Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 86 Venres, 6 de maio de 2016 Páx. 16923

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 29 de abril de 2016, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso no corpo de xestión da Administración da Xunta de Galicia, escala técnica de inspección turística, convocado pola Orde do 18 de decembro de 2001 (Diario Oficial de Galicia número 250, do 28 de decembro), en execución da sentenza ditada pola Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo o 19 de xullo de 2009 no procedemento ordinario 745/2003, de conformidade co establecido no procedemento de execución por auto da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do 18 de xullo de 2011, confirmado pola Sentenza do 19 de decembro de 2013, da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo, que foi aclarada polo Auto do 7 de marzo de 2014, pola que se publica a proposta de aspirantes que superaron o curso selectivo.

Na sesión realizada o día 29 de abril de 2016, o tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso no corpo de xestión da Administración da Xunta de Galicia, escala técnica de inspección turística, convocado pola Orde do 18 de decembro de 2001 (Diario Oficial de Galicia número 250, do 28 de decembro), en execución da sentenza ditada pola Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo o 19 de xullo de 2009 no procedemento ordinario 745/2003, de conformidade co establecido no procedemento de execución por auto da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do 18 de xullo de 2011, confirmado pola Sentenza do 19 de decembro de 2013, da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo, que foi aclarada polo Auto do 7 de marzo de 2014, acordou:

Primeiro. Declarar aptos, os aspirantes nomeados en prácticas, á vista da proposta motivada pola directora da EGAP, de acordo coa base II.4.3.

Segundo. Publicar como anexo a esta resolución, a relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo, de acordo coas puntuacións obtidas nas probas selectivas da oposición e na fase de concurso, segundo o establecido na base V.6.

Terceiro. Elevar a dita relación ao titular da Dirección Xeral da Función Pública, para os efectos de que os aspirantes que figuren nela sexan propostos para o seu nomeamento como funcionarios de carreira.

Santiago de Compostela, 29 de abril de 2016

Paloma Vázquez Fernández
Presidenta do tribunal

ANEXO

Nº orde

Nome

Apelidos

DNI

Total proceso selectivo

1

Santiago Xosé

Bacariza Cortiñas

33265925J

46,79

2

Patricia

López Brites

44085952N

36,50

3

Miguel

Losada Pulido

44448108X

33,40

4

Ana Carolina

Lage Mosquera

44479934G

33,04

5

Alberto

Roca Barral

34897373W

32,35

6

Manuel da

Silva Díaz

32635850T

31,86