A 2015/27-0

Renovación parcial

20.000,00

Comunidade de propietarios Vista Alegre de Vigo

H36638112

IN532A 2015/34-0

Renovación parcial

20.000,00

Comunidade de propietarios Edificio 119 da Avenida Benito Vigo

H36198521

IN532A 2015/35-0

Renovación parcial

10.000,00

Comunidade de propietarios Doctor Fleming 1-3-5

H27136555

IN532A 2015/39-0

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Rivera Atienza Zona-3

H36785376

IN532A 2015/41-0

Renovación parcial

3.119,98

Comunidade de propietarios Campo de la Torre 20

H36140796

IN532A 2015/42-0

Renovación parcial

7.613,00

Comunidade de propietarios Edificio 199 de la Calle Magdalena

H15248560

IN532A 2015/43-0

Renovación parcial

9.391,58

Comunidade de propietarios General Sanjurjo 86

H15088438

IN532A 2015/44-0

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Nicolás Tenorio 29

H32117947

IN532A 2015/46-0

Renovación parcial

9.403,89

Comunidade de propietarios Villa Florida-Sangenjo

H36133031

IN532A 2015/47-0

Renovación parcial

19.305,00

Comunidade de propietarios Peña Corneira 6

H32134306

IN532A 2015/48-0

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Avenida García Barbón 50

H36685808

IN532A 2015/49-0

Renovación parcial

18.234,72

Comunidade de propietarios Montero Ríos 6

H70215801

IN532A 2015/50-0

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Urzaiz 43

H36728996

IN532A 2015/51-0

Renovación parcial

10.000,00

Comunidade de propietarios Diputación 3

H32145260

IN532A 2015/52-0

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Edificio Buenos Aires 42

H36119170

IN532A 2015/53-0

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Camino de la Iglesia 38 y Vicente Aleixandre 10

H15339153

IN532A 2015/54-0

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Edificio Pérez Viondi 1

H36181709

IN532A 2015/56-0

Renovación parcial

10.000,00

Comunidade de propietarios Peña Trevinca 11

H32125023

IN532A 2015/57-0

Renovación total

9.425,90

Comunidade de propietarios Edificio Las Conchas

H36127439

IN532A 2015/58-0

Renovación parcial

10.000,00

Comunidade de propietarios Calle Antonio Rios 68-70-72

H15318918

IN532A 2015/59-0

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Montero Rios 22

H15367733

IN532A 2015/60-0

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Río Narla 20

H27215136

IN532A 2015/62-0

Renovación parcial

7.865,00

Comunidade de propietarios Torre 72

H15171358

IN532A 2015/63-0

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Edificio Cuatro Caminos

E32030637

IN532A 2015/64-0

Renovación parcial

9.075,00

Comunidade de propietarios Edificio Porriño 7-9

H36691566

IN532A 2015/65-0

Renovación parcial

9.317,00

Comunidade de propietarios Edificio CL Oporto 22

H36725372

IN532A 2015/66-0

Renovación parcial

10.000,00

Comunidade de propietarios Ezequiel Massoni 54

H36022366

IN532A 2015/67-0

Renovación total

8.949,60

Comunidade de propietarios Calvo Sotelo 42

H36136463

IN532A 2015/68-0

Renovación total

8.286,84

Comunidade de propietarios Gran Vía 7 y Brasil 1

H36712222

IN532A 2015/69-0

Renovación total

20.000,00

Comunidade de propietarios Gerardo Álvarez Limeses 6

H36356814

IN532A 2015/70-0

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Edificio de Ramón Cabanillas 8

H15171069

IN532A 2015/71-0

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Edificio Calvo Sotelo 9

H36130516

IN532A 2015/72-0

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Edificio Augusto Miranda 1

H36434702

IN532A 2015/73-0

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Edificio Torre de Araujo 1

H32135634

IN532A 2015/74-0

Renovación parcial

15.675,00

Comunidade de propietarios Portal B CL Nicaragua Esquina Pla y Cancela

H15268998

IN532A 2015/75-0

Renovación parcial

6.440,50

Comunidade de propietarios Betania Marín

H36371250

IN532A 2015/76-0

Renovación parcial

8.635,00

Comunidade de propietarios Lameira 6

H36133148

IN532A 2015/77-0

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Rúa Paseo 25

H32117723

IN532A 2015/78-0

Renovación total

20.000,00

Comunidade de propietarios Torrecedeira 73

H36715860

IN532A 2015/79-0

Renovación parcial

7.956,38

Comunidade de propietarios Saenz Díez 35

H32114704

IN532A 2015/80-0

Renovación total

20.000,00

Comunidade de propietarios Martínez Garrido 23

H36786515

IN532A 2015/81-0

Renovación parcial

5.626,50

Comunidade de propietarios Edificio Sunday Bloque 0

H36122299

IN532A 2015/82-0

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Avenida Camelias 135

H36691111

IN532A 2015/83-0

Renovación parcial

3.912,83

Comunidade de propietarios Ravella 24-25-26

H94067576

IN532A 2015/84-0

Renovación parcial

6.624,75

Comunidade de propietarios López Mora 33

H36619351

IN532A 2015/85-0

Renovación parcial

15.400,00

Comunidade de propietarios Bloque G-2 Monteporreiro

H36133593

IN532A 2015/86-0

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Venezuela 4

H36719383

IN532A 2015/87-0

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Uruguay 2

H36761682

IN532A 2015/88-0

Renovación parcial

16.390,00

Comunidade de propietarios Saradela 7, Edificio O Castro

H15379209

IN532A 2015/89-0

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Edificio Altamira, Doctor Fleming s/n

H15144603

IN532A 2015/91-0

Renovación total

20.000,00

Comunidade de propietarios Torre de Toralla

H36688638

IN532A 2015/92-0

Renovación parcial

20.000,00

Comunidade de propietarios Calle Coruña 72

H36690287

IN532A 2015/93-0

Renovación parcial

8.024,12

Comunidade de propietarios Edificio Ría de Noia

H15330392

IN532A 2015/94-0

Renovación total

9.855,00

Comunidade de propietarios Novoa Santos 21

H15258387

IN532A 2015/95-0

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Rúa Nueva 3-5

H15270580

IN532A 2015/96-0

Renovación parcial

16.002,82

Comunidade de propietarios Edificio Galicia

H15298383

IN532A 2015/97-0

Renovación total

7.696,25

Comunidade de propietarios Edificio Salcedo

H36134534

IN532A 2015/98-0

Renovación total

20.000,00

Comunidade de propietarios Ezequiel Massoni 52

H36136869

IN532A 2015/99-0

Renovación parcial

2.700,70

Comunidade de propietarios Luis Taboada 5

H36747012

IN532A 2015/100-0

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Venezuela 33

H36728657

IN532A 2015/103-0

Renovación total

20.000,00

Comunidade de propietarios Travesía Fátima 2

E15152705

IN532A 2015/104-0

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Edificio Palmeiro

H36142479

IN532A 2015/105-0

Renovación total

3.027,08

Comunidade de propietarios Edificio La Paz

H36699817

IN532A 2015/106-0

Renovación parcial

9.680,00

Comunidade de propietarios Daniel de la Sota 5

H36164663

IN532A 2015/108-0

Renovación total

9.729,44

Comunidade de propietarios Rúa Progreso 113

H32118606

IN532A 2015/109-0

Renovación parcial

4.063,74

Comunidade de propietarios Avenida de Balaídos 63

H36713311

IN532A 2015/110-0

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Edificio Panamá

H36135051

IN532A 2015/112-0

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Monforte 9

H27037746

IN532A 2015/113-0

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Valadouro Calle España 5

H32146938

IN532A 2015/114-0

Renovación parcial

8.302,42

Comunidade de propietarios Concejo 22

H32011587

IN532A 2015/115-0

Renovación parcial

19.228,28

Comunidade de propietarios Rúa de Forcarey 2

H36226520

IN532A 2015/116-0

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Ecuador 52

H27820281

IN532A 2015/117-0

Renovación parcial

8.999,00

Comunidade de propietarios Juan XXIII 19

H32128662

IN532A 2015/118-0

Renovación parcial

10.000,00

Comunidade de propietarios Montero Ríos 11

H15845522

IN532A 2015/119-0

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Edificio Encantiño III

H36134005

IN532A 2015/120-0

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios República Argentina 27

H36999704

IN532A 2015/121-0

Renovación parcial

4.999,22

Comunidade de propietarios Abdón Blanco 8

H32171381

IN532A 2015/122-0

Renovación parcial

4.236,21

Comunidade de propietarios Rosalía de Castro 44

H36445096

IN532A 2015/123-0

Renovación parcial

6.594,50

Comunidade de propietarios Avenida Gran Vía 156 B

H36622306

IN532A 2015/124-0

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Orillamar 67

H15227143

IN532A 2015/125-0

Renovación parcial

10.000,00

Comunidade de propietarios Menéndez Pelayo 4-6

H15090459

IN532A 2015/126-0

Renovación parcial

6.822,08

Comunidade de propietarios Puentes de García Rodríguez 11

H15392657

IN532A 2015/127-0

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Coruña 31

H32224305

IN532A 2015/128-0

Renovación parcial

7.381,00

Comunidade de propietarios Travesía Conde 8 Río Eo 3 y 5

H27032150

IN532A 2015/129-0

Renovación parcial

18.150,00

Comunidade de propietarios Arquitecto Pérerz Bellas 5

H36713436

IN532A 2015/130-0

Renovación parcial

3.631,87

Comuniadade de propietarios Zaragoza 61

H36717296

IN532A 2015/131-0

Renovación parcial

9.405,00

Comunidade de propietarios Edificio 94 Portal 4 Redondela

H36309847

IN532A 2015/133-0

Renovación parcial

4.437,07

Comunidade de propietarios Manuel de Castro 8

H36725489

IN532A 2015/134-0

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Tomás Alonso 188

H36700524

IN532A 2015/135-0

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Avenida Castelao 33-35-37

H36720209

IN532A 2015/136-0

Renovación total

20.000,00

Comunidade de propietarios Edficio núm. 3 Portal 2 Calle Casto Sampedro

H36178366

IN532A 2015/137-0

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Fernando III El Santo 13

H15787617

IN532A 2015/138-0

Renovación parcial

10.000,00

Comunidade de propietarios Rey Soto 6

H32126096

IN532A 2015/139-0

Renovación parcial

5.964,50

Comunidade de propietarios Praza Escultor Mon Vasco 8

H15137664

IN532A 2015/-140-0

Renovación total

8.716,23