Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 63 Luns, 4 de abril de 2016 Páx. 11988

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2016 pola que se fai pública a formalización do contrato do servizo de redacción do Plan director do Mosteiro de Santa María de Montederramo, en Montederramo-Ourense (contratación documentalmente simplificada).

De acordo co previsto no artigo 154 do texto refundido da Lei de contratos do sector público, o Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, faise pública a formalización do seguinte contrato administrativo:

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral Técnica.

c) Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=22944

d) Diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG núm. 128, do 9 de xullo de 2015.

2. Obxecto do contrato.

Tipo: servizos, non suxeito a regulación harmonizada.

Descrición: servizo de redacción do Plan director do Mosteiro de Santa María de Montederramo, en Montederramo-Ourense.

3. Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

4. Orzamento base de licitación: 48.000 €, IVE excluído.

5. Formalización do contrato.

a) Data da adxudicación: 3 de marzo de 2016.

b) Data da formalización do contrato: 14 de marzo de 2016.

c) Contratista: B.A.B. Arquitectos, S.L.P.

d) Importe de adxudicación: 31.680 €, IVE excluído.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa ao obter a maior puntuación, logo da aplicación dos criterios de adxudicación que se establecen no prego de cláusulas administrativas que rexe o procedemento.

Santiago de Compostela, 15 de marzo de 2016

P.D. (Orde 25.1.2012)
Jesús Oitavén Barcala
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria