Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 51 Martes, 15 de marzo de 2016 Páx. 9537

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 10 de marzo de 2016, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes definitivas de admitidos/as e excluídos/as do proceso selectivo para o ingreso no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2.

En virtude da Resolución do 12 de xaneiro de 2016, da Dirección Xeral da Función Pública, publicada no Diario Oficial de Galicia número 10, do 18 de xaneiro, aprobáronse as listaxes provisionais de admitidos/as e excluídos/as do proceso selectivo para o ingreso no corpo auxiliar de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2.

Unha vez transcorrido o prazo regulamentario para a presentación de reclamacións sobre as ditas relacións de admitidos/as e excluídos/as, de conformidade co artigo 12 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e coa base I.4.2 das que rexen o proceso selectivo convocado pola Orde do 15 de xuño de 2015, publicada no Diario Oficial de Galicia número 114, do 18 de xuño, modificada pola do 12 de novembro de 2015 (DOG núm. 220, do 18 de novembro), esta dirección xeral

RESOLVE:

Aprobar as listaxes definitivas de admitidos/as e excluídos/as do proceso selectivo para o ingreso no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2.

A listaxe definitiva de aspirantes admitidos/as poderase consultar no portal web corporativo funcionpublica.xunta.gal

A listaxe de aspirantes excluídos/as, con indicación da causa determinante da súa exclusión, figura como anexo a esta resolución.

A Administración devolverá de oficio o importe ingresado en concepto de dereitos de exame a aqueles/as aspirantes definitivamente excluídos que, de acordo coa base I.3, realizaron o pagamento con certificado dixital ou DNI electrónico ou ben fixeron constar na súa solicitude o número de conta para estes efectos. Para a devolución do importe ingresado por aqueloutros aspirantes que non fixeron constar eses datos e figuren nesta resolución como excluídos será necesaria a presentación dun escrito no cal o/a interesado/a faga constar o número de conta, a entidade bancaria e a localidade desta, ou dun certificado expedido pola entidade no cal figuren eses datos. Esta documentación deberá ser presentada no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

De conformidade co disposto na base I.3, non procederá a devolución do importe aboado en concepto de dereitos de exame nos supostos de exclusión por causa imputable aos aspirantes.

Contra esta resolución poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Facenda, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, ou poderase interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses, contados desde a mesma data, de conformidade co disposto no artigo 8.2 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, en relación co artigo 10.1 do mesmo texto legal.

Santiago de Compostela, 10 de marzo de 2016

José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO

Relación de aspirantes excluídos

Acceso xeral

Apelidos e nome

NIF

Motivo da exclusión

Acuña Collazo, María José

35305044K

15

Aira Touzón, Noelia

34268728Q

18, 58

Alonso Bargiela, Brais

53178946W

58

Alonso Blanco, David

36157878S

58

Alonso Domínguez, Enol

77459409D

18, 56

Alonso Fraile, María del Rosario

10051865Z

17, 20, 58

Alonso Pereira, Esperanza

50119582Y

18, 58

Alonso Vidal, Francisco Javier

35301296E

14

Álvarez Alonso, María Jesús

15242107F

58

Álvarez Barrio, Cristina

44433152G

17, 58

Álvarez Correia, María Concepción

76929612V

18, 58

Álvarez García, Elena

76731795T

17, 20, 58

Amor Cortes, Cristina

32788546E

15

Ansia González, Teresa

44445774E

17, 58

Arias Ferreiro, Natividad Natalia

76706165S

58

Baquiano de la Cruz, Bryan

X0940869P

13, 22

Bardán García, Ana Isabel

33275117M

17, 20, 58

Barreiro Areses, José Luis

36081837N

15

Bello, Raquel

07252473K

17, 20, 58

Bellón Grandal, María Josefa

32647994T

18, 25, 58

Beltre Jiménez, Zaida

58002776L

15

Bento Iglesias, María Jesús

44448208H

15

Blanco Barbeito, Sandra

32833113S

15

Blanco Carral, Alba

47434746Y

17, 20, 58

Blanco Castro, Loida

79334523W

17, 20, 58

Blanco Pérez, Águeda Ofelia

53113824Q

13

Bran González, Jésica

45823862L

17, 20, 58

Bua Diz, Elisa

35452608V

58

Bugarín Casal, Óscar

35585549H

18, 58

Buján Rodríguez, Paulo

34263121K

13, 18, 25, 58

Cabanelas Rodríguez, Miguel Ángel

76726906X

13, 25, 61

Cabral Lanzos, Vanesa

36133020C

17, 20, 58

Calderón Fernández, Eloy

33857893F

18, 25

Calviño Suárez, Adrián

47354513C

13, 18, 58

Calvo Sáez, Míriam

02286877X

17, 58

Camuñas Alberca, Ana Belén

06271133E

17, 20, 58

Carnero Bellón, María Mercedes

32805665Y

17, 20, 58

Carreira Suárez, María del Mar

32647474D

17, 20, 58

Casal Álvarez, Uxía

45845768Y

17, 58

Casal Mosquera, María Dolores

33290231P

22

Casanova Muñiz, Juan José

79337318Z

17, 20, 58

Castelos Berdomas, José Manuel

32768272B

17, 20, 58

Castrillón Manso, José Antonio

34895542B

18, 58

Castro Senra, Paula

47386601T

17, 20, 58

Cives Grille, Clarisa

46901400F

17, 20, 58

Conde Garrido, Ángel Alejandro

77551100E

13

Conde Garrido, Arturo Jesús

X7759492M

13

Conde Rodríguez, Marta

34997314P

17, 58

Cores Hermida, María Aurora

76829538Q

58

Costa Diz, Inés

76808868T

17, 20, 58

Crespi ---, Paula

X4503754D

17, 20, 58

Cruz Soage, María Mercedes

53610521M

58

Cuñarro Novoa, Concepción

76815116S

61

Davila Fernández, María Salomé

36151584T

16, 20

De Alfonso Guerra, Cristina

44488057P

15

De Lorenzo Troiteiro, Yolanda María

36148008N

18, 58

Díaz Fernández, Antonio

33557804E

17, 20, 58

Díaz Fernández, Margarita

33540273V

17, 20, 58

Díaz Mosquera, Javier

32665567R

17, 20, 58

Díaz Sánchez, Jorge

71022076P

17, 20, 58

Docampo Cebada, Sara

53610327H

58

Domínguez Cabaleiro, Rubén

76999394V

17, 20, 58

Domínguez Landín, Ángel Carlos

76820287B

56

Dopazo Álvarez, María Victoria

34967592W

17, 20, 58

Doval López, Andrea

33558323N

17, 20, 58

Doval Rivademar, Jésica

53488254Y

22

Eitor Lorenzo, María Belén

32819169D

16

Escourido Trobo, María del Carmen

47353204E

56

Estébanez Gutiérrez, Jorge

71937434N

17, 20, 58

Fabello García, Luis César

34979954J

17, 61

Farromeque Núñez, Cinthya Fiorela

49682121M

17, 20, 58

Fernández, Álvaro

36136486J

17, 20, 58

Fernández Andrés, Virginia

44971780H

18

Fernández Fernández, Alejandra

32708646R

17, 20, 58

Fernández García, Vanessa

35586622X

18, 58

Fernández Garrido, Lourdes

35486886W

17, 58

Fernández Insua, Bárbara

53795027M

16

Fernández Pérez, Silvia

36130457X

58

Fernández Rama, María José

44843568P

18

Fernández Rodríguez, Josefa

32634140S

18, 58

Fernández Sanjurjo, Celia María

32768462V

56

Ferreiro Currás, Tomás

33544543D

56

Fidalgo Expósito, Sandra

46900315A

17, 20, 58

Figueiras Rodríguez, Fátima

35491291Z

17, 58

Filgueira Caneiro, Eiravedra Alba

32709282Q

56

Foubelo Simón, Cristina

34629395C

17, 20, 58

Fuego Suárez, Ángel Herminio

09371100A

17, 20, 58

Gándara Antelo, Balbina

79335458V

16

García González, Ana Isabel

53519313S

17, 20, 58

García Montoto, Francisco

76816000W

16, 20

García Rodríguez, Juan Antonio

35318456R

17, 22, 58

García Sánchez, Susana

34262820L

17, 20, 58

García Vázquez, Cristina

78800992W

22

Garrido Ruso, Ana María

45862361Q

17, 20, 58

Gil Marzabal, Rubén

33557105J

18, 58

Giraldes Díaz, Fco. Javier

51421950E

13, 20, 58

Giráldez Carracedo, Sandra María

76907510H

18, 58

Gómez Álvarez, Diana

39459270X

17, 20, 58

Gómez Arias, Tania

53612409F

22

Gómez Giralt, José Antonio

53192662X

17, 20, 58

Gómez Gómez, Noelia

32706755L

17, 20, 58

Gómez Lemos, Ana María

76366678P

58

Gómez Rayo, Felipe Jesús

52270684X

18, 61

Gómez Serrano, Ana Belén

79337069H

17, 20, 58

González Adanza, Isabel

35259728S

58

González Barreiro, María Emilia

35461892D

16, 20

González Cortegoso, María Soledad

35292780Q

13, 22

González Maneiros, María del Pilar

32645697A

17, 20, 58

González Méndez, Beatriz

34978213C

17, 20, 58

González Orue, Aranzazu

35314541L

17, 20, 58

González Pumar, Elena

46911371L

17, 20, 58

González Rivas, Alexandre

39455502Z

17, 58

González Valcarce, Bernardette

33330244R

17, 20, 58

González Vázquez, Javier

36152558P

56

González Vázquez, Manuel

36076904R

17, 20, 58

Grande Carro, José Antonio

35462461A

25, 61

Guillín Nieto, Moisés

44825484W

17, 58

Iglesias Crespo, Pablo

76723630T

58

Iglesias Muíños, Rosa María

33260598E

15

Lado Estévez, María de los Ángeles

44086734N

18

Lafuente Pérez, Martín

32836836N

17, 20, 58

Lama Varela, Óscar

44814498X

13

Lamas Iglesias, Jesús

33297917N

18, 58

Lara Díaz, M. Teresa

32763923D

15, 58

Lareu Riveiro, Ramón Ángel

36151801X

18, 56

Lema Linares, Francisco José

47402169C

15

Lobelle Varela, Mariña

32702975B

17, 20, 58

López Candamio, Manuel Adrián

53304169J

17, 20, 58

López Fidalgo, Lara

79320853V

13

López García, Alicia

44482308D

17, 58

López González, Rosario

35296516A

56

López Rodríguez, Lourdes

76719077R

17, 20, 58

López Rodríguez, Raquel

76719076T

18, 58

López Rúa, Sabina

32797293Y

17, 20, 58

López Ruzo, María Montserrat

33283278R

17, 20, 58

López y Revelles, María de los Ángeles

05431033C

17, 20, 58

López-Acevedo Río, Iria

44077287H

18, 58

Lorenzo Silva, Yago

33331655D

58

Luis González, María José

44481804B

17, 58

Luque Sánchez, Bartolomé

05905208G

17, 20, 58

Maldonado González, Eva

34979339L

17, 20, 58

Mallo Fernández, Fernando

36144795L

16, 20

Malvido Campos, Raquel

36145255L

56

Marcos Rodríguez, Raúl

33337811R

18, 25, 58

Marqués Navarro, María José

18967302F

16, 20

Martín González, Antonio

44076740T

17, 20, 58

Martín Rodríguez, Carlos

75762323R

17, 20, 58

Martínez Balboa, Cristina

35462867H

13, 56

Martínez Castro, Ana Isabel

76866891V

16, 20

Martínez González, Ana María

35574519M

18, 58

Martínez Verdugo, María José

34830121W

17, 20, 58

Mellid Amate, Valeria

47403300R

18, 58

Menduíña Barreiro, María Pilar

52495454R

18

Millán Otero, Miguel

52493075Z

18

Miramontes Castro, Flora

36042803D

17, 20, 58

Montero Lortes, María

44848507W

17, 18

Morales Lorenzo, María Teresa

76869288E

17, 20, 58

Mouriz Castro, José

33848236X

18, 58

Naveiras Pita, Alfonso

32675754E

15

Neri Arufe, María de los Ángeles

52937946L

18, 58

Niño Saavedra, Mónica

33336783P

17, 58

Noguerol Darriba, Ángela María

32673415Y

17, 20, 58

Ojea Rodríguez, Carolina

36102002Y

17, 20, 58

Oroña González, Lidia Daisy

44821702S

17, 20, 58

Ortega Carballo, Sonia

44464976L

17, 20, 58

Ortiz de Cosca Cao, Emilio

76717387J

15

Ortiz Domínguez, María Teresa

44494774D

17, 20, 58

Osorio Guillán, Yolanda

35478852H

14

Otero Cid, Roberto Carlos

44484518B

13

Otero Torres, José Manuel

35302239E

18, 58

Otero Wozniak, Antía

52932291E

17, 20, 58

Ozón Godoy, Benito José

35298178D

18, 58

Pacheco Adrover, Raquel

76896524A

17, 58

Paillet García, Omar

33536791P

18

Pallares Fociñod, Mari Pilar

36048829D

17, 58

Pantín Caabeiro, Mónica

32684698L

13, 18, 25, 58

Paradela Casanova, Pilar

33840555B

58

Pardo Gil, Beatriz

46915116S

17, 20, 58

Pardo Martínez, María del Pilar

76893608P

17, 20, 58

Paz Carabia, Sergio

35462459R

17, 20, 58

Paz Leiras, Miguel

34636072G

58

Pazos Prieto, Rubén

48364595B

17, 20, 58

Peón Carracelas, Alba

53613583P

17, 58

Pereira Barbosa, María Yolanda

72133916M

17, 20, 58

Pereira Rivera, Sandra María

33332719S

17, 20, 58

Pereira Rosende, Verónica

45870810R

58

Pérez Chao, Rosa María

44191197D

17, 20, 58

Pérez Cribeiro, María Luisa

76410381B

18

Pineda Landazábal, Claudia

49669877C

17, 20, 58

Polo Pardo, Beatriz Rosario

32722392Q

17, 20, 58

Ramilo Vila, Antonio

36022604G

18, 58

Ramos Nespereira, Elisa

34962154S

16

Regaldie Gómez, María Dolores

47404568G

17, 20, 58

Rodal Rodas, Denís

53612906K

58

Rodeiro Ferreira, Pamela

32683000T

17, 20, 58

Rodríguez Álvarez, Sara

33548791W

17, 20, 58

Rodríguez Balseiro, Ricardo

02727165D

22

Rodríguez Castiñeiras, Silvia

44837794F

17, 20, 58

Rodríguez Escuredo, Antonio

32827938S

17, 20, 58

Rodríguez Folgueira, María Adela

33316662N

15

Rodríguez Paz, Ivana

33350924G

58

Rodríguez Rivera, Cristina

33293959X

58

Rodríguez Rodríguez, María Luisa

44080680F

18, 58

Rodríguez Rouco, Ana María

77592984T

58

Rodríguez Valeiro, Marta María

53163918Q

17, 20, 58

Rodríguez Villadóniga, Boris

33555644R

17, 20, 58

Rodríguez Viqueira, Natalia

53164521K

17, 20, 58

Roma Vázquez, Antonio

36066740A

17, 20, 58

Rosales Cordeiro, María Jesús

78739114V

17, 20, 58

Ruiz Olmo, María Dolores

25097070E

18, 58

Sabín Boo, Montserrat

32654598A

17, 20, 58

Sampedro Rodríguez, Sonia

76969203W

13, 18, 56

San Martín Outeiral, Manuel

33237535M

18

Sánchez Insua, Lucía

52936799E

17, 20, 58

Sánchez Sánchez, María Inés

32777724X

56

Sande Varela, Estefanía

32716690H

17, 20, 58

Sanjurjo Lorenzo, Ana Belén

35566589X

25, 61

Santiago Escobar, José Juan

52496149Y

17, 20, 58

Sanz Montouto, Alejandro

33541907H

17, 20, 58

Senande Méijome, María José

76824162E

18, 58

Seoane Casanova, Eva

32690570A

17, 20, 58

Signo Villaverde, José Jorge

76820355X

16, 20

Sobral González, María Teresa

77004242N

18

Souto Gil, María Leonides

33327645R

58

Souto Vila, María José

35295126Q

17, 20, 58

Taboada Justo, José Antonio

44076482H

18, 58

Teijeiro García, José

33854980S

16, 17, 20, 58

Tenreiro Leira, Montserrat

76412237G

58

Touceda Insua, María Genoveva

76364493P

17, 20, 58

Trigo Oroza, Daniel

34883571T

17, 20, 58

Varela Pérez, María Montserrat

32651772Y

17, 58

Vaz Estévez, Alejandra

35573859N

18

Vázquez Ferreiro, Uxía

35590041W

58

Vázquez Pardo, María Fe

33340220H

18, 58

Vázquez Rodríguez, Ana María

36093289X

18

Vázquez Seara, Ana

32836497H

17, 58

Vázquez Vázquez, María

32675306B

17, 20, 58

Vega Palma, José de Jesús

49712414F

18, 61

Veiga Barca, Marina

44842577Y

58

Vergara Núñez, Ángela

32685012B

17, 20, 58

Vidal García, Ana

33552056R

17, 20, 58

Vilas Cruz, José Ramón

34887533Y

18

Vilas Piñeiro, María Nieves

36079609S

18, 22

Villanueva Meda, María Teresa

35317520P

18, 58

Villares Martínez, María

10187962C

17, 58

Villarquide Romero, Míriam

34880384X

17, 20, 58

Zayas Moreira, José María

34960022E

17, 20, 58

Cota específica base I.1.1

Apelidos e nome

NIF

Motivo da exclusión

Alén Quiroga, Emilio

34945318S

14

Arresa Peral, Julio Alberto

75718928F

16

Blanco Rivera, Marcos Antonio

36108274E

15

Caamaño Gallardo, Daniel

44815371D

16

Carballo Varela, Adrián

53116553P

16

Carrillo Gregorio, Irene

36131939C

16

Castro López, Carlos Damián

47370838S

16

Cebral Silva, Omar

33340314C

16

Cera Márquez, Enrique

36133226L

15

Chaves Martínez, Camilo

36083893K

16

Chorén Miguel, Millán

35454176K

13

Díaz Mejuto, Águeda María

47351708K

16

Diéguez Quintas, Montserrat

76700871B

16

Fernández Estévez, Humberto

44085282D

16

Flores Arias, Pedro

32795047Z

15

Fondevila Crespo, Montserrat

78788452C

16

Gallego Loures, Raquel

34636674P

15

Galván Carballo, Jesús

35314011H

16

García Fernández, María Dolores

76618960A

16

García Pichel, María Esther

52432727H

16

Girones Paradelo, Luis Javier

34906579P

13

Gutiérrez Herbello, Carmen María

36093027R

16

Hermida Meno, Francisco

34968701F

16

López Comesaña, Belarmino

76990986G

15

López Mosquera, José Luis

46917219W

16

López Orosa, Begoña

44828418S

16

López Puente, Lucía

33541399Q

16

Martínez Rodríguez, Laura

36084527B

15

Mayán Pérez, Francisco

44079589C

15

Méndez Paz, Jéssica

34880768A

15

Moledo Cives, Lorena

44835237A

15

Naveiro Parada, Elena del Mar

76861608R

13

Núñez Bouza, Celia María

32632615P

16

Pereira Carballo, Jorge

33284452W

16

Periscal Caamaño, María Cristina

47360219E

15

Rey Castelao, Juan José

52471952M

13

Rey Pazos, Marcos

76829270R

15

Rodríguez Collazo, María del Carmen

36052703L

16

Rodríguez Senra, Raquel

76622340W

15

Rodríguez Velle, Begoña Isabel

33548486L

15

Rodríguez Viéitez, Juan Bautista

32834428L

15

Ruiz Gámez, María del Prado

05641489A

16

Suárez Galiñanes, Patxy

76872825V

15

Taboada García, David

44090440S

16

Termenon Tourís, Ánxela

36174526B

16

Varela Meijide, Juan Carlos

33281897T

15

Vázquez Santos, Cristrina

76895723F

15

Vázquez Taboada, Camilo Luis

52483555Q

16

Villamarín Taboada, Francisco Javier

33272062D

16

Código

Descrición

13

Documento xustificativo de exención de taxas fóra de prazo

14

Documento xustificativo de exención de taxas non válido

15

Documento xustificativo de exención de taxas non cotexado

16

Documento xustificativo de exención de taxas non presentado

17

Documento xustificativo de demandante de emprego 6 meses antes da convocatoria non presentado

18

Documento xustificativo de demandante de emprego 6 meses antes da convocatoria non válido

20

Taxas non aboadas

22

Taxas aboadas fóra de prazo

25

Documento xustificativo de demandante de emprego 6 meses antes da convocatoria non cotexado

56

Documento xustificativo de non percibir prestación ou subsidio por desemprego non válido

58

Documento xustificativo de non percibir prestación ou subsidio por desemprego non presentado

61

Documento xustificativo de non percibir prestación ou subsidio por desemprego non cotexado