Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 9 Venres, 15 de xaneiro de 2016 Páx. 1434

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Consellería de Sanidade

DECRETO 3/2016, do 14 de xaneiro, polo que se nomea director xeral de Asistencia Sanitaria do Servizo Galego de Saúde a Jorge Aboal Viñas.

En virtude do establecido nos artigos 4.13º e 34.2º da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, e 28 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, por proposta do conselleiro de Sanidade e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día catorce de xaneiro de dous mil dezaseis,

Nomeo director xeral de Asistencia Sanitaria do Servizo Galego de Saúde a Jorge Aboal Viñas.

Santiago de Compostela, catorce de xaneiro de dous mil dezaseis

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Jesús Vázquez Almuíña
Conselleiro de Sanidade