Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 14 Venres, 22 de xaneiro de 2016 Páx. 2515

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Instituto Galego da Vivenda e Solo

ANUNCIO do 30 de decembro de 2015 polo que se dá publicidade da citación para o levantamento das actas de pagamento complementarias derivadas das sentenzas firmes da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, respecto dos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación forzosa por taxación conxunta para a execución do ámbito da modificación puntual do proxecto sectorial da Plataforma Loxístico-Industrial Salvaterra de Miño-As Neves (Plisan).

En virtude das resolucións xudiciais firmes da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, relativas ao incremento do prezo xusto dos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación forzosa por taxación conxunta para a execución da Plataforma Loxístico-Industrial Salvaterra de Miño-As Neves (Plisan), cítanse aos interesados para o levantamento das actas de pagamento complementarias na data e horas indicados no anexo desta resolución, daquelas sentenzas que xa foron estudadas e valoradas.

De conformidade co artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, publicarase o anuncio no Boletín Oficial del Estado, o que servirá de notificación aos propietarios descoñecidos e a aqueles de que se ignore o lugar de notificación ou o medio, ou ben cando, intentada esta, non se puido practicar. Así mesmo, o anuncio publicarase no taboleiro de edictos dos concellos de Salvaterra de Miño e das Neves.

Para proceder ao levantamento destas actas complementarias, deberán comparecer todos os titulares personalmente, presentando NIF e copia, ou ben representados por persoa debidamente autorizada para actuar no seu nome, con poder notarial suficiente, do cal, igualmente, achegarán copia. Para os casos de sucesión dos dereitos derivados do expediente expropiatorio, ademais, achegarán documentos suficientes acreditativos da sucesión alegada e da lexitimidade do interesado para o cobramento das cantidades en cuestión (certificado de defunción, actos de derradeira vontade, liquidación do imposto de sucesións, testamento, operacións particionais, etc.).

No caso de non presentar a anterior documentación ou de incomparecencia no citado acto, a cantidade correspondente será depositada na caixa xeral de depósitos da Consellería de Facenda da Xunta de Galicia en Pontevedra, conforme establece o artigo 50 da Lei de expropiación forzosa, do 16 de decembro de 1954 e o 51 do Regulamento que a desenvolve, ata a súa comparecencia na Área Provincial do IGVS en Pontevedra coa documentación requerida e posterior comprobación da titularidade.

A convocatoria e citación aos titulares dos predios recollidos no anexo será para os días 15, 16, 22 e 23 de febreiro de 2016 e terá lugar na Casa da Cultura do Concello de Salvaterra de Miño, rúa Raíña Dona Urraca, núm. 12, nos días, horas e orde sinalados.

Notificarase individualmente aos titulares dos predios que figuran na lista anexa a data, hora e lugar en que se procederá ao levantamento das actas complementarias de pagamento.

Santiago de Compostela, 30 de decembro de 2015

Heriberto García Porto
Director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo

ANEXO
Lista de predios e titulares para levantamento das actas complementarias da Plisan

Nº predio

Data e hora
de citación

Nº de procedemento
contencioso-administrativo

Titular

Enderezo

Concello

Provincia

CP

0001

23/02/2016-12:30

0010902/2008

Francisco Fernández, María

O Covelo nº 3 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0002

23/02/2016-10:30

0007624/2008

Míguez Domínguez, Óscar

Pazos nº 5 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0002

23/02/2016-10:30

0007624/2008

Míguez Domínguez, Germán

Pazos nº 5 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0002

23/02/2016-10:30

0007624/2008

Míguez Fernández, María Flora

Pazos nº 5 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0002

23/02/2016-10:30

0007624/2008

Míguez Fernández, José Antonio

Pazos nº 5 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0002

23/02/2016-10:30

0007624/2008

Míguez Fernández, Margarita

Pazos nº 5 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0002

23/02/2016-10:30

0007624/2008

Fernández Domínguez, Caridad

Pazos nº 5 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0007

15/02/2016-10:30

0007622/2008

Castro Gómez, Ángel

Codeseda nº 2, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0007

15/02/2016-10:30

0007622/2008

Castro Gómez, María Soledad

Codeseda nº 2 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0007

15/02/2016-10:30

0007622/2008

Castro Gómez, José Luis

Codeseda nº 2, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0009

22/02/2016-12:30

11238/2008

Taboada Míguez, María

Nogueiró nº 65, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0009

22/02/2016-12:30

11238/2008

Míguez Fernández, Darío

Nogueiró nº 65 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0032

16/02/2016-11:30

0011001/2008

Mariño Rodríguez, Mª Sinda

Nogueiró nº 60 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0033

22/02/2016-12:30

11227/2008

Taboada Míguez, María

Nogueiró nº 65, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0036

16/02/2016-12:30

0007628/2008

Martínez Ubeira, Mª Josefa

Nogueiró nº 66 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0040

15/02/2016-10:30

0007626/2008

Barbeito Palleiro, Domingo

A Roda nº 13 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0059

23/02/2016-9:30

0011756/2007

González Fernández, Purificación

Barreiros nº 2 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0059

23/02/2016-9:30

0011756/2007

González Fernández, Concepción

Barreiros nº 2 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0059

23/02/2016-9:30

0011756/2007

González Fernández, Luz

Barreiros nº 2 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0059

23/02/2016-9:30

0011756/2007

Fernández Gil, María Concepción

Barreiros nº 2 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0059

23/02/2016-9:30

0011756/2007

González Fernández, Luz

Barreiros nº 2 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0068

15/02/2016-10:30

0007637/2008

Barbeito Palleiro, Domingo

A Roda nº 13 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0073

16/02/2016-11:30

0010562/2008

Lucio Rodríguez, Josefa

Lamas nº 3 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0077

22/02/2016-10:30

0010707/2008

Pérez Lamas, Ernestina

Combro Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0078

22/02/2016-10:30

0007634/2008

Pérez Lamas, Juan Antonio

Combro nº 4 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0082

22/02/2016-10:30

0010739/2008

Pérez Lamas, Francisco

Combro nº 3 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0084

22/02/2016-10:30

0010738/2008

Pérez Lamas, Francisco

Combro nº 3 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0085

22/02/2016-10:30

0007603/2008

Pérez Lamas, Juan Antonio

Combro nº 4 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0087

22/02/2016-10:30

0010737/2008

Pérez Lamas, Francisco

Combro nº 3 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0089

15/02/2016-9:30

0010839/2008

Álvarez Domínguez, Constantina Ramona

O Covelo nº 36 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0090

16/02/2016-12:30

0007633/2008

Martínez Álvarez, Mª Nieves

Estrada Salvaterra nº 6 4ºe

Ponteareas

Pontevedra

36860

0092-A

22/02/2016-12:30

0013787/2008

Rozadas Morgade, Mª Carmen

Alfonso XIII nº 17

Vigo

Pontevedra

36201

0092-A

22/02/2016-12:30

0013787/2008

Rodríguez González, Manuel Ángel

A Fontiña nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

0094

22/02/2016-11:30

0011562/2007

Rodríguez González, Mª Socorro

Cacharal nº 2-5ºc

Ponteareas

Pontevedra

36860

0098

15/02/2016-12:30

0011020/2008

Gayoso Gregores, Emilia

A Cacha nº 6 Corzáns

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0101-A

15/02/2016-12:30

0013412/2008

González Calviño, Leonor

Lugar da Arrotea, Picoña nº 13-A

Salceda de Caselas

Pontevedra

36474

0102

23/02/2016-12:30

0010904/2008

Francisco Fernández, María

O Covelo nº 3 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0107

23/02/2016-9:30

0010569/2008

Fontán Maceira, Manuel

Codeseda nº 7 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0107

23/02/2016-9:30

0010569/2008

Fontán Maceira,David

Codeseda nº7 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0107

23/02/2016-9:30

0010569/2008

Fontán Maceira, Benjamín

Codeseda nº 7 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0107

23/02/2016-9:30

0010569/2008

Maceira Fernández, Amelia

Codeseda nº 7 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0114

15/02/2016-9:30

0010829/2008

Álvarez Domínguez, Constantina Ramona

O Covelo nº 36 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0115

22/02/2016-10:30

0010736/2008

Pérez Lamas, Francisco

Combro nº 3 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0118

22/02/2016-12:30

0008961/2007

Rodríguez Rodríguez, Teófila

Nogueiró 51 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0124

22/02/2016-12:30

0010721/2008

Rodríguez Rodríguez, Leonor

Travesía de Vigo 94, portal 2, 4º esq.

Vigo

Pontevedra

36206

0127

16/02/2016-11:30

0011752/2007

Lorenzo Simón, Joaquín

A Pedra Furada nº 1 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0127

16/02/2016-11:30

0011752/2007

Garrido Díaz, Isabel

A Pedra Furada nº 1 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0130

23/02/2016-10:30

0011751/2007

Míguez Domínguez, Óscar

Pazos nº 5 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0130

23/02/2016-10:30

0011751/2007

Míguez Domínguez, Germán

Pazos nº 5 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0130

23/02/2016-10:30

0011751/2007

Míguez Fernández, María Flora

Pazos nº 5 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0130

23/02/2016-10:30

0011751/2007

Míguez Fernández, José Antonio

Pazos nº 5 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0130

23/02/2016-10:30

0011751/2007

Míguez Fernández, Margarita

Pazos nº 5 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0131

23/02/2016-10:30

0011750/2007

Míguez Domínguez, Óscar

Pazos nº 5 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0131

23/02/2016-10:30

0011750/2007

Míguez Domínguez, Germán

Pazos nº 5 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0131

23/02/2016-10:30

0011750/2007

Míguez Fernández, María Flora

Pazos nº 5 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0131

23/02/2016-10:30

0011750/2007

Míguez Fernández, José Antonio

Pazos nº 5 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0131

23/02/2016-10:30

0011750/2007

Míguez Fernández, Margarita

Pazos nº 5 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0145

22/02/2016-10:30

0010735/2008

Pérez Lamas, Francisco

Combro nº 3 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0146-A

16/02/2016-12:30

0010803/2008

Martínez Suárez, Domingo

O Monte nº 18 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0146-A

16/02/2016-12:30

0010803/2008

Fernández Fernández, Encarnación

Estrada de Redondela 29

Vigo

Pontevedra

36209

0150

23/02/2016-9:30

0010570/2008

Fontán Maceira,David

Codeseda nº 7 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0150

23/02/2016-9:30

0010570/2008

Fontán Maceira, Manuel

Codeseda nº 7 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0150

23/02/2016-9:30

0010570/2008

Fontán Maceira, Benjamín

Codeseda nº 7 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0150

23/02/2016-9:30

0010570/2008

Maceira Fernández, Amelia

Codeseda nº 7 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0152

23/02/2016-12:30

0010905/2008

Francisco Fernández, María

O Covelo nº 3 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0165

22/02/2016-10:30

0010748/2008

Pérez Francisco, Herminio

O Covelo 12, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0165

22/02/2016-10:30

0010748/2008

Pérez Francisco, Mª Carmen

O Covelo 12, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0165

22/02/2016-10:30

0010748/2008

Pérez Francisco, Manuel

O Covelo 12, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0165

22/02/2016-10:30

0010748/2008

Pérez Francisco, Alejandro

O Covelo 12, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0165

22/02/2016-10:30

0010748/2008

Pérez Francisco, María

O Covelo 12, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0171

16/02/2016-11:30

0010986/2008

Mariño Rodríguez, Mª Sinda

Nogueiró nº 60 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0173

22/02/2016-11:30

0010978/2008

Rodríguez Barros, Pilar

A Roda nº 11 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0176

15/02/2016-10:30

0007606/2008

Barbeito Palleiro, Domingo

A Roda nº 13 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0183

22/02/2016-12:30

11234/2008

Taboada Míguez, María

Nogueiró nº 65, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0189

23/02/2016-12:30

0011746/2007

Fernández Domínguez, Caridad

Pazos nº 5 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0192

16/02/2016-11:30

0010560/2008

Lucio Rodríguez, Josefa

Lamas nº 3 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0196

22/02/2016-12:30

0008969/2007

Rodríguez Rodríguez, Teófila

Nogueiró 51 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0201

16/02/2016-11:30

0010987/2008

Mariño Rodríguez, Mª Sinda

Nogueiró nº 60 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0213

22/02/2016-10:30

0008982/2007

Pino González, Carmen

Nogueiró nº 34 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0225

15/02/2016-12:30

0011297/2007

González Fernández, Marina

11 Rue de L,Abbe Guilleminault

Nogent Sur Marne

Francia

94130

0226

22/02/2016-11:30

0008986/2007

Rodríguez Barros, Pilar

A Roda nº 11 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0229

15/02/2016-12:30

12372/2008

González Fernández, José

O Monte de Arriba nº 19 Corzáns

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0234-A

23/02/2016-10:30

0011666/2008

Allain, Nadine Carmen

A Grela-Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

0234-A

23/02/2016-10:30

0011666/2008

Pichón, Martine

A Grela-Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

0234-A

23/02/2016-10:30

0011666/2008

Pichón, Georges José

A Grela-Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

0234-A

23/02/2016-10:30

0011666/2008

Álvarez Pajarín, Carmen

A Grela-Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

0234-A

23/02/2016-10:30

0011666/2008

Álvarez Pajarín, Manuel

A Grela-Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

0234-A

23/02/2016-10:30

0011666/2008

Álvarez Pajarín, Celia

A Grela-Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

0238

15/02/2016-9:30

0011979/2007

Alonso Rodríguez, Manuel

Barreiros nº 2 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0242

15/02/2016-12:30

0011444/2008

Francisco Rodríguez, María Carmen

Avda. de Vigo nº 51 2º B Puxeiros

Mos

Pontevedra

36209

0242-A

22/02/2016-10:30

0010752/2008

Pérez Francisco, Herminio

O Covelo 12, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0242-A

22/02/2016-10:30

0010752/2008

Pérez Francisco, Manuel

O Covelo 12, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0242-A

22/02/2016-10:30

0010752/2008

Pérez Francisco, María

O Covelo 12, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0242-A

22/02/2016-10:30

0010752/2008

Pérez Francisco, Mª Carmen

O Covelo 12, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0242-A

22/02/2016-10:30

0010752/2008

Pérez Francisco, Alejandro

O Covelo 12, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0242-A

22/02/2016-10:30

0010752/2008

Pérez Fernández, Juan

O Covelo Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0268

23/02/2016-12:30

0010906/2008

Francisco Fernández, María

O Covelo nº 3 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0273

15/02/2016-10:30

0011984/2007

Castro Gómez, María Soledad

Codeseda nº 2 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0286

22/02/2016-11:30

0009001/2007

Rodríguez Barros, Pilar

A Roda nº 11 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0294

22/02/2016-10:30

00010751/200

Pérez Francisco, Herminio

O Covelo 12, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0294

22/02/2016-10:30

00010751/200

Pérez Francisco, Manuel

O Covelo 12, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0294

22/02/2016-10:30

00010751/200

Pérez Francisco, Mª Carmen

O Covelo 12, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0294

22/02/2016-10:30

00010751/200

Pérez Francisco, Alejandro

O Covelo 12, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0294

22/02/2016-10:30

00010751/200

Pérez Francisco, María

O Covelo 12, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0294

22/02/2016-10:30

00010751/200

Pérez Fernández, Juan

O Covelo Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0296-A

15/02/2016-11:30

9035/2007

Domínguez González, Mª del Carmen

Burguete nº 19 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0298

15/02/2016-9:30

0010833/2008

Álvarez Domínguez, Constantina Ramona

O Covelo nº 36 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0299

16/02/2016-12:30

0011091/2008

Domínguez Núñez, María

Nogueiró nº 55 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0299

16/02/2016-12:30

0011091/2008

Núñez Moldes, Jesús

Nogueiró nº 55 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0302-A

16/02/2016-9:30

11699/2008

González Míguez, José

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

0312

22/02/2016-12:30

0010548/2008

Ubeira Queimadelos, José

Nogueiró nº 10 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0313-A

16/02/2016-12:30

0011405/2008

Martínez Álvarez, Mª Nieves

Estrada Salvaterra nº 6 4ºe

Ponteareas

Pontevedra

36860

0315

22/02/2016-12:30

0011991/2007

Veiga Vidal, Adelaida

Lugar de Nogueiró nº 47 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0318

16/02/2016-12:30

0011992/2007

Méndez Castro, Héctor

Nogueiró nº 70 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0320

16/02/2016-12:30

0011993/2007

Méndez Castro, Héctor

Nogueiró nº 70 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0324-A

22/02/2016-11:30

0009062/2007

Rodríguez González, Mª Socorro

Cacharal nº 2-5ºc

Ponteareas

Pontevedra

36860

0326

15/02/2016-12:30

11025/2008

Gayoso Gregores, Emilia

A Cacha nº 6 Corzáns

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0335

23/02/2016-10:30

0011057/2008

Pereira Díaz, Mª Pilar

Nogueiró 67 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0335

23/02/2016-10:30

0011057/2008

Pereira Díaz, Mª Hermosinda

Nogueiró 67 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0335

23/02/2016-10:30

0011057/2008

Pereira Díaz, Mª de la Luz

Nogueiró 72 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0335

23/02/2016-10:30

0011057/2008

Pereira Fernández, Antonio

Nogueiró nº 67 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0338

16/02/2016-9:30

11192/2008

Gregores Fernández, Aldo Henrique Valín

Miño nº 15-2ºf

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0340

22/02/2016-10:30

0009211/2008

Pino González, Carmen

Nogueiró nº 34 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0349

23/02/2016-10:30

0007642/2008

Pereira Díaz, Mª Pilar

Nogueiró 67 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0349

23/02/2016-10:30

0007642/2008

Pereira Díaz, Mª Hermosinda

Nogueiró 67 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0349

23/02/2016-10:30

0007642/2008

Pereira Díaz, Mª de la Luz

Nogueiró 72 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0349

23/02/2016-10:30

0007642/2008

Pereira Fernández, Antonio

Nogueiró nº 67 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0351

15/02/2016-9:30

0010845/2008

Fontán Rodríguez, José

O Covelo nº 36, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0351

15/02/2016-9:30

0010845/2008

Álvarez Domínguez, Constantina Ramona

O Covelo nº 36 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0355

15/02/2016-9:30

0007641/2008

Alfonso Ubeira, Mª Ángeles

Toucedos 1 Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0357

16/02/2016-10:30

0012000/2007

Iglesias Ubeira, José

Nogueiró nº 45 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0362

23/02/2016-10:30

0011435/2008

Míguez Otero, Mª Gloria

Chan da Igrexa nº 61, Pesqueiras

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36456

0362

23/02/2016-10:30

0011435/2008

Míguez Otero, Isabel Hermelinda

Chan da Igrexa nº 61, Pesqueiras

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36456

0362

23/02/2016-10:30

0011435/2008

Otero Requejo, Consuelo

Chan da Igrexa nº 61, Pesqueiras

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36456

0368

22/02/2016-12:30

11233/2008

Taboada Míguez, María

Nogueiró nº 65, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0371

23/02/2016-10:30

0011059/2008

Pereira Díaz, Mª Pilar

Nogueiró 67 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0371

23/02/2016-10:30

0011059/2008

Pereira Díaz, Mª Hermosinda

Nogueiró 67 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0371

23/02/2016-10:30

0011059/2008

Pereira Díaz, Mª de la Luz

Nogueiró 72 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0371

23/02/2016-10:30

0011059/2008

Pereira Fernández, Antonio

Nogueiró nº 67 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0376

15/02/2016-12:30

0011028/2008

Gayoso Gregores, Emilia

A Cacha nº 6 Corzáns

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0380

22/02/2016-11:30

0010973/2008

Rodríguez Barros, Pilar

A Roda nº 11 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0385

23/02/2016-12:30

0010893/2008

Francisco Fernández, María

O Covelo nº 3 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0390

23/02/2016-9:30

0010573/2008

Fontán Maceira, Manuel

Codeseda nº 7 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0390

23/02/2016-9:30

0010573/2008

Fontán Maceira,David

Codeseda nº7 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0390

23/02/2016-9:30

0010573/2008

Fontán Maceira, Benjamín

Codeseda nº 7 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0390

23/02/2016-9:30

0010573/2008

Maceira Fernández, Amelia

Codeseda nº 7 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0395

23/02/2016-9:30

0007638/2008

Lorenzo Rocha, Esteban

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

0395

23/02/2016-9:30

0007638/2008

Lorenzo Rocha, Noelia

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

0395

23/02/2016-9:30

0007638/2008

Lorenzo Lamas, José Luis

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

0396

16/02/2016-10:30

0011419/2008

Gregores Núñez, Mª Luz

A Roda nº 13 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0396

16/02/2016-10:30

0011419/2008

Gregores Núñez, Mª del Carmen

A Roda nº 14 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0396

16/02/2016-10:30

0011419/2008

Gregores Núñez, Hermosinda

A Roda nº 14 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0396

16/02/2016-10:30

0011419/2008

Núñez Martínez, Josefa

A Roda nº 14 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0397

23/02/2016-9:30

0007654/2008

González Veiga, Abel

Nogueiró nº 48 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0397

23/02/2016-9:30

0007654/2008

González Veiga, Genaro

Nogueiró nº 48 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0397

23/02/2016-9:30

0007654/2008

González Veiga, José María

Nogueiró nº 48 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0397

23/02/2016-9:30

0007654/2008

Veiga Fernández, María

Nogueiró nº 48 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0405

23/02/2016-9:30

0010790/2008

González Veiga, Abel

Nogueiró nº 48 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0405

23/02/2016-9:30

0010790/2008

González Veiga, Genaro

Nogueiró nº 48 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0405

23/02/2016-9:30

0010790/2008

González Veiga, José María

Nogueiró nº 48 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0407

23/02/2016-9:30

0010789/2008

González Veiga, José María

Nogueiró nº 48 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0407

23/02/2016-9:30

0010789/2008

González Veiga, Genaro

Nogueiró nº 48 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0407

23/02/2016-9:30

0010789/2008

González Veiga, Abel

Nogueiró nº 48 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0407

23/02/2016-9:30

0010789/2008

Veiga Fernández, María

Nogueiró nº 48 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0411

16/02/2016-9:30

11194/2008

Gregores Fernández, Aldo Henrique Valín

Miño nº 15-2ºf

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0413

16/02/2016-11:30

0007652/2008

López Gregores, Constantina

A Roda nº 12 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0417

15/02/2016-12:30

0011299/2007

González Fernández, Marina

11 Rue de L,Abbe Guilleminault

Nogent Sur Marne

Francia

94130

0418

16/02/2016-11:30

0009059/2007

Lorenzo Simón, Joaquín

A Pedra Furada nº 1 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0418

16/02/2016-11:30

0009059/2007

Garrido Díaz, Isabel

A Pedra Furada nº 1 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0422

22/02/2016-12:30

0007651/2008

Veiga Vidal, Adelaida

Lugar de Nogueiró nº 47 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0422

22/02/2016-12:30

0007651/2008

Veiga Cid, Atilano

Nogueiró nº 47 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0428

23/02/2016-12:30

0007594/2008

Francisco Fernández, María

O Covelo nº 3 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0431

22/02/2016-12:30

11235/2008

Taboada Míguez, María

Nogueiró nº 65, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0432

22/02/2016-11:30

0010979/2008

Rodríguez Barros, Pilar

A Roda nº 11 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0438

16/02/2016-10:30

0010177/2008

Gregores Iglesias, Emilia

Avda. Martínez Garrido nº 39 2º D

Vigo

Pontevedra

36205

0442

22/02/2016-11:30

0007650/2008

Rodríguez González, Mª Socorro

Cacharal nº 2-5ºc

Ponteareas

Pontevedra

36860

0445

16/02/2016-10:30

0007649/2008

López Gregores, Benjamín

Burguete nº 12 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0455

22/02/2016-11:30

0010980/2008

Rodríguez Barros, Pilar

A Roda nº 11 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0459

15/02/2016-12:30

0011024/2008

Gayoso Gregores, Emilia

A Cacha nº 6 Corzáns

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0469

16/02/2016-12:30

0011105/2008

Domínguez Núñez, María

Nogueiró nº 55 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0469

16/02/2016-12:30

0011105/2008

Núñez Moldes, Jesús

Nogueiró nº 55 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0471

23/02/2016-11:30

0010731/2008

Suárez Rodríguez, Filomena Argentina

Avda. Castelao nº 64 10C

Vigo

Pontevedra

36209

0471

23/02/2016-11:30

0010731/2008

Suárez Rodríguez, María Encarnación

Avda. Castelao nº 64 10C

Vigo

Pontevedra

36209

0471

23/02/2016-11:30

0010731/2008

Suárez Blázquez, Pablo

Avda. Castelao nº 64 10C

Vigo

Pontevedra

36209

0471

23/02/2016-11:30

0010731/2008

Suárez Blázquez, Martina

Avda. Castelao nº 64 10C

Vigo

Pontevedra

36209

0472

22/02/2016-11:30

0010981/2008

Rodríguez Barros, Pilar

A Roda nº 11 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0474

16/02/2016-12:30

0011103/2008

Domínguez Núñez, María

Nogueiró nº 55 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0474

16/02/2016-12:30

0011103/2008

Núñez Moldes, Jesús

Nogueiró nº 55 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0475

16/02/2016-12:30

0011104/2008

Domínguez Núñez, María

Nogueiró nº 55 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0475

16/02/2016-12:30

0011104/2008

Núñez Moldes, Jesús

Nogueiró nº 55 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0480

16/02/2016-10:30

10766/2008

Gregores Fernández, María

A Roda nº 2 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0485

16/02/2016-12:30

0011102/2008

Domínguez Núñez, María

Nogueiró nº 55 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0485

16/02/2016-12:30

0011102/2008

Núñez Moldes, Jesús

Nogueiró nº 55 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0488

16/02/2016-12:30

0011101/2008

Domínguez Núñez, María

Nogueiró nº 55 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0488

16/02/2016-12:30

0011101/2008

Núñez Moldes, Jesús

Nogueiró nº 55 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0493

22/02/2016-10:30

0012006/2007

Pereira Pereira, Bienvenida

A Chan nº 2 Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0496

16/02/2016-10:30

0011420/2008

Gregores Núñez, Mª Luz

A Roda nº 13 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0496

16/02/2016-10:30

0011420/2008

Gregores Núñez, Mª del Carmen

A Roda nº 14 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0496

16/02/2016-10:30

0011420/2008

Gregores Núñez, Hermosinda

A Roda nº 14 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0496

16/02/2016-10:30

0011420/2008

Núñez Martínez, Josefa

A Roda nº 14 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0500

22/02/2016-10:30

0007422/2008

Pereira Pereira, Bienvenida

A Chan nº 2 Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0502

15/02/2016-12:30

0011023/2008

Gayoso Gregores, Emilia

A Cacha nº 6 Corzáns

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0517

22/02/2016-10:30

0011569/2008

Pereira Pereira, Bienvenida

A Chan nº 2 Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0525

16/02/2016-11:30

0011840/2007

López Gregores, Constantina

A Roda nº 12 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0531

16/02/2016-10:30

0009143/2008

López Gregores, Benjamín

Burguete nº 12 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0533

23/02/2016-12:30

0010901/2008

Francisco Fernández, María

O Covelo nº 3 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0539

22/02/2016-12:30

11231/2008

Taboada Míguez, María

Nogueiró nº 65, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0541

23/02/2016-10:30

0011060/2008

Pereira Díaz, Mª de la Luz

Nogueiró 72 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0541

23/02/2016-10:30

0011060/2008

Pereira Díaz, Mª Pilar

Nogueiró 67 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0541

23/02/2016-10:30

0011060/2008

Pereira Díaz, Mª Hermosinda

Nogueiró 67 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0541

23/02/2016-10:30

0011060/2008

Pereira Fernández, Antonio

Nogueiró nº 67 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0542

16/02/2016-12:30

0011100/2008

Domínguez Núñez, María

Nogueiró nº 55 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0542

16/02/2016-12:30

0011100/2008

Núñez Moldes, Jesús

Nogueiró nº 55 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0546

22/02/2016-10:30

0011843/2007

Pino González, Carmen

Nogueiró nº 34 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0547

16/02/2016-11:30

0011844/2007

López Gregores, Constantina

A Roda nº 12 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0548

16/02/2016-10:30

10765/2008

Gregores Fernández, María

A Roda nº 2 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0554

23/02/2016-9:30

0010439/2007

Lorenzo Rocha, Esteban

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

0554

23/02/2016-9:30

0010439/2007

Lorenzo Rocha, Noelia

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

0554

23/02/2016-9:30

0010439/2007

Lorenzo Lamas, José Luis

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

0555

16/02/2016-11:30

0010988/2008

Mariño Rodríguez, Mª Sinda

Nogueiró nº 60 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0556

15/02/2016-11:30

7423/2008

González Martínez, Delfina

A Serralleira nº 7 Corzáns

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0557-A

16/02/2016-11:30

0010679/2008

Lorenzo Fernández, Ramona

A Tomada nº 22 San Paio de Navia

Vigo

Pontevedra

36212

0560

16/02/2016-12:30

0011098/2008

Domínguez Núñez, María

Nogueiró nº 55 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0560

16/02/2016-12:30

0011098/2008

Núñez Moldes, Jesús

Nogueiró nº 55 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0563

22/02/2016-9:30

0011036/2008

Pereira Fernández, Antonio

Nogueiró nº 67 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0563-A

23/02/2016-10:30

0011061/2008

Pereira Díaz, Mª de la Luz

Nogueiró 72 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0563-A

23/02/2016-10:30

0011061/2008

Pereira Díaz, Mª Pilar

Nogueiró 67 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0563-A

23/02/2016-10:30

0011061/2008

Pereira Díaz, Mª Hermosinda

Nogueiró 67 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0563-A

23/02/2016-10:30

0011061/2008

Pereira Fernández, Antonio

Nogueiró nº 67 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0566

22/02/2016-10:30

0007424/2008

Pino González, Carmen

Nogueiró nº 34 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0570

22/02/2016-10:30

0009213/2008

Pino González, Carmen

Nogueiró nº 34 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0571

23/02/2016-9:30

0010051/2007

Domínguez Ameijeira, Alberto

As Zacoteiras nº 33 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0571

23/02/2016-9:30

0010051/2007

Domínguez Ameijeira, María Isabel

As Zacoteiras nº 20 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0571

23/02/2016-9:30

0010051/2007

Domínguez Rodríguez, Luis

As Zacoteiras nº 33 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0574

16/02/2016-11:30

0010678/2008

Lorenzo Fernández, Ramona

A Tomada nº 22 San Paio de Navia

Vigo

Pontevedra

36212

0585

15/02/2016-12:30

11458/2007

González Fernández, Arturo

A Chan nº 56 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

0591

23/02/2016-11:30

11656/2008

Domínguez Portas, Esperanza

Burguete nº 12 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0591

23/02/2016-11:30

11656/2008

Domínguez Portas, María del Carmen

Burguete nº 15 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0591

23/02/2016-11:30

11656/2008

Domínguez González, Dulce Nombre de Jesús

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0591

23/02/2016-11:30

11656/2008

Domínguez González, Ana

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0591

23/02/2016-11:30

11656/2008

Domínguez González, Cándido

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0591

23/02/2016-11:30

11656/2008

Domínguez González, Mª del Carmen

Burguete nº 19 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0591

23/02/2016-11:30

11656/2008

Rodríguez González, Francisco

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0591

23/02/2016-11:30

11656/2008

Rodríguez Domínguez, Florentina

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0591

23/02/2016-11:30

11656/2008

Rodríguez Domínguez, Álvaro

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0591

23/02/2016-11:30

11656/2008

Rodríguez Domínguez, Pablo

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0591

23/02/2016-11:30

11656/2008

Rodríguez Domínguez, Eva

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0591

23/02/2016-11:30

11656/2008

Domínguez González. Celia

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0591

23/02/2016-11:30

11656/2008

Domínguez Portas, Esperanza

Burguete nº 12 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0591

23/02/2016-11:30

11656/2008

Domínguez Fontán, Palmira Hros

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0593

16/02/2016-9:30

11190/2008

Gregores Fernández, Aldo Henrique Valín

Miño nº 15-2ºf

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0594

16/02/2016-11:30

0007426/2008

López Gregores, Constantina

A Roda nº 12 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0595

23/02/2016-9:30

0010436/2007

Lorenzo Lamas, José Luis

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

0595

23/02/2016-9:30

0010436/2007

Lorenzo Porto, Luis

A Carqueixa nº 3 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0595

23/02/2016-9:30

0010436/2007

Lorenzo Lamas, Mª Manuela

A Carqueixa nº 3 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0595

23/02/2016-9:30

0010436/2007

Lamas Rodríguez, Mª Pilar

A Carqueixa nº 3 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0597

15/02/2016-9:30

0007427/2008

Alfonso Ubeira, Mª Ángeles

Toucedos 1 Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0601-A

22/02/2016-11:30

0010982/2008

Rodríguez Barros, Pilar

A Roda nº 11 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0602

16/02/2016-10:30

10764/2008

Gregores Fernández, María

A Roda nº 2 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0603

23/02/2016-9:30

0010435/2007

Lorenzo Lamas, José Luis

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

0603

23/02/2016-9:30

0010435/2007

Lorenzo Lamas, Mª Manuela

A Carqueixa nº 3 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0603

23/02/2016-9:30

0010435/2007

Lamas Rodríguez, Mª Pilar

A Carqueixa nº 3 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0603

23/02/2016-9:30

0010435/2007

Lorenzo Porto, Luis

A Carqueixa nº 3 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0605

22/02/2016-12:30

10049/2007

Rodríguez Rodríguez, Teófila

Nogueiró 51 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0607

16/02/2016-11:30

0010990/2008

Mariño Rodríguez, Mª Sinda

Nogueiró nº 60 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0608

23/02/2016-11:30

0007588/08

Rodríguez Rodríguez, Raquel

R/ Barcelona nº 85 4ºa

Vigo

Pontevedra

36203

0608

23/02/2016-11:30

0007588/08

Rodríguez Rodríguez, Rocío

R/ Barcelona nº 85 4ºa

Vigo

Pontevedra

36203

0608

23/02/2016-11:30

0007588/08

Rodríguez Rodríguez, Germán

R/ Barcelona nº 85 4ºa

Vigo

Pontevedra

36203

0608

23/02/2016-11:30

0007588/08

Rodríguez Rodríguez, Eva María

R/ Barcelona nº 85 4ºa

Vigo

Pontevedra

36203

0608

23/02/2016-11:30

0007588/08

Rodríguez Andrés, María Inés

R/ Barcelona nº 85 4ºa

Vigo

Pontevedra

36203

0608

23/02/2016-11:30

0007588/08

Rodríguez Alonso, María Pilar

R/ Barcelona nº 85 4ºa

Vigo

Pontevedra

36203

0608

23/02/2016-11:30

0007588/08

Rodríguez Alonso, Matilde

R/ Barcelona nº 85 4ºa

Vigo

Pontevedra

36203

0608

23/02/2016-11:30

0007588/08

Rodríguez Alonso, Laura

R/ Barcelona nº 85 4ºa

Vigo

Pontevedra

36203

0608

23/02/2016-11:30

0007588/08

Rodríguez Alonso, Perpetua

R/ Barcelona nº 85 4ºa

Vigo

Pontevedra

36203

0609

23/02/2016-10:30

0011062/2008

Pereira Díaz, Mª de la Luz

Nogueiró 72 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0609

23/02/2016-10:30

0011062/2008

Pereira Díaz, Mª Pilar

Nogueiró 67 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0609

23/02/2016-10:30

0011062/2008

Pereira Díaz, Mª Hermosinda

Nogueiró 67 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0609

23/02/2016-10:30

0011062/2008

Pereira Fernández, Antonio

Nogueiró nº 67 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0613

15/02/2016-10:30

0010432/2007

Álvarez Vidal, Mª Esther

A Salgosa nº 10 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0617

23/02/2016-9:30

0010431/2008

Lorenzo Lamas, José Luis

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

0617

23/02/2016-9:30

0010431/2008

Lorenzo Lamas, Mª Manuela

A Carqueixa nº 3 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0617

23/02/2016-9:30

0010431/2008

Lamas Rodríguez, Mª Pilar

A Carqueixa nº 3 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0617

23/02/2016-9:30

0010431/2008

Lorenzo Porto, Luis

A Carqueixa nº 3 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0618

23/02/2016-11:30

07589/2008

Domínguez González, Ana

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0618

23/02/2016-11:30

07589/2008

Domínguez González, Cándido

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0618

23/02/2016-11:30

07589/2008

Domínguez González, Dulce Nombre de Jesús

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0618

23/02/2016-11:30

07589/2008

Domínguez González, Mª del Carmen

Burguete nº 19 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0618

23/02/2016-11:30

07589/2008

Rodríguez González, Francisco

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0618

23/02/2016-11:30

07589/2008

Rodríguez Domínguez, Florentina

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0618

23/02/2016-11:30

07589/2008

Rodríguez Domínguez, Álvaro

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0618

23/02/2016-11:30

07589/2008

Rodríguez Domínguez, Pablo

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0618

23/02/2016-11:30

07589/2008

Rodríguez Domínguez, Eva

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0618

23/02/2016-11:30

07589/2008

Domínguez González. Celia

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0618

23/02/2016-11:30

07589/2008

Domínguez Portas, María del Carmen

Burguete nº 15 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0618

23/02/2016-11:30

07589/2008

Domínguez Portas, Esperanza

Burguete nº 12 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0618

23/02/2016-11:30

07589/2008

Domínguez Fontán, Palmira Hros

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0620

22/02/2016-11:30

10430/2007

Rodríguez Domínguez, Isolina

A Costa nº 37 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0621

16/02/2016-12:30

0011825/2008

Martínez Ubeira, Mª Josefa

Nogueiró nº 66 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0629

16/02/2016-10:30

0011573/2007

González Martínez, MªLuz

A Salgosa nº 28 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0629

16/02/2016-10:30

0011573/2007

Groba Fernández, Eduardo

A Salgosa nº 28 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0631

16/02/2016-10:30

10963/2008

Gregores Iglesias, Modesto

Camiño Maceiras 11 1º D

Vigo

Pontevedra

36207

0632

15/02/2016-11:30

11461/2007

Domínguez González, Mª del Carmen

Burguete nº 19 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0636

16/02/2016-11:30

0010677/2008

Lorenzo Fernández, Ramona

A Tomada nº 22 San Paio de Navia

Vigo

Pontevedra

36212

0637

15/02/2016-11:30

9563/2007

Domínguez González, Mª del Carmen

Burguete nº 19 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0639

16/02/2016-11:30

0010991/2008

Mariño Rodríguez, Mª Sinda

Nogueiró nº 60 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0640

15/02/2016-11:30

9564/2007

Domínguez Portas, María del Carmen

Burguete nº 15 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0641

22/02/2016-9:30

9565/2007

Otero González, José Luis

Burguete nº 25 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0641

22/02/2016-9:30

9565/2007

Otero González, Antonio

Burguete nº 25 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0644

23/02/2016-11:30

11847/2007

Rodríguez González, Francisco

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0644

23/02/2016-11:30

11847/2007

Rodríguez Domínguez, Florentina

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0644

23/02/2016-11:30

11847/2007

Rodríguez Domínguez, Álvaro

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0644

23/02/2016-11:30

11847/2007

Rodríguez Domínguez, Pablo

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0644

23/02/2016-11:30

11847/2007

Rodríguez Domínguez, Eva

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0644

23/02/2016-11:30

11847/2007

Domínguez González. Celia

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0644

23/02/2016-11:30

11847/2007

Domínguez Portas, Esperanza

Burguete nº 12 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0644

23/02/2016-11:30

11847/2007

Domínguez Fontán, Rosa Hros

A Roda nº 12 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0646

16/02/2016-11:30

0010992/2008

Mariño Rodríguez, Mª Sinda

Nogueiró nº 60 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0648

22/02/2016-11:30

0011848/2007

Rodríguez Garcia, Mª Clara

Rúa Montero Ríos nº 34 3º

Vigo

Pontevedra

36201

0650

23/02/2016-10:30

0011042/2008

Pereira Díaz, Mª Pilar

Nogueiró 67 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0650

23/02/2016-10:30

0011042/2008

Pereira Díaz, Mª Hermosinda

Nogueiró 67 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0650

23/02/2016-10:30

0011042/2008

Pereira Díaz, Mª de la Luz

Nogueiró 72 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0650

23/02/2016-10:30

0011042/2008

Pereira Fernández, Antonio

Nogueiró nº 67 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0654

16/02/2016-12:30

0010861/2008

Míguez Díaz, Antonio

A Serralleira nº 15 Corzáns

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0660

16/02/2016-10:30

11849/2007

Diz González, Jesús

A Roda nº 14 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0660

16/02/2016-10:30

11849/2007

Gregores Núñez, Mª del Carmen

A Roda nº 14 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0662

16/02/2016-9:30

11216/2008

Gregores Fernández, Aldo Henrique Valín

Miño nº 15-2ºf

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0669

23/02/2016-11:30

11851/2007

Domínguez González, Ana

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0669

23/02/2016-11:30

11851/2007

Domínguez González, Dulce Nombre de Jesús

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0669

23/02/2016-11:30

11851/2007

Domínguez González, Cándido

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0669

23/02/2016-11:30

11851/2007

Domínguez González, Mª del Carmen

Burguete nº 19 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0669

23/02/2016-11:30

11851/2007

Rodríguez González, Francisco

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0669

23/02/2016-11:30

11851/2007

Rodríguez Domínguez, Florentina

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0669

23/02/2016-11:30

11851/2007

Rodríguez Domínguez, Álvaro

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0669

23/02/2016-11:30

11851/2007

Rodríguez Domínguez, Pablo

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0669

23/02/2016-11:30

11851/2007

Rodríguez Domínguez, Eva

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0669

23/02/2016-11:30

11851/2007

Domínguez González. Celia

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0669

23/02/2016-11:30

11851/2007

Domínguez Portas, María del Carmen

Burguete nº 15 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0669

23/02/2016-11:30

11851/2007

Domínguez Portas, Esperanza

Burguete nº 12 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0669

23/02/2016-11:30

11851/2007

Domínguez Fontán, Palmira Hros

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0671

16/02/2016-11:30

0010994/2008

Mariño Rodríguez, Mª Sinda

Nogueiró nº 60 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0681

23/02/2016-9:30

09573/2007

Lorenzo Lamas, José Luis

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

0681

23/02/2016-9:30

09573/2007

Lorenzo Lamas, Mª Manuela

A Carqueixa nº 3 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0681

23/02/2016-9:30

09573/2007

Lamas Rodríguez, Mª Pilar

A Carqueixa nº 3 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0681

23/02/2016-9:30

09573/2007

Lorenzo Porto, Luis

A Carqueixa nº 3 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0686

22/02/2016-11:30

0009575/2007

Rodríguez Barros, Pilar

A Roda nº 11 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0689

16/02/2016-12:30

0011099/2008

Domínguez Núñez, María

Nogueiró nº 55 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0689

16/02/2016-12:30

0011099/2008

Núñez Moldes, Jesús

Nogueiró nº 55 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0693

23/02/2016-12:30

0011855/2007

Francisco Fernández, María

O Covelo nº 3 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0696-A

22/02/2016-11:30

0010983/2008

Rodríguez Barros, Pilar

A Roda nº 11 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0704

23/02/2016-10:30

0011041/2008

Pereira Díaz, Mª Pilar

Nogueiró 67 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0704

23/02/2016-10:30

0011041/2008

Pereira Díaz, Mª de la Luz

Nogueiró 72 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0704

23/02/2016-10:30

0011041/2008

Pereira Díaz, Mª Hermosinda

Nogueiró 67 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0704

23/02/2016-10:30

0011041/2008

Pereira Fernández, Antonio

Nogueiró nº 67 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0705

15/02/2016-11:30

11856/2007

Domínguez Troncoso, José

A Serralleira nº 7 Corzáns

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0705

15/02/2016-11:30

11856/2007

González Martínez, Delfina

A Serralleira nº 7 Corzáns

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0707

16/02/2016-10:30

0011857/2007

Iglesias Ubeira, José

Nogueiró nº 45 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0708

16/02/2016-12:30

0011858/2007

Martínez Ubeira, Mª Josefa

Nogueiró nº 66 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0712

23/02/2016-11:30

0010728/2008

Suárez Rodríguez, Filomena Argentina

Avda. Castelao nº 64 10C

Vigo

Pontevedra

36209

0712

23/02/2016-11:30

0010728/2008

Suárez Rodríguez, María Encarnación

Avda. Castelao nº 64 10C

Vigo

Pontevedra

36209

0712

23/02/2016-11:30

0010728/2008

Suárez Blázquez, Pablo

Avda. Castelao nº 64 10C

Vigo

Pontevedra

36209

0712

23/02/2016-11:30

0010728/2008

Suárez Blázquez, Martina

Avda. Castelao nº 64 10C

Vigo

Pontevedra

36209

0716

16/02/2016-11:30

0010995/2008

Mariño Rodríguez, Mª Sinda

Nogueiró nº 60 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0719

23/02/2016-9:30

0011859/2007

Veiga Fernández, María

Nogueiró nº 48 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0719

23/02/2016-9:30

0011859/2007

González Veiga, Genaro

Nogueiró nº 48 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0719

23/02/2016-9:30

0011859/2007

González Veiga, Abel

Nogueiró nº 48 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0719

23/02/2016-9:30

0011859/2007

González Veiga, José María

Nogueiró nº 48 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0723

16/02/2016-11:30

0010996/2008

Mariño Rodríguez, Mª Sinda

Nogueiró nº 60 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0724

23/02/2016-10:30

0011043/2008

Pereira Díaz, Mª de la Luz

Nogueiró 72 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0724

23/02/2016-10:30

0011043/2008

Pereira Díaz, Mª Pilar

Nogueiró 67 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0724

23/02/2016-10:30

0011043/2008

Pereira Díaz, Mª Hermosinda

Nogueiró 67 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0724

23/02/2016-10:30

0011043/2008

Pereira Fernández, Antonio

Nogueiró nº 67 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0726

15/02/2016-11:30

11070/2008

Domínguez Troncoso, José

A Serralleira nº 7 Corzáns

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0726

15/02/2016-11:30

11070/2008

González Martínez, Delfina

A Serralleira nº 7 Corzáns

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0727

16/02/2016-11:30

0010997/2008

Mariño Rodríguez, Mª Sinda

Nogueiró nº 60 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0729

16/02/2016-11:30

0010773/2008

Lorenzo Fernández, Ramona

A Tomada nº 22 San Paio de Navia

Vigo

Pontevedra

36212

0730

23/02/2016-10:30

0011045/2008

Pereira Díaz, Mª de la Luz

Nogueiró 72 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0730

23/02/2016-10:30

0011045/2008

Pereira Díaz, Mª Pilar

Nogueiró 67 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0730

23/02/2016-10:30

0011045/2008

Pereira Díaz, Mª Hermosinda

Nogueiró 67 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0730

23/02/2016-10:30

0011045/2008

Pereira Fernández, Antonio

Nogueiró nº 67 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0731

16/02/2016-11:30

0011045/2008

Lorenzo Fernández, Ramona

A Tomada nº 22 San Paio de Navia

Vigo

Pontevedra

36212

0734

16/02/2016-11:30

0010998/2008

Mariño Rodríguez, Mª Sinda

Nogueiró nº 60 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0737

23/02/2016-10:30

0011044/2008

Pereira Díaz, Mª de la Luz

Nogueiró 72 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0737

23/02/2016-10:30

0011044/2008

Pereira Díaz, Mª Pilar

Nogueiró 67 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0737

23/02/2016-10:30

0011044/2008

Pereira Díaz, Mª Hermosinda

Nogueiró 67 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0737

23/02/2016-10:30

0011044/2008

Pereira Fernández, Antonio

Nogueiró nº 67 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0747

22/02/2016-12:30

9945/2007

Rodríguez Rodríguez, Teófila

Nogueiró 51 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0748-A

23/02/2016-10:30

0011047/2008

Pereira Díaz, Mª Pilar

Nogueiró 67 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0748-A

23/02/2016-10:30

0011047/2008

Pereira Díaz, Mª de la Luz

Nogueiró 72 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0748-A

23/02/2016-10:30

0011047/2008

Pereira Díaz, Mª Hermosinda

Nogueiró 67 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0748-A

23/02/2016-10:30

0011047/2008

Pereira Fernández, Antonio

Nogueiró nº 67 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0749

22/02/2016-9:30

9946/2007

Otero González, José Luis

Burguete nº 25 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0749

22/02/2016-9:30

9946/2007

Otero González, Antonio

Burguete nº 25 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0750

16/02/2016-12:30

0010654/2008

Martínez Ubeira, Mª Josefa

Nogueiró nº 66 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0752

22/02/2016-9:30

11217/2008

Otero González, José Luis

Burguete nº 25 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0752

22/02/2016-9:30

11217/2008

Otero González, Antonio

Burguete nº 25 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0754

23/02/2016-9:30

0010792/2008

González Veiga, Genaro

Nogueiró nº 48 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0754

23/02/2016-9:30

0010792/2008

González Veiga, Abel

Nogueiró nº 48 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0754

23/02/2016-9:30

0010792/2008

González Veiga, José María

Nogueiró nº 48 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0757

16/02/2016-10:30

10763/2008

Gregores Fernández, María

A Roda nº 2 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0764

22/02/2016-11:30

0011434/2008

Rodríguez Barros, Pilar

A Roda nº 11 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0766

22/02/2016-9:30

9948/2007

Otero González, José Luis

Burguete nº 25 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0766

22/02/2016-9:30

9948/2007

Otero González, Antonio

Burguete nº 25 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0768

16/02/2016-11:30

0010201/2008

López Gregores, Constantina

A Roda nº 12 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0770

16/02/2016-12:30

0011097/2008

Domínguez Núñez, María

Nogueiró nº 55 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0770

16/02/2016-12:30

0011097/2008

Núñez Moldes, Jesús

Nogueiró nº 55 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0773

15/02/2016-11:30

9849/2007

Domínguez González, Mª del Carmen

Burguete nº 19 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0774

23/02/2016-10:30

0011049/2008

Pereira Díaz, Mª de la Luz

Nogueiró 72 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0774

23/02/2016-10:30

0011049/2008

Pereira Díaz, Mª Pilar

Nogueiró 67 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0774

23/02/2016-10:30

0011049/2008

Pereira Díaz, Mª Hermosinda

Nogueiró 67 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0774

23/02/2016-10:30

0011049/2008

Pereira Fernández, Antonio

Nogueiró nº 67 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0780

23/02/2016-9:30

0010575/2008

Fontán Maceira,David

Codeseda nº 7 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0780

23/02/2016-9:30

0010575/2008

Fontán Maceira, Manuel

Codeseda nº 7 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0780

23/02/2016-9:30

0010575/2008

Fontán Maceira, Benjamín

Codeseda nº 7 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0780

23/02/2016-9:30

0010575/2008

Maceira Fernández, Amelia

Codeseda nº 7 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0781

23/02/2016-9:30

0010793/2008

González Veiga, Genaro

Nogueiró nº 48 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0781

23/02/2016-9:30

0010793/2008

González Veiga, Abel

Nogueiró nº 48 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0781

23/02/2016-9:30

0010793/2008

González Veiga, José María

Nogueiró nº 48 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0785

16/02/2016-12:30

0010606/2008

Martínez Gregores, José

A Serralleira nº 14, Corzáns

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0786

23/02/2016-10:30

0011050/2008

Pereira Díaz, Mª de la Luz

Nogueiró 72 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0786

23/02/2016-10:30

0011050/2008

Pereira Díaz, Mª Pilar

Nogueiró 67 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0786

23/02/2016-10:30

0011050/2008

Pereira Díaz, Mª Hermosinda

Nogueiró 67 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0786

23/02/2016-10:30

0011050/2008

Pereira Fernández, Antonio

Nogueiró nº 67 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0787

16/02/2016-11:30

0011000/2008

Mariño Rodríguez, Mª Sinda

Nogueiró nº 60 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0788

16/02/2016-11:30

0010999/2008

Mariño Rodríguez, Mª Sinda

Nogueiró nº 60 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0789

23/02/2016-11:30

11643/2008

Rodríguez González, Francisco

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0789

23/02/2016-11:30

11643/2008

Rodríguez Domínguez, Florentina

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0789

23/02/2016-11:30

11643/2008

Rodríguez Domínguez, Álvaro

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0789

23/02/2016-11:30

11643/2008

Rodríguez Domínguez, Pablo

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0789

23/02/2016-11:30

11643/2008

Rodríguez Domínguez, Eva

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0789

23/02/2016-11:30

11643/2008

Domínguez González. Celia

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0789

23/02/2016-11:30

11643/2008

Domínguez Portas, Esperanza

Burguete nº 12 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0789

23/02/2016-11:30

11643/2008

Domínguez Fontán, Rosa Hros

A Roda nº 12 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0794

16/02/2016-11:30

0010985/2008

Mariño Rodríguez, Mª Sinda

Nogueiró nº 60 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0803

16/02/2016-12:30

0010653/2008

Martínez Ubeira, Mª Josefa

Nogueiró nº 66 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0816

22/02/2016-11:30

0010971/2008

Rodríguez Barros, Pilar

A Roda nº 11 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0819

16/02/2016-10:30

0007579/2008

Gregores Rodríguez, Modesto

Nogueiró nº 68 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0821

15/02/2016-12:30

0011021/2008

Gayoso Gregores, Emilia

A Cacha nº 6 Corzáns

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0822

15/02/2016-12:30

0007581/2008

Gayoso Gregores, Emilia

A Cacha nº 6 Corzáns

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0824

16/02/2016-10:30

10762/2008

Gregores Fernández, María

A Roda nº 2 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0826

16/02/2016-10:30

11004/2008

Diz González, Jesús

A Roda nº 14 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0826

16/02/2016-10:30

11004/2008

Gregores Núñez, Mª del Carmen

A Roda nº 14 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0835

15/02/2016-9:30

10693/2008

Alfonso Ubeira, Mª Ángeles

Toucedos 1 Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0846

16/02/2016-11:30

0010984/2008

Mariño Rodríguez, Mª Sinda

Nogueiró nº 60 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0853

22/02/2016-12:30

10720/2008

Rodríguez Rodríguez, Leonor

Travesía de Vigo 94, portal 2, 4º esq.

Vigo

Pontevedra

36206

0854

22/02/2016-12:30

9770/2007

Rodríguez Rodríguez, Teófila

Nogueiró 51 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0856

23/02/2016-12:30

0010891/2008

Francisco Fernández, María

O Covelo nº 3 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0861

23/02/2016-11:30

11645/2008

Rodríguez González, Francisco

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0861

23/02/2016-11:30

11645/2008

Rodríguez Domínguez, Florentina

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0861

23/02/2016-11:30

11645/2008

Rodríguez Domínguez, Florentina

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0861

23/02/2016-11:30

11645/2008

Rodríguez Domínguez, Pablo

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0861

23/02/2016-11:30

11645/2008

Rodríguez Domínguez, Eva

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0861

23/02/2016-11:30

11645/2008

Domínguez González, Celia

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0861

23/02/2016-11:30

11645/2008

Domínguez Portas, Esperanza

Burguete nº 12 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0861

23/02/2016-11:30

11645/2008

Domínguez Fontán, Rosa Hros

A Roda nº 12 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0862

15/02/2016-10:30

0009502/2008

Álvarez Vidal, Mª Esther

A Salgosa nº 10 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0865

22/02/2016-11:30

0011433/2008

Rodríguez Barros, Pilar

A Roda nº 11 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0868

16/02/2016-10:30

11415/2008

Gregores González, María

A Roda nº 14 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0869

15/02/2016-9:30

10832/2008

Álvarez Domínguez, Constantina Ramona

O Covelo nº 36 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0870

16/02/2016-11:30

0010199/2008

López Gregores, Constantina

A Roda nº 12 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0873

15/02/2016-9:30

10831/2008

Álvarez Domínguez, Constantina Ramona

O Covelo nº 36 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0874-A

22/02/2016-10:30

10706/2008

Pérez Lamas, Ernestina

Combro Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0880

22/02/2016-9:30

11107/2008

Otero González, José Luis

Burguete nº 25 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0880

22/02/2016-9:30

11107/2008

Otero González, Antonio

Burguete nº 25 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0880-A

23/02/2016-12:30

0010853/2008

Fernández Domínguez, Mª Carmen

Combro 3 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0884

23/02/2016-11:30

11644/2008

Rodríguez González, Francisco

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0884

23/02/2016-11:30

11644/2008

Rodríguez Domínguez, Florentina

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0884

23/02/2016-11:30

11644/2008

Rodríguez Domínguez, Álvaro

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0884

23/02/2016-11:30

11644/2008

Rodríguez Domínguez, Pablo

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0884

23/02/2016-11:30

11644/2008

Rodríguez Domínguez, Eva

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0884

23/02/2016-11:30

11644/2008

Domínguez González. Celia

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0884

23/02/2016-11:30

11644/2008

Domínguez Portas, Esperanza

Burguete nº 12 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0884

23/02/2016-11:30

11644/2008

Domínguez Fontán, Rosa Hros

A Roda nº 12 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0886

15/02/2016-12:30

0011022/2008

Gayoso Gregores, Emilia

A Cacha nº 6 Corzáns

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0888

16/02/2016-9:30

11215/2008

Gregores Fernández, Aldo Henrique Valín

Miño nº 15-2ºf

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0888-A

16/02/2016-9:30

10541/2008

González Martínez, Lucita

Frades Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36450

0893-A

16/02/2016-12:30

0011096/2008

Domínguez Núñez, María

Nogueiró nº 55 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0893-A

16/02/2016-12:30

0011096/2008

Núñez Moldes, Jesús

Nogueiró nº 55 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0898

16/02/2016-10:30

0009521/2007

López Gregores, Benjamín

Burguete nº 12 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0899

16/02/2016-11:30

0010771/2008

Lorenzo Fernández, Ramona

A Tomada nº 22 San Paio de Navia

Vigo

Pontevedra

36212

0908

22/02/2016-11:30

0009524/2007

Rodríguez Barros, Pilar

A Roda nº 11 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0909

15/02/2016-11:30

0009523/2007

Estévez Pérez, Mª Pilar

As Chans nº 39 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0910

23/02/2016-12:30

0011880/2007

Francisco Fernández, María

O Covelo nº 3 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0919

16/02/2016-12:30

09990/2007

Novo Estévez, Joaquín Manuel

As Chans N1 27, Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0919

16/02/2016-12:30

09990/2007

Groba González, Mª Luz

A Salgosa nº 22, Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0933

16/02/2016-12:30

10541/2008

Novo Estévez, Joaquín Manuel

As Chans N1 27, Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0933

16/02/2016-12:30

10541/2008

Groba González, Mª Luz

A Salgosa nº 22, Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0935

22/02/2016-11:30

0010032/2007

Rodríguez Barros, Pilar

A Roda nº 11 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0936

22/02/2016-9:30

11761/2007

Otero Pérez, Juan Manuel

R/ Trovador Xoán de Guillade Edif. Trovador nº 9 2º B

Ponteareas

Pontevedra

36860

0937

16/02/2016-9:30

10027/2007

Grandal Pérez, Nilo

A Pedra Furada nº 29 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0938

15/02/2016-12:30

11762/2007

González Grandal, Cándido

Nogueiró nº 43 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0939

16/02/2016-12:30

0011763/2007

Martínez Gregores, José

A Serralleira nº 14, Corzáns

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0954

16/02/2016-9:30

9731/2208

González Pérez, Digna Pilar

A Chan de Goia nº 8

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0958

16/02/2016-10:30

0010020/2007

López Gregores, Benjamín

Burguete nº 12 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0963

23/02/2016-10:30

0011765/2007

Míguez Domínguez, Óscar

Pazos nº 5 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0963

23/02/2016-10:30

0011765/2007

Míguez Domínguez, Germán

Pazos nº 5 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0963

23/02/2016-10:30

0011765/2007

Míguez Fernández, María Flora

Pazos nº 5 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0963

23/02/2016-10:30

0011765/2007

Míguez Fernández, José Antonio

Pazos nº 5 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0963

23/02/2016-10:30

0011765/2007

Míguez Fernández, Margarita

Pazos nº 5 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0966

16/02/2016-10:30

0010018/2007

González Martínez, MªLuz

A Salgosa nº 28 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0966

16/02/2016-10:30

0010018/2007

Groba Fernández, Eduardo

A Salgosa nº 28 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0971

22/02/2016-9:30

0011037/2008

Pereira Fernández, Antonio

Nogueiró nº 67 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0972

22/02/2016-9:30

13527/2008

Otero Pérez, José

Rosalía de Castro nº 5 3º D

Ponteareas

Pontevedra

36860

0975

15/02/2016-11:30

11766/2007

Domínguez Portas, María del Carmen

Burguete nº 15 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0976

16/02/2016-9:30

11212/2008

Gregores Fernández, Aldo Henrique Valín

Miño nº 15-2ºf

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0983

23/02/2016-12:30

0011767/2007

Francisco Fernández, María

O Covelo nº 3 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0985

22/02/2016-11:30

10016/2007

Rodríguez González, Mª Socorro

Cacharal nº 2-5ºc

Ponteareas

Pontevedra

36860

0985-A

23/02/2016-11:30

0010571/2008

Rodríguez Alonso, María Pilar

R/ Barcelona nº 85 4ºa

Vigo

Pontevedra

36203

0985-A

23/02/2016-11:30

0010571/2008

Rodríguez Alonso, Matilde

R/ Barcelona nº 85 4ºa

Vigo

Pontevedra

36203

0985-A

23/02/2016-11:30

0010571/2008

Rodríguez Alonso, Laura

R/ Barcelona nº 85 4ºa

Vigo

Pontevedra

36203

0985-A

23/02/2016-11:30

0010571/2008

Rodríguez Alonso, Perpetua

R/ Barcelona nº 85 4ºa

Vigo

Pontevedra

36203

0985-A

23/02/2016-11:30

0010571/2008

Rodríguez Andrés, María Inés

R/ Barcelona nº 85 4ºa

Vigo

Pontevedra

36203

0985-A

23/02/2016-11:30

0010571/2008

Rodríguez Rodríguez, Raquel

R/ Barcelona nº 85 4ºa

Vigo

Pontevedra

36203

0985-A

23/02/2016-11:30

0010571/2008

Rodríguez Rodríguez, Rocío

R/ Barcelona nº 85 4ºa

Vigo

Pontevedra

36203

0985-A

23/02/2016-11:30

0010571/2008

Rodríguez Rodríguez, Germán

R/ Barcelona nº 85 4ºa

Vigo

Pontevedra

36203

0985-A

23/02/2016-11:30

0010571/2008

Rodríguez Rodríguez, Eva María

R/ Barcelona nº 85 4ºa

Vigo

Pontevedra

36203

0986

15/02/2016-12:30

0010718/2008

Gayoso Rodríguez, Purificación

R/ Fotógrafo Xosé Gil 1-5ºf

Vigo

Pontevedra

36209

0993

16/02/2016-10:30

0010028/2007

Lara Rodríguez, Manuel

Barreiro, 2ª Travesía nº 40 baixo

Vigo

Pontevedra

36215

0994

15/02/2016-11:30

10047/2007

Domínguez González, Mª del Carmen

Burguete nº 19 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0995

16/02/2016-12:30

0011095/2008

Domínguez Núñez, María

Nogueiró nº 55 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

0995

16/02/2016-12:30

0011095/2008

Núñez Moldes, Jesús

Nogueiró nº 55 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1004

16/02/2016-12:30

0011094/2008

Domínguez Núñez, María

Nogueiró nº 55 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1004

16/02/2016-12:30

0011094/2008

Núñez Moldes, Jesús

Nogueiró nº 55 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1008

15/02/2016-12:30

11027/2008

Gayoso Gregores, Emilia

A Cacha nº 6 Corzáns

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1014

23/02/2016-10:30

0010014/2007

Rodríguez Castro, Rosa

O Reguengo nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

1014

23/02/2016-10:30

0010014/2007

Rodríguez Castro, Mª Carmen

O Reguengo nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

1014

23/02/2016-10:30

0010014/2007

Rodríguez Castro, María

O Reguengo nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

1014

23/02/2016-10:30

0010014/2007

Rodríguez Castro, Amador

O Reguengo nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

1014

23/02/2016-10:30

0010014/2007

Rodríguez Castro, José Antonio

O Reguengo nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

1014

23/02/2016-10:30

0010014/2007

Rodríguez Castro, José Joaquín

O Reguengo nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

1014

23/02/2016-10:30

0010014/2007

Castro Méndez, Aurelia

O Reguengo nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

1018-A

22/02/2016-10:30

10708/2008

Pérez Lamas, Ernestina

Combro Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1044

22/02/2016-11:30

0011432/2008

Rodríguez Barros, Pilar

A Roda nº 11 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1045-A

22/02/2016-10:30

0010750/2008

Pérez Francisco, Herminio

O Covelo 12, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1045-A

22/02/2016-10:30

0010750/2008

Pérez Francisco, Manuel

O Covelo 12, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1045-A

22/02/2016-10:30

0010750/2008

Pérez Francisco, Mª Carmen

O Covelo 12, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1045-A

22/02/2016-10:30

0010750/2008

Pérez Francisco, Alejandro

O Covelo 12, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1045-A

22/02/2016-10:30

0010750/2008

Pérez Francisco, María

O Covelo 12, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1045-A

22/02/2016-10:30

0010750/2008

Pérez Fernández, Juan

O Covelo Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1052

22/02/2016-10:30

0011771/2007

Puente Iglesias, Ángel Amor

A Roda nº 14 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1057

23/02/2016-11:30

11650/2008

Rodríguez González, Francisco

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1057

23/02/2016-11:30

11650/2008

Rodríguez Domínguez, Florentina

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1057

23/02/2016-11:30

11650/2008

Rodríguez Domínguez, Álvaro

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1057

23/02/2016-11:30

11650/2008

Rodríguez Domínguez, Pablo

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1057

23/02/2016-11:30

11650/2008

Rodríguez Domínguez, Eva

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1057

23/02/2016-11:30

11650/2008

Domínguez González, Ana

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1057

23/02/2016-11:30

11650/2008

Domínguez González, Dulce Nombre de Jesús

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1057

23/02/2016-11:30

11650/2008

Domínguez González, Cándido

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1057

23/02/2016-11:30

11650/2008

Domínguez González. Celia

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1057

23/02/2016-11:30

11650/2008

Domínguez González, Mª del Carmen

Burguete nº 19 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1057

23/02/2016-11:30

11650/2008

Domínguez Portas, María del Carmen

Burguete nº 15 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1057

23/02/2016-11:30

11650/2008

Domínguez Portas, Esperanza

Burguete nº 12 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1058

23/02/2016-11:30

07573/2008

Rodríguez González, Francisco

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1058

23/02/2016-11:30

07573/2008

Rodríguez Domínguez, Florentina

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1058

23/02/2016-11:30

07573/2008

Rodríguez Domínguez, Álvaro

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1058

23/02/2016-11:30

07573/2008

Rodríguez Domínguez, Pablo

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1058

23/02/2016-11:30

07573/2008

Rodríguez Domínguez, Eva

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1058

23/02/2016-11:30

07573/2008

Domínguez González. Celia

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1058

23/02/2016-11:30

07573/2008

Domínguez Portas, Esperanza

Burguete nº 12 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1058

23/02/2016-11:30

07573/2008

Domínguez Fontán, Rosa Hros

A Roda nº 12 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1068

15/02/2016-10:30

0009166/2008

Álvarez Vidal, Mª Rosa

A Salgosa nº 13 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1071

23/02/2016-11:30

11651/2008

Domínguez González, Ana

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1071

23/02/2016-11:30

11651/2008

Domínguez González, Dulce Nombre de Jesús

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1071

23/02/2016-11:30

11651/2008

Domínguez González, Cándido

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1071

23/02/2016-11:30

11651/2008

Domínguez González, Mª del Carmen

Burguete nº 19 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1071

23/02/2016-11:30

11651/2008

Rodríguez González, Francisco

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1071

23/02/2016-11:30

11651/2008

Rodríguez Domínguez, Florentina

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1071

23/02/2016-11:30

11651/2008

Rodríguez Domínguez, Álvaro

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1071

23/02/2016-11:30

11651/2008

Rodríguez Domínguez, Pablo

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1071

23/02/2016-11:30

11651/2008

Rodríguez Domínguez, Eva

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1071

23/02/2016-11:30

11651/2008

Domínguez González. Celia

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1071

23/02/2016-11:30

11651/2008

Domínguez Portas, Esperanza

Burguete nº 12 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1071

23/02/2016-11:30

11651/2008

Domínguez Portas, María del Carmen

Burguete nº 15 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1071

23/02/2016-11:30

11651/2008

Domínguez Fontán, Palmira Hros

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1072

23/02/2016-9:30

0009925/2008

Lorenzo Rocha, Esteban

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

1072

23/02/2016-9:30

0009925/2008

Lorenzo Rocha, Noelia

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

1072

23/02/2016-9:30

0009925/2008

Lorenzo Lamas, José Luis

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

1074

15/02/2016-10:30

0011441/2007

Álvarez Vidal, Mª Rosa

A Salgosa nº 13 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1077

15/02/2016-11:30

0009911/2007

Estévez Pérez, Mª Pilar

As Chans nº 39 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1079

16/02/2016-10:30

0009817/2007

González Martínez, MªLuz

A Salgosa nº 28 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1079

16/02/2016-10:30

0009817/2007

Groba Fernández, Eduardo

A Salgosa nº 28 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1092

16/02/2016-12:30

0011449/2008

Míguez Ubeira, José

Moreiras nº 3 Taboexa

As Neves

Pontevedra

36449

1093

16/02/2016-12:30

10652/2008

Martínez Ubeira, Mª Josefa

Nogueiró nº 66 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1107

15/02/2016-10:30

0009165/2008

Álvarez Vidal, Mª Rosa

A Salgosa nº 13 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1109

16/02/2016-12:30

0010862/2008

Míguez Díaz, Antonio

A Serralleira nº 15 Corzáns

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1123

16/02/2016-9:30

0011185/2008

Cardoso González, Miguel

A Salgosa nº 31 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1123

16/02/2016-9:30

0011185/2008

Cardoso González, José Manuel

A Salgosa nº 31 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1123

16/02/2016-9:30

0011185/2008

González Ubeira, María Luisa

A Salgosa nº 31 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1123

16/02/2016-9:30

0011185/2008

Cardoso Rodríguez, Manuel

A Salgosa nº 31 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1124-A

23/02/2016-11:30

11652/2008

Rodríguez González, Francisco

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1124-A

23/02/2016-11:30

11652/2008

Rodríguez Domínguez, Florentina

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1124-A

23/02/2016-11:30

11652/2008

Rodríguez Domínguez, Álvaro

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1124-A

23/02/2016-11:30

11652/2008

Rodríguez Domínguez, Pablo

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1124-A

23/02/2016-11:30

11652/2008

Rodríguez Domínguez, Eva

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1124-A

23/02/2016-11:30

11652/2008

Domínguez González, Ana

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1124-A

23/02/2016-11:30

11652/2008

Domínguez González, Dulce Nombre de Jesús

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1124-A

23/02/2016-11:30

11652/2008

Domínguez González, Cándido

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1124-A

23/02/2016-11:30

11652/2008

Domínguez González, Mª del Carmen

Burguete nº 19 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1124-A

23/02/2016-11:30

11652/2008

Domínguez González. Celia

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1124-A

23/02/2016-11:30

11652/2008

Domínguez Portas, María del Carmen

Burguete nº 15 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1124-A

23/02/2016-11:30

11652/2008

Domínguez Portas, Esperanza

Burguete nº 12 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1125-A

15/02/2016-10:30

8799/2008

Álvarez Vidal, Socorro

A Salgosa Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1135

16/02/2016-10:30

10964/2008

Gregores Iglesias, Modesto

Camiño Maceiras 11 1º D

Vigo

Pontevedra

36207

1136

23/02/2016-11:30

11158/2008

Valverde Ordóñez, Ismael

Schultz nº 92 2

Xixón

Asturias

33000

1136

23/02/2016-11:30

11158/2008

Valverde Ordóñez, Andrea

Guipuzcua nº 5 piso 1º porta 4

Xixón

Asturias

33000

1136

23/02/2016-11:30

11158/2008

Valverde Ordóñez, Montserrat

José Antonio Magarzo nº 460 4º A

Xixón

Asturias

33209

1136

23/02/2016-11:30

11158/2008

Suárez Puente, Basilisa

A Serralleira nº 9 Corzáns

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1136

23/02/2016-11:30

11158/2008

Valverde Suárez, María Flora

Avda. África 4B P093

Badalona

Barcelona

8913

1138

23/02/2016-11:30

11162/2008

Valverde Ordóñez, Ismael

Schultz nº 92 2

Xixón

Asturias

33000

1138

23/02/2016-11:30

11162/2008

Valverde Ordóñez, Andrea

Guipuzcua nº 5 piso 1º porta 4

Xixón

Asturias

33000

1138

23/02/2016-11:30

11162/2008

Valverde Ordóñez, Montserrat

José Antonio Magarzo nº 460 4º A

Xixón

Asturias

33209

1138

23/02/2016-11:30

11162/2008

Suárez Puente, Basilisa

A Serralleira nº 9 Corzáns

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1138

23/02/2016-11:30

11162/2008

Valverde Suárez, María Flora

Avda. África 4B P093

Badalona

Barcelona

8913

1144

22/02/2016-10:30

8290/2008

Puente Vidal, Laura

Mantelas nº 10-2º

Vigo

Pontevedra

36204

1150

15/02/2016-10:30

0008814/2008

Álvarez Vidal, Sara

A Salgosa nº 14 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1152

23/02/2016-11:30

11163/2008

Valverde Ordóñez, Ismael

Schultz nº 92 2

Xixón

Asturias

33000

1152

23/02/2016-11:30

11163/2008

Valverde Ordóñez, Andrea

Guipuzcua nº 5 piso 1º porta 4

Xixón

Asturias

33000

1152

23/02/2016-11:30

11163/2008

Valverde Ordóñez, Montserrat

José Antonio Magarzo nº 460 4º A

Xixón

Asturias

33209

1152

23/02/2016-11:30

11163/2008

Suárez Puente, Basilisa

A Serralleira nº 9 Corzáns

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1152

23/02/2016-11:30

11163/2008

Valverde Suárez, María Flora

Avda. África 4B P093

Badalona

Barcelona

8913

1154

15/02/2016-9:30

0010700/2008

Alonso Rodríguez, Manuel

Barreiros nº 2 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1156

15/02/2016-9:30

0010840/2008

Álvarez Domínguez, Constantina Ramona

O Covelo nº 36 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1160

22/02/2016-12:30

11236/2008

Míguez Fernández, Darío

Nogueiró nº 65 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1160

22/02/2016-12:30

11236/2008

Taboada Míguez, María

Nogueiró nº 65, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1162

22/02/2016-12:30

11229/2008

Taboada Míguez, María

Nogueiró nº 65, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1168

16/02/2016-12:30

0011455/2008

Méndez Castro, Héctor

Nogueiró nº 70 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1173

23/02/2016-11:30

11161/2008

Valverde Ordóñez, Ismael

Schultz nº 92 2

Xixón

Asturias

33000

1173

23/02/2016-11:30

11161/2008

Valverde Ordóñez, Andrea

Guipuzcua nº 5 piso 1º porta 4

Xixón

Asturias

33000

1173

23/02/2016-11:30

11161/2008

Valverde Ordóñez, Montserrat

José Antonio Magarzo nº 460 4º A

Xixón

Asturias

33209

1173

23/02/2016-11:30

11161/2008

Suárez Puente, Basilisa

A Serralleira nº 9 Corzáns

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1173

23/02/2016-11:30

11161/2008

Valverde Suárez, María Flora

Avda. África 4B P093

Badalona

Barcelona

8913

1175

15/02/2016-9:30

10692/2008

Alfonso Ubeira, Mª Ángeles

Toucedos 1 Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1176

15/02/2016-10:30

0009539/2007

Castro Vazquez, Manuel

Chan da Igrexa nº 62 Pesqueiras

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36456

1178

22/02/2016-9:30

9540/2007

Otero González, José Luis

Burguete nº 25 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1178

22/02/2016-9:30

9540/2007

Otero González, Antonio

Burguete nº 25 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1179

16/02/2016-11:30

0010200/2008

López Gregores, Constantina

A Roda nº 12 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1181

16/02/2016-12:30

11450/2008

Míguez Ubeira, José

Moreiras nº 3 Taboexa

As Neves

Pontevedra

36449

1182

16/02/2016-10:30

11002/2008

Diz González, Jesús

A Roda nº 14 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1182

16/02/2016-10:30

11002/2008

Gregores Núñez, Mª del Carmen

A Roda nº 14 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1186

22/02/2016-10:30

10744/2008

Pérez Francisco, María

O Covelo 12, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1186

22/02/2016-10:30

10744/2008

Pérez Francisco, Manuel

O Covelo 12, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1186

22/02/2016-10:30

10744/2008

Pérez Francisco, Mª Carmen

O Covelo 12, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1186

22/02/2016-10:30

10744/2008

Pérez Francisco, Herminio

O Covelo 12, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1186

22/02/2016-10:30

10744/2008

Pérez Francisco, Alejandro

O Covelo 12, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1188

22/02/2016-9:30

0011039/2008

Pereira Fernández, Antonio

Nogueiró nº 67 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1189

16/02/2016-12:30

10865/2008

Míguez Díaz, Antonio

A Serralleira nº 15 Corzáns

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1190

22/02/2016-11:30

11431/2008

Rodríguez Barros, Pilar

A Roda nº 11 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1195

16/02/2016-11:30

11086/2008

Mariño Rodríguez, Mª Sinda

Nogueiró nº 60 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1197

16/02/2016-11:30

11087/2008

Mariño Rodríguez, Mª Sinda

Nogueiró nº 60 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1198

16/02/2016-11:30

10769/2008

Lorenzo Fernández, Ramona

A Tomada nº 22 San Paio de Navia

Vigo

Pontevedra

36212

1214

16/02/2016-12:30

11447/2008

Míguez Ubeira, José

Moreiras nº 3 Taboexa

As Neves

Pontevedra

36449

1217

23/02/2016-12:30

10890/2008

Francisco Fernández, María

O Covelo nº 3 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1221

22/02/2016-10:30

11074/2008

Prego Fernández, Divina

Monte de Arriba nº 21 Corzáns

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1225

16/02/2016-10:30

10761/2008

Gregores Fernández, María

A Roda nº 2 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1226

23/02/2016-11:30

10727/2008

Suárez Blázquez, Pablo

Avda. Castelao nº 64 10C

Vigo

Pontevedra

36209

1226

23/02/2016-11:30

10727/2008

Suárez Blázquez, Martina

Avda. Castelao nº 64 10C

Vigo

Pontevedra

36209

1226

23/02/2016-11:30

10727/2008

Suárez Rodríguez, María Encarnación

Avda. Castelao nº 64 10C

Vigo

Pontevedra

36209

1226

23/02/2016-11:30

10727/2008

Suárez Rodríguez, Filomena Argentina

Avda. Castelao nº 64 10C

Vigo

Pontevedra

36209

1229

16/02/2016-10:30

11029/2008

Gregores Rodríguez, Modesto

Nogueiró nº 68 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1233

16/02/2016-10:30

0009715/2007

Gregores Iglesias, Emilia

Avda. Martínez Garrido nº 39 2º D

Vigo

Pontevedra

36205

1247

23/02/2016-9:30

11496/2008

Lorenzo Lamas, José Luis

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

1247

23/02/2016-9:30

11496/2008

Lorenzo Lamas, Mª Manuela

A Carqueixa nº 3 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1247

23/02/2016-9:30

11496/2008

Lamas Rodríguez, Mª Pilar

A Carqueixa nº 3 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1247

23/02/2016-9:30

11496/2008

Lorenzo Porto, Luis

A Carqueixa nº 3 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1253

16/02/2016-11:30

11088/2008

Mariño Rodríguez, Mª Sinda

Nogueiró nº 60 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1261

16/02/2016-12:30

11093/2008

Domínguez Núñez, María

Nogueiró nº 55 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1261

16/02/2016-12:30

11093/2008

Núñez Moldes, Jesús

Nogueiró nº 55 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1266

16/02/2016-11:30

0011790/2007

López Gregores, Constantina

A Roda nº 12 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1272

23/02/2016-9:30

9727/2007

Lorenzo Lamas, José Luis

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

1272

23/02/2016-9:30

9727/2007

Lorenzo Lamas, Mª Manuela

A Carqueixa nº 3 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1272

23/02/2016-9:30

9727/2007

Lamas Rodríguez, Mª Pilar

A Carqueixa nº 3 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1279

23/02/2016-9:30

9728/2007

Lorenzo Lamas, José Luis

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

1279

23/02/2016-9:30

9728/2007

Lamas Rodríguez, Mª Pilar

A Carqueixa nº 3 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1279

23/02/2016-9:30

9728/2007

Lorenzo Lamas, Mª Manuela

A Carqueixa nº 3 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1280

16/02/2016-9:30

11697/2008

González Míguez, José

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

1282

22/02/2016-11:30

11430/2008

Rodríguez Barros, Pilar

A Roda nº 11 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1283

16/02/2016-10:30

10760/2008

Gregores Fernández, María

A Roda nº 2 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1287

16/02/2016-10:30

9731/2007

González Martínez, María Luz

A Salgosa nº 28-Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1287

16/02/2016-10:30

9731/2007

Groba Fernández, Eduardo

A Salgosa nº 28 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1295

22/02/2016-11:30

10923/2008

Rodríguez Domínguez, Isolina

A Costa nº 37 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1301

16/02/2016-9:30

11209/2008

Gregores Fernández, Aldo Henrique Valín

Miño nº 15-2ºf

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1304

22/02/2016-11:30

11429/2008

Rodríguez Barros, Pilar

A Roda nº 11 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1306

16/02/2016-10:30

10759/2008

Gregores Fernández, María

A Roda nº 2 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1309

23/02/2016-9:30

11526/2008

Lorenzo Lamas, José Luis

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

1309

23/02/2016-9:30

11526/2008

Lamas Rodríguez, Mª Pilar

A Carqueixa nº 3 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1309

23/02/2016-9:30

11526/2008

Lorenzo Lamas, Mª Manuela

A Carqueixa nº 3 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1310

23/02/2016-11:30

10726/2008

Suárez Rodríguez, María Encarnación

Avda. Castelao nº 64 10C

Vigo

Pontevedra

36209

1310

23/02/2016-11:30

10726/2008

Suárez Rodríguez, Filomena Argentina

Avda. Castelao nº 64 10C

Vigo

Pontevedra

36209

1310

23/02/2016-11:30

10726/2008

Suárez Blázquez, Pablo

Avda. Castelao nº 64 10C

Vigo

Pontevedra

36209

1310

23/02/2016-11:30

10726/2008

Suárez Blázquez, Martina

Avda. Castelao nº 64 10C

Vigo

Pontevedra

36209

1318

23/02/2016-11:30

10732/2008

Suárez Rodríguez, María Encarnación

Avda. Castelao nº 64 10C

Vigo

Pontevedra

36209

1318

23/02/2016-11:30

10732/2008

Suárez Rodríguez, Filomena Argentina

Avda. Castelao nº 64 10C

Vigo

Pontevedra

36209

1318

23/02/2016-11:30

10732/2008

Suárez Blázquez, Pablo

Avda. Castelao nº 64 10C

Vigo

Pontevedra

36209

1318

23/02/2016-11:30

10732/2008

Suárez Blázquez, Martina

Avda. Castelao nº 64 10C

Vigo

Pontevedra

36209

1321

22/02/2016-11:30

10342/2008

Rodríguez González, Mª Socorro

Cacharal nº 2-5ºc

Ponteareas

Pontevedra

36860

1329

22/02/2016-11:30

11428/2008

Rodríguez Barros, Pilar

A Roda nº 11 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1330

22/02/2016-11:30

9509/2007

Rodríguez Domínguez, Isolina

A Costa nº 37 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1339

16/02/2016-12:30

10866/2008

Míguez Díaz, Antonio

A Serralleira nº 15 Corzáns

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1350-A

22/02/2016-9:30

11135/2008

Otero González, José Luis

Burguete nº 25 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1350-A

22/02/2016-9:30

11135/2008

Otero González, Antonio

Burguete nº 25 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1354

16/02/2016-10:30

8296/2008

González Martínez, María Luz

A Salgosa nº 28 - Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1354

16/02/2016-10:30

8296/2008

Groba Fernández, Eduardo

A Salgosa nº 28 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1375

16/02/2016-9:30

11208/2008

Gregores Fernández, Aldo Henrique Valín

Miño nº 15-2ºf

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1377

15/02/2016-11:30

0009518/2007

Estévez Pérez, José

Costas nº 15 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1386

22/02/2016-10:30

9423/2007

Pérez Domínguez, Baltasar

Alexandre Bóveda nº 8-2º A

Vigo

Pontevedra

36210

1386

22/02/2016-10:30

9423/2007

Pérez Domínguez, Mª Ángeles

Rúa Real nº 34-2ºc

Ponteareas

Pontevedra

36860

1386-A

22/02/2016-9:30

11131/2008

Otero González, José Luis

Burguete nº 25 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1386-A

22/02/2016-9:30

11131/2008

Otero González, Antonio

Burguete nº 25 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1387

15/02/2016-9:30

10691/2008

Alfonso Ubeira, Mª Ángeles

Toucedos 1 Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1391

22/02/2016-10:30

0010775/2008

Puente Iglesias, Ángel Amor

A Roda nº 14 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1395

23/02/2016-9:30

0010579/2008

Fontán Maceira, Manuel

Codeseda nº 7 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1395

23/02/2016-9:30

0010579/2008

Fontán Maceira,David

Codeseda nº7 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1395

23/02/2016-9:30

0010579/2008

Fontán Maceira, Benjamín

Codeseda nº 7 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1395

23/02/2016-9:30

0010579/2008

Maceira Fernández, Amelia

Codeseda nº 7 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1396-A

22/02/2016-10:30

9439/2007

Puente Vidal, Laura

Mantelas nº 10-2º

Vigo

Pontevedra

36204

1396-A

22/02/2016-10:30

9439/2007

Puente Vidal, Benito Rosendo

R/ Sanjurjo Badía nº 149

Vigo

Pontevedra

36207

1398-A

16/02/2016-10:30

13522/2008

Gregores Fernández, María

A Roda nº 2 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1412

23/02/2016-10:30

0010613/2008

Míguez Domínguez, Óscar

Pazos nº 5 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1412

23/02/2016-10:30

0010613/2008

Míguez Domínguez, Germán

Pazos nº 5 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1412

23/02/2016-10:30

0010613/2008

Míguez Fernández, María Flora

Pazos nº 5 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1412

23/02/2016-10:30

0010613/2008

Míguez Fernández, José Antonio

Pazos nº 5 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1412

23/02/2016-10:30

0010613/2008

Míguez Fernández, Margarita

Pazos nº 5 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1416

15/02/2016-10:30

9414/2007

Castro Vazquez, Manuel

Chan da Igrexa nº 62 Pesqueiras

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36456

1428

16/02/2016-12:30

0010868/2008

Míguez Díaz, Antonio

A Serralleira nº 15 Corzáns

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1431

23/02/2016-11:30

11156/2008

Valverde Ordóñez, Andrea

Guipuzcua nº 5 piso 1º porta 4

Xixón

Asturias

33000

1431

23/02/2016-11:30

11156/2008

Valverde Ordóñez, Ismael

Schultz nº 92 2

Xixón

Asturias

33000

1431

23/02/2016-11:30

11156/2008

Valverde Ordóñez, Montserrat

José Antonio Magarzo nº 460 4º A

Xixón

Asturias

33209

1431

23/02/2016-11:30

11156/2008

Suárez Puente, Basilisa

A Serralleira nº 9 Corzáns

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1431

23/02/2016-11:30

11156/2008

Valverde Suárez, María Flora

Avda. África 4B P093

Badalona

Barcelona

8913

1432

16/02/2016-9:30

9419/2007

González Pérez, Digna Pilar

A Chan de Goia nº 8

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1445

23/02/2016-10:30

0011460/2008

Pérez Melcon, Mª Pilar

Tremor de Arriba, R/ La Peña nº 4, 1º

Igüeña

León

24312

1445

23/02/2016-10:30

0011460/2008

Pérez Melcon, Mª Carmen

Tremor de Arriba, R/ La Peña nº 4, 1º

Igüeña

León

24312

1445

23/02/2016-10:30

0011460/2008

Pérez Melcon, Luis

Tremor de Arriba R/ La Peña nº 4, 1º

Igueña

León

24312

1451

16/02/2016-12:30

11448/2008

Míguez Ubeira, José

Moreiras nº 3 Taboexa

As Neves

Pontevedra

36449

1452

23/02/2016-11:30

11152/2008

Valverde Ordóñez, Ismael

Schultz nº 92 2

Xixón

Asturias

33000

1452

23/02/2016-11:30

11152/2008

Valverde Ordóñez, Andrea

Guipuzcua nº 5 piso 1º porta 4

Xixón

Asturias

33000

1452

23/02/2016-11:30

11152/2008

Valverde Ordóñez, Montserrat

José Antonio Magarzo nº 460 4º A

Xixón

Asturias

33209

1452

23/02/2016-11:30

11152/2008

Suárez Puente, Basilisa

A Serralleira nº 9 Corzáns

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1452

23/02/2016-11:30

11152/2008

Valverde Suárez, María Flora

Avda. África 4B P093

Badalona

Barcelona

8913

1457

23/02/2016-11:30

10724/2008

Suárez Rodríguez, Filomena Argentina

Avda. Castelao nº 64 10C

Vigo

Pontevedra

36209

1457

23/02/2016-11:30

10724/2008

Suárez Blázquez, Pablo

Avda. Castelao nº 64 10C

Vigo

Pontevedra

36209

1457

23/02/2016-11:30

10724/2008

Suárez Blázquez, Martina

Avda. Castelao nº 64 10C

Vigo

Pontevedra

36209

1457

23/02/2016-11:30

10724/2008

Suárez Rodríguez, María Encarnación

Avda. Castelao nº 64 10C

Vigo

Pontevedra

36209

1472

15/02/2016-9:30

10690/2008

Alfonso Ubeira, Mª Ángeles

Toucedos 1 Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1473

22/02/2016-11:30

10383/2008

Rodríguez González, Mª Socorro

Cacharal nº 2-5ºc

Ponteareas

Pontevedra

36860

1476

23/02/2016-9:30

11524/2008

Lorenzo Lamas, José Luis

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

1476

23/02/2016-9:30

11524/2008

Lorenzo Lamas, Mª Manuela

A Carqueixa nº 3 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1476

23/02/2016-9:30

11524/2008

Lamas Rodríguez, Mª Pilar

A Carqueixa nº 3 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1483

15/02/2016-10:30

0008216/2008

Álvarez Vidal, Antonio

R/ A Guarda nº 9 3º B

Vigo

Pontevedra

36209

1495

16/02/2016-11:30

11084/2008

Mariño Rodríguez, Mª Sinda

Nogueiró nº 60 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1510

15/02/2016-9:30

10689/2008

Alfonso Ubeira, Mª Ángeles

Toucedos 1 Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1512

22/02/2016-10:30

10776/2008

Puente Iglesias, Ángel Amor

A Roda nº 14 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1515

22/02/2016-11:30

10181/2008

Rodríguez González, Mª Socorro

Cacharal nº 2-5ºc

Ponteareas

Pontevedra

36860

1517

22/02/2016-12:30

13774/2008

Fernández Francisco, José

Gran Vía Cortes Catalanas 1.180-A 5º

Barcelona

Barcelona

08020

1517

22/02/2016-12:30

13774/2008

Rodríguez Garcia, Mª Clara

Rúa Montero Ríos nº 34 3º

Vigo

Pontevedra

36201

1517

22/02/2016-12:30

13774/2008

Martínez González, Enriqueta

Leirado Frades nº 7

Salvaterra Do Miño

Pontevedra

36450

1517

22/02/2016-12:30

13774/2008

Rodríguez Fernández, Jorge Antonio

Nogueiró nº 51 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1517

22/02/2016-12:30

13774/2008

Rodríguez Barros, Pilar

A Roda nº 11 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1517

22/02/2016-12:30

13774/2008

Rodríguez Rodríguez, Alejandro Manuel

Nogueiró nº 51 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1517

22/02/2016-12:30

13774/2008

Rodríguez Rodríguez, Teófila

Nogueiró 51 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1517

22/02/2016-12:30

13774/2008

Gregores Fernández, María

A Roda nº 2 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1517

22/02/2016-12:30

13774/2008

González Martínez, Sara

San Roque nº 84 Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1517

22/02/2016-12:30

13774/2008

Alfonso Ubeira, José Antonio

Nogueiró nº 44 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1517

22/02/2016-12:30

13774/2008

Martínez Álvarez, Mª Nieves

Estrada Salvaterra nº 6 4ºe

Ponteareas

Pontevedra

36860

1524

22/02/2016-11:30

10921/2008

Rodríguez Domínguez, Isolina

A Costa nº 37 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1529

15/02/2016-12:30

8592/2008

González Fernández, Arturo

A Chan nº 56 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

1532-A

15/02/2016-12:30

13783/2008

Gayoso Lamas, Juan Antonio

Martínez Garrido nº 49 baixo

Vigo

Vigo

36205

1532-A

15/02/2016-12:30

13783/2008

Gayoso Lamas, José Manuel

Martínez Garrido nº 49 baixo

Vigo

Vigo

36205

1533

15/02/2016-12:30

13782/2008

Gayoso Lamas, Juan Antonio

Martínez Garrido nº 49 baixo

Vigo

Vigo

36205

1533

15/02/2016-12:30

13782/2008

Gayoso Lamas, José Manuel

Martínez Garrido nº 49 baixo

Vigo

Vigo

36205

1538

15/02/2016-9:30

10688/2008

Alfonso Ubeira, Mª Ángeles

Toucedos 1 Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1549

15/02/2016-10:30

9382/2007

Álvarez Vidal, Mª Esther

A Salgosa nº 10 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1567

22/02/2016-10:30

9391/2007

Puente Vidal, Laura

Mantelas nº 10-2º

Vigo

Pontevedra

36204

1567

22/02/2016-10:30

9391/2007

Puente Vidal, Benito Rosendo

R/ Sanjurjo Badía nº 149

Vigo

Pontevedra

36207

1570

15/02/2016-11:30

8465/2008

Domínguez González, Mª del Carmen

Burguete nº 19 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1571

23/02/2016-11:30

11655/2008

Domínguez González, Ana

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1571

23/02/2016-11:30

11655/2008

Domínguez González, Dulce Nombre de Jesús

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1571

23/02/2016-11:30

11655/2008

Domínguez González, Cándido

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1571

23/02/2016-11:30

11655/2008

Domínguez González, Mª del Carmen

Burguete nº 19 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1571

23/02/2016-11:30

11655/2008

Domínguez Portas, María del Carmen

Burguete nº 15 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1571

23/02/2016-11:30

11655/2008

Rodríguez González, Francisco

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1571

23/02/2016-11:30

11655/2008

Rodríguez Domínguez, Florentina

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1571

23/02/2016-11:30

11655/2008

Rodríguez Domínguez, Álvaro

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1571

23/02/2016-11:30

11655/2008

Rodríguez Domínguez, Pablo

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1571

23/02/2016-11:30

11655/2008

Rodríguez Domínguez, Eva

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1571

23/02/2016-11:30

11655/2008

Domínguez González. Celia

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1571

23/02/2016-11:30

11655/2008

Domínguez Portas, Esperanza

Burguete nº 12 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1572

23/02/2016-11:30

11647/2008

Rodríguez González, Francisco

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1572

23/02/2016-11:30

11647/2008

Rodríguez Domínguez, Florentina

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1572

23/02/2016-11:30

11647/2008

Rodríguez Domínguez, Álvaro

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1572

23/02/2016-11:30

11647/2008

Rodríguez Domínguez, Pablo

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1572

23/02/2016-11:30

11647/2008

Rodríguez Domínguez, Eva

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1572

23/02/2016-11:30

11647/2008

Domínguez González. Celia

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1572

23/02/2016-11:30

11647/2008

Domínguez Portas, Esperanza

Burguete nº 12 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1572

23/02/2016-11:30

11647/2008

Domínguez Fontán, Rosa Hros

A Roda nº 12 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1586

22/02/2016-10:30

9487/2007

Pérez Domínguez, Baltasar

Alexandre Bóveda nº 8-2º A

Vigo

Pontevedra

36210

1586

22/02/2016-10:30

9487/2007

Pérez Domínguez, Mª Ángeles

Rúa Real nº 34-2ºc

Ponteareas

Pontevedra

36860

1609

22/02/2016-11:30

9498/2007

Rodríguez Domínguez, Isolina

A Costa nº 37 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1612-A

16/02/2016-9:30

9501/2007

González Pérez, Digna Pilar

A Chan de Goia nº 8

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1615

16/02/2016-9:30

9429/2007

Cardoso González, Miguel

A Salgosa nº 31 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1615

16/02/2016-9:30

9429/2007

Cardoso González, José Manuel

A Salgosa nº 31 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1615

16/02/2016-9:30

9429/2007

González Ubeira, María Luisa

A Salgosa nº 31 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1615

16/02/2016-9:30

9429/2007

Cardoso Rodríguez, Manuel

A Salgosa nº 31 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1618

23/02/2016-9:30

9431/2007

Lorenzo Lamas, José Luis

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

1618

23/02/2016-9:30

9431/2007

Lamas Rodríguez, Mª Pilar

A Carqueixa nº 3 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1618

23/02/2016-9:30

9431/2007

Lorenzo Lamas, Mª Manuela

A Carqueixa nº 3 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1628-A

22/02/2016-10:30

11587/2008

Puente Rodríguez, Verónica Noemi

R/ Garceta nº 24 baixo 3

Madrid

Madrid

28019

1643

22/02/2016-9:30

11672/2008

Otero Pérez, Juan Manuel

R/ Trovador Xoán de Guillade Edif. Trovador nº 9 2º B

Ponteareas

Pontevedra

36860

1645

15/02/2016-10:30

9444/2007

Álvarez Vidal, Antonio

R/ A Guarda nº 9 3º B

Vigo

Pontevedra

36209

1655

15/02/2016-12:30

9447/2007

González Estévez, Patricia

A Chan de Goia nº 9 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1655

15/02/2016-12:30

9447/2007

González Estévez, Ángeles Rocío

A Chan de Goia nº 9 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1656

16/02/2016-10:30

0008474/2008

Groba Fernández, Eduardo

A Salgosa nº 28 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1666

16/02/2016-10:30

10758/2008

Gregores Fernández, María

A Roda nº 2 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1689

16/02/2016-9:30

9272/2007

González Pérez, José

A Chan de Goia nº 8

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1689-A

15/02/2016-9:30

0011479/2008

Alfonso Ubeira, Mª del Pilar

As Regueiras nº 31 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1689-A

15/02/2016-9:30

0011479/2008

Alfonso Ubeira, Mª Ángeles

Toucedos 1 Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1689-A

15/02/2016-9:30

0011479/2008

Alfonso Ubeira, José Antonio

Nogueiró nº 44 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1695

15/02/2016-9:30

10687/2008

Alfonso Ubeira, Mª Ángeles

Toucedos 1 Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1699

16/02/2016-9:30

11206/2008

Gregores Fernández, Aldo Henrique Valín

Miño nº 15-2ºf

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1701

23/02/2016-9:30

9274/2007

Lorenzo Lamas, José Luis

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

1701

23/02/2016-9:30

9274/2007

Lorenzo Lamas, Mª Manuela

A Carqueixa nº 3 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1701

23/02/2016-9:30

9274/2007

Lamas Rodríguez, Mª Pilar

A Carqueixa nº 3 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1702

16/02/2016-9:30

11205/2008

Gregores Fernández, Aldo Henrique Valín

Miño nº 15-2ºf

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1709

23/02/2016-9:30

9277/2007

Lorenzo Lamas, José Luis

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

1709

23/02/2016-9:30

9277/2007

Lorenzo Lamas, Mª Manuela

A Carqueixa nº 3 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1709

23/02/2016-9:30

9277/2007

Lamas Rodríguez, Mª Pilar

A Carqueixa nº 3 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1714

23/02/2016-9:30

9679/2007

Lorenzo Lamas, José Luis

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

1714

23/02/2016-9:30

9679/2007

Lamas Rodríguez, Mª Pilar

A Carqueixa nº 3 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1714

23/02/2016-9:30

9679/2007

Lorenzo Lamas, Mª Manuela

A Carqueixa nº 3 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1718

16/02/2016-10:30

10757/2008

Gregores Fernández, María

A Roda nº 2 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1726

22/02/2016-12:30

0011606/2008

Veiga Vidal, Adelaida

Lugar de Nogueiró nº 47 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1732

16/02/2016-9:30

11698/2008

González Míguez, José

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

1735

23/02/2016-11:30

10723/2008

Suárez Rodríguez, Filomena Argentina

Avda. Castelao nº 64 10C

Vigo

Pontevedra

36209

1735

23/02/2016-11:30

10723/2008

Suárez Rodríguez, María Encarnación

Avda. Castelao nº 64 10C

Vigo

Pontevedra

36209

1735

23/02/2016-11:30

10723/2008

Suárez Blázquez, Pablo

Avda. Castelao nº 64 10C

Vigo

Pontevedra

36209

1735

23/02/2016-11:30

10723/2008

Suárez Blázquez, Martina

Avda. Castelao nº 64 10C

Vigo

Pontevedra

36209

1737

15/02/2016-10:30

9689/2007

Álvarez Vidal, Antonio

R/ A Guarda nº 9 3º B

Vigo

Pontevedra

36209

1755-A

16/02/2016-9:30

9699/2007

González Pérez, Digna Pilar

A Chan de Goia nº 8

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1757

15/02/2016-12:30

9641/2007

González Fernández, Arturo

A Chan nº 56 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

1761

22/02/2016-12:30

10547/2008

Ubeira Queimadelos, José

Nogueiró nº 10 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1763-A

22/02/2016-9:30

11123/2008

Otero González, José Luis

Burguete nº 25 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1763-A

22/02/2016-9:30

11123/2008

Otero González, Antonio

Burguete nº 25 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1773

15/02/2016-9:30

10686/2008

Alfonso Ubeira, Mª Ángeles

Toucedos 1 Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1774

15/02/2016-12:30

13784/2008

Gayoso Lamas, Juan Antonio

Martínez Garrido nº 49 baixo

Vigo

Vigo

36205

1774

15/02/2016-12:30

13784/2008

Gayoso Lamas, José Manuel

Martínez Garrido nº 49 baixo

Vigo

Vigo

36205

1779

16/02/2016-9:30

11203/2008

Gregores Fernández, Aldo Henrique Valín

Miño nº 15-2ºf

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1784-A

15/02/2016-9:30

10681/2008

Alfonso Ubeira, Mª Ángeles

Toucedos 1 Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1790

15/02/2016-9:30

10685/2008

Alfonso Ubeira, Mª Ángeles

Toucedos 1 Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1792

23/02/2016-12:30

10822/2008

Fernández Fernández, José Antonio

A Lamela nº 1 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1819

16/02/2016-10:30

10966/2008

Gregores Iglesias, Modesto

Camiño Maceiras 11 1º D

Vigo

Pontevedra

36207

1821

16/02/2016-10:30

11414/2008

Gregores González, María

A Roda nº 14 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1831

16/02/2016-9:30

10938/2008

Grandal Pérez, Nilo

A Pedra Furada nº 29 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1832-A

16/02/2016-10:30

11019/2008

Gregores Iglesias, Mª Carmen

Barrio Angorén rúa Farneiro 1-Chapela

Redondela

Pontevedra

36320

1833

15/02/2016-11:30

9952/2007

Estévez Pérez, José

Costas nº 15 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1835

15/02/2016-11:30

9954/2007

Domínguez González, Mª del Carmen

Burguete nº 19 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1841

16/02/2016-10:30

10965/2008

Gregores Iglesias, Modesto

Camiño Maceiras 11 1º D

Vigo

Pontevedra

36207

1843

15/02/2016-11:30

9957/2007

Domínguez González, Mª del Carmen

Burguete nº 19 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1846

15/02/2016-11:30

8807/2008

Fernández González, Amelia

Burguete nº 22 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1846

15/02/2016-11:30

8807/2008

González Méndez, José

Burguete nº 22 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1852

15/02/2016-9:30

10684/2008

Alfonso Ubeira, Mª Ángeles

Toucedos 1 Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1858

23/02/2016-10:30

0009959/2007

Pérez Gil, Tamara

As Antas 1, Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1858

23/02/2016-10:30

0009959/2007

Pérez Gil, Marta

As Antas 1, Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1858

23/02/2016-10:30

0009959/2007

Gil Gómez, María Teresa

As Antas 1, Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1858

23/02/2016-10:30

0009959/2007

Pérez Alonso, Francisco

As Antas Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1862

16/02/2016-9:30

11201/2008

Gregores Fernández, Aldo Henrique Valín

Miño nº 15-2ºf

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1865-A

22/02/2016-10:30

11573/2008

Puente Rodríguez, Verónica Noemi

R/ Garceta nº 24 baixo 3

Madrid

Madrid

28019

1872

15/02/2016-10:30

9851/2007

Álvarez Vidal, Sara

A Salgosa nº 14 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1874

15/02/2016-11:30

9852/2007

Domínguez Portas, María del Carmen

Burguete nº 15 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1897

22/02/2016-10:30

11585/2008

Puente Rodríguez, Verónica Noemi

R/ Garceta nº 24 baixo 3

Madrid

Madrid

28019

1954

16/02/2016-9:30

11199/2008

Gregores Fernández, Aldo Henrique Valín

Miño nº 15-2ºf

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1956-B

16/02/2016-9:30

9867/2007

González Rodríguez, Azucena

A Vacaría nº 9 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1957

22/02/2016-10:30

9868/2007

Pérez Francisco, María del Carmen

R/ Pi i Margall nº 40 2º D

Vigo

Pontevedra

36202

1961

23/02/2016-11:30

11153/2008

Valverde Ordóñez, Ismael

Schultz nº 92 2

Xixón

Asturias

33000

1961

23/02/2016-11:30

11153/2008

Valverde Ordóñez, Andrea

Guipuzcua nº 5 piso 1º porta 4

Xixón

Asturias

33000

1961

23/02/2016-11:30

11153/2008

Valverde Ordóñez, Montserrat

José Antonio Magarzo nº 460 4º A

Xixón

Asturias

33209

1961

23/02/2016-11:30

11153/2008

Suárez Puente, Basilisa

A Serralleira nº 9 Corzáns

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1961

23/02/2016-11:30

11153/2008

Valverde Suárez, María Flora

Avda. África 4B P093

Badalona

Barcelona

8913

1962

22/02/2016-10:30

10777/2008

Puente Iglesias, Ángel Amor

A Roda nº 14 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

1963

15/02/2016-12:30

8752/2007

González Álvarez, Josefa

A Serradela nº 8 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2006

15/02/2016-10:30

0009705/2007

Álvarez Vidal, Antonio

R/ A Guarda nº 9 3º B

Vigo

Pontevedra

36209

2012

22/02/2016-12:30

0010604/2008

Soto Cruces, José

Avenida Castelao nº 28 bloque 1-4º esq.

Vigo

Pontevedra

36209

2012

22/02/2016-12:30

0010604/2008

Soto Cruces, Sabino Luis

As Zacoteiras 25 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2012

22/02/2016-12:30

0010604/2008

Soto Cruces, Mª Teresa

Couto nº 18 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2012

22/02/2016-12:30

0010604/2008

Soto Cruces, Julia

Telleira nº 6 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2012

22/02/2016-12:30

0010604/2008

Soto Cruces, Carmen

Telleira nº 6 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2012

22/02/2016-12:30

0010604/2008

Soto Cruces, Valentina

As Zacoteiras nº 18 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36459

2017

22/02/2016-11:30

0010121/2008

Rodríguez Alonso, Amador

Camiño de Parada nº 34 Chapela

Redondela

Pontevedra

36320

2017

22/02/2016-11:30

0010121/2008

Rodríguez Alonso, Mª Carmen

Chan nº 26 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

2018

22/02/2016-9:30

0009710/2007

Pereira Alfaya, Andrés

As Antas nº 18 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2020

22/02/2016-9:30

0009711/2007

Pereira Alfaya, Andrés

As Antas nº 18 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2022-C

23/02/2016-9:30

0009712/2007

Araújo Fernández, Clemente

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

2022-C

23/02/2016-9:30

0009712/2007

Araújo Fernández, Argentina

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

2022-C

23/02/2016-9:30

0009712/2007

Araújo Fernández, Mª Rosa

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

2022-C

23/02/2016-9:30

0009712/2007

Lago Araújo, Benedicta

Virxe dos Remedios nº 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

2022-C

23/02/2016-9:30

0009712/2007

Lago Araújo, Claudio Amadeo

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

2022-C

23/02/2016-9:30

0009712/2007

Lago Araújo, José Ramón

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

2022-C

23/02/2016-9:30

0009712/2007

Lago Araújo, Manuel

Virxe dos Remedios nº 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

2022-C

23/02/2016-9:30

0009712/2007

Araújo Estévez, Clemente

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

2022-C

23/02/2016-9:30

0009712/2007

Araújo Estévez, Manuel

R/ Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

2022-D

22/02/2016-9:30

0009713/2007

Lorenzo Alonso, Balbina

As Antas, nº 18 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2022-D

22/02/2016-9:30

0009713/2007

Pereira Alfaya, Andrés

As Antas nº 18 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2024-B

23/02/2016-9:30

0008505/2008

Araújo Fernández, Clemente

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

2024-B

23/02/2016-9:30

0008505/2008

Araújo Fernández, Argentina

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

2024-B

23/02/2016-9:30

0008505/2008

Araújo Fernández, Mª Rosa

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

2024-B

23/02/2016-9:30

0008505/2008

Lago Araújo, Benedicta

Virxe dos Remedios nº 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

2024-B

23/02/2016-9:30

0008505/2008

Lago Araújo, Claudio Amadeo

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

2024-B

23/02/2016-9:30

0008505/2008

Lago Araújo, José Ramón

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

2024-B

23/02/2016-9:30

0008505/2008

Lago Araújo, Manuel

Virxe dos Remedios nº 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

2024-B

23/02/2016-9:30

0008505/2008

Araújo Estévez, Clemente

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

2024-B

23/02/2016-9:30

0008505/2008

Araújo Estévez, Manuel

R/ Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

2025-A

15/02/2016-11:30

0009963/2007

Estévez Alonso, Ana María

Igrexa Cruz nº 12 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

2026

15/02/2016-10:30

0009964/2007

Álvarez Vidal, Mª Rosa

A Salgosa nº 13 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2027

15/02/2016-11:30

0010934/2008

Domínguez Moure, Simplicio

O Coto nº 16 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2036-A

16/02/2016-9:30

9967/2007

González Pérez, José

A Chan de Goia nº 8

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2037

15/02/2016-12:30

0009674/2007

González Iglesias, Juan

Rúa da Devesa nº 35 Candeán

Vigo

Pontevedra

36317

2038

22/02/2016-9:30

0009675/2007

Pereira Alfaya, Andrés

As Antas nº 18 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2070

23/02/2016-11:30

11154/2008

Valverde Ordóñez, Ismael

Schultz nº 92 2

Xixón

Asturias

33000

2070

23/02/2016-11:30

11154/2008

Valverde Ordóñez, Andrea

Guipuzcua nº 5 piso 1º porta 4

Xixón

Asturias

33000

2070

23/02/2016-11:30

11154/2008

Valverde Ordóñez, Montserrat

José Antonio Magarzo nº 460 4º A

Xixón

Asturias

33209

2070

23/02/2016-11:30

11154/2008

Suárez Puente, Basilisa

A Serralleira nº 9 Corzáns

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2070

23/02/2016-11:30

11154/2008

Valverde Suárez, María Flora

Avda. África 4B P093

Badalona

Barcelona

8913

2079-A

16/02/2016-9:30

9877/2007

González Pérez, Digna Pilar

A Chan de Goia nº 8

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2091

22/02/2016-9:30

9660/2007

Otero González, José Luis

Burguete nº 25 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2091

22/02/2016-9:30

9660/2007

Otero González, Antonio

Burguete nº 25 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2094

15/02/2016-10:30

0009664/2007

Castro Vazquez, Manuel

Chan da Igrexa nº 62 Pesqueiras

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36456

2095

15/02/2016-9:30

10841/2008

Álvarez Domínguez, Constantina Ramona

O Covelo nº 36 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2106

22/02/2016-10:30

11589/2008

Puente Rodríguez, Verónica Noemi

R/ Garceta nº 24 baixo 3

Madrid

Madrid

28019

2107

16/02/2016-10:30

10756/2008

Gregores Fernández, María

A Roda nº 2 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2109-A

22/02/2016-10:30

11579/2008

Puente Rodríguez, Verónica Noemi

R/ Garceta nº 24 baixo 3

Madrid

Madrid

28019

2110

22/02/2016-12:30

9775/2007

Rodríguez Rodríguez, Teófila

Nogueiró 51 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2112

15/02/2016-9:30

10842/2008

Álvarez Domínguez, Constantina Ramona

O Covelo nº 36 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2117

22/02/2016-10:30

11581/2008

Puente Rodríguez, Verónica Noemi

R/ Garceta nº 24 baixo 3

Madrid

Madrid

28019

2131

15/02/2016-10:30

10110/2008

Araújo Gil, María Ángeles

As Bouzas nº 12-Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

2140

23/02/2016-10:30

0010608/2008

Míguez Domínguez, Óscar

Pazos nº 5 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2140

23/02/2016-10:30

0010608/2008

Míguez Domínguez, Germán

Pazos nº 5 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2140

23/02/2016-10:30

0010608/2008

Míguez Fernández, María Flora

Pazos nº 5 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2140

23/02/2016-10:30

0010608/2008

Míguez Fernández, José Antonio

Pazos nº 5 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2140

23/02/2016-10:30

0010608/2008

Míguez Fernández, Margarita

Pazos nº 5 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2154

15/02/2016-11:30

9976/2007

Fernández González, Amelia

Burguete nº 22 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2154

15/02/2016-11:30

9976/2007

González Méndez, José

Burguete nº 22 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2155

16/02/2016-9:30

9977/2007

González Rodríguez, Azucena

A Vacaría nº 9 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2157

23/02/2016-10:30

0009236/2007

Abril Moure, Josefa

Rosalía de Castro

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2157

23/02/2016-10:30

0009236/2007

Abril Moure, Fernando

Rosalía de Castro

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2157

23/02/2016-10:30

0009236/2007

Moure González, Antonio

Rosalía de Castro

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2171

22/02/2016-9:30

11175/2008

Otero González, José Luis

Burguete nº 25 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2171

22/02/2016-9:30

11175/2008

Otero González, Antonio

Burguete nº 25 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2174

16/02/2016-12:30

09803/2007

Mon Munáiz, Alejandro

Rúa dos Sapos 1, 2 G

Pontevedra

Pontevedra

36001

2179

15/02/2016-12:30

09805/2007

González Grandal, Cándido

Nogueiró nº 43 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2185

22/02/2016-12:30

0010909/2008

Soto Cruces, Mª Teresa

Couto nº 18 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2188

23/02/2016-11:30

11658/2008

Domínguez González, Ana

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2188

23/02/2016-11:30

11658/2008

Domínguez González, Cándido

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2188

23/02/2016-11:30

11658/2008

Domínguez González, Dulce Nombre de Jesús

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2188

23/02/2016-11:30

11658/2008

Domínguez González, Mª del Carmen

Burguete nº 19 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2188

23/02/2016-11:30

11658/2008

Rodríguez González, Francisco

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2188

23/02/2016-11:30

11658/2008

Rodríguez Domínguez, Florentina

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2188

23/02/2016-11:30

11658/2008

Rodríguez Domínguez, Álvaro

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2188

23/02/2016-11:30

11658/2008

Rodríguez Domínguez, Pablo

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2188

23/02/2016-11:30

11658/2008

Rodríguez Domínguez, Eva

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2188

23/02/2016-11:30

11658/2008

Domínguez González. Celia

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2188

23/02/2016-11:30

11658/2008

Domínguez Portas, María del Carmen

Burguete nº 15 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2188

23/02/2016-11:30

11658/2008

Domínguez Portas, Esperanza

Burguete nº 12 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2188

23/02/2016-11:30

11658/2008

Domínguez Fontán, Palmira Hros

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2189

22/02/2016-10:30

09810/2007

Piñeiro Soto, Nemesia

O Outeiro nº 4 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2191

22/02/2016-12:30

0010669/2008

Souto Soto, Teodoro

As Ermidas nº 19

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2204

23/02/2016-12:30

11017/2008

Fontán Domínguez, Aquilino

Avda. Castelao nº 29 baixo

Vigo

Pontevedra

36209

2234

22/02/2016-9:30

11490/2008

Otero González, José Luis

Burguete nº 25 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2234

22/02/2016-9:30

11490/2008

Otero González, Antonio

Burguete nº 25 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2249

15/02/2016-12:30

07177/2010

González Calviño, Leonor

Lugar da Arrotea, Picoña nº 13-A

Salceda de Caselas

Pontevedra

36474

2266

22/02/2016-9:30

0009815/2007

Lorenzo Alonso, Balbina

As Antas, nº 18 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2266

22/02/2016-9:30

0009815/2007

Pereira Alfaya, Andrés

As Antas nº 18 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2272

16/02/2016-12:30

10178/2008

Montes Troncoso, Benito

Lugar de Oleiros, As Antas nº 7

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2272

16/02/2016-12:30

10178/2008

Montes Soto, José

As Antas nº 6 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2275

22/02/2016-9:30

11143/2008

Otero González, José Luis

Burguete nº 25 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2275

22/02/2016-9:30

11143/2008

Otero González, Antonio

Burguete nº 25 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2286-B

22/02/2016-9:30

9453/2008

Otero González, Antonio

Burguete nº 25 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2286-B

22/02/2016-9:30

9453/2008

Otero González, José Luis

Burguete nº 25 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2287

22/02/2016-9:30

11139/2008

Otero González, José Luis

Burguete nº 25 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2287

22/02/2016-9:30

11139/2008

Otero González, Antonio

Burguete nº 25 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2288

16/02/2016-12:30

0010649/2008

Martínez Ubeira, Mª Josefa

Nogueiró nº 66 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2293

16/02/2016-12:30

09791/2007

Mon Munáiz, Alejandro

Rúa dos Sapos 1, 2 G

Pontevedra

Pontevedra

36001

2295

15/02/2016-10:30

0009792/2007

Álvarez Vidal, Mª Esther

A Salgosa nº 10 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2308-A

16/02/2016-12:30

0010645/2008

Martínez Ubeira, Mª Josefa

Nogueiró nº 66 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2309-C

22/02/2016-11:30

9797/2007

Rodríguez González, Mª Socorro

Cacharal nº 2-5ºc

Ponteareas

Pontevedra

36860

2311

22/02/2016-9:30

09710/2008

Ojea Rodríguez, Esteban

Camiño da Pomba 10, 2º A, Chapela

Redondela

Pontevedra

36320

2315

22/02/2016-9:30

11136/2008

Otero González, José Luis

Burguete nº 25 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2315

22/02/2016-9:30

11136/2008

Otero González, Antonio

Burguete nº 25 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2323-B

16/02/2016-9:30

9798/2007

González Rodríguez, Azucena

A Vacaría nº 9 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2325

15/02/2016-12:30

0011595/2008

González Fernández, Eduardo

Fonte da Vila nº 10 2º esq.

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36450

2348

15/02/2016-11:30

9737/2007

Domínguez Portas, María del Carmen

Burguete nº 15 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2349

22/02/2016-12:30

0009738/2007

Soto Cruces, José

Avenida Castelao nº 28 bloque 1-4º esq.

Vigo

Pontevedra

36209

2350

22/02/2016-12:30

0009739/2007

Soto Cruces, Valentina

As Zacoteiras nº 18 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36459

2351

22/02/2016-12:30

0009782/2007

Soto Cruces, Sabino Luis

As Zacoteiras 25 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2352

22/02/2016-9:30

9783/2007

Otero González, Antonio

Burguete nº 25 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2352

22/02/2016-9:30

9783/2007

Otero González, José Luis

Burguete nº 25 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2357

16/02/2016-12:30

09785/2007

Mon Munáiz, Alejandro

Rúa dos Sapos 1, 2 G

Pontevedra

Pontevedra

36001

2357-A

23/02/2016-11:30

11641/2008

Rodríguez González, Francisco

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2357-A

23/02/2016-11:30

11641/2008

Rodríguez Domínguez, Florentina

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2357-A

23/02/2016-11:30

11641/2008

Rodríguez Domínguez, Álvaro

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2357-A

23/02/2016-11:30

11641/2008

Rodríguez Domínguez, Pablo

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2357-A

23/02/2016-11:30

11641/2008

Rodríguez Domínguez, Eva

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2357-A

23/02/2016-11:30

11641/2008

Domínguez González. Celia

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2357-A

23/02/2016-11:30

11641/2008

Domínguez Portas, Esperanza

Burguete nº 12 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2357-A

23/02/2016-11:30

11641/2008

Domínguez Fontán, Rosa Hros

A Roda nº 12 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2358

23/02/2016-11:30

11659/2008

Domínguez González, Ana

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2358

23/02/2016-11:30

11659/2008

Domínguez González, Dulce Nombre de Jesús

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2358

23/02/2016-11:30

11659/2008

Domínguez González, Cándido

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2358

23/02/2016-11:30

11659/2008

Domínguez González, Mª del Carmen

Burguete nº 19 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2358

23/02/2016-11:30

11659/2008

Rodríguez González, Francisco

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2358

23/02/2016-11:30

11659/2008

Rodríguez Domínguez, Florentina

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2358

23/02/2016-11:30

11659/2008

Rodríguez Domínguez, Álvaro

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2358

23/02/2016-11:30

11659/2008

Rodríguez Domínguez, Pablo

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2358

23/02/2016-11:30

11659/2008

Rodríguez Domínguez, Eva

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2358

23/02/2016-11:30

11659/2008

Domínguez González, Celia

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2358

23/02/2016-11:30

11659/2008

Domínguez Portas, María del Carmen

Burguete nº 15 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2358

23/02/2016-11:30

11659/2008

Domínguez Portas, Esperanza

Burguete nº 12 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2358

23/02/2016-11:30

11659/2008

Domínguez Fontán, Palmira Hros

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2362-B

22/02/2016-9:30

11133/2008

Otero González, José Luis

Burguete nº 25 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2362-B

22/02/2016-9:30

11133/2008

Otero González, Antonio

Burguete nº 25 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2364

22/02/2016-9:30

9886/2007

Otero González, Antonio

Burguete nº 25 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2364

22/02/2016-9:30

9886/2007

Otero González, José Luis

Burguete nº 25 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2367

22/02/2016-9:30

0009888/2007

Pereira Alfaya, Andrés

As Antas nº 18 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2371-C

22/02/2016-9:30

9889/2007

Otero González, José Luis

Burguete nº 25 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2371-C

22/02/2016-9:30

9889/2007

Otero González, Antonio

Burguete nº 25 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2374-A

23/02/2016-12:30

0009891/2007

Fernández Iglesias, Emilio José

Paseo Matutino nº 13-1-1ºa

Ponteareas

Pontevedra

36860

2376

23/02/2016-9:30

0009552/2007

Domínguez Ameijeira, Alberto

As Zacoteiras nº 33 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2376

23/02/2016-9:30

0009552/2007

Domínguez Ameijeira, María Isabel

As Zacoteiras nº 20 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2376

23/02/2016-9:30

0009552/2007

Domínguez Rodríguez, Luis

As Zacoteiras nº 33 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2378

22/02/2016-10:30

0009893/2007

Pinto Martínez, Recaredo

Lgar. Oleiros Costa nº 3

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2378

22/02/2016-10:30

0009893/2007

Rodríguez Alfaya, Mª Luz

Costas nº 3 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2379

22/02/2016-9:30

9894/2007

Otero González, José Luis

Burguete nº 25 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2379

22/02/2016-9:30

9894/2007

Otero González, Antonio

Burguete nº 25 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2389

23/02/2016-11:30

11648/2008

Rodríguez González, Francisco

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2389

23/02/2016-11:30

11648/2008

Rodríguez Domínguez, Florentina

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2389

23/02/2016-11:30

11648/2008

Rodríguez Domínguez, Álvaro

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2389

23/02/2016-11:30

11648/2008

Rodríguez Domínguez, Pablo

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2389

23/02/2016-11:30

11648/2008

Rodríguez Domínguez, Eva

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2389

23/02/2016-11:30

11648/2008

Domínguez González. Celia

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2389

23/02/2016-11:30

11648/2008

Domínguez Portas, Esperanza

Burguete nº 12 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2389

23/02/2016-11:30

11648/2008

Domínguez Fontán, Rosa Hros

A Roda nº 12 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2389-A

23/02/2016-11:30

11654/2008

Domínguez González, Ana

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2389-A

23/02/2016-11:30

11654/2008

Domínguez González, Dulce Nombre de Jesús

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2389-A

23/02/2016-11:30

11654/2008

Domínguez González, Cándido

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2389-A

23/02/2016-11:30

11654/2008

Domínguez González, Mª del Carmen

Burguete nº 19 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2389-A

23/02/2016-11:30

11654/2008

Rodríguez González, Francisco

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2389-A

23/02/2016-11:30

11654/2008

Rodríguez Domínguez, Florentina

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2389-A

23/02/2016-11:30

11654/2008

Rodríguez Domínguez, Álvaro

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2389-A

23/02/2016-11:30

11654/2008

Rodríguez Domínguez, Pablo

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2389-A

23/02/2016-11:30

11654/2008

Rodríguez Domínguez, Eva

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2389-A

23/02/2016-11:30

11654/2008

Domínguez González. Celia

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2389-A

23/02/2016-11:30

11654/2008

Domínguez Portas, María del Carmen

Burguete nº 15 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2389-A

23/02/2016-11:30

11654/2008

Domínguez Portas, Esperanza

Burguete nº 12 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2389-A

23/02/2016-11:30

11654/2008

Domínguez Fontán, Palmira Hros

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2389-B

23/02/2016-11:30

11640/2008

Rodríguez González, Francisco

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2389-B

23/02/2016-11:30

11640/2008

Rodríguez Domínguez, Florentina

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2389-B

23/02/2016-11:30

11640/2008

Rodríguez Domínguez, Álvaro

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2389-B

23/02/2016-11:30

11640/2008

Rodríguez Domínguez, Pablo

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2389-B

23/02/2016-11:30

11640/2008

Rodríguez Domínguez, Eva

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2389-B

23/02/2016-11:30

11640/2008

Domínguez González. Celia

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2389-B

23/02/2016-11:30

11640/2008

Domínguez Portas, Esperanza

Burguete nº 12 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2389-B

23/02/2016-11:30

11640/2008

Domínguez Fontán, Rosa Hros

A Roda nº 12 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2390-D

15/02/2016-12:30

13414/2008

González Calviño, Leonor

Lugar da Arrotea, Picoña nº 13-A

Salceda de Caselas

Pontevedra

36474

2408

16/02/2016-9:30

0011202/2008

González Ubeira, María Luisa

A Salgosa nº 31 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2408

16/02/2016-9:30

0011202/2008

Cardoso González, Miguel

A Salgosa nº 31 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2408

16/02/2016-9:30

0011202/2008

Cardoso González, José Manuel

A Salgosa nº 31 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2408

16/02/2016-9:30

0011202/2008

Cardoso Rodríguez, Manuel

A Salgosa nº 31 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2409

22/02/2016-11:30

0010338/2008

Rodríguez Rodríguez, Antolina

As Zacoteiras nº 35 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2434

15/02/2016-12:30

07181/2010

González Calviño, Leonor

Lugar da Arrotea, Picoña nº 13-A

Salceda de Caselas

Pontevedra

36474

2445

22/02/2016-11:30

0010601/2008

Rodríguez Rodríguez, Antolina

As Zacoteiras nº 35 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2449

15/02/2016-10:30

10117/2008

Cruces Vaqueiro, Mª Teresa

Camiño Roteas de Abaixo nº 3 Sampaio

Vigo

Pontevedra

36215

2450

15/02/2016-10:30

0009313/2008

Álvarez Moure, Nelida Carmen

As Zacoteiras nº 16 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2461

15/02/2016-12:30

09601/2008

González Acuña, Leonor

Barrio de Parada nº 10

Redondela

Pontevedra

36800

2463

16/02/2016-10:30

0009755/2008

Lemos Gil, Jacinto

Edificio Vega, 123, 2ºb

Posada, Llanes

Asturias

33594

2466

23/02/2016-12:30

0009350/2008

Fernández Iglesias, Emilio José

Paseo Matutino nº 13-1-1ºa

Ponteareas

Pontevedra

36860

2473

22/02/2016-9:30

10333/2008

Ojea Rodríguez, Esteban

Camiño da Pomba 10, 2º A, Chapela

Redondela

Pontevedra

36320

2481

22/02/2016-10:30

0009533/2008

Rodríguez Alfaya, Mª Luz

Costas nº 3 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2482

23/02/2016-12:30

0009131/2008

Fernández González, Amelia

Burguete nº 22 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2484

23/02/2016-12:30

0008564/2008

Fernández López, Eladio

As Antas nº 22 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2484-A

15/02/2016-12:30

07182/2010

González Calviño, Leonor

Lugar da Arrotea, Picoña nº 13-A

Salceda de Caselas

Pontevedra

36474

2486

23/02/2016-12:30

0008675/2008

Fernández González, Amelia

Burguete nº 22 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2487

23/02/2016-12:30

0008674/2008

Fernández González, Amelia

Burguete nº 22 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2492

16/02/2016-9:30

10935/2008

Grandal Pérez, Nilo

A Pedra Furada nº 29 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2495

15/02/2016-10:30

0008215/2008

Álvarez Vidal, Antonio

R/ A Guarda nº 9 3º B

Vigo

Pontevedra

36209

2500

15/02/2016-10:30

10116/2008

Cruces Vaqueiro, Mª Teresa

Camiño Roteas de Abaixo nº 3 Sampaio

Vigo

Pontevedra

36215

2570

16/02/2016-12:30

10179/2008

Montes Troncoso, Benito

Lugar de Oleiros, As Antas nº 7

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2570

16/02/2016-12:30

10179/2008

Montes Soto, José

As Antas nº 6 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2571

22/02/2016-12:30

0010668/2008

Souto Soto, Teodoro

As Ermidas nº 19

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2575

22/02/2016-9:30

10205/2008

Ojea Rodríguez, Julia

As Regueiras nº 30 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2604

15/02/2016-11:30

0009740/2007

Estévez Pérez, Mª Pilar

As Chans nº 39 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2606-A

23/02/2016-12:30

0009741/2007

Fernández González, Amelia

Burguete nº 22 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2613-C

22/02/2016-9:30

11130/2008

Otero González, José Luis

Burguete nº 25 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2613-C

22/02/2016-9:30

11130/2008

Otero González, Antonio

Burguete nº 25 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2636-A

23/02/2016-9:30

0010280/2008

Díaz Pérez, Mª Josefa

Redondelo nº 9 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

2636-A

23/02/2016-9:30

0010280/2008

Díaz Pérez, Emilia

Redondelo nº 9, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

2636-A

23/02/2016-9:30

0010280/2008

Díaz Francisco, Mª Rosa Araceli

Redondelo nº 9 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

2642

15/02/2016-11:30

0011072/2008

Domínguez Troncoso, José

A Serralleira nº 7 Corzáns

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2643-B

22/02/2016-12:30

0010328/2008

Ubeira Alonso, Aquilino

A Costa nº 26 A Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2656

22/02/2016-12:30

0010911/2008

Soto Cruces, Mª Teresa

Couto nº 18 Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2662

23/02/2016-11:30

11649/2008

Rodríguez González, Francisco

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2662

23/02/2016-11:30

11649/2008

Rodríguez Domínguez, Florentina

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2662

23/02/2016-11:30

11649/2008

Rodríguez Domínguez, Álvaro

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2662

23/02/2016-11:30

11649/2008

Rodríguez Domínguez, Pablo

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2662

23/02/2016-11:30

11649/2008

Rodríguez Domínguez, Eva

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2662

23/02/2016-11:30

11649/2008

Domínguez González. Celia

A Salgosa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2662

23/02/2016-11:30

11649/2008

Domínguez Portas, Esperanza

Burguete nº 12 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2662

23/02/2016-11:30

11649/2008

Domínguez Fontán, Rosa Hros

A Roda nº 12 Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2694

23/02/2016-9:30

11522/2008

Lorenzo Lamas, José Luis

O Monte nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

2694

23/02/2016-9:30

11522/2008

Lorenzo Lamas, Mª Manuela

A Carqueixa nº 3 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

2694

23/02/2016-9:30

11522/2008

Lamas Rodríguez, Mª Pilar

A Carqueixa nº 3 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5743

23/02/2016-10:30

0011665/2008

Allain, Nadine Carmen

A Grela-Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5743

23/02/2016-10:30

0011665/2008

Pichón, Martine

A Grela-Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5743

23/02/2016-10:30

0011665/2008

Pichón, Georges José

A Grela-Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5743

23/02/2016-10:30

0011665/2008

Álvarez Pajarín, Manuel

A Grela-Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5743

23/02/2016-10:30

0011665/2008

Álvarez Pajarín, Celia

A Grela-Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5743

23/02/2016-10:30

0011665/2008

Álvarez Pajarín, Carmen

A Grela-Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5745

15/02/2016-12:30

0009744/2008

Garrido Fernández, Argentina

A Chan nº 45 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5745

15/02/2016-12:30

0009744/2008

Francisco Rodríguez, Manuel

A Chan nº 45 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5760

15/02/2016-10:30

0009596/2008

Domínguez Alonso, Carmen

Cima de Vila nº 22 Fornelos

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36459

5764

15/02/2016-10:30

0009904/2008

Domínguez Alonso, Carmen

Cima de Vila nº 22 Fornelos

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36459

5787

23/02/2016-10:30

0011662/2008

Allain, Nadine Carmen

A Grela-Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5787

23/02/2016-10:30

0011662/2008

Pichón, Martine

A Grela-Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5787

23/02/2016-10:30

0011662/2008

Pichón, Georges José

A Grela-Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5787

23/02/2016-10:30

0011662/2008

Álvarez Pajarín, Manuel

A Grela-Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5787

23/02/2016-10:30

0011662/2008

Álvarez Pajarín, Celia

A Grela-Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5787

23/02/2016-10:30

0011662/2008

Álvarez Pajarín, Carmen

A Grela-Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5844

15/02/2016-10:30

0009187/2008

Beceiro Beceiro, Andrés

Gregorio Espino nº 27 3º A

Vigo

Pontevedra

36207

5872

15/02/2016-12:30

0009354/2008

Soto Avalle, Gaspar

A Igrexa nº 43 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5909

23/02/2016-9:30

0008498/2008

Araújo Fernández, Clemente

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

5909

23/02/2016-9:30

0008498/2008

Araújo Fernández, Argentina

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

5909

23/02/2016-9:30

0008498/2008

Araújo Fernández, Mª Rosa

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

5909

23/02/2016-9:30

0008498/2008

Lago Araújo, Benedicta

Virxe dos Remedios nº 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

5909

23/02/2016-9:30

0008498/2008

Lago Araújo, Claudio Amadeo

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

5909

23/02/2016-9:30

0008498/2008

Lago Araújo, José Ramón

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

5909

23/02/2016-9:30

0008498/2008

Lago Araújo, Manuel

Virxe dos Remedios nº 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

5909

23/02/2016-9:30

0008498/2008

Araújo Estévez, Clemente

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

5909

23/02/2016-9:30

0008498/2008

Araújo Estévez, Manuel

R/ Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

5922-A

15/02/2016-12:30

0010238/2008

Francisco Rodríguez, Manuel

A Chan nº 45 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5955

23/02/2016-9:30

0008499/2008

Araújo Fernández, Clemente

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

5955

23/02/2016-9:30

0008499/2008

Araújo Fernández, Argentina

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

5955

23/02/2016-9:30

0008499/2008

Araújo Fernández, Mª Rosa

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

5955

23/02/2016-9:30

0008499/2008

Lago Araújo, Benedicta

Virxe dos Remedios nº 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

5955

23/02/2016-9:30

0008499/2008

Lago Araújo, Claudio Amadeo

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

5955

23/02/2016-9:30

0008499/2008

Lago Araújo, José Ramón

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

5955

23/02/2016-9:30

0008499/2008

Lago Araújo, Manuel

Virxe dos Remedios nº 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

5955

23/02/2016-9:30

0008499/2008

Araújo Estévez, Clemente

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

5955

23/02/2016-9:30

0008499/2008

Araújo Estévez, Manuel

R/ Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

5957-A

15/02/2016-12:30

0009951/2008

Garrido Fernández, Argentina

A Chan nº 45 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5957-A

15/02/2016-12:30

0009951/2008

Francisco Rodríguez, Manuel

A Chan nº 45 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5974

22/02/2016-11:30

0008321/2008

Avalle Rodríguez, Pastora

A Chan 51 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5974

22/02/2016-11:30

0008321/2008

Rodríguez Rocha, Carmen

A Chan nº 51 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5985

22/02/2016-12:30

0010915/2008

Ubeira Rodríguez, Jaime

A Chan nº 72 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6006

16/02/2016-9:30

0008250/2008

González Soto, Mª Carmen

A Cruz nº 11 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

6008

16/02/2016-9:30

0008251/2008

González Soto, Mª Carmen

A Cruz nº 11 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

6027

15/02/2016-10:30

0008352/2008

Castro Antes, Eugenia

A Venda nº 10 B Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

6037-A

15/02/2016-9:30

0011684/2008

Álvarez Estévez, Manuel

R/ La Fábrica nº 19 2º

Carballo

A Coruña

15100

6055

15/02/2016-9:30

0010534/2008

Alonso Francisco, Casimiro

A Chan 39, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6059

23/02/2016-10:30

0009985/2008

Rodríguez Castro, Rosa

Reguengo nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6059

23/02/2016-10:30

0009985/2008

Rodríguez Castro, Mª Carmen

Reguengo nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6059

23/02/2016-10:30

0009985/2008

Rodríguez Castro, Amador

Reguengo nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6059

23/02/2016-10:30

0009985/2008

Rodríguez Castro, María

Reguengo nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6059

23/02/2016-10:30

0009985/2008

Rodríguez Castro, José Antonio

Reguengo nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6059

23/02/2016-10:30

0009985/2008

Rodríguez Castro, José Joaquín

Reguengo nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6059

23/02/2016-10:30

0009985/2008

Castro Méndez, Aurelia

Reguengo nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6062

23/02/2016-12:30

0009071/2008

Fernández Tielas, Mª Carmen

As Regueiras Oleiros 7

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

6101

23/02/2016-12:30

0009209/2008

Estévez Rocha, José

A Chan nº 34 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6102

16/02/2016-9:30

0008253/2008

González Soto, Mª Carmen

A Cruz nº 11 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

6108

23/02/2016-10:30

0009984/2008

Rodríguez Castro, Rosa

Reguengo nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6108

23/02/2016-10:30

0009984/2008

Rodríguez Castro, Mª Carmen

Reguengo nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6108

23/02/2016-10:30

0009984/2008

Rodríguez Castro, Amador

Reguengo nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6108

23/02/2016-10:30

0009984/2008

Rodríguez Castro, María

Reguengo nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6108

23/02/2016-10:30

0009984/2008

Rodríguez Castro, José Antonio

Reguengo nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6108

23/02/2016-10:30

0009984/2008

Rodríguez Castro, José Joaquín

Reguengo nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6108

23/02/2016-10:30

0009984/2008

Castro Méndez, Aurelia

Reguengo nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6122

15/02/2016-12:30

0009042/2008

Soto Avalle, Gaspar

Igrexa nº 43 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

6123

22/02/2016-11:30

0010120/2008

Rodríguez Alonso, Amador

Camiño de Parada nº 34 Chapela

Redondela

Pontevedra

36320

6123

22/02/2016-11:30

0010120/2008

Rodríguez Alonso, Mª Carmen

A Chan nº 26 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6134

15/02/2016-12:30

0009952/2008

Garrido Fernández, Argentina

A Chan nº 45 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6134

15/02/2016-12:30

0009952/2008

Francisco Rodríguez, Manuel

A Chan nº 45 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6143

15/02/2016-12:30

0009954/2008

Garrido Fernández, Argentina

A Chan nº 45 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6143

15/02/2016-12:30

0009954/2008

Francisco Rodríguez, Manuel

A Chan nº 45 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6162

22/02/2016-12:30

0010509/2008

Soto Avalle, Aurelia

A Chan nº 24 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6171-A

15/02/2016-9:30

0011681/2008

Álvarez Estévez, Manuel

R/ La Fábrica nº 19 2º

Carballo

A Coruña

15100

6176

16/02/2016-9:30

0008255/2008

González Soto, Mª Carmen

Cruz nº 11 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

6176-A

15/02/2016-11:30

0010222/2008

Estévez Lira, Manuel

R/ Pío XII nº 9 1º B

O Porriño

Pontevedra

36400

6186-A

22/02/2016-12:30

0010269/2008

Ubeira Rodríguez, Jaime

A Chan nº 72 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6186-B

15/02/2016-9:30

00011680/200

Álvarez Estévez, Manuel

R/ La Fábrica nº 19 2º

Carballo

A Coruña

15100

6186-C

15/02/2016-9:30

0011682/2008

Álvarez Estévez, Manuel

R/ La Fábrica nº 19 2º

Carballo

A Coruña

15100

6189

15/02/2016-12:30

0009043/2008

González Lira, Natividad

A Igrexa nº 43 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

6189

15/02/2016-12:30

0009043/2008

Soto Avalle, Gaspar

A Igrexa nº 43 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

6195

15/02/2016-12:30

0009044/2008

González Lira, Natividad

A Igrexa nº 43 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

6195

15/02/2016-12:30

0009044/2008

Soto Avalle, Gaspar

A Igrexa nº 43 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

6211

15/02/2016-10:30

0009349/2008

Beceiro Beceiro, Andrés

Gregorio Espino nº 27 3º A

Vigo

Pontevedra

36207

6247

15/02/2016-9:30

0010532/2008

Alonso Francisco, Casimiro

A Chan 39, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6265

23/02/2016-9:30

0008500/2008

Araújo Fernández, Clemente

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

6265

23/02/2016-9:30

0008500/2008

Araújo Fernández, Argentina

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

6265

23/02/2016-9:30

0008500/2008

Araújo Fernández, Mª Rosa

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

6265

23/02/2016-9:30

0008500/2008

Lago Araújo, Benedicta

Virxe dos Remedios nº 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

6265

23/02/2016-9:30

0008500/2008

Lago Araújo, Claudio Amadeo

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

6265

23/02/2016-9:30

0008500/2008

Lago Araújo, José Ramón

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

6265

23/02/2016-9:30

0008500/2008

Lago Araújo, Manuel

Virxe dos Remedios nº 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

6265

23/02/2016-9:30

0008500/2008

Araújo Estévez, Clemente

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

6265

23/02/2016-9:30

0008500/2008

Araújo Estévez, Manuel

R/ Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

6268

23/02/2016-10:30

0009653/2008

Rodríguez Castro, Rosa

Reguengo nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6268

23/02/2016-10:30

0009653/2008

Rodríguez Castro, Mª Carmen

Reguengo nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6268

23/02/2016-10:30

0009653/2008

Rodríguez Castro, Amador

Reguengo nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6268

23/02/2016-10:30

0009653/2008

Rodríguez Castro, María

Reguengo nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6268

23/02/2016-10:30

0009653/2008

Rodríguez Castro, José Antonio

Reguengo nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6268

23/02/2016-10:30

0009653/2008

Rodríguez Castro, José Joaquín

Reguengo nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6268

23/02/2016-10:30

0009653/2008

Castro Méndez, Aurelia

Reguengo nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6279

15/02/2016-12:30

0009953/2008

Garrido Fernández, Argentina

A Chan nº 45 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6279

15/02/2016-12:30

0009953/2008

Francisco Rodríguez, Manuel

A Chan nº 45 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6316

22/02/2016-12:30

0008442/2008

Rodríguez Soto, Constantina

Antóns nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6345-A

15/02/2016-10:30

0010360/2008

Álvarez Gil, José Miguel

Lamas Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

6377

15/02/2016-12:30

0009045/2008

González Lira, Natividad

A Igrexa nº 43 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

6377

15/02/2016-12:30

0009045/2008

Soto Avalle, Gaspar

A Igrexa nº 43 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

6378

15/02/2016-12:30

0009232/2007

González Lira, Natividad

A Igrexa nº 43 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

6382

23/02/2016-12:30

0009069/2008

Fernández Tielas, Mª Carmen

As Regueiras Oleiros 7

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

6413

23/02/2016-9:30

0008483/2008

Araújo Fernández, Clemente

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

6413

23/02/2016-9:30

0008483/2008

Araújo Fernández, Argentina

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

6413

23/02/2016-9:30

0008483/2008

Araújo Fernández, Mª Rosa

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

6413

23/02/2016-9:30

0008483/2008

Lago Araújo, Benedicta

Virxe dos Remedios nº 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

6413

23/02/2016-9:30

0008483/2008

Lago Araújo, Claudio Amadeo

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

6413

23/02/2016-9:30

0008483/2008

Lago Araújo, José Ramón

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

6413

23/02/2016-9:30

0008483/2008

Lago Araújo, Manuel

Virxe dos Remedios nº 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

6413

23/02/2016-9:30

0008483/2008

Araújo Estévez, Clemente

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

6413

23/02/2016-9:30

0008483/2008

Araújo Estévez, Manuel

R/ Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

6433

15/02/2016-11:30

0008669/2008

Estévez Alonso, Ana María

A Igrexa Cruz nº 12 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

6438

15/02/2016-10:30

0009180/2008

Beceiro Beceiro, Andrés

Gregorio Espino nº 27 3º A

Vigo

Pontevedra

36207

6512

15/02/2016-10:30

0009183/2008

Beceiro Beceiro, Andrés

Gregorio Espino nº 27 3º A

Vigo

Pontevedra

36207

6544

15/02/2016-10:30

0009186/2008

Beceiro Beceiro, Andrés

Gregorio Espino nº 27 3º A

Vigo

Pontevedra

36207

6547

15/02/2016-10:30

0009184/2008

Beceiro Beceiro, Andrés

Gregorio Espino nº 27 3º A

Vigo

Pontevedra

36207

6591

15/02/2016-12:30

0011593/2008

González Fernández, Eduardo

Fonte da Vila nº 10 2º esq.

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36450

6598

15/02/2016-12:30

0011594/2008

González Fernández, Eduardo

Fonte da Vila nº 10 2º esq.

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36450

6669

23/02/2016-12:30

0009208/2008

Estévez Rocha, José

A Chan nº 34 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6676

16/02/2016-9:30

0008254/2008

González Soto, Mª Carmen

A Cruz nº 11 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

6682

16/02/2016-9:30

0008864/2008

González Soto, Marcial

A Cruz nº 11 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

6682

16/02/2016-9:30

0008864/2008

González Soto, Josefa

A Cruz nº 11 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

6682

16/02/2016-9:30

0008864/2008

González Soto, Amador

A Cruz nº 11 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

6682

16/02/2016-9:30

0008864/2008

González Soto, Mª Carmen

A Cruz nº 11 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

6682

16/02/2016-9:30

0008864/2008

González Soto, José

A Cruz nº 11 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

6685-A

23/02/2016-10:30

0011663/2008

Allain, Nadine Carmen

A Grela-Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

6685-A

23/02/2016-10:30

0011663/2008

Pichón, Martine

A Grela-Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

6685-A

23/02/2016-10:30

0011663/2008

Pichón, Georges José

A Grela-Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

6685-A

23/02/2016-10:30

0011663/2008

Álvarez Pajarín, Manuel

A Grela-Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

6685-A

23/02/2016-10:30

0011663/2008

Álvarez Pajarín, Celia

A Grela-Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

6685-A

23/02/2016-10:30

0011663/2008

Álvarez Pajarín, Carmen

A Grela-Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

6689

15/02/2016-10:30

0008353/2008

Castro Antes, Eugenia

A Venda nº 10 B Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

6699

15/02/2016-12:30

0009046/2008

Soto Avalle, Gaspar

A Igrexa nº 43 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

6728-B

23/02/2016-10:30

0011683/2008

Allain, Nadine Carmen

A Grela-Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

6728-B

23/02/2016-10:30

0011683/2008

Pichón, Martine

A Grela-Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

6728-B

23/02/2016-10:30

0011683/2008

Pichón, Georges José

A Grela-Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

6728-B

23/02/2016-10:30

0011683/2008

Álvarez Pajarín, Manuel

A Grela-Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

6728-B

23/02/2016-10:30

0011683/2008

Álvarez Pajarín, Celia

A Grela-Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

6728-B

23/02/2016-10:30

0011683/2008

Álvarez Pajarín, Carmen

A Grela-Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

6730

22/02/2016-12:30

0010190/2008

Ubeira Rodríguez, Jaime

A Chan nº 72 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6733

23/02/2016-10:30

0011664/2008

Allain, Nadine Carmen

A Grela-Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

6733

23/02/2016-10:30

0011664/2008

Pichón, Martine

A Grela-Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

6733

23/02/2016-10:30

0011664/2008

Pichón, Georges José

A Grela-Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

6733

23/02/2016-10:30

0011664/2008

Álvarez Pajarín, Manuel

A Grela-Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

6733

23/02/2016-10:30

0011664/2008

Álvarez Pajarín, Celia

A Grela-Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

6733

23/02/2016-10:30

0011664/2008

Álvarez Pajarín, Carmen

A Grela-Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

6743-A

16/02/2016-9:30

10596-2008

González Ubeira, María Luisa

A Salgosa nº 31 Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

6760

15/02/2016-10:30

0010530/2008

Álvarez Estévez, Miguel

Avda. Castrelos nº 144 5º B

Vigo

Pontevedra

36210

6792

23/02/2016-10:30

0009983/2008

Rodríguez Castro, Rosa

Reguengo nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6792

23/02/2016-10:30

0009983/2008

Rodríguez Castro, Mª Carmen

Reguengo nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6792

23/02/2016-10:30

0009983/2008

Rodríguez Castro, Amador

Reguengo nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6792

23/02/2016-10:30

0009983/2008

Rodríguez Castro, María

Reguengo nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6792

23/02/2016-10:30

0009983/2008

Rodríguez Castro, José Antonio

Reguengo nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6792

23/02/2016-10:30

0009983/2008

Rodríguez Castro, José Joaquín

Reguengo nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6792

23/02/2016-10:30

0009983/2008

Castro Méndez, Aurelia

Reguengo nº 2 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6810

15/02/2016-9:30

0010533/2008

Alonso Francisco, Casimiro

A Chan 39, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6827

15/02/2016-9:30

0011692/2008

Álvarez Estévez, Manuel

R/ La Fábrica nº 19 2º

Carballo

A Coruña

15100

6830-A

15/02/2016-10:30

0008360/2008

Castro Antes, Eugenia

A Venda nº 10 B Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

6870

23/02/2016-12:30

0009210/2008

Estévez Rocha, José

A Chan nº 34 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6896

22/02/2016-12:30

0010189/2008

Ubeira Rodríguez, Jaime

A Chan nº 72 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6913

22/02/2016-10:30

0009852/2008

Rocha Álvarez, Carmen

A Chan nº 32 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6915

22/02/2016-10:30

0009851/2008

Rocha Álvarez, Carmen

A Chan nº 32 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6918

22/02/2016-11:30

0010119/2008

Rodríguez Alonso, Amador

Camiño de Parada nº 34 Chapela

Redondela

Pontevedra

36320

6918

22/02/2016-11:30

0010119/2008

Rodríguez Alonso, Mª Carmen

A Chan nº 26 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6918-A

22/02/2016-11:30

0010225/2008

Rodríguez Alonso, Amador

Camiño de Parada nº 34 Chapela

Redondela

Pontevedra

36320

6918-A

22/02/2016-11:30

0010225/2008

Rodríguez Alonso, Mª Carmen

A Chan nº 26 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6952

16/02/2016-9:30

0008597/2009

González Rodríguez, Carmen

A Igrexa nº 16 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

6958

23/02/2016-12:30

0009206/2008

Estévez Rocha, José

A Chan nº 34 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6960

15/02/2016-9:30

0010025/2008

Álvarez Estévez, José Manuel

Redondelo nº 11 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6964

22/02/2016-12:30

0011591/2008

Silva Ubeira, Manuel

Redondelo nº 12 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6975

23/02/2016-9:30

0008489/2008

Araújo Fernández, Clemente

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

6975

23/02/2016-9:30

0008489/2008

Araújo Fernández, Argentina

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

6975

23/02/2016-9:30

0008489/2008

Araújo Fernández, Mª Rosa

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

6975

23/02/2016-9:30

0008489/2008

Lago Araújo, Benedicta

Virxe dos Remedios nº 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

6975

23/02/2016-9:30

0008489/2008

Lago Araújo, Claudio Amadeo

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

6975

23/02/2016-9:30

0008489/2008

Lago Araújo, José Ramón

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

6975

23/02/2016-9:30

0008489/2008

Lago Araújo, Manuel

Virxe dos Remedios nº 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

6975

23/02/2016-9:30

0008489/2008

Araújo Estévez, Clemente

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

6975

23/02/2016-9:30

0008489/2008

Araújo Estévez, Manuel

R/ Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

6979

16/02/2016-9:30

0008596/2009

González Rodríguez, Carmen

A Igrexa nº 16 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

7000-A

15/02/2016-9:30

0011679/2008

Álvarez Estévez, Manuel

R/ La Fábrica nº 19 2º

Carballo

A Coruña

15100

7012

15/02/2016-10:30

0010531/2008

Álvarez Estévez, Miguel

Avda. Castrelos nº 144 5º B

Vigo

Pontevedra

36210

7018

15/02/2016-9:30

0010024/2008

Álvarez Estévez, José Manuel

Redondelo nº 11 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

7034

15/02/2016-10:30

0010520/2008

Álvarez Estévez, Miguel

Avda. Castrelos nº 144 5º B

Vigo

Pontevedra

36210

7042

23/02/2016-9:30

0008490/2008

Araújo Fernández, Clemente

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

7042

23/02/2016-9:30

0008490/2008

Araújo Fernández, Argentina

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

7042

23/02/2016-9:30

0008490/2008

Araújo Fernández, Mª Rosa

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

7042

23/02/2016-9:30

0008490/2008

Lago Araújo, Benedicta

Virxe dos Remedios nº 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

7042

23/02/2016-9:30

0008490/2008

Lago Araújo, Claudio Amadeo

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

7042

23/02/2016-9:30

0008490/2008

Lago Araújo, José Ramón

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

7042

23/02/2016-9:30

0008490/2008

Lago Araújo, Manuel

Virxe dos Remedios nº 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

7042

23/02/2016-9:30

0008490/2008

Araújo Estévez, Clemente

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

7042

23/02/2016-9:30

0008490/2008

Araújo Estévez, Manuel

R/ Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

7051

22/02/2016-12:30

0008443/2008

Rodríguez Soto, Constantina

Antóns nº 4 Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

7063

23/02/2016-10:30

0009371/2008

Pintos Álvarez, Divina Pastora

R/ Risca nº 39

O Porriño

Pontevedra

36400

7063

23/02/2016-10:30

0009371/2008

Lamas Pintos, José Manuel

R/ Risca nº 39

O Porriño

Pontevedra

36400

7063

23/02/2016-10:30

0009371/2008

Lamas Pintos, David

R/ Risca nº 39

O Porriño

Pontevedra

36400

7064

23/02/2016-10:30

0009368/2008

Pintos Álvarez, Divina Pastora

R/ Risca nº 39

O Porriño

Pontevedra

36400

7064

23/02/2016-10:30

0009368/2008

Lamas Pintos, José Manuel

R/ Risca nº 39

O Porriño

Pontevedra

36400

7064

23/02/2016-10:30

0009368/2008

Lamas Pintos, David

R/ Risca nº 39

O Porriño

Pontevedra

36400

7084

23/02/2016-9:30

0008491/2008

Araújo Fernández, Clemente

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

7084

23/02/2016-9:30

0008491/2008

Araújo Fernández, Argentina

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

7084

23/02/2016-9:30

0008491/2008

Araújo Fernández, Mª Rosa

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

7084

23/02/2016-9:30

0008491/2008

Lago Araújo, Benedicta

Virxe dos Remedios nº 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

7084

23/02/2016-9:30

0008491/2008

Lago Araújo, Claudio Amadeo

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

7084

23/02/2016-9:30

0008491/2008

Lago Araújo, José Ramón

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

7084

23/02/2016-9:30

0008491/2008

Lago Araújo, Manuel

Virxe dos Remedios nº 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

7084

23/02/2016-9:30

0008491/2008

Araújo Estévez, Clemente

Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

7084

23/02/2016-9:30

0008491/2008

Araújo Estévez, Manuel

R/ Virxe dos Remedios nº 8 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860