Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 81 Xoves, 28 de abril de 2016 Páx. 15732

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

ANUNCIO do 8 de abril de 2016, da Xerencia de Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos, polo que se dá publicidade á resolución da mesma data pola que se convoca procedemento de mobilidade interna voluntaria do persoal fixo de determinadas categorías de persoal sanitario diplomado, sanitario de formación profesional e de xestión e servizos do Hospital da Costa.

De conformidade co establecido na disposición adicional quinta do Decreto 206/2005, do 22 de xullo (DOG núm. 145, do 29 de xullo), de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, e con base nos criterios reitores para mobilidade interna no ámbito de atención especializada aprobados pola mesa sectorial o 23 de decembro de 2009, modificados con data do 31 de xaneiro de 2014, a Xerencia de Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos, tras un proceso de negociación coa representación legal dos traballadores do Hospital da Costa, e con base nas competencias atribuídas polo Decreto 43/2013, do 21 de febreiro (DOG núm. 47, do 7 de marzo), polo que se establece a estrutura orgánica do Servizo Galego de Saúde, modificado polo Decreto 111/2013, do 4 de xullo (DOG núm. 140, do 24 de xullo), e na Orde do 12 de abril de 2013 (DOG núm. 76, do 19 de abril) pola que se desenvolve a estrutura organizativa de xestión integrada de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos, así como na Orde do 5 de xullo de 2012 (DOG núm. 139, do 20 de xullo) sobre delegación de competencias en órganos centrais e periféricos do Servizo Galego de Saúde,

RESOLVE:

Primeiro. Anunciar a convocatoria do procedemento de mobilidade interna voluntaria do persoal fixo para determinadas categorías de persoal sanitario diplomado, sanitario de formación profesional, e de persoal de xestión e servizos do Hospital da Costa.

Segundo. As bases íntegras deste procedemento estarán expostas no taboleiro de anuncios do Hospital da Costa, así como na intranet da propia Xerencia de Xestión Integrada.

Terceiro. As solicitudes para participar no presente procedemento axustaranse necesariamente ao formulario electrónico existente para o efecto na oficina virtual do profesional (FIDES/Procesos/Mobilidade voluntaria interna) e, tras a súa formalización electrónica, unha vez impresa, deberase tramitar o seu rexistro administrativo, dentro do correspondente prazo, e presentarse preferentemente no Rexistro do Hospital da Costa na rúa Rafael Vior, s/n, 27880 Burela (Lugo).

Así mesmo, tamén poderán presentarse en calquera dos rexistros a que se refire o artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

O prazo para a presentación de solicitudes será de vinte días hábiles a partir do día seguinte ao da presente publicación.

Cuarto. Contra esta resolución e as bases do procedemento poderase interpoñer recurso de alzada perante a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación nos termos previstos nos artigos 114 e 115 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro.

Lugo, 8 de abril de 2016

Ramón Ares Rico
Xerente de Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos