Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 62 Venres, 1 de abril de 2016 Páx. 11798

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 19 de febreiro de 2016, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se somete a información pública a declaración de utilidade pública en concreto, coa necesidade de urxente ocupación que iso implica, do proxecto de repotenciación do parque eólico de Malpica de Bergantiños, nos concellos de Malpica de Bergantiños e Ponteceso (expediente IN661A 2014/1-1).

Mediante a Resolución do 8 de setembro de 2015, a Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Coruña someteu a información pública a solicitude de autorización administrativa, a aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto de repotenciación do parque eólico de Malpica de Bergantiños, nos concellos de Malpica de Bergantiños e Ponteceso na provincia da Coruña (DOG núm. 198, do 16 de outubro). Na dita resolución recóllense as características técnicas desta repotenciación.

O 11 de novembro de 2015, a empresa promotora Parque Eólico Malpica, S.A. (Pemalsa) presentou a solicitude de declaración de utilidade pública das instalacións relacionadas con este proxecto de repotenciación.

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; no Decreto 138/2010, do 5 de agosto, polo que se establece o procedemento e as condicións técnico-administrativas para a obtención das autorizacións de proxectos de repotenciación de parques eólicos existentes na Comunidade Autónoma de Galicia; na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico de Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a información pública:

A declaración de utilidade pública, en concreto, coa necesidade de urxente ocupación que iso implica.

Esta declaración de utilidade pública levará implícita, de acordo co artigo 56 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, a necesidade da urxente ocupación para os efectos da expropiación forzosa dos bens e dereitos afectados necesarios para o establecemento destas instalacións.

O que se fai público para o coñecemento xeral dos propietarios dos predios que figuran no anexo I a esta resolución, así como das persoas que, sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados, fosen omitidos, para que poidan examinar o expediente, na Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Coruña, sita na rúa Vicente Ferrer, nº 2, 2º andar, 15071 A Coruña, e presentar as súas alegacións no prazo de trinta días, que comezará contando a partir do día seguinte ao da última publicación da presente resolución ou a partir da correspondente notificación individual aos afectados.

Igualmente, e como consecuencia desta repotenciación, os predios indicados no anexo II a esta resolución e que foron no seu momento obxecto de expropiación resultan agora desafectados, polo que as persoas titulares deses predios serán debidamente notificadas da dita desafección.

A Coruña, 19 de febreiro de 2016

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña

ANEXO I
Relación de bens e dereitos afectados pola repotenciación do parque eólico de Malpica de Bergantiños

Concello de Malpica de Bergantiños.

Propietario

Parcela

Afección (m2)

Nome e apelidos

Datos catastrais

Lugar

Cultivo

Pleno dominio

Servidume de paso

Servidume de voo

Ocupación temporal

Pol.

Parc.

Cimentación

Plataforma

Torre, edificio

Camiño

Gabia

1

Dolores Garrido Suárez

21

414

Pardavela

Matogueira

205

455

27

2.092

1.402

2

Gabriel Souto Suárez

21

39

Pardavela

Matogueira

938

932

3

Herdeiros de Luis Pose Suárez

21

55

Pardavela

Matogueira

672

1.425

1.777

4

Concello de Malpica de Bergantiños

21

42

Pardavela

Matogueira

206

23

116

5

Concello de Malpica de Bergantiños

21

9003

Comunicación

Camiño

3

348

287

6

Concello de Malpica de Bergantiños

21

43

Pardavela

Matogueira

85

28

119

1.424

7

Concello de Malpica de Bergantiños

21

9028

Comunicación

Camiño

114

291

20

33

8

Concello de Malpica de Bergantiños

21

9007

Comunicación

Camiño

10

329

20

107

9

Herdeiros de Sabina Lema Lema

21

41

Pardavela

Matogueira

1.235

116

692

10

Olga Estramil Cancela

21

50

Pardavela

Matogueira

50

31

222

11

Olga Estramil Cancela

21

417

Pardavela

Matogueira

16

74

12

Concello de Malpica de Bergantiños

21

418

Pardavela

Matogueira

22

164

13

Ramiro Cotelo Antelo

21

49

Pardavela

Matogueira

25

38

207

14

Lucía González Lema

21

365

Pardavela

Matogueira

42

165

15

Concello de Malpica de Bergantiños

21

9008

Comunicación

Camiño

2.714

8

56

16

Flora Ordóñez García

21

47

Pardavela

Matogueira

50

217

2

74

17

Concello de Malpica de Bergantiños

21

416

Pardavela

Matogueira

208

18

Concello de Malpica de Bergantiños

21

46

Comunicación

Matogueira

88

44

395

19

Alicia Varela Cousillas

21

80

Sabugueiro

Matogueira

20

47

275

20

Jesús Estramil Estramil

21

338

Pardavela

Matogueira

1.715

320

857

2.090

21

José Cancela Doldán

21

48

Pardavela

Matogueira

205

2

31

4.125

3.918

22

Concello de Malpica de Bergantiños

21

85

Sabugueiro

Matogueira

18

4

134

23

Evaristo Pose Suárez

21

79

Sabugueiro

Eucalipto

85

36

209

24

Concello de Malpica de Bergantiños

21

86

Sabugueiro

Matogueira

48

95

425

25

Concello de Malpica de Bergantiños

21

9001

Comunicación

Camiño

243

2

82

26

Dolores Castro Ordóñez

21

87

Sabugueiro

Piñeiral

8

30

27

Dolores Pose Blanco

20

189

Sabugueiro

Piñeiral

367

124

907

28

Concello de Malpica de Bergantiños

20

9011

Comunicación

Camiño

8

2

12

29

María Villar Blanco

20

195

Forcadas

Matogueira

52

26

156

30

Teresa Lema Varela

20

196

Forcadas

Matogueira

68

410

31

Olegario Rodríguez Novo

20

978

Forcadas

Matogueira

15

117

32

Concello de Malpica de Bergantiños

20

9012

Comunicación

Camiño

910

5

39

33

Genaro Varela Cancela

20

190

Sabugueiro

Matogueira

3.897

107

34

Hortensia Pose Pose

21

94

Sabugueiro

Matogueira

2

35

Herdeiros de Asunción Santos Pose

20

804

Prado

Piñeiral

415

142

36

Manuel Rey González

20

191

Prado

Matogueira

40

34

37

Delia Rey Torrado

20

805

Prado

Matogueira

33

36

38

Nosa Sensera, S.L.

21

115

Prado

Matogueira

30

39

Nosa Sensera, S.L.

21

314

As Regas

Matogueira

2

40

Herdeiros de Ramiro Malpica Ordóñez

20

320

Costa

Piñeiral

54

20

41

Herdeiros de Asunción Santos Pose

20

198

Costa

Matogueira

331

21

119

42

José María Pose Cousillas

20

203

Costa

Matogueira

305

22

72

43

Herdeiros de Perfecto Castro Suárez

20

202

Costa

Eucalipto

318

30

201

44

Alberto Pampín Lema

20

201

Costa

Pradaría

513

50

212

45

Luis Ordóñez Doldán

20

205

Costa

Matogueira

369

82

356

46

Concello de Malpica de Bergantiños

20

9014

Comunicación

Camiño

1.099

5

34

47

José Manuel Souto Novo

20

816

Forcadas

Piñeiral

15

48

Josefina Souto Novo

20

929

Forcadas

Piñeiral

55

49

Benigno Doldán Ourens

20

934

Forcadas

Matogueira

233

50

Herdeiros de Manuel Pampín Lema

20

287

Pedriñas

Piñeiral

32

44

224

51

Concello de Malpica de Bergantiños

20

9047

Comunicación

Camiño

3

19

52

Carmen Lema Pose

20

286

Pedriñas

Piñeiral

161

48

304

53

Lucía Doldán Ourens

20

935

Forcadas

Matogueira

279

54

Serafina Cousillas Doldán

20

933

Forcadas

Matogueira

38

55

Concello de Malpica de Bergantiños

20

9048

Comunicación

Camiño

956

7

9

56

Modesto Suárez Doldán

20

932

Forcadas

Matogueira

39

57

Asunción Suárez Doldán

20

931

Forcadas

Matogueira

58

58

Herdeiros de Asunción Santos Pose

20

280

Pedriñas

Matogueira

22

23

124

59

Teresa González Lema

20

281

Pedriñas

Matogueira

159

44

295

60

Miguel Martelo Veiga

20

930

Forcadas

Matogueira

65

61

Modesto Suárez Doldán

20

216

Forcadas

Matogueira

34

62

Asunción Suárez Doldán

20

215

Forcadas

Matogueira

7

11

71

63

Lucía Pose Veiga

20

214

Forcadas

Matogueira

7

45

64

Lucía Doldán Ourens

20

213

Forcadas

Matogueira

9

53

65

Manuel Cousillas Doldán

20

211

Forcadas

Matogueira

8

53

66

Asunción Suárez Doldán

20

992

Forcadas

Matogueira

1

67

Lucía Pose Veiga

20

991

Forcadas

Matogueira

1

68

Lucía Doldán Ourens

20

989

Forcadas

Matogueira

170

69

Manuel Cousillas Doldán

20

990

Forcadas

Matogueira

164

70

Concello de Malpica de Bergantiños

20

9049

Comunicación

Camiño

1.560

4

9

44

71

Carmen Estramil Puñal

20

798

Requeixeiros

Matogueira

52

311

72

Carmen Estramil Puñal

20

178

Requeixeiros

Matogueira

708

73

Genaro González Lema

20

937

Forcadas

Matogueira

101

60

437

74

Genaro González Lema

20

938

Forcadas

Matogueira

49

621

75

Ramiro González Lema

20

180

Forcadas

Matogueira

205

78

57

43

2.271

1.526

76

Herdeiros de María Estramil Puñal

20

181

Forcadas

Matogueira

596

799

1.454

77

Ramiro González Lema

20

939

Forcadas

Matogueira

74

766

689

78

Carmen Garrido Novo

20

179

Petons

Matogueira

744

1.280

62

182

1.350

79

Jesús Villar Suárez

20

171

Petons

Matogueira

205

1.740

1.460

114

3.208

3.022

80

Herdeiros de Manuel Novo Pampín

20

142

Costa de Lago

Matogueira

714

1.242

81

Dolores Cousillas Varela

20

143

Costa de Lago

Matogueira

984

952

82

Manuel Cousillas Doldán

20

170

Condomiñas

Matogueira

320

73

699

83

Herdeiros de Modesto Ordóñez García

20

169

Forcadas

Matogueira

3

120

84

Jesús Manuel Lema Pampín

20

277

Pedriñas

Piñeiral

380

47

248

85

Herdeiros de Ramiro Malpica Ordóñez

20

278

Pedriñas

Eucalipto

34

86

José Figueroa Busto

20

226

Navas

Eucalipto

20

87

Antonio Verdes Sánchez

20

227

Navas

Eucalipto

163

88

Delfina Lema Garrido

20

242

Fonta da Pía

Eucalipto

100

89

Concello de Malpica de Bergantiños

20

9040

Comunicación

Camiño

4.104

10

10

90

María Villar Blanco

20

243

Fonta da Pía

Matogueira

146

91

Isabel Lema Doldán

20

244

Fonta da Pía

Matogueira

89

92

José Figueroa Busto

20

245

A Xila

Matogueira

57

93

José María Pose Cousillas

20

238

Pedra Longa

Pradaría

207

1.085

115

58

3.596

3.523

94

José Luis López Blanco

20

239

Pedra Longa

Matogueira

39

770

95

María Varela Torrado

20

240

Pedra Longa

Matogueira

1.065

788

96

Mercedes Blanco Torrado

20

241

Pedra Longa

Matogueira

311

328

748

97

Luis Blanco Torrado

20

959

Pedra Longa

Matogueira

5

29

213

98

Manuel Cotelo Pose

20

918

Pedra Longa

Matogueira

82

12

70

99

Modesto Dourado Lema

20

917

Pedra Longa

Matogueira

48

16

124

100

Herminia Dourado Garrido

20

915

Pedra Longa

Matogueira

46

13

86

101

Jesús Ferreiro García

20

916

Pedra Longa

Matogueira

95

17

57

102

Rocas Ornamentales Torres de Mens, S.L. (Domingo Sande Vázquez)

20

970

Navas

Matogueira

49

103

Modesto García Martelo

20

230

Abilleira

Matogueira

40

80

505

104

Concello de Malpica de Bergantiños

20

9039

Comunicación

Camiño

995

64

105

Modesto García Martelo

20

971

Abilleira

Piñeiral

41

359

332

106

Teresa González Eiroa

20

229

Navas

Pradaría

205

1.417

43

82

4.469

4.260

107

Carmen Pampín Lema

20

224

Navas

Eucalipto

158

76

472

108

Jesús Villar Suárez

20

219

Navas

Eucalipto

205

1.621

2.298

145

4.419

4.538

109

Clarisa Varela Ameijenda

20

223

Navas

Eucalipto

596

7

10

110

Lucía Doldán Ourens

20

989

Forcadas

Matogueira

170

111

Manuel Cousillas Doldán

20

990

Forcadas

Matogueira

165

112

Concello de Malpica de Bergantiños

20

9050

Comunicación

Camiño

6.650

113

Herdeiros de José L. Varela Garrido

20

222

Navas

Matogueira

139

114

Hilda Lema Martínez

20

221

Requeixeiros

Matogueira

2

115

Alfredo Novo Pampín

20

177

Camiño

Matogueira

7

116

Concello de Malpica de Bergantiños

20

220

Requeixeiros

Matogueira

2

117

Dolores Pose Pose

20

217

Requeixeiros

Matogueira

4

118

Herdeiros de Jesús Charlín Souto

20

175

Requeixeiros

Matogueira

19

119

Jesús Villar Suárez

20

174

Camiño

Matogueira

88

120

Concello de Malpica de Bergantiños

20

172

Requeixeiros

Matogueira

149

121

José Villar Blanco

20

186

Requeixeiros

Matogueira

2

122

Herdeiros de Consuelo Pose Cousillas

20

185

Requeixeiros

Matogueira

13

123

Jesús Villar Suárez

20

173

Recoste

Matogueira

196

124

Genaro Varela Cancela

20

149

Requeixeiros

Matogueira

99

125

Mercedes Varela Cancela

20

807

Costa de Lago

Matogueira

48

126

Dolores Cousillas Varela

20

148

Costa de Lago

Matogueira

13

127

Anselmo Lema Garrido

20

146

Requeixeiros

Matogueira

70

128

Carmen Garrido Novo

20

936

Requeixeiros

Matogueira

7

129

Concello de Malpica de Bergantiños

20

9054

Comunicación

Camiño

11

130

Manuel Cotelo Pose

20

117

Cebreiro

Matogueira

15

293

Manuel Blanco Novo

20

206

Campo da Costa

Eucaliptos

93

Concello de Ponteceso.

Propietario

Parcela

Afección (m2)

Nome e apelidos

Datos catastrais

Lugar

Cultivo

Pleno dominio

Servidume de paso

Servidume de voo

Ocupación temporal

Pol.

Parc.

Cimentación

Plataforma

Camiño

Gabia

131

Lucía González Lema

92

139

Camposas

Piñeiro e eucalipto

27

132

Gloria Teresa Fernández Blanco

92

249

Camposas

Piñeiro e eucalipto

215

4

133

Evaristo Pose Ferreiro

92

322

Requeixeiro

Piñeiro e eucalipto

20

8

134

José Pose Ferreiro

92

321

Requeixeiro

Piñeiro e eucalipto

130

4

135

Luis Pose Estramil

92

140

Camposas

Piñeiro e eucalipto

2

136

José Cousillas Martelo

92

141

Cebreiro

Piñeiro e eucalipto

5

137

Manuel Cousillas Martelo

92

142

Cebreiro

Piñeiro e eucalipto

20

138

Jesús Pampín Lema

92

143

Cebreiro

Piñeiro e eucalipto

237

6

139

Jesús Castro Suárez

92

320

Requeixeiro

Piñeiro e eucalipto

5

140

José Figueroa Busto

92

319

Requeixeiro

Piñeiro e eucalipto

173

141

Salvador Viqueira Pallas

92

318

Requeixeiro

Castiñeiro

2

142

Salvador Viqueira Pallas

92

317

Requeixeiro

Castiñeiro

33

143

Salvador Viqueira Pallas

92

250

Fonte Pedriña

Castiñeiro

439

6

144

José Pose Ferreiro

92

162

Bartolas

Piñeiro e eucalipto

4

145

Serafina Ferreiro García

92

163

Bartolas

Piñeiro e eucalipto

59

146

José Pose Ferreiro

92

165

Bartolas

Piñeiro e eucalipto

42

147

Alberto, Aurelio e Dolores Castro Ordóñez

92 a, b e c

252

Requeixeiro

Piñeiro e eucalipto

132

148

Carmen Cousillas Varela

92

181

Rego Lourido

Piñeiro e eucalipto

4

149

Josefa Varela Varela

92

182

Rego Lourido

Piñeiro e eucalipto

1

150

Mª Teresa Varela Rama

92

183

Rego Lourido

Piñeiro e eucalipto

77

151

José Cousillas Varela

92

176

Rego Lourido

Piñeiro e eucalipto

292

2

152

Jesús Manuel García Souto

92

184

Navás

Piñeiro e eucalipto

4

153

Herminio Ordóñez García

92

186

Navás

Piñeiro e eucalipto

6

154

Jesús Manuel García Souto

92

187

Navás

Piñeiro e eucalipto

38

1

155

Josefa Varela Villar

92

189

Navás

Piñeiro e eucalipto

6

156

Josefa Varela Varela

92

175

Rego Lourido

Piñeiro e eucalipto

1

157

Manuel Ordóñez Pérez

92

174

Rego Lourido

Piñeiro e eucalipto

67

158

José Manuel Suárez Ferreiro

92

190

Navás

Piñeiro e eucalipto

30

159

Manuel Baneira Fondo

92

191

Navás

Piñeiro e eucalipto

255

160

Concello de Ponteceso

92

9009

Comunicación

Camiño

8.239

161

Carmen Villar Mouro

92

173

Rego Lourido

Piñeiro e eucalipto

5

162

Alicia Rojo Fuentes

92

172

Rego Lourido

Piñeiro e eucalipto

19

163

Joaquín Duarte Gontad

92

171

Rego

Piñeiro e eucalipto

47

164

Josefina Ferreiro Montáns

92

192

Navás

Piñeiro e eucalipto

2

165

José Amado Costa

92

193

Navás

Piñeiro e eucalipto

63

166

Josefa Varela Villar

92

42

Rego Lourido

Piñeiro e eucalipto

4

167

Alfredo Castro Villar

92

309

Area

Piñeiro e eucalipto

52

168

Manuel Fondo Costa

92

260

Navás

Piñeiro e eucalipto

38

169

Esteban Fondo Fondo

92

354

Chousa da Nariga

Piñeiro e eucalipto

3

170

María Varela Torrado

92

195

Braña da Area

Piñeiro e eucalipto

243

171

María Fondo Costa

92

261

Navás

Piñeiro e eucalipto

25

172

Josefa Varela Villar

92

41

Riba da Area

Piñeiro e eucalipto

6

11

173

Josefa Blanco Ordóñez

92

19

Braña do Castro

Piñeiro e eucalipto

299

9

174

Agustín Fondo Costa

92

262

Navás

Piñeiro e eucalipto

9

175

Matilde Añón Baneira e José Varela Meijenda

92

197

Braña da Area

Piñeiro e eucalipto

62

176

Mª Flor González García

92

312

Braña do Castro

Piñeiro e eucalipto

26

2

177

Josefa Blanco Ordóñez

92

18

Braña do Castro

Piñeiro e eucalipto

23

178

Dolores Blanco Ordóñez

92

17

Braña do Castro

Piñeiro e eucalipto

4

179

Dolores Blanco Ordóñez

92

196

Braña da Area

Piñeiro e eucalipto

44

12

180

Concello de Ponteceso

92

315

Braña do Castro

Piñeiro e eucalipto

81

2

181

Concello de Ponteceso

92

9014

Comunicación

Camiño

6

182

Francisco García Ferreiro

92

208

Fonte Pedriña

Piñeiro e eucalipto

1

183

Alberto Gontad Villar

92

209

Fonte Pedriña

Piñeiro e eucalipto

2

184

Serafina Ferreiro García

92

16

Braña do Castro

Piñeiro e eucalipto

1

185

María Varela Torrado

92

311

Braña do Castro

Piñeiro e eucalipto

94

1

186

Marta Mª Varela García

92

14

Braña do Castro

Piñeiro e eucalipto

168

187

Manuel Cousillas Doldán

92

13

Braña do Castro

Piñeiro e eucalipto

460

1

188

María Álvarez Villar

92

12

Braña do Castro

Piñeiro e eucalipto

124

189

María Varela Torrado

92

11

Braña do Castro

Piñeiro e eucalipto

79

190

Verónica Varela Martelo

92

10

Braña do Castro

Piñeiro e eucalipto

183

191

Mª Hermencina Varela Martínez

92

09

Braña do Castro

Piñeiro e eucalipto

179

2

192

Estrella Barreira Varela

92

272

Braña do Castro

Piñeiro e eucalipto

93

193

Manuel Varela Villar

92

263

As Croas

Piñeiro e eucalipto

40

194

Manuel Velo Arijón

92

05

Parceira

Pradaría

81

5

195

Jesús Blanco Centeno

92

212

Braña do Castro

Piñeiro e eucalipto

144

196

Antonio García Varela

92

213

Braña do Castro

Piñeiro e eucalipto

19

197

Manuel Suárez Ferreiro

92

214

Braña do Castro

Piñeiro e eucalipto

137

3

198

Mª Rosinda Pérez García

92

02

Parceira

Piñeiro e eucalipto

9

199

Manuel Suárez Varela

92

01

Parceira

Piñeiro e eucalipto

55

1

200

Concello de Ponteceso

93

285

Fonte Canle

Piñeiro e eucalipto

90

3

201

Concello de Ponteceso

92

9008

Comunicación

Camiño

3

202

Concello de Ponteceso

93

9001

Comunicación

Camiño

3

203

Manuel Cures Cambón

93

294

Xesteira

Piñeiro e eucalipto

12

204

María Álvarez Villar

93

253

Xesteira

Piñeiro e eucalipto

17

205

María Álvarez Villar

93

252

Xesteira

Piñeiro e eucalipto

156

206

Bautista Ordóñez García

93

227

Xesteira

Piñeiro e eucalipto

47

207

Estrella Barreira Varela

93

250

Xesteira

Piñeiro e eucalipto

156

208

Santiago Pose Collazo
(O Estanqueiro)

93

249

Xesteira

Piñeiro e eucalipto

50

209

María Álvarez Villar

93

248

Xesteira

Piñeiro e eucalipto

35

4

210

Natalia Barreira Varela

93

179

Costa

Piñeiro e eucalipto

1

211

Estrella Varela Barreira e José Varela Garrido

93

278

Fonte Canle

Piñeiro e eucalipto

1

212

Mª Estrella Castiñeira Barreira

93

279

Costa da Fonte Canle

Piñeiro e eucalipto

1

213

Manuel Regueira Ordóñez

93

180

Fonte Canle

Piñeiro e eucalipto

196

214

José Luis Dourado Varela

93

181

Fonte Canle

Piñeiro e eucalipto

118

215

Concello de Ponteceso

93

9013

Comunicación

Camiño

1.578

216

Josefina Ferreiro Montáns e Antonio Pose Souto

93

245

Xesteira

Piñeiro e eucalipto

166

4

217

José Dourado García

93

182

Fonte Canle

Piñeiro e eucalipto

75

218

Dorinda Pose Castro

93

244

Arriba da Iglesia

Piñeiro e eucalipto

37

1

219

Mercedes Blanco Torrado

92

257

Navas

Matogueira

214

745

220

Ramiro Lema Rey

92

256

Xila

Piñeiro e eucalipto

112

734

221

Josefina Ferreiro Montáns

92

225

Navas

Matogueira

228

664

222

Mª Raquel Varela Suárez

92

325

Navas

Matogueira

213

355

223

José Cousillas Varela

92

324

Navas

Matogueira

26

164

224

Concello de Ponteceso

93

9010

Comunicación

Matogueira

1.521

225

Concello de Ponteceso

24

9020

Comunicación

Camiño

809

226

Mercedes Cures Cambón

93

186

Alameda

Piñeiro e eucalipto

3

93

227

Carmen Varela Varela

93

166

Alvoredo

Piñeiro e eucalipto

119

228

Carmen Pose Garrido

94

156

Fonte Canle

Piñeiro e eucalipto

6

229

Manuel Esmorís Castro

94

155

Frixel

Piñeiro e eucalipto

21

230

Herminio Ordóñez García

94

152

Frixel

Piñeiro e eucalipto

36

231

Cecilia Gontad Blanco

94

134

Murado

Piñeiro e eucalipto

21

232

Luis Gontad Villar

94

133

Murado

Piñeiro e eucalipto

1

9

233

Cecilia Gontad Blanco

94

131

Cardido

Piñeiro e eucalipto

1

6

234

Manuel Velo Arijón

94

128

Cardido

Piñeiro e eucalipto

3

235

Josefina Ferreiro Montáns

94

125

Cardido

Piñeiro e eucalipto

7

236

Asunción Pose Garrido

94

124

Cardido

Piñeiro e eucalipto

8

237

Manuel García Álvarez

94

123

Cardido

Piñeiro e eucalipto

56

238

Manuel Varela Villar

94

121

Cardido

Piñeiro e eucalipto

166

7

239

Concello de Ponteceso

93

9008

Comunicación

Camiño

1.425

2

240

Concello de Ponteceso

88

9002

Comunicación

Camiño

1.362

241

José Manuel Suárez Ferreiro

88

949

Xabaris

Cultivo

2

78

242

Emeregilda Blanco Varela e Edelmiro Ordóñez Castro

88

948

Xabaris

Cultivo

14

6

243

Alfedo Álvarez Villar

88

947

Xabaris

Cultivo

9

244

José Castiñeira Álvarez

88

946

Xabaris

Cultivo

14

245

José Antonio Facal Doldán e Matilde Varela Varela

88

945

Xabaris

Cultivo

27

246

María Varela Varela

88

944

Xabaris

Pradaría

73

247

Josefa Varela Varela

88

937

Xabaris

Pradaría

3

248

María Varela Varela

88

938

Xabaris

Pradaría

1

249

Manuel Ordóñez Villar

88

930

Lombo

Pradaría

5

250

Manuel Castro Pose

93

69

Canavas

Cultivo

15

251

Carmen Cambón Varela e Luís Montáns Souto

93

62

Pedras de Canavas

Cultivo

46

252

Alberto Suárez Varela

93

51

Barreiros

Cultivo

2

253

José Varela Varela

93

50

Canavas

Cultivo

16

254

Dorinda e María Pose Castro

93

49

Pequena de Canavas

Cultivo

14

255

Teresa Barreira Varela e José Castiñeira Alvarez

93

48

Travesas

Cultivo

11

256

José Veiga Souto

93

47

Travesas

Cultivo

12

257

José Regueira Fondo

93

46

Travesas

Cultivo

14

258

Víctor Fernando Castro Villar

93

45

Travesas

Cultivo

23

259

José María Cambón Lema

93

44

Travesas

Cultivo

21

260

Josefa Varela Lema

93

43

Travesas

Cultivo

9

261

Ángel Castro Ordóñez

93

284

Travesas

Cultivo

10

262

Alberto Ordóñez Villar

93

42

Travesas

Cultivo

6

263

Ángel Castro Ordóñez

93

39

Travesas

Cultivo

4

264

Josefa Varela Varela

93

38

Travesas

Cultivo

2

265

Joaquín Duarte Gontad

93

37

Travesas

Cultivo

4

266

Francisco Castro Beres

93

36

Travesas

Cultivo

2

267

Josefa Varela Lema

93

283

Travesas

Pradaría

55

268

Herdeiros Luis Gontad Villar

93

20

Travesas

Pradaría

4

39

269

Mercedes Ferreiro García

88

885

Agro da Travesa

Piñeiros e pradaría

2

270

Manuel Lema Vázquez

88

884

Travesa

Pradaría

115

271

María Álvarez Villar

88

883

Fábrica

Pradaría

39

272

Concello de Ponteceso

88

9004

Comunicación

Camiño

454

273

Consuelo Lema Blanco

88

871

Gandra

Pradaría

1

17

274

Carmen Isabel Lema Pose

88

870

Gandra

Eucaliptos

30

275

José Martelo Varela

88

869

Travesa-Gándara

Cultivo

32

276

Serafina Ferreiro García

88

537

Gandra

Pradaría

99

277

María Varela Varela

88

536

Gandra

Piñeiros e pradaría

56

278

José Ferreiro Muíño

88

819

Pozos

Cultivo

110

279

Manuel Baneira Varela

88

492

Pozos

Pradaría

4

280

José María Castiñeira Álvarez

88

491

Pozos

Piñeiro e eucalipto

1

34

281

Mercedes Cures Cambón

88

489

Pozos

Piñeiro e eucalipto

120

282

Manuel Cancela Ríos

88

820

Gandra

Pradaría

1

57

283

Manuel Cousillas Varela

88

822

Pozos

Pradaría

1

26

284

Aurora Rellán García e José Varela Calvo

88

823

Pozos

Piñeiro e eucalipto

1

48

285

Clarisa Lema Martínez

88

1083

Milleiras

Piñeiro e eucalipto

2

286

Jesús Villar Varela

88

487

Pozos

Pradaría

38

287

Benedicta Castro Veres

88

473

Petón Garrido

Pradaría

606

288

Manuel Souto Suárez

88

465

Petón Garrido

Pradaría e arboredo

25

289

Perfecto Castro Pardiñas

88

468

Petón Garrido

Pradaría e froiteiras

1

97

290

Everilda Martínez Castro

88

467

Petón Garrido

Pradaría e froiteiras

50

291

Carmen Duarte Moreira

88

1071

Petón Garrido

Cultivo

128

87

292

Celia Gontad Blanco

88

466

Petón Garrido

Cultivo

42

Pleno dominio: corresponde á superficie de expropiación de pleno dominio dos terreos afectados pola cimentación, plataformas e torre/edificio.

Servidumes de paso de camiños e gabias: corresponde á superficie de paso ocupada polos camiños e polas gabias que albergan os cables, incluíndo as cunetas, terrapléns e os demontes.

Servidume de voo: corresponde á área de servidume de voo das pas dos aeroxeradores e está afectada pola prohibición de situar obstáculos ou realizar plantacións de especies vexetais en altura, que poidan interferir directa ou indirectamente na velocidade e dirección do vento.

Ocupación temporal: ocupación temporal dos terreos de necesaria ocupación durante un prazo de 18 meses.

ANEXO II
Relación de desafectados

Concello de Malpica de Bergantiños.

Propietario

Parcela

Desafección

Nome e apelidos

Datos catastrais

Lugar

Cultivo

Expropiación de superficie en solo

Servidume de superficie en voo

Pol.

Parc.

6

Herdeiros Ramiro Malpica Ordóñez

20

320

Picos de Navas

Monte baixo e prado

1.021

1.250

15

Luis Ordóñez Doldán (herdeiros de Manuel Ordóñez Novo)

20

205

Picos de Navas

Monte baixo

1.027

1.250

35

Jesús Manuel Lema Pampín (herdeiro de Manuela Pampín Suárez)

20

277

Picos de Navas

Monte baixo

1.055

1.250

57-58

Carmen Estramil Puñal

20

178

Picos de Navas

Monte baixo

928

772

75

Irmáns González Lema

20

180, 939, 937, 938

Picos de Navas

Monte baixo, penedoso

1.638

1.755