Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 85 Mércores, 4 de maio de 2016 Páx. 16756

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

CÉDULA do 8 de febreiro de 2016, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se fan públicas as resolucións de procedencia de reintegro das axudas pola contratación indefinida inicial, reguladas na Orde do 21 de marzo de 2011, anexo A (Diario Oficial de Galicia do 28 de marzo), relativa aos expedientes TR348A 2011/13-2 e cinco máis.

Intentada a notificación das resolucións ditadas pola xefa territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria de Lugo, polas que se acorda a procedencia de reintegro das subvencións, e ao non ser posible a súa práctica, por medio desta cédula e segundo o disposto no número 5 do artigo 59 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e o establecido no artigo 61 do mesmo texto legal, notifícaselles aos interesados o contido das resolucións como figura no anexo, para que poidan ter coñecemento delas.

Así mesmo, fáiselles saber que as ditas resolucións poñen fin á vía administrativa e contra elas cabe interpor recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, que comezará a contar a partir do día seguinte ao da publicación desta cédula no Boletín Oficial del Estado (BOE), ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, así como, con anterioridade e con carácter potestativo, poderán interpor recurso de reposición no prazo dun mes, que comezará a contar a partir do día seguinte ao da publicación no BOE, ante esta xefatura territorial, todo isto de conformidade co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, e na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Os interesados, durante este prazo, poderán presentarse ante o Servizo de Emprego e Economía Social da Xefatura Territorial de Economía, Emprego e Industria en Lugo, situado na rolda da Muralla, nº 70, baixo, Lugo, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, para aos efectos de coñecer integramente o contido da resolución ditada pola xefa territorial.

Advírteselles que, de non ser interposto o recurso en tempo e forma, a resolución adquirirá firmeza.

Lugo, 8 de febreiro de 2016

Pilar Fernández López
Xefa territorial de Lugo

ANEXO

Nº de expediente: TR348A 2011/13-2.

Nome: Oxford 2011, S.L.

DNI/NIF: B27399062.

Último enderezo coñecido: rúa Alvaro Cunqueiro, 40, baixo, 27780 Foz (Lugo).

Axuda: subvención pola contratación indefinida inicial.

Orde reguladora: Orde do 21 de marzo de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á contratación das persoas traballadoras, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o año 2011 (Diario Oficial de Galicia do 28 de marzo).

Feito imputado: non manter no seu cadro de persoal fixo as persoas subvencionadas durante un período de tres anos desde a data de realización da contratación.

Precepto infrinxido: base sétima, número 1, anexo A, da orde de convocatoria.

Contido da resolución: acordo da procedencia de reintegro da axuda.

Data da resolución: 12 de novembro de 2015.

Nº de expediente: TR348A 2011/34-2.

Nome: Telecomunicaciones Dope, S.L.

DNI/NIF: B27395623.

Último enderezo coñecido: avda. das Américas, 59 entresollado, 27004 Lugo.

Axuda: subvención pola contratación indefinida inicial.

Orde reguladora: Orde do 21 de marzo de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á contratación das persoas traballadoras, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o año 2011 (Diario Oficial de Galicia do 28 de marzo).

Feito imputado: non manter no seu cadro de persoal fixo as persoas subvencionadas durante un período de tres anos desde a data de realización da contratación.

Precepto infrinxido: base sétima, número 1, anexo A, da orde de convocatoria.

Contido da resolución: acordo da procedencia de reintegro da axuda.

Data da resolución: 12 de novembro de 2015.

Nº de expediente: TR348A 2011/67-2.

Nome: Kanoura Fish, S.L.

DNI/NIF: B27342492.

Último enderezo coñecido: parque Celeiro, lonxa, almacén 17, 27863 Viveiro (Lugo).

Axuda: subvención pola contratación indefinida inicial.

Orde reguladora: Orde do 21 de marzo de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á contratación das persoas traballadoras, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o año 2011 (Diario Oficial de Galicia do 28 de marzo).

Feito imputado: non manter no seu cadro de persoal fixo as persoas subvencionadas durante un período de tres anos desde a data de realización da contratación.

Precepto infrinxido: base sétima, número 1, anexo A, da orde de convocatoria.

Contido da resolución: acordo da procedencia de reintegro da axuda.

Data da resolución: 11 de novembro de 2015.

Nº de expediente: TR348A 2011/136-2.

Nome: Erika Rosangel Díaz Rodríguez.

DNI/NIF: 34302162P.

Último enderezo coñecido: praza de Alacante, 2, 3º D, 27004 Lugo.

Axuda: subvención pola contratación indefinida inicial.

Orde reguladora: Orde do 21 de marzo de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á contratación das persoas traballadoras, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o año 2011 (Diario Oficial de Galicia do 28 de marzo).

Feito imputado: non manter no seu cadro de persoal fixo as persoas subvencionadas durante un período de tres anos desde a data de realización da contratación.

Precepto infrinxido: base sétima, número 1, anexo A, da orde de convocatoria.

Contido da resolución: acordo da procedencia de reintegro da axuda.

Data da resolución: 12 de novembro de 2015.

Nº de expediente: TR348A 2011/183-2.

Nome: Lucus Terrae, S.L.

DNI/NIF: B27412709.

Último enderezo coñecido: rúa Bispo Basulto, 8, 1º, 27001 Lugo.

Axuda: subvención pola contratación indefinida inicial.

Orde reguladora: Orde do 21 de marzo de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á contratación das persoas traballadoras, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o año 2011 (Diario Oficial de Galicia do 28 de marzo).

Feito imputado: non manter no seu cadro de persoal fixo as persoas subvencionadas durante un período de tres anos desde a data de realización da contratación.

Precepto infrinxido: base sétima, número 1, anexo A, da orde de convocatoria.

Contido da resolución: acordo da procedencia de reintegro da axuda.

Data da resolución: 11 de novembro de 2015.

Nº de expediente: TR348A 2011/205-2.

Nome: Avilaco Vilar, S.L.

DNI/NIF: B27422187.

Último enderezo coñecido: lg. Vilar, 15, 27700 Ribadeo (Lugo).

Axuda: subvención pola contratación indefinida inicial.

Orde reguladora: Orde do 21 de marzo de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á contratación das persoas traballadoras, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o año 2011 (Diario Oficial de Galicia do 28 de marzo).

Feito imputado: non manter no seu cadro de persoal fixo as persoas subvencionadas durante un período de tres anos desde a data de realización da contratación.

Precepto infrinxido: base sétima, número 1, anexo A, da orde de convocatoria.

Contido da resolución: acordo da procedencia de reintegro da axuda.

Data da resolución: 12 de novembro de 2015.