Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 27 Mércores, 10 de febreiro de 2016 Páx. 4611

III. Outras disposicións

Fondo Galego de Garantía Agraria

RESOLUCIÓN do 1 de febreiro de 2016 pola que se dá publicidade da denegación de axudas de agroambiente e clima e agricultura ecolóxica ao abeiro da Orde do 10 de marzo de 2015.

Mediante a Orde do 10 de marzo de 2015 (DOG núm. 48, do 11 de marzo) a Consellería do Medio Rural e do Mar regulou a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e control.

O artigo 28 da citada orde dispón que as resolucións poderán ser notificadas de acordo co establecido no artigo 59.6.b) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. De conformidade co establecido no dito artigo, a notificación realizarase mediante a publicación no Diario Oficial de Galicia.

Por outra banda, de conformidade co artigo 7.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e o Decreto 7/2014, do 16 de xaneiro, polo que se aprobaron os estatutos do organismo autónomo Fondo Galego de Garantía Agraria (de aquí en diante Fogga), atribuíuse á Dirección do Fogga a potestade de resolver os procedementos de concesión de axudas que se tramiten no ámbito das súas competencias.

Logo do informe da Subdirección Xeral de Xestión da PAC e de acordo coa proposta de resolución da Dirección do Fondo Galego de Garantía Agraria da Consellería do Medio Rural e do Mar,

RESOLVO:

Denegar as axudas de agroambiente e clima e agricultura ecolóxica correspondentes á campaña 2015 aos solicitantes relacionados no anexo e polos motivos indicados nel.

Contra esta resolución, que non esgota a vía administrativa, poderá interporse recurso de alzada perante a presidenta do Fogga, no prazo dun mes, de conformidade co disposto no artigo 5.2 do Decreto 7/2014, do 16 de xaneiro, e nos artigos 114 e 115 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. A presentación do recurso poderá facerse en calquera dos lugares previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro.

Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2016

Belén María do Campo Piñeiro
Directora do Fondo Galego de Garantía Agraria

ANEXO
Listaxe de solicitudes de agroambiente e clima e agricultura ecolóxica
Campaña 2015

Provincia

Nº expediente

CIF/NIF

Solicitante

Motivo

A Coruña

0/15/15/100127

****68089

Ganadería Sesar, S.C.

123

A Coruña

0/15/15/100160

****86586V

Casal Prado, María Teresa

100

A Coruña

0/15/15/100193

****14260W

Abad Gómez, Francisco Javier

108

A Coruña

0/15/15/100203

****48423X

Villanueva Dacasa, Miguel Ángel

108

A Coruña

0/15/15/100206

****53015F

Mosquera Viqueira, Antonio

108, 122

A Coruña

0/15/15/110030

****63072D

Blanco Rodríguez, Manuel

108

A Coruña

0/15/15/120019

****82962G

Martínez Pérez, Carmen

100

A Coruña

0/15/15/120032

****77898A

Mera Granja, Manuel

100

A Coruña

0/15/15/180080

****47306W

Cabarcos Seijo, José Manuel

113

A Coruña

0/15/15/190015

****06801P

González Castro, Rosario

100, 125

A Coruña

0/15/15/190016

****33597D

Caamaño Reigia, María Esther

100, 125

A Coruña

0/15/15/190246

****11965G

Fuentefría Noya, Rogelio

100

A Coruña

0/15/15/190267

****51096F

Loureiro Costa, Sandra María

100

A Coruña

0/15/15/220125

****29429L

Pérez Costa, Andrés

111

A Coruña

0/15/15/240064

****37091E

Fariña Amor, María Carmen

100, 125

A Coruña

0/15/15/240175

****03923C

Corral Villaverde, Antonio

100

A Coruña

0/15/15/260023

****08674W

Sánchez Sánchez, José Manuel

101

A Coruña

0/15/15/260045

****93545S

Sánchez Sánchez, José Luis

108

A Coruña

0/15/15/260066

****58089K

Carro Regueiro, Concepción

108

A Coruña

0/15/15/260108

****63764S

Roel Barreiro, José Manuel

108

A Coruña

0/15/15/30013

****95661H

Sanmartín Díaz, Antonio

108

A Coruña

0/15/15/30027

****16935Z

Estraviz Bermúdez, Elisa

108

A Coruña

0/15/15/30052

****33964H

Souto Freire, José Luis

100

A Coruña

0/15/15/30110

****13970L

Sánchez Ares, Óscar

108

A Coruña

0/15/15/30152

****19733R

Ares García, Francisco

108, 122

A Coruña

0/15/15/320028

****01712D

Martínez García, Constantino

108

A Coruña

0/15/15/320039

****61294

Gandería San Cristobo, S.C.

109

A Coruña

0/15/15/320045

****00452

Gandería A Casa Vella, S.C.

108, 116

A Coruña

0/15/15/320099

****82408E

Peteiro Fernández, María Carmen

100, 125

A Coruña

0/15/15/320120

****10612R

Roca Rodríguez, Francisco

108

A Coruña

0/15/15/320169

****99232Q

Gómez García, Marina

108

A Coruña

0/15/15/320180

****42235

García Canteiro, S.L.

108

A Coruña

0/15/15/320193

****15066B

López Díaz, José María

101, 122

A Coruña

0/15/15/320201

****24893D

Prado Bermúdez, Antonio

108

A Coruña

0/15/15/340078

****21405V

Cancela Castro, Mercedes

108

A Coruña

0/15/15/340146

****53023B

García Abuelo, Mercedes Emilia

108

A Coruña

0/15/15/370036

****62511G

Díaz Buiturón, Ana María

100

A Coruña

0/15/15/380102

****71355V

Gómez Rilo, José

122

A Coruña

0/15/15/380250

****90119

Ganadería Rubén, S.L.

108

A Coruña

0/15/15/390003

****66087S

Caínzos Espiñeira, María del Mar

108

A Coruña

0/15/15/410224

****14310Y

Pereira Vázquez, Juan Carlos

100

A Coruña

0/15/15/410253

****15624Z

Mariño Amado, Manuel

108

A Coruña

0/15/15/410254

****48753P

Zas Corral, María José

113

A Coruña

0/15/15/420132

****36223K

Fagúndez Lorenzo, Miguel

105

A Coruña

0/15/15/440046

****95754N

Martínez Yáñez, Silvia

108

A Coruña

0/15/15/440050

****02561B

Gómez Ares, María Antonia

108

A Coruña

0/15/15/440055

****27424X

Pardo López, Rubén

108

A Coruña

0/15/15/450453

****61666D

Molinos Bermúdez, Aurea

108

A Coruña

0/15/15/450471

****02428L

Alvite Lourido, Pedro

108

A Coruña

0/15/15/450487

****82886T

González Cives, María Lourdes

108, 116

A Coruña

0/15/15/460063

****98707V

Sánchez Camoira, José Ángel

108

A Coruña

0/15/15/460097

****35642Z

Vizcaíno Martínez, José Ángel

108

A Coruña

0/15/15/460203

****36591T

Carreira García, José Ramón

108

A Coruña

0/15/15/460207

****27094W

Ramos Rúa, Ana Isabel

100

A Coruña

0/15/15/460230

****82912T

Prieto Fernández, José Carlos

108

A Coruña

0/15/15/460239

****85889X

Tato Carreira, María José

122

A Coruña

0/15/15/460240

****92336V

Ares Rodríguez, Jesús

108, 122

A Coruña

0/15/15/460265

****35589X

Vázquez Franco, Javier

108

A Coruña

0/15/15/470022

****52202E

Bello Souto, Antonio

109

A Coruña

0/15/15/470096

****08267C

Francos López, Ana María

105

A Coruña

0/15/15/470213

****34831Q

Álvarez Ulloa, Hermitas

108

A Coruña

0/15/15/470259

****73257

Gandaría A Valga, S.C.

108, 116

A Coruña

0/15/15/470281

****96957S

Vilariño Vilariño, David

108

A Coruña

0/15/15/490049

****06154Q

Rodríguez Lago, María Sara

122

A Coruña

0/15/15/490067

****62228

Gandeiría Lousada, S.C.

109

A Coruña

0/15/15/500166

****84161

Gandería Dureixa, S.C.

122

A Coruña

0/15/15/500169

****05839T

López López, Antonio

108

A Coruña

0/15/15/500210

****69103H

González Pena, Bernardino

108

A Coruña

0/15/15/520163

****60175Z

Pazos Louzán, Clara

109, 122

A Coruña

0/15/15/520248

****60271H

Touriñán Alvarellos, Purificación

108

A Coruña

0/15/15/520249

****55049V

Canosa Montero, Eliseo

108

A Coruña

0/15/15/520251

****20147R

Pose Leira, Juan Carlos

108

A Coruña

0/15/15/520259

****81795

Ganadería Os Pichóns, S.C.

122

A Coruña

0/15/15/520261

****64274Y

Lago García, Begoña María

122

A Coruña

0/15/15/520263

****55091J

Blanco Canosa, Luz Divina

122

A Coruña

0/15/15/530022

****82632

CMVMC Santa Mariña de Esteiro

108

A Coruña

0/15/15/540026

****05255Z

Barros Hermida, Francisco

109

A Coruña

0/15/15/560204

****54796

Nieto Agris, S.C.

108

A Coruña

0/15/15/560261

****49017X

Calvelo Capelo, Manuel

108

A Coruña

0/15/15/570027

****4120K

Frunza, María

113

A Coruña

0/15/15/590303

****59091B

Darriba Franqueira, Manuel

108

A Coruña

0/15/15/590451

****69283Z

Sánchez Sánchez, José Ramón

108

A Coruña

0/15/15/590486

****53009T

Suárez Vigo, Mercedes

108, 116, 122, 123

A Coruña

0/15/15/60169

****86168Q

Suárez Salgueiros, Manuel

113

A Coruña

0/15/15/60171

****68788R

Cea Carreira, José Ramón

100

A Coruña

0/15/15/60222

****86102Q

Vázquez Crego, Dolores María

122

A Coruña

0/15/15/60275

****19639L

Andrade Sánchez, María Nieves

109

A Coruña

0/15/15/60288

****36221W

Naveiro Valiño, Antonio

100

A Coruña

0/15/15/60306

****94008X

Pérez Fernández, María Dolores

100

A Coruña

0/15/15/60312

****94082S

Valiño Sánchez, Jesús

100

A Coruña

0/15/15/60392

****83584M

Vaamonde Vigo, María Carmen

108

A Coruña

0/15/15/60394

****89507

Ganadería Santa María, S.L.U.

108, 116

A Coruña

0/15/15/60404

****47519G

Veiga Salgueiros, María Magdalena

100, 102

A Coruña

0/15/15/60405

****94534F

Camino Duro, Manuel José

100

A Coruña

0/15/15/610102

****01804J

Ben Justo, María Josefa

122

A Coruña

0/15/15/610135

****23467Z

González Balseiro, Josefina Carmen

108

A Coruña

0/15/15/610165

****02927P

Pardo López, Pedro

108

A Coruña

0/15/15/620075

****99356E

Ruibal Riomayor, Ana María

100

A Coruña

0/15/15/620150

****81980Z

Pais Castelo, María Dolores

108

A Coruña

0/15/15/620152

****98979J

Arcos Agra, Dolores

109

A Coruña

0/15/15/620228

****88466B

Almallo Otero, María José

122

A Coruña

0/15/15/620230

****60766P

Lago Lago, Martín

112

A Coruña

0/15/15/630012

****38286

Ruzo, S.C.

108, 116, 122

A Coruña

0/15/15/630066

****44767P

Sánchez Vázquez, Víctor Manuel

123

A Coruña

0/15/15/640024

****54674X

Maceira Pena, María Josefa

111

A Coruña

0/15/15/650001

****11513N

Cajaraville Barco, Dosinda

100

A Coruña

0/15/15/660056

****07250F

Salvado Piñeiro, Herminia

113

A Coruña

0/15/15/660057

****05627Z

Maña Castro, José Antonio

113

A Coruña

0/15/15/660118

****87407X

Duro Ramos, María Begoña

100

A Coruña

0/15/15/660173

****99671

SAT Castro de San Gregorio

108

A Coruña

0/15/15/700092

****12710V

Galdo Puentes, Julio

108

A Coruña

0/15/15/700123

****05387P

Dopico Galego, Sofía

108

A Coruña

0/15/15/710107

****80585L

Ben Rodríguez, José

108

A Coruña

0/15/15/710116

****98516

CMVMC de Baroña

108

A Coruña

0/15/15/710119

****40815

Ganadería Tierra Celta, S.L.U.

108

A Coruña

0/15/15/720009

****60583B

Vigo Pérez, Olimpio

100

A Coruña

0/15/15/730013

****51915R

Domínguez Santos, M. Dolores

100

A Coruña

0/15/15/730057

****59263E

Casal Sabín, Xosé Manuel

100

A Coruña

0/15/15/740007

****96944W

Castaño Soñora, Rosa

100

A Coruña

0/15/15/740161

****70100W

Tajes Arufe, Sonia

108

A Coruña

0/15/15/740183

****09000Y

Bouzas Bentín, Fernando

108

A Coruña

0/15/15/760075

****62590Z

Calvo Alvariño, José Antonio

108

A Coruña

0/15/15/780014

****73036K

Pichel Camino, Rosa

100

A Coruña

0/15/15/780024

****92948Q

Balsa Noya, Celina María

100, 125

A Coruña

0/15/15/780083

****83965K

Ferreiro Miras, María Paz

100

A Coruña

0/15/15/780115

****65117X

Pérez Iglesias, Lourdes

100

A Coruña

0/15/15/780142

****55759J

Otero Pérez, Aurora

100

A Coruña

0/15/15/780149

****60495N

Fraga Fernández, M. Carmen

100

A Coruña

0/15/15/780150

****59948Q

Boquete Sánchez, Santiago

100

A Coruña

0/15/15/780188

****76123E

Pallas Gómez, José

100

A Coruña

0/15/15/780195

****94128H

Mugico García, Isabel

100

A Coruña

0/15/15/780213

****12635Z

Vázquez Rosende, M. Carmen

100

A Coruña

0/15/15/780242

****10571Q

Carballido Mugico, Sofía

100

A Coruña

0/15/15/780258

****49058M

Varela Rúanova, Ermitas

100

A Coruña

0/15/15/790103

****81177J

Mato Sánchez, Manuel

100

A Coruña

0/15/15/790157

****17885J

Fociños Ares, María José

108

A Coruña

0/15/15/800186

****08244D

Fernández García, José Vicente

108

A Coruña

0/15/15/800223

****66811B

Neira López, Mónica

108

A Coruña

0/15/15/800225

****94220

Gandería Irmáns Veiga, S.C.

109, 122

A Coruña

0/15/15/800264

****11168N

Seoane Iglesias, Carmen

108

A Coruña

0/15/15/800269

****77689

Ángel Abad Santos y Otra, S.C.

108

A Coruña

0/15/15/820003

****69988M

Lueiro Francos, Ramiro José

100

A Coruña

0/15/15/820009

****52440Y

Canicoba Veiga, Dolores

100

A Coruña

0/15/15/820010

****48419Z

Ferro Estévez, Esther

100

A Coruña

0/15/15/820024

****06642R

Cao Fuentes, Sara

100

A Coruña

0/15/15/830114

****91759S

Barreiro Vázquez, José Manuel

108

A Coruña

0/15/15/830117

****16644Z

Sueiro Villamor, Francisco Javier

108

A Coruña

0/15/15/830149

****90284N

Combo Varela, Pablo

108

A Coruña

0/15/15/830181

****68150

Cabanelas Inversiones, S.L.

108

A Coruña

0/15/15/840349

****37862B

Pena Ríos, Daniel

108

A Coruña

0/15/15/850122

****79342K

Louzao Calvo, Aurora Isabel

108

A Coruña

0/15/15/850148

****50474H

Pérez Otero, José

108

A Coruña

0/15/15/850163

****24805

Souto Fao, S.L.

100

A Coruña

0/15/15/850168

****07698S

Fernández Asorey, Carlos

108, 116

A Coruña

0/15/15/850194

****57555S

Rial García, María Pilar

108

A Coruña

0/15/15/850195

****70909

Granxa Tato Bravo, S.C.

109

A Coruña

0/15/15/860223

****22025K

Ríos Rúanova, Ramón

112, 121

A Coruña

0/15/15/860308

****28176

Explotaciones Agrícolas Castañeda,

100

A Coruña

0/15/15/870034

****99654X

Pita Fernández, Ángel Amable

113

A Coruña

0/15/15/880180

****32800

Gandería L. Cornes, S.C.

100, 125

A Coruña

0/15/15/890044

****69057W

Ramos Iglesias, Isolina

100

A Coruña

0/15/15/900029

****12259E

García Vázquez, Carlos

122

A Coruña

0/15/15/900133

****84686A

Maques García, Lucía

108

A Coruña

0/15/15/900135

****12740T

Vilariño Ríos, María Carina

108

Lugo

0/27/15/100033

****21620W

Rodríguez Paz, José Ángel

109

Lugo

0/27/15/100184

****36130

Ganadería Xacinto, S.C.

109

Lugo

0/27/15/10339

****35740A

Otero Cabana, José

113

Lugo

0/27/15/110082

****36304

Lourenzo, S.C.

122

Lugo

0/27/15/110098

****62618B

Iglesias Sánchez, José Carlos

100

Lugo

0/27/15/110108

****08927Q

López Racamonde, Manuela

108

Lugo

0/27/15/110283

****07007V

Vilar Méndez, Avelino

122

Lugo

0/27/15/110299

****42406B

González Álvarez, José Manuel

108

Lugo

0/27/15/110302

****56995H

Villar Penelo, Olalla

108, 122

Lugo

0/27/15/120005

****9447A

Coelho Laura, Cecilia

122

Lugo

0/27/15/120006

****18294Z

Pérez González, Horacio

122

Lugo

0/27/15/120014

****70153W

López Pallares, Ana María

122

Lugo

0/27/15/120016

****07429W

López González, Abel

122

Lugo

0/27/15/120026

****67301W

López Digon, José

122

Lugo

0/27/15/120040

****22278Q

Amigo Santín, Bernardino

108, 122

Lugo

0/27/15/120047

****36292S

Lombardía López, Roberto

122

Lugo

0/27/15/120062

****60677W

Pérez Santín, Olga

122

Lugo

0/27/15/120071

****24179B

López Quiroga, Domingo

122

Lugo

0/27/15/120073

****19811X

López González, Inés

122

Lugo

0/27/15/120076

****70810S

González González, Carmen

122

Lugo

0/27/15/120087

****51495S

Gómez Aguiar, Melody

122

Lugo

0/27/15/120094

****70778Y

Trabado Alonso, José Luis

122

Lugo

0/27/15/120095

****49807Y

Quiroga González, Hector

122

Lugo

0/27/15/120097

****39899E

Gómez López, José

122

Lugo

0/27/15/120108

****6904Y

Dales Torres, María del Carmen

122

Lugo

0/27/15/120110

****26441L

Fernández Quiroga, Jesús

122

Lugo

0/27/15/120115

****81224X

López Arias, José Luis

122

Lugo

0/27/15/120121

****42468N

Salgado Comuñas, José Manuel

122

Lugo

0/27/15/120122

****51420C

Rodríguez López, Bernardino

122

Lugo

0/27/15/120128

****60625L

Méndez González, Clara

122

Lugo

0/27/15/120129

****60661D

Fernández Gallardo, Manuel Bautista

122

Lugo

0/27/15/120131

****43963N

Alonso Fernández, Ceferino

122

Lugo

0/27/15/120132

****41858T

Trabado López, Antonio

122

Lugo

0/27/15/120135

****67266J

Pereira Fernández, Victorina

122

Lugo

0/27/15/120147

****78675Z

Fernández Gómez, Fermín

122

Lugo

0/27/15/120148

****26771X

Lombardía López, Josefa

100

Lugo

0/27/15/120149

****43362R

Alba Blanco, Jorge

122

Lugo

0/27/15/120150

****74526M

Doral Gómez, Gloria

122

Lugo

0/27/15/120153

****27998D

López López, Manuel

122

Lugo

0/27/15/120154

****44067R

Estrada Trabado, María del Carmen

122

Lugo

0/27/15/120156

****74439X

Gutiérrez López, Eduardo

122

Lugo

0/27/15/120157

****46840V

Gómez Rodríguez, Antonio

122

Lugo

0/27/15/120161

****60713S

Gómez García, Eduardo

122

Lugo

0/27/15/120167

****45527N

López Valcarce, Óscar

122

Lugo

0/27/15/120170

****67302A

Rosón Trabado, Manuel

122

Lugo

0/27/15/120171

****81784H

González Méndez, Olga

122

Lugo

0/27/15/120174

****67257G

Digon Rodríguez, Jesús

122

Lugo

0/27/15/120175

****67223Q

Álvarez López, Inés

122

Lugo

0/27/15/120183

****38634E

Quiroga González, Ángel

122

Lugo

0/27/15/120184

****32920D

Trabado Pardo, María Isabel

122

Lugo

0/27/15/120187

****48930Z

Fernández González, Alfredo

122

Lugo

0/27/15/120188

****58188S

Fernández Santín, Marcos

122

Lugo

0/27/15/120193

****48031N

Pereira Aguiar, Norma

122

Lugo

0/27/15/120194

****49510Q

López López, María Raquel

122

Lugo

0/27/15/120195

****60702G

González García, Jesús Luís

122

Lugo

0/27/15/120196

****98574S

Rodríguez Olmo, María Luísa

122

Lugo

0/27/15/120198

****46139A

González Méndez, Javier

122

Lugo

0/27/15/120204

****78532D

López Pereda, David

122

Lugo

0/27/15/120206

****18462K

Fernández Monasterio, Guillermo

122

Lugo

0/27/15/120207

****70739J

Pérez Fernández, Emilia

122

Lugo

0/27/15/120210

****47462S

Santín Vilor, Javier

122

Lugo

0/27/15/120212

****73121A

Del Pueblo Alonso, Antonio

122

Lugo

0/27/15/120213

****74279B

González López, Mari Carmen

122

Lugo

0/27/15/120214

****38601N

González González, Juan

122

Lugo

0/27/15/120215

****67228K

González López, Hipólito

122

Lugo

0/27/15/120216

****49058R

Gerboles Méndez, Javier

122

Lugo

0/27/15/120217

****80824R

García Gómez, María Carmen

122

Lugo

0/27/15/120219

****76076Z

Brañas Coro, Javier

122

Lugo

0/27/15/120220

****72950Q

González Alonso, Jesús

122

Lugo

0/27/15/120221

****71925H

López Eiroa, María Ángeles

108, 122

Lugo

0/27/15/120222

****45202R

Santín González, Javier

122

Lugo

0/27/15/120223

****47343B

Rosón Fernández, Rosana

122

Lugo

0/27/15/120224

****50154Q

Gómez Niño, Ana Belén

122

Lugo

0/27/15/120226

****52541Z

Asenjo Gómez, Abel

122

Lugo

0/27/15/120227

****16831T

González Pérez, Jesús

122

Lugo

0/27/15/120228

****60320J

Pereira Sánchez, Ofelia

122

Lugo

0/27/15/140072

****37317M

Méndez Pallín, María Elena

122

Lugo

0/27/15/140193

****61816C

Díaz Rodríguez, José Antonio

108

Lugo

0/27/15/140314

****94535

Felipe, S.C.

100

Lugo

0/27/15/140345

****80211

Lamadorna, S.C.

109

Lugo

0/27/15/140361

****39402M

Fernández Sande, José Manuel

111

Lugo

0/27/15/150030

****13343M

Prado Velez, Victorino

108

Lugo

0/27/15/150089

****15903N

Ferreiro Prado, María Estrella

108

Lugo

0/27/15/150134

****73765A

Fernández Fernández, María Montserrad

100

Lugo

0/27/15/150346

****94137

Activity, Control, S.L.

100, 121

Lugo

0/27/15/150387

****36783

Los Alegres, S.C.

109

Lugo

0/27/15/150423

****40929K

Altimira Durán, Antonio

100, 102, 121

Lugo

0/27/15/150425

****14127F

Cabana Fernández, José

109

Lugo

0/27/15/160029

****44931R

Vázquez Fiunte, Alberto

108

Lugo

0/27/15/160111

****81268P

Ratón Méndez, José Iban

123

Lugo

0/27/15/160134

****19866N

Ratón Pérez, Francisco

108

Lugo

0/27/15/160215

****15346T

Montes Diéguez, María José

108

Lugo

0/27/15/160291

****21199

Chavian, S.C.

122

Lugo

0/27/15/160305

****20849Y

Mariño Mourenza, Ana María

108

Lugo

0/27/15/160356

****17989

Casa Seijas, S.C.

108

Lugo

0/27/15/160437

****21191A

Vázquez Gómez, José Manuel

113

Lugo

0/27/15/160472

****76062

Granjas Dical, S.L.

108

Lugo

0/27/15/170038

****13896E

Chaos Parada, María Milagros

122

Lugo

0/27/15/170045

****13989T

Castro Rodríguez, Delmiro

122

Lugo

0/27/15/170076

****07154

Eireliña, S.C.

115

Lugo

0/27/15/170078

****53665H

Núñez Franco, Carmen

108

Lugo

0/27/15/170090

****13584Q

Veiga Rodríguez, María Pilar

108

Lugo

0/27/15/170095

****13952D

López Díaz, Manuel

122

Lugo

0/27/15/170098

****18264F

Armada Fernández, Jesús

122

Lugo

0/27/15/170099

****63619J

López Gundriz, Arturo

122

Lugo

0/27/15/180043

****74641M

Fernández Neira, María Carmen

108

Lugo

0/27/15/180230

****61104S

López Fernández, Vidalina

122

Lugo

0/27/15/180262

****67836P

Fernández Díaz, María Luísa

108

Lugo

0/27/15/180346

****73256T

Fernández Arango, Gonzalo

108

Lugo

0/27/15/180350

****30036T

Couso Neira, Francisco Javier

108

Lugo

0/27/15/180366

****20754R

Castelao Monteserin, Primitiva

108

Lugo

0/27/15/180375

****47114N

López Burgué, Miguel Ángel

112

Lugo

0/27/15/180388

****67570H

Pastur García, María Fe

122

Lugo

0/27/15/180404

****46634S

Rico Osorio, Iván

108

Lugo

0/27/15/190076

****91671

Blanco Mariña, S.L.

108

Lugo

0/27/15/200151

****93949C

Quiñoy Pampín, María Luz

108, 122

Lugo

0/27/15/200158

****61742D

Santos Iglesias, José Antonio

108

Lugo

0/27/15/200183

****71379D

Iglesias Espiño, José Alejandro

109

Lugo

0/27/15/200185

****15600P

Fernández Ascariz, José Balbino

123

Lugo

0/27/15/200230

****71308F

Castiñeira Hermida, José-Carlos

122

Lugo

0/27/15/200302

****45700G

Serén Río, Manuel

108

Lugo

0/27/15/200335

****44583B

Serén López, Benedicto

122

Lugo

0/27/15/200358

****41375

Sat As Pedreiras

109

Lugo

0/27/15/200381

****43862

Casa Xacobo, S.C.

109

Lugo

0/27/15/200388

****28207B

Buján Roca, Estrella

109

Lugo

0/27/15/200419

****18284G

Ascariz Viña, Josefa

123

Lugo

0/27/15/200480

****70329

Ganados Bran Vidal, S.C.

108, 116

Lugo

0/27/15/200513

****31158H

Pena Iglesias, Javier

113

Lugo

0/27/15/210136

****57988X

Corral Hermida, María Dolores

108

Lugo

0/27/15/210157

****47713Q

Pena Polo, María

108

Lugo

0/27/15/210161

****77863F

Martínez Criado, Jesús

113

Lugo

0/27/15/210167

****77010M

Bermúdez Peleteiro, Rosendo

122

Lugo

0/27/15/210193

****62473G

Balsa Balsa, María Milagros

108

Lugo

0/27/15/220015

****07618F

Seijas Pena, Josefina

108

Lugo

0/27/15/220040

****08423F

Carballeira Prieto, María Inés

108

Lugo

0/27/15/220102

****12755S

Fernández Fernández, María José

122

Lugo

0/27/15/220256

****53499T

Comba Cabado, María Isabel

123

Lugo

0/27/15/220285

****68372S

Rodríguez Tomé, María Carmen

123

Lugo

0/27/15/220361

****42234T

Barral Santamariña, Óscar

108

Lugo

0/27/15/220395

****35817

A Carreira, S.C.

123

Lugo

0/27/15/220419

****71492F

García Tomé, Juan Carlos

108

Lugo

0/27/15/220422

****52815N

Villares Balsa, Eliseo

108

Lugo

0/27/15/230003

****09530J

Arias Rodríguez, Manuel

100

Lugo

0/27/15/230015

****37085Z

Fernández Valín, María

100

Lugo

0/27/15/230109

****52220S

Buján López, María Carmen

100

Lugo

0/27/15/230110

****44434T

López Díaz, José Manuel

100

Lugo

0/27/15/230116

****42060

Vilar Arias-Pradeda, S.C.

108

Lugo

0/27/15/230121

****24912P

Valín Vázquez, Ovidio

100

Lugo

0/27/15/230129

****38065M

Núñez Mera, Jaime

100

Lugo

0/27/15/230135

****60520N

Valín Blanco, María Luz

122

Lugo

0/27/15/230152

****19637T

López Rodríguez, Jesús

100

Lugo

0/27/15/230154

****32061G

Jul Rodríguez, Amparo

108

Lugo

0/27/15/230156

****33605G

Martínez López, Divina

122

Lugo

0/27/15/230167

****39029S

Varela López, Raquel

108

Lugo

0/27/15/230176

****13785X

Varela Arias, María del Carmen

108

Lugo

0/27/15/230236

****20344V

Fernández Palacios, María Paz

100

Lugo

0/27/15/230248

****45268Y

Rodríguez García, José Manuel

100

Lugo

0/27/15/230269

****36724

Cabuxa Natur, S.C

112

Lugo

0/27/15/230333

****44737L

Meilan Mateo, José Manuel

123

Lugo

0/27/15/230350

****36874

Casa David, S.C.

109

Lugo

0/27/15/240032

****62388R

Vilar Fernández, José Antonio

108

Lugo

0/27/15/240100

****38872L

Trabado Maceda, José

108

Lugo

0/27/15/240178

****71723K

Manolini Frega, María Adela

108

Lugo

0/27/15/250064

****36538X

González Romeo, Rosa

108

Lugo

0/27/15/260015

****45738Q

Piñeiro Fernández, José Antonio

123

Lugo

0/27/15/260098

****64914F

Castro Rivera, María Pilar

108

Lugo

0/27/15/260122

****09529N

Rivera Valcarce, José

108

Lugo

0/27/15/260172

****37095R

Pérez Villanueva, Francisco

105

Lugo

0/27/15/260211

****06091K

Fernández Gallego, Manuel

108

Lugo

0/27/15/260212

****73132G

Fernández Alves, Samantha

109

Lugo

0/27/15/260301

****32491

Gandería Valcárcel Lancara, S.L.

108

Lugo

0/27/15/260307

****25512F

Arcos López, José Ramón

109

Lugo

0/27/15/260310

****45075N

Grandas López, Rubén

108

Lugo

0/27/15/260313

****22369S

Souto Rey, María José

122

Lugo

0/27/15/260328

****04476Q

López Rodríguez, José Antonio

108

Lugo

0/27/15/260335

****74211N

Fernández Arias, Isabel

109

Lugo

0/27/15/260340

****25369W

López Tallón, José Luis

108

Lugo

0/27/15/260347

****16732X

García Cea, Emilia

122

Lugo

0/27/15/270065

****42506F

Pérez Amieiro, Alberto

100

Lugo

0/27/15/270088

****35832V

Otero Navarro, Montserrat

100

Lugo

0/27/15/280124

****40664V

Otero Liz, José Ángel

100

Lugo

0/27/15/280198

****23378N

Aldariz Rodríguez, José Antonio

122

Lugo

0/27/15/280257

****28881H

Vilar Aldariz, Eva María

122

Lugo

0/27/15/280282

****57810Q

Logilde Silvosa, Josefa

113

Lugo

0/27/15/280289

****20900K

Lorenzo Fernández, José Ángel

100

Lugo

0/27/15/280297

****23489B

González Ramiro, Josefa

100

Lugo

0/27/15/280300

****25310S

Fernández Lodeiro, José

108

Lugo

0/27/15/280302

****29787F

Bravos Cedrón, María Purificación

100

Lugo

0/27/15/280310

****61015R

Gayoso Castro, M. Olga

100

Lugo

0/27/15/280313

****20983D

Castro Trabazo, Manuel Ángel

108

Lugo

0/27/15/280315

****33269X

Corral Canle, María Sara

100

Lugo

0/27/15/280328

****27754H

Díaz Vila, María José

122

Lugo

0/27/15/280340

****08071A

Cordido Mera, José

108

Lugo

0/27/15/280396

****84488K

Iglesias Salvador, José Manuel

100

Lugo

0/27/15/280436

****58820Z

González Arias, Fernando

100

Lugo

0/27/15/280479

****41211

Maser, S.C.

122

Lugo

0/27/15/280481

****56734K

Pumariño Gandoy, Baldomero José

108

Lugo

0/27/15/280503

****54801D

Barreira Álvarez, Jorge

123

Lugo

0/27/15/280505

****42479S

Burgo Gorgoso, Marta

122

Lugo

0/27/15/280546

****72954F

López Menendez, Pedro Luis

108

Lugo

0/27/15/280552

****45158B

Rivas Lence, José Antonio

122

Lugo

0/27/15/280553

****30828X

Abuin Rubinos, José Ángel

108, 122

Lugo

0/27/15/280561

****18342

Soñara, S.C.

109

Lugo

0/27/15/300152

****68172

Ganadería Conde y Lozano, S.C.

122

Lugo

0/27/15/30100

****35411

Casa Jesús do Campo, S.C.

123

Lugo

0/27/15/30139

****05274D

Gómez Blanco, M. Ángeles

123

Lugo

0/27/15/30146

****40790J

Patao Suárez, José Manuel

123

Lugo

0/27/15/30179

****77873V

Vence Patao, Pablo

123

Lugo

0/27/15/310123

****06557S

Gavieiro Rio, María Carmen

108

Lugo

0/27/15/320012

****47492W

Ferreiro Gayoso, María Isabel

108

Lugo

0/27/15/320020

****81599

Granxa Pedraza, S.C.

123

Lugo

0/27/15/320060

****58829V

Taboada López, María Carmen

122

Lugo

0/27/15/320108

****65639L

García Montes, Ilda

108

Lugo

0/27/15/320206

****83366V

Vázquez Fuciños, Inmaculada

108

Lugo

0/27/15/330056

****63924Y

Reigosa Hermida, Persida

113

Lugo

0/27/15/330065

****94380N

Duarte Ramudo, María José

108

Lugo

0/27/15/330109

****33447X

Chao Pernas, María Teresa

108

Lugo

0/27/15/330154

****70014R

Bello Viña, Carlos

108

Lugo

0/27/15/340004

****76632H

Rodríguez Díaz, María Luisa

122

Lugo

0/27/15/340034

****04819Z

López Álvarez, María Fe

122

Lugo

0/27/15/340038

****10725D

Pérez Méndez, María Eda

122

Lugo

0/27/15/340065

****23894E

Álvarez Vega, José Luis

122

Lugo

0/27/15/340071

****46889C

Romero Rodríguez, José

122

Lugo

0/27/15/340085

****24120H

Martínez Prados, María Lidia

108

Lugo

0/27/15/340095

****12305W

Rodríguez López, María Graciela

122

Lugo

0/27/15/340096

****70688L

Pérez Alava, Raúl

122

Lugo

0/27/15/340104

****60407P

Monteagudo Méndez, Fe

122

Lugo

0/27/15/340105

****19960K

Álvarez Fernández, Ana

122

Lugo

0/27/15/350012

****16053G

Ronda Citores, Salvador M.

108

Lugo

0/27/15/370004

****67479L

Espín García, Jesús

122

Lugo

0/27/15/370007

****35535M

López Freijo, Manuel

122

Lugo

0/27/15/370008

****30594Y

Aira Fontal, Luis Antonio

122

Lugo

0/27/15/370014

****67411C

Freijo García, María Luz

122

Lugo

0/27/15/370015

****05988X

Fouz Pérez, María Belén

122

Lugo

0/27/15/370020

****35972M

Vecin González, Arturo

122

Lugo

0/27/15/370021

****19237B

Busto Galán, Celia

122

Lugo

0/27/15/370026

****62214B

Balboa López, Ana María

122

Lugo

0/27/15/370029

****18928R

Freijo Lamas, Carmen

122

Lugo

0/27/15/370041

****72965P

Pérez Trobo, Inés

122

Lugo

0/27/15/370047

****35773W

Armesto Novo, Licinio

122

Lugo

0/27/15/370053

****71386Y

Bravo Díaz, María Yolanda

122

Lugo

0/27/15/370057

****24549J

Gómez Coedo, María Flor

122

Lugo

0/27/15/370068

****11331V

Vázquez Vega, María Fe

122

Lugo

0/27/15/370071

****66954T

López Santin, Araceli

122

Lugo

0/27/15/370074

****67386H

Freijo Lamas, Servando

122

Lugo

0/27/15/370085

****72576X

Pardo Fernández, Eladio

122

Lugo

0/27/15/370086

****51454P

Santin García, Esperanza

122

Lugo

0/27/15/370097

****22773P

Río Freijo, José

122

Lugo

0/27/15/370100

****70879S

García Alba, José Luis

122

Lugo

0/27/15/370104

****45419L

Sánchez López, Eladio

122

Lugo

0/27/15/370105

****67382Z

Freijo López, Manuel

122

Lugo

0/27/15/370106

****21612F

García Becerra, Javier

122

Lugo

0/27/15/370108

****04467F

Alonso González, Edilberto

122

Lugo

0/27/15/370113

****22181Z

García Bernedo, Manuel

122

Lugo

0/27/15/370115

****19009Y

Corral Rodríguez, José Manuel

122

Lugo

0/27/15/370122

****67388C

Valle Novo, Marta

122

Lugo

0/27/15/370124

****47674T

López Fernández, María Pilar

122

Lugo

0/27/15/370128

****52697K

García Aira, Laura

122

Lugo

0/27/15/370129

****05645N

Chao Pérez, María del Carmen

122

Lugo

0/27/15/370132

****12329A

López Díaz, Manuel

122

Lugo

0/27/15/370139

****78733A

Álvarez Núñez, Manuel

122

Lugo

0/27/15/370140

****51242S

Souto Novo, Iván

122

Lugo

0/27/15/370141

****93388

Fillobal, S.C.

122

Lugo

0/27/15/370142

****78831D

Alba García, José Luis

122

Lugo

0/27/15/370144

****42000G

Gago Aira, Manuel

122

Lugo

0/27/15/370146

****67431V

Álvarez Busto, Jesús

122

Lugo

0/27/15/370147

****50323Q

López Fernández, Óscar

122

Lugo

0/27/15/370148

****52234H

Simón Cabello, Arantxa María

122

Lugo

0/27/15/380049

****31046K

Cabarcos Parapar, Lorena

100

Lugo

0/27/15/380052

****91657F

Sánchez Quelle, José Manuel

108

Lugo

0/27/15/380072

****55470E

Mariño Maseda, José Manuel

108

Lugo

0/27/15/380077

****94553R

Fernández Sánchez, Ana María

108

Lugo

0/27/15/390045

****1087G

Correia, Matilde Conceicao

112

Lugo

0/27/15/400023

****63365

Ganadería Casa Teniente, S.C.

123

Lugo

0/27/15/400231

****07625Z

Varela Rouco, Ángel

108

Lugo

0/27/15/40060

****26329L

Díaz Fernández, David

122

Lugo

0/27/15/40061

****48766B

Díaz Gegundez, José María

122

Lugo

0/27/15/40068

****38027X

Neira Gómez, José Manuel

122

Lugo

0/27/15/40086

****48848R

Neira Rodríguez, María

122

Lugo

0/27/15/40149

****71968T

Díaz Álvarez, José Luis

122

Lugo

0/27/15/40179

****68872D

Millares Álvarez, Pedro

108

Lugo

0/27/15/410007

****57990L

Sánchez Pérez, Jesús Matias

100

Lugo

0/27/15/410120

****74599E

Pérez Rivero, Felix

122

Lugo

0/27/15/410142

****69113X

Armesto Rodríguez, Ángel

108

Lugo

0/27/15/410149

****61929W

Vázquez Fernández, Ramón

112

Lugo

0/27/15/420029

****19966C

López Díaz, Avelina

122

Lugo

0/27/15/420041

****21100Z

Gayoso López, José

108

Lugo

0/27/15/420096

****16893Y

Martínez Rodríguez, María Luisa

112

Lugo

0/27/15/420125

****66240N

González López, Javier

108

Lugo

0/27/15/420151

****09465

Foilebar, S.C.

123

Lugo

0/27/15/420200

****13574D

Rodríguez López, María Mercedes

108

Lugo

0/27/15/420216

****16876

Ancami, S.C.

100

Lugo

0/27/15/420313

****12656P

López Vázquez, Teresa

123

Lugo

0/27/15/420322

****19979X

Arias López, Luisa

123

Lugo

0/27/15/420336

****62153L

Rodríguez Rodríguez, Eva

123

Lugo

0/27/15/430029

****36023

Granxa Riveira, S.C.

108

Lugo

0/27/15/430085

****51962X

Díaz López, Soledad

123

Lugo

0/27/15/430100

****74960W

López Liz, Manuel

100, 121

Lugo

0/27/15/430147

****18260T

López Castaño, María Rosario

122

Lugo

0/27/15/430187

****24141Q

Rodríguez Fontao, José

108

Lugo

0/27/15/430201

****39486T

Rodríguez López, Francisco

108

Lugo

0/27/15/430206

****39785

Casa Lobera, S.C.

100

Lugo

0/27/15/440065

****50865

Ganadería Canteiro de Vian, S.C

100

Lugo

0/27/15/440157

****55757

Ganadería Castro Fraga, S.C.

113

Lugo

0/27/15/440168

****09716N

García Paz, Fidel

108, 122

Lugo

0/27/15/440170

****35942

Ganadería Coido Edrosa, S.C.

113

Lugo

0/27/15/440181

****44332M

Chain Pérez, Patricia

122

Lugo

0/27/15/440228

****62110

Ganadería Casa Roxo, S.C.

122

Lugo

0/27/15/440286

****62800D

Lanzos Eiras, Edita

113

Lugo

0/27/15/440359

****62795G

Rivas Otero, Enedina

100

Lugo

0/27/15/440384

****34543W

Pedreira Coroas, Ángel

108

Lugo

0/27/15/440428

****15948B

López González, Josefa Ramona

100

Lugo

0/27/15/440432

****74954L

Gutierrez Vares, Jorge

108, 122

Lugo

0/27/15/440451

****42162C

Fontela Vidal, Iván

109

Lugo

0/27/15/440494

****62128

Ganadería Grandío y Vidal, S.C.

108

Lugo

0/27/15/440495

****52159V

Rivas García, Henedina

108

Lugo

0/27/15/440502

****63340

Gandeiría Casa Valiña, S.C.

113

Lugo

0/27/15/450011

****67452S

Díaz Crespo, María Isabel

122

Lugo

0/27/15/450022

****27301M

Villasol Carrete, Oliva

122

Lugo

0/27/15/450025

****67465M

Montero Fontal, Alfredo

122

Lugo

0/27/15/450031

****45122W

López López, José

122

Lugo

0/27/15/450032

****43982B

Lugueros Fernández, José Luis

122

Lugo

0/27/15/450033

****47973T

Fernández Lugueros, José Luis

122

Lugo

0/27/15/450034

****60846X

López Río, Jesús

122

Lugo

0/27/15/450038

****70844A

Barrio López, Olga

122

Lugo

0/27/15/450040

****59626V

Ferrero Felipe, María Soledad

122

Lugo

0/27/15/450057

****67470X

Álvarez García, Pura

122

Lugo

0/27/15/450062

****67450J

Rodríguez Río, María Estrella

122

Lugo

0/27/15/450068

****25318C

Santin Núñez, José Luis

122

Lugo

0/27/15/450071

****02359L

Cuervo Pérez, Mirian Mabel

122

Lugo

0/27/15/450076

****56107G

Varela Arias, Miguel

108, 122

Lugo

0/27/15/450079

****24645A

López García, Alicia

122

Lugo

0/27/15/450082

****14170G

Villasol Fernández, José

122

Lugo

0/27/15/450083

****60842Y

López Castro, Álvaro

122

Lugo

0/27/15/450087

****10485E

Pol Gancedo, Constantino

122

Lugo

0/27/15/450088

****24760Z

Lago Gancedo, Jesús Ángel

122

Lugo

0/27/15/450091

****67494B

Bardasco Pérez, María Dolores

122

Lugo

0/27/15/450095

****48503R

García Lago, José

122

Lugo

0/27/15/450098

****39201A

López Quiroga, Josefa

122

Lugo

0/27/15/450099

****50142Z

Fernández Balboa, Santiago

122

Lugo

0/27/15/450100

****20938B

López López, Alicia

122

Lugo

0/27/15/450102

****80895Q

De Andrés Castro, Alejandro

122

Lugo

0/27/15/450104

****67447X

Rodríguez Aira, José

108

Lugo

0/27/15/450105

****62530F

Juanes Pérez, Ermitas

122

Lugo

0/27/15/450107

****18242K

Méndez Campo, Carmen

122

Lugo

0/27/15/450108

****20473H

López Aira, Javier

122

Lugo

0/27/15/450112

****25530W

Espin Méndez, María Luz

122

Lugo

0/27/15/450113

****41816G

Trobo Espin, José Manuel

122

Lugo

0/27/15/450116

****53928M

Blanco Pérez, Lucía

122

Lugo

0/27/15/450117

****79500R

Carrete Díaz, Ana Belén

122

Lugo

0/27/15/450120

****17887K

Rodríguez Busto, Eduardo

122

Lugo

0/27/15/450123

****23717L

Zarauza Santin, Darío

122

Lugo

0/27/15/450124

****80513N

Santin Linares, Jaime

122

Lugo

0/27/15/450126

****11293S

De Almeida Pérez, Patricia

122

Lugo

0/27/15/450127

****76041W

Santin Núñez, Olga

122

Lugo

0/27/15/450128

****45833E

Balboa Rodríguez, Encarnación

122

Lugo

0/27/15/450129

****67489Y

Álvarez Fernández, Amparo

122

Lugo

0/27/15/460003

****29567Z

Pernas Sanfiz, Álvaro

108

Lugo

0/27/15/460127

****63258

Gandería o Mazo, S.C.

113

Lugo

0/27/15/460155

****17120X

Abraira Fernández, Alfredo

109

Lugo

0/27/15/460177

****37458P

Carballes Fernández, Lago

109

Lugo

0/27/15/460208

****21616K

Díaz Irimia, María Carmen

126

Lugo

0/27/15/470033

****50107W

Maceda Darriba, Julia

108

Lugo

0/27/15/470108

****80995T

Otero Pichel, Belarmino

115

Lugo

0/27/15/470117

****90971

Pazo de Lusio, S.L.

115

Lugo

0/27/15/480079

****95409

Ana y Alejandro, S.C.

108

Lugo

0/27/15/480080

****92279P

Iglesias Miranda, Blanca

108

Lugo

0/27/15/490012

****47034R

Navia Pérez, Samuel

100

Lugo

0/27/15/490015

****19169N

Otero Díaz, Juan Carlos

100

Lugo

0/27/15/490027

****73352G

Fernández González, Isabel

100, 121

Lugo

0/27/15/490035

****18714

Casa García, S.C.

123

Lugo

0/27/15/490070

****03736N

Rodríguez Cabanas, Jesús

100

Lugo

0/27/15/490077

****57041Y

Rodríguez Fernández, María Albina

100

Lugo

0/27/15/490103

****15072W

Pacin Gay, Digna

100

Lugo

0/27/15/490146

****58342L

Folgueira Díaz, Digna

108

Lugo

0/27/15/490152

****11305

Casa Andrés de Acevedo, S.C.

100

Lugo

0/27/15/490153

****04628F

Rodríguez López, Javier

100, 102

Lugo

0/27/15/490154

****19376C

Matanzas Sánchez, Lila

100, 102

Lugo

0/27/15/490165

****34943

Ganadería Caldelas, S.C.

122

Lugo

0/27/15/500001

****58302D

Ferreiro Prieto, Rosa

115

Lugo

0/27/15/500056

****58853P

Fernández Pérez, Isaac

115

Lugo

0/27/15/510128

****93281K

Navia Vega, Gema

108

Lugo

0/27/15/510164

****19751

Sat A Rella 3600

109

Lugo

0/27/15/530015

****69130Z

Fernández Luna, Elía

108

Lugo

0/27/15/530018

****15408T

Conde Fernández, María Concepción

111

Lugo

0/27/15/530039

****62577Q

Pardo López, Francisco

111

Lugo

0/27/15/540056

****54818

Gandeiría, Sabugueiras, S.C.

108, 122

Lugo

0/27/15/550048

****23720W

Veigas Pombo, Manuel

108

Lugo

0/27/15/550114

****13725N

Casarello Raposo, Matilde

108

Lugo

0/27/15/550185

****04607

SAT Gandeiros de Oribio

108

Lugo

0/27/15/550201

****53728N

García Rodríguez, María Digna

113

Lugo

0/27/15/550212

****20527Y

López Balboa, José Manuel

100

Lugo

0/27/15/550215

****54693

SAT Cavo de Vila

109

Lugo

0/27/15/570066

****81050C

Valiña Lago, Susana

123

Lugo

0/27/15/570308

****50008

Fernández y López, S.C.

113

Lugo

0/27/15/570311

****63274

Menor, S.C.

100

Lugo

0/27/15/570315

****50451R

López Fernández, Benilde

123

Lugo

0/27/15/570355

****13294H

Díaz López, José

100

Lugo

0/27/15/570373

****26262R

Sobrado Maside, Beatriz

100

Lugo

0/27/15/570376

****82468N

Regueiro Feijoo, Celestino

113

Lugo

0/27/15/570389

****50252D

Caldas Alvaredo, María Soledad

108

Lugo

0/27/15/570415

****18790V

Rodríguez Rodríguez, Manuel

109

Lugo

0/27/15/570423

****36395

López y Varela, S.C.

113

Lugo

0/27/15/570438

****60197B

Rodríguez Arca, Pablo

109

Lugo

0/27/15/570540

****41461V

Fernández López, Martín

108

Lugo

0/27/15/570541

****18733Y

López López, Antonio

108

Lugo

0/27/15/580021

****58464

Gandería Cacelo, S.C.

122

Lugo

0/27/15/580036

****57035F

Noguerol González, María Fe

108

Lugo

0/27/15/580037

****52013E

Losada Vázquez, Alicia

113

Lugo

0/27/15/580062

****51081X

Rodríguez Rodríguez, María Carmen

108

Lugo

0/27/15/580071

****42848B

López López, Javier

108

Lugo

0/27/15/580186

****21247J

Rodríguez Caña, Juan Carlos

108

Lugo

0/27/15/580202

****59650Q

Pérez Vázquez, Jorge

111

Lugo

0/27/15/580205

****44808Q

Fernández Rodríguez, María Blandina

123

Lugo

0/27/15/580269

****48026

Ganadería López Castro, S.C.

113

Lugo

0/27/15/580286

****67100K

López Castro, Roberto

108

Lugo

0/27/15/580289

****54909

Gandeiría Campeliño, S.C.

113

Lugo

0/27/15/580320

****70270V

Varela Rois, Ramón

113

Lugo

0/27/15/590063

****64884J

Vázquez Rodríguez, Natalia

100

Lugo

0/27/15/590120

****70132V

Arias Riveiro, Javier

108

Lugo

0/27/15/600014

****79588F

Cadahia Vázquez, Miguel

100

Lugo

0/27/15/600020

****18429B

Castro Rigueira, María Teresa

100

Lugo

0/27/15/600032

****58402V

Sampayo Meilan, Eva

100

Lugo

0/27/15/600033

****19937Z

Vila Portomeñe, Ana

100

Lugo

0/27/15/600034

****62396D

López Leiro, María Mónica

100, 125

Lugo

0/27/15/600037

****14823Y

Sampayo Castro, Marina

100

Lugo

0/27/15/600038

****52037T

Castro Novoa, José Luis

100, 121

Lugo

0/27/15/600053

****45893W

Pérez Díaz, Gilberto

100

Lugo

0/27/15/600055

****23930M

Gómez Blanco, Isabel

100

Lugo

0/27/15/600073

****20999H

Santos Díaz, Isaac

100

Lugo

0/27/15/600082

****11208

Torre de Moredas C.

100

Lugo

0/27/15/600113

****83952B

Gómez Castro, Julio

100, 125

Lugo

0/27/15/600115

****17526H

Rodríguez González, Pedro

109

Lugo

0/27/15/600118

****46479

O Campo SAT nº 1032 XUGA

100

Lugo

0/27/15/600122

****42051R

Ferreiro Novo, Ricardo

100

Lugo

0/27/15/600124

****29776A

María Pilar Guarch, Calvo

100, 125

Lugo

0/27/15/600137

****17710W

Díaz Real, María Belén

100

Lugo

0/27/15/600147

****50391T

Blanco Gómez, María Mar

108

Lugo

0/27/15/600161

****29671Y

Fernández Lamela, Paulo

109

Lugo

0/27/15/600178

****62127Q

Ratón Salgado, Digna

123

Lugo

0/27/15/600191

****49653

A Mazaira Sociedad Civil

122

Lugo

0/27/15/600202

****42543K

Fernández Dafonte, José

108

Lugo

0/27/15/600204

****14958A

Subiela García, Genoveva

108

Lugo

0/27/15/600209

****18126C

Vázquez Vázquez, Luis

122

Lugo

0/27/15/60021

****19068A

Castro Fontal, José

122

Lugo

0/27/15/600216

****18065M

Argiz Cadahia, Emilia

123

Lugo

0/27/15/600218

****59776B

González Lagos, Ana Isabel

100

Lugo

0/27/15/600224

****19672W

Blanco Blanco, Luis

108

Lugo

0/27/15/600244

****50068D

Blanco Vázquez, Ana María

108

Lugo

0/27/15/600261

****02767V

Soengas Soengas, Manuel

108

Lugo

0/27/15/600262

****18948R

Moreiras Calvino, Guillermo

108

Lugo

0/27/15/60028

****05346N

García Ulloa, Alicia

122

Lugo

0/27/15/60029

****03662F

Reimondez Díaz, Olegario

122

Lugo

0/27/15/600312

****17570Q

Mosquera García, María Teresa

100

Lugo

0/27/15/60032

****47952T

Prado Fontal, Sara

122

Lugo

0/27/15/60044

****78777R

Fernández Rivero, Ángel

122

Lugo

0/27/15/60088

****50216Y

Pielago García, Margarita

122

Lugo

0/27/15/60098

****50802T

Blas Gómez, Carmen Luz

122

Lugo

0/27/15/60104

****52873J

Penelo Gómez, Selma

122

Lugo

0/27/15/60114

****67018H

Aira Fontal, Jovita

122

Lugo

0/27/15/60127

****38785N

López Fernández, Fe

122

Lugo

0/27/15/60130

****70603S

Castro González, José Luis

122

Lugo

0/27/15/60143

****10422

Moreira y Montaña, S.C.

122

Lugo

0/27/15/60145

****60273N

López Fontal, Manuel

122

Lugo

0/27/15/60163

****73982J

González Sanjurjo, Susana

122

Lugo

0/27/15/60165

****77195Y

Carballo Valcárcel, José Manuel

108

Lugo

0/27/15/60166

****66944J

Chao Álvarez, José Manuel

122

Lugo

0/27/15/60183

****75850H

Nogueira Lence, Jesús Ángel

122

Lugo

0/27/15/60184

****49110X

Santín González, José-Antonio

108

Lugo

0/27/15/60185

****45129M

Gómez Fernández, Marta

122

Lugo

0/27/15/60190

****50049T

Carcedo Pardo, José Antonio

122

Lugo

0/27/15/60192

****66995H

López Fontal, María Soledad

109, 122

Lugo

0/27/15/60199

****55722X

Neira Gómez, Mónica

122

Lugo

0/27/15/60200

****66962P

Regueiro Castro, José

122

Lugo

0/27/15/60201

****82947P

Dorado Fernández, Cristian

122

Lugo

0/27/15/60202

****38717J

Sánchez Gómez, Josefa

122

Lugo

0/27/15/60205

****15573G

Fernández Castro, Ana María

122

Lugo

0/27/15/60208

****67028M

González Díaz, Salvador

122

Lugo

0/27/15/60220

****60331R

Pérez Neira, José

122

Lugo

0/27/15/60221

****42752N

Fontal Gómez, Iván

122

Lugo

0/27/15/60222

****49113X

García Pérez, Marcos

122

Lugo

0/27/15/60223

****70734P

Méndez López, Manuel

122

Lugo

0/27/15/60224

****55236F

No Aira, Iván

122

Lugo

0/27/15/60225

****60374K

Fernández Cela, Antolín

122

Lugo

0/27/15/60226

****60283E

López Santin, José Luis

122

Lugo

0/27/15/60227

****15985H

Castro Belon, Pilar

122

Lugo

0/27/15/60228

****83966S

Fontal Arias, José Antonio

122

Lugo

0/27/15/60230

****60345S

Fresnedo Pérez, Ricardo

122

Lugo

0/27/15/60231

****32728R

Prado Álvarez, Isidro Javier

122

Lugo

0/27/15/60232

****32988

Pestana, S.C.

122

Lugo

0/27/15/610034

****19928S

Gasalla Reimonde, Jesús

108

Lugo

0/27/15/620063

****55082W

Valcárcel Fernanadez, Carmen

113

Lugo

0/27/15/620076

****13760R

Lago Castro, José

108

Lugo

0/27/15/620087

****37696Q

Carballo Santín, José Manuel

108

Lugo

0/27/15/620110

****28598

Ferreiro Armada, S.C.

122

Lugo

0/27/15/620114

****15974F

Fernández Valcarce, Pedro José

108

Lugo

0/27/15/630071

****06551K

Sixto Pernas, Mª Fe

111

Lugo

0/27/15/630084

****66426R

García Paz, María Ángelica

108

Lugo

0/27/15/630100

****93102A

Pernas Piñeiro, María Eugenia

108

Lugo

0/27/15/630104

****95099E

Vázquez Hermida, M. Salome

108

Lugo

0/27/15/630105

****83516Z

Chao Hermida, Teresa

108

Lugo

0/27/15/630108

****95737N

Prieto Ferreiro, Esteban Arturo

108

Lugo

0/27/15/630109

****59513B

Fernández Quende, María Encarnación

108

Lugo

0/27/15/630114

****94697B

Vázquez Blanco, Elena

108

Lugo

0/27/15/650435

****62054E

Grandío Palmeiro, María Esther

113

Lugo

0/27/15/650526

****17956K

Prieto Fernández, Delia

122

Lugo

0/27/15/650576

****35624E

Rego Balseiro, Daniel

108

Lugo

0/27/15/650600

****56824L

Vázquez Jove, Juana

123

Lugo

0/27/15/650637

****11941Y

Fernández Pereira, José Luis

122

Lugo

0/27/15/650706

****11303J

Galdo Romero, Juana María

122

Lugo

0/27/15/660026

****36383

CMVMC San Andrés de Boimente

108

Lugo

0/27/15/670028

****17548G

López Pérez, Manuel

123

Lugo

0/27/15/670050

****53422K

Moreira Álvarez, Gloria

113

Lugo

0/27/15/670060

****36980R

Leirado Bellas, Manuel

122

Lugo

0/27/15/670077

****37990E

López Vázquez, María Carmen

122

Lugo

0/27/15/670150

****29425J

López Vila, María Carmen

122

Lugo

0/27/15/670233

****52148N

Álvarez López, José Francisco

122

Lugo

0/27/15/670238

****45534L

Cela Núñez, Miguel Ángel

123

Lugo

0/27/15/670244

****25225L

Rubianes Folgueiras, Benito

122

Lugo

0/27/15/670245

****27338L

Fernández Fernández, José Antonio

108

Lugo

0/27/15/70113

****08168M

Villegas Fernández, Ana María

122

Lugo

0/27/15/80010

****38474F

López Casanova, Natividad

122

Lugo

0/27/15/80027

****52823G

Quiroga Peña, José Antonio

109

Lugo

0/27/15/80078

****50703T

López Álvarez, José Antonio

123

Lugo

0/27/15/90029

****22298Y

Fernández Torres, M. Carmen

122

Lugo

0/27/15/90092

****19526V

Pereira Cardeiro, Ana María

108

Lugo

0/27/15/90099

****34776M

Fernández Rodríguez, Camilo

108

Lugo

0/27/15/90120

****14738J

González Vázquez, Pegerto

108

Lugo

0/27/15/90164

****11502Q

Rodríguez Trigas, Digna

108, 116

Lugo

0/27/15/90171

****36262

Semar Sociedad Civil

109

Lugo

0/27/15/90179

****23962Z

Regal Costela, M. Luisa

100

Lugo

0/27/15/90185

****16656D

Randolfe Gómez, José Antonio

108

Lugo

0/27/15/90210

****32707

Cas de Pedro, S.C.

108

Lugo

0/27/15/90268

****19731S

Miguez Lorenzo, Emilio

108

Lugo

0/27/15/990001

****47535L

Fernández Fernández, Amadeo

122

Ourense

0/32/15/10029

****67766A

Castro Méndez, Ana

108

Ourense

0/32/15/10039

****17458S

Pérez Iglesias, Pilar

108

Ourense

0/32/15/110006

****88938G

Simón Ruido, Cristina

111

Ourense

0/32/15/120079

****29362Y

Cuquejo Blanco, María del Pilar

100

Ourense

0/32/15/150012

****73706M

Vázquez Vizcaya, Lucíano

100, 121

Ourense

0/32/15/150022

****15246

Cárnicas Bolesas Álvarez, S.L.

108

Ourense

0/32/15/150033

****15058P

Yáñez Domínguez, Rosa

105, 108

Ourense

0/32/15/150039

****86809Z

Fernández Prieto, Jesús

108

Ourense

0/32/15/150041

****69489W

Docampo Fernández, Alicia

100

Ourense

0/32/15/150042

****33993Y

Corzo Fernández, Trinidad

100

Ourense

0/32/15/150043

****27818Z

Domínguez Fernández, Germán

108

Ourense

0/32/15/150045

****56213P

Palacios Muro, Rafael

125

Ourense

0/32/15/150048

****75314A

García Enriquez, María Blanca

108

Ourense

0/32/15/160061

****3669Z

Marqués Martins, Carla Suzana

108

Ourense

0/32/15/160065

****16733A

Otero Garrido, Hortensia

108

Ourense

0/32/15/160066

****41132S

Rodríguez Rodríguez, María

108

Ourense

0/32/15/160067

****19455B

Barrio Regueira, Purificación

108

Ourense

0/32/15/170010

****57937Z

López Corzo, Ricardo

108

Ourense

0/32/15/190012

****83870F

Figueiredo Corral, M. Carmen

100

Ourense

0/32/15/200017

****81022B

Rodríguez Díaz, Andre

113

Ourense

0/32/15/200020

****04737J

Vázquez Álvarez, Carmen

100

Ourense

0/32/15/220013

****89991

Solaina Minei, S.L.

125

Ourense

0/32/15/230085

****16157W

Díaz Gómez, Rosa

122

Ourense

0/32/15/240054

****86383W

Sueiro González, José Manuel

111

Ourense

0/32/15/240061

****27003C

Álvarez González, Roberto

108

Ourense

0/32/15/240062

****40525Y

Regueiro López, José Luis

108, 122

Ourense

0/32/15/270004

****24513

CMVMC Parroquia de Louredo

100

Ourense

0/32/15/270005

****28469Z

Fernández Varela, Plácido

111

Ourense

0/32/15/280081

****26195N

Justo Rivero, José Manuel

108

Ourense

0/32/15/280096

****14175K

Rodríguez Álvarez, Eusebio

100

Ourense

0/32/15/290020

****34029L

Arias Losada, Luis

113

Ourense

0/32/15/290029

****91265L

Arias Fernández, Carmen

105

Ourense

0/32/15/290032

****08080A

Castro González, Elda

113

Ourense

0/32/15/290038

****76783Q

Estévez Domínguez, Isaac

113

Ourense

0/32/15/290057

****03672Y

González Matias, Luis

113

Ourense

0/32/15/290062

****89298L

González Labrador, Enrique

113

Ourense

0/32/15/290074

****70116

Sociedad Civil Jormar

113

Ourense

0/32/15/300002

****22302Y

González Rodríguez, José

113

Ourense

0/32/15/300003

****10021F

Rodríguez Pérez, María Agripina

108

Ourense

0/32/15/300004

****17666Q

Pérez Estévez, Faustino

108

Ourense

0/32/15/300008

****39981Z

Peixoto Miguez, María del Carmen

108

Ourense

0/32/15/300016

****13222G

Alonso Alonso, María Hortensia

108

Ourense

0/32/15/30002

****28027D

Fernández Martínez, Brais

111

Ourense

0/32/15/300031

****7145D

Barbosa Moreira, Pureza Paula

108

Ourense

0/32/15/300036

****12613T

Fernández Alonso, María Hermesinda

108

Ourense

0/32/15/300038

****48560Z

Rodríguez Álvarez, Elisa

109

Ourense

0/32/15/320151

****02306K

Cuquejo Paz, Sara

100, 125

Ourense

0/32/15/320210

****09494D

Dacal Gandara, Antonio

100,

Ourense

0/32/15/340047

****75137Q

Diéguez Augusto, María del Carmen

111,

Ourense

0/32/15/340070

****59432J

Padrisa Rubio, Encarnación

108

Ourense

0/32/15/350014

****51385X

Fos Dacuña, Manuel

108

Ourense

0/32/15/350016

****59306F

Pérez Parente, Raquel

113

Ourense

0/32/15/350027

****92349B

Prieto García, José Manuel

113

Ourense

0/32/15/350032

****27844

Gandeiría Bardelas- Cubelos, S.C.

105

Ourense

0/32/15/350035

****48704C

Payo Janeiro, María Edita

113

Ourense

0/32/15/360121

****13377R

Fernández Failde, Mª Celia

105

Ourense

0/32/15/370009

****08267R

Fernández Blanco, José Manuel

108

Ourense

0/32/15/380009

****98243M

Arce Vega, Mercedes

100

Ourense

0/32/15/390039

****62513V

Rodríguez Chao, Miguel

108

Ourense

0/32/15/390049

****86854J

Salgado González, Ricardo

108

Ourense

0/32/15/40004

****84862A

Baqueiro Gabian, Arturo

108

Ourense

0/32/15/40008

****23134T

Sánchez Domínguez, Manuel

100

Ourense

0/32/15/410014

****05262W

Domínguez Álvarez, Antonio

108

Ourense

0/32/15/410015

****15140C

Zúñiga Rodríguez, Javier

100

Ourense

0/32/15/410024

****45654

Elpidio y Eduardo Álvarez, S.C.

108

Ourense

0/32/15/410028

****77596N

De la Torre Martínez, Delmiro

108

Ourense

0/32/15/420035

****06405H

Silva Fernández, José

100

Ourense

0/32/15/420038

****37527K

Delgado Araujo, Mara Mercedes

100

Ourense

0/32/15/430017

****07921T

Carballo Ferreiro, Mª del Carmen

113

Ourense

0/32/15/430040

****64871Y

Conde Méndez, José Ramón

113

Ourense

0/32/15/430065

****76857D

González Álvarez, Juan Francisco

108

Ourense

0/32/15/430072

****20632

Alonso Ramos y Abadin Pérez, S.C.

108

Ourense

0/32/15/430079

****21098Z

Álvarez Peña, Manuel

108

Ourense

0/32/15/430081

****98478X

Carballo Ferreiro, Sara

105, 108

Ourense

0/32/15/430083

****68916S

Meire Rodríguez, Miguel

108

Ourense

0/32/15/430093

****93953Q

Borrajo Blanco, Iván

108

Ourense

0/32/15/430094

****30929R

González Gómez, José

105, 108

Ourense

0/32/15/440022

****33523A

Rodríguez Fernández, Lago

108

Ourense

0/32/15/440043

****98111B

Fernández Barja, Benita

113

Ourense

0/32/15/440048

****48748

Sociedad Civil Ganados Yáñez, S.C.

113

Ourense

0/32/15/440064

****69257B

Fernández Sánchez, Clementina

111

Ourense

0/32/15/440066

****00819M

Domínguez Estévez, Juan Antonio

113

Ourense

0/32/15/480027

****69292T

Pinto Gil, Carolina

113

Ourense

0/32/15/480046

****32150X

Fernández Barrio, Ignacio

111

Ourense

0/32/15/480054

****26611L

Benito Viñas, María Victoria

111

Ourense

0/32/15/480063

****08155N

López López, Concepción

108

Ourense

0/32/15/490016

****78271C

Álvarez Carballo, Enrique

113

Ourense

0/32/15/490082

****70046Y

Otero Blanco, Amparo

108

Ourense

0/32/15/490101

****90399G

Vázquez Fernández, Óscar

105

Ourense

0/32/15/50047

****45080F

Jardon Santos, Ricardo

108

Ourense

0/32/15/510038

****73275S

Vaz Salgado, Santiago

108

Ourense

0/32/15/520011

****55499F

Temes Pereira, Julio

108

Ourense

0/32/15/550016

****92684N

Pérez Borrajo, Tamara

105

Ourense

0/32/15/560011

****27594J

González Araujo, Mónica

108

Ourense

0/32/15/570019

****80882K

García Nogueira, Miguel Ángel

122

Ourense

0/32/15/570023

****05744

Ex. Com. Terra Santa Cristina Caxide

112

Ourense

0/32/15/570029

****49815G

Rodríguez Iglesias, Ana María

122

Ourense

0/32/15/60022

****72318C

López González, Carmen

113

Ourense

0/32/15/60039

****27362Y

Castro Rodríguez, Juan Manuel

111

Ourense

0/32/15/60042

****24552H

Estévez Estévez, Fernando

108

Ourense

0/32/15/60045

****51016D

Prado Fernández, Benito

108

Ourense

0/32/15/610037

****65293Z

De la Fuente Fernández, José Manuel

100

Ourense

0/32/15/630003

****12265C

Quintas Pérez, Carlos

113

Ourense

0/32/15/630009

****13088P

Fernández Losada, Odilo

113

Ourense

0/32/15/630014

****77543V

Rodríguez Álvarez, María Isabel

113

Ourense

0/32/15/630020

****29870F

Yáñez López, Higinio

113

Ourense

0/32/15/630038

****66271S

Justo García, José

113

Ourense

0/32/15/630042

****17182S

Rodríguez Yáñez, Ángel

105

Ourense

0/32/15/630054

****10288K

Martínez Yáñez, Pedro

113

Ourense

0/32/15/630062

****71445Z

García González, Rosario

113

Ourense

0/32/15/630063

****31976J

Castro González, Miguel

113

Ourense

0/32/15/630069

****15340Z

Sotelo Fernández, Xavier

111

Ourense

0/32/15/630079

****00883T

Domínguez Pérez, Fernando

113

Ourense

0/32/15/650005

****37911B

Sulleiro Fernández, María

100, 121

Ourense

0/32/15/670046

****03329J

Del Rio Dantas, Aurora del

108

Ourense

0/32/15/670057

****62562D

Castro Ferreiro, Mª Teresa

115

Ourense

0/32/15/670085

****47611P

García González, Perfecto

115

Ourense

0/32/15/670090

****99182R

Rodríguez Fernández, Dolores

108

Ourense

0/32/15/680011

****26997Z

Salgado Alonso, José Carlos

108

Ourense

0/32/15/690007

****79755D

Cao González, Rafael

111

Ourense

0/32/15/690015

****02230

Vitivinícola del Ribeiro, S.C.G.

100,125

Ourense

0/32/15/700008

****28970C

López Morales, Álvaro

113

Ourense

0/32/15/700026

****71466N

Martínez Álvarez, José

113

Ourense

0/32/15/700036

****55419T

Fernández Gabriel, Emilio

113

Ourense

0/32/15/700041

****05424X

Parente Castro, María Ramona

113

Ourense

0/32/15/700043

****03512F

Sotelo Alonso, Elisa

113

Ourense

0/32/15/700044

****34011P

López Lamelas, Ignacio

113

Ourense

0/32/15/700050

****29453G

Castro Pérez, Francisco

108

Ourense

0/32/15/700053

****48304B

Alonso González, Sara

113

Ourense

0/32/15/70068

****39879

Granxas Almar T.C.E.A.

108

Ourense

0/32/15/710001

****16037C

Danta Queija, José Antonio

108

Ourense

0/32/15/710033

****18237N

Álvarez Rodríguez, Manuel Eduardo

111

Ourense

0/32/15/720009

****46111L

Macias Santos, Antonia

100, 125

Ourense

0/32/15/720012

****81263

Adega A Coroa, SAT

125

Ourense

0/32/15/730014

****13593Z

Ortega Puente, María Dolores

105

Ourense

0/32/15/760067

****48425

Ganadería Plantas, S.C.

108

Ourense

0/32/15/760078

****69110W

Rodríguez García, José Luis

108

Ourense

0/32/15/770114

****71551

O Telleiro, S.C.

108

Ourense

0/32/15/780068

****16040R

Pérez Rúa, Piedad

100, 125

Ourense

0/32/15/780135

****23799D

Garrido Mendoza, Francisco

109

Ourense

0/32/15/780177

****65079N

González Fernández, Antonio

100

Ourense

0/32/15/840025

****47714A

Dorado Gómez, Juan Carlos

100, 110

Ourense

0/32/15/840047

****61864R

Pires Alves, Sara do Nascimento

108

Ourense

0/32/15/840049

****05698

Lamas Abelleira, S.C.

108

Ourense

0/32/15/850030

****56973C

Pérez Conde, María del Carmen

111

Ourense

0/32/15/860084

****26558P

Fernández Gómez, María Luz

111

Ourense

0/32/15/860098

****73392J

García Pérez, María Carmen

105

Ourense

0/32/15/860120

****10853B

Vidueira Jares, Francisco Ceferino

111

Ourense

0/32/15/860131

****67640S

Carballo Leal, Pilar

108

Ourense

0/32/15/860164

****35910K

Hervella Vicente, Andrea

111

Ourense

0/32/15/860196

****69921L

Fernández Martínez, Roberto

111

Ourense

0/32/15/860200

****75351V

Gago Páez, Isabel

111

Ourense

0/32/15/860201

****29856V

Fernández Vidueira, María Nieves

108

Ourense

0/32/15/860210

****12656C

Rodríguez Rodríguez, Teresa

111

Ourense

0/32/15/860223

****13484C

Alonso Rodríguez, José Luis

111

Ourense

0/32/15/880012

****23777D

Barja Blanco, Javier

112

Ourense

0/32/15/880015

****66855

Bodega Valdesil, S.L.

100, 125

Ourense

0/32/15/900091

****92151P

Lordi Nogueiras, José Antonio

108

Ourense

0/32/15/90027

****38343

Cerdeiras García Sociedad, Cerdeira

111

Ourense

0/32/15/910019

****25848B

Lorenzo Gómez, Celsa

111

Ourense

0/32/15/910021

****31254B

Lorenzo Lorenzo, Felipe

108

Ourense

0/32/15/910029

****06476G

Domínguez Álvarez, Pilar

111

Pontevedra

0/36/15/10020

****55025

Bodegas Marqués de Vizhoja, S.A.

125

Pontevedra

0/36/15/10021

****59387

Pazo Pondal, S.L.

125

Pontevedra

0/36/15/10030

****87546

Gestion Integral de Viñedos, S.L.

125

Pontevedra

0/36/15/120037

****81038Y

García Pérez, Mª Luisa

108

Pontevedra

0/36/15/120039

****33932J

Louzan Alonso, Roberto

105

Pontevedra

0/36/15/130081

****17431

Abella Lupa, SAT

115

Pontevedra

0/36/15/160007

****90398L

González Canda, Antonio

108

Pontevedra

0/36/15/160026

****10824

Ferreiras Sociedad Civil

122

Pontevedra

0/36/15/160043

****02853B

Fernández García, Carmen

108

Pontevedra

0/36/15/160053

****20185M

Espigo Pérez, Mª Carmen

105, 108

Pontevedra

0/36/15/160061

****12723Z

Fernández López, Mª José

108

Pontevedra

0/36/15/160067

****09339B

Vázquez Fernández, Mª Carmen

108

Pontevedra

0/36/15/160071

****80030X

Toubes Froiz, Sara Amelia

108

Pontevedra

0/36/15/160083

****96856

Ganadería Casa Carillo, S.C.

108

Pontevedra

0/36/15/160100

****07081F

Cervela Fernández, Andrés

105

Pontevedra

0/36/15/160102

****61298

Ganadería Casas Novas, S.C.

108

Pontevedra

0/36/15/160117

****19628L

García Lorenzo, Benjamín

105, 108, 116

Pontevedra

0/36/15/160118

****97965E

Ledo Fernández, Camilo

105, 108

Pontevedra

0/36/15/160121

****45311L

Gallego Lois, Pedro

105

Pontevedra

0/36/15/160126

****85982

Ganadería Sanamaro, S.C.

105

Pontevedra

0/36/15/160128

****02859V

López García, Carmen

105, 108

Pontevedra

0/36/15/160135

****19478

Gandeiría Vázquez, S.C.

105, 108

Pontevedra

0/36/15/160140

****84738

Casa de Riba, S.C.

113

Pontevedra

0/36/15/160151

****01722F

Otero Fernández, Mª Emilia

108

Pontevedra

0/36/15/160154

****63369

Ganadería Daparte, S.C.

108

Pontevedra

0/36/15/160155

****82442F

Lamazares Novoa, Javier

108

Pontevedra

0/36/15/160163

****92141Z

Sobrino Carral, Daniel

108

Pontevedra

0/36/15/160168

****77009T

Ledo Iglesias, José Manuel

108

Pontevedra

0/36/15/170169

****50351Z

Monteagudo Monteagudo, Mª Carmen

100

Pontevedra

0/36/15/170186

****56109H

López Carballo, Mª Teresa

100, 121

Pontevedra

0/36/15/170188

****40976T

Troitiño Borrageros, Mª Esther

100

Pontevedra

0/36/15/170190

****72681K

Eirin Salgado, Manuel

100

Pontevedra

0/36/15/170197

****61249X

Picallo Vázquez, María Luz

100

Pontevedra

0/36/15/170228

****33641W

Rodríguez Ameijeiras, Manuela

100

Pontevedra

0/36/15/170231

****72435M

López Pereiras, Esther

108, 116

Pontevedra

0/36/15/170239

****39946M

Ferrin Puente, Manuel

100

Pontevedra

0/36/15/170244

****70091F

Brea Brea, Severo

100

Pontevedra

0/36/15/170296

****72522T

Magan Tanoira, Mª Erminda

100

Pontevedra

0/36/15/170297

****91332J

Suárez López, Manuel

100

Pontevedra

0/36/15/170318

****75666V

Barcala Pampín, Albino

100

Pontevedra

0/36/15/170323

****69598X

Barcala Fuentes, María Begoña

100

Pontevedra

0/36/15/170367

****50228Y

Santos Maña, Mª Carmen

100

Pontevedra

0/36/15/170368

****43862B

Rodríguez Rodríguez, Mª Teresa

100

Pontevedra

0/36/15/170408

****59787C

Matalobos Ares, Alsira

100

Pontevedra

0/36/15/170411

****37783G

Quinteiro Vilela, Rita

100

Pontevedra

0/36/15/170420

****89292V

Baños Constenla, Vanesa María

108

Pontevedra

0/36/15/170436

****76643T

Diéguez Villaverde, Carmen

108

Pontevedra

0/36/15/170438

****72434G

Ríos García, Mª del Pilar

109

Pontevedra

0/36/15/170459

****69711P

González Picallo, Ana Margarita

108

Pontevedra

0/36/15/170483

****72731W

Rial Soto, Manuel

113

Pontevedra

0/36/15/170509

****30166T

Fernández Gómez, Mª Ángeles

100

Pontevedra

0/36/15/170514

****26517P

Baloira Loureiro, Carmen

100, 105

Pontevedra

0/36/15/170516

****28319Q

García Pena, Julio César

109

Pontevedra

0/36/15/170523

****69679E

Godoy Rosende, María Natividad

100, 105

Pontevedra

0/36/15/170524

****55693C

Pereiras Porto, Josefina

100, 105

Pontevedra

0/36/15/170525

****54563V

Villaverde Villaverde, Lucía Inés

100, 105

Pontevedra

0/36/15/170529

****52941

Lagar de Ribela, S.L.

100

Pontevedra

0/36/15/170533

****59870

Agro-Ganadera Almuiña, S.C.

100, 105

Pontevedra

0/36/15/170537

****73417F

Rodríguez Raviña, Enrique

100, 105

Pontevedra

0/36/15/170540

****87108W

Otero Curros, Amelia

100, 105

Pontevedra

0/36/15/170544

****20568Q

Neira Rodríguez, José Antonio

108

Pontevedra

0/36/15/170545

****22999D

Prieto Freire, Josefina

100, 105

Pontevedra

0/36/15/180020

****49081V

Troitiño Nogueira, Leonisa

108

Pontevedra

0/36/15/180075

****95445V

Villaverde Picon, Ascensión

100

Pontevedra

0/36/15/180087

****06586E

Doval Villaverde, Elisa

108

Pontevedra

0/36/15/180135

****58375L

Rozados Salgueiro, Francisco

108

Pontevedra

0/36/15/180186

****18404J

Arca Barreiro, Manuel Ángel

108

Pontevedra

0/36/15/180192

****84183K

Pereiras Filloy, Ramiro

108

Pontevedra

0/36/15/180198

****20898

Macris, S.C.

108

Pontevedra

0/36/15/190045

****00437W

Alvariño Piñeiro, Albino

108

Pontevedra

0/36/15/200053

****07248W

Fernández Casares, Pablo

101

Pontevedra

0/36/15/200087

****56015M

Vilariño Castro, Luis

108

Pontevedra

0/36/15/200092

****22584P

Blanco Penas, Rosa María

100

Pontevedra

0/36/15/200104

****28688V

Mouriño Rio, Francisco Javier

108

Pontevedra

0/36/15/200141

****08801R

Vázquez Pedreira, Alberto

108

Pontevedra

0/36/15/200167

****81846D

Méndez Pallares, José Antonio

113

Pontevedra

0/36/15/200193

****69043A

Lois Varela, Mª José

108

Pontevedra

0/36/15/200197

****91773Z

Cordido García, Javier

113

Pontevedra

0/36/15/210013

****73223L

González Pérez, Rocío

101, 105, 108, 116

Pontevedra

0/36/15/240106

****90888A

Fernández García, Fernando

111

Pontevedra

0/36/15/240169

****32423Q

García Picazo, Daniel

100

Pontevedra

0/36/15/240196

****03496X

Vázquez Taboada, José

113

Pontevedra

0/36/15/240230

****10409T

Cea Pallares, Luisa

108

Pontevedra

0/36/15/240233

****01749B

Gil Vázquez, Eva

109

Pontevedra

0/36/15/240247

****47503

Ganadería Peiteado, S.C.

109

Pontevedra

0/36/15/240277

****01963H

Castro Diéguez, Bernardino

108

Pontevedra

0/36/15/240284

****24461E

Otero Brea, José Manuel

122

Pontevedra

0/36/15/240314

****39995Q

González Toubes, Jesús

109

Pontevedra

0/36/15/240385

****03843B

Ojea Reboredo, José

109

Pontevedra

0/36/15/240400

****98796W

Rodríguez Souto, Manuel

113

Pontevedra

0/36/15/240402

****08334H

Cacheda Pazos, Pablo

108

Pontevedra

0/36/15/240435

****44805H

Fernández García, Marcos

109

Pontevedra

0/36/15/240501

****00989D

Simón Villamayor, Nicolás

108

Pontevedra

0/36/15/240519

****81385Y

Arca Iglesias, Sara

108

Pontevedra

0/36/15/240534

****13310A

Mamoa Peña, Miguel Ángel

108

Pontevedra

0/36/15/240548

****19486

Gandeiría Coto da Pedra, S.C.

109

Pontevedra

0/36/15/240561

****63710F

Pérez Jorge, Mª Josefa

122

Pontevedra

0/36/15/240568

****57740M

Montoto Medela, Mª Pilar

108

Pontevedra

0/36/15/240580

****07020Z

Otero Iglesias, José Manuel

109

Pontevedra

0/36/15/240583

****96930

Gandería Barros, S.C.

109

Pontevedra

0/36/15/240584

****80423N

Cortizo Sanmartín, José

109

Pontevedra

0/36/15/240586

****64573

Ganadería Silva Barros, S.C.

109

Pontevedra

0/36/15/240595

****08363R

Crespo Villanueva, Manuel

110

Pontevedra

0/36/15/240603

****83885E

Pájaro Castro, Fernando

111

Pontevedra

0/36/15/240614

****52092

Ganados Campiño, S.L.

113, 126

Pontevedra

0/36/15/240623

****80962E

Lamela Taboada, Gerardo

108

Pontevedra

0/36/15/240631

****73467

Ganaderías Granja, S.L.

108

Pontevedra

0/36/15/240639

****26316X

Vales Pereira, Ignacio

108, 116

Pontevedra

0/36/15/240652

****05717

Gandeiría Cándido, S.C.

108

Pontevedra

0/36/15/240654

****92984Y

Rodríguez García, José Manuel

108

Pontevedra

0/36/15/240667

****83342

Val do Cango,S.C.

111

Pontevedra

0/36/15/240676

****29543

Sucasas, S.C.

109, 122

Pontevedra

0/36/15/240678

****83003Q

Otero Balo, Marta

108

Pontevedra

0/36/15/240706

****90486E

Viz Santomé, Román

110

Pontevedra

0/36/15/240708

****55535

Ganados Rogar, S.L.

108, 116

Pontevedra

0/36/15/240710

****38189

Gandería Rosende, S.C.

108

Pontevedra

0/36/15/250047

****92036P

Maceda Fernández, Mª Luisa

100

Pontevedra

0/36/15/280042

****17513

Pazo de Señoráns, S.L.

125

Pontevedra

0/36/15/280049

****06378V

García Rosende, Sofía

100

Pontevedra

0/36/15/340047

****58714

Bodegas Viña Nora,S.L.

125

Pontevedra

0/36/15/340048

****18606

Señorío de Rubios, S.L.

125

Pontevedra

0/36/15/360002

****08624M

Martínez Rodríguez, Nelida

100

Pontevedra

0/36/15/360032

****05871P

Mariño Álvarez, Álvaro

108, 112

Pontevedra

0/36/15/430028

****33808Q

Mateo Veiga, Celia

100

Pontevedra

0/36/15/460032

****80487

Eulogio Pomares Zarate e Hijos, S.L.

125

Pontevedra

0/36/15/470016

****09428P

Fernández Crespo, Josefa

108

Pontevedra

0/36/15/470100

****81764L

Sarandeses Hermida, María

108

Pontevedra

0/36/15/470102

****29768Q

Sánchez Aguiar, Luis Alberto

108

Pontevedra

0/36/15/470109

****82446B

González Rodríguez, Eudosia

108

Pontevedra

0/36/15/470110

****22128N

Calviño Esteban, José

108

Pontevedra

0/36/15/470155

****80984K

Bardelas Viana, Mª Luz

108

Pontevedra

0/36/15/470162

****28861Y

Lamas Viana, Vidal

108

Pontevedra

0/36/15/470163

****60308

Ganadería García Penerbosa, S.C.

109

Pontevedra

0/36/15/470173

****66404

Gandería Failde, S.C.

108

Pontevedra

0/36/15/470199

****26956X

Saa González, Marta

108

Pontevedra

0/36/15/470200

****15534L

Valladares Vilar, Ana María

108

Pontevedra

0/36/15/470211

****81305C

Daparte Paz, José

105

Pontevedra

0/36/15/470253

****63021

J J S.C. Rodeiro

105, 108

Pontevedra

0/36/15/470259

****27166

Ganadería Fino, S.C.

108

Pontevedra

0/36/15/470301

****14538N

González Fernández, José Manuel

108

Pontevedra

0/36/15/470317

****05337

Gandeiría Soto, S.C.

108

Pontevedra

0/36/15/470325

****37660

Gandería Palomo, S.C.

108

Pontevedra

0/36/15/470341

****15874Z

Patao Rey, Rafael

108

Pontevedra

0/36/15/470379

****25033L

Lorenzo Carral, Roberto José

105, 108, 116

Pontevedra

0/36/15/470384

****91461R

Villanueva Panadeiros, Manuel

108

Pontevedra

0/36/15/470397

****28005C

Cuñarro Rodríguez, Amadora

108

Pontevedra

0/36/15/470399

****92408N

Albor González, Gumersindo

108

Pontevedra

0/36/15/470402

****89326M

Romay Fernández, José

108

Pontevedra

0/36/15/470412

****00087M

Vence Deza, José Benito

108

Pontevedra

0/36/15/470478

****19924

Gandeiría Bernárdez-Vilar, S.C.

108

Pontevedra

0/36/15/470481

****86014

Explotac. Agrogandeiras da Veiga, S.C.

113

Pontevedra

0/36/15/500054

****28967

Señorio del Sobral, S.L.

125

Pontevedra

0/36/15/500056

****92846

Bodegas Fillaboa, S.A.

125

Pontevedra

0/36/15/500057

****76293J

Gandara Araujo, José Manuel

102, 125

Pontevedra

0/36/15/520066

****17731P

Regalade Souto, Mª Jesús

122

Pontevedra

0/36/15/520146

****02102L

Brandariz Taboada, Mª Teresa

108, 122

Pontevedra

0/36/15/520149

****99520M

Seoane Viqueira, Manuel

109, 122

Pontevedra

0/36/15/520153

****00755Y

Taboada Dobarro, Jesús

108

Pontevedra

0/36/15/520216

****17733X

Lazara Mosquera, Esteban

108

Pontevedra

0/36/15/520220

****38240C

Fernández Pereiras, Manuel

108

Pontevedra

0/36/15/520263

****18433C

Sánchez García, Mercedes

108

Pontevedra

0/36/15/520299

****18975X

Barreiro Fernández, Ramón

108

Pontevedra

0/36/15/520348

****10833X

Rodríguez Rozados, Josefa

122

Pontevedra

0/36/15/520355

****18510M

García Soto, Silvia

122

Pontevedra

0/36/15/520360

****07322H

Carames Salvador, Dolores

122

Pontevedra

0/36/15/520381

****10046M

Carames Filloy, Concepción

108

Pontevedra

0/36/15/520382

****07304T

Abades Camanzo, Mª Dolores

108

Pontevedra

0/36/15/520388

****15699E

Leal García, Adrian

108

Pontevedra

0/36/15/520399

****24724D

Carballude Fernández, Monserrat

100, 121

Pontevedra

0/36/15/520434

****31742P

Vede Rey, José Marsel

108

Pontevedra

0/36/15/520436

****57841

Gandería Mari, S.C.

108

Pontevedra

0/36/15/520443

****70546W

González Bermúdez, Rubén

100, 102, 105

Pontevedra

0/36/15/540023

****07001S

Amaro Mariño, Miguel

108

Pontevedra

0/36/15/590264

****27216

Os Feituquiños, S.C.

108, 116

Pontevedra

0/36/15/590266

****90253L

Fernández Casal, Salome

122

Pontevedra

0/36/15/590278

****26838

Ganadería Frade, S.C.

109

A Coruña

362/15/15/100211

****00512J

Villamor García, Jesús

106

A Coruña

362/15/15/100218

****96383Q

Vázquez Montero, Mª José

106

A Coruña

362/15/15/120110

****07989Z

Lamego Furelos, Mercedes María

127

A Coruña

362/15/15/180061

****01498Y

Meizoso Barro, Manuel

127

A Coruña

362/15/15/240180

****83742

Gandeiría Candal Couselo, S.C.

127

A Coruña

362/15/15/250043

****18233C

Vilasuso Fernández, María Carmen

127

A Coruña

362/15/15/250045

****15258N

Barcia Breijo, Antonio

113

A Coruña

362/15/15/320060

****35713B

Vázquez Abad, Eduardo

106

A Coruña

362/15/15/320084

****90461J

Rocha Mahia, José Manuel

106

A Coruña

362/15/15/320085

****12772Y

Freire Cainzos, Dositeo

113

A Coruña

362/15/15/320117

****38260

Gandeiría O Río, S.C.

106

A Coruña

362/15/15/320153

****96561A

López Ansede, Juan Francisco

106

A Coruña

362/15/15/320164

****17433

Cárnicas O Castro, S.L.

106

A Coruña

362/15/15/320203

****95544M

Sánchez Gómez, María Ángeles

106

A Coruña

362/15/15/320206

****25969R

Vázquez Fernández, Antonia

106

A Coruña

362/15/15/320209

****17705V

Calvo Paredes, José Antonio

106

A Coruña

362/15/15/320214

****36235

Gandería Fandiño Sánchez, S.C.

106

A Coruña

362/15/15/340105

****43623E

Quintans Abuelo, Ramona Dolores

113

A Coruña

362/15/15/340117

****65009M

Puente Jallas, María Elisa

106

A Coruña

362/15/15/380113

****03668H

Barreiro Neira, Eugenia

106

A Coruña

362/15/15/450446

****95382G

Lago Silva, María Jesús

106

A Coruña

362/15/15/460102

****97605L

Casal Fernández, Jesús Ricardo

106

A Coruña

362/15/15/460182

****19759R

Meijide César, M. Josefa

113

A Coruña

362/15/15/460197

****19101X

Porto Castro, María Inmaculada

113

A Coruña

362/15/15/460251

****97251X

Rey Quintela, Jesús Ángel

127

A Coruña

362/15/15/460268

****92186M

Doamo Vázquez, José

113

A Coruña

362/15/15/470138

****30321Z

Nodar Bermúdez, Manuel

106

A Coruña

362/15/15/470172

****54529J

Varela Méndez, Juan

106

A Coruña

362/15/15/470173

****27090A

Lesta Barreiro, Jesús Luis

113

A Coruña

362/15/15/490063

****06564N

Rodríguez Pérez, María Isabel

106

A Coruña

362/15/15/500184

****05852J

Sanmartín Otero, Miguel Antonio

127

A Coruña

362/15/15/520072

****10730B

Toja Barrientos, Esperanza

106

A Coruña

362/15/15/520089

****46873Y

Liñeiro Bello, Ramón Fernando

106

A Coruña

362/15/15/520159

****16399W

Castro López, María José

127

A Coruña

362/15/15/520242

****43382B

Bermúdez Pose, Mercedes Francisca

106

A Coruña

362/15/15/520252

****39375Y

Puente Sambad, Santiago

106

A Coruña

362/15/15/590468

****27875Z

Bermúdez Vilariño, María Carmen

106

A Coruña

362/15/15/60393

****21124

Sedor, Sociedade Coop Galega

127

A Coruña

362/15/15/60403

****50385

Camino Duro, SAT

127

A Coruña

362/15/15/610162

****11727T

Yáñez Candamil, María Rebeca

122

A Coruña

362/15/15/610164

****14565D

Lamelas Pena, Juan José

127

A Coruña

362/15/15/620117

****01590M

Martínez Domínguez, Germán Manuel

106

A Coruña

362/15/15/620200

****66143R

Sendon González, María Dolores

127

A Coruña

362/15/15/620234

****52697F

García Santabaia, María Dolores

106

A Coruña

362/15/15/630021

****36519W

Carro Boado, José Manuel

127

A Coruña

362/15/15/630057

****09351C

Castro Valiño, Manuela

127

A Coruña

362/15/15/630065

****22361G

Couceiro Merelas, Francisco José

113

A Coruña

362/15/15/660209

****33132H

Naveiro Sánchez, José

127

A Coruña

362/15/15/660213

****24216E

Castro Pereiro, José Alberto

127

A Coruña

362/15/15/660218

****85555

SAT Domes nº 1019 XUGA

127

A Coruña

362/15/15/710114

****83580R

Ben García, Iván

106

A Coruña

362/15/15/710117

****63626B

González Sanles, Dolores

106

A Coruña

362/15/15/780255

****11892T

Vilas Esmoris, Dolores

127

A Coruña

362/15/15/790148

****29867L

Quiñoy Pérez, Manuel

127

A Coruña

362/15/15/800073

****97095S

García Barral, Luis

106

A Coruña

362/15/15/800104

****19570L

Pandelo Veiga, Pilar

113

A Coruña

362/15/15/800162

****90687R

Ramos Seoane, M. Isabel

127

A Coruña

362/15/15/800163

****19511Y

García Zas, José

106

A Coruña

362/15/15/800190

****79143

Gandería Abeledo, S.C.

106

A Coruña

362/15/15/800205

****10699Z

López García, Manuel

106

A Coruña

362/15/15/800222

****97559L

García López, Jesús Manuel

106

A Coruña

362/15/15/800226

****18203

A Riveira, S.C.

106

A Coruña

362/15/15/800231

****15205G

Gómez Casal, José Antonio

106

A Coruña

362/15/15/800233

****49996

Gandeiría Alma, S.C.

106

A Coruña

362/15/15/800249

****81499J

Sánchez Arias, María Ángeles

106

A Coruña

362/15/15/800255

****49388

Gandeiría Valente, S.C.

106

A Coruña

362/15/15/800263

****03578N

Carreira Prado, Evangelina

106

A Coruña

362/15/15/800267

****43204N

Carreira Rodríguez, María Isabel

106

A Coruña

362/15/15/800268

****94678K

Sanjurjo Espiño, José Ángel

127

A Coruña

362/15/15/800272

****25886V

Fernández Zas, Ángel

106

A Coruña

362/15/15/810036

****05564R

Rodríguez Durán, María Remedios

127

A Coruña

362/15/15/810052

****15161F

Vázquez Martínez, Roberto

127

A Coruña

362/15/15/830025

****81632B

Villamor Penas, Fermin

127

A Coruña

362/15/15/830046

****82911E

Prieto Prieto, José Luis

113

A Coruña

362/15/15/830071

****85839Y

Fernández Ferreiro, Juan Carlos

113

A Coruña

362/15/15/830083

****06358D

Mella Prado, María

106

A Coruña

362/15/15/830090

****85799N

Buján Mato, M. Del Rosario

106

A Coruña

362/15/15/830091

****28290W

Barreiro Buján, María José

106

A Coruña

362/15/15/830100

****79099P

Sánchez Carballal, Celestino

113

A Coruña

362/15/15/830113

****59474A

Sanda Vázquez, Susana

106

A Coruña

362/15/15/830129

****91345S

Buján Mosteiro, Manuel

106

A Coruña

362/15/15/830144

****89810K

Bernárdez García, Emilio

106

A Coruña

362/15/15/830146

****85819D

Fernández Martínez, José Antonio

127

A Coruña

362/15/15/830148

****00428J

García Prado, Luis

106

A Coruña

362/15/15/830151

****82947N

Corral Cea, Ramón

127

A Coruña

362/15/15/830152

****19002A

López Sánchez, Manuel

106

A Coruña

362/15/15/830153

****02977D

Amil Vallo, Rosa María

106

A Coruña

362/15/15/830155

****85824Z

Bernárdez Bernárdez, Jesús

113

A Coruña

362/15/15/830163

****98626P

Prieto Fernández, Ana Belén

106

A Coruña

362/15/15/830167

****06315N

Valiño Mosterio, Verónica

106

A Coruña

362/15/15/830171

****82900B

Penas Espiñeira, María Soledad

113

A Coruña

362/15/15/830172

****04754S

Rodríguez Otero, María Milagros

113

A Coruña

362/15/15/830179

****92548W

Yáñez Vázquez, Agustin

106

A Coruña

362/15/15/830180

****38456Y

Villar Couso, Evangelina

106

A Coruña

362/15/15/860269

****19749E

Villar Lamas, Nazario Antonio

106

A Coruña

362/15/15/870033

****29091A

Bogo Gómez, Manuel

127

A Coruña

362/15/15/880207

****42369D

Liñares Rey, José Antonio

127

A Coruña

362/15/15/900044

****02607H

Freire Peteiro, María Ángeles

127

A Coruña

362/15/15/900074

****16865M

Vázquez Gómez, María Hortensia

106

A Coruña

362/15/15/900077

****93150A

Lago Casal, Francisco

127

A Coruña

362/15/15/900093

****96392M

Conde Villar, Manuel

113

A Coruña

362/15/15/900124

****95188V

Sánchez Astray, David

106

A Coruña

362/15/15/900134

****89902K

Vázquez Vázquez, Concepción

127

A Coruña

362/15/15/920316

****37980

CMVMC de Montecelos

106

Lugo

362/27/15/100307

****26819A

López Santos, José María

127

Lugo

362/27/15/100309

****45241V

Otero Gómez, Rodrigo

106

Lugo

362/27/15/10053

****24979A

Souto Bello, Javier

127

Lugo

362/27/15/10148

****03517T

Regueira Fernández, Rosario

108

Lugo

362/27/15/10354

****44193G

Rodríguez Uz, Luis Miguel

127

Lugo

362/27/15/110065

****31283P

Campos Campos, María Marina

106

Lugo

362/27/15/110247

****43581K

Arias Cordero, José Antonio

127

Lugo

362/27/15/110270

****18851Q

Álvarez Otero, José Luis

106

Lugo

362/27/15/110285

****25457K

Ron Varela, Guillermo

106

Lugo

362/27/15/110288

****38269E

Cordero Fernández, José Ovidio

106

Lugo

362/27/15/110300

****58586X

Trashorras Madarro, José Luis

106

Lugo

362/27/15/120146

****55278Z

Alba González, Manuel

113

Lugo

362/27/15/120211

****08407Z

Arias Trabado, María del Carmen

122

Lugo

362/27/15/130021

****93344B

Rega González, Justo

106

Lugo

362/27/15/130023

****64323Z

Díaz Franco, Antonio

106

Lugo

362/27/15/140089

****40028J

Gómez Folgueiras, Jesús

113

Lugo

362/27/15/140122

****58790F

Otero Díaz, Miguel Ángel

113

Lugo

362/27/15/140142

****45049C

Vázquez Leirado, Jesús

106

Lugo

362/27/15/140225

****18055M

Díaz Arias, Manuel

106

Lugo

362/27/15/140232

****25050M

Lence Díaz, José

106

Lugo

362/27/15/140252

****45914B

Rodríguez López, Manuel

106

Lugo

362/27/15/140295

****28125K

Ferreira López, Mª de los Ángeles

113

Lugo

362/27/15/140307

****44861M

Díaz Prado, Senén

106

Lugo

362/27/15/140336

****50839B

Fernández Aldegunde, José Antonio

106

Lugo

362/27/15/140338

****18370H

Padorno Pérez, Manuel Ángel

106

Lugo

362/27/15/140355

****45856B

Ferreiro López, Marcos

106

Lugo

362/27/15/140363

****99950F

Serrano Torres, María Dolores

106

Lugo

362/27/15/150128

****10159H

Maseda Martínez, María Mercedes

127

Lugo

362/27/15/160099

****12964C

Fente Guerra, José Constantino

108

Lugo

362/27/15/160443

****52303

A Mola, C.B.

113

Lugo

362/27/15/180009

****78860S

Gutierrez Pardo, Jesús

113

Lugo

362/27/15/180025

****23219B

Landeira Yáñez, Fe

127

Lugo

362/27/15/180056

****61041K

Fernández Fernández, Manuel

108

Lugo

362/27/15/180170

****61099X

Álvarez Díaz, Manuel

127

Lugo

362/27/15/180179

****67892H

Fernández Ferreiro, María Mirta

127

Lugo

362/27/15/180223

****70941P

Álvarez Fernández, José María

108

Lugo

362/27/15/180252

****06189G

Gómez Escobar, José

113

Lugo

362/27/15/180258

****37416R

Prieto Villar, María Sol

108

Lugo

362/27/15/180287

****35692

Miravalles, S.C.

108

Lugo

362/27/15/180320

****61213D

Fernández Arias, Domingo

127

Lugo

362/27/15/180322

****67968W

Rodríguez Díaz, Alberto

127

Lugo

362/27/15/180335

****34716Z

Pérez Fernández, Saturnino

127

Lugo

362/27/15/180341

****10541

Casa Vicente, C.B.

127

Lugo

362/27/15/180356

****34663

Álvarez Díaz, S.C.

127

Lugo

362/27/15/180361

****16015N

López Fernández, Leonor

127

Lugo

362/27/15/180364

****67756C

Pin Rodríguez, José

127

Lugo

362/27/15/200015

****56221Z

Viña García, María Carmen

106

Lugo

362/27/15/200024

****21345A

García Barreiro, M. Jesús

106

Lugo

362/27/15/200053

****71337J

Barreiro Corredoira, Marife

106

Lugo

362/27/15/200079

****71311X

Moreno Penas, Gonzalo

106

Lugo

362/27/15/200092

****23063L

Vázquez Sixto, María Jesús

106

Lugo

362/27/15/200095

****61705H

Penas Penas, José Luis

106

Lugo

362/27/15/200098

****15360K

Fernández Lamela, José Balbino

106

Lugo

362/27/15/200108

****71299K

Baamonde Fernández, María Josefa

106

Lugo

362/27/15/200126

****81521N

Lea Méndez, Mercedes

106

Lugo

362/27/15/200130

****16258E

Rodríguez Romero, Emiliano

106

Lugo

362/27/15/200135

****45577L

López Gallego, Josefa

106

Lugo

362/27/15/200152

****45524L

Rodríguez da Cuña, Dolores

106

Lugo

362/27/15/200161

****16179N

Seren Ares, José Antonio

106

Lugo

362/27/15/200165

****44587S

Ares Prieto, Jesús Ángel

106

Lugo

362/27/15/200168

****47787K

García Pardo, María Carmen

106

Lugo

362/27/15/200179

****26359A

Seijas Fariñas, Manuel

106

Lugo

362/27/15/200186

****61728H

Iglesias Iglesias, Ángel

106

Lugo

362/27/15/200188

****07968N

Varela Fariñas, Manuel

106

Lugo

362/27/15/200191

****11861H

Varela Moreno, José Ángel

106

Lugo

362/27/15/200193

****52495Z

López Santos, Celsa

106

Lugo

362/27/15/200198

****30015M

Montouto Longarela, M. Divina

106

Lugo

362/27/15/200212

****50351D

Seren Fernández, José Antonio

106

Lugo

362/27/15/200213

****02638H

Varela Fariyas, María Ángeles

106

Lugo

362/27/15/200215

****53000F

Cabo Novo, Antonio

106

Lugo

362/27/15/200229

****57139N

Arias Arias, Alicia

106

Lugo

362/27/15/200231

****38204A

Vázquez Blanco, María Nuria

106

Lugo

362/27/15/200236

****33365C

Iglesias Vázquez, Trinidad

113

Lugo

362/27/15/200241

****04896E

Loures Torres, Carlos

106

Lugo

362/27/15/200245

****19060H

García Barreiro, Mari Fe

106

Lugo

362/27/15/200247

****49552G

Fariñas Otero, Marta

113

Lugo

362/27/15/200249

****77484L

Freire Garea, Roberto

106

Lugo

362/27/15/200250

****68205D

Varela Busto, Marisol

106

Lugo

362/27/15/200252

****36834M

Busto Prado, Luis

106

Lugo

362/27/15/200253

****39706F

Agruña Sánchez, Divina

113

Lugo

362/27/15/200259

****56049A

Arias Rodríguez, Benigno

106

Lugo

362/27/15/200261

****41219P

Espiño Ares, Emérita

106

Lugo

362/27/15/200265

****60951Y

Rebolo Castelo, José Luis

106

Lugo

362/27/15/200268

****35961V

Lodeiro Mejuto, M. Isabel

106

Lugo

362/27/15/200270

****54402N

Neira Dablanca, Ángel

113

Lugo

362/27/15/200283

****36277T

Ascariz Rebolo, M. Ángeles

106

Lugo

362/27/15/200285

****79045Q

Fraga Quintia, María José

106

Lugo

362/27/15/200286

****38948Z

Rodríguez Sancosmed, Manuel

106

Lugo

362/27/15/200292

****48036V

Fraga Martínez, José Manuel

106

Lugo

362/27/15/200293

****68246G

Fariñas Corral, M. Carmen

106

Lugo

362/27/15/200294

****18512E

Cruzado Buján, María Mercedes

106

Lugo

362/27/15/200295

****71352M

Gómez Torres, Rosa María

106

Lugo

362/27/15/200296

****01852G

Cabado Uriz, María Edigna Pilar

106

Lugo

362/27/15/200298

****75859G

Jul Penas, Delfin

106

Lugo

362/27/15/200299

****05678E

Vázquez García, Antonio

106

Lugo

362/27/15/200306

****35441T

Rebolo Darriba, María del Carmen

106

Lugo

362/27/15/200309

****38396B

López Neira, María Luz

106

Lugo

362/27/15/200310

****99893F

Boado Sánchez, María Mercedes

106

Lugo

362/27/15/200312

****53179W

Corral Santos, María Holanda

106

Lugo

362/27/15/200315

****34601B

Argerey Rodríguez, María Fe

106

Lugo

362/27/15/200316

****42435M

Ares Quiroga, Ángel

106

Lugo

362/27/15/200317

****68170C

Sánchez Prado, Jesús

106

Lugo

362/27/15/200319

****43872Q

Barreiro Hombreiro, Josefa

106

Lugo

362/27/15/200320

****28422L

Barba Barreiro, María Carmen

106

Lugo

362/27/15/200325

****78398J

Arias Núñez, Marta

106

Lugo

362/27/15/200327

****44361E

Devesa Cobas, María Balbanera

106

Lugo

362/27/15/200332

****31085V

Combo Villar, Jesús

106

Lugo

362/27/15/200334

****26225X

Cabado Cabado, Manuel

106

Lugo

362/27/15/200336

****51545F

Arias Díaz, Antonio

106

Lugo

362/27/15/200337

****10133S

Fariñas Martínez, José Luis

113

Lugo

362/27/15/200339

****29296E

Prado Novo, María Teresa

106

Lugo

362/27/15/200344

****22863A

Dablanca Buján, María Esther

106

Lugo

362/27/15/200345

****53266C

Adan Pérez, José

106

Lugo

362/27/15/200352

****29462G

Vázquez Devesa, José Antonio

106

Lugo

362/27/15/200353

****61740F

Vázquez Carreira, José Manuel

106

Lugo

362/27/15/200355

****30197A

Cobas Abeledo, Enrique

113

Lugo

362/27/15/200356

****09323X

Racamonde Rodríguez, Manuel

106

Lugo

362/27/15/200359

****57233Z

Varela Fernández, Manuel

106

Lugo

362/27/15/200367

****49380R

Blanco Roca, Lucía

106

Lugo

362/27/15/200368

****54458E

López Espiño, Manuel

106

Lugo

362/27/15/200375

****71377F

Vizcaino Rivas, María Carmen

106

Lugo

362/27/15/200376

****22122K

Saavedra Uriz, José Antonio

106

Lugo

362/27/15/200379

****68656P

Morado López, María del Carmen

106

Lugo

362/27/15/200386

****35452A

Gallego Rodríguez, José Ángel

106

Lugo

362/27/15/200389

****61708K

Espiño Santos, Ángel

106

Lugo

362/27/15/200393

****32143B

Vázquez Ceide, Hermesinda

106

Lugo

362/27/15/200400

****54657A

Burgos Castiñeira, Marcos

106

Lugo

362/27/15/200402

****29699B

Núñez Varela, José Luis

106

Lugo

362/27/15/200403

****61672P

Lodeiro Villar, Estrella

106

Lugo

362/27/15/200405

****18987B

Sánchez Prieto, Ramón

106

Lugo

362/27/15/200409

****27934Z

Seijas Racamonde, María Carmen

106

Lugo

362/27/15/200417

****42774E

Rodríguez Real, Ángel

106

Lugo

362/27/15/200435

****11788Z

López Vázquez, María Jesús

106

Lugo

362/27/15/200436

****35807R

Dablanca Iglesias, María Fina

106

Lugo

362/27/15/200446

****96019

Casa do Combo, S.C.

106

Lugo

362/27/15/200448

****18836Y

Otero Yáñez, M. Fernanda

127

Lugo

362/27/15/200453

****43171V

Fernández Penas, M. Jesús

106

Lugo

362/27/15/200454

****18037

Ganadería da Morena, S.C.

106

Lugo

362/27/15/200469

****45638P

Lamas Modia, José Ángel

106

Lugo

362/27/15/200470

****27002W

Rodríguez Fernández, Juan Carlos

106

Lugo

362/27/15/200471

****44902T

Sánchez López, David

106

Lugo

362/27/15/200482

****94998

Avisoga, S.C.

106

Lugo

362/27/15/200488

****24446E

Pena Sánchez, María José

106

Lugo

362/27/15/200499

****53264H

Corral Cabado, José María

106

Lugo

362/27/15/200507

****24980F

Rodríguez Cabo, Fe

106

Lugo

362/27/15/200511

****53338H

Rodríguez Cruz, Óscar

113

Lugo

362/27/15/200514

****39153

MVMC de Carballo

113

Lugo

362/27/15/210181

****15265H

Montes Castro, Montserrat

113

Lugo

362/27/15/210188

****25867V

Vivero Polo, María del Carmen

127

Lugo

362/27/15/220116

****10143P

Andon Seijas, Miguel

113

Lugo

362/27/15/220147

****22827Q

Barral Arenas, Celestino Carlos

108

Lugo

362/27/15/230019

****26063Y

Villanueva Marqués, José Manuel

106

Lugo

362/27/15/230022

****46896Q

Núñez de la Fuente, Olga

106

Lugo

362/27/15/230060

****50337H

Rodríguez López, Juan José

106

Lugo

362/27/15/230061

****34377C

Aldariz Fernández, Julio José

106

Lugo

362/27/15/230207

****38102Q

Gandoy López, Eulogio

106

Lugo

362/27/15/230334

****34387F

Vázquez Pérez, Rosa

106

Lugo

362/27/15/240041

****15545S

Darriba López, Balbina

113

Lugo

362/27/15/240070

****55032M

Pérez Rigueiro, Nicolása

108

Lugo

362/27/15/240118

****13729Q

López Vázquez, María Isabel

108

Lugo

362/27/15/240120

****15531R

Arias González, Alicia

108

Lugo

362/27/15/240136

****57547J

Caldas Alvaredo, David

127

Lugo

362/27/15/240176

****20307Q

Casanova Domínguez, José

113

Lugo

362/27/15/250046

****96334B

Pigueiras López, Ana Belén

106

Lugo

362/27/15/250063

****91556

Ganadería A Mariña, S.C.

106

Lugo

362/27/15/250068

****69653P

Sánchez Pigueiras, María Monserrat

106

Lugo

362/27/15/250069

****92753A

Couso García, María Josefa

106

Lugo

362/27/15/250070

****64066X

Fra Pedre, Isabel

106

Lugo

362/27/15/250073

****35992Q

García Sánchez, Miguel Ángel

106

Lugo

362/27/15/250077

****64008K

Miguez Galdo, Dolores

106

Lugo

362/27/15/260008

****40364G

Vázquez Fernández, Pilar

113

Lugo

362/27/15/260138

****25992G

Regueiro López, Javier

113

Lugo

362/27/15/260166

****46676Z

Amado Rodríguez, José

108

Lugo

362/27/15/260167

****47926E

García Aldegunde, José Manuel

113

Lugo

362/27/15/260273

****33972Y

Alonso Fernández, Ramón José

113

Lugo

362/27/15/260286

****32825Y

Piñeiro Díaz, Carlos

127

Lugo

362/27/15/260351

****26571P

Pena López, José Manuel

127

Lugo

362/27/15/260353

****45523B

Moreira López, Antonio

127

Lugo

362/27/15/280074

****06916H

Piñeiro Valin, Ramón

113

Lugo

362/27/15/280108

****53386P

Pazos Jul, María Carmen

106

Lugo

362/27/15/280148

****23216B

Viña Paredes, Elba

106

Lugo

362/27/15/280180

****49457N

Pardo Prado, Jesús Pedro

106

Lugo

362/27/15/280200

****55339T

Rodríguez Eiras, María Carmen

106

Lugo

362/27/15/280279

****03375L

Marqués Rodríguez, José

106

Lugo

362/27/15/280283

****20676R

Ares Buján, José Manuel

106

Lugo

362/27/15/280361

****27323G

González Fernández, Jesús

106

Lugo

362/27/15/280386

****79545T

Rodríguez Varela, Sheila

106

Lugo

362/27/15/280393

****23885J

Villanueva Gorgoso, José Luis

106

Lugo

362/27/15/280400

****45377T

Busto Rodríguez, José Ángel

106

Lugo

362/27/15/280412

****13517K

Fariñas Jul, José Ángel

106

Lugo

362/27/15/280414

****34107T

Rodríguez Arias, Ángel

106

Lugo

362/27/15/280472

****16215M

Fernández Carreira, Marcelino

106

Lugo

362/27/15/280476

****08415E

Rozas Salgueiros, Concepción

113

Lugo

362/27/15/280530

****50671

Charent Agricola, S.L.

106

Lugo

362/27/15/280535

****28274D

Pérez Núñez, Ana Mabel

105

Lugo

362/27/15/300026

****74888E

Freire Coira, María Jesús

105

Lugo

362/27/15/30023

****26784Z

Portomeñe Portomeñe, José Alfredo

106

Lugo

362/27/15/30026

****76478W

Diéguez Fernández, José

106

Lugo

362/27/15/30082

****60046L

Soengas García, María Pilar

113

Lugo

362/27/15/30098

****39731S

España Miguelez, Hilario

106

Lugo

362/27/15/30106

****50238B

Sánchez Vilariño, Gonzalo Gabino

106

Lugo

362/27/15/30107

****44802T

Santiso Rúa, Javier

106

Lugo

362/27/15/30108

****45537E

Mourelle Fernández, Santiago

106

Lugo

362/27/15/30114

****25889Q

Varela Varela, Alberto Alejandro

106

Lugo

362/27/15/30116

****19541Q

Varela García, M. Paz

127

Lugo

362/27/15/30119

****06411L

Cid Diéguez, Alfonso

106

Lugo

362/27/15/30133

****70091D

Sánchez Vilariño, Victor

106

Lugo

362/27/15/30137

****05704W

González Guerra, José Antonio

106

Lugo

362/27/15/30148

****46823T

García García, Benilde

106

Lugo

362/27/15/30172

****43997S

Amorin Gómez, José

106

Lugo

362/27/15/30176

****22966E

González Vázquez, Manuel

108

Lugo

362/27/15/310013

****48613A

Fernández Pérez, Manuel

106

Lugo

362/27/15/310039

****55379F

López Pérez, Carlos

113

Lugo

362/27/15/310054

****56965Y

Díaz Rodríguez, Ana

106

Lugo

362/27/15/310083

****18750T

Losada López, María Carmen

106

Lugo

362/27/15/310096

****58998S

Díaz Rodríguez, Natividad

127

Lugo

362/27/15/310150

****69722K

Mosquera Rodríguez, Isaac Carlos

106

Lugo

362/27/15/310165

****56745Q

Álvarez Veiga, Pedro

106

Lugo

362/27/15/310171

****56263V

López Rodríguez, Sara

113

Lugo

362/27/15/310186

****66321R

Rodríguez Pardo, Bruno

106

Lugo

362/27/15/320031

****49082A

Ríos Ferrol, Carmen

106

Lugo

362/27/15/320136

****65645W

Blanco Ferreiro, Luis

106

Lugo

362/27/15/320141

****37461B

Buján Cortiñas, Vanesa

106

Lugo

362/27/15/320142

****15940Y

Rodríguez Vila, José

106

Lugo

362/27/15/320145

****77549S

Regueira García, José Manuel

106

Lugo

362/27/15/320152

****81600Q

Liñares García, María José

113

Lugo

362/27/15/320170

****78553F

Díaz Rojo, José Manuel

113

Lugo

362/27/15/320184

****43496C

Fernández Blanco, Felipe Avelin

106

Lugo

362/27/15/320199

****40042R

Vázquez Castro, Sergio

127

Lugo

362/27/15/320214

****39991B

Arias García, Manuel

106

Lugo

362/27/15/330139

****56899L

Chao Orosa, José María

113

Lugo

362/27/15/370065

****07876N

González Rubio, Francisco Javier

113

Lugo

362/27/15/380034

****97966X

Rodríguez Franco, Modesto

113

Lugo

362/27/15/390052

****52610Z

Ferreiro Casanova, María Inmaculada

106

Lugo

362/27/15/390161

****32358E

Núñez González, Cristina

106

Lugo

362/27/15/400001

****19920G

Gómez Alvite, Mercedes

106

Lugo

362/27/15/400002

****45591X

Blanco Buján, María Jesús

106

Lugo

362/27/15/400019

****64235H

Cea Vázquez, Marina

113

Lugo

362/27/15/400028

****50144D

Torres López, Celia

106

Lugo

362/27/15/400048

****55362Y

Varela Mourelle, Jesús

106

Lugo

362/27/15/400094

****64225P

Agra Freire, Javier

106

Lugo

362/27/15/400123

****31737W

Souto Andrade, María Carmen

106

Lugo

362/27/15/400136

****86809X

García Vallo, María Victoria

106

Lugo

362/27/15/400154

****30696Q

Ouro Regueiro, Santiago

106

Lugo

362/27/15/400244

****34409Y

Vázquez Rivas, José Antonio

106

Lugo

362/27/15/400275

****70029Q

Vila Vázquez, José Carlos

106

Lugo

362/27/15/400281

****57548F

Viña Núñez, María Pilar

106

Lugo

362/27/15/400284

****55880H

Paredes Burgo, Avelino

106

Lugo

362/27/15/400289

****34984

Granjas Corno do Boi, S.C.

106

Lugo

362/27/15/400296

****31956B

Castro Méndez, Erundina

106

Lugo

362/27/15/400304

****90482A

Agra Cea, José Luis

106

Lugo

362/27/15/40084

****29207E

Deiros Rodríguez, Eva

113

Lugo

362/27/15/40161

****71979B

Núñez Fernández, Alberto

127

Lugo

362/27/15/40182

****62523P

Pin López, Raquel

127

Lugo

362/27/15/410024

****82023B

Carmona Escalona, María Carmen

106

Lugo

362/27/15/410057

****50285L

Rodríguez Vázquez, Ana María

106

Lugo

362/27/15/410128

****50419S

Rodríguez Losada, Marta

106

Lugo

362/27/15/410138

****69980

Ganadería Lagoa, S.C.

106

Lugo

362/27/15/410148

****61326

Argoma Sacra, S.L.

106

Lugo

362/27/15/420005

****48897R

Fernández López, Jenifer

108

Lugo

362/27/15/420054

****44832X

López Vázquez, María Isabel

105

Lugo

362/27/15/420210

****48932T

Abella Rodríguez, Victorina

113

Lugo

362/27/15/420254

****75648T

López Díaz, Eva

127

Lugo

362/27/15/420305

****37146A

López Gayoso, María del Pilar

113

Lugo

362/27/15/420315

****77069H

Villar Darriba, Eva

108

Lugo

362/27/15/430061

****24919S

López López, José Luis

106

Lugo

362/27/15/430116

****05568G

López Díaz, Luisa

106

Lugo

362/27/15/430176

****30046J

Losada López, Álvaro

106

Lugo

362/27/15/440050

****78251G

García Guerra, Marta

127

Lugo

362/27/15/440235

****20327C

Maseda López, María Isabel

106

Lugo

362/27/15/440280

****48201K

Tojeiro López, Concepción

106

Lugo

362/27/15/440325

****69247Q

Gacio Mel, Edelmiro

106

Lugo

362/27/15/440338

****84650Y

Verdes Díaz, José María

106

Lugo

362/27/15/440365

****49274J

Canto Ferreiro, María Tomása

106

Lugo

362/27/15/440422

****75126F

Folgueira Iglesia, María Luz

106

Lugo

362/27/15/440455

****69080X

Bouza Eiras, Josefa

106

Lugo

362/27/15/450101

****87744D

Fuentes Cuadrado, Luis

122

Lugo

362/27/15/450121

****60814R

Pol Ferreiro, Emiliano

127

Lugo

362/27/15/480017

****74472C

Lombardía Fernández, María Soledad

113

Lugo

362/27/15/490134

****40857B

Yebra González, Monserrat

106

Lugo

362/27/15/490179

****52598

Gandeiría Rocas T.C.

127

Lugo

362/27/15/500066

****58974Z

Rodríguez Rodríguez, José Luis

113

Lugo

362/27/15/510141

****39841F

Fernández Rifón, Mª José

106

Lugo

362/27/15/510151

****43183Y

Pérez Martínez, Juan

113

Lugo

362/27/15/510156

****71962

Loureiro, S.C.

127

Lugo

362/27/15/530020

****22760H

Carrin Fernández, Dionisio

127

Lugo

362/27/15/530050

****71034D

Fernández Testa, Ana María

127

Lugo

362/27/15/550008

****20199T

López Fernández, Arsenio

108

Lugo

362/27/15/550022

****12314G

López Carrete, Fidel

108

Lugo

362/27/15/550027

****16156M

Mao González, María Milagros

108

Lugo

362/27/15/550142

****18602J

Rodríguez González, Sara

127

Lugo

362/27/15/550163

****22081L

Mourelo Raposo, Miguel Ángel

108

Lugo

362/27/15/550189

****07663Y

López González, Juan Carlos

127

Lugo

362/27/15/550216

****59024H

Jurjo Cortiñas, Juan Luis

105

Lugo

362/27/15/550218

****38203W

Prestamo Vila, José Manuel

113

Lugo

362/27/15/570075

****72318M

Rivera Fernández, Luisa

106

Lugo

362/27/15/570086

****16322X

Torres González, Manuel

106

Lugo

362/27/15/570151

****13463A

López Arias, Antonio

127

Lugo

362/27/15/570164

****50640Y

Armesto González, Elía

106

Lugo

362/27/15/570165

****49825D

López López, José Antonio

113

Lugo

362/27/15/570175

****82680V

Álvarez López, Rubén

108

Lugo

362/27/15/570248

****42099Z

Sánchez Losada, Manuel

106

Lugo

362/27/15/570251

****65048Q

Rivelo Fernández, José Antonio

106

Lugo

362/27/15/570257

****21528H

Torres López, Roberto Carlos

113

Lugo

362/27/15/570282

****11878S

Pérez Tourón, Luz

127

Lugo

362/27/15/570297

****62261N

López López, María Gloria

113

Lugo

362/27/15/570340

****18381E

García Alvaredo, Isabel

108

Lugo

362/27/15/570397

****18328S

González Alvaredo, María Luz

106

Lugo

362/27/15/570418

****21547Z

Arias López, Catalina

106

Lugo

362/27/15/570482

****50388C

García González, José Manuel

127

Lugo

362/27/15/570493

****16323B

López Rivera, Manuel

113

Lugo

362/27/15/570505

****40646E

Pallares Arias, José Manuel

106

Lugo

362/27/15/570525

****46687D

Balboa Balboa, Martín

106

Lugo

362/27/15/570531

****17377Z

López López, Matias

106

Lugo

362/27/15/570537

****18803F

López López, Servando

127

Lugo

362/27/15/570538

****96035

Poleiro 2009, S.C.

127

Lugo

362/27/15/570539

****22675S

Valiña Mourelo, Marcos

106

Lugo

362/27/15/570543

****69295

O Barrio e Bermun, S.C.

113

Lugo

362/27/15/580032

****58943Y

López Rodríguez, José

106

Lugo

362/27/15/580038

****49595L

López López, Jesús

106

Lugo

362/27/15/580040

****56179W

Varela Rodríguez, María José

113

Lugo

362/27/15/580068

****72905F

Fernández Rois, Belén

106

Lugo

362/27/15/580091

****53600E

López Rodríguez, Magdalena

106

Lugo

362/27/15/580097

****55216M

Rodríguez Fernández, José Antonio

106

Lugo

362/27/15/580118

****54050N

Expósito Gallardo, José

108

Lugo

362/27/15/580124

****52672Z

López Rodríguez, Ángel

106

Lugo

362/27/15/580150

****68071A

Martínez Martínez, Iván

106

Lugo

362/27/15/580157

****52140B

Rodríguez Arias, Antonio

127

Lugo

362/27/15/580177

****92844

Granxa Pimento, S.C.

106

Lugo

362/27/15/580184

****67468K

González Martínez, Iván

106

Lugo

362/27/15/580185

****68330D

López Pérez, Sonia

106

Lugo

362/27/15/580188

****52321

Tycavi Ganadera, S.L.

106

Lugo

362/27/15/580191

****58572A

González Álvarez, José Antonio

106

Lugo

362/27/15/580204

****60560J

Lois Rodríguez, María Esther

106

Lugo

362/27/15/580229

****35627

Ganadería Bariz, S.C.

106

Lugo

362/27/15/580270

****56980K

López López, José Antonio

106

Lugo

362/27/15/580271

****02421

Ganados As Cortés, S.C.

113

Lugo

362/27/15/580277

****51725X

García López, José Luis

127

Lugo

362/27/15/580280

****59837A

Rodríguez Losada, Julio

113

Lugo

362/27/15/580284

****64525E

Fernández López, Nuria

106

Lugo

362/27/15/580285

****62104Q

López Rodríguez, José Manuel

106

Lugo

362/27/15/580318

****12921J

López Rodríguez, José Daniel

106

Lugo

362/27/15/580319

****65414Z

López Picos, José Carlos

127

Lugo

362/27/15/580328

****66665T

Rodríguez Rodríguez, Ana

106

Lugo

362/27/15/580329

****69585E

López González, José Darío

106

Lugo

362/27/15/590031

****64776C

Armesto Marcos, José Álvaro

106

Lugo

362/27/15/590075

****66620R

Prada Roca, Sandra

106

Lugo

362/27/15/600056

****17627G

Expósito González, Oliva

106

Lugo

362/27/15/600071

****22493V

Salvador Ouro, José Luis

106

Lugo

362/27/15/600100

****35769V

Rodríguez García, María Lourdes

106

Lugo

362/27/15/600110

****14941D

Grandas Varela, Pedro

113

Lugo

362/27/15/600146

****14939F

Bruzos Gayoso, María

106

Lugo

362/27/15/600166

****17576E

López Souto, Elva

113

Lugo

362/27/15/600179

****14905L

Diéguez Abelairas, Alsira

106

Lugo

362/27/15/600211

****75211

Ganados Cadahia, S.C.

127

Lugo

362/27/15/600302

****19455E

Vázquez Varela, Mónica

113

Lugo

362/27/15/60089

****43169S

Díaz Souto, María del Carmen

108

Lugo

362/27/15/60097

****15926N

Gómez Rodríguez, José Luis

108

Lugo

362/27/15/60099

****46697F

García Pérez, María del Carmen

127

Lugo

362/27/15/60128

****25771Q

Díaz Becerra, José

108

Lugo

362/27/15/60161

****81740C

Losada Álvarez, Pablo

127

Lugo

362/27/15/60191

****50164T

Vilela Núñez, Balbino Manuel

122

Lugo

362/27/15/60193

****58680R

Dorado Prados, José Antonio

108

Lugo

362/27/15/620066

****39569A

Díaz López, Belén

113

Lugo

362/27/15/620094

****15987C

Pérez Balboa, José Ramón

113

Lugo

362/27/15/620107

****66429P

Anguez Grases, Jorge

108

Lugo

362/27/15/620111

****64913L

López Fernández, José Antonio

108

Lugo

362/27/15/620115

****41056

Carronzo, S.C.

108

Lugo

362/27/15/640025

****43243P

Ladra Maron, M. Filomena

106

Lugo

362/27/15/640030

****69872C

Díaz Cervo, Eva María

106

Lugo

362/27/15/640031

****93378E

Martínez Prieto, Gonzalo

106

Lugo

362/27/15/640032

****56641Z

Martínez Prieto, Francisco

106

Lugo

362/27/15/640034

****98657K

Polo Pardo, María Soledad

106

Lugo

362/27/15/640035

****63729H

Fernández Timiraos, María Obdulia

106

Lugo

362/27/15/640038

****95126A

Vale Rego, Ramiro

106

Lugo

362/27/15/640039

****08575K

Rego Vale, Dolores

106

Lugo

362/27/15/640040

****92393A

Díaz Albo, María Clara

106

Lugo

362/27/15/640041

****94402B

Paz Taboada, Guadalupe

106

Lugo

362/27/15/640042

****82509L

Murado González, Susana

106

Lugo

362/27/15/640043

****99244T

Meitin Calvo, Ana Belén

106

Lugo

362/27/15/640044

****91927C

Prieto Vale, María José

106

Lugo

362/27/15/640046

****19995J

García Trigo, Higinio

106

Lugo

362/27/15/640047

****55736N

Pajon Casas, Fidel

106

Lugo

362/27/15/640052

****91949L

Costa López, María

113

Lugo

362/27/15/640053

****38116X

Fernández Vieito, María del Carmen

106

Lugo

362/27/15/640054

****37296D

Prieto González, Ana

106

Lugo

362/27/15/650083

****78033Q

Seoane Prado, Gonzalo

106

Lugo

362/27/15/650215

****54160T

Rodríguez Bermúdez, María Emérita

106

Lugo

362/27/15/650303

****51825B

Orosa Pérez, María del Mar

106

Lugo

362/27/15/650304

****50998D

Carballal Corral, Margarita

106

Lugo

362/27/15/650326

****46927N

López Amido, José Baltasar

106

Lugo

362/27/15/650329

****46014P

Fernández Trastoy, Justo

106

Lugo

362/27/15/650336

****19518Q

Lamas García, Josefa

127

Lugo

362/27/15/650489

****49246P

Prieto Trastoy, Magencia

106

Lugo

362/27/15/650590

****04064H

Cuba Castro, Josefa

106

Lugo

362/27/15/650594

****61969N

Barro Seijo, Mari Cruz

106

Lugo

362/27/15/650610

****79569B

García Rouco, Luis

113

Lugo

362/27/15/650620

****50276F

Pardo Corral, José

106

Lugo

362/27/15/650621

****19376S

Lozano Pernas, Moisés

106

Lugo

362/27/15/650623

****46872A

Pico López, María Josefa

106

Lugo

362/27/15/650648

****53945S

Paz Fanego, Manuela

106

Lugo

362/27/15/650653

****10477Z

Matovelle Orosa, Lourdes

106

Lugo

362/27/15/650658

****09331H

Pico Orosa, Mercedes

106

Lugo

362/27/15/650682

****54047W

Ramil Ferreiro, Andrés

106

Lugo

362/27/15/650696

****48439A

Cuba Alonso, María

113

Lugo

362/27/15/650715

****56624A

López López, María del Carmen

106

Lugo

362/27/15/650716

****53917X

Castro Burgo, María Carmen

106

Lugo

362/27/15/650722

****73318Q

Díaz González, María José

106

Lugo

362/27/15/650735

****34458

Covaqui, S.L.

106

Lugo

362/27/15/650752

****11734Y

Prieto Funcasta, Esther

113

Lugo

362/27/15/650754

****74026B

Balseiro Orosa, Miguel Ángel

106

Lugo

362/27/15/650755

****46272R

Castiñeira Cabana, Francisca

127

Lugo

362/27/15/650756

****62216T

López Carballal, Marina

106

Lugo

362/27/15/650774

****53364K

Ferreiro Santalla, Ángel

106

Lugo

362/27/15/650783

****62229J

Rouco Rouco, Vitoriano

106

Lugo

362/27/15/650787

****80837Z

Basanta Vázquez, Marcos

106

Lugo

362/27/15/660004

****17713P

Rolle Rodríguez, Vicente

106

Lugo

362/27/15/660032

****36332B

López Dovale, María

106

Lugo

362/27/15/660033

****56197F

González Rey, José

106

Lugo

362/27/15/660039

****92139W

Salgueiro Balsa, Servando

106

Lugo

362/27/15/660040

****40108

Yáñez y Cuadrado, S.C.

106

Lugo

362/27/15/660041

****94454V

Blanco Docal, José Manuel

113

Lugo

362/27/15/660045

****07045X

Pigueiras González, María Olga

106

Lugo

362/27/15/660054

****69397M

Salgueiro Balsa, María del Carmen

106

Lugo

362/27/15/670053

****51746J

Mourin Gago, Isabel

108

Lugo

362/27/15/670078

****49604S

López Fernández, José Manuel

113

Lugo

362/27/15/670110

****18142J

Fernández López, Sara

113

Lugo

362/27/15/670117

****07324S

Cando Rodríguez, Josefa

113

Lugo

362/27/15/670156

****47510C

Quiroga Pardo, Jesús

113

Lugo

362/27/15/670158

****77717E

López López, María Pilar

113

Lugo

362/27/15/670177

****66911A

Fernández Farelo, Mauro Faustino

108

Lugo

362/27/15/670196

****20438L

Fernández Fernández, José

113

Lugo

362/27/15/670201

****36567W

Núñez Arias, Manuel

113

Lugo

362/27/15/670203

****22370L

Montero López, José

113

Lugo

362/27/15/670248

****21703Q

Díaz Mourin, María Dolores

113

Lugo

362/27/15/670259

****17719B

Arias López, María Esther

113

Lugo

362/27/15/670278

****66865A

Rodríguez Poy, Ana María

113

Lugo

362/27/15/670287

****28815K

Barcia Rodríguez, María Dolores

113

Lugo

362/27/15/670299

****50763G

Gómez Méndez, Isaac

113

Lugo

362/27/15/70047

****48162V

Ares Puente, Álvaro

106

Lugo

362/27/15/70093

****21508M

Vázquez Torre, María José

106

Lugo

362/27/15/70094

****61473Q

Castro Anido, Dolores

106

Lugo

362/27/15/70095

****60608P

López Solmo, José Luis

106

Lugo

362/27/15/70100

****36185B

Suárez Iglesias, José Luis

106

Lugo

362/27/15/70119

****19686T

Rodríguez Martul, José Antonio

106

Lugo

362/27/15/80008

****59549Z

González Varela, José Manuel

127

Lugo

362/27/15/80035

****51872L

Díaz Martínez, María Carmen

127

Lugo

362/27/15/80068

****65214K

Méndez Álvarez, José

106

Lugo

362/27/15/80093

****56892W

Lagoa Arias, María Paz

106

Lugo

362/27/15/80094

****65029C

Bouzas Arias, Isabel

106

Lugo

362/27/15/90041

****15260Y

Sampayo Naval, Concepción

113

Lugo

362/27/15/90055

****17425D

López Ferreiro, José

127

Lugo

362/27/15/90104

****31595F

Fernández Fernández, Rober

108

Lugo

362/27/15/90204

****05042L

Crespo Fernández, Monserrat

108

Lugo

362/27/15/90228

****10918B

Vázquez Novoa, Ramón

127

Lugo

362/27/15/90271

****98979V

Fernández Civeira, Rosa

108

Ourense

362/32/15/10030

****8050F

Lopes Espiritu Santo, Mª Ceu

108

Ourense

362/32/15/10033

****68062

Granxa Educativa Agrogandeira, S.L.

106

Ourense

362/32/15/10034

****46175K

Álvarez Hernansanz, José

106

Ourense

362/32/15/110003

****79746

Ganados Baqueiro Solla, S.C.

113

Ourense

362/32/15/120071

****76917N

Opazo Otero, Rosa

127

Ourense

362/32/15/120076

****11231Z

Lama Méndez, Otilia

127

Ourense

362/32/15/140023

****76775L

Miranda da Costa, Javier

106

Ourense

362/32/15/150015

****50526W

Fernández Sobrino, Manuela

127

Ourense

362/32/15/150019

****10932K

Rodríguez Prieto, Socorro

127

Ourense

362/32/15/150034

****71712M

García Prieto, José

127

Ourense

362/32/15/160016

****74607D

Valencia Feijoo, Rosa

108

Ourense

362/32/15/160018

****43109Z

Mouteira González, María

113

Ourense

362/32/15/200014

****46979G

Alberte Domínguez, Fernando Luis

106

Ourense

362/32/15/20009

****35739G

Ramos Cumbrado, Isabel

106

Ourense

362/32/15/240049

****31925P

Taboada Fernández, Luis Vicente

106

Ourense

362/32/15/240055

****51361

Agroacebedo, S.L.

106

Ourense

362/32/15/240056

****76941

Irmáns Mosquera, Soc. Coop.

106

Ourense

362/32/15/240067

****01138W

Fernández Pérez, María del Carmen

106

Ourense

362/32/15/290001

****93398J

Martínez Vasallo, Bautista

113

Ourense

362/32/15/290002

****03652D

González Labrador, Delfina

113

Ourense

362/32/15/290006

****03667R

Núñez Rodríguez, Lorenzo

113

Ourense

362/32/15/290026

****03653X

Pérez Castro, Luz

113

Ourense

362/32/15/290033

****04445C

García Rodríguez, Lidia

127

Ourense

362/32/15/290060

****87663V

Lamas Martínez, Bernardino

113

Ourense

362/32/15/290084

****60031B

Rodríguez Rodríguez, Sergio

113

Ourense

362/32/15/290091

****64502E

Rodríguez Blanco, María Nieves

127

Ourense

362/32/15/300010

****38863

Cachenas do Xurés, S.C.

113

Ourense

362/32/15/300030

****45371E

Pérez Rodríguez, Faustino

113

Ourense

362/32/15/300037

****19503J

Rodríguez Álvarez, Manuela

113

Ourense

362/32/15/320301

****84801F

Cid Cuquejo, Adosinda

108

Ourense

362/32/15/320352

****62509

Castro e Gil, S.C.

108

Ourense

362/32/15/340022

****23951E

Vega Domínguez, Francisco José

113

Ourense

362/32/15/340038

****31039A

Fernández Vicente, Beatriz

127

Ourense

362/32/15/340056

****70423B

Diéguez Macia, Martina

113

Ourense

362/32/15/370008

****43632P

Blanco Fernández, Teresa

127

Ourense

362/32/15/390040

****73302P

Suárez García, Mª Carmen

113

Ourense

362/32/15/410017

****03277W

Domínguez Álvarez, Jaime

113

Ourense

362/32/15/410018

****91628A

González Martínez, Francisco

127

Ourense

362/32/15/420022

****08320

CMVMC Quintela e Buscalque

113

Ourense

362/32/15/430038

****35443F

Rodríguez González, María Teresa

127

Ourense

362/32/15/430043

****02653E

De Dios Marqués, María Dolores

127

Ourense

362/32/15/430044

****86158H

Fernandes Bahia, Manuel Artur

113

Ourense

362/32/15/430061

****16631Q

Lage Cid, Juan Manuel

108

Ourense

362/32/15/430066

****61734D

Gómez Fernández, María Concepción

108

Ourense

362/32/15/430085

****36333

Alfredo Suárez Gil y Otros, S.C.

108

Ourense

362/32/15/430088

****54820H

Rivas Peña, Ángel

108

Ourense

362/32/15/470023

****89436L

Salgado Conde, José Manuel

113

Ourense

362/32/15/480002

****31134Y

González Suárez, José Manuel

127

Ourense

362/32/15/480014

****51282E

Diéguez Gómez, Ana María

127

Ourense

362/32/15/480047

****12395N

Barja Pidal, Javier

113

Ourense

362/32/15/480060

****22582X

Da Silva Alberto, José Manuel

113

Ourense

362/32/15/480071

****75039G

Vázquez Diéguez, Nieves

127

Ourense

362/32/15/490063

****81030L

Rodríguez Gómez, Rober Elvis

108

Ourense

362/32/15/490087

****20095T

Pereiro González, María

108

Ourense

362/32/15/490102

****40786Z

Carballo Álvarez, Manuel

108

Ourense

362/32/15/500047

****11968E

Gallina Virtus, María José

108

Ourense

362/32/15/50021

****58681S

Carballal Lama, Alfonso

108

Ourense

362/32/15/510036

****46995

Sdad. Coop. Agroganadera de A Piuca

108

Ourense

362/32/15/570004

****02966Y

Cortés Gómez, José Luis

113

Ourense

362/32/15/570026

****73672K

Álvarez Álvarez, Óscar

113

Ourense

362/32/15/570027

****55274T

Parente Lorenzo, Mónica

113

Ourense

362/32/15/570030

****41196X

Prieto Pérez, José Ramón

108

Ourense

362/32/15/590043

****54518S

López González, Eduardo

127

Ourense

362/32/15/60028

****75576Q

Garrido López, Sergio

127

Ourense

362/32/15/60044

****16842

Scdad. Coop. Agroganadera Xesteira

108

Ourense

362/32/15/60054

****37052Y

González Morgade, Francisco

127

Ourense

362/32/15/60055

****47666R

Quintas Rodríguez, Ana

127

Ourense

362/32/15/610032

****35805P

Blanco González, Tania

113

Ourense

362/32/15/610033

****31892K

Álvarez Fernández, Juan Manuel

113

Ourense

362/32/15/610034

****13040D

Fernández Arean, Paz

108

Ourense

362/32/15/620096

****75328X

Dafonte Mandianes, Dosinda

127

Ourense

362/32/15/630028

****88255B

Álvarez Prieto, Luis Miguel

127

Ourense

362/32/15/630040

****00851Z

Álvarez Prieto, Pilar

108

Ourense

362/32/15/630064

****22273T

Álvarez Estévez, Ángela

127

Ourense

362/32/15/630067

****26428S

Pérez Alonso, Josefa

113

Ourense

362/32/15/670065

****95725

Rodríguez Jardón y Fernández, S.C.

108

Ourense

362/32/15/670072

****83941D

Muíños Ferreiro, José Manuel

108

Ourense

362/32/15/670080

****17607A

Cabrera López, Eladio

113

Ourense

362/32/15/700038

****28700A

López Arias, José María

127

Ourense

362/32/15/70061

****87463R

Salgado Iglesias, José Luis

106

Ourense

362/32/15/70066

****54928E

Cid Vila, José Antonio

106

Ourense

362/32/15/710009

****26015V

Calvo Vázquez, Benigna

127

Ourense

362/32/15/710011

****23734J

Nieves Rúa, Esperanza

127

Ourense

362/32/15/710014

****28194B

Barrio Rodríguez, María Julia

113

Ourense

362/32/15/710015

****26868L

Prieto Paez, Nicolás

127

Ourense

362/32/15/710036

****16775E

Álvarez López, Manuel

127

Ourense

362/32/15/710050

****11023J

Corcuera Queija, María Natividad

108

Ourense

362/32/15/760008

****72963Z

Fernández Fernández, Purificación

106

Ourense

362/32/15/760057

****28694C

Crespo Vázquez, Camilo

106

Ourense

362/32/15/760060

****11802X

Fernández Gil, José Luis

106

Ourense

362/32/15/760061

****87926S

González Fernández, Nuria

108

Ourense

362/32/15/760062

****10808P

Paz Daparte, Rosa

106

Ourense

362/32/15/760065

****10364D

Paz Vázquez, José

106

Ourense

362/32/15/760071

****50612L

Vázquez Janeiro, Rosa

106

Ourense

362/32/15/760076

****86649S

Cervela Rodríguez, Modesto

108

Ourense

362/32/15/760082

****00112F

Fernández Conde, Manuel

113

Ourense

362/32/15/760084

****36289W

Fernández González, María Isabel

106

Ourense

362/32/15/780045

****28612S

Estévez Gil, Evarista

106

Ourense

362/32/15/780052

****28017H

Rodríguez Carrasco, Remedios

106

Ourense

362/32/15/780112

****87693R

Salgado Corbal, Herminia

106

Ourense

362/32/15/790006

****77178C

Ferro Gallego, José

106

Ourense

362/32/15/820146

****29105W

Rodríguez Colmenero, Manuel

108

Ourense

362/32/15/820161

****45294W

Álvarez Rodríguez, Gumersinda

106

Ourense

362/32/15/830015

****65744V

Feliz Sabin, Ignacio

113

Ourense

362/32/15/840023

****27188K

Arias Rivera, Francisco Javier

113

Ourense

362/32/15/840051

****73722W

Taboas Rivera, José

113

Ourense

362/32/15/840052

****81000N

Domínguez Álvarez, Carlos

108

Ourense

362/32/15/860021

****70272W

Prieto Basalo, Benito

127

Ourense

362/32/15/860067

****48562Q

Isla Rodríguez, Lucinda

127

Ourense

362/32/15/860074

****06086M

Couso Prieto, Margarita

127

Ourense

362/32/15/860102

****73340F

Couso Monedero, Pedro

127

Ourense

362/32/15/860106

****73576J

Escuredo Fernández, Cándida

127

Ourense

362/32/15/860128

****07858Y

Alonso Pérez, Rosa María

127

Ourense

362/32/15/860130

****10862C

Barja Barja, Santiago

127

Ourense

362/32/15/860147

****74936Q

Domínguez Álvarez, María

127

Ourense

362/32/15/860157

****08212A

Seijas Carballedo, Amparo

113

Ourense

362/32/15/860159

****20930L

Vaz Domínguez, María Luisa

127

Ourense

362/32/15/860162

****48659K

Domínguez Couso, Juan

127

Ourense

362/32/15/860166

****10730A

Fernández Fernández, Manuel

127

Ourense

362/32/15/860198

****49608G

García García, María Asunción

113

Ourense

362/32/15/860207

****59849Y

Morilla Brenes, María Isabel

127

Ourense

362/32/15/860218

****99741D

Rodríguez Jares, Catalina

127

Ourense

362/32/15/860231

****59382

Francisco Cortés y Mónica Mancebo S.

127

Ourense

362/32/15/870029

****49166D

García Otero, María Alicia

113

Ourense

362/32/15/870030

****35418M

González Montes, Ángela

113

Ourense

362/32/15/870031

****28369V

Cerviño González, Josefa

106

Ourense

362/32/15/870033

****90315R

Blanco Blanco, José Miguel

113

Ourense

362/32/15/870034

****65934T

Blanco Pérez, Olga

106

Ourense

362/32/15/870035

****01648

Delvezon Agrogandeira, C.B.

106

Ourense

362/32/15/890067

****47901X

Enriquez Casado, Gabriel Francisco

127

Ourense

362/32/15/910010

****23239R

Delgado García, María Carmen

113

Ourense

362/32/15/910041

****33041G

Prieto Luis, José Ángel

108

Ourense

362/32/15/920022

****07184E

Pérez Macia, José Miguel

113

Ourense

362/32/15/920026

****06551S

García Pérez, Jacinta

127

Ourense

362/32/15/920035

****75139Q

Núñez Núñez, David

127

Ourense

362/32/15/920042

****23544Y

Blanco Castaño, Encarnación

127

Ourense

362/32/15/920048

****06143Q

Saquete Fernández, Guillermina

113

Ourense

362/32/15/920059

****62378

Rancho Molina, S.C.

127

Ourense

362/32/15/920065

****34988L

Macia Castro, Iván

127

Ourense

362/32/15/920066

****65311D

Castro Alonso, Ángela

127

Pontevedra

362/36/15/110015

****07529V

Dapena Fernández, Antonio

113

Pontevedra

362/36/15/150062

****15657G

Ferro Mesego, Manuel

106

Pontevedra

362/36/15/160035

****09849S

Fernández Vázquez, Carmen

113

Pontevedra

362/36/15/160158

****12741D

Lorenzo Civeira, Nelida

108

Pontevedra

362/36/15/160169

****24146Y

Jorge Rodríguez, José Luis

108

Pontevedra

362/36/15/160172

****85990

Ganadería Pucho, S.C.

108

Pontevedra

362/36/15/170348

****33800

Monte Cabalar S. Coop. Galega

113

Pontevedra

362/36/15/170491

****96898

Ovino Capelle, S.C.

106

Pontevedra

362/36/15/170494

****20541N

Porto García, Cándido

108

Pontevedra

362/36/15/170515

****58862S

Santos Brea, José Manuel

106

Pontevedra

362/36/15/170517

****52618G

Otero Pereiras, Manuel

113

Pontevedra

362/36/15/170535

****71739N

Gómez Fernández, Mari Cruz

113

Pontevedra

362/36/15/170543

****96494L

Collazo Iglesias, María

106

Pontevedra

362/36/15/180197

****04991X

Miguez Filloy, José

127

Pontevedra

362/36/15/200059

****80602F

García Pedreira, Julia

127

Pontevedra

362/36/15/200080

****85920X

Fernández Méndez, Concepción

127

Pontevedra

362/36/15/200101

****16921A

Castro Batan, Mª Ascensión

106

Pontevedra

362/36/15/200111

****82231A

Cao Oro, Mª José

106

Pontevedra

362/36/15/200116

****04907H

Castro Pallares, Mª Pilar

106

Pontevedra

362/36/15/200127

****75830K

García Miguelez, José Manuel

113

Pontevedra

362/36/15/200138

****81490K

Méndez Negro, María Olga

106

Pontevedra

362/36/15/200150

****57894W

Viñas Quinteiro, Mª Teresa

106

Pontevedra

362/36/15/200177

****41297V

Lois Diéguez, Remedios

106

Pontevedra

362/36/15/200183

****82271C

Vázquez Otero, Manuel

106

Pontevedra

362/36/15/200184

****64508

A Pedriña, S.C.

113

Pontevedra

362/36/15/200188

****15785V

Méndez Segade, David

127

Pontevedra

362/36/15/200204

****13634M

Borrajo Sánchez, Mª Soledad

113

Pontevedra

362/36/15/220001

****70611

CMVMC de San Vicente do Grove

106

Pontevedra

362/36/15/240033

****22316

Fernández y Portela, S.C.

127

Pontevedra

362/36/15/240405

****99559Y

Villanueva Diéguez, Lourdes

106

Pontevedra

362/36/15/240635

****44788

SAT Souto Castro nº 910 XUGA

106

Pontevedra

362/36/15/240651

****21762Z

Barcala Casal, Manuel

106

Pontevedra

362/36/15/240662

****90825D

Gutierrez Vázquez, Gonzalo

127

Pontevedra

362/36/15/240695

****01826L

Gil Crespo, David

127

Pontevedra

362/36/15/30006

****00817Z

Pino González, Diana María

113

Pontevedra

362/36/15/430018

****52851S

Muíños Amoedo, Jesús

108

Pontevedra

362/36/15/470061

****17728M

Porto Juiz, Mª Isabel

106

Pontevedra

362/36/15/470062

****83660Y

Quintana Iglesias, Manuel

106

Pontevedra

362/36/15/470098

****81617X

Aguiar Daparte, Anuncia

106

Pontevedra

362/36/15/470116

****83604V

García Arean, Jesús

106

Pontevedra

362/36/15/470172

****81209Q

Vence González, José

113

Pontevedra

362/36/15/470212

****52960D

Fafian Diéguez, Luisa Victoria

106

Pontevedra

362/36/15/470354

****08757

Camilo Fraga, S.L.

108

Pontevedra

362/36/15/470373

****00071N

Vázquez García, José

106

Pontevedra

362/36/15/470381

****05550

Gandeiría Laura Taboada, S.C.

106

Pontevedra

362/36/15/470393

****12695D

Gallego Fernández, Jesús

106

Pontevedra

362/36/15/470405

****43286V

Cuñarro Fente, Elvito

106

Pontevedra

362/36/15/470406

****04711Y

Calviño Doval, Manuel

106

Pontevedra

362/36/15/470411

****09456J

Paz Bernárdez, Florentino

106

Pontevedra

362/36/15/470414

****49180P

Fernández Blanco, Mª José

106

Pontevedra

362/36/15/470418

****50546B

Vence Vázquez, Alberto

106

Pontevedra

362/36/15/470422

****04920P

García Fernández, Gala

106

Pontevedra

362/36/15/470450

****14560B

Panadeiros Blanco, Manuel

113

Pontevedra

362/36/15/470453

****27899X

Patao Fernández, José

106

Pontevedra

362/36/15/470458

****50930A

Arean Jorge, Gracia Araceli

106

Pontevedra

362/36/15/520064

****90868J

Pena Vidal, Mª Dolores

113

Pontevedra

362/36/15/590231

****22013N

Gómez Mella, Lucinda

106

Pontevedra

362/36/15/590276

****12346M

López Penas, Guadalupe

127

Pontevedra

362/36/15/990001

****08515S

Romeu Carballude, Mª Rosa

127

A Coruña

363/15/15/100105

****05655

Gandeiría Bertomil, S.C.

106

A Coruña

363/15/15/100226

****51803

SAT La Sobreira nº 1062 XUGA

127

A Coruña

363/15/15/260068

****89463L

Lata López, José Antonio

127

A Coruña

363/15/15/260088

****86458G

Couceiro Naveira, Jorge

127

A Coruña

363/15/15/260129

****90545M

Rilo Vázquez, Dolores

127

A Coruña

363/15/15/320036

****09594W

Fernández Abad, María José

106

A Coruña

363/15/15/320057

****01389P

Fandiño Couceiro, Manuel

106

A Coruña

363/15/15/320101

****56938Q

Vázquez Francos, María Flor

106

A Coruña

363/15/15/320127

****09937T

González Lavandeira, Manuel Ángel

106

A Coruña

363/15/15/320128

****77838N

Vázquez Sánchez, Luis Juan

127

A Coruña

363/15/15/320185

****38778W

Mosquera Seoane, Beatriz

127

A Coruña

363/15/15/320219

****83138L

Peteiro Cancelo, Celestino

106

A Coruña

363/15/15/380150

****10323H

Vázquez Barreiro, Edita

127

A Coruña

363/15/15/380202

****37698P

Pazos García, José Ismael

106

A Coruña

363/15/15/450430

****95586R

Flores Antelo, Mercedes

127

A Coruña

363/15/15/450447

****95259L

Carballo Sieira, Miguel

127

A Coruña

363/15/15/450449

****27606P

Trillo Antelo, José Manuel

128

A Coruña

363/15/15/470168

****04028W

Losada García, José Manuel

127

A Coruña

363/15/15/470169

****99256V

Remeseiro Castro, María Luz

127

A Coruña

363/15/15/470218

****35985

Seijas, S.C.

127

A Coruña

363/15/15/470294

****86787

Gandeiría Cabanas, S.C.

127

A Coruña

363/15/15/470296

****40910

Vilardevesa Sociedade Coop. Galega

127

A Coruña

363/15/15/490051

****50826A

Fernández Gudin, Jaime

106

A Coruña

363/15/15/500201

****05825D

Grueiro Romero, José

113

A Coruña

363/15/15/520136

****58291N

Pose Paz, Benito

127

A Coruña

363/15/15/60358

****37402

Lamas Loureiro, S.C.

127

A Coruña

363/15/15/60361

****10141C

Sánchez Lorenzo, Ermitas

127

A Coruña

363/15/15/620181

****51978G

Rodríguez Castelo, Manuel

106

A Coruña

363/15/15/630023

****08600

Gandeiría A Casa Nova, S.C.

106

A Coruña

363/15/15/630060

****19624F

Sánchez Carral, María José

127

A Coruña

363/15/15/660189

****38245

Gandería A Xesteira, S.C.

127

A Coruña

363/15/15/660194

****32547P

López Rúa, Virtudes

127

A Coruña

363/15/15/770374

****93081A

Recarey García, Elena María

106

A Coruña

363/15/15/770375

****33541D

Lires Rial, Juan

106

A Coruña

363/15/15/770471

****81429N

Lois Brenlla, Francisco

106

A Coruña

363/15/15/800058

****93020

Ganadería de Rañon, S.L.

127

A Coruña

363/15/15/800063

****14810C

Zas Fernández, Antonio

106

A Coruña

363/15/15/800066

****12017X

Gómez Vázquez, Esther

128

A Coruña

363/15/15/800130

****95266Z

Estraviz Roade, José Javier

106

A Coruña

363/15/15/800184

****98279A

Corral Morandeira, Jesús

106

A Coruña

363/15/15/800216

****98550D

Santos Rodríguez, Celia

127

A Coruña

363/15/15/800219

****26438

Gandeiría Casa Rico Sociedad Civil

106

A Coruña

363/15/15/800232

****95422K

Santos López, Vicente

127

A Coruña

363/15/15/800242

****82997Q

Fernández Brañas, Federico

128

A Coruña

363/15/15/800247

****75954W

Morandeira Santos, Juan José

106

A Coruña

363/15/15/800260

****0016I

Cisterciense Orden Sta. Mª Sobrado

106

A Coruña

363/15/15/800261

****90468N

Seijas Vázquez, Antonio

127

A Coruña

363/15/15/830077

****11894W

Casal Corral, Daniel

106

A Coruña

363/15/15/830099

****99211S

Bernárdez Estraviz, Luís

106

A Coruña

363/15/15/830105

****62201

Gandeiría Carril, S.C.

106

A Coruña

363/15/15/830170

****11868E

Ferreiro Villamor, María del Carmen

127

A Coruña

363/15/15/870012

****47827V

Pita Alonso, Jaime

127

A Coruña

363/15/15/900014

****86646P

Boado Varela, Susana María

127

A Coruña

363/15/15/900057

****86570R

Costoya Cortés, Luis

127

A Coruña

363/15/15/900061

****05448L

Recioy Recioy, José

127

A Coruña

363/15/15/900094

****61483L

Sánchez Vilariño, José Ángel

106

A Coruña

363/15/15/900121

****81880

Gandeiría Cernadas, S.C.

127

A Coruña

363/15/15/900127

****67356G

Aller Casal, José Manuel

127

Lugo

363/27/15/100259

****61428T

Silvosa Piñeiro, María Carmen

127

Lugo

363/27/15/10177

****25078X

Bello Verdes, José

108

Lugo

363/27/15/10356

****76003X

Rivas SeIváne, María del Carmen

127, 128

Lugo

363/27/15/110021

****75039

Ganadería Laval, S.C.

127

Lugo

363/27/15/110156

****42035Q

Arias Rodríguez, José Manuel

127

Lugo

363/27/15/110178

****38316

Ganadería Fornos, S.C

128

Lugo

363/27/15/110244

****10410L

Díaz Fernández, José Manuel

127

Lugo

363/27/15/110275

****63803

Os Puchos, SAT

106

Lugo

363/27/15/110303

****32633K

Gómez Reija, José Miguel

108

Lugo

363/27/15/140179

****30081

Castedo, S.C.

108

Lugo

363/27/15/140260

****15516L

Fouce Rivas, Julio

106

Lugo

363/27/15/140332

****48577A

Fernández Piñeiro, Juan José

127

Lugo

363/27/15/150222

****55963

Fulieiro, S.C.

127

Lugo

363/27/15/150273

****53273X

Martínez Pernas, Ana María

106

Lugo

363/27/15/150295

****11495C

Díaz Rojo, José Ángel

108

Lugo

363/27/15/160055

****38917Y

Eire Gil, Carmen

113

Lugo

363/27/15/160056

****51466C

González López, Maríano

127

Lugo

363/27/15/160063

****56210X

Costoya González, María Carmen

113

Lugo

363/27/15/160132

****50552

Tascaleiro Sociedad Civil

127

Lugo

363/27/15/160198

****19770P

Gómez González, Milagros

113

Lugo

363/27/15/160203

****64459W

Torres Ferreiro, Rosa

127

Lugo

363/27/15/160220

****23573Q

López López, Ana María

108

Lugo

363/27/15/160228

****55627H

Lovelle Cernadas, Tomás

108, 128

Lugo

363/27/15/160238

****17218D

Guerra Caseiro, José Luis

127

Lugo

363/27/15/160268

****17831R

Torres López, Concepción

127

Lugo

363/27/15/160303

****16974H

Vázquez Suárez, María Isabel

108

Lugo

363/27/15/160315

****20652Q

Torres López, María José

108

Lugo

363/27/15/160352

****55789A

Varela García, José Fernando

113

Lugo

363/27/15/160357

****19309F

Blanco Argiz, María Sol

127

Lugo

363/27/15/160363

****17033P

Fernández Hermida, Manuel

113

Lugo

363/27/15/160376

****20872Y

Pereira Guerra, José Luis

113

Lugo

363/27/15/160403

****79825

Basan Grandes C.

108

Lugo

363/27/15/160405

****17881M

Vázquez Gómez, Olida

108

Lugo

363/27/15/200032

****44661T

Roca Peteiro, José Luis

128

Lugo

363/27/15/200057

****35884

Casa Queixeiro, S.C. (en consti.)

106

Lugo

363/27/15/200088

****61788D

Morandeira Rodríguez, Manuel

106

Lugo

363/27/15/200125

****78922P

Rodríguez Franco, Alberto

106

Lugo

363/27/15/200145

****26862A

Roca Casanova, Bartolome

108

Lugo

363/27/15/200149

****53842G

Carballal Ríos, Manuel

106

Lugo

363/27/15/200175

****51183J

Martínez Viña, María Pilar

106

Lugo

363/27/15/200206

****27692M

Castrillon Sánchez, Carmen

106

Lugo

363/27/15/200228

****54537

Ganadería Previsor, S.C.

106

Lugo

363/27/15/200238

****46086E

López Díaz, José

106

Lugo

363/27/15/200251

****75355Y

Carreira Franco, María Carmen

106

Lugo

363/27/15/200255

****46987A

Loures Roca, José Manuel

128

Lugo

363/27/15/200269

****38148P

Penin Rocha, Ángel

106

Lugo

363/27/15/200273

****68227P

Carballal Seijas, Antonio

106

Lugo

363/27/15/200321

****33724B

Gómez Rivas, José

106

Lugo

363/27/15/200404

****34481

Ganados Casanova, S.C.

106

Lugo

363/27/15/200414

****60816D

Corral Cabado, Julia

106

Lugo

363/27/15/200427

****46924Y

Castro Pena, Jesús

106

Lugo

363/27/15/200464

****28018Y

Espiño Montecelos, José Ángel

108

Lugo

363/27/15/200498

****44212P

López Cabado, Felipe

106

Lugo

363/27/15/200512

****04344

Rebordelo de Baixo, S.C.

106

Lugo

363/27/15/220067

****58314

Seijas Roca, S.C.

108

Lugo

363/27/15/220194

****61861J

Fanego Paz, Juan José

108

Lugo

363/27/15/220253

****73192M

Paz Fanego, María Ángeles

127

Lugo

363/27/15/230026

****49122E

Neira Gómez, Concepción

106

Lugo

363/27/15/230128

****37921L

López Pérez, Carlos

108

Lugo

363/27/15/230339

****28943

Villamayor de Negral, SAT

108

Lugo

363/27/15/240137

****63795

Veigaria, S.C.

127

Lugo

363/27/15/240147

****63373

Ganaderías Ferpar, S.C.

127

Lugo

363/27/15/240168

****70170

Viloira, S.C.

127

Lugo

363/27/15/260294

****32826F

Fernández Cela, Diego

108

Lugo

363/27/15/260327

****44669C

Núñez García, Ana María

113

Lugo

363/27/15/280231

****36403

Ganadería Carabinero, S.C.

108

Lugo

363/27/15/280370

****37860L

Gandoy Díaz, Roberto

108, 128

Lugo

363/27/15/280415

****03057T

Abelaira Casas, José

108

Lugo

363/27/15/280429

****24913Y

Rois Barrio, Luis Miguel

128

Lugo

363/27/15/280461

****19532F

Lenza Carballedo, Manuel

108

Lugo

363/27/15/280527

****34836

Ganadería Turiña, S.C.

106

Lugo

363/27/15/290006

****56326G

Vallejo Paz, Manuel

108

Lugo

363/27/15/30016

****17620G

Guerra García, José

106

Lugo

363/27/15/310023

****43977J

Díaz Losada, Pilar

106

Lugo

363/27/15/310092

****10190

Ganadería Morade, S.C.

127

Lugo

363/27/15/310093

****58788N

Rodríguez Ferreiros, Nelida

106

Lugo

363/27/15/310167

****56893A

Losada Prado, Francisco Javier

127

Lugo

363/27/15/310169

****50431G

Rodríguez Díaz, José Antonio

128

Lugo

363/27/15/310176

****03924

Gandería Puluan, S.C.

127

Lugo

363/27/15/320157

****42881A

Díaz Luaces, Verónica

127

Lugo

363/27/15/320197

****49654W

Pérez Castro, José Manuel

106

Lugo

363/27/15/400032

****64270F

Blanco Prado, José Antonio

108

Lugo

363/27/15/400034

****07882H

Cea García, José Manuel

106

Lugo

363/27/15/400125

****57228A

Pérez López, Arsenio

106

Lugo

363/27/15/400128

****50593H

Pereira Fernández, José Ángel

108

Lugo

363/27/15/400252

****55748R

Escariz Estebo, Isabel

127

Lugo

363/27/15/400253

****46749S

Fernández Quinteiro, Roberto

127

Lugo

363/27/15/400297

****37904W

Estebo Castrelo, Manuel

127

Lugo

363/27/15/40132

****39211R

Fernández Carballedo, José

127

Lugo

363/27/15/410015

****51713N

Arias Figueiras, José Ángel

106

Lugo

363/27/15/410061

****66875A

Blanco Rodríguez, Pablo

127

Lugo

363/27/15/410131

****37807

Carballeiras de Teibel, S.L.

127

Lugo

363/27/15/410135

****71190V

Rajo Moure, Roberto

127, 128

Lugo

363/27/15/420025

****16897X

Rivera Rodríguez, María Carmen

113

Lugo

363/27/15/420121

****77107X

Rodríguez López, Ovidio

113

Lugo

363/27/15/420182

****53147Y

González Pérez, Rosa Mª

127

Lugo

363/27/15/420258

****80401

Sobrado Cela, S.C.

128

Lugo

363/27/15/430012

****16185H

López López, José Manuel

127

Lugo

363/27/15/430162

****60511A

Vázquez Prado, Constantino

127

Lugo

363/27/15/430202

****42412M

Vázquez López, Manuel

106

Lugo

363/27/15/440045

****23149J

Fraga Vidal, José

106

Lugo

363/27/15/440211

****18529Q

García Canto, María Luisa

106

Lugo

363/27/15/440255

****74776

Edrosa Val, S.C.

127

Lugo

363/27/15/440395

****17428L

Barja Folgueira, M. de los Ángeles

128

Lugo

363/27/15/440401

****30144L

Mourelle Varela, María del Pilar

106

Lugo

363/27/15/440407

****44878

Gandeiría Maire, S.C.

106

Lugo

363/27/15/440411

****10307

Gandeiría Braña, S.C.

106

Lugo

363/27/15/440418

****22883T

Vidal Vidal, David

106

Lugo

363/27/15/440470

****04609

A Tolda SAT nº 1256 XUGA

127

Lugo

363/27/15/460049

****45127Y

González Tellado, Manuel

106

Lugo

363/27/15/460158

****62884R

López Huerta, Jesús

127

Lugo

363/27/15/460181

****37286

Ganadería Lenza, S.C.

108

Lugo

363/27/15/460189

****48278A

Castro López, Carlos

108

Lugo

363/27/15/460197

****34786

Ganadería Domínguez Barreiro, S.C.

127

Lugo

363/27/15/470115

****19631

SAT Cabe 1278 XUGA

108

Lugo

363/27/15/490016

****36908K

Vázquez López, Manuel

108

Lugo

363/27/15/490071

****27012

Enriq y Clara, S.C.

127

Lugo

363/27/15/540041

****66843G

Moiron Bouso, José Antonio

128

Lugo

363/27/15/550192

****48603Q

Bello Rodríguez, María Dolores

127

Lugo

363/27/15/570236

****21275H

Torres López, José Manuel

106

Lugo

363/27/15/570249

****55426P

Somoza Prado, Eloy

106

Lugo

363/27/15/570320

****20771F

López Méndez, Teresa

106

Lugo

363/27/15/570372

****18821W

López Rodríguez, Rocío

127

Lugo

363/27/15/570391

****18872F

López López, María Pilar

128

Lugo

363/27/15/570420

****22733G

Sánchez López, Jesús

106

Lugo

363/27/15/570490

****62219Q

Ponton Rigueiro, Luis

127

Lugo

363/27/15/570500

****53873L

López López, Sara

108

Lugo

363/27/15/570510

****23667H

González Folgueiras, M. Sira

127

Lugo

363/27/15/570533

****54191S

Alvaredo López, Antonio

127

Lugo

363/27/15/580161

****19257R

Rodríguez Vázquez, Rosa María

128

Lugo

363/27/15/580170

****65269F

López Díaz, José Antonio

106

Lugo

363/27/15/580174

****16040G

Soaz Rojo, José Antonio

106

Lugo

363/27/15/580189

****90873

Granxa Rodesinde, S.L.

106

Lugo

363/27/15/580232

****19862

Finca Trasmonte, S.C.

106

Lugo

363/27/15/580262

****70420

Sociedad Coop. Galega Val de Muiños

127

Lugo

363/27/15/580266

****47806

Ganados Moreiras, S.C.

127, 128

Lugo

363/27/15/580272

****21686

Recon SAT 1269 XUGA

106

Lugo

363/27/15/580279

****15218X

López Guerreiro, Edita Clara

106

Lugo

363/27/15/580290

****71051Q

Expósito Parada, Manuel Alberto

106

Lugo

363/27/15/580291

****64524K

Fernández López, Moisés

108

Lugo

363/27/15/580298

****49513

Teijeiro y Rodríguez, S.C.

127

Lugo

363/27/15/580307

****72079D

González Rodríguez, José Iván

106

Lugo

363/27/15/580312

****12832

Juan de Forcados, S.C.

127

Lugo

363/27/15/590106

****11727

Ganadería López Lampaza, S.C.

106

Lugo

363/27/15/600133

****64777P

Varela Blanco, María Luz

106

Lugo

363/27/15/600158

****18102L

Poyan Ramos, Segundo

128

Lugo

363/27/15/600168

****18091P

Rodríguez Fontao, María Teresa

113

Lugo

363/27/15/600169

****45130Y

Abelairas Vázquez, Marcos

108

Lugo

363/27/15/600176

****21031G

Otero Otero, Elía

127

Lugo

363/27/15/600188

****19702D

Ramos López, José Antonio

106

Lugo

363/27/15/600195

****35827

Diéguez Expósito Sociedad Civil

108

Lugo

363/27/15/600308

****22317W

López Varela, Antonio

106

Lugo

363/27/15/60198

****06846V

López Medin, Eloy

127

Lugo

363/27/15/60235

****58563

Ganadería Gómez, S.L.

127

Lugo

363/27/15/620027

****36148

Perico, S.C.

108

Lugo

363/27/15/650415

****78429K

Gato Castro, Óscar

106

Lugo

363/27/15/650595

****43613

Pazo Coira, S.C.

127, 128

Lugo

363/27/15/650644

****56342C

Chao González, Ana

106

Lugo

363/27/15/650687

****21785

Crisanto SAT nº 1306 XUGA

106

Lugo

363/27/15/650697

****88901

Daniberto, SAT

106

Lugo

363/27/15/650704

****71644K

Pena Miragaya, Mari Luz

106

Lugo

363/27/15/650761

****44515S

Otero Corral, Tomás

106

Lugo

363/27/15/670169

****49572N

Gallego Becerra, José Isaac

127

Lugo

363/27/15/670269

****60265G

Fernández Díaz, María Asunción

127

Lugo

363/27/15/70102

****71875E

Martínez Pérez, Marta

128

Lugo

363/27/15/80042

****63220M

Pérez López, José

127

Lugo

363/27/15/80053

****70463A

Ramudo Fernández, Eva

106

Lugo

363/27/15/80089

****70079

Granja A Pedreira, S.C.

108

Lugo

363/27/15/90069

****19529C

Fernández Nuñez, Manuel

127

Lugo

363/27/15/90107

****71332Q

Mazaira Vázquez, Ramón

127

Lugo

363/27/15/90127

****12149L

Miguez Santeiro, María del Carmen

108

Lugo

363/27/15/90140

****86662M

Oliveira González, Ana Belén

127

Lugo

363/27/15/90150

****31361L

Liste Villaverde, Josefina

108

Lugo

363/27/15/90202

****08333Z

Pérez Bugueiro, Nieves

127

Lugo

363/27/15/90203

****20797T

Novoa Novoa, Ana

108

Lugo

363/27/15/90218

****67879

Vázquez Castro, S.C.

108

Ourense

363/32/15/200013

****00033R

Couto Pérez, Estrella

127

Ourense

363/32/15/440057

****74060F

Álvarez Fernández, Fernando

128

Ourense

363/32/15/610040

****50000M

Reboredo López, M. Ermitas

113

Ourense

363/32/15/610050

****98913P

Pérez Pousa, Josefa

113

Ourense

363/32/15/610053

****07049K

Guerra Castro, Rosa

108

Pontevedra

363/36/15/160142

****27638W

Gil Pousa, Luis Sinesio

127

Pontevedra

363/36/15/160148

****64334

Casa de Neira, S.C.

127

Pontevedra

363/36/15/160149

****39435

Ganadería Pousa, S.C.

127

Pontevedra

363/36/15/160162

****87490Q

Fernández Fernández, Amadeo

108

Pontevedra

363/36/15/170304

****66468P

Senin Rendo, Eva María

127

Pontevedra

363/36/15/170401

****41308

Gandeiría Ramos, S.C.

127

Pontevedra

363/36/15/170413

****03872H

Novo Pérez, José Manuel

127

Pontevedra

363/36/15/170536

****51996A

Otero Durán, Alfonso José

127

Pontevedra

363/36/15/180136

****65166

Gandería Fausto, S.C.

108

Pontevedra

363/36/15/180159

****96633

Gandeiría de la Fuente, S.C.

127

Pontevedra

363/36/15/200029

****19414R

Veiga Carballal, Elida

128

Pontevedra

363/36/15/200035

****18171G

Alonso Rodríguez, Avelino

128

Pontevedra

363/36/15/200109

****93854W

Mejuto Carballal, José

127

Pontevedra

363/36/15/200132

****01246Z

Castro Pallares, Mª Luisa

127

Pontevedra

363/36/15/200139

****14583B

Oro Trastoy, José Ángel

106

Pontevedra

363/36/15/200145

****82535P

Mazas Sanmartín, Mª Luz

127

Pontevedra

363/36/15/200161

****09279C

Negro García, Digna

106

Pontevedra

363/36/15/200200

****62338

Granxa Carmelita, S.C.

127

Pontevedra

363/36/15/200202

****17666G

Pereiro Montoto, Isabel

128

Pontevedra

363/36/15/200203

****12393Y

Varela Torreiro, José

127

Pontevedra

363/36/15/240207

****99612J

Vilariño Brea, Carmen

127

Pontevedra

363/36/15/240289

****80626P

Pol González, Susana

113

Pontevedra

363/36/15/240338

****18419Y

García Presas, Enrique

127

Pontevedra

363/36/15/240392

****03467G

Arca Casal, Manuel

127

Pontevedra

363/36/15/240436

****17795

Saldoiro, S.C.

127

Pontevedra

363/36/15/240458

****12896A

González Gil, Mª Elisa

127

Pontevedra

363/36/15/240516

****12793S

Acevedo López, Mari Luz

128

Pontevedra

363/36/15/240525

****80035S

Abeledo López, Mª del Carmen

127

Pontevedra

363/36/15/240528

****01278

Gandeiría Casasoa, S.C.

106

Pontevedra

363/36/15/240600

****09790W

Castro Casal, Carmen

127

Pontevedra

363/36/15/240608

****81420C

Lamela Casal, Mª Paz

127

Pontevedra

363/36/15/240642

****62320

Ganadería Lorenzo, S.C.

127

Pontevedra

363/36/15/240653

****85610

Ganadería Otero Fondevila, S.C.

127, 128

Pontevedra

363/36/15/240656

****81674K

Doval López, María

127

Pontevedra

363/36/15/240657

****24770D

Quintana García, José Mario

106

Pontevedra

363/36/15/240677

****21943B

González Alvarellos, Dolores

127

Pontevedra

363/36/15/240683

****89708

Gandeiría Rivera, S.L.

127

Pontevedra

363/36/15/240684

****24860F

Hermida Blanco, Rosa María

127

Pontevedra

363/36/15/240688

****82169X

Rodríguez Reboredo, Emilio

127

Pontevedra

363/36/15/240699

****02841E

Ribeiro Jorge, Luis

113

Pontevedra

363/36/15/240703

****01047

Casa Rubén, S.C.

106

Pontevedra

363/36/15/470029

****83266A

García Jorge, Mª del Carmen

127

Pontevedra

363/36/15/470040

****15261A

Lamazares Cortés, José

108

Pontevedra

363/36/15/470049

****90016M

Somoza Calviño, José Manuel

106

Pontevedra

363/36/15/470059

****82351

Gandería Gaio, S.C.

106

Pontevedra

363/36/15/470090

****80922M

García González, José Manuel

106

Pontevedra

363/36/15/470121

****02789Q

Diéguez Diéguez, Roberto

128

Pontevedra

363/36/15/470131

****92361

Gandeiría Venerando, S.C.

106

Pontevedra

363/36/15/470156

****13537T

González Varela, Mónica

127

Pontevedra

363/36/15/470160

****14016L

Lois Cervelo, Amable

108

Pontevedra

363/36/15/470167

****27088T

Vales Porto, Ramón

106

Pontevedra

363/36/15/470203

****09392H

Ratón Vales, Concepción

108

Pontevedra

363/36/15/470215

****80934

Gandeiría Polego, S.C.

127

Pontevedra

363/36/15/470217

****00054H

Daparte Daparte, Ireneo

106

Pontevedra

363/36/15/470227

****58310

SAT Val de Camba

127

Pontevedra

363/36/15/470237

****18749Z

Arean Soengas, Monserrat

106

Pontevedra

363/36/15/470239

****18991

Ganadería Margarita, S.C.

106

Pontevedra

363/36/15/470254

****04072X

Fernández García, Santiago

108

Pontevedra

363/36/15/470262

****16464Y

López Dabouza, Rosario

108

Pontevedra

363/36/15/470310

****15286R

García Presas, Francisco Javier

106

Pontevedra

363/36/15/470316

****09427F

Dafonte Fernández, Carlos

108

Pontevedra

363/36/15/470320

****12668M

Fernández Diéguez, Mª Jesús

106

Pontevedra

363/36/15/470351

****64516

Gandería Carrala, S.C.

108

Pontevedra

363/36/15/470367

****96484

Gandería Cachanete, S.C.

106

Pontevedra

363/36/15/470370

****19379

Ganadería Casa Paneiro, S.C.

128

Pontevedra

363/36/15/470376

****12698N

Hermida Méndez, Manuel

106

Pontevedra

363/36/15/470380

****64508

Gandería Charo Cangado, S.C.

108

Pontevedra

363/36/15/470392

****93451C

Otero Ferreiro, Mª Luisa

106

Pontevedra

363/36/15/470398

****77998V

Pérez Fernández, Óscar

106

Pontevedra

363/36/15/470400

****04796E

Vázquez Failde, Telmo

108

Pontevedra

363/36/15/470407

****25616G

Regueira Vence, Carlos

113

Pontevedra

363/36/15/470408

****80950X

Pardo Vence, Cándido

127

Pontevedra

363/36/15/470410

****02758P

Villanueva Fernández, Amadora

105, 113

Pontevedra

363/36/15/470416

****52961X

Fafian Diéguez, Perfiden Lides

106

Pontevedra

363/36/15/470417

****09465E

López Fernández, José

106

Pontevedra

363/36/15/470421

****12708E

Diéguez Méndez, José

106

Pontevedra

363/36/15/470438

****38148

Ganadería Rubio Calviño, S.C.

106

Pontevedra

363/36/15/470448

****02775W

Paz Ledo, Virginia

113

Pontevedra

363/36/15/470452

****53748G

Mato Pérez, Ana María

113

Pontevedra

363/36/15/470459

****88947V

García Vence, Ana María

127

Pontevedra

363/36/15/470469

****37645

Avícola Vence, S.C.

127

Pontevedra

363/36/15/470470

****37637

Gandeiría Conde Cuñarro, S.C.

127

Pontevedra

363/36/15/470480

****27562

Diéguez Paz, S.C.

106

Pontevedra

363/36/15/520101

****16958K

Suárez García, Mª Jesús

113

Pontevedra

363/36/15/520135

****82105S

Amil González, Luis

106

Pontevedra

363/36/15/520148

****15115Z

Rodríguez Pereira, Rosa Mª

127

Pontevedra

363/36/15/520210

****55930N

García Montero, Mª Celia Josefina

127

Pontevedra

363/36/15/520266

****29390W

Cejo Ferreiro, Luis

127

Pontevedra

363/36/15/520280

****83062Y

Lamazares López, José

127

Pontevedra

363/36/15/520308

****15557H

Doval Cachafeiro, Alberto

108

Pontevedra

363/36/15/520372

****28156

Gandeiría Ponte, S.C.

127

Pontevedra

363/36/15/520395

****82928X

Miguez Canabal, María

108

Pontevedra

363/36/15/520415

****23214V

Canabal Lazara, Alfredo

108

Pontevedra

363/36/15/520426

****13072H

Rey Méndez, Mª Cruz

113

Pontevedra

363/36/15/520445

****85019

Vilar, S.C.

127

Pontevedra

363/36/15/590270

****11029E

Carreira Vázquez, Mª Luisa

127

Pontevedra

363/36/15/590277

****08360K

García Rial, Julia

127

Pontevedra

363/36/15/590285

****83499Y

Vilanova Torres, Beatriz

127

Pontevedra

363/36/15/590287

****99345E

Pérez Vázquez, Manuel Luis

127

Pontevedra

363/36/15/590288

****09149

Ganadería Reboredo, S.L.

127

Pontevedra

363/36/15/590290

****09596S

Orza Santiso, Manuel

127

Pontevedra

363/36/15/590310

****83186S

Guerra Villamayor, Manuel

106

Lugo

364/27/15/180158

****14728X

Alonso Arias, Ana Rosa

111

Lugo

364/27/15/180276

****55710D

López Linares, Rosario

111

Lugo

364/27/15/340090

****76546R

Díaz Fernández, José Antonio

111

A Coruña

366/15/15/260128

****31506K

Lata Rodríguez, Iván

108, 112

A Coruña

366/15/15/320153

****96561A

López Ansede, Juan Francisco

106

A Coruña

366/15/15/320206

****25969R

Vázquez Fernández, Antonia

106

A Coruña

366/15/15/320209

****17705V

Calvo Paredes, José Antonio

106

A Coruña

366/15/15/390085

****91802

Granxas de Lousada, S.C.

106

A Coruña

366/15/15/700093

****95316B

Fernández Armada, Francisco

112

A Coruña

366/15/15/70188

****51956M

Pais Serrano, José

106

A Coruña

366/15/15/710114

****83580R

Ben García, Iván

106

A Coruña

366/15/15/710117

****63626B

González Sanles, Dolores

106

A Coruña

366/15/15/880206

****39056D

Grille Negreira, Mariña

106

A Coruña

366/15/15/880207

****42369D

Liñares Rey, José Antonio

106

A Coruña

366/15/15/920316

****37980

CMVMC de Montecelos

106

Lugo

366/27/15/120111

****60707D

Alba Regueiro, J. Claudino

108

Lugo

366/27/15/170091

****15778W

Teijeira Jurjo, Carmen

126

Lugo

366/27/15/170093

****56156W

Rodríguez Rodríguez, Mª Concepción

108

Lugo

366/27/15/200296

****01852G

Cabado Uriz, María Edigna Pilar

106

Lugo

366/27/15/200393

****32143B

Vázquez Ceide, Hermesinda

106

Lugo

366/27/15/200514

****39153

MVMC de Carballo

108

Lugo

366/27/15/240142

****58436M

Gallego López, Carlos

108

Lugo

366/27/15/250046

****96334B

Pigueiras López, Ana Belén

112

Lugo

366/27/15/260286

****32825Y

Piñeiro Díaz, Carlos

126

Lugo

366/27/15/280156

****54078X

Regueiro Real, José Ángel

112

Lugo

366/27/15/330069

****52186G

Camba Reigosa, Abel

112

Lugo

366/27/15/330077

****56949T

Seijas Trastoy, María Carmen

112

Lugo

366/27/15/330101

****35348W

Trastoy Reigosa, José

112

Lugo

366/27/15/330132

****95434P

Barro Iravedra, Manuel

112

Lugo

366/27/15/330141

****95093Q

García Camba, María Carmen

126

Lugo

366/27/15/390005

****41609

Casa do Alcalde, S.C.

106

Lugo

366/27/15/390192

****21054

SAT Torre de Arcos

106

Lugo

366/27/15/420315

****77069H

Villar Darriba, Eva

108

Lugo

366/27/15/440455

****69080X

Bouza Eiras, Josefa

106

Lugo

366/27/15/470100

****65358G

Peralta Casas, Mario

112

Lugo

366/27/15/550152

****18559A

Muñoz López, Consuelo

126

Lugo

366/27/15/550153

****22083K

Roman Pardo, José Alberto

126

Lugo

366/27/15/560003

****18367

Campo Barrera, S.C.

126

Lugo

366/27/15/570516

****47788

Caxigueiro, S.C.

112

Lugo

366/27/15/580333

****72176

S.L.U., Ganado de Lemos

106

Lugo

366/27/15/590111

****79867W

Marcos Núñez, Gemma Estefanía

112

Lugo

366/27/15/600288

****82745V

Jiménez Horwitz, María Teresa

106

Lugo

366/27/15/60078

****19539Z

Eiranova Abelleira, Emilia

112

Lugo

366/27/15/60182

****26911A

Fernández Telo, Eladio

126

Lugo

366/27/15/60196

****36066L

Bolaño Pérez, Jorge

112

Lugo

366/27/15/620079

****08020P

Lago Gancedo, Óscar

126

Lugo

366/27/15/620103

****16659W

Fontal Fernández, Antonio

112

Lugo

366/27/15/620107

****66429P

Anguez Grases, Jorge

108

Lugo

366/27/15/620115

****41056

Carronzo, S.C.

108

Lugo

366/27/15/630087

****93253Q

Casabella Castro, Rafael

112

Lugo

366/27/15/640030

****69872C

Díaz Cervo, Eva María

106

Lugo

366/27/15/650083

****78033Q

Seoane Prado, Gonzalo

112

Lugo

366/27/15/650735

****34458

Covaqui, S.L.

106

Lugo

366/27/15/650784

****78991

Monte da Torre, S.C.

112

Lugo

366/27/15/660039

****92139W

Salgueiro Balsa, Servando

112

Lugo

366/27/15/660054

****69397M

Salgueiro Balsa, María del Carmen

106

Ourense

366/32/15/10024

****78196

CMVMC Penamá 16

106

Ourense

366/32/15/10025

****86314

CMVMC de Seoane

106

Ourense

366/32/15/10038

****56727G

González Rodríguez, Lois

106

Ourense

366/32/15/160027

****38857

Cacheniñas, S.L.

126

Ourense

366/32/15/160028

****33486

Curvaceira, S.L.

126

Ourense

366/32/15/210021

****22455E

García Castro, Rosa

126

Ourense

366/32/15/240067

****01138W

Fernández Pérez, María del Carmen

106

Ourense

366/32/15/300010

****38863

Cachenas do Xurés, S.C.

108

Ourense

366/32/15/340038

****31039A

Fernández Vicente, Beatriz

126

Ourense

366/32/15/420022

****08320

CMVMC Quintela e Buscalque

108

Ourense

366/32/15/430044

****86158H

Fernandes Bahia, Manuel Artur

108

Ourense

366/32/15/430061

****16631Q

Lage Cid, Juan Manuel

108

Ourense

366/32/15/430066

****61734D

Gómez Fernández, María Concepción

108

Ourense

366/32/15/430088

****54820H

Rivas Peña, Ángel

108

Ourense

366/32/15/470023

****89436L

Salgado Conde, José Manuel

108

Ourense

366/32/15/480051

****66148

Granxa A Entretinada, S.C.

126

Ourense

366/32/15/480059

****36214

Agrofrieiras, S.L.

126

Ourense

366/32/15/480061

****72752K

Fernández López, Miguel Ángel

126

Ourense

366/32/15/50021

****58681S

Carballal Lama, Alfonso

126

Ourense

366/32/15/510036

****46995

Sdad. Coop. Agroganadera de A Piuca

126

Ourense

366/32/15/560006

****14138

A Quinta, S.C.

108

Ourense

366/32/15/660009

****45463M

Vázquez Fernández, José Ramón

108

Ourense

366/32/15/670072

****83941D

Muíños Ferreiro, José Manuel

108

Ourense

366/32/15/690019

****17580

Coto San Cibrao Cima da Costa

108

Ourense

366/32/15/740023

****91511

Lagar de Sabariz, S.L.

112

Ourense

366/32/15/760072

****47906

Ganadería Cabana, S.C.

108

Ourense

366/32/15/780165

****53406F

López Blanco, Lisardo

108

Ourense

366/32/15/830044

****25423T

Hernandez Pablos, Domingo

126

Ourense

366/32/15/860207

****59849Y

Morilla Brenes, María Isabel

126

Ourense

366/32/15/860229

****25522

Ganadería Herrera, S.C.

126

Ourense

366/32/15/870030

****35418M

González Montes, Ángela

106

Ourense

366/32/15/870034

****65934T

Blanco Pérez, Olga

106

Ourense

366/32/15/870035

****01648

Delvezon Agrogandeira, C.B.

106

Pontevedra

366/36/15/120033

****00865M

Alonso Lorenzo, Mercedes

112

Pontevedra

366/36/15/120038

****81327X

Rosendo García, Juan Carlos

112

Pontevedra

366/36/15/170348

****33800

Monte Cabalar S. Coop. Galega

126

Pontevedra

366/36/15/220001

****70611

CMVMC de San Vicente do Grove

106

Pontevedra

366/36/15/30006

****00817Z

Pino González, Diana María

106

Pontevedra

366/36/15/470418

****50546B

Vence Vázquez, Alberto

106

Lugo

367/27/15/470100

****65358G

Peralta Casas, Mario

108

Ourense

367/32/15/160027

****38857

Cacheniñas, S.L.

108

Ourense

367/32/15/420037

****85982S

Fernández Rodríguez, Lidia

108

Ourense

367/32/15/660009

****45463M

Vázquez Fernández, José Ramón

108

Ourense

367/32/15/760072

****47906

Ganadería Cabana, S.C.

108

Lugo

368/27/15/170093

****56156W

Rodríguez Rodríguez, Mª Concepción

108

Lugo

368/27/15/580333

****72176

S.L.U., Ganado de Lemos

108

Ourense

368/32/15/560006

****14138

A Quinta, S.C.

129

Ourense

369/32/15/210013

****80417Q

Afonso Fernández, Lucía

115

Lugo

370/27/15/560003

****18367

Campo Barrera, S.C.

119

Lugo

370/27/15/650630

****62045J

Cuba Cendan, Misael

119

Lugo

371/27/15/620073

****75335D

Lago Gancedo, Rocío

119

(100) O solicitante incumpre o criterio de elixibilidade de recibir aconsellamento específico.

(101) O solicitante incumpre o criterio de elixibilidade de non aplicar lodos de depuradora na integridade da superficie da explotación.

(102) O solicitante incumpre o requisito de beneficiario de ser titular dunha explotación.

(105) O solicitante desiste da súa solicitude.

(106) O solicitante non acada a puntuación necesaria para acceder á axuda (concorrencia competitiva), o punto de corte estableceuse en 0 puntos e menos de 3,095 % de superficie declarada de pastos arbustivos e arborizados sobre a superficie total da explotación.

(108) O solicitante incumpre o compromiso de manter a carga gandeira entre 0,7 e 2 UGM/ha.

(109) O solicitante incumpre o compromiso do artigo 65.e) ou 70.f) da Orde do 10 de marzo de 2015, relativo ao % de millo e outros cultivos.

(110) O solicitante incumpre o compromiso do artigo 75.1.b) ou 83.1.b) ou 88.1.b) da Orde do 10 de marzo de 2015, relativo á inscrición no rexistro de operadores.

(111) O solicitante incumpre o compromiso do artigo 55.1 da Orde do 10 de marzo de 2015, relativo ao mantemento dun mínimo de 100 colmeas (...) distribuídas polo menos en dous colmeares.

(112) O solicitante incumpre o compromiso do artigo 60.1 da Orde do 10 de marzo de 2015, relativo a dispor de máis de 5 UGM primables dunha ou varias razas en perigo de extinción.

(113) O solicitante incumpre o compromiso do artigo 65.1.a) ou 70.1.a) da Orde do 10 de marzo de 2015, relativo a dispor dun mínimo de 10 hectáreas de superficie forraxeira.

(115) O solicitante incumpre o compromiso do artigo 83.1.f) ou 88.1.f) da Orde do 10 de marzo de 2015, relativo a manter un mínimo de 80 colmeas.

(116) O solicitante incumpre o compromiso do artigo 65.e) da Orde do 10 de marzo de 2015, relativo á porcentaxe de millo e outros cultivos forraxeiros (distintos de prados de menos de 5 anos) respecto da superficie forraxeira da explotación.

(119) O solicitante incumpre o compromiso do artigo 83.1.c) ou 88.1.c) da Orde do 10 de marzo de 2015, relativo a obter a certificación da produción agraria como ecolóxica de acordo co Regulamento (CE) 834/2007 do Consello, do 28 de xuño.

(121) O solicitante incumpre incumpre o punto B.5.c) 2º do anexo I da Orde do 10 de marzo de 2015, relativo á inscrición/certificación do libro xenealóxico da raza.

(122) O solicitante incumpre o artigo 65.1.f) ou 70.1.g) da Orde do 10 de marzo de 2015, relativo ao % de pastoreo.

(123) O solicitante incumpre o artigo 70.1.e) da Orde do 10 de marzo de 2015, relativo á clasificación zootécnica da explotación.

(125) A solicitude de axuda non se axusta ao establecido na Orde do 16 de decembro de 2015 pola que se modifica a Orde do 10 de marzo de 2015, pola que se suprime o réxime de axuda á produción integrada.

(126) O solicitante incumpre o artigo 60.4 da Orde do 10 de marzo de 2015, no relativo á participación no programa de mellora xenética da raza.

(127) O solicitante incumpre o artigo 65.1.d) ou 70.1.d) da Orde do 10 de marzo de 2015, no relativo á implantación de cultivos nas superficies con pendentes superiores ao 10 %.

(128) O solicitante incumpre o artigo 70.1.e) da Orde do 10 de marzo de 2015, no relativo á porcentaxe de animais de máis de 12 meses de razas de vacún de leite.

(129) O solicitante incumpre os requisitos recollidos na sección 3ª da Orde do 10 de marzo de 2015, no relativo á superficie indemnizable.