Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 85 Mércores, 4 de maio de 2016 Páx. 16768

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

ANUNCIO do 14 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Ordenación e Produción Forestal, polo que se modifica a notificación da resolución das solicitudes de subvención rexeitadas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2014, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención e defensa contra os incendios forestais en montes veciñais en man común, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2007-2013, e se convocan para o ano 2015 (Diario Oficial de Galicia número 12, do 20 de xaneiro).

No DOG núm. 60, do 30 de marzo de 2016, publicábase o Anuncio do 4 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Ordenación e Produción Forestal, polo que se notifica a resolución das solicitudes de subvención rexeitadas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2014, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención e defensa contra os incendios forestais en montes veciñais en man común, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, e se convocan para o ano 2015 (Diario Oficial de Galicia número 12, do 20 de xaneiro de 2015). Neste anuncio anexábase unha relación de axudas solicitadas que finalmente foron rexeitadas e detallábase o motivo do dito rexeitamento.

Unha vez revisados os expedientes presentados, un conxunto deles, maioritariamente pertencentes ás provincias de Ourense e Pontevedra, non foran incluídos no dito anuncio.

O anexo relaciona a listaxe destas axudas solicitadas non incluídas no Anuncio do 4 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Ordenación e Produción Forestal, que foron rexeitadas con data do 23 de abril de 2015, mediante resolución do secretario xeral do Medio Rural e Montes, titular do órgano competente para ditar as devanditas resolucións en aplicación da Orde do 30 de marzo de 2012, de delegación de competencias no secretario xeral técnico, secretarios xerais e xefes territoriais da Consellería do Medio Rural e do Mar e no presidente do Consello de Administración do ente público Portos de Galicia.

Contra esta resolución de rexeitamento cabe a interposición de recurso potestativo de reposición ante a conselleira do Medio Rural no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, ou recurso contencioso administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa notificación, de acordo cos artigos 116 e 117 da Lei 4/1999, de modificación da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Santiago de Compostela, 14 de abril de 2016

Tomás Fernández-Couto Juanas
Dirección xeral de Ordenación e Produción Forestal

ANEXO

Listaxe de solicitudes de axuda rexeitadas para a súa aprobación en relación coa Orde do 30 de decembro de 2014, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención e defensa contra os incendios forestais en montes veciñais en man común, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, e se convocan para o ano 2015, non incluídas no Anuncio do 4 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Ordenación e Produción Forestal, polo que se notifica a resolución das solicitudes de subvención desestimadas.

Expediente

NIF do solicitante

Solicitante

Tipo de expediente

Descrición da incidencia

02150009/2015

V70176565

CMVMC Torres e Vilamateo

L1

Débedas ou obrigas coas administracións

02270091/2015

V27209113

CMVMC Costa da Pena, Xunqueda e Costa da Regueira

L2

Débedas ou obrigas coas administracións

02270092/2015

V27209113

CMVMC Costa da Pena, Xunqueda e Costa da Regueira

L1

Débedas ou obrigas coas administracións

02270096/2015

V27219914

CMVMC de Cervela

L1

Débedas ou obrigas coas administracións

02270104/2015

V27254796

CMVMC de Praducelo

L1

Débedas ou obrigas coas administracións

02270174/2015

V27241249

CMVMC Costa de San Cristovo

L1

Débedas ou obrigas coas administracións

02320004/2015

V32381014

CMVMC Zamorela e Castelo

L1

Débedas ou obrigas coas administracións

02320005/2015

V32283020

CMVMC de Forcadas

L1

Débedas ou obrigas coas administracións

02320022/2015

V32176091

CMVMC A Brandela, Cerdeira, A Graña e Fondo de Vila

L1

Documentación incompleta

02320025/2015

V32231607

CMVMC de Astureses

L1

Débedas ou obrigas coas administracións

02320029/2015

V32420168

CMVMC Montes da Seara

L1

Débedas ou obrigas coas administracións

02320031/2015

V32244386

CMVMC Ermida

L1

Solicitante/membros da agrupación noutro expediente do mesmo tipo

02320062/2015

E32270274

CMVMC A Caseta e Vilariño

L1

Superficie mínima non alcanzada na campaña 2015

02320092/2015

V32338311

CMVMC de Baxín

L1

Débedas ou obrigas coas administracións

02320110/2015

V32331142

CMVMC de Tellado e Viña

L1

Débedas ou obrigas coas administracións

02320116/2015

E32185282

CMVMC Lantemil e Reloeira

L1

Débedas ou obrigas coas administracións

02320129/2015

V32169344

CMVMC Coto de Sobrado

L1

Documentación incompleta

02320140/2015

V32201873

CMVMC de Vila (Veiga e Cumieira)

L1

Débedas ou obrigas coas administracións

02320150/2015

V32175168

CMVMC Fornelos de Filloás

L1

Documentación incompleta

02320152/2015

V32225880

CMVMC Serra e Ladeiras

L1

Documentación incompleta

02320155/2015

V32271785

CMVMC Barro

L1

Débedas ou obrigas coas administracións

02320164/2015

V32283020

CMVMC de Forcadas

L2

Débedas ou obrigas coas administracións

02320173/2015

V32222796

CMVMC Fragoso

L2

Documentación incompleta

02320179/2015

V32243966

CMVMC de Paradela

L1

Débedas ou obrigas coas administracións

02320192/2015

E32185282

CMVMC Lantemil e Reloeira

L2

Débedas ou obrigas coas administracións

02320207/2015

V32222861

CMVMC Montes da Mezquita

L1

Documentación incompleta

02320210/2015

V32155020

CMVMC de Santigoso (Cadaval e Couto de Pena Cabrón)

L1

As actuacións superan o máximo na campaña 2015

02320222/2015

E32282485

CMVMC Bouzadrago

L1

Documentación incompleta

02320227/2015

E32282485

CMVMC Bouzadrago

L2

Documentación incompleta

02320232/2015

E32271447

CMVMC de Pousada, Coto da Formiga, Novas, Penedo

L2

Documentación incompleta

02320234/2015

V32178196

Penamá 16

L1

Documentación incompleta

02320238/2015

V32204596

CMVMC Pedrosa

L2

Documentación incompleta

02320243/2015

V32234031

CMVMC Cangues

L1

Documentación incompleta, hai CMVMC non legalmente constituídas

02320253/2015

V32336034

CMVMA Meaus

L1

Solicitante/membros da agrupación noutro expediente do mesmo tipo

02320255/2015

V32224073

CMVMC Mugueimes (Outeiro da Cela e da Veiga, Val da Comea,...)

L1

Documentación incompleta

02320262/2015

E32208332

CMVMC Mormentelos

L1

Documentación incompleta

02320275/2015

E32248577

CMVMC Tabazoa de Hedroso

L1

Data de rexistro fóra de prazo, membro da agrupación noutro expediente do mesmo tipo

02320281/2015

V32263279

CMVMC Coto Mixto, Veiga e Curvaceira

L1

Documentación incompleta

02320283/2015

E32122475

CMVMC da Parroquia Río Caldo-Serra do Xurés

L1

Documentación incompleta

02320285/2015

E32241606

CMVMC Monte Chaira

L1

Documentación incompleta

02320295/2015

V32272726

CMVMC Parroquia de Poedo

L1

Débedas ou obrigas coas administracións

02320300/2015

E32266587

CMVMC Santa María (O Agro)

L1

Documentación incompleta

02320301/2015

V32182925

CMVMC Rio Farelos e Porqueira

L1

Solicitante/membros da agrupación noutro expediente do mesmo tipo

02320302/2015

V32182925

CMVMC Rio Farelos e Porqueira

L1

Solicitante/membros da agrupación noutro expediente do mesmo tipo

02320303/2015

V32416620

CMVMC Ventosa

L1

Documentación incompleta

02360003/2015

V36264125

CMVMC Parroquia de Ameixeira

L1

Documentación incompleta, hai CMVMC non legalmente constituídas

02360004/2015

V36218105

San Pedro-Batalláns

L1

Documentación incompleta, hai CMVMC non legalmente constituídas

02360006/2015

V36041531

CMVMC de Cabeiro

L1

Documentación incompleta, hai CMVMC non legalmente constituídas

02360007/2015

V36336063

CMVMC Vilariño

L1

Documentación incompleta, hai CMVMC non legalmente constituídas

02360008/2015

V36156461

CMVMC de Covelo

L1

Documentación incompleta, hai CMVMC non legalmente constituídas

02360010/2015

V36188878

CMVMC de Fragas

L1

Documentación incompleta, hai CMVMC non legalmente constituídas

02360093/2015

V36124253

Costa de Santo Adrán de Cobres

L1

Débedas ou obrigas coas administracións

02360112/2015

V36101715

CMVMC de Hío

L1

Documentación incompleta

02360118/2015

V36128015

CMVMC Pardesoa-Fixó

L1

Documentación incompleta

02360119/2015

V36252229

CMVMC de Pereira

L1

Débedas ou obrigas coas administracións

02360141/2015

V36155109

CMVMC de Gradín

L1

Documentación incompleta

02360151/2015

V36103885

CMVMC de Vide

L1

Documentación incompleta

02360153/2015

V36059012

CMVMC de Gargamala

L1

Débedas ou obrigas coas administracións

02360157/2015

V36112845

CMVMC de Tourón

L1

Documentación incompleta, a suma das porcentaxes non acada o 100 %

02360159/2015

V36108421

CMVMC de Setecoros

L1

Débedas ou obrigas coas administracións

02360165/2015

V36120749

CMVMC de Insua e O Milladoiro

L1

Solicitante/membros da agrupación noutro expediente do mesmo tipo

02360175/2015

V36250116

CMVMC de Figueroa

L1

Solicitante/membros da agrupación noutro expediente do mesmo tipo

02360188/2015

V36795581

CMVMC de Saiáns

L1

Documentación incompleta, hai CMVMC non legalmente constituídas

02360210/2015

V36107779

CMVMC de Romai

L1

Débedas ou obrigas coas administracións

02360214/2015

V36118933

CMVMC de Cuñas

L1

Documentación incompleta

02360216/2015

V36050029

CMVMC de Negros

L1

Documentación incompleta, hai CMVMC non legalmente constituídas

02360217/2015

G36439289

CMVMC de Ardegán

L1

Documentación incompleta, hai CMVMC non legalmente constituídas

02360219/2015

V36218022

CMVMC de Amil

L1

Documentación incompleta, hai CMVMC non legalmente constituídas

02360221/2015

V36361053

CMVMC de Godóns

L1

Documentación incompleta, hai CMVMC non legalmente constituídas

02360222/2015

V36140895

CMVMC de Meirol

L1

Documentación incompleta, hai CMVMC non legalmente constituídas

02360223/2015

V36250728

CMVMC da Barosela

L1

Documentación incompleta, hai CMVMC non legalmente constituídas, superficie mínima non acadada

02360227/2015

V36262384

CMVMC de Bugarín

L1

Documentación incompleta, hai CMVMC non legalmente constituídas