Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 39 Venres, 26 de febreiro de 2016 Páx. 7337

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

ANUNCIO do 10 de febreiro de 2016, da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela, polo que se procede a darlle publicidade á resolución da mesma data, pola que se convoca a provisión do posto de xefe/a da Sección de Cardioloxía-Área de Atención Ambulatoria.

De conformidade co establecido no Decreto 206/2005, do 22 de xullo (DOG nº 145, do 29 de xullo), de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, así como no artigo 3 da Orde da Consellería de Sanidade do 24 de maio de 2006
(DOG nº 106, do 5 de xuño), pola que se establecen as bases do procedemento para a provisión dos postos de xefatura e coordinación das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde, en virtude das competencias atribuídas polo Decreto 43/2013, do 21 de febreiro (DOG nº 47, do 7 de marzo), polo que se establece a estrutura orgánica do Servizo Galego de Saúde; pola Orde do 5 de xullo de 2012 (DOG nº 139, do 20 de xullo), sobre delegación de competencias en órganos centrais e periféricos do Servizo Galego de Saúde, e polo Decreto 168/2010, do 7 de outubro, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada do Servizo Galego de Saúde, o xerente de Xestión Integrada de Santiago de Compostela,

RESOLVE:

Primeiro. Proceder ao anuncio da convocatoria para cubrir, mediante o procedemento de avaliación colexiada, a provisión do posto de xefe/a da Sección de Cardioloxía-Área de Atención Ambulatoria da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela.

Segundo. As solicitudes para participar na presente convocatoria xunto coa documentación a que se refiren as bases da mesma presentaranse, dirixidas á Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela, no Rexistro Xeral de dita xerencia, sito na travesía da Choupana, s/n, 15706 Santiago de Compostela, ou a través de calquera dos rexistros previstos no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, no prazo de vinte (20) días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación do presente anuncio no Diario Oficial de Galicia.

Terceiro. As bases íntegras da convocatoria estarán expostas nos taboleiros de anuncios do centros dependentes da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela, nos puntos de atención ao traballador (PAT) da Dirección de Recursos Humanos e na intranet da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela, así como na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es).

Santiago de Compostela, 10 de febreiro de 2016

Luis Verde Remeseiro
Xerente de Xestión Integrada de Santiago de Compostela