Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 61 Xoves, 31 de marzo de 2016 Páx. 11690

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Mar

ANUNCIO do 16 de marzo de 2016, da Xefatura Territorial de Vigo, polo que se notifica o inicio do expediente PSC-PO-0999/2015-PPM e cinco máis.

De conformidade co disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE núm. 285, do 27 de novembro), logo de intentada sen éxito a notificación persoal a través do servizo de Correos, notifícase ás persoas interesadas que se sinalan no anexo deste anuncio o inicio do expediente PSC-PO-0999/2015-PPM e cinco máis.

A eficacia do acto queda supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único do Boletín Oficial del Estado (TEU do BOE), polo que o prazo para presentar alegacións se computará desde esa publicación.

As persoas interesadas poderán comparecer nas oficinas da Xefatura Territorial da Consellería do Mar, sitas na rúa Concepción Arenal, 8, 4º andar, Vigo, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, para o coñecemento íntegro do acordo de inicio e constancia de tal coñecemento.

O procedemento desenvolverase de conformidade co principio de acceso permanente. Para estes efectos, en calquera momento do procedemento, a persoa interesada ten dereito a coñecer o seu estado de tramitación e a acceder e obter copias dos documentos contidos nel, ao abeiro do artigo 3.1 do Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto (BOE núm. 189, do 9 de agosto).

Sen prexuízo do anterior, as persoas interesadas dispoñen dun prazo de 15 días para achegar cantas alegacións, documentos ou informacións xulguen pertinentes e, de ser o caso, propoñer proba concretando os medios de que pretendan valerse, segundo o disposto no artigo 16.1 do Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto.

De non efectuar alegacións sobre o contido da iniciación do procedemento no prazo previsto no artigo 16.1 citado, a iniciación poderá ser considerada proposta de resolución, cos efectos previstos para esta nos artigos 18 e 19 do Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto, de conformidade co establecido no artigo 13.2 dese real decreto.

Vigo, 16 de marzo de 2016

Sonia Lorenzo Santos
Xefa territorial de Vigo

ANEXO

Expediente: PSC-PO-0999/2015-PPM.

Persoa interesada: Moisés Martínez González.

NIF: 77011964Y.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: avenida Fragata Almansa, nº 20, ptal. 4, 3º C, Moaña.

Expediente: PSC-PO-1041/2015-PPM.

Persoa interesada: José Manuel Loira Rivas.

NIF: 52492578T.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: rúa Retama, nº 5, Cangas.

Expediente: PSC-PO-1093/2015-PPM.

Persoa interesada: Domingo Alonso Agustiño.

NIF: 77002511Y.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: Peitieiros, nº 21, Gondomar.

Expediente: PSC-PO-0020/2016-COP.

Persoa interesada: Juan Carlos Villaverde Ferreiro.

NIF: 76818160T.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: rúa Suigrexa, nº 9, Moraña.

Expediente: PSC-PO-0275/2016-PPM.

Persoa interesada: Miguel Clemente Fernández.

NIF: 53181084R.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: rúa Cayetano Pereira de Limia, nº 2, baixo, Vigo.

Expediente: PSC-PO-0276/2016-PPM.

Persoa interesada: Jorge Irago Villanueva.

NIF: 35444056K.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: As Bouzas, nº 4, 4-3, 1º F, O Grove.