Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 14 Venres, 22 de xaneiro de 2016 Páx. 2599

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 18 de decembro de 2015, da Xerencia de Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos, pola que se lles notifican ás persoas relacionadas os prazos de ingreso en período voluntario e en período executivo polos servizos sanitarios prestados.

Por esta cédula, e debido a que os debedores comprendidos na relación que a continuación se insire non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros do Hospital da Costa, ou que se alegaron distintos motivos para non recibir as notificacións as persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria ES69 0081 5363 20 0001082918 do Banco de Sabadell, S.A. nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se produza o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpoñer no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, sirva de notificación ao interesado, e en cumprimento do disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, expido, asino e selo esta cédula; a eficacia desta notificación quedará supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do BOE.

Burela, 18 de decembro de 2015

Antonio García Quintáns
Xerente de Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

ANEXO

Suxeito pasivo

DNI/NIF

Concepto

Período

Débeda

Diaby --- Mamadou

Y01630801T

Fra. 201530782

5.6.2015

480,24

Tapia Medina Andrea

G03490202

Fra. 201530784

5.6.2015

361,59

Abderrazak Belarbi

X04210633T

Fra. 201530804

10.6.2015

795,67

Jiménez Borja Jesús

034883443X

Fra. 201530828

11.6.2015

401,94

Vasile --- Marinela-Verónica

SZ266839

Fra. 201530920

26.6.2015

1.823,55

García Muñoz Manuel

039717290Q

Fra. 201530921

26.6.2015

520,39

Gómez Caravaca Fulgencio Agustín

027464106J

Fra. 201530922

26.6.2015

351,01

Varia Ionel Cristian

X07889874T

Fra. 201530928

29.6.2015

992,03

López Alonso Ramón

033846684E

Fra. 201530930

30.6.2015

399,94

Gil Gomera Gabriel

071957872A

Fra. 201530931

30.6.2015

399,94

Achtouk --- Abdellah

X06818998G

Fra. 201530932

30.6.2015

401,94

Ionut Dobrin

GL788097

Fra. 201530934

30.6.2015

796,11

Vieira da Silva Lucilene

X07373967Y

Fra. 201530935

30.6.2015

378,45

Cabrera Manzano María Oliva

034881012V

Fra. 201531086

28.7.2015

351,01