Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 28 Xoves, 11 de febreiro de 2016 Páx. 4923

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 4 de Pontevedra

EDICTO (619/2015).

Alberto López Luengo, secretario do Xulgado do Social número 4 de Pontevedra, fago saber que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido por instancia de Ricardo Carballa Area contra Acintia Servicios, S.L., Altadium, S.L., Subdelegación do Goberno, en reclamación por salarios Tram. Cargo. Estado, rexistrado co número salarios Tramit. Cargo Estado 619/2015 acordouse, en cumprimento do que dispón o artigo 59 da LXS, citar a Acintia Servicios, S.L., Altadium, S.L., en ignorado paradoiro, co fin de que compareza o día 10.3.2016, ás 11.15 horas, no andar 1, sala 6, Edif. Audiencia, para a celebración dos actos de conciliación e, se é o caso, xuízo. Poderá comparecer persoalmente ou mediante persoa legalmente apoderada, e que deberá acudir con todos os medios de proba de que intente valerse, coa advertencia de que é única convocatoria e que os ditos actos non se suspenderán por falta inxustificada de asistencia.

Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

En caso de que pretenda comparecer ao acto do xuízo asistido de avogado ou representado tecnicamente por graduado social colexiado, ou representado por procurador, porá esta circunstancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para o xuízo, con obxecto de que, trasladada tal intención ao demandante, poida este estar representado tecnicamente por graduado social colexiado, ou representado por procurador, designar avogado noutro prazo igual ou solicitar a súa designación a través da quenda de oficio. A falta de cumprimento destes requisitos supón a renuncia da parte ao dereito de valerse no acto de xuízo de avogado, procurador ou graduado social colexiado.

E, para que sirva de citación a Acintia Servicios, S.L., Altadium, S.L., expídese a presente cédula para a súa publicación no Diario Oficial Galicia e colocación no taboleiro de anuncios.

Pontevedra, 19 de xaneiro de 2016

O secretario xudicial