Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 62 Venres, 1 de abril de 2016 Páx. 11838

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Galega de Infraestruturas

CÉDULA do 9 de marzo de 2016, do Servizo da Delegación Provincial de Pontevedra, pola que se fai pública unha relación de notificacións de apertura de expedientes sancionadores 173/2015 e un máis.

De conformidade co disposto nos artigos 59.5º e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE nº 285, do 27 de novembro), notifícanselles ás persoas que se citan a continuación, as notificacións de aperturas de expedientes sancionadores instruídos por infraccións da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia (DOG nº 132, do 12 de xullo).

Nº de expediente: 173/15.

Denunciado: João Paulo de Magalhães Rodrigues.

Enderezo: De Cuiña, 48, 36820 Ponte Caldelas (Pontevedra).

Nº de expediente: 003/16.

Denunciado: Alejandro Mon Munaiz.

Enderezo: Quinta de Teanes, 34, Salvaterra de Miño (Pontevedra).

Os ditos interesados dispoñen dun prazo de oito días contados a partir do seguinte día ao da publicación deste edicto para poder examinar os expedientes no Servizo Provincial de Pontevedra, da Axencia Galega de Infraestruturas da Consellería de Infraestruturas e Vivenda (r/ Fernández Ladreda, 43, 1º, Edificio Administrativo, 36003 Pontevedra) e presentar ante o citado servizo as alegacións que considere pertinentes.

A eficacia desta notificación queda supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado.

Pontevedra, 9 de marzo de 2016

Fausto Núñez Vilar
Xefe do Servizo da Delegación Provincial de Pontevedra