Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 10 Luns, 18 de xaneiro de 2016 Páx. 1776

III. Outras disposicións

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 8 de xaneiro de 2016 pola que se fai pública a relación de postos de traballo do persoal funcionario de administración e servizos.

Unha vez aprobada a relación de postos de traballo do persoal funcionario de administración e servizos da Universidade da Coruña polo Consello de Goberno, con data do día 16 de decembro de 2015, e con informe favorable do Consello Social con data do 16 de decembro de 2015, para dar cumprimento ao previsto no artigo 74 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, esta reitoría, no uso das atribucións que lle confire a normativa vixente, resolve facela pública e recollela no anexo a esta resolución.

A Coruña, 8 de xaneiro de 2016

Xosé Luís Armesto Barbeito
Reitor da Universidade da Coruña

Nº de posto

Posto

Vacante

C. destino

C. específico

Tipo

Provisión

Subgrupo

Escalas especiais

Subescalas

Titulación académica

Quenda

Campus

Formación específica

Observacións

Consello Social

Secretaría

1

Secretario/a do presidente do Consello

 

22

620,78

S

LD

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

Gabinete Técnico

2

Asesor/a técnico

 

-

 

 

 

-

Persoal eventual

 

 

M

C

 

 

Reitoría

Secretaría

3

Secretario/a do reitor

 

22

620,78

S

LD

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

Gabinete Técnico

5

Xefatura do Gabinete da Reitoría

 

-

 

 

 

-

Persoal eventual

 

 

M

C

 

 

Gabinete de Comunicación e Medios Audiovisuais

9

Xefatura de prensa

 

-

 

 

 

-

Persoal eventual

 

1

M

C

 

 

10

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

11

Técnico en comunicación

 

24

841,13

S

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Comunicación

1

M

C

 

 

12

Técnico en deseño gráfico

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Deseño gráfico

 

M

C

6

 

Unidade de Medios Audiovisuais

6

Técnico en medios audiovisuais

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Medios audiovisuais

 

M

C

 

Ocupada por laboral fixo
«a extinguir»

7

Técnico en medios audiovisuais

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Medios audiovisuais

 

M

C

 

 

8

Técnico en medios audiovisuais

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Medios audiovisuais

 

M

C

 

 

Secretaría Xeral

Secretaría

13

Secretario/a

 

21

560,71

S

LD

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

Oficina de Apoio

14

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

15

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

16

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

Asesoría Xurídica

17

Letrado/a asesor

 

29

1.502,11

S

LD

A1

 

 

2

M

C

 

 

18

Xefatura de servizo

 

28

1.321,87

S

C

A1/A2

 

 

2

M

C

 

 

19

Xefatura da Sección de Reclamacións e Recursos

 

25

941,28

S

C

A1/A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

20

Xefatura do Negociado de Reclamacións e Recursos

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

21

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

Servizo de Normalización Lingüística

22

Técnico coordinador en normalización lingüística

 

24

841,13

S

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Normalización lingüística

 

M

C

 

 

23

Técnico de normalización lingüística

 

21

560,71

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Normalización lingüística

 

M

C

 

 

54

Técnico de normalización lingüística

 

21

560,71

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Normalización lingüística

 

M

F

 

 

Servizo de Rexistro, Documentación e Arquivo

24

Xefatura de servizo

 

28

1.321,87

S

C

A1/A2

 

 

 

M

C

 

 

25

Técnico de arquivo

 

21

560,71

N

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

 

26

Técnico de arquivo

 

21

560,71

N

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

 

27

Xefatura do Negociado do Rexistro Xeral

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

28

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

29

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

31

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

32

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

Sección de Protocolo

33

Xefatura da Sección de Protocolo

 

25

941,28

S

LD

A1/A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

34

Técnico en actividades institucionais

 

19

480,56

S

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

 

 

M

C

 

 

Servizo de Distribución e Transporte

35

Xefe do servizo

 

21

1.043,95

S

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Distribución e correos

 

M

C

12

Incluído en c. específico o c. de permanencia

36

Especialista de correos

V

16

446,87

N

C

C1/C2

Escala técnica de especialistas/escala técnica auxiliar

Correos

 

M

C

 

 

37

Especialista de correos

 

16

446,87

N

C

C1/C2

Escala técnica de especialistas/escala técnica auxiliar

Correos

 

M

C

 

 

38

Condutor

 

16

647,04

N

C

C1/C2

Escala técnica de especialistas/escala técnica auxiliar

Condutor

 

M

C

12

Incluído en c. específico o c. de permanencia

39

Condutor

 

16

647,04

N

C

C1/C2

Escala técnica de especialistas/escala técnica auxiliar

Condutor

 

M

C

12

Incluído en c. específico o c. de permanencia

40

Condutor

 

16

647,04

N

C

C1/C2

Escala técnica de especialistas/escala técnica auxiliar

Condutor

 

M

C

12

Incluído en c. específico o c. de permanencia

41

Condutor

 

16

647,04

N

C

C1/C2

Escala técnica de especialistas/escala técnica auxiliar

Condutor

 

T

C

12

Incluído en c. específico o c. de permanencia/ocupada por laboral fixo «a extinguir»

Xerencia

Secretaría

42

Secretario/a

V

21

560,71

S

LD

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

Vicexerencia Campus da Coruña

43

Vicexerente/a A Coruña

 

28

1.667,78

S

LD

A1/A2

 

 

 

M

C

 

 

44

Posto base

V

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

45

Administrador/a de centros e servizos externos

 

25

841,13

S

C

A1/A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

745

Xefatura do Negociado de análise de custos

V

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

Vicexerencia Campus de Ferrol

Unidade Administrativa de Ferrol

46

Vicexerente/a de Ferrol

 

28

1.667,78

S

LD

A1/A2

 

 

 

M

F

 

 

47

Xefatura do Negociado de Asuntos Xerais

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

F

 

 

48

Posto base

V

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

F

 

 

49

Posto base

V

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

F

 

 

50

Xefatura do Negociado de Acceso e Atención ao Estudante

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

F

 

 

51

Posto base

V

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

F

 

 

52

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

F

 

 

53

Posto base

V

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

F

 

 

Unidade de Atención Telefónica

55

Telefonista

 

14

446,87

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Telefonista

 

M

F

 

 

56

Telefonista

 

14

446,87

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Telefonista

 

T

F

 

 

Servizo de Xestión Financeira

61

Xefatura de servizo

 

28

1.321,87

S

C

A1/A2

 

 

 

M

C

 

 

63

Xefatura da Sección de Contabilidade

V

25

941,28

S

C

A1/A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

64

Xefatura do Negociado de Contabilidade

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

65

Xefatura da Sección de Tesouraría

 

25

941,28

S

C

A1/A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

66

Xefatura do Negociado de Tesouraría

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

62

Xefatura do Negociado de Ingresos

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

67

Xefatura da Sección de Orzamentos

 

25

941,28

S

C

A1/A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

68

Xefatura do Negociado de Orzamentos

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

69

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

70

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

71

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

72

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

73

Posto base

V

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

74

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

75

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

Servizo de Intervención

76

Xefatura de servizo

 

28

1.321,87

S

C

A1/A2

 

 

 

M

C

 

 

77

Xefatura da Sección de Intervención

 

25

941,28

S

C

A1/A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

78

Xefatura do Negociado de Intervención

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

79

Posto base

V

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

80

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

Servizo de Retribucións, Seguridade Social e Acción Social

81

Xefatura de servizo

 

28

1.321,87

S

C

A1/A2

 

 

 

M

C

 

 

82

Xefatura da Sección de Retribucións e Seguridade Soc.

 

25

941,28

S

C

A1/A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

83

Técnico de relacións laborais e acción social

 

21

560,71

S

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

 

 

M

C

 

 

84

Xefatura do Negociado de Retribucións PDI

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

85

Xefatura do Negociado de Retribucións PAS

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

86

Xefatura do Negociado de Retribucións Cap. VI e Seguridade Social

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

87

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

88

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

Servizo de Persoal de Administración e Servizos

89

Xefatura de servizo

 

28

1.321,87

S

C

A1/A2

 

 

 

M

C

 

 

90

Xefatura da Sección de Xestión do Persoal

 

25

941,28

S

C

A1/A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

91

Xefatura do Negociado de Xestión de Persoal I

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

92

Xefatura do Negociado de Xestión de Persoal II

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

93

Xefatura do Negociado de Formación

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

94

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

95

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

96

Posto base

V

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

Servizo de Patrimonio, Inventario e Xestión Económica

97

Xefatura de servizo

 

28

1.321,87

S

C

A1/A2

 

 

 

M

C

 

 

98

Xefatura do Negociado de Vicerreitorías

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

99

Xefatura da Sección de Xestión Económica

 

25

941,28

S

C

A1/A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

100

Xefatura do Negociado de Servizos

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

101

Xefatura do Negociado de Asuntos Económicos

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

102

Xefatura do Negociado de Mantementos

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

103

Xefatura do Negociado de Obras

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

104

Xefatura do Negociado de Subministracións

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

105

Xefatura da Sección de Contratación

 

25

941,28

S

C

A1/A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

106

Xefatura do Negociado de Contratación

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

107

Xefatura da Sección de Inventario e Patrimonio

 

25

941,28

S

C

A1/A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

108

Xefatura do Negociado de Inventario e Patrimonio

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

109

Posto base

V

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

110

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

111

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

112

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

113

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

114

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

Servizo de Prevención de Riscos Laborais

115

Técnico en prevenc. riscos labor.-xefe do servizo

V

25

941,28

S

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

 

 

M

C

5

Especialidades de seguridade no traballo, hixiene industrial e ergonomía e psicosocioloxía aplicada

116

Técnico en prevención de riscos laborais

 

21

560,71

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

 

 

M

C

5

Especialidade de seguridade no traballo

117

Técnico en prevención de riscos laborais

 

21

560,71

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

 

 

M

C

5

Especialidade en hixiene industrial

118

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

Unidade de Atención Telefónica

119

Telefonista

 

14

446,87

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Telefonista

 

M

C

 

 

120

Telefonista

 

14

446,87

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Telefonista

 

M

C

 

 

121

Telefonista

 

14

446,87

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Telefonista

 

M

C

 

 

122

Telefonista

 

14

446,87

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Telefonista

 

M

C

 

 

123

Telefonista

 

14

446,87

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Telefonista

 

M

C

 

 

124

Telefonista

 

14

446,87

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Telefonista

 

T

C

 

 

125

Telefonista

 

14

446,87

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Telefonista

 

T

C

 

 

Conserxaría da Reitoría A Mestranza

126

Conserxe

 

16

450,55

N

C

C1/C2

Escala técnica de especialistas/escala técnica auxiliar

Conserxe

 

M

C

 

 

127

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

 

128

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

 

129

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

 

130

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

 

131

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

 

132

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

Ocupada por laboral fixo
«a extinguir»

133

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

 

134

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

Ocupada por laboral fixo
«a extinguir»

135

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

 

Centro Universitario de Riazor

136

Conserxe

 

16

450,55

N

C

C1/C2

Escala técnica de especialistas/escala técnica auxiliar

Conserxe

 

M

C

 

Ocupada por laboral fixo
«a extinguir»

137

Auxiliar de servizos

V

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

 

138

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

 

139

Vixilante

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Vixilante

 

M

C

 


«a extinguir»

Conserxaría Elviña 1: ESCI, Casa do Lagar

140

Conserxe

 

16

450,55

N

C

C1/C2

Escala técnica de especialistas/escala técnica auxiliar

Conserxe

 

M

C

 

 

141

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

Ocupada por laboral fixo
«a extinguir»

142

Auxiliar de servizos

V

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

 

143

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

 

144

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

 

Conserxaría Elviña 2: Xoana Capdevielle, pavillón de deportes

145

Conserxe

 

16

450,55

N

C

C1/C2

Escala técnica de especialistas/escala técnica auxiliar

Conserxe

 

M

C

 

 

146

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

 

147

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

 

148

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

 

149

Auxiliar de servizos

V

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

 

150

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

Ocupada por laboral fixo
«a extinguir»

151

Auxiliar de servizos

V

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

 

Vicerreitoría de Investigación e Transferencia

Secretaría

152

Secretario/a

 

21

560,71

S

LD

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

Servizo de Investigación

153

Xefatura de servizo

V

28

1.321,87

S

C

A1/A2

 

 

 

M

C

 

 

154

Xefatura da Sección de Persoal e Axudas Propias

 

25

941,28

S

C

A1/A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

155

Xefatura do Negociado de Axudas Propias e Contratación de Persoal de Convenios e Proxectos

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

156

Xefatura do Negociado de Programas de RR.HH. de I+D+I

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

159

Xefatura da Sección de Proxectos e Axudas á Investigación

 

25

941,28

S

C

A1/A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

160

Xefatura do Negociado de Proxectos

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

161

Secretario/a administrativo

 

18

460,54

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

166

Secretario/a administrativo

 

18

460,54

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

163

Xefatura da Sección de Xestión de Convocatorias e Axudas a Investigadores

 

25

941,28

S

C

A1/A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

164

Xefatura do Negociado de Axudas a Investigadores

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

165

Secretario/a administrativo

 

18

460,54

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

162

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

167

Posto base

V

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

157

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

158

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

Oficina de Apoio á Xestión da Investigación

397

Xefatura da oficina

 

25

841,13

S

C

A1/A2/C1

 

 

 

M

F

 

 

398

Secretario/a administrativo

 

18

460,54

N

C

C1/C2

 

 

 

M

F

 

 

Servizos de Apoio á Investigación

168

Secretario/a técnico da Unidade de Coordinación de Laboratorios

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Secretario técnico

 

M

C

3

 

169

Técnico en análise elemental e HPLC

 

24

841,13

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Análise elemental e HPLC

 

M

C

1, 8

 

170

Técnico en espectroscopia molecular

 

24

841,13

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Espectroscopia molecular

 

M

C

1, 9

 

171

Técnico en técnicas instrumentais de análise

 

24

841,13

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Técnicas instrumentais de análise

 

M

C

 

 

172

Técnico en análise estrutural

 

24

921,39

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Análise estrutural

 

P

C

1, 11

Incluído en c. específico o c. de dispoñibilidade

173

Técnico en microscopía

V

24

841,13

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Microscopía

 

M

C

1, 10

 

174

Técnico en parámetros ambientais

 

24

921,39

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Parámetros ambientais

 

P

C

 

Incluído en c. específico o c. de dispoñibilidade

175

Técnico en bioloxía molecular

 

24

841,13

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Bioloxía molecular

 

M

C

 

 

176

Técnico de laboratorio

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Química

 

M

C

 

 

177

Técnico de laboratorio

 

19

560,82

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Química

 

P

C

 

Incluído en c. específico o c. de dispoñibilidade

178

Técnico de laboratorio

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Química

 

M

C

 

 

179

Técnico de laboratorio

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Química

 

M

C

 

 

180

Técnico de laboratorio

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Química

 

M

C

 

 

181

Técnico de laboratorio

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Química

 

M

C

 

 

182

Técnico de laboratorio

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Química

 

M

C

 

 

183

Técnico de laboratorio

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Química

 

M

C

 

 

184

Técnico de laboratorio

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Química

 

M

C

 

 

185

Técnico de laboratorio

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Química

 

M

C

 

 

186

Técnico de laboratorio

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Química

 

M

C

 

 

187

Técnico de laboratorio

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Química

 

M

C

 

 

188

Técnico de laboratorio

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Química

 

M

C

 

 

189

Técnico de laboratorio

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Química

 

M

C

 

 

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación

195

Técnico en I+D/coordinación OTRI

 

24

841,13

S

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

I+D

 

M

C

1

 

190

Secretario/a técnico da OTRI

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Secretario técnico

 

M

C

3

 

191

Posto base

 

16

480,56

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

1

Exixencia de inglés para vacante en provisión definitiva

192

Técnico en asesoramento científico

 

24

941,28

S

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Asesoramento científico

 

M

C

1

 

193

Técnico en I+D en fomento da innovación

 

24

941,28

S

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Fomento da innovación

 

M

C

1

Exixencia de inglés para vacante en provisión definitiva

194

Técnico I+D

 

24

841,13

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

I+D

 

M

C

1

 

747

Técnico en proxectos europeos

V

24

841,13

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

I+D

 

M

C

3

 

Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil

196

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

197

Técnico en equipos informát. e electró.

V

24

921,39

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Equipos informáticos e electrónicos

 

P

C

 

 

198

Técnico en sistemas mecánicos

 

24

921,39

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Sistemas mecánicos

 

P

C

 

Incluído en c. específico o c. de dispoñibilidade

199

Técnico de laboratorio

 

19

560,82

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Mecánica

 

P

C

 

Incluído en c. específico o c. de dispoñibilidade

200

Técnico de laboratorio

 

19

560,82

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Mecánica

 

P

C

 

Incluído en c. específico o c. de dispoñibilidade

201

Técnico de laboratorio

 

19

560,82

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Mecánica

 

P

C

 

 

202

Técnico de laboratorio

 

19

560,82

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Electricidade

 

P

C

 

Incluído en c. específico o c. de dispoñibilidade

203

Técnico de laboratorio

 

19

560,82

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Electricidade

 

P

C

 

Incluído en c. específico o c. de dispoñibilidade

204

Técnico de laboratorio

 

19

560,82

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Electricidade

 

P

C

 

Incluído en c. específico o c. de dispoñibilidade

Servizo de Biblioteca Universitaria

205

Xefatura de servizo

 

28

1.321,87

S

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

 

206

Xefatura da Sección Automatización e Proceso Técn.

 

25

941,28

S

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

 

207

Bibliotecario/a

 

21

560,71

N

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

 

208

Bibliotecario/a

 

21

560,71

N

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

 

209

Bibliotecario/a

 

21

560,71

N

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

T

C

 

 

210

Bibliotecario/a

 

21

560,71

N

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

 

211

Xefatura da Sección de Acceso ao Documento

 

25

941,28

S

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

 

212

Bibliotecario/a

 

21

560,71

N

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

 

213

Bibliotecario/a

 

21

560,71

N

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

 

214

Xefatura da Sección de Xestión das Coleccións

 

25

941,28

S

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

 

215

Bibliotecario/a

 

21

560,71

N

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

 

216

Bibliotecario/a

 

21

560,71

N

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

 

217

Bibliotecario/a

 

21

560,71

N

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

 

218

Xefatura da Sección de Información e Referencia

 

25

941,28

S

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

 

219

Bibliotecario/a

 

21

560,71

N

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

Ocupada por laboral fixo
«a extinguir»

220

Bibliotecario/a

V

21

560,71

N

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

T

C

 

 

221

Auxiliar técnico de biblioteca

 

18

480,56

N

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

M

C

 

 

222

Auxiliar técnico de biblioteca

 

18

480,56

N

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

T

C

 

 

223

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

Biblioteca Campus de Esteiro

224

Director/a de biblioteca

 

25

841,13

S

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

F

 

Biblioteca Intercentros Humanidades e Documentación-Enfermaría e Podoloxía-CC. Traballo-Deseño Industrial

225

Bibliotecario/a

 

21

560,71

N

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

F

 

Biblioteca Intercentros Humanidades e Documentación-Enfermaría e Podoloxía-CC. Traballo-Deseño Industrial

226

Bibliotecario/a

 

21

560,71

N

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

T

F

 

Biblioteca Intercentros Humanidades e Documentación-Enfermaría e Podoloxía-CC. Traballo-Deseño Industrial

227

Bibliotecario/a

 

21

560,71

N

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

T

F

 

Biblioteca Intercentros Humanidades e Documentación-Enfermaría e Podoloxía-CC. Traballo-Deseño Industrial

228

Auxiliar técnico de biblioteca

 

18

480,56

N

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

M

F

 

Biblioteca Intercentros Humanidades e Documentación-Enfermaría e Podoloxía-CC. Traballo-Deseño Industrial

229

Auxiliar técnico de biblioteca

 

18

480,56

N

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

M

F

 

Biblioteca Intercentros Humanidades e Documentación-Enfermaría e Podoloxía-CC. Traballo-Deseño Industrial

230

Auxiliar técnico de biblioteca

 

18

480,56

N

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

T

F

 

Biblioteca Intercentros Humanidades e Documentación-Enfermaría e Podoloxía-CC. Traballo-Deseño Industrial

231

Auxiliar técnico de biblioteca

 

18

480,56

N

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

T

F

 

Biblioteca Intercentros Humanidades e Documentación-Enfermaría e Podoloxía-CC. Traballo-Deseño Industrial

Centro de Investigacións Tecnolóxicas

233

Técnico en química

 

24

921,39

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Química

 

P

F

 

Incluído en c. específico o c. de dispoñibilidade/ocupada por laboral fixo «a extinguir»

232

Secretario/a técnico centros tecnolóxicos

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Secretario técnico

 

M

F

 

 

234

Técnico de laboratorio

 

19

560,82

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Química

 

P

F

 

Incluído en c. específico o c. de dispoñibilidade

235

Técnico de laboratorio

 

19

560,82

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Mecánica

 

P

F

 

Incluído en c. específico o c. de dispoñibilidade

236

Técnico de laboratorio

 

19

560,82

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Electricidade

 

P

F

 

Incluído en c. específico o c. de dispoñibilidade

237

Técnico de laboratorio

 

19

560,82

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Química

 

P

F

 

Incluído en c. específico o c. de dispoñibilidade

238

Técnico de laboratorio

 

19

560,82

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Química

 

P

F

 

Incluído en c. específico o c. de dispoñibilidade

Vicerreitoría de Títulos, Calidade e Novas Tecnoloxías

Secretaría

239

Secretario/a

 

21

560,71

S

LD

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

Servizo de Organización Académica

240

Xefatura de servizo

 

28

1.321,87

S

C

A1/A2

 

 

 

M

C

 

 

241

Xefatura da Sección de Xestión Académica e Planos de Estudo

 

25

941,28

S

C

A1/A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

242

Xefatura do Negociado de Xestión Académica

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

243

Xefatura do Negociado de Planos de Estudo

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

244

Secretario/a administrativo

 

18

460,54

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

245

Xefatura da Sección de Estudos de Doutoramento

 

25

941,28

S

C

A1/A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

246

Xefatura do Negociado de Xestión da Formación

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

247

Xefatura do Negociado de Coordinación de Programas

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

248

Xefatura da Sección de Títulos

 

25

941,28

S

C

A1/A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

249

Xefatura do Negociado de Títulos

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

250

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

251

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

252

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

253

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

254

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

255

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

256

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

257

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

258

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

259

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

260

Posto base

V

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

Universidade Sénior

261

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

Servizo de Informática e Comunicacións

262

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

Área de Xestión Académica e Profesorado

263

Coordinador Área de Xestión Académica e Profesorado

 

25

941,28

S

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Informática

 

M

C

 

 

271

Analista

 

24

841,13

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Informática

 

M

C

 

 

284

Analista-programador/a

 

22

620,78

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Informática

 

M

C

 

 

Área de Xestión Económica

264

Coordinador da Área de Xestión Económica

 

25

941,28

S

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Informática

 

M

C

 

 

291

Analista-programador/a

 

22

620,78

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Informática

 

M

C

 

 

292

Analista-programador/a

 

22

620,78

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Informática

 

M

C

 

 

Área de Atención ao Usuario

265

Coordinador da Área de Atención ao Usuario

 

25

941,28

S

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Informática

 

M

C

 

 

281

Analista

 

24

841,13

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Informática

 

M

C

 

 

293

Técnico informático

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Informática

 

M

C

 

 

294

Técnico informático

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Informática

 

M

C

 

 

295

Técnico informático

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Informática

 

M

C

 

 

296

Técnico informático

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Informática

 

M

C

 

 

304

Técnico informático

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Informática

 

M

C

 

 

306

Técnico informático

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Informática

 

M

C

 

 

307

Técnico informático

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Informática

 

M

C

 

 

308

Técnico informático

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Informática

 

M

C

 

 

309

Técnico informático

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Informática

 

M

C

 

 

322

Técnico informático

V

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Informática

 

M

C

 

 

300

Técnico informático

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Informática

 

M

F

 

 

305

Técnico informático

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Informática

 

M

F

 

 

Área de Xestión, Investigación e Biblioteca

266

Coordinador da Área de Xestión, Investigación e Biblioteca

 

25

941,28

S

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Informática

 

M

C

 

 

272

Analista

 

24

841,13

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Informática

 

M

C

 

 

286

Analista-programador/a

 

22

620,78

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Informática

 

M

C

 

 

Área de Servizos de Información e Xestión de Indicadores

267

Coordinador da Área de Servizos de Información e Xestión de Indicadores

 

25

941,28

S

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Informática

 

M

C

 

 

274

Analista

 

24

841,13

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Informática

 

M

C

 

 

276

Analista

 

24

841,13

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Informática

 

M

C

 

 

283

Analista-programador/a

 

22

620,78

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Informática

 

M

C

 

 

285

Analista-programador/a

 

22

620,78

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Informática

 

M

C

 

 

297

Técnico informático

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Informática

 

M

C

 

 

323

Secretario/a técnico da Área de Informática

 

21

560,71

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Secretario técnico

 

M

C

4

 

324

Técnico en deseño gráfico

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Deseño gráfico

 

M

C

7

 

Área de Rede e Comunicacións

268

Coordinador da Área de Rede e Comunicacións

V

25

941,28

S

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Informática

 

M

C

 

 

275

Analista

 

24

841,13

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Informática

 

M

C

 

 

277

Analista

V

24

841,13

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Informática

 

M

C

 

 

279

Analista

 

24

841,13

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Informática

 

M

C

 

 

282

Analista-programador/a

 

22

620,78

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Informática

 

M

C

 

 

298

Técnico informático

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Informática

 

M

C

 

 

299

Técnico informático

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Informática

 

M

C

 

 

310

Técnico informático

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Informática

 

M

F

 

 

Área de Sistemas

269

Coordinador da Área de Sistemas

 

25

941,28

S

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Informática

 

M

C

 

 

287

Analista-programador/a

 

22

620,78

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Informática

 

M

C

 

 

289

Analista-programador/a

 

22

620,78

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Informática

 

M

C

 

 

290

Analista-programador/a

 

22

620,78

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Informática

 

M

C

 

 

302

Técnico informático

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Informática

 

M

C

 

 

301

Técnico informático

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Informática

 

M

C

 

 

303

Técnico informático

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Informática

 

M

C

 

 

Área de Innovación Tecnolóxica

270

Coordinador da Área de Innovación Tecnolóxica

 

25

941,28

S

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Informática

 

M

C

 

 

273

Analista

 

24

841,13

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Informática

 

M

C

 

 

278

Analista

 

24

841,13

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Informática

 

M

C

 

 

288

Analista-programador/a

 

22

620,78

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Informática

 

M

C

 

 

Unidade de Atención á Docencia

314

Analista

 

24

841,13

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Informática

 

M

C

 

Presta servizos na ETS de Camiños, C. e P.

280

Analista

 

24

841,13

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Informática

 

M

C

 

Presta servizos na Facultade de Informática

311

Técnico informático

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Informática

 

T

C

 

Presta servizos na ETS de Arquitectura

312

Técnico informático

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Informática

 

M

C

 

Presta servizos na ETS de Arquitectura

313

Técnico informático

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Informática

 

M

C

 

Presta servizos na EU de Arquitectura Técnica

315

Técnico informático

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Informática

 

M

C

 

Presta servizos na ETS de Camiños, C. e P.

316

Técnico informático

V

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Informática

 

M

C

 

Presta servizos na Facultade de Informática

317

Técnico informático

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Informática

 

M

C

 

Presta servizos na Facultade de Informática

318

Técnico informático

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Informática

 

T

C

 

Presta servizos na Facultade de Informática

319

Técnico informático

V

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Informática

 

T

C

 

Presta servizos na Facultade de Informática

320

Técnico informático

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Informática

 

M

F

 

Presta servizos na EU Politécnica

321

Técnico informático

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Informática

 

M

F

 

Presta servizos na E. Politécnica Superior

Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa

325

Xefatura de negociado

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

326

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

327

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

Apoio ao ADI

328

Técnico do CUFIE

 

24

841,13

S

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Técnico superior

 

M

C

 

Ocupada por laboral fixo
«a extinguir»

329

Técnico en teleformación

 

24

841,13

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Teleformación

 

M

C

 

 

Unidade Técnica de Calidade

330

Técnico en calidade

V

24

841,13

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Calidade

 

M

C

 

 

331

Secretario/a técnico da UTC

 

21

560,71

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Secretario técnico

 

M

C

 

 

332

Técnico da UTC

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Técnico especialista

 

M

C

 

 

Vicerreitoría de Planificación Económica e Infraestruturas 

Secretaría

333

Secretario/a

 

21

560,71

S

LD

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos

334

Arquitecto-xefe de servizo

 

25

941,28

S

C

A1

Escala técnica superior

Arquitecto

 

M

C

 

 

335

Xefatura de negociado

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

336

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

337

Delineante

V

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Delineante

 

M

C

 

 

338

Arquitecto técnico

 

21

560,71

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Arquitecto técnico

 

M

C

 

 

339

Arquitecto técnico

 

21

560,71

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Arquitecto técnico

 

M

C

 

 

340

Técnico en mantementos

 

24

841,13

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Mantementos

 

M

C

 

 

341

Técnico en mantementos

V

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Mantementos

 

M

C

 

 

343

Especialista de oficios

 

16

446,87

N

C

C1/C2

Escala técnica de especialistas/escala técnica auxiliar

Mantementos

 

M

C

 

 

345

Especialista de oficios

 

16

446,87

N

C

C1/C2

Escala técnica de especialistas/escala técnica auxiliar

Mantementos

 

M

C

 

Ocupada por laboral fixo
«a extinguir»

342

Especialista de oficios

V

16

446,87

N

C

C1/C2

Escala técnica de especialistas/escala técnica auxiliar

Mantementos

 

M

C

 

 

344

Especialista de oficios

 

16

446,87

N

C

C1/C2

Escala técnica de especialistas/escala técnica auxiliar

Mantementos

 

M

C

 

 

346

Técnico de equipamentos e almacéns xerais

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Equipamentos e almacéns

 

M

C

 

 

Vicerreitoría de Profesorado e Planificación Docente

Secretaría

347

Secretario/a

 

21

560,71

S

LD

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

Servizo de Persoal Docente e Investigador

348

Xefatura de servizo

 

28

1.321,87

S

C

A1/A2

 

 

 

M

C

 

 

349

Xefatura da Sección de Selección e Xestión

 

25

941,28

S

C

A1/A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

350

Xefatura do Negociado de PDI Laboral

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

351

Xefatura do Negociado de PDI Funcionario

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

352

Xefatura do Negociado de Planificación do PDI

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

353

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

354

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

355

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

Vicerreitoría de Estudantes, Deportes e Cultura

Secretaría

356

Secretario/a

 

21

560,71

S

LD

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

Servizo de Estudantes

357

Xefatura de servizo

 

28

1.321,87

S

C

A1/A2

 

 

 

M

C

 

 

358

Xefatura da Sección de Acceso e Información

V

25

941,28

S

C

A1/A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

359

Xefatura do Negociado de Atenc. e Promoc. do Estudan.

V

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

360

Xefatura da Sección de Bolsas

 

25

941,28

S

C

A1/A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

361

Xefatura do Negociado de Bolsas

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

362

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

363

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

364

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

365

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

366

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

367

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

368

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

369

Posto base

V

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

370

Posto base

V

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

371

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

T

C

 

 

372

Auxiliar de servizos

V

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

 

Servizo de Publicacións

373

Xefatura de negociado

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

374

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

Sección de Extensión Universitaria

375

Xefatura de sección

 

25

941,28

S

C

A1/A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

376

Xefatura do Negociado de Extensión Universitaria

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

377

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

378

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

Oficina de Cursos e Congresos

379

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

Aula Náutica

385

Mariñeiro especialista

 

16

446,87

N

C

C1/C2

Escala técnica de especialistas/escala técnica auxiliar

Mariñeiro

 

T

C

 

 

Área de Cultura

380

Técnico en actividades culturais

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Actividades culturais

 

M

C

 

Ocupada por laboral fixo
«a extinguir»

381

Técnico en actividades culturais

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Actividades culturais

 

M

C

 

 

57

Técnico de actividades culturais

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Actividades culturais

 

M

F

 

Ocupada por laboral fixo
«a extinguir»

Área de Deportes

382

Técnico coordenador/a en deportes

V

25

941,28

S

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Deportes

 

M

C

 

 

383

Técnico en deportes

 

24

841,13

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Deportes

 

M

C

 

 

384

Técnico en deportes

 

21

560,71

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Deportes

 

M

C

 

 

58

Técnico en deportes

 

21

560,71

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Deportes

 

M

F

 

 

Vicerreitoría de Relacións Internacionais e Cooperación

Secretaría

386

Secretario/a

 

21

560,71

S

LD

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

Oficina de Relacións Internacionais

387

Técnico en relacións internacionais

V

24

941,28

S

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Relacións internacionais

 

M

C

2

 

388

Técnico en relacións internacionais

V

21

560,71

S

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Relacións internacionais

 

M

C

2

 

389

Posto base de relacións internacionais

V

16

480,56

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

1

 

390

Posto base de relacións internacionais

V

16

480,56

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

1

 

391

Posto base de relacións internacionais

 

16

480,56

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

1

 

392

Secretario/a administrativo

 

18

480,56

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

1

Exixencia de inglés para vacante en provisión definitiva

393

Posto base de relacións internacionais

 

16

480,56

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

1

Exixencia de inglés para vacante en provisión definitiva

394

Posto base de relacións internacionais

 

16

480,56

N

C

C1/C2

 

 

M

C

1

Exixencia de inglés para vacante en provisión definitiva

746

Posto base de relacións internacionais

 

16

480,56

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

1

 

59

Posto base de relacións internacionais

V

16

480,56

N

C

C1/C2

 

 

 

M

F

1

 

Oficina de Cooperación e Voluntariado

395

Técnico da OCV

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Técnico especialista

 

M

C

 

 

60

Técnico da OCV

V

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Técnico especialista

 

M

F

 

 

Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social

Secretaría

396

Secretario/a

 

21

560,71

S

LD

A2/C1

 

 

 

M

F

 

 

Administración

Unidade de Xestión Académica Integrada de Esteiro (UXAI - Esteiro)

399

Administrador/a de admisión e matrícula

 

25

841,13

S

C

A1/A2/C1

 

 

 

M

F

 

 

400

Xefatura do Negociado de Asuntos Académicos I

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

F

 

 

401

Posto base

V

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

F

 

 

402

Administrador/a de títulos, validacións e mobilidade

 

25

841,13

S

C

A1/A2/C1

 

 

 

M

F

 

 

403

Xefatura do Negociado de Asuntos Académicos II

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

F

 

 

404

Posto base

V

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

F

 

 

405

Secretario/a administrativo

 

18

460,54

N

C

C1/C2

 

 

 

M

F

 

Unidade de Apoio a Departamentos e Investigación

406

Administrador/a de asuntos económicos e residencia universitaria

 

25

841,13

S

C

A1/A2/C1

 

 

 

M

F

 

 

407

Xefatura do Negociado de Asuntos Económicos I

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

F

 

 

408

Xefatura do Negociado de Asuntos Económicos II

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

F

 

 

Secretaría Técnica

409

Secretario/a técnico e de servizos xerais

 

24

941,28

S

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

 

 

M

F

 

 

Conserxaría

410

Conserxe

V

16

450,55

N

C

C1/C2

Escala técnica de especialistas/escala técnica auxiliar

Conserxe

 

M

F

 

 

411

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

M

F

 

 

412

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

M

F

 

 

413

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

T

F

 

 

414

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

T

F

 

 

415

Auxiliar de servizos

V

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

T

F

 

 

416

Auxiliar de servizos

V

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

T

F

 

 

Valedor Universitario

Secretaría

417

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

ETS de Arquitectura

Dirección

418

Secretario/a de dirección

 

19

480,56

S

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

Unidade de Apoio a Departamentos e Investigación

419

Xefatura de negociado

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

420

Secretario/a administrativo

 

18

460,54

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

421

Secretario/a administrativo

 

18

460,54

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

422

Secretario/a administrativo

 

18

460,54

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

Administración

423

Administrador/a

 

25

841,13

S

C

A1/A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

424

Secretario/a administrativo

 

18

460,54

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

425

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

426

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

427

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

428

Xefatura do Negociado de Asuntos Económicos

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

429

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

Biblioteca

430

Director/a de biblioteca

 

25

841,13

S

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

 

431

Bibliotecario/a

 

21

560,71

N

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

 

432

Bibliotecario/a

 

21

560,71

N

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

T

C

 

 

433

Auxiliar técnico de biblioteca

 

18

480,56

N

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

M

C

 

 

434

Auxiliar técnico de biblioteca

 

18

480,56

N

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

M

C

 

 

435

Auxiliar técnico de biblioteca

 

18

480,56

N

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

T

C

 

 

436

Auxiliar técnico de biblioteca

 

18

480,56

N

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

T

C

 

 

Conserxaría

437

Conserxe

 

16

450,55

N

C

C1/C2

Escala técnica de especialistas/escala técnica auxiliar

Conserxe

 

M

C

 

 

438

Auxiliar de servizos

V

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

 

439

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

 

440

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

 

441

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

 

442

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

 

Laboratorios

443

Técnico especialista/mestre de taller

 

19

480,56

N

C

C1

Escala técnica de especialistas

Medios audiovisuais

 

M

C

 

Realiza funcións docentes en execución de sentenza firme do TSX de Galicia do 8.10.2012 en autos 124/2009-ocupada por laboral fixo
«a extinguir»

ETS de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos

Dirección

444

Secretario/a de dirección

 

19

480,56

S

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

Unidade de Apoio a Departamentos e Investigación

445

Xefatura de negociado

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

Administración

446

Administrador/a

 

25

841,13

S

C

A1/A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

447

Secretario/a administrativo

 

18

460,54

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

448

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

449

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

450

Xefatura do Negociado de Asuntos Económicos

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

451

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

452

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

Biblioteca

453

Director/a de biblioteca

 

25

841,13

S

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

 

454

Bibliotecario/a

 

21

560,71

N

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

T

C

 

 

455

Auxiliar técnico de biblioteca

 

18

480,56

N

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

M

C

 

 

456

Auxiliar técnico de biblioteca

 

18

480,56

N

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

T

C

 

 

Conserxaría

457

Conserxe

V

16

450,55

N

C

C1/C2

Escala técnica de especialistas/escala técnica auxiliar

Conserxe

 

M

C

 

 

458

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

 

459

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

 

460

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

 

461

Técnico de laboratorio

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Mecánica/eléctrica

 

M

C

 

 

ETS de Náutica e Máquinas

Dirección

462

Secretario/a de dirección

 

19

480,56

S

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

Unidade de Apoio a Departamentos e Investigación

463

Secretario/a administrativo

 

18

460,54

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

Administración

464

Administrador/a

 

25

841,13

S

C

A1/A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

465

Secretario/a administrativo

 

18

460,54

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

466

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

467

Xefatura do Negociado de Asuntos Económicos

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

Biblioteca

468

Director/a de biblioteca

 

25

841,13

S

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

 

469

Bibliotecario/a

 

21

560,71

N

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

T

C

 

 

470

Auxiliar técnico de biblioteca

 

18

480,56

N

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

M

C

 

 

471

Auxiliar técnico de biblioteca

 

18

480,56

N

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

T

C

 

 

Conserxaría

472

Conserxe

 

16

450,55

N

C

C1/C2

Escala técnica de especialistas/escala técnica auxiliar

Conserxe

 

M

C

 

 

473

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

 

474

Auxiliar de servizos

V

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

 

475

Auxiliar de servizos

V

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

 

EU de Arquitectura Técnica

Dirección

476

Secretario/a de dirección

 

19

480,56

S

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

Administración

477

Administrador/a

 

25

841,13

S

C

A1/A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

478

Secretario/a administrativo

 

18

460,54

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

479

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

480

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

481

Xefatura do Negociado de Asuntos Económicos

V

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

Biblioteca

482

Director/a de biblioteca

 

25

841,13

S

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

 

483

Bibliotecario/a

 

21

560,71

N

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

T

C

 

 

484

Auxiliar técnico de biblioteca

 

18

480,56

N

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

M

C

 

 

485

Auxiliar técnico de biblioteca

V

18

480,56

N

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

T

C

 

 

Conserxaría

486

Conserxe

 

16

450,55

N

C

C1/C2

Escala técnica de especialistas/escala técnica auxiliar

Conserxe

 

M

C

 

 

487

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

 

488

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

 

489

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

 

Laboratorios

490

Técnico de laboratorio

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Construción

 

M

C

 

Ocupada por laboral fixo
«a extinguir»

EU de Deseño Industrial

Dirección

491

Secretario/a de dirección

 

19

480,56

S

C

C1/C2

 

 

 

M

F

 

 

Conserxaría

492

Conserxe

 

16

450,55

N

C

C1/C2

Escala técnica de especialistas/escala técnica auxiliar

Conserxe

 

M

F

 

 

493

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

M

F

 

 

494

Auxiliar de servizos

V

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

T

F

 

 

Taller

495

Xefatura de taller

 

19

560,82

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

 

 

P

F

 

Incluído en c. específico o c. de dispoñibilidade

EU Politécnica

Dirección

496

Secretario/a de dirección

 

19

480,56

S

C

C1/C2

 

 

 

M

F

 

 

Unidade de Apoio a Departamentos e Investigación

497

Secretario/a administrativo

 

18

460,54

N

C

C1/C2

 

 

 

M

F

 

 

Administración

498

Administrador/a

 

25

841,13

S

C

A1/A2/C1

 

 

 

M

F

 

 

499

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

F

 

 

500

Posto base

V

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

F

 

 

501

Xefatura do Negociado de Asuntos Económicos

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

F

 

 

Biblioteca

502

Director/a de biblioteca

 

25

841,13

S

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

F

 

 

503

Bibliotecario/a

 

21

560,71

N

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

F

 

 

504

Bibliotecario/a

 

21

560,71

N

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

T

F

 

 

505

Auxiliar técnico de biblioteca

 

18

480,56

N

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

M

F

 

 

506

Auxiliar técnico de biblioteca

V

18

480,56

N

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

T

F

 

 

Conserxaría

507

Conserxe

 

16

450,55

N

C

C1/C2

Escala técnica de especialistas/escala técnica auxiliar

Conserxe

 

M

F

 

Ocupada por laboral fixo
«a extinguir»

508

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

M

F

 

Ocupada por laboral fixo
«a extinguir»

509

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

T

F

 

 

510

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

T

F

 

 

Laboratorios

511

Técnico de laboratorio

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Química

 

M

F

 

Ocupada por laboral fixo
«a extinguir»

512

Técnico de laboratorio

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Física

 

M

F

 

 

513

Técnico de laboratorio

V

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Electricidade e electrónica

 

M

F

 

 

Escola Politécnica Superior

Dirección

514

Secretario/a de dirección

 

19

480,56

S

C

C1/C2

 

 

 

M

F

 

 

Unidade de Apoio a Departamentos e Investigación

515

Secretario/a administrativo

 

18

460,54

N

C

C1/C2

 

 

 

M

F

 

 

Administración

516

Administrador/a

 

25

841,13

S

C

A1/A2/C1

 

 

 

M

F

 

 

517

Secretario/a administrativo

 

18

460,54

N

C

C1/C2

 

 

 

M

F

 

 

518

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

F

 

 

519

Posto base

V

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

F

 

 

520

Xefatura do Negociado de Asuntos Económicos

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

F

 

 

521

Posto base

V

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

F

 

 

Biblioteca

522

Director/a de biblioteca

 

25

841,13

S

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

F

 

 

523

Bibliotecario/a

 

21

560,71

N

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

T

F

 

 

524

Auxiliar técnico de biblioteca

 

18

480,56

N

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

M

F

 

 

525

Auxiliar técnico de biblioteca

 

18

480,56

N

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

T

F

 

 

Conserxaría

526

Conserxe

 

16

450,55

N

C

C1/C2

Escala técnica de especialistas/escala técnica auxiliar

Conserxe

 

M

F

 

 

527

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

M

F

 

 

528

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

M

F

 

 

529

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

T

F

 

 

530

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

T

F

 

 

531

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

T

F

 

 

Laboratorios

532

Técnico de laboratorio

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Electricidade

 

M

F

 

 

533

Técnico de laboratorio

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Mecánica

 

M

F

 

 

534

Técnico de laboratorio

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Química

 

M

F

 

 

535

Técnico de laboratorio

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Química

 

M

F

 

 

Facultade de Ciencias

Dirección

536

Secretario/a de decanato

 

19

480,56

S

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

Unidade de Apoio a Departamentos e Investigación

537

Xefatura de negociado

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

538

Secretario/a administrativo

 

18

460,54

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

539

Secretario/a administrativo

 

18

460,54

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

540

Secretario/a administrativo

 

18

460,54

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

Administración

541

Administrador/a

V

25

841,13

S

C

A1/A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

542

Secretario/a administrativo

 

18

460,54

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

543

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

544

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

545

Xefatura do Negociado de Asuntos Económicos

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

546

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

547

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

Biblioteca

548

Director/a de biblioteca

 

25

841,13

S

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

 

549

Bibliotecario/a

 

21

560,71

N

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

 

550

Bibliotecario/a

 

21

560,71

N

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

T

C

 

 

551

Auxiliar técnico de biblioteca

 

18

480,56

N

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

M

C

 

 

552

Auxiliar técnico de biblioteca

 

18

480,56

N

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

T

C

 

 

Conserxaría

553

Conserxe

 

16

450,55

N

C

C1/C2

Escala técnica de especialistas/escala técnica auxiliar

Conserxe

 

M

C

 

 

554

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

Ocupada por laboral fixo
«a extinguir»

555

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

 

556

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

 

Laboratorios

557

Técnico de laboratorio

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Bioloxía

 

M

C

 

 

558

Técnico de laboratorio

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Bioloxía

 

M

C

 

 

559

Técnico de laboratorio

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Química

 

M

C

 

 

560

Técnico de laboratorio

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Química

 

M

C

 

 

561

Técnico de laboratorio

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Física

 

M

C

 

 

Facultade de Ciencias da Comunicación

Dirección

562

Secretario/a de decanato

 

19

480,56

S

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

Facultade de Ciencias da Educación

Dirección

563

Secretario/a de decanato

 

19

480,56

S

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

Unidade de Apoio a Departamentos e Investigación

564

Xefatura de negociado

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

565

Secretario/a administrativo

 

18

460,54

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

566

Secretario/a administrativo

 

18

460,54

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

Administración

567

Administrador/a

 

25

841,13

S

C

A1/A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

568

Xefatura do Negociado de Asuntos Académicos

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

569

Secretario/a administrativo

 

18

460,54

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

570

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

571

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

572

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

573

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

574

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

575

Xefatura do Negociado de Asuntos Económicos

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

576

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

Biblioteca

577

Director/a de biblioteca

 

25

841,13

S

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

 

578

Bibliotecario/a

 

21

560,71

N

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

 

579

Bibliotecario/a

 

21

560,71

N

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

T

C

 

 

580

Auxiliar técnico de biblioteca

 

18

480,56

N

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

M

C

 

 

581

Auxiliar técnico de biblioteca

 

18

480,56

N

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

T

C

 

 

Conserxaría

582

Conserxe

 

16

450,55

N

C

C1/C2

Escala técnica de especialistas/escala técnica auxiliar

Conserxe

 

M

C

 

 

583

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

 

584

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

 

585

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

 

Facultade de Ciencias da Saúde

Dirección

586

Secretario/a de decanato

 

19

480,56

S

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

Unidade de Apoio a Departamentos e Investigación

720

Xefatura de negociado

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

Biblioteca

587

Director/a de biblioteca

 

25

841,13

S

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

Biblioteca Intercentros de Ciencias da Saúde e Fisioterapia

588

Bibliotecario/a

 

21

560,71

N

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

Biblioteca Intercentros de Ciencias da Saúde e Fisioterapia

589

Bibliotecario/a

 

21

560,71

N

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

T

C

 

Biblioteca Intercentros de Ciencias da Saúde e Fisioterapia

590

Auxiliar técnico de biblioteca

 

18

480,56

N

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

M

C

 

Biblioteca Intercentros de Ciencias da Saúde e Fisioterapia

591

Auxiliar técnico de biblioteca

V

18

480,56

N

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

T

C

 

Biblioteca Intercentros de Ciencias da Saúde e Fisioterapia

Facultade de Ciencias do Deporte e da Educación Física

Dirección

592

Secretario/a de decanato

 

19

480,56

S

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

Unidade de Apoio a Departamentos e Investigación

593

Secretario/a administrativo

 

18

460,54

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

Administración

594

Administrador/a

V

25

841,13

S

C

A1/A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

595

Xefatura de negociado

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

596

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

597

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

598

Xefatura do Negociado de Asuntos Económicos

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

Biblioteca

599

Director/a de biblioteca

 

25

841,13

S

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

 

600

Bibliotecario/a

 

21

560,71

N

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

T

C

 

 

601

Auxiliar técnico de biblioteca

 

18

480,56

N

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

M

C

 

 

602

Auxiliar técnico de biblioteca

 

18

480,56

N

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

T

C

 

 

Conserxaría

603

Conserxe

V

16

450,55

N

C

C1/C2

Escala técnica de especialistas/escala técnica auxiliar

Conserxe

 

M

C

 

 

604

Auxiliar de servizos

V

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

 

605

Auxiliar de servizos

V

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

 

606

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

Ocupada por laboral fixo
«a extinguir»

607

Auxiliar de servizos

V

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

 

608

Auxiliar de servizos

V

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

 

Piscina

609

Socorrista

 

16

446,87

N

C

C1/C2

Escala técnica de especialistas/escala técnica auxiliar

Socorrista

 

M

C

 

 

610

Socorrista

 

16

446,87

N

C

C1/C2

Escala técnica de especialistas/escala técnica auxiliar

Socorrista

 

T

C

 

 

Facultade de Ciencias do Traballo

Dirección

611

Secretario/a de decanato

 

19

480,56

S

C

C1/C2

 

 

 

M

F

 

 

Conserxaría

612

Conserxe

 

16

450,55

N

C

C1/C2

Escala técnica de especialistas/escala técnica auxiliar

Conserxe

 

M

F

 

 

613

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

M

F

 

 

614

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

T

F

 

 

Facultade de Dereito

Dirección

615

Secretario/a de decanato

 

19

480,56

S

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

Unidade de Apoio a Departamentos e Investigación

616

Xefatura de negociado

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

617

Secretario/a administrativo

 

18

460,54

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

Administración

618

Administrador/a

 

25

841,13

S

C

A1/A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

619

Posto base

V

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

620

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

621

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

622

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

623

Xefatura do Negociado de Asuntos Económicos

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

Biblioteca

624

Director/a de biblioteca

 

25

841,13

S

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

 

625

Bibliotecario/a

 

21

560,71

N

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

 

626

Bibliotecario/a

 

21

560,71

N

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

T

C

 

 

627

Auxiliar técnico de biblioteca

 

18

480,56

N

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

M

C

 

 

628

Auxiliar técnico de biblioteca

 

18

480,56

N

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

M

C

 

 

629

Auxiliar técnico de biblioteca

V

18

480,56

N

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

T

C

 

 

Conserxaría

630

Conserxe

 

16

450,55

N

C

C1/C2

Escala técnica de especialistas/escala técnica auxiliar

Conserxe

 

M

C

 

 

631

Auxiliar de servizos

V

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

 

632

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

 

633

Auxiliar de servizos

V

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

 

Facultade de Economía e Empresa

Dirección

634

Secretario/a de decanato

 

19

480,56

S

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

Unidade de Apoio a Departamentos e Investigación

635

Xefatura de negociado

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

636

Secretario/a administrativo

 

18

460,54

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

637

Secretario/a administrativo

 

18

460,54

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

Administración

638

Administrador/a

 

25

841,13

S

C

A1/A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

639

Xefatura do Negociado de Asuntos Académicos

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

640

Secretario/a administrativo

 

18

460,54

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

641

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

642

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

643

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

644

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

645

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

646

Xefatura do Negociado de Asuntos Económicos

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

647

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

Biblioteca

648

Director/a de biblioteca

 

25

841,13

S

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

 

649

Bibliotecario/a

 

21

560,71

N

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

 

650

Bibliotecario/a

 

21

560,71

N

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

T

C

 

 

651

Auxiliar técnico de biblioteca

 

18

480,56

N

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

M

C

 

 

652

Auxiliar técnico de biblioteca

 

18

480,56

N

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

M

C

 

 

653

Auxiliar técnico de biblioteca

V

18

480,56

N

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

T

C

 

 

654

Auxiliar técnico de biblioteca

 

18

480,56

N

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

T

C

 

 

Conserxaría

655

Conserxe

 

16

450,55

N

C

C1/C2

Escala técnica de especialistas/escala técnica auxiliar

Conserxe

 

M

C

 

 

656

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

Ocupada por laboral fixo
«a extinguir»

657

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

 

658

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

 

659

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

 

660

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

Ocupada por laboral fixo
«a extinguir»

Facultade de Enfermaría e Podoloxía

Dirección

661

Secretario/a de dirección

 

19

480,56

S

C

C1/C2

 

 

 

M

F

 

 

Conserxaría

662

Conserxe

 

16

450,55

N

C

C1/C2

Escala técnica de especialistas/escala técnica auxiliar

Conserxe

 

M

F

 

 

663

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

M

F

 

 

664

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

T

F

 

 

Clínica Universitaria de Podoloxía

665

Posto base

V

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

F

 

No Hospital Naval

666

Técnico de laboratorio

 

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Sanitaria

 

M

F

 

 

Facultade de Filoloxía

Dirección

667

Secretario/a de decanato

 

19

480,56

S

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

Unidade de Apoio a Departamentos e Investigación

668

Xefatura de negociado

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

669

Secretario/a administrativo

 

18

460,54

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

Administración

670

Administrador/a

 

25

841,13

S

C

A1/A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

671

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

672

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

673

Xefatura do Negociado de Asuntos Económicos

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

Biblioteca

674

Director/a de biblioteca

 

25

841,13

S

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

 

675

Bibliotecario/a

 

21

560,71

N

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

 

676

Bibliotecario/a

 

21

560,71

N

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

T

C

 

 

677

Auxiliar técnico de biblioteca

 

18

480,56

N

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

M

C

 

 

678

Auxiliar técnico de biblioteca

V

18

480,56

N

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

T

C

 

 

Conserxaría

679

Conserxe

 

16

450,55

N

C

C1/C2

Escala técnica de especialistas/escala técnica auxiliar

Conserxe

 

M

C

 

 

680

Auxiliar de servizos

V

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

 

681

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

 

682

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

 

Facultade de Humanidades e Documentación

Dirección

683

Secretario/a de decanato

 

19

480,56

S

C

C1/C2

 

 

 

M

F

 

 

Conserxaría

684

Conserxe

 

16

450,55

N

C

C1/C2

Escala técnica de especialistas/escala técnica auxiliar

Conserxe

 

M

F

 

 

685

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

M

F

 

 

686

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

T

F

 

 

Facultade de Informática

Dirección

687

Secretario/a de decanato

 

19

480,56

S

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

Unidade de Apoio a Departamentos e Investigación

688

Xefatura de negociado

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

689

Secretario/a administrativo

 

18

460,54

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

690

Secretario/a administrativo

 

18

460,54

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

Administración

691

Administrador/a

 

25

841,13

S

C

A1/A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

692

Xefatura do Negociado de Asuntos Académicos

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

693

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

694

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

695

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

696

Xefatura do Negociado de Asuntos Económicos

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

697

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

698

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

Biblioteca

699

Director/a de biblioteca

 

25

841,13

S

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

 

700

Bibliotecario/a

V

21

560,71

N

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

T

C

 

 

701

Auxiliar técnico de biblioteca

 

18

480,56

N

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

M

C

 

 

702

Auxiliar técnico de biblioteca

 

18

480,56

N

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

M

C

 

 

703

Auxiliar técnico de biblioteca

 

18

480,56

N

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

T

C

 

 

Conserxaría

704

Conserxe

 

16

450,55

N

C

C1/C2

Escala técnica de especialistas/escala técnica auxiliar

Conserxe

 

M

C

 

 

705

Auxiliar de servizos

V

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

 

706

Auxiliar de servizos

V

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

 

707

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

 

Facultade de Fisioterapia

Dirección

708

Secretario/a de decanato

 

19

480,56

S

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

Facultade de Socioloxía

Dirección

709

Secretario/a de decanato

 

19

480,56

S

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

Unidade de Apoio a Departamentos e Investigación

730

Xefatura de negociado

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

Biblioteca

710

Director/a de biblioteca

 

25

841,13

S

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

Biblioteca Intercentros de Socioloxía e Ciencias da Comunicación

711

Bibliotecario/a

 

21

560,71

N

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

Biblioteca Intercentros de Socioloxía e Ciencias da Comunicación

712

Bibliotecario/a

 

21

560,71

N

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

T

C

 

Biblioteca Intercentros de Socioloxía e Ciencias da Comunicación

713

Auxiliar técnico de biblioteca

 

18

480,56

N

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

M

C

 

Biblioteca Intercentros de Socioloxía e Ciencias da Comunicación

714

Auxiliar técnico de biblioteca

 

18

480,56

N

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

T

C

 

Biblioteca Intercentros de Socioloxía e Ciencias da Comunicación

Unidade de Xestión Académica Integrada de Oza (UXAI-Oza)

Administración

715

Administrador/a

 

25

841,13

S

C

A1/A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

716

Secretario/a administrativo

 

18

460,54

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

717

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

718

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

719

Xefatura do Negociado de Asuntos Económicos I

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

Conserxaría

721

Conserxe

V

16

450,55

N

C

C1/C2

Escala técnica de especialistas/escala técnica auxiliar

Conserxe

 

M

C

 

 

722

Auxiliar de servizos

V

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

 

723

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

 

724

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

 

Unidade de Xestión Académica Integrada (Fac. Socioloxía/Fac. CC. da Comunicación)

Administración

726

Administrador/a

 

25

841,13

S

C

A1/A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

727

Secretario/a administrativo

 

18

460,54

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

728

Posto base

 

16

450,55

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

 

 

729

Xefatura do Negociado de Asuntos Económicos I

 

21

560,71

S

C

A2/C1

 

 

 

M

C

 

 

Conserxaría

731

Conserxe

 

16

450,55

N

C

C1/C2

Escala técnica de especialistas/escala técnica auxiliar

Conserxe

 

M

C

 

 

732

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

 

733

Auxiliar de servizos

V

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

 

734

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

 

735

Auxiliar de servizos

 

14

436,85

N

C

C2/E-AP

Escala técnica auxiliar/escala técnica de servizos

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

 

Laboratorios

736

Técnico en medios audiovisuais

V

19

480,56

N

C

A2/C1

Escala técnica de grao medio/escala técnica de especialistas

Medios audiovisuais

 

M

C

 

 

Instituto Universitario de Ciencias da Saúde

Secretaría

737

Secretario/a de instituto universitario

 

18

480,56

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

1

 

Instituto Universitario de Estudos Europeos

Secretaría

738

Secretario/a de instituto universitario

V

18

480,56

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

1

 

Centro de Documentación Europea

739

Documentalista

 

21

560,71

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Documentalista

 

M

C

 

 

Instituto Universitario de Medio Ambiente

Secretaría

740

Secretario/a de instituto universitario

 

18

480,56

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

1

 

Laboratorios

741

Técnico en instrumentación analítica

 

24

841,13

N

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Instrumentación analítica

 

M

C

 

 

Instituto Universitario de Xeoloxía Isidro Parga Pondal

Secretaría

742

Secretario/a de instituto universitario

 

18

480,56

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

1

 

Instituto Universitario de Estudos Marítimos

Secretaría

743

Secretario/a de instituto universitario

 

18

480,56

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

1

 

Instituto Universitario de Estudos Irlandeses Amergin

Secretaría

744

Secretario/a de instituto universitario

 

18

480,56

N

C

C1/C2

 

 

 

M

C

1

 

Notas:

O nivel de coñecemento de idiomas será o que establece a Orde do 18 de febreiro de 2011 (DOG do 26 de abril de 2011) do seguinte xeito:

para os grupos A1 e A2: nivel C1. Para os grupos C1 e C2: nivel B2

Formación específica:

1

Dominio de idiomas, preferentemente inglés

2

Inglés e outro idioma da EU fóra do Estado español

3

Dominio dos idiomas inglés e francés. Valoraranse como méritos os coñecementos doutros idiomas, principalmente de países da Unión Europea

4

Galego, inglés e francés. Coñecemento no desenvolvemento de páxinas web

5

Formación de nivel superior en PRL

6

Especialidade en deseño gráfico

7

Coñecemento no desenvolvemento de páxinas web e tratamento dixital de imaxes e publicación

8

Experiencia na coordinación e execución de tarefas da Unidade de Técnicas Instrumentais de Análise, no deseño do mantemento dos seus equipos e na súa manipulación

9

Experiencia na coordinación e execución de tarefas da Unidade de Espectrometría Molecular, mantemento dos equipos de resonancia magnética nuclear e espectrometría de masas e na manipulación de equipos e na súa optimización

10

Experiencia e coñecementos no deseño do mantemento, manipulación, posta a punto e establecemento das condicións de operación dos equipos da Unidade de Microscopía. Previsión de funxibles

11

Experiencia no deseño do mantemento, posta a punto e establecemento das condicións de operación dos equipos da Unidade de Análise Estrutural. Optimización de recursos de operación, realización de experimentos e previsión de funxibles

12

Permiso de condución clase D

Titulación académica:

1

Licenciado en xornalismo/licenciado en comunicación audiovisual

2

Licenciado en dereito

ANEXO
Relación de postos de traballo de persoal de administración e servizos da Universidad da Coruña