Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 75 Mércores, 20 de abril de 2016 Páx. 14497

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

ANUNCIO do 5 de abril de 2016, da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña, polo que se procede a dar publicidade á resolución da mesma data pola que se convoca a provisión, mediante vinculación temporal, dun nomeamento de servizo determinado de facultativo especialista de área da especialidade de medicina preventiva e saúde pública.

A Xerencia de Xestión Integrada da Coruña, de conformidade co establecido no artigo 67 do Decreto 206/2005, do 22 de xullo (Diario Oficial de Galicia núm. 145, do 29 de xullo), de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, ao abeiro dos principios recollidos na norma I.2 do pacto de selección temporal do persoal estatutario temporal no ámbito do Servizo Galego de Saúde e entidades adscritas á Consellería de Sanidade (Diario Oficial de Galicia núm. 89, do 9 de maio de 2011), en virtude das competencias atribuídas polo Decreto 43/2013, do 21 de febreiro (Diario Oficial de Galicia núm. 47, do 7 de marzo), polo que se establece a estrutura orgánica do Servizo Galego de Saúde, e polo Decreto 168/2010, do 7 de outubro (Diario Oficial de Galicia núm. 199, do 15 de outubro), polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada do Servizo Galego de Saúde, e Orde do 5 de xullo de 2012 (Diario Oficial de Galicia núm. 139, do 20 de xullo), sobre delegación de competencias en órganos centrais e periféricos do Servizo Galego de Saúde,

RESOLVE:

Primeiro. Proceder ao anuncio da convocatoria para a cobertura, mediante vinculación temporal, por concurso de méritos, dun nomeamento de servizo determinado de facultativo especialista de área da especialidade de Medicina Preventiva e Saúde Pública.

Segundo. O prazo de presentación de solicitudes será de quince días naturais contados desde o día seguinte ao da publicación do anuncio da presente convocatoria no Diario Oficial de Galicia. As solicitudes, que deberán dirixirse á Xerencia de Xestión Integrada da Coruña, poderán presentarse no Rexistro da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña (Hospital A Coruña, As Xubias de Arriba, 84, 15006 A Coruña) así como a través de calquera dos procedementos do artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Terceiro. As bases íntegras da convocatoria estarán expostas nos taboleiros de anuncios da Xerencia de Xestión integrada da Coruña, na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es) e no «Espazo do profesional».

A Coruña, 5 de abril de 2016

Francisco José Vilanova Fraga
Xerente de Xestión Integrada da Coruña