Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 72 Venres, 15 de abril de 2016 Páx. 13760

III. Outras disposicións

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 12 de abril de 2016 pola que se procede á publicación dos requirimentos de emenda das axudas de apoio ás iniciativas abertas de difusión.

Mediante a Resolución do 24 de novembro de 2015 (DOG núm. 236, do 11 de decembro) publicáronse as bases reguladoras das axudas de apoio ás iniciativas abertas de difusión, e convocáronse, en réxime de concorrencia competitiva, para o ano 2016, por trámite anticipado de gasto.

O órgano instrutor do procedemento administrativo previsto no artigo 10 das ditas bases reguladoras está analizando as solicitudes presentadas polos solicitantes que se acolleron á presente convocatoria de axudas.

Nunha primeira fase de revisión identificáronse varios expedientes que non reúnen algún dos requisitos exixidos nas bases reguladoras, polo que resulta procedente efectuar os oportunos requirimentos de emenda.

O artigo 10.2 das bases reguladoras dispón que, de conformidade co establecido nos artigos 59.6.b) e 60 da Lei 30/1992, este requirimento de emenda realizarase preferentemente mediante publicación no Diario Oficial de Galicia e producirá os mesmos efectos que a notificación individualizada. A dita publicación tamén se realizará na páxina web do Igape, no enderezo www.tramita.igape.es , onde se establecerá o contido pormenorizado do requirimento que se fai.

En virtude do anterior,

RESOLVO:

Primeiro. Dar publicidade á relación de solicitantes de axuda xa revisadas que deben ser obxecto de emenda segundo se recolle no anexo a esta resolución.

Segundo. Requirir os solicitantes incluídos nos ditos anexos para que, no prazo de dez días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación da presente resolución no DOG, emenden a falta ou presenten os documentos preceptivos conforme se lles indique na información detallada do requirimento dispoñible no enderezo www.tramita.igape.es , ao cal accederán a través da aplicación informática habilitada para estas axudas co NIF e código IDE, desde a páxina web do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), na oficina virtual.

Terceiro. De acordo co disposto no artigo 10.2 das bases reguladoras, no suposto de que non se atenda o requirimento no prazo indicado, ou se a emenda resulta incompleta ou defectuosa, considerarase que o solicitante desiste da súa petición e arquivarase o expediente, tras a correspondente resolución, que será ditada nos termos previstos no artigo 42 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Santiago de Compostela, 12 de abril de 2016

Javier Aguilera Navarro
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica

ANEXO
Solicitudes de axuda suxeitas a emenda de documentación

Núm. expediente

Titular do expediente

NIF

IG114.2016.1.2

Fundación Feiras e Exposicións de Ourense

G32164956

IG114.2016.1.3

Fundación Clúster de Empresas de Automoción de Galicia (Ceaga)

G36983575

IG114.2016.1.4

Consorcio de la Zona Franca de Vigo

V36611580

IG114.2016.1.5

Fundación Feiras e Exposicións de Ourense

G32164956

IG114.2016.1.6

Conxemar

G36636819

IG114.2016.1.7

Asoc. Intersectorial e Interterritorial de Auton. y Peq. Empresas de Galicia

G36550630

IG114.2016.1.8

Asoc. Intersectorial e Interterritorial de Auton. y Peq. Empresas de Galicia

G36550630

IG114.2016.1.9

Asoc. Intersectorial e Interterritorial de Auton. y Peq. Empresas de Galicia

G36550630

IG114.2016.1.10

Asoc. Intersectorial e Interterritorial de Auton. y Peq. Empresas de Galicia

G36550630

IG114.2016.1.11

Asoc. Intersectorial e Interterritorial de Auton. y Peq. Empresas de Galicia

G36550630

IG114.2016.1.12

Asoc. Intersectorial e Interterritorial de Auton. y Peq. Empresas de Galicia

G36550630

IG114.2016.1.13

Fundación Clúster de Empresas de Automoción de Galicia (Ceaga)

G36983575

IG114.2016.1.16

Asociación de Empresarios de Materiales para la Construcción (Asemaco)

G36796779

IG114.2016.1.25

Fundación Feiras e Exposicións de Ourense

G32164956

IG114.2016.1.26

Fundación Feiras e Exposicións de Ourense

G32164956

IG114.2016.1.27

Fundación Feiras e Exposicións de Ourense

G32164956

IG114.2016.1.28

Asociación Clúster Alimentario de Galicia

G27407212

IG114.2016.1.31

Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra

G36105245

IG114.2016.1.33

Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra

G36105245

IG114.2016.1.34

Fundación Feiras e Exposicións de Ourense

G32164956

IG114.2016.1.35

Fundación Feiras e Exposicións de Ourense

G32164956

IG114.2016.1.37

Fundación Laboral de la Construcción Galicia

G80468416

IG114.2016.1.38

Fundación Laboral de la Construcción Galicia

G80468416

IG114.2016.1.39

Fundación Laboral de la Construcción Galicia

G80468416

IG114.2016.1.40

Fundación Laboral de la Construcción Galicia

G80468416

IG114.2016.1.41

Asociación de Empresarios del Polígono, S.C.V.

G32008765

IG114.2016.1.42

Asociación de Empresarios del Polígono, S.C.V.

G32008765

IG114.2016.1.43

Fundación Empresa-Universidad Gallega (Feuga)

G15051667

IG114.2016.1.44

Asoc. Prov. Empres. Construcción Ourense

G32015828

IG114.2016.1.46

Federación Gallega de Comercio

G27170158

IG114.2016.1.48

Fundación Feiras e Exposicións de Ourense

G32164956

IG114.2016.1.49

Asoc. Empr. Ferrolterra

G15366693

IG114.2016.1.50

Asociación Gallega de Trabajadores Autónomos y del Mar.-Agtamar

G94116993

IG114.2016.1.51

Asociación Gallega de Trabajadores Autónomos y del Mar.-Agtamar

G94116993

IG114.2016.1.52

Federación de Empresarios do Barbanza

V15227861

IG114.2016.1.53

Asociación Gallega de Trabajadores Autónomos y del Mar.-Agtamar

G94116993

IG114.2016.1.54

Asociación Gallega de Trabajadores Autónomos y del Mar.-Agtamar

G94116993

IG114.2016.1.55

Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime)

G36614774

IG114.2016.1.56

Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime)

G36614774

IG114.2016.1.57

Asociación de Ingenieros Técnicos Industriales de Pontevedra

G27703826

IG114.2016.1.58

Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime)

G36614774

IG114.2016.1.59

Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime)

G36614774

IG114.2016.1.60

Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime)

G36614774

IG114.2016.1.61

Fundación Ctag (Centro Tecnológico de Automoción de Galicia)

G36871424

IG114.2016.1.62

Clúster Tic Galicia

G70157581

IG114.2016.1.63

Clúster Tic Galicia

G70157581

IG114.2016.1.64

Aecalpo

G36274306

IG114.2016.1.65

Apetamcor (Asoc. Emp. de Transportes de Mercadorías)

G32026056

IG114.2016.1.66

Colexio Profesional de Enxeñería Técnica de Galicia

Q1500326B

IG114.2016.1.67

Asoc. Prov. Empres. Construcción Ourense

G32015828

IG114.2016.1.68

Asoc. Prov. Empres. Construcción Ourense

G32015828

IG114.2016.1.69

Asoc. Prov. Empres. Construcción Ourense

G32015828

IG114.2016.1.70

Asoc. Prov. Empres. Construcción Ourense

G32015828

IG114.2016.1.71

Ilustre Colegio de Abogados de Vigo

Q3663003F

IG114.2016.1.73

Asociación de Ingenieros Industriales de Galicia

G15069792

IG114.2016.1.74

Asociación de Ingenieros Industriales de Galicia

G15069792