Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 57 Mércores, 23 de marzo de 2016 Páx. 10636

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 4 de marzo de 2016, da Secretaría Xeral de Medios, pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos dentro do primeiro cuadrimestre do ano 2016.

Para os efectos previstos no artigo 11 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, acórdase darlles publicidade aos convenios de colaboración subscritos pola Secretaría Xeral de Medios dentro do primeiro cuadrimestre do ano 2016, os cales se relacionan a continuación:

O que se fai público para xeral coñecemento.

Santiago de Compostela, 4 de marzo de 2016

María del Mar Sánchez Sierra
Secretaria xeral de Medios

ANEXO

Convenio

Importe €

Convenio de colaboración para o fomento do uso das novas tecnoloxías de información e comunicación entre o alumnado dos centros docentes de Galicia no ano 2016 entre a Secretaría Xeral de Medios e a entidade El Progreso de Lugo, S.L. (www.elprogreso.es)

7.781,30

Convenio de colaboración para o fomento do uso das novas tecnoloxías de información e comunicación entre o alumnado dos centros docentes de Galicia no ano 2016 entre a Secretaría Xeral de Medios e a entidade La Opinión de La Coruña, S.L. (www.laopinioncoruna.es)

13.502,85

Convenio de colaboración para o fomento do uso das novas tecnoloxías de información e comunicación entre o alumnado dos centros docentes de Galicia no ano 2016 entre a Secretaría Xeral de Medios e a entidade La Región, S.A. (www.laregion.es)

5.263,82

Convenio de colaboración para o fomento do uso das novas tecnoloxías de información e comunicación entre o alumnado dos centros docentes de Galicia no ano 2016 entre a Secretaría Xeral de Medios e a entidade Faro de Vigo, S.A.U. (www.farodevigo.es)

31.125,20

Convenio de colaboración para o fomento do uso das novas tecnoloxías de información e comunicación entre o alumnado dos centros docentes de Galicia no ano 2016 entre a Secretaría Xeral de Medios e a entidade Rías Baixas de Comunicación, S.A. (www.atlantico.net)

3.890,65

Convenio de colaboración para o fomento do uso das novas tecnoloxías de información e comunicación entre o alumnado dos centros docentes de Galicia no ano 2016 entre a Secretaría Xeral de Medios e a entidade Editorial Compostela, S.A. (www.elcorreogallego.es)

6.636,99

Convenio de colaboración para o fomento do uso das novas tecnoloxías de información e comunicación entre o alumnado dos centros docentes de Galicia no ano 2016 entre a Secretaría Xeral de Medios e a entidade Editorial La Capital, S.L. (www.elidealgallego.com)

2.746,34

Convenio de colaboración para o fomento do uso das novas tecnoloxías de información e comunicación entre o alumnado dos centros docentes de Galicia no ano 2016 entre a Secretaría Xeral de Medios e a entidade Editorial La Capital, S.L. (www.diariodearousa.com)

2.500,00

Convenio de colaboración para o fomento do uso das novas tecnoloxías de información e comunicación entre o alumnado dos centros docentes de Galicia no ano 2016 entre a Secretaría Xeral de Medios e a entidade Editorial La Capital, S.L. (www.diariodeferrol.com)

2.500,00

Convenio de colaboración para o fomento do uso das novas tecnoloxías de información e comunicación entre o alumnado dos centros docentes de Galicia no ano 2016 entre a Secretaría Xeral de Medios e a entidade Canal Voz, S.A. (www.lavozdegalicia.es)

94.519,92

Convenio de colaboración para a divulgación de información sobre a investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i) en Galicia no ano 2016 entre a Secretaría Xeral de Medios e a Corporación Voz de Galicia, S.L.U.

120.000,00

Convenio de colaboración para a difusión informativa da capitalidade de Santiago de Compostela nos medios de comunicación en El Correo Gallego en 2016 entre a Secretaría Xeral de Medios e Editorial Compostela, S.A.

115.000,00

Convenio de colaboración para o fomento da lectura da prensa escrita entre o alumnado dos centros docentes de Galicia no ano 2016 entre a Secretaría Xeral de Medios e a entidade Editorial Compostela S.A. (El Correo Gallego)

13.592,08

Convenio de colaboración para o fomento da lectura da prensa escrita entre o alumnado dos centros docentes de Galicia no ano 2016 entre a Secretaría Xeral de Medios e a entidade El Progreso de Lugo, S.L.

23.850,26

Convenio de colaboración para o fomento da lectura da prensa escrita entre o alumnado dos centros docentes de Galicia no ano 2016 entre a Secretaría Xeral de Medios e a entidade Faro de Vigo, S.A.U.

65.395,87

Convenio de colaboración para o fomento da lectura da prensa escrita entre o alumnado dos centros docentes de Galicia no ano 2016 entre a Secretaría Xeral de Medios e a entidade Lérez Ediciones, S.L. (Diario de Pontevedra)

12.053,36

Convenio de colaboración para o fomento da lectura da prensa escrita entre o alumnado dos centros docentes de Galicia no ano 2016 entre a Secretaría Xeral de Medios e a entidade Editorial La Capital, S.L. (El Ideal Gallego)

5.642,00

Convenio de colaboración para o fomento da lectura da prensa escrita entre o alumnado dos centros docentes de Galicia no ano 2016 entre a Secretaría Xeral de Medios e a entidade Editorial La Capital, S.L. (Diario de Ferrol)

4.000,00

Convenio de colaboración para o fomento da lectura da prensa escrita entre o alumnado dos centros docentes de Galicia no ano 2016 entre a Secretaría Xeral de Medios e a entidade Editorial La Capital, S.L. (Diario de Arousa)

4.000,00

Convenio de colaboración para o fomento da lectura da prensa escrita entre o alumnado dos centros docentes de Galicia no ano 2016 entre a Secretaría Xeral de Medios e a entidade La Voz de Galicia, S.A.

149.000,00

Convenio de colaboración para o fomento da lectura da prensa escrita entre o alumnado dos centros docentes de Galicia no ano 2016 entre a Secretaría Xeral de Medios e a entidade La Opinión de La Coruña, S.L.

8.719,45

Convenio de colaboración para o fomento da lectura da prensa escrita entre o alumnado dos centros docentes de Galicia no ano 2016 entre a Secretaría Xeral de Medios e a entidade La Región, S.A.

20.516,35

Convenio de colaboración para o fomento da lectura da prensa escrita entre o alumnado dos centros docentes de Galicia no ano 2016 entre a Secretaría Xeral de Medios e a entidade Rías Baixas de Comunicación, S.A. (Atlántico Diario)

4.000,00

Convenio de colaboración para a difusión informativa da capitalidade de Santiago de Compostela nos medios de comunicación en 2016 entre a Secretaría Xeral de Medios e Corporación Voz de Galicia, S.L.U.

125.000,00