Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 60 Mércores, 30 de marzo de 2016 Páx. 11510

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Política Social

CÉDULA do 10 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, ditada no expediente administrativo 2015/36/7.

Ao non poder realizarse a notificación persoal da resolución ditada o 9 de febreiro de 2016 pola directora xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica no expediente administrativo núm. 2015/36/7, pola que se acorda o reintegro da compensación económica percibida indebidamente, notifícaselle a Iliana Pequeño Barrios a dita resolución mediante esta cédula e ao abeiro do disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (LRXPAC).

Tendo en conta que, en atención ao previsto no artigo 61 da LRXPAC, o acto non se publica na súa integridade, comunícase á interesada que o texto íntegro da resolución que se notifica se atopa ao seu dispor nas dependencias do Servizo de Protección de Menores situado na rúa San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela, A Coruña, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, para a súa consulta no prazo de 10 días hábiles, que se contarán desde o día seguinte ao da publicación desta cédula no Boletín Oficial del Estado.

Contra a devandita resolución, que pon fin á vía administrativa, a interesada poderá interpoñer recurso de reposición no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da publicación desta cédula no Boletín Oficial del Estado, ante a directora xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, se non exerce o seu dereito de presentar recurso potestativo de reposición, poderá interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da dita publicación (artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa).

Santiago de Compostela, 10 de marzo de 2016

María Amparo González Méndez
Directora xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica