Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 62 Venres, 1 de abril de 2016 Páx. 11736

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Presidencia da Xunta de Galicia

DECRETO 29/2016, do 31 de marzo, polo que se nomea a presidenta do Consello Económico e Social de Galicia.

En virtude do establecido nos artigos 7 e 8 da Lei 6/1995, do 28 de xuño, pola que se crea o Consello Económico e Social de Galicia, e no artigo 22 do seu Regulamento de réxime interno, publicado no DOG nº 114, do 11 de xuño de 1996, por proposta conxunta dos conselleiros de Facenda e de Economía, Emprego e Industria, tras a preceptiva consulta ás entidades, organizacións e asociacións lexitimadas para teren representación no Consello, e logo da información previa ao Parlamento, nos termos previstos na disposición adicional terceira da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno,

DISPOÑO:

Artigo único. Noméase presidenta do Consello Económico e Social de Galicia a María Corina Porro Martínez.

Santiago de Compostela, trinta e un de marzo de dous mil dezaseis

Alberto Núñez Feijóo
Presidente