Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 64 Martes, 5 de abril de 2016 Páx. 12056

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 4 da Coruña

EDICTO (858/2013).

Eu, Encarnación Mercedes Tubío Lariño, secretaria do Xulgado do Social número 4 da Coruña, dou fe e certifico que neste xulgado se seguen autos número 858/2013 por instancia de Enrique González Portela contra a empresa Complejo San Roque, S.L. e o Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidade, nos cales se ditou sentenza en data 8 de marzo de 2016, que copiada nos particulares necesarios di así:

«Decisión.

Estímase a demanda interposta por Enrique González Portela fronte a Complejo San Roque, S.L., con intervención do Fondo de Garantía Salarial, e estímase a excepción de prescrición oposta por este último e en consecuencia:

– Condénase a Complejo San Roque, S.L. a aboarlle ao traballador Enrique González Portela a cantidade de oito mil trescentos cincuenta e un euros con cincuenta e un céntimos (8.351,51 euros); devindican os conceptos salariais o 10 % de xuro moratorio, sen que tales cantidades vinculen o Fondo de Garantía Salarial.

Notifíqueselles a presente resolución ás partes.

Contra esta resolución cabe recurso de suplicación ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, o cal deberá anunciarse neste xulgado no prazo dos cinco días seguintes á notificación desta resolución; abondará a manifestación da parte ou do seu avogado, graduado social colexiado ou representante dentro do indicado prazo.

Se o recorrente non goza do beneficio de xustiza gratuíta deberá, ao tempo de anunciar o recurso, ter consignado a cantidade obxecto de condena, así como o depósito de 300 euros na conta de depósitos e consignacións que ten aberta este juzgado, e farase constar no ingreso o número de procedemento.

Así o acorda, manda e asina Nicolás E. Pita Lloveres, maxistrado xuíz do Xulgado do Social número 4 da Coruña.

E para que conste, para os efectos da súa publicación no Diario Oficial de Galicia co fin de que lle sirva de notificación en forma á empresa Complejo San Roque, S.L., expido e asino o presente edicto.

A Coruña, 14 de marzo de 2016

O secretario xudicial