Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 54 Venres, 18 de marzo de 2016 Páx. 10256

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 18 de febreiro de 2016, da Xerencia de Xestión Integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, pola que se lles notifica ás persoas relacionadas a facturación ao seu nome de servizos sanitarios prestados no caso de non achegar os datos necesarios para facturar ao terceiro obrigado ao pagamento.

Por medio desta cédula e debido a que os abaixo relacionados non se atoparon nos domicilios que figuran nos rexistros deste centro, ou que alegaron distintas causas para non recibir as notificacións as persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícaselles ás persoas incluídas na relación que se insire que:

Segundo o recollido no anexo IX do Real decreto 1030/2006, do 15 de setembro, polo que se establece a carteira de servizos do Sistema nacional de saúde e o procedemento para a súa actualización, así como no artigo 83 da Lei xeral de sanidade, e na disposición adicional 10 do texto refundido da Lei xeral de seguridade social, aprobado polo Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, de non achegar no prazo de 10 días os datos e documentación necesaria para poder facturar ao terceiro obrigado ao pagamento a asistencia sanitaria que lle foi prestada neste centro sanitario, os gastos asistenciais serán ao seu cargo, tal e como se recolle no artigo 1 do Decreto 221/2012, do 31 de outubro (DOG núm. 222, do 21 de novembro), Decreto 56/2014, do 30 de abril (DOG núm. 96, do 21 de maio) polo que se establecen as tarifas dos servizos sanitarios prestados nos centros dependentes do Servizo Galego de Saúde, polo que se emitirá factura de gastos sanitarios ao seu nome.

Para todo tipo de consulta ou aclaración sobre a documentación que se deberá achegar deberán poñerse en contacto co Servizo de Facturación deste centro sanitario nos teléfonos 988 36 91 12/988 36 91 09.

Para que conste, sirva de notificación ao interesado e en cumprimento do disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, expido, asino e selo esta cédula, e queda supeditada a eficacia desta notificación á súa publicación no taboeiro de edictos único (TEU) do BOE.

Ourense, 18 de febreiro de 2016

Eloína Núñez Masid
Xerente de Xestión Integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

ANEXO

Nome do doente

DNI/NIF

Ochogavia Le Guen Carlos

044463876T

Lence López, Diego José

044493112A

Jiménez Montoya, Abel

049710145S

Rodríguez Gonzales, Elvira

034568790C

Rodríguez Araújo, José Ramón

034966735L

Salas de Mena, Elizabeth

Y02844783L

Vidueira Blanco, Francisca

076766246C

Álvarez Tabares, Lisa

Y01582394P

López Vázquez, Celsa

033320942Z

Baldayac Martínez Degny Rafael

045144915D

Barbosa Duarte, Manuel

Y01624032Q

Alfaro Ortiz Danna Julieth

Y01695635C

Fathallah --- Firdaous

X04509636A

Paniagua Bautista Keiny

Y3401282X

González Díaz, Verónica

044496216W

Moraru Marius, Cristian

Y01965871Y

Carminha de Jesus, Alessandra

Y01724683L

Conde Pérez, José Manuel

034988965P

Belhamri --- Mohamed Bendahou

X01222009L

Sieiro Calviño, José Manuel

034992191Z

Lois Brea, Begoña

034989372R

Navarro Martínez, Enrique

029124285Y

Pérez Pérez, Francisco Javier

036141548S

Montero Canal, Aurora

045165015F

González Valsa, José Manuel

034702526B

Pérez Pérez, Carlos

034984258Q

Carbajal Souto, Ignacio

X01649721T

González Valsa, José Manuel

034702526B