Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 38 Xoves, 25 de febreiro de 2016 Páx. 7041

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 18 de febreiro de 2016, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se nomean os tribunais cualificadores do concurso-oposición para o ingreso en diversas categorías de persoal estatutario, convocado pola Resolución do 17 de xuño de 2015.

Mediante Resolución desta dirección xeral do 17 de xuño de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 121, do 30 de xuño) convocouse concurso-oposición para o ingreso en diversas categorías de persoal estatutario sanitario, diplomado e de formación profesional.

Na súa base sétima disponse que os tribunais cualificadores do concurso-oposición serán nomeados pola autoridade convocante cunha antelación mínima dun mes ao da data de realización das probas; para este efecto publicarase a oportuna resolución no Diario Oficial de Galicia.

De conformidade coa antedita base, esta dirección, como órgano convocante do proceso

ACORDA:

Primeiro. Nomear os membros dos tribunais, titulares e suplentes, que xulgarán o proceso selectivo para o ingreso nas categorías de enfermeiro/a especialista en obstetricia e xinecoloxía, fisioterapeuta, logopeda, terapeuta ocupacional, técnico/a superior en Anatomía Patolóxica e Citoloxía, técnico/a superior en Hixiene Bucodental, técnico/a superior en Imaxe para o Diagnóstico, técnico/a superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico, técnico/a superior en Radioterapia, técnico/a en Coidados Auxiliares de Enfermaría e técnico/a en Farmacia, convocado por Resolución do 17 de xuño de 2015 e que aparecen relacionados no anexo desta resolución.

Segundo. Declarar de aplicación a este proceso as normas de funcionamento e actuación dos tribunais e do persoal colaborador negociadas e aprobadas na Mesa Sectorial de Sanidade do 12 de febreiro de 2016, publicadas á disposición das persoas interesadas na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es).

Terceiro. Esta resolución producirá os seus efectos a partir do mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 18 de febreiro de 2016

Margarita Prado Vaamonde
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO

Enfermeiro/a especialista en obstetricia-xinecoloxía

Presidente titular

Sampedro Morandeira, José Luis

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Secretario titular

González Figueras, Ramón

Persoal estatutario diplomado sanitario

Enfermeiro especialista en obstetricia-xinecoloxía

Vogal titular

García Atalaya, Mª Soledad

Persoal estatutario diplomado sanitario

Enfermeira especialista en obstetricia-xinecoloxía

Vogal titular

Iglesias Casas, Susana

Persoal estatutario diplomado sanitario

Enfermeira especialista en obstetricia-xinecoloxía

Vogal titular

Piñón Díaz, Mª Josefa

Persoal estatutario diplomado sanitario

Enfermeira especialista en obstetricia-xinecoloxía

Presidente suplente

Martínez Blanco, Ramón

Persoal funcionario do corpo superior de Administración da Xunta de Galicia

Secretario suplente

Cotón García, José Manuel

Persoal estatutario diplomado sanitario

Enfermeiro especialista en obstetricia-xinecoloxía

Vogal suplente

Alonso Martínez, Natalia

Persoal estatutario diplomado sanitario

Enfermeira especialista en obstetricia-xinecoloxía

Vogal suplente

Cajigal Leonett, Diolitza

Persoal estatutario diplomado sanitario

Enfermeira especialista en obstetricia-xinecoloxía

Vogal suplente

Sousa Vila, Sara

Persoal estatutario diplomado sanitario

Enfermeira especialista en obstetricia-xinecoloxía

Fisioterapeuta

Presidenta titular

Rodríguez Cabo, Esperanza

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Secretario titular

Martínez Pérez, Javier

Persoal estatutario diplomado sanitario

Fisioterapeuta

Vogal titular

Fernández Alonso, Juan Pedro

Persoal estatutario diplomado sanitario

Fisioterapeuta

Vogal titular

Frieiro Novoa, Alfonso

Persoal estatutario diplomado sanitario

Fisioterapeuta

Vogal titular

Gallego Conde, Sonia

Persoal estatutario diplomado sanitario

Fisioterapeuta

Presidente suplente

González Fernández, Jorge

Persoal funcionario do corpo superior de Administración da Xunta de Galicia

Secretario suplente

Fernández Piñón, José Enrique

Persoal estatutario diplomado sanitario

Fisioterapeuta

Vogal suplente

Fuentes Quiroga, Lidia

Persoal estatutario diplomado sanitario

Fisioterapeuta

Vogal suplente

González Moldes, José Manuel

Persoal estatutario diplomado sanitario

Fisioterapeuta

Vogal suplente

Rodrigues Gomes, Ricardo Miguel

Persoal estatutario diplomado sanitario

Fisioterapeuta

Logopeda

Presidente titular

Morán Losada, Francisco

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Secretaria titular

Oubiña Cacabelos, Araceli

Persoal estatutario diplomado sanitario

Logopeda

Vogal titular

Bueno Herrera, Francisco Javier

Persoal estatutario diplomado sanitario

Logopeda

Vogal titular

Cabo Varela, Irma

Persoal estatutario diplomado sanitario

Logopeda

Vogal titular

Rodríguez García, Mª Concepción

Persoal laboral fixo da Xunta de Galicia

Logopeda

Presidente suplente

Potel Villar, Daniel

Persoal funcionario do corpo superior de Administración da Xunta de Galicia

Secretaria suplente

Cagiao Míguez, Rosario

Persoal laboral fixo da Xunta de Galicia

Logopeda

Vogal suplente

Alonso Fachado, Alfonso

Persoal estatutario licenciado sanitario

Médico de familia AP

Vogal suplente

García Calvo, Felipe

Persoal estatutario diplomado sanitario

Enfermeiro

Vogal suplente

Villar Villar, Eliana Gabriela

Persoal estatutario diplomado sanitario

Logopeda

Terapeuta ocupacional

Presidenta titular

De Castro-Acuña Iglesias, Nuria

Persoal estatutario licenciado sanitario

Farmaceutica de atención primaria

Secretario titular

Talavera Valverde, Miguel Ángel

Persoal estatutario diplomado sanitario

Terapeuta ocupacional

Vogal titular

Fernández Barreiro, Jorge Juan

Persoal estatutario diplomado sanitario

Terapeuta ocupacional

Vogal titular

Neira Rodríguez, Montserrat

Persoal estatutario diplomado sanitario

Terapeuta ocupacional

Vogal titular

Sánchez Ucha, Vanesa

Persoal estatutario diplomado sanitario

Terapeuta ocupacional

Presidente suplente

García Caeiro, Javier

Persoal funcionario do corpo superior de Administración da Xunta de Galicia

Secretaria suplente

García Pinto, Mª del Carmen

Persoal estatutario diplomado sanitario

Terapeuta ocupacional

Vogal suplente

Budiño Vieira, Irene

Persoal estatutario diplomado sanitario

Terapeuta ocupacional

Vogal suplente

Calvo Leira, Mª Pilar

Persoal estatutario diplomado sanitario

Terapeuta ocupacional

Vogal suplente

Seoane Arán, María Jesús

Persoal estatutario diplomado sanitario

Terapeuta ocupacional

Técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía

Presidenta titular

Recacho Rivas, Laura

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Secretaria titular

Bernabé Fernández, Guadalupe

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnica superior en anatomía patolóxica e citoloxía

Vogal titular

Guntín Vázquez, Antonio Luis

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnico superior en anatomía patolóxica e citoloxía

Vogal titular

Martínez Rivas, Luis

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnico superior en anatomía patolóxica e citoloxía

Vogal titular

Rodríguez González, Rodrigo

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnico superior en anatomía patolóxica e citoloxía

Presidente suplente

Alonso Padín, Luis

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo de xestión da función administrativa

Secretaria suplente

López Vega, Mª Luisa

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnica superior en anatomía patolóxica e citoloxía

Vogal suplente

Gómez Vázquez, Beatriz

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnica superior en anatomía patolóxica e citoloxía

Vogal suplente

Mosquera Martínez, Mª Carmen

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnica superior en anatomía patolóxica e citoloxía

Vogal suplente

Vázquez Boquete, Ángel Manuel

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnico superior en anatomía patolóxica e citoloxía

Técnico/a superior en hixiene bucodental

Presidente titular

Martínez Blanco, Ramón

Persoal funcionario do corpo superior de Administración da Xunta de Galicia

Secretaria titular

Rodríguez Dopico, Concepción

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnica superior en hixiene bucodental

Vogal titular

Cerqueiro Rodríguez, María del Carmen

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnica superior en hixiene bucodental

Vogal titular

Fariñas García, Leopoldo Manuel

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnico superior en hixiene bucodental

Vogal titular

Padín Losada, Alejandro

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnico superior en hixiene bucodental

Presidente suplente

Díaz López, Manuel

Persoal funcionario do corpo superior de Administración da Xunta de Galicia

Secretario suplente

Villanueva Diéguez, José Luis

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnico superior en hixiene bucodental

Vogal suplente

Fernández Ares, Mª Luisa

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnica superior en hixiene bucodental

Vogal suplente

Mouriño Vázquez, Mª Sol

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnica superior en hixiene bucodental

Vogal suplente

Rodríguez Fernández, Mª Jesús

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnica superior en hixiene bucodental

Técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico

Presidente titular

Enríquez Morales, Javier

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Secretaria titular

Carballal Recarey, Águeda

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnica superior en imaxe para o diagnóstico

Vogal titular

Alastrue Ruíz, Luis Alfonso

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnico superior en imaxe para o diagnóstico

Vogal titular

Gimeno Pérez, Santiago

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnico superior en imaxe para o diagnóstico

Vogal titular

Mato Regueira, Natalia

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnica superior en imaxe para o diagnóstico

Presidente suplente

Muiña Pena, Luis

Persoal funcionario do corpo administrativo da Xunta de Galicia

Secretaria suplente

Arias Murciego, Natalia

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnica superior en imaxe para o diagnóstico

Vogal suplente

Abeijón Lema, Esteban

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnico superior en imaxe para o diagnóstico

Vogal suplente

Cortiñas Eireos, Javier

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnico superior en imaxe para o diagnóstico

Vogal suplente

Lores Seoane, Martín

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnico superior en imaxe para o diagnóstico

Técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico

Presidenta titular

Castro Seijas, Mercedes

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Secretaria titular

Ferreiro Caneda, Mª Inés

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnica superior en laboratorio de diagnóstico clínico

Vogal titular

Barros Groba, Santiago

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnico superior en laboratorio de diagnóstico clínico

Vogal titular

Pérez Gómez, Juan Ramón

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnico superior en laboratorio de diagnóstico clínico

Vogal titular

Rodríguez Garrido, Mª José

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnica superior en laboratorio de diagnóstico clínico

Presidente/a suplente

Juárez Casado, Juan

Persoal funcionario do corpo Administrativo da Xunta de Galicia

Secretaria suplente

Barreira Botana, Berta

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnica superior en laboratorio de diagnóstico clínico

Vogal suplente

Calvo Gueimonde, Ana Isabel

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnica superior en laboratorio de diagnóstico clínico

Vogal suplente

Porta Vigo, Marco Antonio

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnico superior en laboratorio de diagnóstico clínico

Vogal suplente

Ventín Sánchez, Francisco Luis

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnico superior en laboratorio de diagnóstico clínico

Técnico/a superior en radioterapia

Presidenta titular

Castelao Boga, María

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo de xestión da función administrativa

Secretario titular

Rivera Cid, Javier

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnico superior en radioterapia

Vogal titular

Costas Portela, Paula

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnica superior en radioterapia

Vogal titular

Cuzzoni Deghi, Griselda Beatriz

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnica superior en radioterapia

Vogal titular

Sande Piñeiro, Mónica

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnica superior en radioterapia

Presidente suplente

Enríquez Morales, Javier

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Secretaria suplente

Barcia Piñeiro, Alejandra

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnica superior en radioterapia

Vogal suplente

Álvarez Santomé, Beatriz

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnica superior en radioterapia

Vogal suplente

Ares González, Leticia

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnica superior en radioterapia

Vogal suplente

Pastoriza Ferreira, Jesús

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnico superior en radioterapia

Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría

Presidenta titular

Montero Furelos, Mª José

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Secretario titular

Díaz López, Manuel

Persoal funcionario do corpo superior de Administración da Xunta de Galicia

Vogal titular

Fernández Rial, José Miguel

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnico en coidados auxiliares de enfermaría

Vogal titular

Lozano Parejo, Felipe

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnico en coidados auxiliares de enfermaría

Vogal titular

Neira Arias, Mónica

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnica en coidados auxiliares de enfermaría

Vogal titular

Rey López, Mª Alejandra

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnica en coidados auxiliares de enfermaría

Vogal titular

Rúa Moure, Mª Jesús

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Presidente suplente

García Souto, Jorge

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Secretario suplente

López de Barrio, José Manuel

Persoal funcionario do corpo auxiliar da Xunta de Galicia

Vogal suplente

Carreira Valois, Óscar

Persoal funcionario do corpo auxiliar da Xunta de Galicia

Vogal suplente

González Reiriz, Emilio

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnico en coidados auxiliares de enfermaría

Vogal suplente

Moure Álvarez, Pablo Alfonso

Persoal funcionario sanitario

Auxiliar de psiquiatría

Vogal suplente

Rodríguez Blanco, Mª Emma

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnica en coidados auxiliares de enfermaría

Vogal suplente

Vilas Fernández, Mª Reyes

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnica en coidados auxiliares de enfermaría

Técnico/a en farmacia

Presidente titular

García Caeiro, Javier

Persoal funcionario do corpo superior de Administración da Xunta de Galicia

Secretaria titular

Davila Pousa, Carmen

Persoal estatutario licenciado sanitario

Facultativo especialista de área de farmacia hospitalaria

Vogal titular

Albiñana Pérez, María Sandra

Persoal estatutario licenciado sanitario

Facultativo especialista de área de farmacia hospitalaria

Vogal titular

Amarante Fente, María del Carmen

Persoal estatutario diplomado sanitario

Enfermeira

Vogal titular

Vilasoa Boo, José Pastor

Persoal estatutario licenciado sanitario

Facultativo especialista de área de farmacia hospitalaria

Presidenta suplente

De Castro-Acuña Iglesias, Nuria

Persoal estatutario licenciado sanitario

Farmacéutica de atención primaria

Secretaria suplente

Feal Cortizas, María Begoña

Persoal estatutario licenciado sanitario

Facultativo especialista de área de farmacia hospitalaria

Vogal suplente

García Sabina, Antonio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Facultativo especialista de área de farmacia hospitalaria

Vogal suplente

González Barcia, Miguel Santiago

Persoal estatutario licenciado sanitario

Facultativo especialista de área de farmacia hospitalaria

Vogal suplente

Pérez Landeiro, Antonio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Facultativo especialista de área de farmacia hospitalaria