Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 87 Luns, 9 de maio de 2016 Páx. 17281

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 2 de maio de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados entre o persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de Educación, convocado pola Orde do 13 de xaneiro de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 19 de xaneiro).

Mediante a Orde do 13 de xaneiro de 2016 convocouse concurso de traslados entre o persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de Educación.

Unha vez consideradas as reclamacións e renuncias producidas á resolución provisional, publicadas as vacantes definitivas na Resolución do 2 de maio de 2016 e de conformidade co establecido na base vixésimo novena da Orde do 13 de xaneiro de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 19 de xaneiro), pola que se convocaba concurso de traslados entre funcionarios docentes, esta dirección xeral

DISPÓN:

Primeiro. Facer pública a adxudicación definitiva dos destinos obtidos polo persoal docente participante no concurso de traslados, convocado pola orde que se cita, ordenados por puntuación, e que figura no anexo I da presente resolución.

Segundo. Declarar en situación de expectativa de destino o persoal docente que se relaciona no anexo II.

Terceiro. Facer pública a relación do persoal docente excluído no anexo III, polas causas que se indican.

Cuarto. No caso de que ata o 31 de agosto deste ano resulten suprimidos postos de traballo adxudicados pola presente resolución ou se adxudiquen resultas inexistentes, os destinos obtidos declararanse anulados.

Tamén se poderán declarar anulados os postos que estean afectados pola estimación de recursos derivados desta resolución. O profesorado afectado e que participa como forzoso quedará na situación de suprimido con dereito preferente á localidade/zona en que se lle anula o posto de traballo obtido. Se participaron con carácter voluntario, adquirirán o dereito preferente á localidade e á zona na cal se lle anula o posto de traballo obtido ou no que tiña acreditado o destino definitivo, á súa elección, sempre e cando a súa resulta non for cuberta.

Quinto. De conformidade co establecido na base trixésimo primeira da Orde do 13 de xaneiro de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 19 de xaneiro), a toma de posesión dos destinos adxudicados, que se realizará na xefatura territorial correspondente, terá efectividade administrativa do 1 de setembro de 2016, polo que o cesamento no destino anterior se expedirá con efectividade do 31 de agosto de 2016.

Non obstante, o profesorado que obtivese destino neste concurso deberá permanecer no seu centro de orixe ata que conclúan as actividades imprescindibles previstas para a finalización do curso.

Aos profesores que obteñan destino desde a situación de suprimido ou desprazado, ou que exerzan o dereito de retorno, faráselles constar esta circunstancia na dilixencia de toma de posesión.

Sexto. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, o persoal interesado poderá interpor recurso potestativo de reposición ante a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia. De non considerar oportuna a interposición do citado recurso, poderá formular directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme se establece na Lei 29/1988, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 2 de maio de 2016

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO I
Mestres

DNI

Apelidos e nome

MOD

DPC

DPL

Centro adx.

Concello adx.

Esp. adx.

Bil. adx.

Iti. adx.

Centro res.

Concello res.

Esp. res.

Bil. res.

Iti. res.

Baremo

36040863R

Abalde González, Juan Carlos

A

 

 

36015032-CEIP de Chans-Bembrive

Vigo

597038

0

0

36015032-CEIP de Chans-Bembrive

Vigo

597036

0

0

129,2998

77408381H

Abascal Uriarte, Bárbara

K

 

 

36024112-CRA Mestra Clara Torres

Tui

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

34637400K

Abel Flores, Ángela

K

 

 

36000648-CEIP Enrique Barreiro Piñeiro

Cambados

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

33348419Y

Abelairas Sarceda, María

A

 

 

15005877-CEIP de Teixeiro

Curtis

597031

0

0

15025062-CEIP de Portosín

Porto do Son

597031

0

0

48,6496

46897412K

Abeledo Álvarez, Laura

K

 

 

15021354-CEIP Bergantiños

Carballo

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

33332109A

Abeledo Becerra, Sonia

A

 

 

27006449-CEIP Rosalía de Castro

Lugo

597031

0

0

27020801-CEIP Plurilingüe de Monterroso

Monterroso

597038

0

0

83,2492

76932762Q

Abeledo Méijome, Sabina

A

 

 

36004149-CEIP Xoaquín Loriga

Lalín

597038

0

0

36004149-CEIP Xoaquín Loriga

Lalín

597031

0

0

65,7330

32704602M

Abella Brozos, Raquel

A

 

 

15022981-CEIP de Centieiras

Fene

597038

0

0

36013564-CEIP Pena de Francia

Mos

597037

0

0

51,6904

34258625X

Abella Fernández, Celia

J

 

 

36014921-CEIP de Fontes-Baíña

Baiona

597038

0

0

 

 

 

 

 

34,6160

36039620T

Abellán Ruiz, María Lourdes

J

 

 

36016796-EEI de Verducedo

Moaña

597037

0

0

 

 

 

 

 

38,9160

76360904F

Abelleira Santos, María José

A

 

 

15003248-CEIP Eugenio López

Cee

597031

0

0

15024239-CEIP dos Muíños

Muxía

597031

0

0

43,4995

36135889Z

Abelleira Villanueva, Ana

J

 

 

36003662-CEIP Chano Piñeiro

Gondomar

597038

0

0

 

 

 

 

 

34,6660

44811628S

Abraldes Castro, María Belén

A

 

 

15010575-CEIP O Coto

Negreira

597032

0

0

15008039-CPI Cernadas de Castro

Lousame

597038

0

0

55,6661

36116672W

Abril Guldrís, Diego

A

 

 

36017697-CEIP Escultor Acuña

Vigo

597034

0

0

36006079-CPI Curros Enríquez

Pazos de Borbén

597034

0

0

46,0826

47374028P

Abrodos Insua, Silvia

A

 

 

15032686-CEIP Plurilingüe O Mosteirón

Sada

597031

0

0

15003376-CPI Plurilingüe O Cruce

Cerceda

597031

0

0

33,2497

76778970W

Abuín Lorenzo, María Victoria

A

 

 

15023430-CEP Xosé María Brea Segade

Rianxo

597038

0

0

36013023-CEIP de San Roque

Vilanova de Arousa

597038

0

0

45,0850

33260827K

Abuín Otero, María Josefa

A

 

 

15027149-CEIP de Cespón

Boiro

597036

0

0

15021500-CEIP Santa Baia

Boiro

597032

0

0

68,6989

34969963G

Acevedo Álvarez, María Mercedes

A

 

 

36017697-CEIP Escultor Acuña

Vigo

597038

0

0

36017697-CEIP Escultor Acuña

Vigo

597031

0

0

107,1245

77421796R

Acuña Nilsson, Cintia Andrea

A

 

 

36001033-CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo

Cangas

597032

0

0

 

 

 

 

 

26,9156

35294730B

Acuña Rodríguez, Rosa M.

A

 

 

36006377-CEIP Álvarez Limeses

Pontevedra

597038

0

0

36007242-CEIP de Viñas

Poio

597038

0

0

123,9330

53164233D

Agilda Pedreira, Diego Gabriel

A

 

 

15000016-CEIP Plurilingüe San Marcos

Abegondo

597031

0

0

15003807-CEIP de Bormoio-A Agualada

Coristanco

597031

0

0

31,2662

33310898K

Agruña López, Margarita

A

 

 

27016728-CEIP Illa Verde

Lugo

597038

0

0

27009463-CEIP de Bretoña

A Pastoriza

597032

0

0

135,1664

53167570B

Aguete Pousada, Begoña

A

 

 

15014829-CEIP Pedro Barrié de la Maza

Sada

597038

0

0

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

Culleredo

597038

0

0

58,7827

77403850H

Aguín Castro, María dos Anxos

E

S

S

36008805-CEIP de Portonovo

Sanxenxo

597038

0

0

 

 

 

 

 

51,3330

76823056C

Aguín Martínez, José Fernando

A

 

 

36008878-CEIP Plurilingüe Cruceiro

Sanxenxo

597038

0

0

36003807-CEIP Rosalía de Castro

O Grove

597038

0

0

48,6485

78800567Z

Aguión Sandá, Marta

J

 

 

36024756-CEE de Panxón

Nigrán

597036

0

0

 

 

 

 

 

31,5325

36144437Y

Agulla Iglesias, Beatriz

A

 

 

36017697-CEIP Escultor Acuña

Vigo

597031

0

0

36010265-EEI Cristo da Victoria

Vigo

597031

0

0

9,8660

32668929M

Agulló López, José Daniel

K

 

 

15003054-CEIP Nicolás del Río

Cedeira

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

44490536A

Alberte Diéguez, María Isabel

A

 

 

32009301-CEIP Plurilingüe de Seixalbo

Ourense

597033

0

0

36010691-CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares

Vigo

597033

0

0

63,2996

45908297K

Albertelli López, Christina

A

 

 

15012717-CEIP Rosalía de Castro

Padrón

597032

0

0

32011755-CEIP Manuel Respino

A Rúa

597032

0

0

41,3997

78787359P

Alborés Martínez, Arturo

A

 

 

36016620-CEIP da Cruz

Nigrán

597034

0

0

36003662-CEIP Chano Piñeiro

Gondomar

597034

0

0

32,4157

47377026Q

Aldao Morgade, Patricia

K

 

 

15026765-CEIP Milladoiro

Malpica de Bergantiños

597035

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

33261072J

Alejandro Caneda, Teresa

A

 

 

15032868-CEIP do Camiño Inglés

Oroso

597038

0

0

15012742-CEIP Flavia

Padrón

597038

0

0

72,5000

50305259G

Alejano Monge, María Belén

A

 

 

36010150-CEIP Mestres Goldar

Vigo

597038

0

0

36010150-CEIP Mestres Goldar

Vigo

597031

0

0

205,1664

45870497X

Alfonso Espiño, María Dolores

K

 

 

15012262-CEIP Plurilingüe da Serra de Outes

Outes

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

53610050V

Alján Seijo, Andrea

J

 

 

36000879-CEIP Nazaret

Cangas

597038

0

0

 

 

 

 

 

35,0660

71552585E

Aller Peláez, Elisa

A

 

 

32001658-CEIP Julio Gurriarán Canalejas

O Barco de Valdeorras

597034

0

0

32011901-CEIP Virxe do Camiño

Rubiá

597034

0

0

62,7330

36109820G

Alonso Alonso, María Rosa

E

 

 

36015068-CEIP Balaídos

Vigo

597037

0

0

 

 

 

 

 

60,1660

35246927W

Alonso Álvarez, Julio

A

 

 

36014921-CEIP de Fontes-Baíña

Baiona

597036

0

0

36010691-CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares

Vigo

597038

0

0

155,7998

32652153L

Alonso Anca, Marina

A

 

 

15009391-CEIP Santiago Apóstolo

Mugardos

597038

0

0

 

 

 

 

 

86,0995

35481035Q

Alonso Broullón, Adriana

A

 

 

36012407-CEIP A Lomba

Vilagarcía de Arousa

597038

0

0

32002781-CPI Tomás Terrón Mendaña

Carballeda de Valdeorras

597032

0

0

46,1995

39450774R

Alonso Caride, Nerea

A

 

 

36009974-CEIP de Coutada-Beade

Vigo

597038

0

0

36007710-CEP Santa Mariña

Redondela

597038

0

0

39,6495

34975542V

Alonso Fernández, Rosario Maximina

A

 

 

36015627-CEIP García Barbón

Vigo

597033

0

0

36015241-CEP Celso Emilio Ferreiro

Vigo

597038

0

0

85,6328

76413771C

Alonso García, Martín

A

 

 

15003376-CPI Plurilingüe O Cruce

Cerceda

597032

0

0

36024604-CRA de Meis

Meis

597032

0

0

49,2831

44447589C

Alonso Jardón, Susana

A

 

 

32016029-CEIP Ben-Cho-Shey

O Pereiro de Aguiar

597038

0

0

32020801-CRA de Monterrei

Monterrei

597031

0

0

82,9012

33268835W

Alonso Pampín, María Elena

A

 

 

15016012-CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

Santiago de Compostela

597038

0

0

15017107-CEIP da Ramallosa

Teo

597038

0

0

86,5330

44488750B

Alonso Pérez, Silvia

E

 

S

32003059-CEIP San Marcos

Cartelle

597032

0

0

 

 

 

 

 

51,4330

36119199E

Alonso Sobral, María Celeste

K

 

 

36009962-CEIP Otero Pedrayo

Vigo

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

33337689V

Alvar López, Pablo

J

 

 

15011105-CEIP de Mesón do Vento

Ordes

597036

0

0

 

 

 

 

 

39,3825

79336283Z

Alvarellos Souto, Rocío

K

 

 

15013291-CEIP Eduardo Pondal

Ponteceso

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

44472121B

Álvarez Bande, Trinidad

A

 

 

32012711-CEIP Saco e Arce

Toén

597031

0

0

36000031-CEIP Antonio Carpintero

Arbo

597031

0

0

81,0830

35441227K

Álvarez Barreiro, María Elisa

A

 

 

36012985-CEIP de Sestelo-Baión

Vilanova de Arousa

597038

0

0

36013059-CEIP de Viñagrande-Deiro

Vilanova de Arousa

597033

0

0

213,3330

50734707L

Álvarez Calvo, Begoña

A

 

 

27014665-CEIP Luís Pimentel

Lugo

597031

0

0

36008155-CPI Plurilingüe de Rodeiro

Rodeiro

597031

0

0

78,6830

34959308K

Álvarez Campos, José Antonio

A

 

 

32016327-CEIP A Ponte

Ourense

597038

0

0

32015918-CEIP Carmen García Carrasco

Cenlle

597034

0

0

159,9164

47354202P

Álvarez Cavero, Daniel

A

 

 

15032716-CEIP de Arteixo

Arteixo

597034

0

0

15026789-CEIP Baíñas

Vimianzo

597034

0

0

53,8332

34934096V

Álvarez Diéguez, María Generosa

A

 

 

32008811-CEIP Virxe de Covadonga

Ourense

597038

0

0

32008811-CEIP Virxe de Covadonga

Ourense

597035

0

0

126,6500

44457268Q

Álvarez Domínguez, Víctor

A

 

 

36000031-CEIP Antonio Carpintero

Arbo

597038

0

0

36000031-CEIP Antonio Carpintero

Arbo

597031

0

0

74,4328

35309183C

Álvarez Doval, María Jesús

A

 

 

36004095-CEIP Manuel Rivero

Lalín

597038

0

0

36012377-CEIP de Cerdeiriñas

Vila de Cruces

597038

0

0

88,6493

44470860S

Álvarez Ensá, Antonio

A

 

 

36009032-CEIP Ramón de Valenzuela

Silleda

597031

0

0

36009411-CEIP Pintor Antonio Fernández

Tomiño

597031

0

0

36,1166

71869362C

Álvarez Farfante, María Isabel

A

 

 

27006735-CEIP Poeta Avelino Díaz

Meira

597031

0

0

27010325-CEIP Plurilingüe da Pontenova

A Pontenova

597038

0

0

81,9998

33850860N

Álvarez Fernández, María Paz

A

 

 

27016467-CEIP Menéndez Pelayo

Lugo

597038

0

0

27001816-CEIP Veleiro-Docampo

Castro de Rei

597038

0

0

146,6330

34252401L

Álvarez Fernández, María Yolanda

A

 

 

15021721-CEIP de Zalaeta

A Coruña

597038

0

0

36013576-CPI Manuel Suárez Marquier

O Rosal

597038

0

0

147,5330

53516942J

Álvarez Fernández, Nuria

J

 

 

15008398-CEIP Francisco López Estrada

Mañón

597032

0

0

 

 

 

 

 

27,4994

53303463C

Álvarez Ferro, Nerea

K

 

 

15021524-CEIP A Cristina

Carballo

597035

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

32792007X

Álvarez Fontenla, Ana María

A

 

 

15024902-CEIP Wenceslao Fernández Flórez

A Coruña

597031

0

0

15013503-CEIP Couceiro Freijomil

Pontedeume

597031

0

0

68,1994

33261019Y

Álvarez Garea, María Carmen

A

 

 

15017107-CEIP da Ramallosa

Teo

597038

0

0

15017107-CEIP da Ramallosa

Teo

597035

0

0

111,3830

53190308W

Álvarez Gómez, Laura

A

 

 

36015068-CEIP Balaídos

Vigo

597038

0

0

36017715-CEIP Plurilingüe Antonio Palacios

O Porriño

597038

0

0

57,4496

34990417B

Álvarez Gómez, María Teresa

A

 

 

32012711-CEIP Saco e Arce

Toén

597036

0

0

32015682-CEIP de Castrelo do Val

Castrelo do Val

597038

0

0

87,0492

76938084W

Álvarez González, Manuela

A

 

 

27010325-CEIP Plurilingüe da Pontenova

A Pontenova

597038

0

0

36008805-CEIP de Portonovo

Sanxenxo

597038

0

0

48,6665

44465936J

Álvarez López, Rubén

K

 

 

36016619-CEIP de Atín-Cela

Mos

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

34726236P

Álvarez Losada, Ramón

A

 

 

15015688-CEIP Raíña Fabiola

Santiago de Compostela

597038

0

0

15001665-CPI Plurilingüe Antonio Orza Couto

Boqueixón

597038

0

0

140,9998

47524505L

Álvarez Muñoz, Lorena

A

 

 

27012474-CEIP Plurilingüe Virxe do Carme

Sober

597034

0

0

 

 

 

 

 

35,5828

71551869L

Álvarez Ojeda, María

A

 

 

36003388-CEIP Doutor Suárez

Fornelos de Montes

597038

0

0

36001343-CEIP San Xoán Bautista

Cerdedo

597035

0

0

36,1493

76799698F

Álvarez Paz, María

A

 

 

36004101-CEIP Xesús Golmar

Lalín

597031

0

0

36001343-CEIP San Xoán Bautista

Cerdedo

597031

0

0

48,3330

34939921T

Álvarez Paz, María Jesús

A

 

 

36005774-CEIP Humberto Juanes

Nigrán

597038

0

0

36005774-CEIP Humberto Juanes

Nigrán

597032

0

0

177,0658

34998742X

Álvarez Pereira, Beatriz

K

 

 

36010708-CEIP Emilia Pardo Bazán

Vigo

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

76748226D

Álvarez Pérez, Silvia

K

 

 

36024318-CRA Raíña Aragonta

Salceda de Caselas

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

33332036E

Álvarez Ramos, Cristina

J

 

 

15009597-CEIP de Vilarmide

Muxía

597036

0

0

 

 

 

 

 

33,9155

36097239G

Álvarez Rocha, Ana María

A

 

 

36019441-CEIP de Petelos

Mos

597038

0

0

36019441-CEIP de Petelos

Mos

597031

0

0

118,1330

34993645L

Álvarez Rodríguez, Cristal

J

 

 

36009895-CEIP Plurilingüe Nº 2

Tui

597038

2

0

 

 

 

 

 

28,2325

44448021S

Álvarez Rodríguez, Montserrat

A

 

 

36010204-CEIP Párroco Don Camilo

Vigo

597031

0

0

36010265-EEI Cristo da Victoria

Vigo

597031

0

0

41,9991

34986617Y

Álvarez Somoza, Elena

A

 

 

32013521-CEIP Princesa de España

Verín

597038

0

0

32015797-CEIP Amaro Refojo

Verín

597037

0

0

70,9500

33310032Y

Álvarez Vázquez, José Ángel

K

 

 

15002050-CEIP O Areal

Camariñas

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

35300459J

Álvarez Viéitez, José Carlos

A

 

 

36017661-CEIP Praza de Barcelos

Pontevedra

597038

0

0

36008805-CEIP de Portonovo

Sanxenxo

597038

0

0

107,7830

34897292J

Álvarez-Linera Saavedra, Isabel

A

 

 

36000031-CEIP Antonio Carpintero

Arbo

597038

0

0

36007539-CEIP Fermín Bouza Brey

Ponteareas

597038

0

0

42,6329

76715189T

Álvarez-Testa Vázquez, Elena María

A

 

 

32004118-CPI Antonio Faílde

Coles

597038

0

0

36024070-CRA A Lagoa

Salvaterra de Miño

597031

0

0

87,5747

46904987Y

Amado Gómez, José Amado

A

 

 

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597034

0

0

36014738-CEIP de Leirado

Salvaterra de Miño

597034

0

0

43,0996

32649678M

Amado Piñeiro, María José

J

 

 

15026777-CEIP Plurilingüe Pepe de Xan Baña

Santa Comba

597038

0

0

 

 

 

 

 

36,8137

44808798Z

Amenedo Bermúdez, Ana María

A

 

 

15032509-CRA de Oroso

Oroso

597031

0

0

36014878-CEIP de Conmeniño

O Grove

597031

0

0

39,1660

76914039S

Amoedo Amoedo, Alba

A

 

 

36007370-CEIP Feliciano Barrera

Ponteareas

597038

0

0

36007370-CEIP Feliciano Barrera

Ponteareas

597035

0

0

79,9660

36163360T

Amoedo Pereira, Raquel

K

 

 

36015366-CEIP O Pombal

Vigo

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

33327301W

Andión Novo, Edita

A

 

 

27014586-CEIP de Baamonde

Begonte

597031

0

0

15002050-CEIP O Areal

Camariñas

597031

0

0

66,6661

46916066E

Andrade Calvo, Carmen

J

 

 

36008805-CEIP de Portonovo

Sanxenxo

597038

0

0

 

 

 

 

 

34,2822

33268069H

Andrade Vallo, Manuel

A

 

 

15027502-CEE Manuel López Navalón

Santiago de Compostela

597037

0

0

15011336-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Ordes

597037

0

0

93,8994

33859204F

Anido González, Mónica

A

 

 

27012826-CEIP Santa María do Valadouro

O Valadouro

597036

0

0

15020544-IES de Ortigueira

Ortigueira

597060

0

0

47,3328

33336360E

Ansuar García, Paula

A

 

 

15009241-CPI Plurilingüe Virxe da Cela

Monfero

597031

0

0

15002852-CEIP do Pindo

Carnota

597031

0

0

29,8995

34971220L

Anta Barragán, Noemí

A

 

 

32002951-CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo

O Carballiño

597031

0

0

32001671-CEIP Ramón Otero Pedrayo

O Barco de Valdeorras

597031

0

0

62,4830

32764878K

Antelo Dono, Leopoldo

A

 

 

15001124-CEIP Francisco Vales Villamarín

Betanzos

597038

0

0

15021779-CEIP da Castellana

Aranga

597035

0

0

101,3830

45848153E

Antelo López, Silvia

K

 

 

15021354-CEIP Bergantiños

Carballo

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

47360592G

Antón Vilariño, Laura

A

 

 

15004988-CEIP Eusebio da Guarda

A Coruña

597031

0

0

36015950-CEIP Plurilingüe da Espiñeira-Aldán

Cangas

597031

0

0

43,1828

36174913F

Antonio Martínez, María

A

 

 

36010629-CEIP Vicente Risco

Vigo

597031

0

0

36010125-CEIP de Fonte Escura

Vigo

597031

0

0

33,6490

44464554B

Añel Cabanelas, María Elena

A

 

 

36001148-CPI da Cañiza

A Cañiza

597031

0

0

32015682-CEIP de Castrelo do Val

Castrelo do Val

597036

0

0

56,6666

53300657C

Añón Montes, Marta María

J

 

 

15021354-CEIP Bergantiños

Carballo

597031

0

0

 

 

 

 

 

30,2660

47357199S

Añón Pena, Inés Margarita

K

 

 

15021861-CEIP Joaquín Rodríguez Otero

Malpica de Bergantiños

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

35473676V

Aragunde Rey, Óscar

A

 

 

36015093-CEIP San Tomé

Cambados

597038

0

0

36003832-CEIP Valle-Inclán

O Grove

597038

0

0

39,6660

53527849H

Arango Fernández, Yago

J

 

 

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

Culleredo

597034

0

0

 

 

 

 

 

20,5409

76991969K

Araújo Díaz, María Nazaret

A

 

 

36018434-CEIP Mallón

Nigrán

597031

0

0

36003662-CEIP Chano Piñeiro

Gondomar

597031

0

0

78,6330

53171836E

Araújo Vázquez, Beatriz

A

 

 

36018100-CEIP As Bizocas

O Grove

597032

0

0

36016991-CEP Plurilingüe de Riomaior

Vilaboa

597038

0

0

43,9330

32767910V

Arca Domínguez, María Belén

A

 

 

15004964-CEIP Plurilingüe Concepción Arenal

A Coruña

597038

2

0

15004964-CEIP Plurilingüe Concepción Arenal

A Coruña

597031

0

0

98,0077

35574467E

Areal Muras, Laura

A

 

 

36018434-CEIP Mallón

Nigrán

597031

0

0

36024112-CRA Mestra Clara Torres

Tui

597031

0

0

45,4664

76808280X

Ares Fondevila, María Isabel

A

 

 

36009135-CEIP de Silleda

Silleda

597038

0

0

36012377-CEIP de Cerdeiriñas

Vila de Cruces

597038

0

0

226,5498

53164428C

Ares García, Lorena

J

 

 

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597038

0

0

 

 

 

 

 

38,9660

32828062R

Ares Morandeira, Inés

A

 

 

15024902-CEIP Wenceslao Fernández Flórez

A Coruña

597038

0

0

15024902-CEIP Wenceslao Fernández Flórez

A Coruña

597034

0

0

81,3911

46907056M

Ares Ois, Inés

J

 

 

36016103-CEIP de Corvillón

Cambados

597038

0

0

 

 

 

 

 

34,5992

76821585K

Ares Pazos, Rosa María

A

 

 

36003170-CEIP de Soutelo de Montes

Forcarei

597038

0

0

36003388-CEIP Doutor Suárez

Fornelos de Montes

597038

0

0

43,3330

33322588G

Arias Bruzos, María Elena

A

 

 

27006531-IES Lucus Augusti

Lugo

597025

0

0

27016716-IES Fonmiñá

A Pastoriza

597025

0

0

173,0494

34945718R

Arias Casares, María Dolores

E

 

S

36015652-CEIP O Piñeiriño

Vilagarcía de Arousa

597031

0

0

 

 

 

 

 

216,3330

09436714K

Arias Cobreros, María del Amparo

A

 

 

15032911-CEIP de Oleiros

Oleiros

597036

0

0

 

 

 

 

 

81,0913

34263883R

Arias de la Vega, Ana Ruth

A

 

 

36000247-CPI de Cova Terreña

Baiona

597032

0

0

36018631-CEP Xosé Neira Vilas

Gondomar

597032

0

0

52,6326

33303331K

Arias Neira, María Concepción

A

 

 

15023429-CPI Monte Caxado

As Pontes de García Rodríguez

597038

0

0

15013643-CEIP Plurilingüe A Magdalena

As Pontes de García Rodríguez

597038

0

0

63,2494

12400609K

Arias Quintanilla, Alicia

J

 

 

36008805-CEIP de Portonovo

Sanxenxo

597038

0

0

 

 

 

 

 

34,8993

34272659Z

Arias Rodríguez, Paula

A

 

 

32013958-CEIP Xosé Manuel Folla Respino

Vilamartín de Valdeorras

597031

0

0

36013564-CEIP Pena de Francia

Mos

597031

0

0

20,8989

44814749P

Armada Ferreiro, María Teresa

J

 

 

36006067-CEIP Mestre Manuel García

Oia

597036

0

0

 

 

 

 

 

34,8330

33237408Q

Armada Rodríguez, Juan Carlos

A

 

 

15016012-CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

Santiago de Compostela

597038

0

0

15020911-CPI Plurilingüe de Vedra

Vedra

597038

0

0

86,2996

34947616J

Armada Rodríguez, María Esther

A

 

 

32003771-CEIP Plurilingüe Curros Enríquez

Celanova

597031

0

0

36016929-CEIP da Cruz-Budiño

O Porriño

597031

0

0

77,7996

33551933Q

Armesto López, María

K

 

 

15021354-CEIP Bergantiños

Carballo

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

36074725F

Arnáiz Méndez, Carmen

A

 

 

36016619-CEIP de Atín-Cela

Mos

597036

0

0

36024112-CRA Mestra Clara Torres

Tui

597036

0

0

45,0997

44814588P

Arnejo Berdullas, Patricia

K

 

 

15008490-CEIP Víctor Sáenz

Mazaricos

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

32791505Z

Ascariz Gegunde, Lidia

E

S

 

27000010-CEIP Aquilino Iglesia Alvariño

Abadín

597038

0

0

 

 

 

 

 

104,4156

33351777Y

Ascariz Vilela, Leticia

A

 

 

27020801-CEIP Plurilingüe de Monterroso

Monterroso

597031

0

0

36024045-CRA Mestre Manuel Garcés

Tomiño

597031

0

0

62,7404

34895520N

Astray Iglesias, Ana María

K

 

 

15026777-CEIP Plurilingüe Pepe de Xan Baña

Santa Comba

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

36008390G

Ayán Burillo, María Ángeles

A

 

 

36010708-CEIP Emilia Pardo Bazán

Vigo

597033

0

0

36009411-CEIP Pintor Antonio Fernández

Tomiño

597033

0

0

223,5330

35444609E

Baamonde Paz, María Luisa

A

 

 

36002335-IES Manuel García Barros

A Estrada

597060

0

0

36013618-CEIP de Figueiroa

A Estrada

597037

0

0

100,6330

34990868W

Babarro Forneiro, Manuel

A

 

 

32008847-CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso

Ourense

597038

2

0

36000031-CEIP Antonio Carpintero

Arbo

597038

0

0

102,5330

76865820G

Balado Ferreiro, María de la Luz

A

 

 

15032571-CRA de Boqueixón-Vedra

Boqueixón

597031

0

0

15008039-CPI Cernadas de Castro

Lousame

597031

0

0

45,0827

44467864D

Ballester Rodríguez, María

A

 

 

32003771-CEIP Plurilingüe Curros Enríquez

Celanova

597031

0

0

36016103-CEIP de Corvillón

Cambados

597031

0

0

73,5000

45908822V

Balsa Bello, Ana

K

 

 

15008039-CPI Cernadas de Castro

Lousame

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

34951105Y

Balvís Grande, María Stella

A

 

 

32000058-CEIP Padre Feijoo

Allariz

597038

0

0

32004829-CEIP Rosalía de Castro

Xinzo de Limia

597032

0

0

168,2164

32793855H

Baña Rial, María del Carmen

A

 

 

15025025-CEIP San Francisco Javier

A Coruña

597038

0

0

15023053-CEIP Portofaro

Cambre

597038

0

0

95,6164

32622090V

Bañobre Durán, María Delfina

A

 

 

15015652-CEIP Apóstolo Santiago

Santiago de Compostela

597038

0

0

15018148-CPI de Atios

Valdoviño

597023

0

0

228,0330

44486491Y

Baños Gándara, María Isaura

J

 

 

36007710-CEP Santa Mariña

Redondela

597038

0

0

 

 

 

 

 

35,6660

47358362M

Barbeito Cacheiro, Yelina

J

 

 

15021354-CEIP Bergantiños

Carballo

597038

0

0

 

 

 

 

 

39,7325

70883392Z

Barbero Muñoz, Yolanda

A

 

 

36010733-CEE Saladino Cortizo

Vigo

597036

0

0

36000648-CEIP Enrique Barreiro Piñeiro

Cambados

597036

0

0

47,3320

34960362V

Barbosa Crespo, María Isabel

A

 

 

32020781-CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro

Barbadás

597032

0

0

32015402-EEI de Santa Cruz

San Cibrao das Viñas

597032

0

1

107,9994

46919736N

Barca Gómez, María

A

 

 

15023363-CEIP Plurilingüe Manuel Murguía

A Coruña

597032

0

0

15026765-CEIP Milladoiro

Malpica de Bergantiños

597038

0

0

63,2575

46919737J

Barca Gómez, Marta

A

 

 

15026765-CEIP Milladoiro

Malpica de Bergantiños

597038

0

0

15013291-CEIP Eduardo Pondal

Ponteceso

597032

0

0

37,3162

39450287C

Barciela Carrera, Karina

K

 

 

36013564-CEIP Pena de Francia

Mos

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

36092112Y

Barciela Corujeira, Vanessa

A

 

 

36007709-CEIP de Santo Paio de Abaixo

Redondela

597038

0

0

36000879-CEIP Nazaret

Cangas

597038

0

0

41,7824

32806753J

Bardanca Martínez, Ana María

A

 

 

15003881-CPI Alcalde Xosé Pichel

Coristanco

597031

0

0

15003807-CEIP de Bormoio-A Agualada

Coristanco

597031

0

0

62,5326

34264463Y

Bardelás Hermida, María Aida

E

 

S

36010125-CEIP de Fonte Escura

Vigo

597038

0

0

 

 

 

 

 

55,5495

46907942V

Barral López, Ana

A

 

 

15012420-CEIP de Oza dos Ríos

Oza-Cesuras

597031

0

0

15008490-CEIP Víctor Sáenz

Mazaricos

597031

0

0

48,3160

44485642P

Barreal Requejo, Diego

J

 

 

36018434-CEIP Mallón

Nigrán

597038

0

0

 

 

 

 

 

43,9660

33332221T

Barreira López, Ana María

A

 

 

27014793-CEIP Paradai

Lugo

597038

0

0

27016388-CEIP de Muimenta

Cospeito

597031

0

0

95,1830

36143867B

Barreira Peña, Sonia

A

 

 

36015251-CEIP Frián-Teis

Vigo

597031

0

0

36014881-CEIP Plurilingüe Alexandre Bóveda

Redondela

597031

0

0

45,3657

36172643Z

Barreiro Camiña, Ana

J

 

 

36016929-CEIP da Cruz-Budiño

O Porriño

597031

0

0

 

 

 

 

 

32,3825

36080260E

Barreiro Lira, Marina

A

 

 

36010721-CEIP Plurilingüe Ramón y Cajal

Vigo

597032

0

0

36010150-CEIP Mestres Goldar

Vigo

597032

0

0

109,9832

77009039W

Barreiro Lusquiños, Diana

K

 

 

36007631-CEIP de Porto Cabeiro

Redondela

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

32423212C

Barreiro Mesa, Vicente

A

 

 

36012407-CEIP A Lomba

Vilagarcía de Arousa

597038

0

0

36012584-CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro

Vilagarcía de Arousa

597038

0

0

158,9660

35462983L

Barreiro Núñez, María

A

 

 

36000648-CEIP Enrique Barreiro Piñeiro

Cambados

597038

0

0

36012985-CEIP de Sestelo-Baión

Vilanova de Arousa

597038

0

0

43,7494

33341144E

Barreiro Pérez, Livia

J

 

 

15032561-CRA de Bergondo

Bergondo

597031

0

0

 

 

 

 

 

36,8157

77405020S

Barreiro Pérez, María Luisa

A

 

 

36013059-CEIP de Viñagrande-Deiro

Vilanova de Arousa

597038

0

0

36014878-CEIP de Conmeniño

O Grove

597035

0

0

55,6745

76514629T

Barreiros Formoso, Serafín

A

 

 

15027332-CEIP das Fontiñas

Santiago de Compostela

597038

0

0

15019347-CPI Camiño de Santiago

O Pino

597025

0

0

223,5330

76816959H

Barrio Tejedor, Mario Román

A

 

 

15022589-CEIP Lamas de Abade

Santiago de Compostela

597038

0

0

15014751-EEI de Seira

Rois

597032

0

1

87,5662

53166541V

Barros Álvarez, Iván

J

 

 

15007621-CPI Plurilingüe Cabo da Area

Laxe

597038

0

0

 

 

 

 

 

35,7994

36126487L

Barros Dapena, María del Pilar

J

 

 

36005774-CEIP Humberto Juanes

Nigrán

597038

0

0

 

 

 

 

 

36,9160

53169077T

Bartolomé Fernández, Paula

A

 

 

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597031

0

0

15019086-CEIP Labarta Pose

Zas

597031

0

0

22,2325

33840837V

Basanta Fanego, María José

E

 

 

27016674-CEP Luís Tobío

Viveiro

597038

0

0

 

 

 

 

 

230,0494

34967573Y

Bastos Rodríguez, María Margarita

E

 

S

36015366-CEIP O Pombal

Vigo

597031

0

0

 

 

 

 

 

75,3500

33546664Z

Batán López, Eva

K

 

 

15007886-CEIP Ramón Otero Pedrayo

A Laracha

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

36098616R

Batán Taboada, María Elena

A

 

 

36010708-CEIP Emilia Pardo Bazán

Vigo

597038

0

0

36010708-CEIP Emilia Pardo Bazán

Vigo

597031

0

0

105,3330

35436716H

Baúlde López, Manuel

A

 

 

36013096-CEIP de San Bartolomé

Vilanova de Arousa

597038

0

0

36013059-CEIP de Viñagrande-Deiro

Vilanova de Arousa

597038

0

0

166,6330

34954186M

Bayón Garrote, María José

A

 

 

32008771-CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

Ourense

597038

0

0

32001312-CEIP de Baños de Molgas

Baños de Molgas

597035

0

0

140,5830

32641864B

Becerra Merlán, María Pilar

A

 

 

15022577-CEIP de Maciñeira

Neda

597038

0

0

15022577-CEIP de Maciñeira

Neda

597031

0

0

62,1328

35299257F

Bellido Fonseca, Lourdes

E

 

S

36015172-CEIP A Xunqueira Nº 2

Pontevedra

597038

0

0

 

 

 

 

 

61,4998

33293755J

Bello Bello, María do Carme

E

 

 

15019301-CPI de San Vicente

A Baña

597038

0

0

 

 

 

 

 

111,6162

32451839N

Bello Dopico, María del Rosario

A

 

 

15021536-CEIP Víctor López Seoane

A Coruña

597038

0

0

15007886-CEIP Ramón Otero Pedrayo

A Laracha

597038

0

0

103,6245

33281605F

Bercero Redondo, Marina

A

 

 

15010575-CEIP O Coto

Negreira

597038

0

0

15003789-CEIP Praia de Quenxe

Corcubión

597038

0

0

85,3326

44839808C

Berdullas Rodríguez, Yolanda

J

 

 

36007035-CPI Domingo Fontán

Portas

597032

0

0

 

 

 

 

 

32,9830

44456738S

Bermello Pérez, Jennifer

K

 

 

36016929-CEIP da Cruz-Budiño

O Porriño

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

77595316D

Bermúdez Grassionot, Angélica

A

 

 

27016391-CEIP O Cantel

Foz

597033

0

0

27005691-CEIP Plurilingüe Pedro Caselles Rollán

Xove

597038

0

0

78,6241

32772502D

Bermúdez Mariño, Ana María

A

 

 

27006048-CEIP Manuel Mallo Mallo

Lugo

597034

0

0

27005020-CEIP Plurilingüe Lagostelle

Guitiriz

597034

0

0

144,1664

71118598E

Bernárdez Coto, Alberto

A

 

 

36002773-CEIP do Foxo

A Estrada

597038

0

0

15010575-CEIP O Coto

Negreira

597032

0

0

83,0660

44485348J

Bernárdez Rodríguez, Ana

A

 

 

15026960-CEIP de Ponzos

Ferrol

597031

0

0

36013837-EEI Fina Casalderrey

Pontevedra

597031

0

0

16,0825

44464337R

Bernárdez Rodríguez, Manuel

A

 

 

36009949-CEIP Javier Sensat

Vigo

597038

0

0

36006079-CPI Curros Enríquez

Pazos de Borbén

597038

0

0

63,5994

34281095D

Bettinelli Campagnale, Andrea Norma

J

 

 

15021834-CEIP Manuel Masdías

Ferrol

597031

0

0

 

 

 

 

 

15,8326

32810411Z

Blanco Álvarez, María Dolores

A

 

 

15025670-CEIP Plurilingüe Isidro Parga Pondal

Oleiros

597038

0

0

15023065-CEIP Gonzalo Torrente Ballester

Cambre

597038

0

0

72,2994

35485372Y

Blanco Antón, Laura

K

 

 

36008878-CEIP Plurilingüe Cruceiro

Sanxenxo

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

32692296G

Blanco Bermúdez, Eva María

J

 

 

15013643-CEIP Plurilingüe A Magdalena

As Pontes de García Rodríguez

597038

0

0

 

 

 

 

 

45,2320

53480942P

Blanco Bernárdez, Sandra

J

 

 

36004733-CEIP de Reibón

Moaña

597038

0

0

 

 

 

 

 

33,4990

33855148E

Blanco Cao, María Rosa

E

 

 

27013387-CEIP Antonio Pedrosa Latas

Viveiro

597038

0

0

 

 

 

 

 

231,9579

33993312W

Blanco Cervo, María Norma

A

 

 

27013673-CEIP de Casas

Lugo

597038

0

0

15020921-CEIP de Présaras

Vilasantar

597032

0

0

75,1330

35309063S

Blanco Cortizo, David

J

 

 

36015135-CEIP A Sangriña

A Guarda

597038

0

0

 

 

 

 

 

38,0160

32699304C

Blanco de la Piñera, Berta

A

 

 

15023405-CPI A Xunqueira

Fene

597060

0

0

15023341-CEIP Santa María do Castro

Boiro

597036

0

0

60,0494

46917970V

Blanco Díaz, Carlos José

K

 

 

15013291-CEIP Eduardo Pondal

Ponteceso

597034

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

44819528A

Blanco Domínguez, Laura

A

 

 

15009998-CEIP Ramón de Artaza y Malvárez

Muros

597038

0

0

15012262-CEIP Plurilingüe da Serra de Outes

Outes

597038

0

0

41,1825

76815371V

Blanco Facorro, Susana

A

 

 

36009135-CEIP de Silleda

Silleda

597031

0

0

36012377-CEIP de Cerdeiriñas

Vila de Cruces

597031

0

0

75,0660

53162549G

Blanco Fernández, Eva

J

 

 

15012262-CEIP Plurilingüe da Serra de Outes

Outes

597036

0

0

 

 

 

 

 

33,8322

44812605A

Blanco Figueira, Vanessa

A

 

 

15010681-CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso

Noia

597031

0

0

15027149-CEIP de Cespón

Boiro

597031

0

0

41,8995

33326650H

Blanco García, María Fe

E

 

S

27013338-CEIP Antonio Insua Bermúdez

Vilalba

597038

0

0

 

 

 

 

 

70,7830

44468382K

Blanco García, Miguel

A

 

 

32000356-CEIP Plurilingüe Ramón Otero Pedrayo

Amoeiro

597034

0

0

32002122-CEIP Nosa Señora de Xuvencos

Boborás

597034

0

0

53,8165

47367089S

Blanco Girón, Marta

A

 

 

15007655-CEIP de Caión

A Laracha

597034

0

0

32020801-CRA de Monterrei

Monterrei

597034

0

0

33,0178

32698515J

Blanco Guillén, Enrique

A

 

 

15022310-CEIP A Gándara

Narón

597034

0

0

15008398-CEIP Francisco López Estrada

Mañón

597034

0

0

34,2656

79328130A

Blanco Hermida, Laura

K

 

 

15011661-CEIP Manuel Fraga Iribarne

Cariño

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

44459158C

Blanco Lage, María

J

 

 

36004174-CEIP Plurilingüe Vicente Arias de la Maza

Lalín

597038

2

0

 

 

 

 

 

37,0825

76868466M

Blanco Martínez, María Jesús

A

 

 

36016103-CEIP de Corvillón

Cambados

597038

0

0

36013059-CEIP de Viñagrande-Deiro

Vilanova de Arousa

597038

0

0

98,1164

34965019M

Blanco Míguez, Felipe

A

 

 

32006553-CEIP de Maceda

Maceda

597038

0

0

15021846-CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira

Ferrol

597033

0

0

66,0826

32623917G

Blanco Pardeiro, María del Mar

A

 

 

27006449-CEIP Rosalía de Castro

Lugo

597032

0

0

27014082-EEI de Sarria

Sarria

597032

0

0

123,3826

79320238T

Blanco Pedreira, Paula María

A

 

 

15007886-CEIP Ramón Otero Pedrayo

A Laracha

597032

0

0

36009895-CEIP Plurilingüe nº 2

Tui

597032

0

0

39,1827

44479092J

Blanco Pumar, María Isabel

A

 

 

32016029-CEIP Ben-Cho-Shey

O Pereiro de Aguiar

597032

0

0

32014151-CEIP Plurilingüe de Vilar de Barrio

Vilar de Barrio

597032

0

0

88,8330

33327235M

Blanco Ríos, María

A

 

 

27013296-CEIP Manuel Mato Vizoso

Vilalba

597031

0

0

27000010-CEIP Aquilino Iglesia Alvariño

Abadín

597031

0

0

73,8332

44833278E

Blanco Sánchez, Lorena

J

 

 

36024045-CRA Mestre Manuel Garcés

Tomiño

597032

0

0

 

 

 

 

 

16,4658

33341409B

Blanco Varela, María Teresa

A

 

 

15011981-CEIP José María Lage

Ortigueira

597031

0

0

15002761-CEIP de Carnota

Carnota

597031

0

0

31,0741

32635244S

Blandino Bruzos, Julio Emilio

A

 

 

15006729-CEE Terra de Ferrol

Ferrol

597037

0

0

15013503-CEIP Couceiro Freijomil

Pontedeume

597037

0

0

62,8660

76557651N

Blas Fontán, Rafael

E

 

 

27020859-CEIP de Cervo nº1

Cervo

597038

0

0

 

 

 

 

 

166,7495

46904880Z

Boedo Naya, Patricia Raquel

A

 

 

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

Arteixo

597038

0

0

15032212-CRA Os Remuíños

Cabana de Bergantiños

597037

0

0

59,1489

76902666G

Boente Lago, Rosana

K

 

 

36004927-CPI de Mondariz

Mondariz

597035

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

34978477P

Bolaño Vázquez, Olga

A

 

 

32009301-CEIP Plurilingüe de Seixalbo

Ourense

597038

0

0

32009301-CEIP Plurilingüe de Seixalbo

Ourense

597036

0

0

99,7079

73240209K

Bon Bon, Dolores

J

 

 

36003388-CEIP Doutor Suárez

Fornelos de Montes

597036

0

0

 

 

 

 

 

32,3825

45845677F

Boo Martínez, Verónica

J

 

 

15018471-CEIP Ortigueira

Vedra

597031

0

0

 

 

 

 

 

33,1496

44464987F

Bordas Vidal, Iria María

A

 

 

32015669-CEIP Mestre Vide

Ourense

597031

0

0

36001148-CPI da Cañiza

A Cañiza

597031

0

0

96,4330

32654769J

Borregán Taranilla, José Ángel

A

 

 

15010307-CEIP San Isidro

Neda

597038

0

0

15009071-CPI Castro Baxoi

Miño

597034

0

0

79,8997

33997298D

Bouza Orosa, Roberto

K

 

 

27005691-CEIP Plurilingüe Pedro Caselles Rollán

Xove

597035

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

36024764W

Bouzada Fernández, Ángeles

A

 

 

36001033-CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo

Cangas

597038

0

0

36001033-CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo

Cangas

597033

0

0

249,3326

77400541K

Bouzada Laredo, Rita María

K

 

 

36016103-CEIP de Corvillón

Cambados

597035

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

76416813A

Bouzamayor Bustabad, María Cristina

A

 

 

15003054-CEIP Nicolás del Río

Cedeira

597038

0

0

36003662-CEIP Chano Piñeiro

Gondomar

597038

0

0

65,9666

35462065K

Bouzas Carneiro, Natividad

A

 

 

36015652-CEIP O Piñeiriño

Vilagarcía de Arousa

597038

0

0

36015652-CEIP O Piñeiriño

Vilagarcía de Arousa

597031

0

0

96,3330

76872403D

Bouzas Guillán, Alberto

A

 

 

36010484-CEIP Eduardo Pondal

Vigo

597038

0

0

36014921-CEIP de Fontes-Baíña

Baiona

597038

0

0

81,6909

35997829T

Bouzas Míguez, Eladia

A

 

 

36010587-CEIP de Sárdoma-Moledo

Vigo

597038

0

0

36010009-CEIP Virxe do Rocío

Vigo

597038

0

0

110,3330

78805217H

Bouzas Rey, Patricia

K

 

 

36015093-CEIP San Tomé

Cambados

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

34963950V

Bóveda García, María Luisa

A

 

 

36007199-CEIP Isidora Riestra

Poio

597038

0

0

36007199-CEIP Isidora Riestra

Poio

597031

0

0

123,6164

44464921X

Bóveda González, Marcos

K

 

 

15007242-CEIP Mar de Fóra

Fisterra

597034

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

44464920D

Bóveda González, María

A

 

 

32016789-CEIP Filomena Dato

Barbadás

597036

0

0

36000031-CEIP Antonio Carpintero

Arbo

597038

0

0

102,7330

76367899X

Brandón Caamaño, Begoña

J

 

 

36003662-CEIP Chano Piñeiro

Gondomar

597038

0

0

 

 

 

 

 

33,8326

33550195A

Branduas Dosil, Alma María

K

 

 

15013928-CEIP de Sobrado-Nebra

Porto do Son

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

34959078K

Brañas González, María Luz

A

 

 

32012711-CEIP Saco e Arce

Toén

597038

0

0

36001707-CEIP Plurilingüe Manuel Sieiro

Crecente

597032

0

0

118,9832

76577939Z

Brao Gómez, Concepción

J

 

 

15021810-CEIP Santa Eulalia de Dumbría

Dumbría

597036

0

0

 

 

 

 

 

33,9159

32675240Z

Brea Santiago, Ana María

A

 

 

15014957-CPI de San Sadurniño

San Sadurniño

597038

0

0

15014957-CPI de San Sadurniño

San Sadurniño

597031

0

0

62,5121

44806374M

Brenlla López, Lidia

A

 

 

15000107-CEIP A Maía

Ames

597032

0

0

15015238-CEIP Barrié de la Maza

Santa Comba

597038

2

0

61,0332

36069798W

Buceta Fariña, María Jesús

A

 

 

36016061-CEIP A Doblada

Vigo

597034

0

0

36014556-CEP Santa Tegra-Teis

Vigo

597038

0

0

95,3830

34897996G

Bugallo Lago, Raúl

A

 

 

15006845-CEIP Isaac Peral

Ferrol

597032

0

0

 

 

 

 

 

47,6662

35450693B

Bugallo Otero, Araceli

A

 

 

36019451-CEIP A Escardia

Vilagarcía de Arousa

597034

0

0

36013096-CEIP de San Bartolomé

Vilanova de Arousa

597034

0

0

117,3330

76410416T

Bustabad Pérez, Crisanta

E

 

 

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

Culleredo

597037

0

0

 

 

 

 

 

68,9661

35285483X

Busto Galego, María

A

 

 

15012742-CEIP Flavia

Padrón

597038

0

0

36014866-CEIP Manuel Villar Paramá

A Estrada

597036

0

0

119,7500

52937074K

Caamaño Agrafojo, María Vanesa

J

 

 

36014374-EEI O Areal

Baiona

597032

0

0

 

 

 

 

 

21,4825

32838288S

Caamaño Sánchez, Noa

E

 

 

15021536-CEIP Víctor López Seoane

A Coruña

597031

0

0

 

 

 

 

 

49,6996

35557971V

Caballero Alonso, Juan Carlos

A

 

 

36005087-CEIP Nosa Señora de Lourdes

Mondariz-Balneario

597034

0

0

36007023-CEIP Xosé Fernández López

O Porriño

597033

0

0

42,1660

34890847P

Cabanas Costoya, Carmen Soledad

A

 

 

15025037-CEIP Sagrada Familia

A Coruña

597031

0

0

15021792-CEIP Salgado Torres

A Coruña

597031

0

0

50,3330

44458457D

Cabano Galán, Raquel

K

 

 

36007023-CEIP Xosé Fernández López

O Porriño

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

17870366X

Cabezudo Moreno, José Manuel

E

 

S

27001816-CEIP Veleiro-Docampo

Castro de Rei

597038

0

0

 

 

 

 

 

97,5495

14952886B

Cabo Devesa, María Agripina

A

 

 

15008805-CEIP de Melide Nº 1

Melide

597036

0

0

 

 

 

 

 

146,9213

34975609S

Cachaldora Álvarez, María Amelia

A

 

 

32016029-CEIP Ben-Cho-Shey

O Pereiro de Aguiar

597033

0

0

36001690-CEIP Antonio Blanco Rodríguez

Covelo

597033

0

0

93,1660

44812917Q

Cacharrón Carril, Patricia

A

 

 

36004472-CEIP do Carballal

Marín

597038

0

0

36004472-CEIP do Carballal

Marín

597031

0

0

51,9500

33295854L

Caeiro López, María Isabel

A

 

 

15027332-CEIP das Fontiñas

Santiago de Compostela

597033

0

0

15025487-CEIP Campomaior

Ordes

597038

0

0

83,9326

32633314V

Caínzos Fernández, María José

A

 

 

15006729-CEE Terra de Ferrol

Ferrol

597036

0

0

36010733-CEE Saladino Cortizo

Vigo

597036

0

0

48,4330

44807041M

Cajaraville Dapena, María Mirella

A

 

 

15009007-EEI Visantoña

Mesía

597031

0

0

15011336-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Ordes

597031

0

0

68,0658

33347362F

Calaza Montes, Marcos

A

 

 

15026777-CEIP Plurilingüe Pepe de Xan Baña

Santa Comba

597034

0

0

15026777-CEIP Plurilingüe Pepe de Xan Baña

Santa Comba

597038

0

0

43,3239

34929272T

Calleja Lameiras, Carmen

A

 

 

32015669-CEIP Mestre Vide

Ourense

597038

0

0

32016327-CEIP A Ponte

Ourense

597032

0

0

159,9662

34252697Q

Caloto Balboa, Antonio

A

 

 

27013697-CEIP Eloísa Rivadulla

Chantada

597038

0

0

15011661-CEIP Manuel Fraga Iribarne

Cariño

597038

0

0

244,3330

35574475F

Calviño Carballo, Vanessa

K

 

 

36016619-CEIP de Atín-Cela

Mos

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

79330226Y

Calviño Leis, Alberto

A

 

 

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597038

0

0

36004691-CEIP de Coirón-Dena

Meaño

597038

0

0

39,6599

34940298D

Calviño Martínez, María Flora

A

 

 

32008811-CEIP Virxe de Covadonga

Ourense

597031

0

0

32015426-EEI de Taboadela

Taboadela

597031

0

0

110,9994

33318297Z

Calvo Díaz, Mónica Susana

A

 

 

27016391-CEIP O Cantel

Foz

597031

0

0

27004519-CEIP Fondo Nois

Foz

597031

0

0

88,0994

32681074Y

Calvo Llano, María Carmen

A

 

 

15000338-CPI Conde de Fenosa

Ares

597038

0

0

15022981-CEIP de Centieiras

Fene

597038

0

0

77,8830

78799360A

Calvo Moreiras, Paula

J

 

 

36007813-CPI Julia Becerra Malvar

Ribadumia

597032

0

0

 

 

 

 

 

32,3162

53161820B

Calvo Pérez, Nuria

A

 

 

15006845-CEIP Isaac Peral

Ferrol

597035

0

0

15021834-CEIP Manuel Masdías

Ferrol

597035

0

0

46,7493

34899149F

Calvo Ponte, Patricia

A

 

 

15023429-CPI Monte Caxado

As Pontes de García Rodríguez

597036

0

0

 

 

 

 

 

39,2321

33255794W

Calvo Ríos, María Concepción

A

 

 

15025220-CEP Plurilingüe de Ventín

Ames

597038

0

0

15012717-CEIP Rosalía de Castro

Padrón

597038

0

0

66,0823

33857501Y

Calvo Varela, Julia Elvira

A

 

 

27013387-CEIP Antonio Pedrosa Latas

Viveiro

597038

0

0

27012887-CEIP do Vicedo

O Vicedo

597031

0

0

219,5828

34255798N

Camarero Pérez, Pablo

A

 

 

27010155-CEIP da Pobra de Brollón

A Pobra do Brollón

597035

0

0

15018343-CEIP Plurilingüe Xacinto Amigo Lera

Val do Dubra

597035

0

0

164,4830

32753523M

Camba Ocampo, María Concepción

A

 

 

15004976-CEIP Curros Enríquez

A Coruña

597038

0

0

15004976-CEIP Curros Enríquez

A Coruña

597031

0

0

82,4830

35321174M

Camba Trillo, Beatriz

A

 

 

36006377-CEIP Álvarez Limeses

Pontevedra

597031

0

0

36007060-CEIP Plurilingüe de Chancelas

Poio

597031

0

0

45,3164

33347562T

Cambiazo Ascariz, Mónica

E

 

 

27001816-CEIP Veleiro-Docampo

Castro de Rei

597031

0

0

 

 

 

 

 

70,1998

36170540G

Cameselle Barge, Marta

A

 

 

15003054-CEIP Nicolás del Río

Cedeira

597038

0

0

36010083-CEIP Plurilingüe Carballal-Cabral

Vigo

597038

0

0

69,5407

36146933H

Cameselle Pazo, Eva

J

 

 

36024069-CRA A Picaraña

Ponteareas

597031

0

0

 

 

 

 

 

25,7495

47365974G

Camino Marta, María José

J

 

 

15008714-CPI da Picota

Mazaricos

597060

0

0

 

 

 

 

 

34,6656

35286591Z

Camiña Crespo, Julia

A

 

 

36018690-CEIP de Cabanas

Pontevedra

597038

0

0

36006195-CEIP A Carballeira

Pontevedra

597038

0

0

102,4830

35463234V

Camiña Fernández, María Dolores

K

 

 

36015792-CEIP Xulio Camba

Vilanova de Arousa

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

36110797S

Camiña Salgado, Susana

J

 

 

36009494-CEIP de Tebra

Tomiño

597038

0

0

 

 

 

 

 

33,0825

33347956A

Camiño Castro, María Gloria

A

 

 

27005020-CEIP Plurilingüe Lagostelle

Guitiriz

597031

0

0

15009241-CPI Plurilingüe Virxe da Cela

Monfero

597031

0

0

55,0832

44817253M

Campos Espiño, Margarita

K

 

 

15018343-CEIP Plurilingüe Xacinto Amigo Lera

Val do Dubra

597035

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

52482538B

Campos Ferro, Ana María

A

 

 

15021627-CEIP Emilia Pardo Bazán

A Coruña

597031

0

0

15021721-CEIP de Zalaeta

A Coruña

597031

0

0

88,4830

53174863J

Campos Méndez, María

A

 

 

36015068-CEIP Balaídos

Vigo

597038

0

0

36014775-CEIP Plurilingüe de Guillarei

Tui

597034

0

0

47,5743

09766288M

Campos Mondelo, Jorge

A

 

 

15032911-CEIP de Oleiros

Oleiros

597038

0

0

15005336-CEE Nosa Señora do Rosario

A Coruña

597037

0

0

172,5660

76721192T

Campos Pérez, Josefa

A

 

 

32001920-CEIP de Beariz

Beariz

597038

0

0

 

 

 

 

 

49,6330

32659363F

Campos Santos, José Antonio

A

 

 

15000338-CPI Conde de Fenosa

Ares

597038

0

0

15018148-CPI de Atios

Valdoviño

597034

0

0

68,3330

76818817J

Campos Trabazo, Pilar

J

 

 

36001550-CEIP Plurilingüe de Carballedo

Cotobade

597038

2

0

 

 

 

 

 

22,6992

52471648T

Campos Valcárcel, Mateo

A

 

 

36005142-CPI Santa Lucía

Moraña

597038

0

0

36005142-CPI Santa Lucía

Moraña

597034

0

0

80,1075

33314305R

Campoy Vázquez, Ariel

J

 

 

27003655-CPI Poeta Uxío Novoneira

Folgoso do Courel

597032

0

0

 

 

 

 

 

20,3825

35472848V

Cancela Luna, Sonia

K

 

 

36019773-EEI da Pastora

Cambados

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

76927654Z

Cancela Piñón, Lucía

K

 

 

36004472-CEIP do Carballal

Marín

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

44842328X

Cancio Rascado, Eva

A

 

 

15008039-CPI Cernadas de Castro

Lousame

597038

0

0

36018653-CEIP Plurilingüe As Solanas-Nicolás Gutiérrez Campo

A Guarda

597032

0

0

43,4489

73240868J

Caneda Fernández, María José

A

 

 

36001057-CEIP do Hío

Cangas

597034

0

0

36018975-CEIP A Rúa

Cangas

597034

0

0

69,3330

32653474Y

Caneiro del Pulgar, Aurora Sandra

A

 

 

15010058-CPI do Feal

Narón

597038

0

0

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597038

0

0

49,1658

76824373A

Cangado Muíño, José Manuel

A

 

 

36004149-CEIP Xoaquín Loriga

Lalín

597034

0

0

27003126-CEIP Xoán de Requeixo

Chantada

597034

0

0

51,2077

44462928H

Canitrot Vázquez, Caterina

A

 

 

32015177-CPI de Padrenda-Crespos

Padrenda

597060

0

0

 

 

 

 

 

73,4166

33267720Z

Caramés Gorgal, María Carmen

A

 

 

15026753-IES A Pontepedriña

Santiago de Compostela

597060

0

0

15026807-IES Félix Muriel

Rianxo

597060

0

0

172,2164

33267316R

Caramés Hermo, Agustina

J

 

 

36018100-CEIP As Bizocas

O Grove

597038

0

0

 

 

 

 

 

33,8160

36085222Q

Carballal Moroño, Beatriz

A

 

 

36014881-CEIP Plurilingüe Alexandre Bóveda

Redondela

597038

0

0

36014881-CEIP Plurilingüe Alexandre Bóveda

Redondela

597031

0

0

79,4996

36135380B

Carballas Campo, María

A

 

 

36010083-CEIP Plurilingüe Carballal-Cabral

Vigo

597034

0

0

36016103-CEIP de Corvillón

Cambados

597038

0

0

40,3821

33849407P

Carballeira Abelleira, María Gemma

A

 

 

27006292-CEIP Virxe da Soidade

Lugo

597038

0

0

27006292-CEIP Virxe da Soidade

Lugo

597032

0

0

108,6660

76574903Z

Carballeira Rivas, Elba

E

 

 

27014665-CEIP Luís Pimentel

Lugo

597038

0

0

 

 

 

 

 

89,1245

33550317X

Carballeira Seoane, María

J

 

 

27003850-CEIP Santa María

A Fonsagrada

597032

0

0

 

 

 

 

 

21,5325

35574940N

Carballido Balado, Noelia

K

 

 

36008866-CEIP Plurilingüe A Florida

Sanxenxo

597035

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

76903805Q

Carballido Carballido, Catalina

A

 

 

36016954-CEIP Mestre Ramiro Sabell Mosquera

Ponteareas

597031

0

0

36024069-CRA A Picaraña

Ponteareas

597031

0

0

50,1332

53168162M

Carballido Ponte, José Luis

K

 

 

15007655-CEIP de Caión

A Laracha

597035

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

34947019Z

Carballo de Dios, Rita

A

 

 

15023508-CEIP Plurilingüe Virxe do Mar

Narón

597032

0

0

15023508-CEIP Plurilingüe Virxe do Mar

Narón

597035

0

0

176,1664

44087808M

Carballo Fernández, Marta

A

 

 

36004472-CEIP do Carballal

Marín

597032

0

0

36008878-CEIP Plurilingüe Cruceiro

Sanxenxo

597032

0

0

59,3494

34944846A

Carballo Martínez, Estrella María

A

 

 

32008771-CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

Ourense

597038

0

0

32008771-CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

Ourense

597031

0

0

120,7664

76623181S

Carballo Moure, María Jesús

E

S

 

27020801-CEIP Plurilingüe de Monterroso

Monterroso

597038

0

0

 

 

 

 

 

65,1664

36166356Y

Carballo Tubío, María

A

 

 

36010009-CEIP Virxe do Rocío

Vigo

597038

0

0

36010009-CEIP Virxe do Rocío

Vigo

597031

0

0

71,3830

33537484B

Carballo Vázquez, José Luis

K

 

 

15008659-CEIP Plurilingüe de Pino de Val

Mazaricos

597034

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

35421592M

Carbia Fojo, María Carmen

A

 

 

36013618-CEIP de Figueiroa

A Estrada

597038

0

0

36013618-CEIP de Figueiroa

A Estrada

597031

0

0

114,4664

34994349X

Caride Delgado, Ana Belén

J

 

 

36003832-CEIP Valle-Inclán

O Grove

597038

0

0

 

 

 

 

 

33,4819

35303752V

Caride Domínguez, Juan Manuel

A

 

 

36007591-CEIP Manuel Cordo Boullosa

Ponte Caldelas

597038

0

0

36007591-CEIP Manuel Cordo Boullosa

Ponte Caldelas

597031

0

0

89,1666

76990494H

Carnero Prado, Susana

A

 

 

36005956-CEIP Carlos Casares

Nigrán

597038

0

0

36009411-CEIP Pintor Antonio Fernández

Tomiño

597038

0

0

42,5657

44833989C

Carollo Varela, Natalia

A

 

 

15009391-CEIP Santiago Apóstolo

Mugardos

597032

0

0

15003807-CEIP de Bormoio-A Agualada

Coristanco

597032

0

0

47,4076

76713690L

Carracedo Franco, María Luz

A

 

 

32001658-CEIP Julio Gurriarán Canalejas

O Barco de Valdeorras

597038

0

0

32001671-CEIP Ramón Otero Pedrayo

O Barco de Valdeorras

597038

0

0

112,9412

76928471A

Carral Nailor, Javier

J

 

 

32000708-CEIP Virxe de Guadalupe

Avión

597032

0

0

 

 

 

 

 

25,3992

33343094V

Carral Suárez, Marcos

K

 

 

15025074-CEIP da Igrexa

As Somozas

597034

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

10058724L

Carro Ramos, María Esther

A

 

 

36007023-CEIP Xosé Fernández López

O Porriño

597038

0

0

36007023-CEIP Xosé Fernández López

O Porriño

597031

0

0

125,2997

34899800Z

Carro Ramos, Sandra

E

 

 

15032480-CRA de Culleredo

Culleredo

597032

0

0

 

 

 

 

 

79,0662

32833556K

Carrón Fidalgo, María Fe

A

 

 

15025050-CEIP Ramón María del Valle-Inclán

Oleiros

597038

0

0

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

Arteixo

597031

0

0

69,6662

44476414A

Casado Álvarez, Sandra

K

 

 

15012262-CEIP Plurilingüe da Serra de Outes

Outes

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

44076098W

Casal Fernández, Francisco Javier

J

 

 

36016103-CEIP de Corvillón

Cambados

597036

0

0

 

 

 

 

 

33,9161

33301071S

Casal García, Ramón José

A

 

 

36010711-CEP Dr. Fleming

Vigo

597038

0

0

36010721-CEIP Plurilingüe Ramón y Cajal

Vigo

597038

0

0

75,6330

32683566Z

Casal Lago, Cristina

A

 

 

15014957-CPI de San Sadurniño

San Sadurniño

597038

0

0

15014957-CPI de San Sadurniño

San Sadurniño

597031

0

0

50,8285

76519171B

Casal Neira, Alicia

A

 

 

15000612-CEIP de Arzúa

Arzúa

597031

0

0

15025487-CEIP Campomaior

Ordes

597031

0

0

62,8162

33279076P

Casal Pernas, María Belén

A

 

 

15012742-CEIP Flavia

Padrón

597038

0

0

15012742-CEIP Flavia

Padrón

597031

0

0

82,8329

32703969Q

Casal Prieto, Lidia

K

 

 

15003534-CEIP da Barqueira

Cerdido

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

78790002Y

Casal Rodríguez, Marisol

J

 

 

15012717-CEIP Rosalía de Castro

Padrón

597038

2

0

 

 

 

 

 

37,9660

46908145J

Casal Saavedra, Natalia

A

 

 

15014829-CEIP Pedro Barrié de la Maza

Sada

597031

0

0

15032686-CEIP Plurilingüe O Mosteirón

Sada

597031

0

0

44,3575

35320367A

Casal Sueiro, Paula

A

 

 

36013588-CPI do Toural

Vilaboa

597038

0

0

36001665-CEIP de Tenorio

Cotobade

597038

0

0

90,6245

76365998H

Casanova Caínzos, María del Carmen

E

 

 

15001070-CPI de Cruz do Sar

Bergondo

597038

0

0

 

 

 

 

 

77,3160

36020166G

Casanova Vázquez, María Jesús

A

 

 

36015627-CEIP García Barbón

Vigo

597038

0

0

36010678-CEIP Paraixal

Vigo

597038

0

0

141,8332

77400711F

Casariego Torres, Montserrat

K

 

 

36007813-CPI Julia Becerra Malvar

Ribadumia

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

34979020E

Casas González, María

A

 

 

32015190-CEIP Plurilingüe Albino Núñez

Ourense

597031

0

0

32006553-CEIP de Maceda

Maceda

597031

0

0

96,9830

33999955K

Casas Rodríguez, Raquel

A

 

 

27015301-CEIP de Cervo

Cervo

597038

0

0

15024239-CEIP dos Muíños

Muxía

597038

0

0

42,4994

35452277P

Cascón Bravo, María Concepción

A

 

 

15005701-CEIP Plurilingüe San Pedro de Visma

A Coruña

597038

2

0

15032251-CRA Ponte da Pedra

Carballo

597038

0

0

78,2330

76720840Q

Castaño García, Rosa

E

 

 

32004118-CPI Antonio Faílde

Coles

597038

0

0

 

 

 

 

 

80,9832

32805334C

Castiñeira Blanco, María Lourdes

A

 

 

15005932-CEIP de Curtis

Curtis

597033

0

0

15000612-CEIP de Arzúa

Arzúa

597033

0

0

95,1008

33303585E

Castiñeira Losada, María Jesús

E

 

 

27001816-CEIP Veleiro-Docampo

Castro de Rei

597038

0

0

 

 

 

 

 

164,4664

34255590B

Castiñeira Mourenza, Eva

E

 

 

27012012-CEIP Frei Luís de Granada

Sarria

597038

0

0

 

 

 

 

 

86,5830

34963670J

Castro Blanco, María Dolores

A

 

 

32008847-CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso

Ourense

597038

0

0

32012425-CEIP de Sarreaus

Sarreaus

597032

0

0

146,1664

36022779H

Castro Cabaleiro, Alicia

A

 

 

36010125-CEIP de Fonte Escura

Vigo

597032

0

0

 

 

 

 

 

40,2659

33263590R

Castro Canosa, José Antonio

A

 

 

15013977-CEIP Santa Irene

Porto do Son

597038

0

0

15009998-CEIP Ramón de Artaza y Malvárez

Muros

597038

0

0

63,6329

34890861E

Castro Casas, Iván

K

 

 

36008805-CEIP de Portonovo

Sanxenxo

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

34938682A

Castro Cruz, María Dolores

A

 

 

32008811-CEIP Virxe de Covadonga

Ourense

597038

0

0

32008811-CEIP Virxe de Covadonga

Ourense

597031

0

0

119,9832

76996048Y

Castro Davila, María Inés

J

 

 

15011661-CEIP Manuel Fraga Iribarne

Cariño

597036

0

0

 

 

 

 

 

34,2996

33341882R

Castro Díez, Eva

E

 

 

15001847-CEIP Plurilingüe de Pedrouzos

Brión

597031

0

0

 

 

 

 

 

78,3832

33340670P

Castro García, Elisa

E

 

 

36004101-CEIP Xesús Golmar

Lalín

597038

0

0

 

 

 

 

 

45,9161

36174160J

Castro García, Estela

A

 

 

36014556-CEP Santa Tegra-Teis

Vigo

597032

0

0

36009494-CEIP de Tebra

Tomiño

597032

0

0

31,4824

76861932A

Castro García, Inés

E

 

 

15032492-CRA de Dodro

Dodro

597031

0

0

 

 

 

 

 

55,3326

47370374B

Castro García, María Dolores

A

 

 

15003881-CPI Alcalde Xosé Pichel

Coristanco

597038

0

0

15003881-CPI Alcalde Xosé Pichel

Coristanco

597033

0

0

77,2828

32643964H

Castro González, María Yolanda

A

 

 

15010058-CPI do Feal

Narón

597038

0

0

36014374-EEI O Areal

Baiona

597032

0

0

47,4830

36133337S

Castro Infante, Nuria

A

 

 

36009949-CEIP Javier Sensat

Vigo

597032

0

0

36004691-CEIP de Coirón-Dena

Meaño

597032

0

0

71,5910

32443102S

Castro Limeres, Ana María

A

 

 

15025050-CEIP Ramón María del Valle-Inclán

Oleiros

597038

0

0

15007886-CEIP Ramón Otero Pedrayo

A Laracha

597038

0

0

76,0831

32816014M

Castro López, Rafael

A

 

 

27013703-CEIP de Quiroga

Quiroga

597034

0

0

 

 

 

 

 

92,0995

34990377V

Castro Losada, Lourdes

J

 

 

36000879-CEIP Nazaret

Cangas

597038

0

0

 

 

 

 

 

35,0825

77419731Y

Castro Maquieira, María

K

 

 

15007886-CEIP Ramón Otero Pedrayo

A Laracha

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

44831489G

Castro Muíño, María del Mar

A

 

 

15016012-CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

Santiago de Compostela

597031

0

0

15011336-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Ordes

597031

0

0

78,4991

34923235N

Castro Ratón, María Dolores

A

 

 

32016327-CEIP A Ponte

Ourense

597033

0

0

32016327-CEIP A Ponte

Ourense

597036

0

0

185,8163

33312149F

Castro Rodríguez, Carmen

A

 

 

27006449-CEIP Rosalía de Castro

Lugo

597038

0

0

27013296-CEIP Manuel Mato Vizoso

Vilalba

597033

0

0

96,4830

33310727B

Castro Rodríguez, Margarita

A

 

 

27008513-CEIP Laverde Ruíz

Outeiro de Rei

597033

0

0

27009608-CEIP O Salvador

A Pastoriza

597032

0

0

77,3330

32671344M

Castro Romero, Natalia

A

 

 

15026391-IES Xulián Magariños

Negreira

597060

0

0

15006845-CEIP Isaac Peral

Ferrol

597036

0

0

77,1495

53161376G

Castro Sanjurjo, Xaila

J

 

 

15019311-CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cervino

A Coruña

597031

0

0

 

 

 

 

 

39,3157

33318190E

Castro Seijas, Manuela

A

 

 

36000879-CEIP Nazaret

Cangas

597038

0

0

15019281-CPI de Zas

Zas

597060

0

0

39,1825

33835205C

Castro Suárez, Mª Socorro

A

 

 

27006449-CEIP Rosalía de Castro

Lugo

597038

0

0

27004635-CPI Dr. López Suárez

Friol

597038

0

0

97,2662

33290330S

Castro Vázquez, Ana María

A

 

 

15021883-CEIP de Vite I

Santiago de Compostela

597032

0

0

36009913-CEIP Plurilingüe de Baño-Xanza

Valga

597032

0

0

87,7326

78792232M

Castro Vázquez, Bárbara

A

 

 

15003789-CEIP Praia de Quenxe

Corcubión

597038

0

0

15003789-CEIP Praia de Quenxe

Corcubión

597036

0

0

45,5241

33251150G

Castro Zaera, María de los A.

A

 

 

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

Arteixo

597038

0

0

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

Arteixo

597031

0

0

126,3330

44842886Q

Casuso Castro, Ana

K

 

 

36024161-CRA de Valga

Valga

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

33549670F

Cavero Clemente, Eva

J

 

 

15026509-CRA de Valdoviño

Valdoviño

597032

0

0

 

 

 

 

 

30,0825

36076592B

Cayetano Navarro, Marcos

A

 

 

36010083-CEIP Plurilingüe Carballal-Cabral

Vigo

597038

0

0

36016061-CEIP A Doblada

Vigo

597038

0

0

81,4161

78785730N

Cea Vázquez, Mª Socorro

E

 

 

15027526-CEIP Mestre Pastor Barral

Melide

597038

0

0

 

 

 

 

 

114,8324

33856014Z

Ceide Paz, María Jesús

A

 

 

27006164-CEIP Albeiros

Lugo

597031

0

0

27016492-CEIP do Páramo

O Páramo

597031

0

0

133,4498

33861716N

Cendán Janeiro, María Raquel

J

 

 

36009494-CEIP de Tebra

Tomiño

597038

0

0

 

 

 

 

 

32,8825

32450402R

Centelles García, Bruno Julio

A

 

 

36016620-CEIP da Cruz

Nigrán

597038

0

0

36005774-CEIP Humberto Juanes

Nigrán

597033

0

0

139,2164

50219547J

Cerezo Suárez, Juan Marcos

A

 

 

15010162-CEIP Ponte de Xubia

Narón

597038

0

0

15021858-CEIP Almirante Juan de Lángara y Huarte

Ferrol

597035

0

0

75,1911

44828953K

Cernadas Caamaño, Laura

A

 

 

15005361-CEIP Rosalía de Castro

A Coruña

597038

0

0

15003881-CPI Alcalde Xosé Pichel

Coristanco

597038

0

0

71,8241

X1592207D

Cerqueira Pereira, Clara Margarida

J

 

 

36024318-CRA Raíña Aragonta

Salceda de Caselas

597037

0

0

 

 

 

 

 

32,4994

34925992D

Chana Rodríguez, Josefa

J

 

 

36009974-CEIP de Coutada-Beade

Vigo

597038

0

0

 

 

 

 

 

40,9660

76718088R

Chao Castro, Milagros

J

 

 

36001343-CEIP San Xoán Bautista

Cerdedo

597032

0

0

 

 

 

 

 

28,4823

46905650W

Chao Valle, Pilar

J

 

 

15026480-CRA Novo Mencer

Coristanco

597038

0

0

 

 

 

 

 

36,9992

34881211D

Chaves Eijo, Sandra

A

 

 

15020568-CEIP Plurilingüe Labaca

A Coruña

597035

2

0

15032959-CEIP Vicente Otero Valcárcel

Carral

597035

0

0

50,5911

77407814A

Chedas Redondo, Lorenzo

K

 

 

15001367-CEIP Plurilingüe de Abanqueiro

Boiro

597035

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

53162428K

Chenlo Alonso, Irene

A

 

 

15023041-CEIP de Galán

Arteixo

597034

0

0

15013230-CEIP As Forcadas

Ponteceso

597034

0

0

43,3159

76812313H

Chorén Belay, María Luz

A

 

 

36012183-CEIP Nosa Señora da Piedade

Vila de Cruces

597038

0

0

36012183-CEIP Nosa Señora da Piedade

Vila de Cruces

597034

0

0

84,9166

52431347H

Chouciño Garrido, Ana

A

 

 

15005521-CEIP Ramón de la Sagra

A Coruña

597038

0

0

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

Culleredo

597038

0

0

90,9330

32825061J

Chouciño Tuset, María Begoña

J

 

 

36007242-CEIP de Viñas

Poio

597038

2

0

 

 

 

 

 

18,9992

44465216Y

Cibeira Godás, María Concepción

J

 

 

36008155-CPI Plurilingüe de Rodeiro

Rodeiro

597036

0

0

 

 

 

 

 

41,5987

44451389W

Cid Conde, Raquel

A

 

 

32004118-CPI Antonio Faílde

Coles

597031

0

0

32002951-CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo

O Carballiño

597031

0

0

90,5830

34939557G

Cid Doval, Margarita

A

 

 

32003771-CEIP Plurilingüe Curros Enríquez

Celanova

597033

0

0

36003662-CEIP Chano Piñeiro

Gondomar

597033

0

0

53,6500

07467359H

Cid Fernández, María Concepción

A

 

 

15023053-CEIP Portofaro

Cambre

597038

0

0

15032480-CRA de Culleredo

Culleredo

597031

0

0

89,7500

77596897A

Cid Fraga, Alba

A

 

 

27000541-CEIP San Miguel de Reinante Barreiros

Barreiros

597032

0

0

15012262-CEIP Plurilingüe da Serra de Outes

Outes

597032

0

0

45,0159

34996790J

Cid López, María del Pilar

A

 

 

15025050-CEIP Ramón María del Valle-Inclán

Oleiros

597031

0

0

15032480-CRA de Culleredo

Culleredo

597031

0

0

64,2498

34989531E

Cid Montero, Manuela

E

 

 

32015797-CEIP Amaro Refojo

Verín

597031

0

0

 

 

 

 

 

70,2494

33348923G

Cid Pérez, Sandra

A

 

 

27004635-CPI Dr. López Suárez

Friol

597033

0

0

27015301-CEIP de Cervo

Cervo

597033

0

0

63,2495

44475402A

Cid Sánchez, Daniel

J

 

 

15021354-CEIP Bergantiños

Carballo

597038

0

0

 

 

 

 

 

38,5160

44480513P

Cid Vázquez, Laura

J

 

 

36008751-CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón

Salvaterra de Miño

597032

0

0

 

 

 

 

 

36,5325

32778363M

Civeira Mato, María Elena

A

 

 

15021792-CEIP Salgado Torres

A Coruña

597038

0

0

15021354-CEIP Bergantiños

Carballo

597038

0

0

75,3659

76869370N

Coba Cascallar, Flora

A

 

 

36007035-CPI Domingo Fontán

Portas

597031

0

0

36019104-CEIP Plurilingüe Nantes

Sanxenxo

597031

0

0

37,8829

46899405J

Coedo Lodeiro, Patricia

J

 

 

36007643-CEIP Plurilingüe Outeiro das Penas

Redondela

597037

0

0

 

 

 

 

 

37,2491

76808392F

Coego García, María Belén

A

 

 

15024975-CEIP Pío XII

Santiago de Compostela

597038

0

0

15024975-CEIP Pío XII

Santiago de Compostela

597031

0

0

108,3356

36082146E

Collazo Fidalgo, María de los Ángeles

J

 

 

36008489-CEP Altamira

Salceda de Caselas

597038

0

0

 

 

 

 

 

37,1160

33857903V

Comba Vales, María Inés

A

 

 

27009347-CEIP Plurilingüe San Miguel

Paradela

597035

0

0

27006164-CEIP Albeiros

Lugo

597038

0

0

63,5330

78799952C

Comojo Ordóñez, Alba

K

 

 

15014271-CEIP Plurilingüe de Artes

Ribeira

597035

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

76576096B

Conde Rodríguez, María Jesús

K

 

 

15014957-CPI de San Sadurniño

San Sadurniño

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

44832726E

Conde Valverde, Marta Teresa

A

 

 

15016012-CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

Santiago de Compostela

597037

0

0

36024161-CRA de Valga

Valga

597037

0

0

88,3326

44080298Q

Constantino Arriaga, María Fernanda

A

 

 

15012717-CEIP Rosalía de Castro

Padrón

597032

0

0

15028002-CEIP de Pousada Carcacía

Padrón

597038

0

0

45,7330

32832946D

Copa Rodríguez, Óscar

A

 

 

15000016-CEIP Plurilingüe San Marcos

Abegondo

597038

0

0

15008039-CPI Cernadas de Castro

Lousame

597038

0

0

44,6330

53168168B

Corcoba Martínez, Raquel

A

 

 

15025025-CEIP San Francisco Javier

A Coruña

597031

0

0

15023041-CEIP de Galán

Arteixo

597031

0

0

67,4160

34990875D

Corcobado Lorenzo, José Miguel

A

 

 

32015220-CEIP Vistahermosa

Ourense

597038

0

0

36016954-CEIP Mestre Ramiro Sabell Mosquera

Ponteareas

597035

0

0

155,2330

44483758X

Corderí Fernández, Patricia

J

 

 

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597038

0

0

 

 

 

 

 

39,5741

36061772A

Cores Merelles, Mª Carmen

A

 

 

36015172-CEIP A Xunqueira Nº 2

Pontevedra

597038

0

0

36007242-CEIP de Viñas

Poio

597032

0

0

100,5830

33302062V

Coria Abel, Ana Elisa

A

 

 

27000897-CEIP Virxe do Corpiño

Begonte

597034

0

0

27014586-CEIP de Baamonde

Begonte

597034

0

0

48,4161

32685606F

Corral Almeida, María Sonia

J

 

 

15001471-CEIP Praia Xardín

Boiro

597038

0

0

 

 

 

 

 

35,8819

32448101T

Corral Rodríguez, María Dolores

A

 

 

15019311-CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cervino

A Coruña

597032

0

0

36009974-CEIP de Coutada-Beade

Vigo

597032

0

0

90,0660

47361925A

Corrales Ferreiro, Lis María

K

 

 

15023077-CEIP de Gándara-Sofán

Carballo

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

32643853E

Cortes Canay, Rosa M.

A

 

 

15005518-CEIP María Pita

A Coruña

597038

0

0

15005518-CEIP María Pita

A Coruña

597031

0

0

104,7998

47350509H

Cortes Candal, Paulo

K

 

 

15021834-CEIP Manuel Masdías

Ferrol

597034

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

32813589H

Cortes Méndez, Clara

J

 

 

36003807-CEIP Rosalía de Castro

O Grove

597038

0

0

 

 

 

 

 

34,9990

52933277L

Cortés Vila, María

A

 

 

15001616-CEIP de Escarabote

Boiro

597038

0

0

36024045-CRA Mestre Manuel Garcés

Tomiño

597032

0

0

44,0663

33252461G

Corujo Quinteiro, Esther V.

A

 

 

15015676-CEIP de Prácticas López Ferreiro

Santiago de Compostela

597038

0

0

15002761-CEIP de Carnota

Carnota

597031

0

0

191,2330

76723296B

Costa Blanco, José Luis

A

 

 

36009974-CEIP de Coutada-Beade

Vigo

597038

0

0

36010125-CEIP de Fonte Escura

Vigo

597038

0

0

46,4830

79313867T

Costa Mato, Ana María

A

 

 

32005408-CEIP Virxe da Pena da Sela

O Irixo

597035

0

0

32014501-CEIP Rodolfo Núñez Rodríguez

Vilardevós

597035

0

0

37,9491

78736000P

Costa Ribeiro, Lucía

A

 

 

36019438-CEIP A Guía

Moaña

597031

0

0

36000341-CEIP Plurilingüe A Pedra

Bueu

597031

0

0

29,8160

53165443T

Costa Sánchez, Patricia

A

 

 

15014829-CEIP Pedro Barrié de la Maza

Sada

597038

0

0

15024239-CEIP dos Muíños

Muxía

597038

0

0

59,5829

45870496D

Costas Álvarez, Marta

A

 

 

36012407-CEIP A Lomba

Vilagarcía de Arousa

597038

0

0

36009524-CEP Pedro Caselles Beltrán

Tomiño

597038

0

0

40,7495

36068760E

Costas González, Aurora

A

 

 

36010538-CEIP Lope de Vega

Vigo

597038

0

0

36010538-CEIP Lope de Vega

Vigo

597031

0

0

49,5828

36027166N

Costas González, María Susana

A

 

 

36015354-CEIP Plurilingüe da Carrasqueira

Vigo

597038

0

0

36008489-CEP Altamira

Salceda de Caselas

597038

0

0

46,7830

53176022E

Costas Muñoz, María

J

 

 

36010150-CEIP Mestres Goldar

Vigo

597032

0

0

 

 

 

 

 

21,6660

36143863F

Costas Seijo, María Jesús

A

 

 

36010459-CEIP Josefa Alonso de Alonso

Vigo

597038

0

0

36013564-CEIP Pena de Francia

Mos

597035

0

0

94,0663

78736469V

Costas Soliño, Íñigo

A

 

 

15019311-CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cervino

A Coruña

597035

0

0

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

Culleredo

597035

0

0

47,2992

36116654F

Cota Camiña, Amalia Pilar

E

 

 

36010423-CEIP Valle-Inclán

Vigo

597038

0

0

 

 

 

 

 

91,3326

33263762N

Coto Martínez, Mercedes

A

 

 

36000247-CPI de Cova Terreña

Baiona

597038

0

0

36000247-CPI de Cova Terreña

Baiona

597032

0

0

95,2660

32764727P

Cotón Rodríguez, María del Pilar

E

 

 

15027654-IES Agra de Leborís

A Laracha

597060

0

0

 

 

 

 

 

74,3330

32679806A

Couce Pérez, José Víctor

A

 

 

36006109-CEIP de Parada-Campañó

Pontevedra

597034

0

0

32005305-CPI Laureano Prieto

A Gudiña

597034

0

0

44,3164

76990753R

Couñago Álvarez, Ana

J

 

 

36015548-EEI de Ventosela

Redondela

597031

0

0

 

 

 

 

 

17,9155

44816165K

Couselo Álvarez, Ana Isabel

A

 

 

15021883-CEIP de Vite I

Santiago de Compostela

597036

0

0

15027745-CEE A Barcia

Santiago de Compostela

597036

0

0

89,1660

47372352B

Cousillas Dourado, Sandra

J

 

 

36013576-CPI Manuel Suárez Marquier

O Rosal

597038

0

0

 

 

 

 

 

33,0571

47369251S

Couso Domínguez, Iria

J

 

 

15013291-CEIP Eduardo Pondal

Ponteceso

597038

0

0

 

 

 

 

 

36,5657

76932869P

Couto Couso, Paula Isabel

J

 

 

36016772-CEE de Vilagarcía de Arousa

Vilagarcía de Arousa

597036

0

0

 

 

 

 

 

31,5822

33998959Z

Couto Rodríguez, Laura

J

 

 

15024239-CEIP dos Muíños

Muxía

597038

0

0

 

 

 

 

 

34,3162

36040908T

Covelo Gallego, Carlos

A

 

 

36007643-CEIP Plurilingüe Outeiro das Penas

Redondela

597038

0

0

36007643-CEIP Plurilingüe Outeiro das Penas

Redondela

597034

0

0

90,9660

36138674Q

Covelo Soto, Ángela Lucía

K

 

 

36014881-CEIP Plurilingüe Alexandre Bóveda

Redondela

597035

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

35562592S

Crespo Fernández, María del Carmen

A

 

 

36008489-CEP Altamira

Salceda de Caselas

597038

0

0

36017685-CPI da Ribeira

O Porriño

597031

0

0

51,0330

79322886A

Crespo Naveira, Silvia Vanessa

A

 

 

15020714-EEI de Larín de Arriba

Arteixo

597031

0

0

15019281-CPI de Zas

Zas

597031

0

0

26,3823

32450663D

Crespo Pérez, María Francisca

E

 

 

15001124-CEIP Francisco Vales Villamarín

Betanzos

597031

0

0

 

 

 

 

 

188,7495

35469900J

Crespo Rico, Fátima

J

 

 

36013011-CEIP da Torre-Illa

A Illa de Arousa

597038

0

0

 

 

 

 

 

35,1785

76414373R

Cribeiro Galego, Guadalupe

K

 

 

15003054-CEIP Nicolás del Río

Cedeira

597035

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

53480105E

Crujeiras Sampedro, Ángela María

K

 

 

36016103-CEIP de Corvillón

Cambados

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

33844920Y

Cruz Arias, María Jesús

A

 

 

27006164-CEIP Albeiros

Lugo

597036

0

0

27014586-CEIP de Baamonde

Begonte

597031

0

0

217,0000

33327034B

Cruzado Folgueira, Fátima

A

 

 

27016388-CEIP de Muimenta

Cospeito

597032

0

0

27015967-CPI Uxío Novoneira

Pedrafita do Cebreiro

597032

0

0

85,5745

33331857G

Cruzado Iglesias, José Ángel

A

 

 

27014859-CEIP de Xermade

Xermade

597038

0

0

32011755-CEIP Manuel Respino

A Rúa

597038

0

0

50,9407

09399404V

Cuervo Cazurra, Raquel

A

 

 

15015998-CEIP Ramón Cabanillas

Santiago de Compostela

597032

0

0

15032868-CEIP do Camiño Inglés

Oroso

597032

0

0

89,8664

35466051M

Cuesta Seoane, María Dolores

A

 

 

15012717-CEIP Rosalía de Castro

Padrón

597038

0

0

 

 

 

 

 

43,3330

34898568R

Culebras Yáñez, Cristina

A

 

 

15024902-CEIP Wenceslao Fernández Flórez

A Coruña

597038

0

0

15007886-CEIP Ramón Otero Pedrayo

A Laracha

597038

0

0

78,6661

77401671R

Cuñarro Mosteiro, Patricia

A

 

 

36001975-CEIP Pío Cabanillas Gallas

Dozón

597031

0

0

36003662-CEIP Chano Piñeiro

Gondomar

597031

0

0

42,6666

76618003N

Cuñarro Taboada, Mª Dolores

A

 

 

32008771-CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

Ourense

597038

0

0

32011305-CPI Plurilingüe Tomás de Lemos

Ribadavia

597038

0

0

132,0666

76726792B

Cuquejo Rodríguez, Susana

A

 

 

32011032-CEIP Carlos Cid Arregui

Rairiz de Veiga

597031

0

0

36013552-CEIP de Seara

Moaña

597031

0

0

69,6500

44837284A

Cutrín Carbia, Raquel

A

 

 

15028002-CEIP de Pousada Carcacía

Padrón

597038

0

0

15016784-CEIP Virxe do Portal

Sobrado

597035

0

0

43,6498

32670634P

Dafonte Tizón, María del Pilar

A

 

 

15023405-CPI A Xunqueira

Fene

597036

0

0

15024938-CEIP de Esteiro

Ferrol

597031

0

0

50,9994

35318446Z

Dapena Lojo, Silvia

A

 

 

36004708-CPI de Mosteiro-Meis

Meis

597032

0

0

36003832-CEIP Valle-Inclán

O Grove

597032

0

0

53,4830

76929167D

Dapena Veiga, Cristina Blanca

J

 

 

36000341-CEIP Plurilingüe A Pedra

Bueu

597038

0

0

 

 

 

 

 

38,4992

76900945P

Darriba Acuña, Vanesa

J

 

 

36006079-CPI Curros Enríquez

Pazos de Borbén

597038

0

0

 

 

 

 

 

40,2495

36105199Y

Darriba López, Berta

J

 

 

36013552-CEIP de Seara

Moaña

597032

0

0

 

 

 

 

 

25,8993

33350709L

Darriba Rodríguez, Begoña

A

 

 

27020801-CEIP Plurilingüe de Monterroso

Monterroso

597031

0

0

27006954-CEIP Álvaro Cunqueiro Mora

Mondoñedo

597031

0

0

54,7662

36172456B

Darwich Sobrino, Nour

K

 

 

36014799-EEI Vila Laura

Vigo

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

36136704R

De Busto Jorge, María Jesús

A

 

 

36015241-CEP Celso Emilio Ferreiro

Vigo

597035

0

0

 

 

 

 

 

113,3330

36136221R

De Dios Cabrera, Aurora

A

 

 

36010538-CEIP Lope de Vega

Vigo

597038

0

0

36010721-CEIP Plurilingüe Ramón y Cajal

Vigo

597032

0

0

62,3826

32756524Q

De la Cruz Cenamor, María Isabel

A

 

 

15025256-CEIP Alfredo Brañas

A Laracha

597038

0

0

15019086-CEIP Labarta Pose

Zas

597038

0

0

58,3998

32815673D

De la Fuente Cenamor, Antía

K

 

 

15021354-CEIP Bergantiños

Carballo

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

52930437P

De la Torre Díaz, María Beatriz

A

 

 

15021500-CEIP Santa Baia

Boiro

597038

0

0

15023417-CEP Pilar Maestu Sierra

A Pobra do Caramiñal

597035

0

0

67,1992

09334550T

De León Viloria, Nuria

A

 

 

15012742-CEIP Flavia

Padrón

597035

0

0

15026157-CRA de Santa Comba

Santa Comba

597035

0

0

58,6330

76927828G

Del Río Iglesias, Patricia

A

 

 

36015007-CEIP de Cedeira

Redondela

597038

0

0

36014775-CEIP Plurilingüe de Guillarei

Tui

597038

0

0

50,9666

32799157F

Del Río Piñeiro, María José

A

 

 

15021548-CEIP Sal Lence

A Coruña

597038

0

0

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

Arteixo

597031

0

0

65,2332

32415603R

Devesa Uzal, César

A

 

 

15019323-CEIP Alborada

A Coruña

597034

0

0

15005521-CEIP Ramón de la Sagra

A Coruña

597034

0

0

210,5830

18236156P

Díaz Benito, Xesús

A

 

 

36018975-CEIP A Rúa

Cangas

597034

0

0

36014881-CEIP Plurilingüe Alexandre Bóveda

Redondela

597034

0

0

60,0828

32756817X

Díaz Bocelo, Laura

A

 

 

15026421-IES Plurilingüe Rafael Dieste

A Coruña

597060

0

0

15002591-IES Monte Neme

Carballo

597060

0

0

127,2996

32799937M

Díaz Castiñeira, Carmen José

A

 

 

15032911-CEIP de Oleiros

Oleiros

597031

0

0

15025670-CEIP Plurilingüe Isidro Parga Pondal

Oleiros

597031

0

0

59,3992

76936349S

Díaz Coello, María Dolores

A

 

 

15023089-CEIP Luís Seoane

Oleiros

597032

0

0

15003376-CPI Plurilingüe O Cruce

Cerceda

597032

0

0

75,2164

33858617H

Díaz Escolante, Julio

A

 

 

27016467-CEIP Menéndez Pelayo

Lugo

597038

0

0

15013643-CEIP Plurilingüe A Magdalena

As Pontes de García Rodríguez

597038

0

0

80,7662

33341834E

Díaz Fernández, Alba

A

 

 

27014859-CEIP de Xermade

Xermade

597032

0

0

36019049-CEIP de Barrantes

Tomiño

597032

0

0

54,7498

33839767M

Díaz Fernández, Alida

A

 

 

27002997-CPI Plurilingüe Virxe do Monte

Cospeito

597060

0

0

27002997-CPI Plurilingüe Virxe do Monte

Cospeito

597036

0

0

154,1664

33541230P

Díaz Gato, Paula

A

 

 

15021721-CEIP de Zalaeta

A Coruña

597031

0

0

15021524-CEIP A Cristina

Carballo

597031

0

0

49,8241

33543353S

Díaz López, Laura

J

 

 

15027745-CEE A Barcia

Santiago de Compostela

597037

0

0

 

 

 

 

 

35,9160

33849627K

Díaz Martínez, María Teresa

A

 

 

15000612-CEIP de Arzúa

Arzúa

597032

0

0

32015141-CEIP de Vilariño de Conso

Vilariño de Conso

597032

0

0

60,0662

77009408A

Díaz Otero, María del Pilar

K

 

 

36010265-EEI Cristo da Victoria

Vigo

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

33329325W

Díaz Paz, Jacobo

A

 

 

27016388-CEIP de Muimenta

Cospeito

597034

0

0

27003850-CEIP Santa María

A Fonsagrada

597034

0

0

53,6247

33331582M

Díaz Rodríguez, Belén

E

 

 

27013673-CEIP de Casas

Lugo

597038

0

0

 

 

 

 

 

79,6494

33350268S

Díaz Sanjurjo, Eva

E

 

 

27014665-CEIP Luís Pimentel

Lugo

597038

0

0

 

 

 

 

 

82,1994

33853855V

Díaz Sindín, María Esperanza

A

 

 

27020801-CEIP Plurilingüe de Monterroso

Monterroso

597038

0

0

27020801-CEIP Plurilingüe de Monterroso

Monterroso

597033

0

0

239,9326

32659524F

Díaz Vargas, María del Carmen

A

 

 

15027502-CEE Manuel López Navalón

Santiago de Compostela

597037

0

0

15027551-CRA de Rianxo

Rianxo

597037

0

0

46,8994

44081971X

Diéguez Galego, Rubén

A

 

 

15001847-CEIP Plurilingüe de Pedrouzos

Brión

597035

0

0

15027551-CRA de Rianxo

Rianxo

597035

0

0

80,4270

33802763P

Diéguez Ramos, María Gertrudis

A

 

 

15023223-CEIP de Bemantes

Miño

597038

0

0

15015238-CEIP Barrié de la Maza

Santa Comba

597038

0

0

52,4000

44454874Z

Diéguez Rodríguez, Nerea

J

 

 

32006747-CEIP de Manzaneda

Manzaneda

597031

0

0

 

 

 

 

 

29,3160

76867078C

Diéguez Sanmartín, María de la Concepción

A

 

 

36015111-CPI Aurelio Marcelino Rey García

Cuntis

597038

0

0

36007242-CEIP de Viñas

Poio

597034

0

0

74,3911

33540985Q

Diéguez Valladares, Susana

K

 

 

27014070-CEIP de Palas de Rei

Palas de Rei

597035

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

52458410X

Dios Fernández, María del Carmen

J

 

 

15001367-CEIP Plurilingüe de Abanqueiro

Boiro

597036

0

0

 

 

 

 

 

34,9657

76717218M

Diz Carballo, María José

A

 

 

32002951-CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo

O Carballiño

597038

2

0

36007370-CEIP Feliciano Barrera

Ponteareas

597038

0

0

62,0326

76727451A

Diz Díaz, Rubén

K

 

 

32002122-CEIP Nosa Señora de Xuvencos

Boborás

597034

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

77402836Q

Diz Iglesias, Mónica

E

 

 

15020911-CPI Plurilingüe de Vedra

Vedra

597038

0

0

 

 

 

 

 

63,5830

76414697A

Docal Rubido, José Manuel

E

S

S

15011661-CEIP Manuel Fraga Iribarne

Cariño

597038

0

0

 

 

 

 

 

47,7491

76726693G

Docampo González, Ana Belén

A

 

 

15023405-CPI A Xunqueira

Fene

597031

0

0

15006845-CEIP Isaac Peral

Ferrol

597031

0

0

30,6660

45860256G

Docampo Mosquera, María

K

 

 

15021354-CEIP Bergantiños

Carballo

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

33838806X

Doce Iglesias, Esperanza

A

 

 

27006048-CEIP Manuel Mallo Mallo

Lugo

597038

0

0

27006048-CEIP Manuel Mallo Mallo

Lugo

597035

0

0

243,8330

35470292Z

Domínguez Cores, Andrea

K

 

 

36019773-EEI da Pastora

Cambados

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

79331325R

Domínguez Domínguez, Leticia

J

 

 

15021810-CEIP Santa Eulalia de Dumbría

Dumbría

597031

0

0

 

 

 

 

 

16,1660

43502823W

Domínguez Fernández, Rosa María

A

 

 

32008847-CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso

Ourense

597038

0

0

32015918-CEIP Carmen García Carrasco

Cenlle

597032

0

0

130,0664

71511820J

Domínguez García, Diana

A

 

 

32001671-CEIP Ramón Otero Pedrayo

O Barco de Valdeorras

597031

0

0

32013958-CEIP Xosé Manuel Folla Respino

Vilamartín de Valdeorras

597031

0

0

27,3731

44494886Y

Domínguez González, Lucía

J

 

 

36008489-CEP Altamira

Salceda de Caselas

597038

0

0

 

 

 

 

 

35,6660

44494887F

Domínguez González, Noelia

K

 

 

36024318-CRA Raíña Aragonta

Salceda de Caselas

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

53480177W

Domínguez Lijó, Ramón

K

 

 

15013977-CEIP Santa Irene

Porto do Son

597034

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

50842749F

Domínguez Lorenzo, Manuela María

A

 

 

15032911-CEIP de Oleiros

Oleiros

597031

0

0

15023089-CEIP Luís Seoane

Oleiros

597031

0

0

90,7830

32769757R

Domínguez Pérez, María Sandra

A

 

 

15004991-CEIP Montel Touzet

A Coruña

597038

0

0

15021536-CEIP Víctor López Seoane

A Coruña

597031

0

0

91,2955

76895180Q

Domínguez Rodríguez, María Teresa

A

 

 

36007497-CEIP Nosa Señora dos Remedios

Ponteareas

597038

0

0

36024069-CRA A Picaraña

Ponteareas

597035

0

0

72,5829

36081141Y

Domínguez Senlle, Raquel

A

 

 

36019441-CEIP de Petelos

Mos

597035

0

0

36014881-CEIP Plurilingüe Alexandre Bóveda

Redondela

597035

0

0

62,9994

36130867Y

Domínguez Sobral, Fernando

K

 

 

36014775-CEIP Plurilingüe de Guillarei

Tui

597034

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

34270742Y

Domínguez Vázquez, María Isabel

J

 

 

36010265-EEI Cristo da Victoria

Vigo

597031

0

0

 

 

 

 

 

24,2491

52430970D

Domínguez Verdes, María del Carmen

A

 

 

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597038

0

0

15003807-CEIP de Bormoio-A Agualada

Coristanco

597038

0

0

65,1659

33543808X

Domínguez Vila, Cristina

K

 

 

15007886-CEIP Ramón Otero Pedrayo

A Laracha

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

78793218W

Dopazo Cajaraville, Tamara

J

 

 

36000508-CEIP Plurilingüe de Castrelo

Cambados

597038

0

0

 

 

 

 

 

36,9996

32661192L

Dopico Caneiro, Alfonso José

A

 

 

15010058-CPI do Feal

Narón

597038

0

0

15009998-CEIP Ramón de Artaza y Malvárez

Muros

597038

0

0

55,4573

44080368V

Dorado Varela, Dulce María

A

 

 

36004708-CPI de Mosteiro-Meis

Meis

597038

0

0

36007813-CPI Julia Becerra Malvar

Ribadumia

597038

0

0

46,0327

36144908V

Durán Coello, Antonio

J

 

 

36009524-CEP Pedro Caselles Beltrán

Tomiño

597038

0

0

 

 

 

 

 

35,5660

76579200X

Durán Martínez, Ana Belén

J

 

 

15002050-CEIP O Areal

Camariñas

597038

0

0

 

 

 

 

 

36,6160

35565591R

Durán Otero, María del Pilar

A

 

 

36014775-CEIP Plurilingüe de Guillarei

Tui

597038

0

0

36009755-CEIP de Pazos de Reis

Tui

597036

0

0

48,6161

76966119T

Durán Suárez, Beatriz

A

 

 

15023399-CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón

Dodro

597038

0

0

36007023-CEIP Xosé Fernández López

O Porriño

597037

0

0

65,8329

77597256V

Edrosa Doce, Nuria Montserrat

A

 

 

27012826-CEIP Santa María do Valadouro

O Valadouro

597038

0

0

27012826-CEIP Santa María do Valadouro

O Valadouro

597031

0

0

66,0854

32702535P

Eimil Gacio, Leticia

J

 

 

36024756-CEE de Panxón

Nigrán

597036

0

0

 

 

 

 

 

31,8330

35454077Z

Eiras García, María José

E

 

 

15004988-CEIP Eusebio da Guarda

A Coruña

597031

0

0

 

 

 

 

 

47,3330

33335713L

Eiravella Barreira, Verónica

J

 

 

15001471-CEIP Praia Xardín

Boiro

597038

0

0

 

 

 

 

 

36,3494

70882558P

El Berdei Montero, Nuria

E

 

 

36006420-CEP Campolongo

Pontevedra

597034

0

0

 

 

 

 

 

84,2330

45870780V

Enríquez Martínez, Ana

K

 

 

36010125-CEIP de Fonte Escura

Vigo

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

46897591Q

Escariz Dafonte, Mónica María

A

 

 

15019323-CEIP Alborada

A Coruña

597031

0

0

15002670-CEIP Canosa-Rus

Coristanco

597031

0

0

48,6330

35556101X

Escariz Ferrín, María Belén

A

 

 

36016607-CEIP de Quintela

Moaña

597038

0

0

36016607-CEIP de Quintela

Moaña

597031

0

0

199,3662

36165835Z

Escudero Pereira, Laura

A

 

 

36017648-CEIP Mestre Valverde Mayo

Mos

597038

0

0

36013564-CEIP Pena de Francia

Mos

597031

0

0

45,6830

40595537P

Esmorís Fernández, Susana

A

 

 

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

Arteixo

597034

0

0

36009974-CEIP de Coutada-Beade

Vigo

597034

0

0

52,6662

34895461E

Esmorís Serrano, Estefanía

A

 

 

15025037-CEIP Sagrada Familia

A Coruña

597035

0

0

15021524-CEIP A Cristina

Carballo

597035

0

0

40,0661

33552462Q

España Casares, Noelia

K

 

 

36009895-CEIP Plurilingüe Nº 2

Tui

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

52492861F

Esperón Rodríguez, Graciela Mónica

J

 

 

36015950-CEIP Plurilingüe da Espiñeira-Aldán

Cangas

597038

0

0

 

 

 

 

 

34,3160

36073072X

Espinar Moure, Susana

A

 

 

36010708-CEIP Emilia Pardo Bazán

Vigo

597036

0

0

36001033-CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo

Cangas

597037

0

0

93,0745

35255014Q

Espiña Fernández, Celia Carmen

E

 

S

36003111-CEIP Nosa Señora das Dores

Forcarei

597038

0

0

 

 

 

 

 

76,5495

44841803Z

Espiñeira Otero, Vanesa

J

 

 

15002050-CEIP O Areal

Camariñas

597032

0

0

 

 

 

 

 

30,6823

32814350C

Espiñeira Riveiros, Fernando

A

 

 

15005026-CEIP Sanjurjo de Carricarte

A Coruña

597038

0

0

15009241-CPI Plurilingüe Virxe da Cela

Monfero

597060

0

0

73,1498

34890152A

Espiñeira Suárez, Isabel

A

 

 

15009071-CPI Castro Baxoi

Miño

597038

0

0

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

Arteixo

597038

0

0

58,5830

44841679M

Espiño López, Rebeca

A

 

 

36004101-CEIP Xesús Golmar

Lalín

597038

0

0

36009949-CEIP Javier Sensat

Vigo

597031

0

0

44,7911

46714724E

Esteras Casanova, María José

K

 

 

36013564-CEIP Pena de Francia

Mos

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

34945949W

Estévez Atrio, María Carmen

A

 

 

32016327-CEIP A Ponte

Ourense

597038

0

0

32015177-CPI de Padrenda-Crespos

Padrenda

597038

0

0

147,9500

76727562E

Estévez Diéguez, Eduardo

K

 

 

36015251-CEIP Frián-Teis

Vigo

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

36122992C

Estévez Lavandeira, María Coral

A

 

 

36007539-CEIP Fermín Bouza Brey

Ponteareas

597038

0

0

36008489-CEP Altamira

Salceda de Caselas

597038

0

0

40,0995

33855488V

Estévez López, María Teresa

A

 

 

27006401-CEIP Sagrado Corazón

Lugo

597038

0

0

15008817-IES de Melide

Melide

597022

0

0

106,3330

76805298H

Estévez Montoto, Nelly

A

 

 

36004149-CEIP Xoaquín Loriga

Lalín

597033

0

0

36014970-CEIP Varela Buxán

Lalín

597038

0

0

76,7996

36159268W

Estévez Pedrosa, Patricia

A

 

 

36017715-CEIP Plurilingüe Antonio Palacios

O Porriño

597038

0

0

36009494-CEIP de Tebra

Tomiño

597038

0

0

41,1989

32777353F

Estraviz Segret, José Miguel

A

 

 

15005518-CEIP María Pita

A Coruña

597038

0

0

15026480-CRA Novo Mencer

Coristanco

597038

0

0

161,1664

44077482Y

Expósito Astor, María Sonsoles

J

 

 

36015172-CEIP A Xunqueira Nº 2

Pontevedra

597031

0

0

 

 

 

 

 

17,0825

34254815H

Expósito Chorén, Ana María

A

 

 

27006334-CEIP das Mercedes

Lugo

597031

0

0

27014665-CEIP Luís Pimentel

Lugo

597031

0

0

121,1664

32835065N

Expósito Martínez, Ana Belén

A

 

 

15032959-CEIP Vicente Otero Valcárcel

Carral

597031

0

0

15013291-CEIP Eduardo Pondal

Ponteceso

597031

0

0

25,2491

52433692V

Facal Martínez, María Luisa

A

 

 

15003881-CPI Alcalde Xosé Pichel

Coristanco

597038

0

0

15019372-CEIP San Vicenzo

Vimianzo

597038

0

0

128,5330

76620479G

Fafián Lemos, Fernando

A

 

 

15015998-CEIP Ramón Cabanillas

Santiago de Compostela

597035

0

0

15014465-CEIP Plurilingüe de Palmeira

Ribeira

597035

0

0

156,4656

44815826G

Fafián Rey, Lydia

A

 

 

15032509-CRA de Oroso

Oroso

597031

0

0

36012407-CEIP A Lomba

Vilagarcía de Arousa

597031

0

0

47,0666

44814859A

Fandiño López, María Isabel

E

 

 

15019347-CPI Camiño de Santiago

O Pino

597038

0

0

 

 

 

 

 

64,7500

35280753H

Fandiño Martínez, Montserrat

A

 

 

36001033-CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo

Cangas

597038

0

0

36001033-CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo

Cangas

597032

0

0

242,6995

35310844W

Fariña Núñez, María Leonor

A

 

 

36018690-CEIP de Cabanas

Pontevedra

597038

0

0

36007643-CEIP Plurilingüe Outeiro das Penas

Redondela

597038

2

0

90,4330

36155153G

Fariñas Rey, Cristina

A

 

 

36017697-CEIP Escultor Acuña

Vigo

597037

0

0

36010162-CEIP A Canicouva

Vigo

597037

0

0

61,8328

36106613V

Feijoo Álvarez, María José

A

 

 

32002951-CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo

O Carballiño

597038

2

0

32002951-CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo

O Carballiño

597036

0

0

71,4830

44827777H

Feijoo Domarco, Áurea

K

 

 

15012262-CEIP Plurilingüe da Serra de Outes

Outes

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

34999993L

Feijoo Fernández, Nuria

E

 

S

32016789-CEIP Filomena Dato

Barbadás

597038

0

0

 

 

 

 

 

84,7830

50227535C

Feito Mera, María Victoria

K

 

 

15014957-CPI de San Sadurniño

San Sadurniño

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

32792741P

Felípez Collazo, Manuel Alejandro

A

 

 

15021792-CEIP Salgado Torres

A Coruña

597034

0

0

15002050-CEIP O Areal

Camariñas

597034

0

0

55,5492

32812554H

Fente López, Susana

A

 

 

15014829-CEIP Pedro Barrié de la Maza

Sada

597031

0

0

15000016-CEIP Plurilingüe San Marcos

Abegondo

597031

0

0

69,0830

33848294E

Fernández Abel, Estrella

A

 

 

27014793-CEIP Paradai

Lugo

597038

0

0

36014970-CEIP Varela Buxán

Lalín

597034

0

0

83,5660

46900287K

Fernández Aguado, María da Barca

A

 

 

15005336-CEE Nosa Señora do Rosario

A Coruña

597037

0

0

 

 

 

 

 

58,1660

76819572D

Fernández Alonso, María Sofía

A

 

 

15025724-CEIP Os Tilos

Teo

597038

0

0

15028002-CEIP de Pousada Carcacía

Padrón

597032

0

1

82,0325

32684714N

Fernández Álvarez, Ana

K

 

 

15032251-CRA Ponte da Pedra

Carballo

597034

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

44463405N

Fernández Álvarez, Roberto

A

 

 

32008771-CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

Ourense

597031

0

0

36016954-CEIP Mestre Ramiro Sabell Mosquera

Ponteareas

597031

0

0

95,6330

32658315V

Fernández Anca, Rita María

A

 

 

15025657-IES de Mugardos

Mugardos

597060

0

0

15006729-CEE Terra de Ferrol

Ferrol

597036

0

0

52,5488

33350737R

Fernández Araújo, Pablo

A

 

 

15021779-CEIP da Castellana

Aranga

597032

0

0

36003662-CEIP Chano Piñeiro

Gondomar

597032

0

0

38,1653

44445948N

Fernández Barreiros, Eva

J

 

 

32015177-CPI de Padrenda-Crespos

Padrenda

597038

0

0

 

 

 

 

 

41,0659

79311895Y

Fernández Bello, María Isabel

A

 

 

15025487-CEIP Campomaior

Ordes

597038

0

0

15011105-CEIP de Mesón do Vento

Ordes

597034

0

0

62,7332

79324723T

Fernández Blanco, María Carmen

A

 

 

15032571-CRA de Boqueixón-Vedra

Boqueixón

597031

0

0

15013928-CEIP de Sobrado-Nebra

Porto do Son

597031

0

0

33,6660

32779971A

Fernández Blanco, Pilar

A

 

 

15016012-CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

Santiago de Compostela

597038

0

0

15032251-CRA Ponte da Pedra

Carballo

597036

0

0

89,9330

44484919K

Fernández Buján, Naiara

J

 

 

36008489-CEP Altamira

Salceda de Caselas

597038

0

0

 

 

 

 

 

37,5325

34935037S

Fernández Cid, Ana María

A

 

 

36015251-CEIP Frián-Teis

Vigo

597038

0

0

36015251-CEIP Frián-Teis

Vigo

597031

0

0

184,3164

44456376K

Fernández Conde, Ana

A

 

 

15032686-CEIP Plurilingüe O Mosteirón

Sada

597038

2

0

36024173-CRA María Zambrano

O Rosal

597032

0

0

49,8995

36118187E

Fernández Cordeiro, Vanesa

A

 

 

36018975-CEIP A Rúa

Cangas

597031

0

0

36001033-CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo

Cangas

597031

0

0

58,0330

32820606C

Fernández de Sanmamed Maneiro, María José

A

 

 

15005038-CEIP de Prácticas

A Coruña

597031

0

0

15023065-CEIP Gonzalo Torrente Ballester

Cambre

597031

0

0

60,0832

35563053Q

Fernández Díaz, María Josefa

A

 

 

27014860-CEIP A Gándara

Monforte de Lemos

597031

0

0

36007813-CPI Julia Becerra Malvar

Ribadumia

597031

0

0

54,6325

34990303N

Fernández Diéguez, Fernando

E

 

 

32008801-CEIP Plurilingüe Irmáns Villar

Ourense

597038

2

0

 

 

 

 

 

109,8330

34272469P

Fernández Diéguez, Tania

K

 

 

36024318-CRA Raíña Aragonta

Salceda de Caselas

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

77003710D

Fernández Domínguez, Monserrat

J

 

 

36009895-CEIP Plurilingüe Nº 2

Tui

597032

0

0

 

 

 

 

 

26,3158

33240881Q

Fernández Dopico, Fernanda Raquel

A

 

 

15015688-CEIP Raíña Fabiola

Santiago de Compostela

597038

0

0

15015676-CEIP de Prácticas López Ferreiro

Santiago de Compostela

597031

0

0

142,1745

36148939T

Fernández Estévez, Isabel

J

 

 

36015068-CEIP Balaídos

Vigo

597038

0

0

 

 

 

 

 

41,9656

36140885L

Fernández Fariñas, Nuria

A

 

 

36006067-CEIP Mestre Manuel García

Oia

597038

0

0

36006353-CEIP de Vilaverde-Mourente

Pontevedra

597031

0

0

38,9827

79310612B

Fernández Fernández, Carlos

A

 

 

15025025-CEIP San Francisco Javier

A Coruña

597038

0

0

15003881-CPI Alcalde Xosé Pichel

Coristanco

597038

0

0

107,1830

34896202G

Fernández Fernández, José Edelmiro

A

 

 

15022981-CEIP de Centieiras

Fene

597034

0

0

15032716-CEIP de Arteixo

Arteixo

597038

0

0

47,1825

76726558F

Fernández Fernández, María de los Ángeles

J

 

 

36009895-CEIP Plurilingüe Nº 2

Tui

597038

0

0

 

 

 

 

 

35,3158

44470796C

Fernández Fernández, María Dolores

E

 

 

32016236-CEIP de Baltar

Baltar

597038

0

0

 

 

 

 

 

61,4826

36169574G

Fernández Fernández, María Jesús

A

 

 

36010538-CEIP Lope de Vega

Vigo

597037

0

0

36017648-CEIP Mestre Valverde Mayo

Mos

597038

0

0

62,6662

33994171X

Fernández Fernández, María Yolanda

A

 

 

27005691-CEIP Plurilingüe Pedro Caselles Rollán

Xove

597038

0

0

15002050-CEIP O Areal

Camariñas

597038

0

0

40,1658

71505069R

Fernández Fernández, Míriam

A

 

 

32001658-CEIP Julio Gurriarán Canalejas

O Barco de Valdeorras

597037

0

0

32001658-CEIP Julio Gurriarán Canalejas

O Barco de Valdeorras

597031

0

0

57,3330

33342632S

Fernández Fernández, Rocío

A

 

 

27014070-CEIP de Palas de Rei

Palas de Rei

597031

0

0

15000612-CEIP de Arzúa

Arzúa

597031

0

0

66,1446

33846435A

Fernández Fraga, María Fernanda

A

 

 

27004428-CEIP de Foz nº 1

Foz

597038

0

0

15025037-CEIP Sagrada Familia

A Coruña

597035

0

0

91,7164

45848521E

Fernández Fuentes, Víctor Manuel

J

 

 

36000326-CEIP Montemogos

Bueu

597032

0

0

 

 

 

 

 

21,0660

34992042A

Fernández Garabatos, Ruth María

J

 

 

36007539-CEIP Fermín Bouza Brey

Ponteareas

597036

0

0

 

 

 

 

 

42,1326

52931941V

Fernández García, Beatriz

A

 

 

32008811-CEIP Virxe de Covadonga

Ourense

597035

0

0

15012717-CEIP Rosalía de Castro

Padrón

597035

0

0

58,3656

76719357M

Fernández García, Mª Amparo

A

 

 

32001671-CEIP Ramón Otero Pedrayo

O Barco de Valdeorras

597038

0

0

 

 

 

 

 

96,7491

46898852N

Fernández Gómez, Irene

A

 

 

15024975-CEIP Pío XII

Santiago de Compostela

597037

0

0

15027502-CEE Manuel López Navalón

Santiago de Compostela

597037

0

0

93,7992

78793223F

Fernández González, Isabel

A

 

 

15001847-CEIP Plurilingüe de Pedrouzos

Brión

597038

0

0

15001847-CEIP Plurilingüe de Pedrouzos

Brión

597035

0

0

82,1330

33307124L

Fernández González, María Begoña

A

 

 

15001665-CPI Plurilingüe Antonio Orza Couto

Boqueixón

597038

0

0

15018203-CPI de Bembibre

Val do Dubra

597038

0

0

51,1497

36057907W

Fernández González, María del Carmen

A

 

 

36015251-CEIP Frián-Teis

Vigo

597038

0

0

36015251-CEIP Frián-Teis

Vigo

597031

0

0

74,2665

44454832H

Fernández González, Nuria

K

 

 

36024112-CRA Mestra Clara Torres

Tui

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

33997093B

Fernández Gradaille, Ruth

A

 

 

15011981-CEIP José María Lage

Ortigueira

597038

0

0

15008039-CPI Cernadas de Castro

Lousame

597037

0

0

52,3831

34884498F

Fernández Iglesias, Rebeca

K

 

 

36015093-CEIP San Tomé

Cambados

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

34976886G

Fernández Jácome, Antonio

A

 

 

32006553-CEIP de Maceda

Maceda

597038

0

0

32010601-CEIP Plurilingüe Manuel Bermúdez Couso

A Pobra de Trives

597036

0

0

74,2826

47350220M

Fernández Ladra, Ana M. de los Ángeles

A

 

 

15025037-CEIP Sagrada Familia

A Coruña

597038

0

0

15021524-CEIP A Cristina

Carballo

597038

0

0

80,9411

51337990N

Fernández López, Gema Elda

A

 

 

27011639-CEIP Otero Pedrayo

Rábade

597033

0

0

15013591-CEIP Plurilingüe Santa María

As Pontes de García Rodríguez

597033

0

0

62,3330

34262212D

Fernández López, María Victoria

A

 

 

27001609-CEIP Ramón Falcón

Castro de Rei

597034

0

0

15008659-CEIP Plurilingüe de Pino de Val

Mazaricos

597034

0

0

46,1989

44816543P

Fernández López, Paula

A

 

 

36010538-CEIP Lope de Vega

Vigo

597038

0

0

36015032-CEIP de Chans-Bembrive

Vigo

597031

0

0

57,9912

76904600Y

Fernández Maceira, Ana Laura

J

 

 

36016061-CEIP A Doblada

Vigo

597032

0

0

 

 

 

 

 

28,3991

36037900M

Fernández Marcial, Herminia

A

 

 

36004711-CEIP Plurilingüe Domaio

Moaña

597038

0

0

36004711-CEIP Plurilingüe Domaio

Moaña

597031

0

0

173,2664

36136603S

Fernández Mariño, Jorge

J

 

 

36004733-CEIP de Reibón

Moaña

597038

0

0

 

 

 

 

 

35,3077

47360035E

Fernández Martín, María José

A

 

 

15012717-CEIP Rosalía de Castro

Padrón

597038

0

0

15002050-CEIP O Areal

Camariñas

597038

0

0

43,3330

46898283H

Fernández Martínez, Itziar Amaya

A

 

 

15007886-CEIP Ramón Otero Pedrayo

A Laracha

597038

0

0

15003248-CEIP Eugenio López

Cee

597032

0

0

39,4990

76720072F

Fernández Martínez, Roberto

K

 

 

36001690-CEIP Antonio Blanco Rodríguez

Covelo

597034

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

32669976V

Fernández Méndez, Alicia María

A

 

 

15032868-CEIP do Camiño Inglés

Oroso

597032

0

0

15014465-CEIP Plurilingüe de Palmeira

Ribeira

597032

0

0

66,6656

76999675E

Fernández Méndez, Verónica

A

 

 

36005774-CEIP Humberto Juanes

Nigrán

597032

0

0

36005774-CEIP Humberto Juanes

Nigrán

597038

2

0

72,9830

33994192P

Fernández Míguez, María Elena

A

 

 

27014100-EEI San Roque

Viveiro

597032

0

0

27014859-CEIP de Xermade

Xermade

597032

0

0

107,6330

76823676L

Fernández Miniño, José Antonio

J

 

 

36008805-CEIP de Portonovo

Sanxenxo

597038

0

0

 

 

 

 

 

35,4496

36060173Z

Fernández Molares, María del Rosario

A

 

 

36015251-CEIP Frián-Teis

Vigo

597038

0

0

36015251-CEIP Frián-Teis

Vigo

597031

0

0

106,4664

46905814M

Fernández Mosquera, Paula

A

 

 

15019323-CEIP Alborada

A Coruña

597031

0

0

15021354-CEIP Bergantiños

Carballo

597031

0

0

47,6666

34636812P

Fernández Naray, Sofía

A

 

 

27004519-CEIP Fondo Nois

Foz

597031

0

0

15011661-CEIP Manuel Fraga Iribarne

Cariño

597031

0

0

52,3330

78796676X

Fernández Otero, Jorge

A

 

 

15001239-CPI Armando Cotarelo Valledor

Boimorto

597032

0

0

15001239-CPI Armando Cotarelo Valledor

Boimorto

597038

0

0

44,6494

33319158R

Fernández Otero, María Goretti

A

 

 

27014793-CEIP Paradai

Lugo

597038

0

0

27006735-CEIP Poeta Avelino Díaz

Meira

597032

0

0

92,8666

44817370F

Fernández Otero, Pablo

A

 

 

15000107-CEIP A Maía

Ames

597032

0

0

36018185-CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro

Vigo

597038

2

0

59,2156

44830806B

Fernández Parada, Patricia

A

 

 

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

Arteixo

597038

0

0

15008490-CEIP Víctor Sáenz

Mazaricos

597038

0

0

62,7830

33326493E

Fernández Pardo, Marcos

J

 

 

15013643-CEIP Plurilingüe A Magdalena

As Pontes de García Rodríguez

597036

0

0

 

 

 

 

 

50,5491

33541383T

Fernández Pérez, Estefanía

A

 

 

27000010-CEIP Aquilino Iglesia Alvariño

Abadín

597031

0

0

36001252-CPI do Progreso

Catoira

597031

0

0

48,6330

53301677M

Fernández Pérez, Lara

K

 

 

36000508-CEIP Plurilingüe de Castrelo

Cambados

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

47369001H

Fernández Pinillos, Silvestre

J

 

 

36019049-CEIP de Barrantes

Tomiño

597038

0

0

 

 

 

 

 

32,9660

33243709S

Fernández Piñeiro, Esperanza

A

 

 

15024975-CEIP Pío XII

Santiago de Compostela

597036

0

0

15021883-CEIP de Vite I

Santiago de Compostela

597036

0

0

125,3330

33311897P

Fernández Piñeiro, Manuel Antonio

A

 

 

27006334-CEIP das Mercedes

Lugo

597038

0

0

27016200-IES Poeta Díaz Castro

Guitiriz

597060

0

0

148,7493

76619263F

Fernández Recarey, María Jesús

A

 

 

36008155-CPI Plurilingüe de Rodeiro

Rodeiro

597031

0

0

36008489-CEP Altamira

Salceda de Caselas

597038

0

0

51,7330

34972380Y

Fernández Rodríguez, Ángel

A

 

 

32008801-CEIP Plurilingüe Irmáns Villar

Ourense

597035

0

0

32015268-CEIP Plurilingüe Otero Novas

Cortegada

597035

0

0

95,0830

33291605W

Fernández Rodríguez, Beatriz

J

 

 

36013576-CPI Manuel Suárez Marquier

O Rosal

597032

0

0

 

 

 

 

 

19,2660

44469130X

Fernández Rodríguez, Montserrat

A

 

 

32006553-CEIP de Maceda

Maceda

597031

0

0

36024070-CRA A Lagoa

Salvaterra de Miño

597031

0

0

67,4994

34637287T

Fernández Rodríguez, Roberto

J

 

 

15015238-CEIP Barrié de la Maza

Santa Comba

597038

0

0

 

 

 

 

 

36,4160

76414351W

Fernández Rodríguez, Rocío Antonia

A

 

 

15011661-CEIP Manuel Fraga Iribarne

Cariño

597038

0

0

15002050-CEIP O Areal

Camariñas

597038

0

0

38,4157

53300547W

Fernández Santas, Cristina

A

 

 

15027253-CEIP Isaac Díaz Pardo

Culleredo

597038

0

0

32013958-CEIP Xosé Manuel Folla Respino

Vilamartín de Valdeorras

597035

0

0

62,3330

04190924W

Fernández Sestelo, María del Mar

J

 

 

36016929-CEIP da Cruz-Budiño

O Porriño

597038

0

0

 

 

 

 

 

41,6659

33999455G

Fernández Soto, Noela

A

 

 

27012826-CEIP Santa María do Valadouro

O Valadouro

597031

0

0

 

 

 

 

 

43,5830

44475420K

Fernández Tella, María

A

 

 

32002951-CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo

O Carballiño

597031

0

0

36005555-CEIP Marquesa do Pazo da Mercé

As Neves

597031

0

0

58,9994

34893012B

Fernández Torres, Ana Belén

A

 

 

15023089-CEIP Luís Seoane

Oleiros

597038

0

0

15023089-CEIP Luís Seoane

Oleiros

597034

0

0

69,6661

36130124E

Fernández Tresandi, Lorena María

A

 

 

36015032-CEIP de Chans-Bembrive

Vigo

597038

0

0

36015032-CEIP de Chans-Bembrive

Vigo

597031

0

0

94,1830

44091044K

Fernández Valcárcel, Ana

A

 

 

36012183-CEIP Nosa Señora da Piedade

Vila de Cruces

597031

0

0

15032959-CEIP Vicente Otero Valcárcel

Carral

597031

0

0

46,0662

11920339Z

Fernández Vázquez, Mª Pilar

A

 

 

27020801-CEIP Plurilingüe de Monterroso

Monterroso

597038

0

0

27020801-CEIP Plurilingüe de Monterroso

Monterroso

597031

0

0

120,1498

36020594H

Fernández Vázquez, María Carme

A

 

 

36015627-CEIP García Barbón

Vigo

597038

0

0

36014921-CEIP de Fontes-Baíña

Baiona

597033

0

0

222,3330

78796871K

Fernández Veloso, Lidia

A

 

 

15009998-CEIP Ramón de Artaza y Malvárez

Muros

597034

0

0

 

 

 

 

 

33,2988

73241598F

Fernández Vidal, María

A

 

 

36018975-CEIP A Rúa

Cangas

597031

0

0

36004711-CEIP Plurilingüe Domaio

Moaña

597031

0

0

52,0330

78787458S

Fernández Vidal, María del Carmen

K

 

 

15023417-CEP Pilar Maestu Sierra

A Pobra do Caramiñal

597035

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

33300363C

Fernández Vieites, Mónica

A

 

 

15027332-CEIP das Fontiñas

Santiago de Compostela

597031

0

0

15014738-CPI Plurilingüe dos Dices

Rois

597031

0

0

54,8330

36160644K

Fernández Yáñez, María Mónica

J

 

 

15020933-EEI de Barrionovo

Arteixo

597032

0

0

 

 

 

 

 

38,2488

36021042Y

Ferreira Marino, María Lourdes

J

 

 

36015032-CEIP de Chans-Bembrive

Vigo

597038

0

0

 

 

 

 

 

42,8160

76337011B

Ferreira Pérez, María José

A

 

 

15009071-CPI Castro Baxoi

Miño

597038

0

0

15009241-CPI Plurilingüe Virxe da Cela

Monfero

597038

0

0

75,0796

33332331H

Ferreiro Bello, Ana Belén

A

 

 

27015827-CEIP Terra Chá

Vilalba

597032

0

0

36015135-CEIP A Sangriña

A Guarda

597032

0

0

45,2995

33282640F

Ferreiro López, Juan Ramón

A

 

 

15027745-CEE A Barcia

Santiago de Compostela

597036

0

0

15013199-CEP Salustiano Rey Eiras

A Pobra do Caramiñal

597036

0

0

85,9079

33345845P

Ferreiro Pena, María

J

 

 

15011336-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Ordes

597031

0

0

 

 

 

 

 

21,4161

33228122E

Ferreño Mariño, Ramón

A

 

 

15001136-IES Francisco Aguiar

Betanzos

597060

0

0

15032662-IES O Mosteirón

Sada

597024

0

0

72,7330

52491344P

Ferrer Arambarri, María Isabel

A

 

 

36017661-CEIP Praza de Barcelos

Pontevedra

597033

0

0

36004484-CEIP da Laxe

Marín

597037

0

0

102,9330

33272487C

Ferrín Chapela, Ramón Javier

A

 

 

15017041-CEIP A Igrexa-Calo

Teo

597038

0

0

15017041-CEIP A Igrexa-Calo

Teo

597032

0

0

122,7330

44449544C

Figueiral Fernández, María José

A

 

 

36004733-CEIP de Reibón

Moaña

597038

0

0

36018975-CEIP A Rúa

Cangas

597038

0

0

46,5155

33274995K

Figueiro Vicente, José Francisco

A

 

 

15021500-CEIP Santa Baia

Boiro

597038

0

0

15001471-CEIP Praia Xardín

Boiro

597038

0

0

42,6495

77418454V

Filgueira Gesteira, Elisabet

K

 

 

27014586-CEIP de Baamonde

Begonte

597035

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

32683829R

Filgueira Pena, Silvia María

A

 

 

15022981-CEIP de Centieiras

Fene

597031

0

0

15026960-CEIP de Ponzos

Ferrol

597031

0

0

40,9832

32793010R

Filgueiras Bernardo, Antonia

A

 

 

15009071-CPI Castro Baxoi

Miño

597038

0

0

15001124-CEIP Francisco Vales Villamarín

Betanzos

597035

0

0

94,4830

53162550M

Folgar Castelo, María Aránzazu

A

 

 

15005026-CEIP Sanjurjo de Carricarte

A Coruña

597038

0

0

15009597-CEIP de Vilarmide

Muxía

597038

0

0

69,9830

44078908Y

Fontaíña Moledo, Carmen María

A

 

 

36007242-CEIP de Viñas

Poio

597038

0

0

36019049-CEIP de Barrantes

Tomiño

597038

0

0

56,5665

76992072D

Fontán Loureiro, Aurora

A

 

 

36005956-CEIP Carlos Casares

Nigrán

597038

0

0

36005774-CEIP Humberto Juanes

Nigrán

597038

0

0

40,6495

35317055A

Fontán Sanmartín, Margarita

A

 

 

36006122-CEIP A Xunqueira Nº 1

Pontevedra

597038

0

0

36007591-CEIP Manuel Cordo Boullosa

Ponte Caldelas

597038

0

0

119,3162

33336392P

Fontela López, Aida

A

 

 

36004691-CEIP de Coirón-Dena

Meaño

597032

0

0

36005087-CEIP Nosa Señora de Lourdes

Mondariz-Balneario

597032

0

0

47,2324

33336391F

Fontela López, Olalla

A

 

 

15022590-CEIP de Roxos

Santiago de Compostela

597038

0

0

15018021-CEIP da Polveira

Trazo

597038

0

0

98,3160

32647095K

Fontenla Armada, María del Carmen

A

 

 

15024975-CEIP Pío XII

Santiago de Compostela

597032

0

0

15000107-CEIP A Maía

Ames

597032

0

0

128,8162

53191263Z

Fontenla Bastero, Sara

K

 

 

36009962-CEIP Otero Pedrayo

Vigo

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

33294040E

Fontenla Eiras, María José

A

 

 

15011567-CEIP de Sigüeiro

Oroso

597038

0

0

15017107-CEIP da Ramallosa

Teo

597031

0

0

71,1828

77400299D

Fontenla Fraguas, Estefanía

J

 

 

36007710-CEP Santa Mariña

Redondela

597038

0

0

 

 

 

 

 

34,2325

44084547X

Fontenla Sanmartín, Patricia

A

 

 

36005142-CPI Santa Lucía

Moraña

597038

0

0

36007035-CPI Domingo Fontán

Portas

597031

0

0

60,7166

78797895X

Formoso Fernández, Eva

A

 

 

15027502-CEE Manuel López Navalón

Santiago de Compostela

597037

0

0

15027745-CEE A Barcia

Santiago de Compostela

597037

0

0

44,0993

34955801X

Forneiro Calviño, María Francisca

A

 

 

32020781-CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro

Barbadás

597038

0

0

32003771-CEIP Plurilingüe Curros Enríquez

Celanova

597033

0

0

107,8164

36077991F

Fraga Dacosta, María Belén

A

 

 

36009494-CEIP de Tebra

Tomiño

597038

0

0

36010711-CEP Dr. Fleming

Vigo

597038

0

0

103,9830

53165324L

Fraga Romero, Lucía

K

 

 

15025487-CEIP Campomaior

Ordes

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

35452192S

Fraga Vicente, Juan Francisco

A

 

 

36015172-CEIP A Xunqueira Nº 2

Pontevedra

597038

0

0

36006778-CEIP de Ponte Sampaio

Pontevedra

597038

0

0

94,2664

46912616E

Fraga Vilas, Noelia

J

 

 

36003807-CEIP Rosalía de Castro

O Grove

597037

0

0

 

 

 

 

 

32,7493

76416912X

Franco Pena, María del Mar

J

 

 

36000648-CEIP Enrique Barreiro Piñeiro

Cambados

597036

0

0

 

 

 

 

 

33,0489

52931662Z

Franco Pérez, Sonia

J

 

 

15003248-CEIP Eugenio López

Cee

597032

0

0

 

 

 

 

 

24,5823

34898755G

Freire Aldao, Estela

A

 

 

15004988-CEIP Eusebio da Guarda

A Coruña

597031

0

0

15025037-CEIP Sagrada Familia

A Coruña

597031

0

0

50,2332

32679455C

Freire Aneiros, Susana

A

 

 

15025682-IES Fraga do Eume

Pontedeume

597060

0

0

15026376-IES Punta Candieira

Cedeira

597060

0

0

62,2162

53173549X

Freire Chana, Tamara

A

 

 

36017697-CEIP Escultor Acuña

Vigo

597037

0

0

36014374-EEI O Areal

Baiona

597037

0

0

70,5994

34891844Q

Freire Paz, Sonsoles

A

 

 

15005521-CEIP Ramón de la Sagra

A Coruña

597034

0

0

15024896-CEIP de Nétoma-Razo

Carballo

597034

0

0

59,8332

44468076Z

Freire Rodríguez, Cristina

K

 

 

32006358-CEIP do Xurés

Lobios

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

44457941E

Freire Yáñez, María Jesús

A

 

 

32016029-CEIP Ben-Cho-Shey

O Pereiro de Aguiar

597038

0

0

36016954-CEIP Mestre Ramiro Sabell Mosquera

Ponteareas

597038

0

0

90,5411

36044520R

Freiría Cameselle, María Encarna

A

 

 

36015366-CEIP O Pombal

Vigo

597038

0

0

36010484-CEIP Eduardo Pondal

Vigo

597038

0

0

104,1996

76817655R

Froiz Peña, María José

K

 

 

36012742-CEIP de Vilaxoán

Vilagarcía de Arousa

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

33538541X

Fuciños Pérez, Paula

J

 

 

32011755-CEIP Manuel Respino

A Rúa

597032

0

0

 

 

 

 

 

34,9155

34993616J

Fuentefría González, Gloria María

J

 

 

15021500-CEIP Santa Baia

Boiro

597032

0

0

 

 

 

 

 

33,5824

32837628E

Fuentes Cabanas, Isabel

A

 

 

15025554-CEIP Emilio González López

Cambre

597038

0

0

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597037

0

0

77,9993

34628272R

Fuentes Rodríguez, Daniel

J

 

 

36018100-CEIP As Bizocas

O Grove

597038

0

0

 

 

 

 

 

34,1825

53168924P

Fuentes Teijo, Antía

K

 

 

15027848-CRA Nosa Señora do Faro

Ponteceso

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

53167827S

Fuentes Vázquez, Raquel

A

 

 

27005020-CEIP Plurilingüe Lagostelle

Guitiriz

597033

0

0

15023077-CEIP de Gándara-Sofán

Carballo

597038

0

0

57,7494

53167818Y

Fuentes Velo, Ana Belén

A

 

 

15019323-CEIP Alborada

A Coruña

597038

0

0

15023223-CEIP de Bemantes

Miño

597038

0

0

73,2285

10059204Q

Fuertes González, Enrique

A

 

 

36000302-CEP de Sabarís

Baiona

597034

0

0

36017697-CEIP Escultor Acuña

Vigo

597034

0

0

184,5830

44818512E

Furelos Ben, María

A

 

 

15014738-CPI Plurilingüe dos Dices

Rois

597031

0

0

36024161-CRA de Valga

Valga

597031

0

0

43,3330

78793661P

Gabín García, Dolores

A

 

 

15016085-CEIP Arquitecto Casas Novoa

Santiago de Compostela

597032

0

0

15023417-CEP Pilar Maestu Sierra

A Pobra do Caramiñal

597038

0

0

70,6498

32696731T

Galdo Leal, Laura

J

 

 

15008398-CEIP Francisco López Estrada

Mañón

597038

0

0

 

 

 

 

 

38,7161

76730110V

Gallego Blanco, Vanesa

A

 

 

32013521-CEIP Princesa de España

Verín

597031

0

0

36019438-CEIP A Guía

Moaña

597031

0

0

57,8157

76733021F

Gallego Fernández, Lucía

K

 

 

36024318-CRA Raíña Aragonta

Salceda de Caselas

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

36042960M

Gallego Santos, Dolores

A

 

 

36018975-CEIP A Rúa

Cangas

597038

0

0

36018975-CEIP A Rúa

Cangas

597031

0

0

66,2662

35485869C

Gamallo Fariña, Magdalena

J

 

 

36014878-CEIP de Conmeniño

O Grove

597038

0

0

 

 

 

 

 

33,2325

09811273W

Gancedo Fernández, María José

J

 

 

36024070-CRA A Lagoa

Salvaterra de Miño

597037

0

0

 

 

 

 

 

32,3324

34888123K

Gantes Vila, Teresa Pilar

A

 

 

15021792-CEIP Salgado Torres

A Coruña

597038

0

0

15023077-CEIP de Gándara-Sofán

Carballo

597036

0

0

64,8328

33280356T

Garabal Fariña, María Clavel

J

 

 

36013618-CEIP de Figueiroa

A Estrada

597037

0

0

 

 

 

 

 

41,5657

33239343L

García Álvarez, Ángeles

A

 

 

15024975-CEIP Pío XII

Santiago de Compostela

597038

0

0

15011567-CEIP de Sigüeiro

Oroso

597038

0

0

157,2162

76938190Q

García Álvarez, María Asunción

E

 

 

15022590-CEIP de Roxos

Santiago de Compostela

597038

0

0

 

 

 

 

 

99,3330

76576314E

García Arias, Cristina

A

 

 

15018343-CEIP Plurilingüe Xacinto Amigo Lera

Val do Dubra

597038

0

0

36008489-CEP Altamira

Salceda de Caselas

597038

0

0

54,1000

79319836N

García Arijón, María Mar

E

 

 

15027393-CEIP Xesús San Luís Romero

Carballo

597038

0

0

 

 

 

 

 

68,1664

44848323W

García Barreiro, Isabel

A

 

 

15011336-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Ordes

597031

0

0

15023077-CEIP de Gándara-Sofán

Carballo

597031

0

0

32,3826

35467023B

García Buceta, Sandra

A

 

 

36009913-CEIP Plurilingüe de Baño-Xanza

Valga

597032

0

0

36018100-CEIP As Bizocas

O Grove

597032

0

0

58,1000

79325715A

García Castro, Bibiana

K

 

 

36014982-EEI O Grupo

Marín

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

34944400V

García Cerezo, María Victoria

A

 

 

36009962-CEIP Otero Pedrayo

Vigo

597032

0

0

36009949-CEIP Javier Sensat

Vigo

597038

0

0

83,2330

36107376K

García de la Fuente, Iria

A

 

 

36015627-CEIP García Barbón

Vigo

597031

0

0

36014556-CEP Santa Tegra-Teis

Vigo

597038

0

0

57,2830

44455738G

García Díaz, Laura

A

 

 

15017107-CEIP da Ramallosa

Teo

597031

0

0

36015093-CEIP San Tomé

Cambados

597031

0

0

51,8332

44473662B

García Estévez, Laura

A

 

 

15016085-CEIP Arquitecto Casas Novoa

Santiago de Compostela

597038

0

0

15012717-CEIP Rosalía de Castro

Padrón

597032

0

0

66,9661

44076957X

García Fernández, Andrea

K

 

 

36003388-CEIP Doutor Suárez

Fornelos de Montes

597035

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

34267347S

García Fernández, Lorena

J

 

 

36009524-CEP Pedro Caselles Beltrán

Tomiño

597038

0

0

 

 

 

 

 

34,6660

35319499D

García Ferro, Laura Manuela

A

 

 

36015172-CEIP A Xunqueira Nº 2

Pontevedra

597031

0

0

36004472-CEIP do Carballal

Marín

597031

0

0

43,7830

33254186G

García Filloy, María Mercedes

A

 

 

15019311-CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cervino

A Coruña

597038

0

0

15019311-CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cerviño

A Coruña

597031

0

0

112,3330

76871179G

García Freire, Pablo Jesús

A

 

 

36000405-CPI Alfonso VII

Caldas de Reis

597034

0

0

36007813-CPI Julia Becerra Malvar

Ribadumia

597034

0

0

39,7410

32842877G

García Freire, Paula

A

 

 

15032911-CEIP de Oleiros

Oleiros

597031

0

0

15007886-CEIP Ramón Otero Pedrayo

A Laracha

597031

0

0

45,7081

33307353H

García García, Lucía

E

 

 

27006164-CEIP Albeiros

Lugo

597038

0

0

 

 

 

 

 

148,1660

33283464A

García García, María Lourdes

E

 

 

15019301-CPI de San Vicente

A Baña

597038

0

0

 

 

 

 

 

123,5330

32815544H

García García, Raquel

J

 

 

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597038

0

0

 

 

 

 

 

44,2321

11070459F

García González, María Alicia

A

 

 

27002584-CEIP Virxe do Carme

Burela

597038

0

0

27005691-CEIP Plurilingüe Pedro Caselles Rollán

Xove

597038

0

0

71,1829

33330513V

García González, Sonia

J

 

 

27015967-CPI Uxío Novoneira

Pedrafita do Cebreiro

597032

0

0

 

 

 

 

 

36,5495

33340304X

García Iglesias, Silvia

E

S

S

36003480-CEIP de Agolada

Agolada

597031

0

0

 

 

 

 

 

48,5664

33256025A

García Lapido, Ilduara

J

 

 

36013576-CPI Manuel Suárez Marquier

O Rosal

597038

0

0

 

 

 

 

 

33,0825

44841968H

García Liñeira, Jesús

K

 

 

36015871-CEIP Plurilingüe de Meaño-As Covas

Meaño

597034

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

76575151D

García López, María Bélida

J

 

 

15027745-CEE A Barcia

Santiago de Compostela

597037

0

0

 

 

 

 

 

37,5492

47368258B

García López, Nuria

K

 

 

15002761-CEIP de Carnota

Carnota

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

52935590D

García López, Patricia

J

 

 

15014544-CEIP Plurilingüe O Grupo

Ribeira

597037

0

0

 

 

 

 

 

37,9660

35479957L

García Martínez, María Carmen

A

 

 

15032649-EEI do Milladoiro

Ames

597036

0

0

15027745-CEE A Barcia

Santiago de Compostela

597036

0

0

82,3660

32676969H

García Mellid, Roberto

A

 

 

15009071-CPI Castro Baxoi

Miño

597038

0

0

15021834-CEIP Manuel Masdías

Ferrol

597034

0

0

65,1143

52480913L

García Méndez, Rosa María

E

 

S

36004149-CEIP Xoaquín Loriga

Lalín

597038

0

0

 

 

 

 

 

121,9997

33994014Z

García Menéndez, María Teresa

A

 

 

27010891-CEIP Gregorio Sanz

Ribadeo

597038

0

0

27000010-CEIP Aquilino Iglesia Alvariño

Abadín

597034

0

0

134,0830

76367790Q

García Miras, Susana

E

 

 

15027708-CEIP Ría do Burgo

Culleredo

597031

0

0

 

 

 

 

 

108,1660

33344878F

García Morán, Yolanda

J

 

 

15020921-CEIP de Présaras

Vilasantar

597032

0

0

 

 

 

 

 

36,0825

71641420P

García Nicolás, Nuria

K

 

 

15032959-CEIP Vicente Otero Valcárcel

Carral

597035

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

33538017S

García Núñez, Javier

J

 

 

36003832-CEIP Valle-Inclán

O Grove

597038

0

0

 

 

 

 

 

34,9155

76871913W

García Núñez, Sonia

J

 

 

36000648-CEIP Enrique Barreiro Piñeiro

Cambados

597038

0

0

 

 

 

 

 

35,7327

76862485G

García Otero, María José

A

 

 

27013296-CEIP Manuel Mato Vizoso

Vilalba

597033

0

0

27016391-CEIP O Cantel

Foz

597033

0

0

59,1660

33850779T

García Paz, Miguel Ángel

A

 

 

27016728-CEIP Illa Verde

Lugo

597034

0

0

27015797-CEP Castelao

Vilalba

597034

0

0

107,8332

52456056W

García Pérez, María Teresa

J

 

 

15023417-CEP Pilar Maestu Sierra

A Pobra do Caramiñal

597038

0

0

 

 

 

 

 

40,0990

36047273V

García Picher Rodríguez, Fátima

A

 

 

36010711-CEP Dr. Fleming

Vigo

597032

0

0

36010708-CEIP Emilia Pardo Bazán

Vigo

597038

0

0

89,1496

33341098E

García Pinal, Silvia

A

 

 

27006401-CEIP Sagrado Corazón

Lugo

597038

0

0

15013643-CEIP Plurilingüe A Magdalena

As Pontes de García Rodríguez

597038

2

0

88,0745

44811729R

García Precedo, Beatriz Veneranda

A

 

 

15021883-CEIP de Vite I

Santiago de Compostela

597035

0

0

15012742-CEIP Flavia

Padrón

597035

0

0

73,9162

35284393R

García Ramírez, Sebastián

J

 

 

36004691-CEIP de Coirón-Dena

Meaño

597038

0

0

 

 

 

 

 

40,0990

33301024Z

García Reboredo, Margarita

A

 

 

15027332-CEIP das Fontiñas

Santiago de Compostela

597031

0

0

15027149-CEIP de Cespón

Boiro

597031

0

0

54,7911

33301352C

García Resúa, María José

A

 

 

15019359-CEIP Plurilingüe Monte dos Postes

Santiago de Compostela

597031

0

0

15032492-CRA de Dodro

Dodro

597031

0

0

91,3330

53302746Q

García Rey, Almudena

J

 

 

15032212-CRA Os Remuíños

Cabana de Bergantiños

597037

0

0

 

 

 

 

 

37,6160

10062111W

García Rodríguez, María del Mar

A

 

 

36006420-CEP Campolongo

Pontevedra

597036

0

0

36006778-CEIP de Ponte Sampaio

Pontevedra

597036

0

0

122,7996

34267105A

García Rodríguez, Raquel

A

 

 

27009050-CEIP Monte Baliño

Pantón

597032

0

0

27015785-CEIP de Currelos

O Saviñao

597032

0

0

56,6330

44809796T

García San León, Mariña

A

 

 

15020970-CEIP Celso Emilio Ferreiro

Cerceda

597038

0

0

15026777-CEIP Plurilingüe Pepe de Xan Baña

Santa Comba

597032

0

0

60,4830

07437211T

García Sánchez, María del Rosario

A

 

 

15002025-CEIP Eladia Mariño

Cabanas

597036

0

0

15009071-CPI Castro Baxoi

Miño

597038

0

0

67,7995

46905600K

García Sánchez, Raquel

A

 

 

15005336-CEE Nosa Señora do Rosario

A Coruña

597037

0

0

36024318-CRA Raíña Aragonta

Salceda de Caselas

597037

0

0

67,6159

76817060G

García Seijas, María Pilar

A

 

 

36004149-CEIP Xoaquín Loriga

Lalín

597031

0

0

36008155-CPI Plurilingüe de Rodeiro

Rodeiro

597038

0

0

55,1000

77594889L

García Seijas, Nazareth

A

 

 

27015751-CEIP Plurilingüe Vista Alegre

Burela

597038

2

0

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

Culleredo

597032

0

0

39,8161

53308500C

García Silveira, María Raquel

K

 

 

15021160-EEI de Traba

Laxe

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

32431687P

García Suárez, Juan Carlos

A

 

 

36009411-CEIP Pintor Antonio Fernández

Tomiño

597038

0

0

15019311-CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cerviño

A Coruña

597035

0

0

110,1245

76859320J

García Sumay, Elvira

A

 

 

36006390-CEIP Manuel Vidal Portela

Pontevedra

597036

0

0

36015093-CEIP San Tomé

Cambados

597036

0

0

206,8828

32790459A

García Tomé, María Dolores

A

 

 

15014829-CEIP Pedro Barrié de la Maza

Sada

597038

0

0

15014829-CEIP Pedro Barrié de la Maza

Sada

597031

0

0

93,1664

33282672Q

García Vázquez, Henrique

A

 

 

15005701-CEIP Plurilingüe San Pedro de Visma

A Coruña

597034

0

0

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

Culleredo

597034

0

0

48,3663

21462462N

García Vázquez, Isabel Bárbara

A

 

 

15010058-CPI do Feal

Narón

597032

0

0

27003655-CPI Poeta Uxío Novoneira

Folgoso do Courel

597032

0

0

41,2495

33343753D 

García Vázquez, Yanira 

  

  

36014881-CEIP Plurilingüe Alexandre Bóveda

Redondela

597031

0

0

 

 

 

 

0,0000

34978354T

Garrido Dapena, Begoña

K

 

 

36017685-CPI da Ribeira

O Porriño

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

44826012R

Garrido Otero, Noelia

A

 

 

15020911-CPI Plurilingüe de Vedra

Vedra

597036

0

0

36013059-CEIP de Viñagrande-Deiro

Vilanova de Arousa

597036

0

0

42,7494

33265228Y

Garrido Raña, María

A

 

 

15018203-CPI de Bembibre

Val do Dubra

597038

0

0

36006067-CEIP Mestre Manuel García

Oia

597036

0

0

45,0494

34942812Q

Garza Fernández, María Begoña

A

 

 

36010708-CEIP Emilia Pardo Bazán

Vigo

597038

0

0

36015241-CEP Celso Emilio Ferreiro

Vigo

597038

0

0

117,9664

35546759Y

Gaspar Martínez, María Amalia

A

 

 

36006407-CEIP Plurilingüe Froebel

Pontevedra

597038

0

0

36007060-CEIP Plurilingüe de Chancelas

Poio

597038

0

0

214,8583

22711439C

Gavieiro Lamas, María de los Ángeles

A

 

 

27006371-CEIP Anexa

Lugo

597038

0

0

27006449-CEIP Rosalía de Castro

Lugo

597038

0

0

230,3327

33323533Y

Gayoso Aguiar, Ana Isabel

A

 

 

27020801-CEIP Plurilingüe de Monterroso

Monterroso

597038

0

0

15002050-CEIP O Areal

Camariñas

597032

0

0

60,5828

33347220A

Gesto Barata, María José

A

 

 

15011981-CEIP José María Lage

Ortigueira

597038

0

0

15026509-CRA de Valdoviño

Valdoviño

597032

0

0

47,3163

33998570Q

Gil Basanta, Mónica

K

 

 

27012887-CEIP do Vicedo

O Vicedo

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

36056361C

Gil Esteves, Laura Luisa

A

 

 

36015366-CEIP O Pombal

Vigo

597038

0

0

36010150-CEIP Mestres Goldar

Vigo

597038

0

0

61,3158

44820327C

Gil Ferro, Ana Belén

A

 

 

15027745-CEE A Barcia

Santiago de Compostela

597036

0

0

15026777-CEIP Plurilingüe Pepe de Xan Baña

Santa Comba

597036

0

0

38,7161

34938463Z

Gil Longo, María del Pilar

A

 

 

32008847-CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso

Ourense

597038

0

0

32008847-CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso

Ourense

597038

2

0

193,8326

76913531J

Gil Rodríguez, Lucía

K

 

 

36017697-CEIP Escultor Acuña

Vigo

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

76779742S

Gil Suárez, Mónica

A

 

 

15020854-CPI de Xanceda

Mesía

597038

0

0

36008878-CEIP Plurilingüe Cruceiro

Sanxenxo

597038

0

0

46,4830

52935551Q

Giménez Calviño, Carmen María

A

 

 

15013199-CEP Salustiano Rey Eiras

A Pobra do Caramiñal

597036

0

0

36008829-CEIP Magaláns-Dorrón

Sanxenxo

597038

0

0

40,1660

76913999K

Giráldez Cortegoso, Paula Estefanía

A

 

 

36024069-CRA A Picaraña

Ponteareas

597031

0

0

36014921-CEIP de Fontes-Baíña

Baiona

597031

0

0

19,0825

77005469C

Giráldez Rodríguez, Laura

K

 

 

36013564-CEIP Pena de Francia

Mos

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

13911144P

Goas Díaz, Begoña María

A

 

 

27013296-CEIP Manuel Mato Vizoso

Vilalba

597034

0

0

27014859-CEIP de Xermade

Xermade

597034

0

0

205,6496

44445329Z

Godoy Miranda, María Estela

A

 

 

36005142-CPI Santa Lucía

Moraña

597034

0

0

36013011-CEIP da Torre-Illa

A Illa de Arousa

597038

0

0

38,7660

44083433T

Gómez Barba, María

E

 

S

36006353-CEIP de Vilaverde-Mourente

Pontevedra

597036

0

0

 

 

 

 

 

68,5330

53301491A

Gómez Blanco, Verónica

K

 

 

15025487-CEIP Campomaior

Ordes

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

76912643E

Gómez Fernández, Ana Marta

A

 

 

36010162-CEIP A Canicouva

Vigo

597038

0

0

36010125-CEIP de Fonte Escura

Vigo

597038

0

0

49,0247

34269321B

Gómez Fernández, Diana

J

 

 

32015116-CEIP Condesa de Fenosa

O Barco de Valdeorras

597036

0

0

 

 

 

 

 

46,1662

76405157P

Gómez Iglesias, Guillermo

A

 

 

15003054-CEIP Nicolás del Río

Cedeira

597038

0

0

36015135-CEIP A Sangriña

A Guarda

597038

0

0

43,4990

77595972K

Gómez Llanos, María Jesús

A

 

 

15021536-CEIP Víctor López Seoane

A Coruña

597031

0

0

15027848-CRA Nosa Señora do Faro

Ponteceso

597031

0

0

38,3330

44465185K

Gómez López, Nuria

A

 

 

36013758-IES Laxeiro

Lalín

597060

0

0

36014878-CEIP de Conmeniño

O Grove

597038

0

0

62,9163

36081417Y

Gómez Lorenzo, María Cruz

A

 

 

36018185-CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro

Vigo

597038

0

0

36015068-CEIP Balaídos

Vigo

597032

0

0

104,9164

35563164N

Gómez Martínez, Rita Beatriz

A

 

 

36009895-CEIP Plurilingüe Nº 2

Tui

597031

0

0

36009895-CEIP Plurilingüe nº 2

Tui

597038

0

0

80,7830

33350764M

Gómez Méndez, Rocío

K

 

 

15011336-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Ordes

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

52935215W

Gómez Monteagudo, Carolina

E

 

 

36007060-CEIP Plurilingüe de Chancelas

Poio

597031

0

0

 

 

 

 

 

108,7584

46907236R

Gómez Pérez, Ángela

A

 

 

15019311-CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cervino

A Coruña

597038

0

0

15020970-CEIP Celso Emilio Ferreiro

Cerceda

597038

0

0

68,2830

44486900R

Gómez Quintas, Paula

J

 

 

32015141-CEIP de Vilariño de Conso

Vilariño de Conso

597032

0

0

 

 

 

 

 

11,4160

34941145M

Gómez Rodríguez, Antón

A

 

 

32016029-CEIP Ben-Cho-Shey

O Pereiro de Aguiar

597038

0

0

32010121-CEIP Roberto Blanco Torres

A Peroxa

597031

0

0

186,8164

45477774N

Gómez Rodríguez, Guadalupe

A

 

 

36004472-CEIP do Carballal

Marín

597038

0

0

 

 

 

 

 

54,4826

47366368F

Gómez Salinas, Alicia Josefa

A

 

 

15010575-CEIP O Coto

Negreira

597031

0

0

15021160-EEI de Traba

Laxe

597031

0

0

46,9662

78794266S

Gómez Suárez, María José

J

 

 

15012717-CEIP Rosalía de Castro

Padrón

597035

0

0

 

 

 

 

 

29,1323

35461339P

Gómez Tarrío, Juliana

J

 

 

36013011-CEIP da Torre-Illa

A Illa de Arousa

597038

0

0

 

 

 

 

 

35,2325

34948429K

González Alonso, Luis

E

 

 

32009360-CPI José García García

Ourense

597038

0

0

 

 

 

 

 

163,1158

76999618B

González Alonso, María Jesús

A

 

 

36014921-CEIP de Fontes-Baíña

Baiona

597038

0

0

36004691-CEIP de Coirón-Dena

Meaño

597037

0

0

45,4431

36040927L

González Álvarez, Manuela

A

 

 

36004711-CEIP Plurilingüe Domaio

Moaña

597038

2

0

 

 

 

 

 

14,8327

44471636D

González Álvarez, Paula

K

 

 

36007199-CEIP Isidora Riestra

Poio

597031

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

33537869M

González Arias, Diego

K

 

 

27005469-CEIP Ricardo Gasset

O Incio

597034

0

0

 

 

 

 

 

0,0000

10065925K

González Bello, María Teresa

E

 

 

15004988-CEIP Eusebio da Guarda

A Coruña

597037

0

0

 

 

 

 

 

84,7498

44476827W

González Blanco, Victoria

J

 

 

36000031-CEIP Antonio Carpintero

Arbo

597038

0

0

 

 

 

 

 

41,9660

32778112F

González Brey, María del Rocío

A

 

 

15018471-CEIP Ortigueira

Vedra

597038

0

0

36007813-CPI Julia Becerra Malvar

Ribadumia