Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 3 Xoves, 7 de xaneiro de 2016 Páx. 341

III. Outras disposicións

Academia Galega de Seguridade Pública

RESOLUCIÓN do 22 de decembro de 2015 pola que se fai pública a relación de aspirantes declarados/as aptos/as nas probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas convocadas por Orde do 13 de outubro de 2015 (Diario Oficial de Galicia número 199, do 19 de outubro).

O artigo 10 da Orde do 21 de abril de 2010 pola que se aproban as bases xerais das probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas, sinala que o tribunal fará públicas e elevará á Dirección Xeral da Academia Galega de Seguridade Pública a relación dos/as aspirantes declarados/as aptos/as, que deberá ser publicada no Diario Oficial de Galicia.

Polo exposto, e facendo uso das competencias que me foron concedidas,

RESOLVO:

Primeiro

Facer pública a relación de aspirantes que superaron as probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas, que se xunta como anexo a esta resolución.

Segundo

Os/as aspirantes declarados/as aptos/as nesta resolución deberán presentar no prazo de dez días hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución, unha solicitude axustada ao modelo oficial, xunto co xustificante de ter aboada a correspondente taxa, para que lle sexa expedida a habilitación prevista no artigo 6 do Decreto 8/2010, do 21 de xaneiro, polo que se regula a actividade de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

Terceiro

Contra a presente resolución, que non esgota á vía administrativa, poderán os/as interesados/as, interpoñer recurso de alzada ante o conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, no prazo dun mes desde o día seguinte ao da súa publicación, tal e como establecen os artigos 114 e 115 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro.

A Estrada, 22 de decembro de 2015

Luis Menor Pérez
Director xeral da Academia Galega de Seguridade Pública

ANEXO

Apelidos e nome

Acuña Corchero, César Francisco

Alonso Álvarez, Rafael

Alonso Ramilo, Abel

Álvarez Blanco, Simón

Arcas Taboada, Daniel

Arías Amorín, Brais

Barrio Arias, Alejandro

Bastos Veiga, Diego

Besada Seren, Víctor Manuel

Blanco Jaspe, David

Blanco Montero, Nicolás

Bodog, Omer Legrand Junior

Bouzo Bahamonde, Francisco

Bravo Domínguez, Miguel

Bruzos Díaz, José Antonio

Bugueiro Veiga, Ángel

Caballero Villarreal, Mauricio

Calic, Marko

Carneiro Carneiro, Abraham

Carril Godoy, Alexis

Castro Fernández, Pablo

Cebeira Rodil, Daniel

Cores Domínguez, José Antonio

Cornes Fariña, Daniel

Costa Casas, Diego

De Carvalho Goncalves Talala, Antonio Joao

Díaz Vila, Cristina

Diéguez Coego, Vanessa

Diop, Mor Penda

Dios González, Alberto

Estévez Jorge, Eloy

Estévez Santos, Iago

Expósito Pena, José

Fernández Fabello, Manuel

Fernández Jorge, David

Fernández Sánchez, Alfonso

Fernández Vila, José Antonio

Fresco Iglesias, Víctor Manuel

García Salas, David

Gestal Paseiro, Manuel Antonio

Gestal Paseiro, Miguel Adrián

Herreiz Moreda, Tomás

Iglesias Coira, Ramón

Lendoiro Couto, Adrián

Longueira Mella, David

López Suárez, Iago

Lorenzo González, Iago

Martínez López, Óscar

Martínez Troitiño, Abel Javier

Meaños Romero, Rubén

Monasterio Portela, Francisco

Morado Rios, Jenaro Manuel

Ngom, Assane

Novas Sánchez, David

Otero Méndez, Rubén

Pan Sánchez, Juan Carlos

Pérez Méndez, Diego

Pino Landín, Luis Alberto

Redondo Vilavedra, Gabriel Francisco

Renda Bouzada, Alejandra

Requejo Hermida, Brais

Rivera Valverde, Ismael

Robertson Linares, Gary Kyle

Rodiño Pérez, Jorge

Rodríguez Costa, Iñaki

Sarasate Pego, Manuel

Sineiro Galiñanes, Abel

Torres González, Miguel Ángel

Toure Ndiaye, Mbaye

Vicente Posse, Francisco Javier

Vicente Posse, Ricardo

Vila Freiría, Miguel

Viñas Mayo, Rubén