Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 27 Mércores, 10 de febreiro de 2016 Páx. 4672

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 29 de xaneiro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se determina a composición da comisión ditaminadora do concurso de traslados entre funcionarios docentes.

Realizado o sorteo para a composición da comisión avaliadora a que fai referencia a Orde do 13 de xaneiro de 2016 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación.

Esta Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

DISPÓN:

Primeiro. Constituirase a comisión que figura no anexo desta resolución.

Segundo. Actuará como secretario ou secretaria da comisión o vogal con menor antigüidade na función pública docente como funcionario de carreira, agás que a comisión acorde determinalo doutro xeito.

Terceiro. A comisión avaliadora poderá solicitar o asesoramento que considere oportuno.

Cuarto. Os membros da comisión terán dereito a percibir asistencias de acordo co previsto no Decreto 144/2001, do 7 de xuño (DOG do 25 de xuño), modificado polo Decreto 144/2008, do 26 de xuño (DOG do 18 de xuño), e conforme as clasificacións que recolle esta comisión considérase incluída na categoría primeira.

Santiago de Compostela, 29 de xaneiro de 2016

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO

Presidente titular

33843526S

Fernández

Fraga

Fernando

Vogais titulares

33241371T

García

Rodríguez

María Carmen

76341180V

Pacoret

Balsa

Consuelo

35281759N

Mouriño

Cajide

Xavier

76860829G

Fernández

Guerra

Jorge

X1132718Z

Savidan

Alain Yves Yannick

76965923B

Avilés

Vidal

Sonia

42746549Z

Carpintero

Troncoso

María Elena Luz

33236214H

Suárez

Bello

María Carmen

33252177L

Turnes

Carro

José

Presidente suplente

33858240D

Guerra

Fernández

Manuel

Vogais suplentes

33809144H

Currás

Fernández

Celso

32444349C

Pedreira

Ferreño

Manuel

33299690Z

Álvarez

Rodríguez

José Manuel

33297216R

Acevedo

Prado

Juan

33255405G

Patiño

Casas

María Dolores

35459535K

Millán

Pérez

Martín

36083911Q

Etxeita

Costales

Andrés

33300715G

Pato

Gándaras

Dolores P.

33858235G

Rodríguez

Losada

Raquel Carlota