Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 59 Martes, 29 de marzo de 2016 Páx. 11203

III. Outras disposicións

Fondo Galego de Garantía Agraria

RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2016 pola que se dá publicidade á aceptación de renuncia ás axudas de agroambiente e clima, e agricultura ecolóxica ao abeiro da Orde do 10 de marzo de 2015.

Mediante a Orde do 10 de marzo de 2015 (DOG núm. 48, do 11 de marzo) a Consellería do Medio Rural e do Mar regulou a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e control.

O artigo 28 da citada orde dispón que as resolucións poderán ser notificadas de acordo co establecido no artigo 59.6.b) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. De conformidade co establecido no dito artigo, a notificación realizarase mediante a publicación no Diario Oficial de Galicia.

Por outra banda, de conformidade co artigo 7.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e o Decreto 7/2014, do 16 de xaneiro, polo que se aprobaron os estatutos do organismo autónomo Fondo Galego de Garantía Agraria (de agora en diante, Fogga), atribuíuse á Dirección do Fogga a potestade de resolver os procedementos de concesión de axudas que se tramiten no ámbito das súas competencias.

Logo do informe da Subdirección Xeral de Xestión da PAC e de acordo coa proposta de resolución da Dirección do Fondo Galego de Garantía Agraria da Consellería do Medio Rural,

RESOLVO:

En cumprimento do disposto no artigo 91.2 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, aceptar a renuncia presentada polos beneficiarios relacionados no anexo e declarar concluso o procedemento iniciado por eles.

Santiago de Compostela, 15 de marzo de 2016

Belén María do Campo Piñeiro
Directora do Fondo Galego de Garantía Agraria

ANEXO
Listaxe de solicitudes de agroambiente e clima, e agricultura ecolóxica
Campaña 2015

Provincia

Número

Ano

NIF

Apelidos e nome

15

220122

2015

****94837S

Bellón Rodríguez, José Manuel

15

700093

2015

****95316B

Fernández Armada, Francisco

15

470272

2015

****75320

Gandeiría Pereira, S.C.

15

770486

2015

****13808F

García Gerpe, María del Carmen

15

770499

2015

****08640Z

López Gerpe, María

15

780256

2015

****12507R

Noya Francisco, María Victoria

15

440033

2015

****98947P

Pedre Alonso, Sara

15

600187

2015

****44385W

Rodríguez Ruanova, Antonio

15

320160

2015

****53193B

Vázquez Pérez, Enrique

15

100164

2015

****04073G

Vázquez Abal, José

27

150073

2015

****28863A

Alvite Regueiro, María Luisa

27

570442

2015

****18742S

Arias López, Ana

27

650298

2015

****30851J

Barro Fernández, María Carmen

27

10367

2015

****22595B

Cabana Pardiño, María Ilda

27

220211

2015

****44150S

Castiñeira Fernández, Francisco J.

27

470092

2015

****57723M

Castro Macía, Pedro

27

140224

2015

****35470Y

Díaz Piñeiro, Rubén

27

180208

2015

****61108L

Fernández Fernández, Manuel

27

590002

2015

****57979P

Fernández Gómez, Esteban

27

80062

2015

****51317Q

Fernández González, Manuel

27

570333

2015

****59065J

Fernández López, José Luís

27

670246

2015

****49520T

Fernández Fernández, José

27

670254

2015

****49699H

Frey Lamela, José

27

160474

2015

****88577B

Jorge González, Concepción

27

90073

2015

****02176X

López Fernández, Azucena

27

550150

2015

****54158M

López González, María

27

650532

2015

****56315Q

López González, Marina

27

550145

2015

****55859G

López López, Luís

27

650592

2015

****89313

López Rouco, S.C.

27

220411

2015

****50617L

Losada Rey, Isaac

27

220225

2015

****51786H

Martínez Campello, María Josefa

27

600298

2015

****94487

Moure Viana, S.C.

27

230184

2015

****25366W

Núñez López, Manuel

27

160421

2015

****11988T

Paz Penas, Jesús

27

650559

2015

****42594T

Paz Roca, Ana

27

200279

2015

****33547S

Placeres Martínez, Rita

27

500009

2015

****70623W

Prieto Morillo, Nicolás

27

280443

2015

****56378X

Romay Varela, Manuel

27

90132

2015

****15197N

Santeiro Félix, Osita

27

430118

2015

****60644K

Sierra Vila, Luz Divina

27

580023

2015

****18019M

Sousa González, José Luís

27

650768

2015

****24065N

Souto Morado, Beatriz

27

580142

2015

****64576G

Taboada López, José Antonio

27

200485

2015

****79940

Traloagro, S.L.

27

140299

2015

****79841

Transfontao, S.C.

27

220001

2015

****43301V

Vázquez Lamas, Manuel

27

600177

2015

****15082N

Vila Pita, Esther

32

860205

2015

****08988W

Castaño Martínez, Gonzalo

32

340025

2015

****28584D

da Silva do Nascimiento, Diamantina

32

150029

2015

****00370K

Fernández Fernández, Rogelio

32

480043

2015

****10049M

González González, Roberto

32

860177

2015

****74839B

López Fernández, María Concepción

32

630004

2015

****24429V

Villarino Castro, María Amparo

36

540017

2015

****73058

Adegas Tollodouro, S.A.

36

470130

2015

****82307X

Cidre Carballo, Ana María

36

470079

2015

****04750E

Fernández Diéguez, Amelia

36

110018

2015

****07279W

García Filgueiras, Jesús

36

170498

2015

****59072H

Iglesias Rosende, Manuela

36

160084

2015

****81245Y

Reboredo Reboredo, Mª del Carmen

36

240511

2015

****81811H

Torres Barreiro, Mª Luisa

36

470473

2015

****14389R

Varela Calviño, Alejandro

36

470401

2015

****50913D

Vázquez Doval, Manuel

36

470377

2015

****46486Y

Vence González, José