Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 14 Venres, 22 de xaneiro de 2016 Páx. 2505

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Política Social

EDICTO do 29 de decembro de 2015, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se notifican diversas resolucións de recursos de alzada ditadas por esta xefatura territorial.

No uso das competencias atribuídas a esta xefatura territorial, e en virtude do disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ao seren devoltas polo servizo de Correos as notificacións enviadas no seu día coas resolucións dos recursos de alzada presentados polos interesados, publícanse mediante este edicto as notificacións das ditas resolucións, que poñen fin á vía administrativa, contra as cales se poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo, perante a xurisdición competente, no prazo de dous (2) meses contados a partir do día seguinte ao da data desta publicación no Boletín Oficial do Estado, conforme o disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. No prazo dun mes, e de acordo co referido no artigo 61 da antedita Lei 30/1992, do 26 de novembro, poderán comparecer persoalmente ou debidamente representados na Xefatura Territorial da Consellería de Política Social da Coruña, Servizo de Prestacións, Inclusión e Inmigración (avenida Salvador de Madariaga, nº 9, 1º), para os efectos do coñecemento do texto íntegro da resolución e do resto do expediente.

A Coruña, 29 de decembro de 2015

Mª Pilar Caridad Alonso
Xefa territorial da Coruña

ANEXO

Interesado/a

DNI/NIE

Nº de expediente

Resolución

Concello

José Amado Lorenzo

76326927R

15030017613R

Recurso de alzada desestimado

A Coruña

José Ramón Ferreiro Valeiras

32450585T

15030225212R

Recurso de alzada desestimado

A Coruña

Josune Vázquez Callejón

32690353Q

15051000114E

Recurso de alzada desestimado

Mugardos

Mª Elisa Bouza Anidos

32651499D

15087000414R

Recurso de alzada desestimado

Valdoviño

Mª Isabel Fandiño Espiñeira

32698810D

15087000614R

Recurso de alzada desestimado

Valdoviño