Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 58 Luns, 28 de marzo de 2016 Páx. 10898

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 18 de marzo de 2016, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 12 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015 (Diario Oficial de Galicia número 157, do 19 de agosto).

A Orde do 12 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015 (Diario Oficial de Galicia número 157, do 19 de agosto), establece no seu artigo 4 que a distribución provincial de créditos para o financiamento das axudas e subvencións previstas nesta orde será directamente proporcional á porcentaxe do paro rexistrado en cada provincia en 31 de decembro de 2014, segundo os datos de paro rexistrados do Servizo Público de Emprego de Galicia.

Segundo os datos do paro rexistrado nesta provincia, correspondeulle un crédito de 1.842.800 euros.

Así mesmo, e de conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 20 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, a finalidade da subvención, o/a beneficiario/a e a cantidade concedida.

En virtude do anterior, a persoa titular da Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria, por delegación do conselleiro,

RESOLVE:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas na provincia de Ourense con cargo á aplicación orzamentaria 11.02.322C.472.0, ao abeiro da Orde do 12 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

Este programa de promoción do emprego autónomo está cofinanciado polo Fondo Social Europeo, nunha porcentaxe do 80 %, no eixe 1, prioridade de investimento 8.3, obxectivo específico 8.3.1, no marco da programación FSE Galicia 2014-2020.

Ourense, 18 de marzo de 2016

Alfonso Tomás Paz Doniz
Xefe territorial de Ourense

ANEXO
TR341D Programa de promoción do emprego autónomo a través da aplicación orzamentaria 11.02.322C.472.0: subvención polo establecemento como persoa traballadora autónoma e subvención para iniciativas de autoemprego xuvenil

Beneficiario/a

Concedido

Puntuación

Alberte Rodríguez, Juan Carlos

5.000,00

8

Alcequiez Abreu, Natalia María

5.000,00

12

Alija Muñoz, Raquel

5.000,00

11

Alonso de Araújo, Lidia

5.000,00

15

Alonso Lamas, Luisa Josefa

5.000,00

10

Álvarez Bande, Manuela

5.000,00

19

Álvarez Díaz, Encarnación

5.000,00

7

Álvarez Díaz, Erlis

5.000,00

10

Álvarez Dosouto, Alexis

1.200,00

9

Álvarez Fernández, Anxo

5.000,00

14

Álvarez Fernández, Aser

5.000,00

9

Álvarez Gómez, Sonia María

5.000,00

8

Álvarez Lorenzo, Ana Belén

5.000,00

13

Álvarez Martínez, Mery

5.000,00

23

Álvarez Méndez, José Antonio

5.000,00

10

Álvarez Pardo, Adrián

5.000,00

8

Álvarez Pérez, Mónica

5.000,00

11

Álvarez Vázquez, Tamara

5.000,00

13

Álvarez Villarta, Noemí

1.200,00

13

Andrade Morales, Anthony Alberto

5.000,00

8

Andrade Pereira, Cristian

1.200,00

14

Andrade Trigo, María José

5.000,00

13

Ansia Lorenzo, Rubén

5.000,00

13

Añel Villanueva, Sofía

5.000,00

15

Araújo Dacosta, Luis Antonio

5.000,00

7

Araújo Martínez, Patricia

5.000,00

12

Ares Pérez, Patricia

5.000,00

17

Arrojo Mouteira, Óscar

5.000,00

27

Avelino da Cruz, Flavenice

10.000,00

41

Banga García, Eduardo

5.000,00

29

Banga García, Mónica

5.000,00

9

Barreiro López, María Mercedes

5.000,00

8

Barreiros Rodríguez, Manuel

5.000,00

10

Bello Domínguez, Alejandro

5.000,00

10

Bello Simón, María de los Ángeles

5.000,00

8

Blanco Acevedo, Fátima

10.000,00

25

Blanco Dorrego, Dolores

5.000,00

11

Blanco García, Vanesa

5.000,00

29

Blanco Rodríguez, Isidro

5.000,00

19

Blanco Suárez, Iris

5.000,00

25

Blanco Torres, Ana

5.000,00

14

Bobillo Vilarchao, Segismundo

5.000,00

14

Boo Paradela, José Fernando

8.000,00

31

Borrajo Adán, Nerea

5.000,00

13

Borrajo Castro, Paula

5.000,00

11

Borrajo González, Cándida

5.000,00

20

Borrajo González, Daniel

5.000,00

8

Bouzas Cid, Juan

5.000,00

10

Bóveda Bardelas, María Inés

5.000,00

32

Bóveda Ogando, Marcos

5.000,00

29

Bugallo Sarria, María Dolores

5.000,00

9

Bugallo Vázquez, María Carmen

5.000,00

27

Cabano Galán, Ester

5.000,00

25

Caeiro Pinto, Cristian

5.000,00

11

Calle Rodríguez, Cristina

1.200,00

13

Calviño Morquecho, Carlota

5.000,00

16

Calvo Martín, Eustaquio

5.000,00

19

Campero Dorado, Cristina

5.000,00

15

Carballo Garrido, María Teresa

5.000,00

19

Carballo Henríquez, Cristian

5.000,00

10

Carballo López, María Esther

5.000,00

12

Carrera Francisco, Jorge Luis

5.000,00

9

Carrera Soto, Tamara

5.000,00

11

Casandra Serera, Raluca

5.000,00

13

Castro Gómez, Leticia

5.000,00

11

Castro González, Alba

5.000,00

13

Castro Martínez, Natalia

5.000,00

32

Castro Millos, Ángela María

5.000,00

11

Cerro Noguerol, María

5.000,00

16

Chaves Adao, Jacinta

5.000,00

9

Cid Babarro, Alejandra

5.000,00

8

Cid Carrera, Antía

5.000,00

12

Cid García, Aida

5.000,00

12

Cid Narváez, Silvia

5.000,00

17

Cid Núñez, Javier

5.000,00

24

Cid Vieytes, Óscar

5.000,00

9

Coello Jardón, María José

5.000,00

15

Cofán Reigada, Patricia

5.000,00

13

Colmenero Martínez, Tania

10.000,00

28

Conde Rodríguez, Manuel

5.000,00

31

Contreras Banga, María Eulalia

5.000,00

22

Corral Martínez, Eva María

5.000,00

17

Crespo Covela, Eladio

5.000,00

12

Cuíñas Otero, Emilio José

5.000,00

14

Curras González, María Consuelo

5.000,00

7

Curras Pereira, Lidia

5.000,00

13

Da Silva Cid, Patricia

5.000,00

8

Da Silva João, Maria Soeli

5.000,00

13

Da Silva Márquez, José Luis

5.000,00

12

Darriba Darriba, Carmen

5.000,00

15

De Dios Ferreira, Ana Cristina

5.000,00

33

De la Cruz Fernández, Ana Belén

5.000,00

19

De la Fuente Murias, Eduardo

5.000,00

13

De Oliveira Azevedo, Irma

1.200,00

15

De Oliveira Sabroso, Telmo

5.000,00

20

Delgado González, María Jesús

5.000,00

10

Delgado González, Marta

5.000,00

19

Díaz Gómez, Javier

5.000,00

8

Díaz Portas, Paula María

5.000,00

17

Diéguez Formoso, Andrés

1.200,00

10

Diéguez Gómez, Amil

5.000,00

11

Doallo Villar, Francisco José

5.000,00

8

Domínguez Blanco, Alexandra

5.000,00

11

Domínguez Conde, Ángela

5.000,00

9

Domínguez González, Fernando

5.000,00

11

Domínguez Groba, María Mercedes

5.000,00

11

Domínguez López, Marta

5.000,00

17

Domínguez Padrón, Diego

5.000,00

12

Domínguez Valdés, Xeila

5.000,00

13

Dopico Conde, Aránzazu

5.000,00

15

Ercicia Grullón, Wellingston Ric

5.000,00

8

Escudero Fernández, Olga

5.000,00

11

Espinosa García, Verónica

10.000,00

28

Esteban Carreira, Ana Isabel

5.000,00

38

Esteban Carreira, María Inmaculada

5.000,00

17

Feijoo García, Elizabeth

5.000,00

9

Feijoo Rodríguez, María José

5.000,00

7

Feijoo Yáñez, Antonio

5.000,00

16

Fernández André, Jorge

5.000,00

12

Fernández Besteiro, Ana

5.000,00

9

Fernández Cardero, Rocío

5.000,00

13

Fernández Castro, Rosa María

5.000,00

13

Fernández Chabaud, Patricia

1.200,00

31

Fernández Cruz, María Teresa

10.000,00

27

Fernández Domínguez, Rosa Carmen

5.000,00

17

Fernández Duran, Adrián

1.200,00

8

Fernández Fernández, Claudina

5.000,00

9

Fernández Ferreiro, Manuela

5.000,00

9

Fernández García, Beatriz

1.200,00

13

Fernández González, Francisco Javier

5.000,00

14

Fernández Jardón, Diana

5.000,00

13

Fernández Lindes, David

5.000,00

12

Fernández Lopes, Lorena

5.000,00

13

Fernández Martínez, Eva

5.000,00

25

Fernández Merino, Luis Alberto

5.000,00

13

Fernández Palero, Roberto

8.000,00

26

Fernández Pérez, Antonio

5.000,00

12

Fernández Pérez, Rosa María

5.000,00

9

Fernández Pérez, Silvia

5.000,00

11

Fernández Rodríguez, Ana María

5.000,00

8

Fernández Rodríguez, María Flora

5.000,00

9

Fernández Rojo, Rosa Mari

5.000,00

17

Fernández Seara, Pablo

5.000,00

20

Fernández Vento, Virginia

5.000,00

11

Ferreira Soares dos Santos, Andreia Patricia

5.000,00

7

Ferreiro Dacosta, María Victoria

5.000,00

7

Ferreiro Ferreiro, José Antonio

5.000,00

8

Ferro Pérez, Brais

5.000,00

26

Firmino Borges, Sergio

8.000,00

31

Firvida Rodríguez, Jennifer

5.000,00

13

Fontán Cruz, David

5.000,00

10

Formoso Doval, Nuria

5.000,00

11

Forneiro Grande, Ana Belén

5.000,00

20

Freijedo Carballo, Juan Manuel

1.200,00

8

Gallego Otero, Karima

1.200,00

13

Gándara Suárez, María Cristina

5.000,00

11

García Araújo, Raquel

5.000,00

7

García de Carvalho, Sandra Cristina

5.000,00

9

García Gómez, Noelia

5.000,00

14

García Jiménez, Niurka Altagrac

5.000,00

8

García Malavé, Catherine Celes

5.000,00

11

García Martínez, Guillermo

5.000,00

16

García Navarro, David

5.000,00

10

García Nogueira, David

5.000,00

10

García Rodríguez, Rosa María

5.000,00

32

García Romanelli, María Dolores

5.000,00

8

García Salgado, Juan Carlos

5.000,00

19

García Sobrino, Cristóbal

5.000,00

9

García Teixeira, María Lourdes

5.000,00

15

García Tizón, María Rosario

10.000,00

49

Gil Bernárdez, Alba

5.000,00

15

Gil Lahoz, Anuncia

5.000,00

24

Gil Pérez, Manuel José

5.000,00

11

Gomes de Souza, Vinicius Steven

5.000,00

8

Gómez Alonso, María José

5.000,00

17

Gómez Cerqueira, Emilio José

5.000,00

12

Gómez Fernández, Sonia

5.000,00

15

Gómez Garza, Fabián

1.200,00

8

Gómez González, Fátima

5.000,00

22

Gómez Jardón, Álvaro

5.000,00

10

González Alarcón, Miguel Ángel

5.000,00

12

González Beceiro, Manuel Ángel

5.000,00

20

González Canal, Adrián

5.000,00

12

González Chao, Óscar

5.000,00

11

González Fernández, Rubén

5.000,00

12

González Gil, Casimiro

5.000,00

21

González López, Dolores de Lourdes

5.000,00

9

González Losada, Manuela

5.000,00

9

González Rodríguez, Ignacia

5.000,00

22

González Rodríguez, Pablo

5.000,00

9

González Soto, Carlos

5.000,00

14

González Sousa, Sandra

1.200,00

15

González Zamorano, María del Carmen

5.000,00

8

Guerra Quintana, Mirian

5.000,00

8

Gulín Nanín, María Teresa

5.000,00

8

Guzmán Manso, Francisca

5.000,00

13

Huang, Xiaoling

5.000,00

17

Iglesias Fariñas, Antonia

5.000,00

27

Iglesias Nogueira, Manuel

5.000,00

22

Iglesias Parada, Patricia

5.000,00

13

Iglesias Reigosa, Alejandro

5.000,00

11

Javier Almonte, Marcelina

5.000,00

13

Lama Fernández, Monserrat

5.000,00

7

Lamas Ballester, Iván

1.200,00

11

Lamas Colmenero, Pilar

5.000,00

23

Lamas Rodríguez, Juan

5.000,00

10

Lema Fernández, Fidel

5.000,00

19

Li, Xioadan

1.200,00

12

López Abad, Yuri

5.000,00

8

López Fernández, Ana Isabel

1.200,00

13

López Fernández, Inés

1.200,00

13

López Guitián, Raúl

5.000,00

14

López Orjales, María Isabel

5.000,00

9

López Ribeiro, Mario Jorge

5.000,00

12

López Rodríguez, Diego

1.200,00

11

López Vázquez, Manuela

5.000,00

7

Lorenzo Domínguez, Celsa

5.000,00

8

Lorenzo García, Alba

5.000,00

21

Lorenzo Prieto, Miguel

5.000,00

9

Losada Pérez, Ana Belén

5.000,00

11

Loureiro Casado, Pedro

8.000,00

24

Lozano Cid, Lucía

1.200,00

19

Lozano Morales, Lorena

5.000,00

13

Luque Malagón, María Ángeles

5.000,00

8

Macía González, Jorge

5.000,00

8

Magariños Piñeiro, María Dolores

5.000,00

7

Malheiro Freitas, Sandra María

5.000,00

13

Maret Pérez, María José

5.000,00

13

Marinette Jaccard, Sonia

10.000,00

27

Márquez Villar, Anais

5.000,00

12

Martínez Álvarez, Jennifer

5.000,00

11

Martínez Fernández, Domingo

5.000,00

7

Martínez Fernández, Laura

5.000,00

17

Martínez González, Xosé Daniel

5.000,00

29

Mellado Franco, Ana Belén

5.000,00

9

Méndez Pérez, Ana María

5.000,00

11

Méndez Vázquez, Damián

5.000,00

9

Millara Soto, Montserrat

5.000,00

22

Montecino Romero, Yoana

5.000,00

18

Montero Núñez, Mercedes

5.000,00

15

Montes Alonso, Rocío

5.000,00

15

Mora Paulino, Rosa Ydalina

5.000,00

11

Moral Álvarez, Sonia

5.000,00

8

Morgado Fortunato, Joni Emanuel

5.000,00

8

Moure Rodríguez, Tito

5.000,00

11

Muñoz Fontenla, Lucía

5.000,00

11

Naval Valdés, Iría María

5.000,00

14

Navarro Soler, Josefa

5.000,00

34

Nespereira Gómez, Abel

5.000,00

10

Nieto Fernández, María Sol

1.200,00

15

Nogueira Aristegui, María

5.000,00

9

Noguerol Cachaldora, Mara

5.000,00

15

Novoa Fernández, Fátima

5.000,00

21

Novoa Iglesias, Manuel

5.000,00

18

Núñez Fernández, María Teresa

5.000,00

15

Ocamica Oliveira, Christian

1.200,00

10

Orsenigo Carballo, Carina Griselda

5.000,00

9

Outeiriño Pérez, Andrea María

5.000,00

13

Ovalles Silverio, Marialbi

5.000,00

11

Padrón Losada, Marcos

5.000,00

8

Parada Padua, María Elena

5.000,00

8

Paradelo Torres, Diego

8.000,00

24

Pardo Romero, Brenda

5.000,00

14

Parra Pérez, Daniel

1.200,00

9

Pascual Pose, Ricardo

5.000,00

29

Pato García, Sara

5.000,00

13

Paz Fernández, Julia

5.000,00

20

Paz García, Santiago

5.000,00

24

Pazos Caramés, Cristian

5.000,00

8

Pedreira Nogueira, Florentino

5.000,00

29

Peláez Domínguez, Gonzalo

5.000,00

16

Pénela Fernández, Lucía

5.000,00

7

Peralta Duarte, Esmilce

5.000,00

11

Pereira Rodríguez, Alba

5.000,00

14

Pérez Álvarez, Jennifer

5.000,00

7

Pérez Baños, Bruno

5.000,00

8

Pérez Bustillo, Ana María

5.000,00

19

Pérez Casal, Rosa Ana

10.000,00

29

Pérez Cortizo, María

5.000,00

13

Pérez Fernández, David

1.200,00

11

Pérez González, Breogán

5.000,00

10

Pérez González, María

5.000,00

9

Pérez Lorenzo, Pamela

1.200,00

13

Pérez Martínez, Blanca

5.000,00

32

Pérez Outomuro, Elvira

5.000,00

22

Pérez Santos, María Euma

5.000,00

8

Pérez Seara, Andrea

5.000,00

13

Pérez Suárez, José Manuel

5.000,00

10

Pérez Vega, María

5.000,00

9

Pérez Vieites, María de las Nieves

5.000,00

12

Picouto Delgado, Carlos Benjamín

5.000,00

19

Pinho Abadín, Mario

1.200,00

10

Piñero Alonso, Ritalina

5.000,00

17

Pires Martínez, Alexandre

5.000,00

14

Pomar Rodríguez, Susana

5.000,00

8

Prieto Sobrino, Isabel

5.000,00

8

Prol Balboa, María del Pilar

5.000,00

32

Prol Casas, Encarnación

5.000,00

9

Prol Dorado, Tania

1.200,00

11

Puga Bacelar, Annabel Lee

5.000,00

15

Puga Fernández, Estefanía

5.000,00

13

Puga Fernández, María Concepción

5.000,00

8

Quintas Prieto, Rosa

5.000,00

7

Quiroga Pereira, Miriam

5.000,00

11

Raimúndez Solís, María Monserrat

5.000,00

27

Rebollo Vázquez, Juan

5.000,00

8

Reboredo Bello, Bruno

5.000,00

8

Reboredo Fariñas, María Dolores

5.000,00

8

Reinoso Armesto, Evelyn

5.000,00

17

Reneda Sosa, Alfredo Gerardo

5.000,00

7

Requejo Otero, Daniel

5.000,00

10

Rey Fernández, María Dolores

5.000,00

27

Rey Silveira, Jimena

5.000,00

7

Reyes Mantilla, Luis Antonio

1.200,00

10

Rial Molina, Jesús

5.000,00

22

Ribao Macía, Daniel

1.200,00

8

Rivas Sabarís, José María

5.000,00

17

Rivero Iglesias, Francisco Javier

5.000,00

23

Rodríguez Álvarez, Encarnación

5.000,00

22

Rodríguez Basalo, Domingo

8.000,00

24

Rodríguez Coba, María Diana

5.000,00

8

Rodríguez Conde, Zaida

1.200,00

23

Rodríguez Crespo, Rodrigo

8.000,00

25

Rodríguez Cruz, Gonzalo

5.000,00

14

Rodríguez Escuredo, Josefina

5.000,00

11

Rodríguez Estévez, Ángela Dolores

5.000,00

20

Rodríguez Ferre, Raquel

5.000,00

11

Rodríguez González, María Isabel

5.000,00

9

Rodríguez González, Sonia

5.000,00

13

Rodríguez Graña, Alba

1.200,00

22

Rodríguez Laza, Rafael

5.000,00

10

Rodríguez López, Paula

5.000,00

13

Rodríguez Martínez, Beatriz

10.000,00

29

Rodríguez Pedrouzo, Sergio

1.200,00

11

Rodríguez Peralbo, Antonio José

5.000,00

8

Rodríguez Pérez, María José

5.000,00

17

Rodríguez Salgado, Daniel

5.000,00

10

Rodríguez Varela, Patricia

5.000,00

15

Rodríguez Vidal, Manuela

5.000,00

7

Rodríguez Yáñez, Antonio

8.000,00

24

Rojo Álvarez, Gregorio Benito

5.000,00

7

Rolan Alonso, Teresa

5.000,00

9

Saavedra Bernárdez, María Belén

5.000,00

9

Salgado Cid, Tania

5.000,00

22

Salgado Recio, Manuel Ángel

5.000,00

24

Sánchez Garrido, Edgar

1.200,00

10

Sánchez Gutiérrez, Yorlady Amparo

5.000,00

10

Santalla Freile, Marcos

5.000,00

10

Santiago Dorado, Héctor

5.000,00

8

Seara Gago, Sara Isabel

5.000,00

13

Seara Piña, Natalia

5.000,00

25

Seoane Muradas, Diana

5.000,00

14

Sequeiros Ribao, David

5.000,00

11

Siota González, Iván

1.200,00

12

Sotelo Hermida, Jonathan

1.200,00

8

Soto Leites, Daniel

1.200,00

10

Soto Vázquez, María Rita

5.000,00

8

Sousa Vázquez, Fermín

5.000,00

10

Souto Fernández, Juan Antonio

5.000,00

24

Souto González, Inés

1.200,00

13

Taboada Rubín, Pablo

5.000,00

11

Tena Pérez, Paula

5.000,00

15

Torrecilla Fernández, Tania

5.000,00

32

Valle González, Alberto

5.000,00

7

Vallejo Álvarez, Margarita

5.000,00

23

Vázquez González, Ramón Santiago

5.000,00

31

Varela Cruz, María

5.000,00

14

Varela Guarín, Pilar del Carme

5.000,00

24

Vázquez Alonso, Susana

5.000,00

13

Vázquez Corbelle, Olalla

5.000,00

8

Vázquez Gómez, José Manuel

5.000,00

20

Vázquez Grande, Verónica

5.000,00

14

Vázquez Parra, Carmen

5.000,00

8

Vázquez Pateiro, Iván

5.000,00

10

Veleda Guerra, Raúl

5.000,00

24

Vicente de Dios, José Ramón

5.000,00

12

Vidal Pérez, Iago

1.200,00

9

Vieira Sebe, Jessica

1.200,00

13

Villanueva Álvarez, Jorge

5.000,00

8

Villanueva de Cabo, Juan Manuel

1.200,00

10

Voces Armesto, Javier

8.000,00

41

Wang, Pu

5.000,00

8

Xavier Borges, María Irene

5.000,00

9