Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 104 Xoves, 2 de xuño de 2016 Páx. 21236

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 24 de maio de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as listas provisorias de admitidos e excluídos dos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia.

Para dar cumprimento na forma máis adecuada ao disposto na base cuarta da Orde do 4 de abril de 2016 (DOG do 19 de abril) pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

RESOLVE:

Primeiro. Facer pública no anexo I a relación de aspirantes admitidos que solicitaron tomar parte no mencionado procedemento selectivo.

Segundo. Declarar excluídos, polas causas que se especifican, os aspirantes que figuran no anexo II.

Terceiro. No prazo de 10 días naturais desde o seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia desta resolución, os interesados poderán interpoñer as reclamacións previstas no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, de acordo co disposto na base cuarta, punto 2, da orde de convocatoria.

As reclamacións presentaranse en calquera das dependencias a que alude o artigo 38 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. En caso de que opte por presentar a reclamación ante unha oficina de Correos, farase en sobre aberto, para que sexa datada e selada polo funcionario de correos antes de ser certificada.

Sen prexuízo do anterior as reclamacións poderanse presentar a través de fax 881 99 92 41, no caso dos mestres e ao 981 54 54 84 no caso de inspectores de Educación, profesorado de ensino secundario e formación profesional ou a través do correo electrónico persoal.primaria@edu.xunta.es, ou persoal.secundaria@edu.xunta.es segundo proceda.

Cuarto. O feito de figurar na relación de solicitantes non prexulga que se dean por válidas as condicións persoais do interesado que o lexitimen para participar no procedemento selectivo, cando da documentación que no seu momento teña que achegar non se deduza de maneira inequívoca o seu dereito a participar nel, conforme as exixencias da convocatoria.

Quinto. No caso dos mestres, o feito de que figure a localidade solicitada non implica que sexa a localidade do exame. Esta determinarase na resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos polas que se fagan públicas as resolucións dos tribunais polas que se anuncian as datas, horas e lugares en que se fará o acto de presentación e se realizará a primeira proba prevista na base décimo primeira da convocatoria.

Santiago de Compostela, 24 de maio de 2016

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO I

 

Listaxe provisional de admitidos no concurso-oposición

597-Mestres

Localidade de exame solicitada: A Coruña

597031-Educación Infantil

Nº orde

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Quenda

Exento castelán

Exento galego

1

46916066E

Andrade Calvo, Carmen

E

S

S

2

44461354P

Blanco Campo, María

E

S

N

3

34965019M

Blanco Míguez, Felipe

E

S

S

4

76367899X

Brandón Caamaño, Begoña

E

S

S

5

32691197D

Carballido Román, Olalla

E

S

S

6

47372352B

Cousillas Dourado, Sandra

E

S

S

7

47362000D

Fernández Martínez, Romina

E

S

S

8

46913114Z

González Villares, Silvia María

E

S

S

9

76412980B

Guerreiro de las Heras, Patricia María

E

S

S

10

32748709K

Guillamett Fernández, Ma Sofía

E

S

S

11

47360693J

Lago Rodríguez, Clara

E

S

S

12

32684874B

López García, María Mar

E

S

S

13

47365570Z

Maroño Boedo, Silvia

E

S

S

14

32837562W

Pérez Ramos, Ana

E

S

S

15

53166511X

Prieto Lorenzo, Patricia

E

S

S

16

47356623Z

Quintana Castro, Iria

E

S

S

17

32825008Y

Rodríguez Machado, Eduardo Rafael

E

S

S

18

32821302A

Sánchez Rodríguez, Sandra María

E

S

S

19

47372066R

Santos Suárez, Laura

E

S

S

20

44818794M

Sieira Antelo, Begoña

E

S

S

21

32828102H

Uceira Rey, Eva Rosa

E

S

S

22

47375331T

Vázquez Seoane, Noelia

E

S

S

23

33341936D

Blanco Latorre, Paula

D

S

S

24

32696952Z

Castro Vidal, Lucía

D

S

S

25

33537805X

Correa Pardo, Ana María

D

S

S

26

33283108S

Da Costa Grobas, María Montserrat

D

S

S

27

32707625S

De la Hoz Casares, Marta

D

S

S

28

78806543X

Moreira Lavandeira, María del Carmen

D

S

S

29

78787189E

Ramas Ramas, María Begoña

D

S

S

30

76622340W

Rodríguez Senra, Raquel

D

S

S

31

54125578T

Roel Casal, Tania

D

S

S

32

47362838L

Rubianes Martín, Pablo

D

S

S

33

32817140G

Vázquez Álvarez, Ana

D

S

S

34

76991933P

Vieito Fernández, Marta

D

S

S

35

47382175J

Abad Fernández, Laura

L

S

S

36

34635444C

Abad Mon, Paloma

L

S

S

37

32822654K

Abalde Reyes, Juan Carlos

L

S

S

38

50732697X

Abejón García, María Luisa

L

S

S

39

71511807T

Abella Miguel, Silvia

L

S

S

40

45847861Y

Abucide Castelao, Lucía

L

S

S

41

32712302T

Agras Crespo, María Belén

L

S

S

42

47435403L

Alberte Miguélez, Leila

L

S

S

43

53164251G

Alcantarilla Rei, Nazaret

L

S

S

44

47363728N

Aldao Placer, Marta

L

S

S

45

32667753W

Aldea Filgueira, Rosalía

L

S

S

46

79339496F

Alonso Alonso, Patricia

L

S

S

47

34875491Q

Alonso Álvarez, María

L

S

S

48

79312490A

Alonso Fernández, Mª Cristina

L

S

S

49

32665229P

Alonso Malde, Noelia María

L

S

S

50

46901230K

Alvite Cores, Begoña

L

S

S

51

72751414E

Ambrosio Elejalde, Naiara

L

S

N

52

79337737L

Ansede Fariña, Noelia

L

S

S

53

44835538M

Antelo Lema, Vanesa

L

S

N

54

44849509S

Antelo Trillo, Vanesa

L

S

S

55

47401161R

Añón Montes, Lucía

L

S

S

56

32650114G

Arias Pérez, María Ángeles

L

S

S

57

32705808S

Arnoso Gómez, Mónica

L

S

S

58

34984908E

Arribas Rodríguez, Pablo

L

S

N

59

46897896E

Asensio Hernández, Adelaida

L

S

S

60

32829909P

Asensio Juiz, Carolina

L

S

S

61

32826088M

Asorey Trigo, María

L

S

S

62

32397635L

Babio Rodríguez, María Dolores

L

S

S

63

46906737P

Balay Hermida, Verónica

L

S

S

64

47378934S

Balmon Val, María

L

S

S

65

46919912G

Bao Saiz, Viviana Mercedes

L

S

S

66

47368086T

Barbeito Candal, Estíbaliz

L

S

S

67

76821793E

Barcala Parada, Begoña

L

S

S

68

32664219X

Barcia Rey, María Carmen

L

S

S

69

47369805V

Barral Calo, Cristina

L

S

S

70

46903371T

Barral Seijas, Leticia

L

S

S

71

79324446E

Barreiro Gómez, María Belén

L

S

S

72

32841683Y

Barreiro Maroto, Patricia

L

S

S

73

47379071Z

Barril Quintás, Patricia

L

S

S

74

45908545Q

Barrio Iglesias, Vanessa

L

S

S

75

32706193D

Barro Filgueiras, Alba María

L

S

S

76

32706638V

Barro Fraga, Tamara

L

S

S

77

53308578Y

Bello Pérez, Noelia

L

S

S

78

32708434L

Bereijo Barcia, Laura

L

S

S

79

79339578C

Bermúdez Candal, Miriam

L

S

S

80

08932950A

Bermúdez Corrales, Lorena

L

S

S

81

46916129Q

Bermúdez García, María Luisa

L

S

S

82

53302408T

Berrocal Fariña, María

L

S

S

83

76729194K

Blanco Álvarez, Alicia

L

S

S

84

34893728Z

Blanco Coira, María José

L

S

S

85

32836744N

Blanco Davila, María

L

S

S

86

47376814B

Blanco Lamas, Belén

L

S

S

87

47368009S

Blanco Sánchez, María Teresa

L

S

S

88

54125548Q

Blanco Santolaria, Lydia

L

S

S

89

79337311F

Boga Dans, Lidia

L

S

S

90

79334131R

Bolón Canedo, Saleta

L

S

S

91

47378451S

Bouza Prada, Amaya

L

S

S

92

46899650M

Bouzas Villamarín, Lucía

L

S

S

93

79338417D

Brea Mazás, Patricia

L

S

S

94

34894466Q

Brenlla Blanco, M. Belén

L

S

S

95

32698641R

Bustabad Hermida, Vanesa

L

S

S

96

79338125Q

Bustabad Prieto, Paula

L

S

S

97

34881033S

Cabaleiro Navarro, Sofía

L

S

S

98

44829117R

Cabana Graña, Diego

L

S

S

99

47356532S

Cabanillas Trillo, Lucía

L

S

S

100

46913906R

Cabo Benedeti, Carlos

L

S

S

101

32647236R

Cagiao Rodríguez, Eugenia Loreto

L

S

S

102

47362701C

Cagigao Bautista, Alejandra

L

S

S

103

79343332W

Caínzos Peña, Tania

L

S

S

104

53309916X

Cal Álvarez, Davinia

L

S

S

105

10062630S

Cal Sánchez, Mª Consuelo

L

S

S

106

76417666M

Calaza González, Laura

L

S

S

107

32659215C

Calvo Regueiro, María José

L

S

S

108

79342508Y

Cambre Castiñeira, Vanesa

L

S

N

109

79331902A

Campos Lavandeira, Estefanía

L

S

S

110

78806268B

Cancela Bouzas, María Dolores

L

S

S

111

79341325L

Cancela Torreira, Mónica

L

S

S

112

32831148M

Canedo García, María José

L

S

S

113

46913496M

Canedo Monasterio, Iria

L

S

N

114

47403962L

Capelo Palleiro, Sara

L

S

S

115

78801959A

Carbajales Carballo, Verónica

L

S

S

116

33338633H

Carballido Prieto, Margarita

L

S

S

117

79341052E

Carballido Sande, Lucía

L

S

S

118

32714901T

Carballido Tembrás, Noemi

L

S

S

119

32715821T

Carballo Leira, Paula

L

S

S

120

79337466R

Carpente Eiroa, María Teresa

L

S

S

121

46903476J

Carril Morán, Virginia

L

S

S

122

53309977W

Carro Freire, Cristina

L

S

S

123

47350325H

Carro González, Cristina

L

S

S

124

76337012N

Carro Yáñez, Concepción

L

S

S

125

32658854G

Caruncho Prado, María Carmen

L

S

S

126

47357157L

Casal López, Juan

L

S

S

127

32683178V

Casal Ramírez, Vanesa

L

S

S

128

32707391B

Casanova Veiga, Irene

L

S

S

129

79334024D

Cascudo Fojo, Hugo

L

S

S

130

44079358L

Castedo Pérez, Noelia

L

S

S

131

48118013N

Castellucci Vera, Giuliana María

L

S

S

132

53306741D

Castelo López, Nuria

L

S

S

133

47362185X

Castro Gómez, María Antonia

L

S

S

134

47385812Q

Castro Romero, María

L

S

S

135

32683204C

Celeiro López, Marta

L

S

S

136

32699422T

Chao Giráldez, Elisa

L

S

S

137

53305816G

Chaudarcas Montes, Sarai

L

S

S

138

46896093J

Chaves Mato, David

L

S

S

139

47403046T

Chouciño Reigía, María

L

S

S

140

46898879Q

Conchado Castro, Noelia

L

S

S

141

32705711X

Conde Murado, Iago

L

S

S

142

47350782S

Cordo García, María Teresa

L

S

S

143

34896976L

Corgo Riveiro, María Isabel

L

S

S

144

47382601W

Corona Pampín, Daniela Mercedes

L

S

S

145

34895901W

Corral Vázquez, Ana María

L

S

S

146

53303750P

Corredoira Rodríguez, Mónica

L

S

S

147

47402136X

Cortés Seoane, Lidia

L

S

S

148

32712982J

Couto García, Alba María

L

S

S

149

47375233V

Couto Lema, Paula

L

S

S

150

53488913K

Crujeiras Sampedro, Sara

L

S

S

151

47380677X

Cubeiro López, Sandra María

L

S

S

152

34899629G

Cundíns Fernández, Saleta

L

S

S

153

32710951Y

Currás Martínez, María

L

S

S

154

47368716D

De Francisco García, Lucía

L

S

S

155

47384517D

De Llano Filgueira, Marta

L

S

S

156

79322809H

Del Río Seoane, Tania

L

S

S

157

32717654Q

Delgado Porto, Sara

L

S

S

158

32657163S

Díaz Abeijón, Mónica

L

S

S

159

47434291B

Díaz Caridad, Gemma María

L

S

S

160

53305940J

Díaz Cernadas, Leticia

L

S

S

161

71297417Q

Díaz Cue, Ana Patricia

L

S

S

162

32665932K

Díaz Fernández, Manuel

L

S

S

163

32708212G

Díaz Fuentes, Alba

L

S

S

164

79341839G

Díaz González, Patricia

L

S

S

165

79342820L

Díaz Matos, Lucía

L

S

S

166

32695317N

Díaz Moreno, Sila

L

S

S

167

47360570M

Díaz Vázquez, Alba

L

S

S

168

46918467P

Domato Eiroa, Erika

L

S

S

169

32688547G

Domínguez Cortizas, Sara

L

S

S

170

34893549L

Dopazo Guntín, Patricia

L

S

S

171

32839757N

Durán Alfonsín, Alberto

L

S

S

172

47375436J

Eimil Pereira, María Teresa

L

S

S

173

47373793A

Eiroa Varela, Mariña

L

S

S

174

44466225A

Escuredo Sabín, María Dolores

L

S

S

175

47365332Y

Expósito Fernández, Sandra

L

S

S

176

46907468A

Facal Barreiro, Sandra

L

S

S

177

32673913K

Fachal Castro, María Lorena

L

S

S

178

32705923S

Fariña Herrero, Irene

L

S

S

179

32429416Z

Fariña Pedreira, María del Carmen

L

S

S

180

53308020T

Fernández Abella, Raquel

L

S

S

181

53162237Z

Fernández Boan, María

L

S

S

182

47376958V

Fernández Fernández, Deisy

L

S

S

183

34896203M

Fernández Fernández, María Isabel

L

S

S

184

32666153N

Fernández Fernández, María Teresa

L

S

S

185

53518971H

Fernández González, Beatriz

L

S

N

186

34890503D

Fernández Lodeiro, María del Mar

L

S

S

187

32716726P

Fernández Lozano, Laura

L

S

S

188

47403664C

Fernández Porta, Gema

L

S

S

189

46904431W

Fernández Rodríguez, Raquel María

L

S

S

190

32705479P

Fernández Tembrás, María

L

S

S

191

33541813Q

Fernández Traseira, Carmen Dolores

L

S

S

192

32791050L

Fernández Vázquez, María Dolores

L

S

S

193

32715071D

Fernández Viso, Ana

L

S

S

194

32701472A

Ferreirós Solla, Ángel

L

S

S

195

53167712S

Filloy González, Lorena

L

S

S

196

33997653L

Flórez Seivane, María Guadalupe

L

S

S

197

79331023K

Fontaíña Barca, Anabel

L

S

S

198

32659912G

Fontao Barro, Luis Javier

L

S

S

199

32676286W

Fontela Ferreiro, Mónica

L

S

S

200

44829709H

Formoso Barreiros, Irene

L

S

S

201

47369107D

Fraga Couselo, Noelia

L

S

S

202

32653814R

Fraga Martínez, Ana María

L

S

S

203

79341057G

Fraga Martínez, María Cristina

L

S

S

204

32794045R

Franco Álvarez, María Elena

L

S

S

205

32774758B

Franco Meilán, María Mar

L

S

S

206

32682595D

Freire Ramírez, Paula

L

S

S

207

47361195D

Frontela Fulgueira, Beatriz

L

S

S

208

47386096R

Fuentes Naya, Lidia

L

S

S

209

39451388V

Fuentes Rios, Iria María

L

S

S

210

46896054C

Fuentes Vieites, Alejandra

L

S

N

211

79330383W

Fustes Martínez, Sonia

L

S

S

212

70519372S

Gabaldón Castellanos, Miriam

L

S

S

213

47361409Q

Gainza Alonso, Diana Carolina

L

S

S

214

53304234D

Galán Dopico, Tatiana

L

S

S

215

47363463T

Galán Taboada, María

L

S

S

216

47351298W

García Ares, Cecilia María

L

S

S

217

47380480C

García Calvo, Antía

L

S

S

218

46916097F

García Cotelo, Cristina

L

S

S

219

32707101C

García Fustes, Elena

L

S

S

220

79321327P

García López, Silvia

L

S

S

221

47385797R

García Lorenzo, Aida María

L

S

S

222

79338392F

García Martínez, Noelia

L

S

S

223

47357061S

García Pérez, Sara

L

S

S

224

47385128E

García Prego, Ana

L

S

S

225

35313534R

García Quiben, Eva María

L

S

S

226

32717959E

García Rodríguez, María

L

S

S

227

52433137Z

García Rodríguez, María Jesús

L

S

S

228

32710398M

García Sardiña, Araceli

L

S

S

229

54153663W

García Suárez, Ángela

L

S

S

230

45845581A

García Suárez, Noelia

L

S

S

231

46916071G

García Torres, Ana

L

S

S

232

46905548S

García de Dios Mardones, Miren Nerea

L

S

S

233

44086348V

Garre Valiño, María del Pilar

L

S

S

234

47375136N

Garrido González, Cristina

L

S

S

235

44825525C

Gende Ferreiro, María

L

S

S

236

47375741L

Gerpe García, María Victoria

L

S

S

237

34893884D

Gestal Brandariz, Tamara

L

S

S

238

46907730N

Ghannam Varela, Galia

L

S

S

239

34878336D

Giráldez Míguez, Estefanía

L

S

S

240

53304835N

Gómez Bárbara, María

L

S

S

241

77009940Y

Gómez Barcia, Elisa

L

S

S

242

71509228C

Gómez Fernández, Vanessa

L

S

S

243

53308497V

Gómez Ibáñez, Beatriz

L

S

S

244

32840680S

Gómez Montes, Ana María

L

S

S

245

47376968G

Gómez Pedreira, Natalia

L

S

S

246

53308496Q

Gómez Ponte, Jessica

L

S

S

247

44849609T

Gómez Rey, Vanesa

L

S

S

248

47386228H

González Antelo, Rebeca

L

S

S

249

32809083C

González Brea, María Dolores

L

S

S

250

54151916A

González Díaz, Iria María

L

S

S

251

32712439E

González Estévez, Lara

L

S

S

252

47381860C

González González, Cristina

L

S

S

253

47378598R

González Losada, Noelia

L

S

S

254

46902975H

González Muñiz, María Ángeles

L

S

S

255

32711530X

Grandal López, Paula

L

S

S

256

32704127J

Grandal Mourente, Bibiana

L

S

S

257

32704128Z

Grandal Mourente, Judit

L

S

N

258

47367445A

Graña Pérez, Beatriz

L

S

S

259

47367444W

Graña Pérez, María

L

S

S

260

47359134H

Guimarey Cedeira, Vanessa

L

S

S

261

53167180N

Gundín Varela, Cristina

L

S

S

262

32692289C

Hernández Rouco, Rubén

L

S

S

263

46901195D

Idiart Torrado, Cecilia

L

S

S

264

53308006D

Iglesias Aldao, Patricia

L

S

S

265

47378337Q

Iglesias Doval, Iria

L

S

S

266

53160218L

Iglesias Grande, Rosana

L

S

S

267

53308839Z

Iglesias Rodríguez, Ana María

L

S

S

268

52939951T

Iglesias Vázquez, Sara

L

S

S

269

34897621C

Janeiro Núñez, Elisa

L

S

S

270

79329008F

Justo Ledo, Nuria

L

S

S

271

34881811B

Ladra Suárez, Marta

L

S

S

272

47363641V

Lago Domínguez, Paula

L

S

S

273

53162541L

Lago Fidalgo, Alexandra

L

S

S

274

53302418X

Lama Veiga, Zeltia

L

S

S

275

79334647B

Lamas España, Yolanda

L

S

S

276

32687692T

Lamas Piñón, Ania

L

S

S

277

79335072E

Leal Iglesias, Raquel

L

S

S

278

32716825S

Leira Antón, Alba

L

S

S

279

32697757Z

Leira Martínez, Lucía

L

S

S

280

35578833H

Lema Rodríguez, Sara

L

S

S

281

79330337W

Lema Vázquez, Susana

L

S

S

282

53308387E

Lestón Rúa, Marta

L

S

S

283

78804284M

Lista Pasantes, Belén

L

S

N

284

76817153M

Lois Vázquez, Rosanna

L

S

S

285

34898756M

Longueira Brandariz, Jessica

L

S

N

286

47370793Q

Longueira Filgueiras, Raquel

L

S

S

287

53300472L

Longueira Varela, Sara

L

S

S

288

53302831D

López Barcia, Andrea

L

S

S

289

32711201A

López Basoa, Iria

L

S

S

290

33995561C

López Boquete, María José

L

S

S

291

79334577X

López Campos, Karina

L

S

S

292

34888760Z

López Carballeda, María José

L

S

S

293

34898132W

López Díaz, Eva María

L

S

S

294

47379181D

López Estévez, Elia

L

S

S

295

32844277R

López Expósito, Iria

L

S

S

296

32702186G

López Funcasta, Uxía

L

S

S

297

53164097B

López García, Berta

L

S

S

298

53307512K

López García, Laura

L

S

S

299

71526930N

López Guerra, Paula

L

S

N

300

79338237J

López Hombre, Miriam

L

S

S

301

32671455R

López López, Sergio

L

S

S

302

47385142J

López Pazos, Usoa

L

S

S

303

32708277T

López Pérez, Raquel

L

S

S

304

33998700P

López Pillado, Rocío

L

S

S

305

79341736Q

López Rodríguez, Cristina

L

S

S

306

33548919S

López Rodríguez, Irene

L

S

S

307

46912672D

López Rodríguez, Sara

L

S

S

308

44846289S

López Seijas, Celia

L

S

S

309

44810510R

López Seijo, Beatriz

L

S

S

310

47378728Q

López Suárez, Lucía

L

S

S

311

33997095J

López Vale, Aida

L

S

S

312

47377924V

López Velázquez, Paloma

L

S

S

313

76351130P

López Yáñez, María Carmen

L

S

S

314

32701423T

Lorenzo Aneiros, Nerea

L

S

S

315

44488889N

Lorenzo Vila, Andrea

L

S

S

316

33342109K

Losada Balado, Lucía

L

S

S

317

33857968J

Lozano Díaz, Clara María

L

S

S

318

34272115E

Luaces Vázquez, Raquel

L

S

S

319

33337067Q

Lugilde Pardo, Begoña

L

S

S

320

79343597Z

Lugrís Castro, Mª Isabel

L

S

S

321

32828533N

Maceiras Leiro, María de los Ángeles

L

S

S

322

47378274E

Maceiras Sánchez, Tania

L

S

S

323

26246231B

Macías Villar, María Consolación

L

S

S

324

79340070Y

Manchado García, Sandra

L

S

S

325

32791956M

Mandia Muñoz, Irene Irma

L

S

S

326

32713969B

Manso Ferreiro, Noelia

L

S

S

327

32672262A

Manso Lorenzo, María Balbina

L

S

S

328

47383870Y

Martín Prieto, Clara

L

S

S

329

47388118E

Martínez Caamaño, Cristina

L

S

S

330

79335371E

Martínez García, María

L

S

S

331

45848442N

Martínez Ledesma, Verónica

L

S

S

332

34884024Q

Martínez Míguez, Sara

L

S

S

333

36130273X

Martínez Ortega, Margarita

L

S

S

334

44486138K

Martínez Picó, Laura

L

S

S

335

53303855K

Martínez Salgado, Raquel

L

S

S

336

79333833W

Mato Cotelo, Raquel

L

S

S

337

32687216F

Medín Castro, Susana

L

S

S

338

32700463Y

Meijueiro Pérez-Mendaña, Sofía

L

S

S

339

53303460V

Meizoso Bermúdez, Sulema

L

S

S

340

32711317G

Meizoso Teijeiro, Tania

L

S

S

341

32707342P

Mejuto de Ulloa, Laura

L

S

S

342

53304074X

Mejuto Sanjurjo, María

L

S

S

343

53160088G

Mejuto Vilas, María del Carmen

L

S

S

344

47351005P

Méndez Pintos, Laura

L

S

S

345

53306003F

Méndez Varela, Laura

L

S

S

346

47374490X

Méndez Vázquez, Rosana

L

S

S

347

47382844S

Míguez Gallego, David

L

S

S

348

44077392P

Millón Pintos, Eva María

L

S

S

349

32830153E

Miñones Méndez, María Consuelo

L

S

S

350

53301793Y

Miranda Longueira, Nerea

L

S

S

351

47371286A

Moldes Cruz, Iria

L

S

S

352

33549732T

Mondelo Coria, Carla

L

S

S

353

52433538R

Montáns Cousillas, María José

L

S

S

354

79334758F

Monterroso Dopico, Rocío

L

S

S

355

53304312H

Moreiras Morandeira, Sandra

L

S

S

356

33298499L

Moruja Aller, Raquel

L

S

S

357

47354366B

Mosqueira Varela, Sara

L

S

S

358

34898949Z

Mosquera Salgado, Sofía

L

S

S

359

34891283F

Mouro Rodríguez, María Begoña

L

S

S

360

47386752J

Munín Valcárcel, Patricia

L

S

S

361

25721109W

Muñoz de Viguera, Carmen

L

S

S

362

53488504A

Muras Romero, Beatriz

L

S

S

363

47369424G

Naveira Medín, Noelia María

L

S

S

364

71506728G

Nogueira Pérez, Montserrat

L

S

S

365

45870616Z

Nouche Franqueira, Yolanda

L

S

S

366

79340851M

Novo Mariño, Cristina

L

S

S

367

53162401V

Orosa Bermúdez, Nadia María

L

S

S

368

36149830V

Ortega Orge, Vanesa

L

S

S

369

47377923Q

Otero Astorino, Victoria

L

S

S

370

33336192S

Otero Beceiro, Laura

L

S

S

371

05435933K

Otero Pascual, Noemi

L

S

N

372

34891119G

Otero Santos, Sonia

L

S

S

373

34893172X

Otero Verdes, Blanca María

L

S

S

374

32705090X

Pacheco Cabana, Yéssica

L

S

S

375

20258431P

Pais Rojo, María Pilar

L

S

S

376

47377994H

Pájaro López, Lucía

L

S

S

377

44092436X

Pájaro Vales, María Concepción

L

S

S

378

53166872A

Pallas Bazarra, Andrea

L

S

S

379

47351506A

Pallas Calviño, María Noelia

L

S

S

380

47434963Q

Pallas Rodríguez, Verónica

L

S

S

381

79342740P

Pardo Becerra, Clara Sofía

L

S

S

382

32688911T

Pardo Bellón, Patricia

L

S

S

383

34893835Y

Pardo Medín, María Isabel

L

S

S

384

53303475D

Parga Herva, Fátima

L

S

S

385

53309353E

Parga Suevos, Leticia

L

S

S

386

47363173D

Patiño Carnota, Miriam

L

S

S

387

32656220S

Paz Allegue, Ángela María

L

S

S

388

53309806S

Pazos Carballal, Laura

L

S

S

389

76417385T

Pedre Lorenzo, María Teresa

L

S

S

390

34892811V

Pedreira Silva, Águeda

L

S

S

391

34882434J

Peinó Rubido, Leticia

L

S

S

392

32710911N

Pena Fernández, Ariana

L

S

S

393

54128471H

Pena Pérez, Mónica

L

S

S

394

51416829F

Pena Vidal, Catuxa

L

S

S

395

54126509B

Penas Tizón, Lara

L

S

S

396

44464778M

Penín González, Tania

L

S

S

397

32707235Q

Pereira Cabezal, Mirella

L

S

S

398

76415150L

Pereira Ferreira, Eva

L

S

S

399

47401101X

Pereira López, Cristina

L

S

S

400

46907903R

Pereiro Fieira, Isabel

L

S

S

401

47368579X

Pérez Carro, Patricia

L

S

S

402

32670304T

Pérez Cid, María Jesús

L

S

S

403

47377000J

Pérez González, Andrea

L

S

S

404

76360818J

Pérez Iglesias, María Dolores

L

S

S

405

47401341C

Pérez Longueira, Sandra

L

S

S

406

32696909V

Pérez López, Tatiana

L

S

S

407

47387145S

Pérez Malvárez, Lorena

L

S

S

408

53480049N

Pérez Ramallo, Rosa María

L

S

S

409

32789280C

Pérez Ramos, María Mercedes

L

S

S

410

53309710B

Pérez Remeseiro, Patricia

L

S

S

411

53309709X

Pérez Remeseiro, Tamara

L

S

S

412

53481603W

Pérez Sampedro, Lidia

L

S

S

413

53486972N

Pérez Sampedro, Silvia

L

S

S

414

53518980G

Pérez Suárez, Virginia

L

S

N

415

53168088T

Pérez Vázquez, Ana María

L

S

S

416

47376333J

Pérez Vidal, Elisa

L

S

S

417

47388897L

Pérez Videla, Iria

L

S

S

418

47386793P

Picón Pérez, Aloia

L

S

S

419

32797226P

Pintor Roibas, Oliva

L

S

S

420

47380536F

Piñeiro Garea, Sara

L

S

S

421

44849085M

Piñeiro Martínez, Juan Manuel

L

S

S

422

32699102W

Pita Freire, Soraya

L

S

S

423

44085051P

Poceiro Fernández, Natalia

L

S

S

424

32716503S

Pons Rodríguez, Rebeca

L

S

S

425

79335413H

Pose Vázquez, María del Pilar

L

S

S

426

76730678X

Prada Rodríguez, Esther

L

S

S

427

44425252Q

Prada Vuelta, María Zaira

L

S

S

428

34880839M

Prado López, Noemí

L

S

S

429

33549307N

Prado Sánchez, Antía

L

S

S

430

46905682B

Prego Bravo, Natalia

L

S

S

431

47404268A

Prieto Martínez, Graciela

L

S

S

432

33347250X

Quintana Díez, Andrea

L

S

S

433

46918183T

Quintas García, Sonia

L

S

S

434

79339047H

Quintela Vázquez, Iris

L

S

S

435

53309435N

Rabuñal Barral, Cristina

L

S

S

436

32770613Y

Rama Martínez, María del Pilar

L

S

S

437

Y0005015S

Ramallo, Natalia Verónica

L

S

N

438

79318475P

Ramos Arribi, Amaya

L

S

S

439

47404845M

Ramos Hermida, Yara

L

S

S

440

34635654T

Rapa Ricoy, María Elisa

L

S

S

441

47388989L

Reboredo Pedreira, Ángela María

L

S

N

442

32670176X

Redondo Carballo, María Begoña

L

S

S

443

76577413V

Rego García, Begoña

L

S

S

444

53307916B

Regueira Cortizas, Lucía

L

S

S

445

47369794Y

Regueira López, Laura

L

S

S

446

47436859A

Reija Vázquez, Marina

L

S

S

447

35590225W

Reimonde Martínez, Yolanda

L

S

S

448

32686122V

Reis Raimunde, Ángela

L

S

S

449

79338364W

Remuiñán Barca, Soraya

L

S

S

450

79338365A

Remuiñán Barca, Yolanda

L

S

S

451

47351929N

Restrebada Bodelo, Irene

L

S

S

452

54125611X

Rey Bello, Noelia

L

S

S

453

79324952E

Rey Botana, Tatiana

L

S

S

454

49915037T

Rey Rodríguez, Sabrina Gisele

L

S

N

455

34897884F

Río del Río, Marta Del

L

S

S

456

76368532E

Ríos Suárez, María del Carmen

L

S

S

457

32804849H

Rivadulla Couso, María José

L

S

S

458

32677000A

Rivera Álvarez, Tamara

L

S

S

459

32649427F

Rivera Fernández, María del Carmen

L

S

S

460

32720538W

Roca Lema, Paula

L

S

S

461

47353739M

Roca Vázquez, Vanessa

L

S

S

462

32706551E

Rodríguez Álvarez, María José

L

S

S

463

34271022X

Rodríguez Álvarez, Melisa

L

S

S

464

32829175X

Rodríguez Beneitez, María Aránzazu

L

S

S

465

47388634D

Rodríguez Boedo, Iris

L

S

S

466

47379605L

Rodríguez Canosa, Ariana

L

S

N

467

47373027L

Rodríguez Cao, Ana

L

S

S

468

53166624P

Rodríguez Comí, Olga

L

S

S

469

32775593H

Rodríguez Conde, María Elpidia

L

S

S

470

53308312Q

Rodríguez Costoya, Eva

L

S

S

471

36142432W

Rodríguez Dasilva, María Azucena

L

S

N

472

34898273M

Rodríguez Díaz, Nuria

L

S

S

473

32709157Y

Rodríguez Fernández, Priscila

L

S

S

474

32699640B

Rodríguez Fernández, Silvia

L

S

S

475

32708106J

Rodríguez García, Lucía

L

S

S

476

47385811S

Rodríguez García, Octavio

L

S

S

477

47388086J

Rodríguez Guillín, Alba

L

S

S

478

47385736D

Rodríguez Lorenzo, Alba

L

S

N

479

79333843N

Rodríguez Mariño, María Belén

L

S

S

480

47368979L

Rodríguez Martínez, Lorena

L

S

S

481

53164783F

Rodríguez Méndez, Eva María

L

S

S

482

34268808G

Rodríguez Moreiras, Myrian

L

S

S

483

71527885R

Rodríguez Núñez, Lucía

L

S

S

484

79339891B

Rodríguez Pereiro, Inés

L

S

S

485

79341651T

Rodríguez Rodríguez, Estefanía

L

S

S

486

32707897B

Rodríguez Rodríguez, María

L

S

S

487

32716324C

Rodríguez Veiga, Cristina

L

S

S

488

32714238G

Roel Felpeto, Laura

L

S

S

489

47387058C

Roel Mato, Yasmina

L

S

S

490

32711031V

Romero González, Nuria

L

S

S

491

32772485S

Romero Lema, José Antonio

L

S

S

492

32690483P

Romero Pérez, María Verónica

L

S

S

493

77596588Q

Romero Viota, Eliecer

L

S

S

494

53308978S

Ron Rodríguez, Beatriz

L

S

S

495

53308600M

Roque Corral, Lucía

L

S

S

496

79340688A

Rubido Soto, Jessica

L

S

S

497

53307687N

Ruiz Roca, Laura

L

S

S

498

33996378D

Saá Novo, Ana Belén

L

S

S

499

32709727R

Saavedra Gómez, Noemí

L

S

S

500

53309837T

Saavedra López, Alba María

L

S

S

501

46916895T

Saavedra Miño, Sonia

L

S

S

502

34883104Q

Saavedra Pico, Yolanda

L

S

S

503

44459051M

Sabucedo Pérez, María del Pilar

L

S

S

504

76732810A

Salgado Rodríguez, Elena

L

S

S

505

44835607M

Sánchez Carrón, Cristina

L

S

S

506

32718846N

Sánchez Fornos, Miriam

L

S

S

507

79312290X

Sánchez Gómez, Mónica

L

S

S

508

34896570G

Sánchez López, Mª Eloísa

L

S

S

509

46908439P

Sánchez Naveira, Noelia

L

S

S

510

53168528A

Sánchez Pardo, Eva María

L

S

S

511

32793208S

Sánchez Pérez, Pablo

L

S

S

512

47368221C

Sánchez Rivas, Lucía

L

S

S

513

10083916A

Sánchez Rodríguez, Julia

L

S

S

514

53308860N

Sánchez Rodríguez, Virginia

L

S

S

515

47385758P

Sánchez Sánchez, Sheila

L

S

S

516

32835851Q

Sánchez-Balgoma López, Ana Pilar

L

S

S

517

53307768R

Sande Blanco, Olalla

L

S

S

518

32654701Z

Sanjurjo García, María Fernanda

L

S

S

519

32712344L

Sanmartín Fero, Sandra María

L

S

S

520

79338062E

Sanmartín Iglesias, Iris

L

S

S

521

32715551Y

Santiago Frieiro, Laura

L

S

S

522

71519540M

Santiago Macías, Marta

L

S

N

523

32841173W

Santiago Ramos, Mónica Isabel

L

S

S

524

32822891M

Santiso García, Irene

L

S

S

525

02652352S

Sanz Sanz, Marta

L

S

S

526

53304433R

Seoane Montes, Adriana

L

S

S

527

47435934K

Serrano Lorenzo, Sabela

L

S

S

528

35574025V

Silva Rodríguez, Eva

L

S

S

529

47403971M

Sotillo Fraga, Laura

L

S

S

530

76417751K

Suárez Delgado, María del Carmen

L

S

S

531

78803464J

Suárez García, Inés

L

S

S

532

53164132T

Suárez Méndez, Ana

L

S

S

533

47380195B

Suárez Neira, José

L

S

S

534

53305608A

Suárez Quinteiro, Isabel María

L

S

S

535

47370017E

Suárez Rial, Lidia

L

S

S

536

46914091W

Suárez Vidal, Iria

L

S

S

537

47359463W

Taibo Abelenda, María del Mar

L

S

S

538

47369151F

Tenreiro Concheiro, María Noelia

L

S

S

539

45870582A

Tobío Lago, Raquel

L

S

S

540

33998517D

Tomé Álvarez, Davinia María

L

S

S

541

32845476G

Tomé Díaz, Selma Carolina

L

S

S

542

76870916V

Trasande Silva, Beatriz

L

S

S

543

47361536M

Tuñas Rodríguez, Lidia

L

S

S

544

32798967R

Val Armesto, María Isabel

L

S

S

545

32707503P

Varela Bouza, Alicia

L

S

S

546

47363830E

Varela García, Enrique

L

S

S

547

15491686J

Varela Pena, Jennifer

L

S

S

548

77408639T

Varela Pérez, Irene

L

S

S

549

47374539J

Varela Puñal, Patricia

L

S

S

550

53164581N

Vázquez Balsas, Laura

L

S

S

551

47381990N

Vázquez Carneiro, María Estefanía

L

S

S

552

53307004L

Vázquez Cotelo, Jessica

L

S

S

553

47434123G

Vázquez Fachal, Estefanía

L

S

S

554

32712293Z

Vázquez Fernández, Lía

L

S

S

555

33279836D

Vázquez Fernández, María José

L

S

S

556

47379053L

Vázquez García, Carolina

L

S

S

557

32414058C

Vázquez Grela, María Nieves

L

S

S

558

32715639W

Vázquez Huertas, Cristina

L

S

S

559

32812083F

Vázquez Lamas, Mª Mercedes

L

S

S

560

32700673D

Vázquez Martínez, Laura

L

S

S

561

44446907M

Vázquez Nespereira, Lucía

L

S

S

562

46918432L

Vázquez Rodríguez, Elena

L

S

S

563

76415619M

Vázquez Rodríguez, María José

L

S

S

564

79337437H

Vázquez Rodríguez, Soraya

L

S

S

565

47437334H

Vázquez Santos, Alba Sabela

L

S

S

566

47380571L

Vázquez Señarís, Paula

L

S

S

567

47373286W

Vázquez Vázquez, Sara Patricia

L

S

S

568

53307712Z

Vázquez-Gundín Paz, Julia

L

S

S

569

44829824H

Vedia Baliñas, Lucía

L

S

S

570

47380844Q

Veiga Corral, Lidia

L

S

S

571

47389938W

Veiga Facal, María

L

S

S

572

47364835S

Veiga Gago, Tania María

L

S

S

573

46906481M

Veiras Silveira, María Jesusa

L

S

S

574

72745188Y

Velasco Martínez, Sonia

L

S

N

575

54125340S

Velázquez Souto, Karen Xabrina

L

S

S

576

79339474P

Velo Ares, Martina

L

S

N

577

32717101S

Vicente López, Nuria

L

S

S

578

53302213N

Vidal Figueiras, Silvia

L

S

S

579

32660351Y

Vidal Franco, Jorge

L

S

S

580

32717906S

Vidal Otero, Arantxa

L

S

S

581

79340587V

Vidal Penedo, Verónica Andrea

L

S

S

582

52931745M

Vidal Rama, María Flora

L

S

S

583

46918610J

Vidal Vicente, Nuria

L

S

S

584

44091291S

Vigide Iglesias, Lucía

L

S

S

585

32829483L

Vigo Carballeira, Belén

L

S

S

586

32712917V

Vila Darriba, Sarhay

L

S

S

587

47389637T

Vilas Verdía, Alicia María

L

S

S

588

32683952D

Vilasánchez Sanjuán, Celia María

L

S

S

589

09744367A

Villanueva Modino, Begoña

L

S

S

590

33326507J

Villapol Lombardero, Berta

L

S

S

591

32699990Q

Villar Bellón, María Araceli

L

S

S

592

32713279B

Villarnovo Bustabad, Tania

L

S

S

593

79333666L

Villaverde Carballo, María José

L

S

S

594

46916788P

Viqueira Campos, María Montserrat

L

S

S

595

32837331R

Viqueira Paz, Beatriz

L

S

S

596

33557497Z

Yanes López, Rebeca

L

S

N

597

44664707H

Yáñez González, Elena

L

S

S

598

52935327E

Zaera Suárez, Iria

L

S

S

597032-Idioma Estranxeiro: Inglés

Nº orde

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Quenda

Exento castelán

Exento galego

1

53161820B

Calvo Pérez, Nuria

E

S

S

2

76342711F

Vilela Castiñeira, Carmen María

D

S

S

3

47389419N

Abad Rosillo, Melani

L

S

S

4

32440159Q

Anta Díaz, Liliana Rosa

L

S

S

5

76363817E

Ares Sánchez, María Jesús

L

S

S

6

71502576S

Arias Moldes, Flaminio Joaquín

L

S

S

7

79321111E

Arias Rodríguez, Ivana

L

S

S

8

32799557Q

Bértoa Aldao, María José

L

S

S

9

46906083K

Bértoa Rodríguez, Noelia

L

S

S

10

32816874Z

Blanco Fernández, Jorge

L

S

S

11

44809171L

Blanco Riveiro, Diana

L

S

S

12

32842471N

Blanco Varela, Raquel

L

S

S

13

47382095W

Carro Bermúdez, Sergio

L

S

S

14

79330062A

Casas Amado, Patricia

L

S

S

15

76578962W

Castro López, Carmen María

L

S

S

16

79342055J

De la Encina Vázquez, Carolina Altair

L

S

S

17

32820446K

De León del Río, César

L

S

S

18

32710624R

Díaz Rodríguez, Paula

L

S

S

19

45847487T

Domínguez Rodríguez, María

L

S

S

20

32704943R

Dopico Bores, Luis

L

S

S

21

33542483L

Dorado Reboredo, José María

L

S

S

22

53301517Y

Estrada García, Belén María

L

S

S

23

47382213M

Fernández Facal, Rebeca

L

S

S

24

11416309Y

Fernández González, Susana

L

S

S

25

32762947E

Fernández Liñares, María Elvira

L

S

S

26

47387636T

Ferreño Rodríguez, Iria

L

S

S

27

76570518E

Fiallega Granda, Ana María

L

S

S

28

71662117M

Francos Valdés, Lucía

L

S

S

29

32820666B

Freire Ellis, Susana

L

S

N

30

53165667V

Freire Ellis, Sylvia

L

S

S

31

76410659J

Freire Otero, María Sonsoles

L

S

S

32

32789921V

Friáns Prego, María Amparo

L

S

S

33

53160767Q

Fuentes Trigo, Pablo

L

S

S

34

32806562Y

García Couto, Sonia María

L

S

S

35

32834617R

García Durán, María Jesús

L

S

S

36

53304675J

García Pedreira, María del Rocío

L

S

S

37

32765589L

García Quelle, José Santiago

L

S

S

38

34638690T

García Rego, Paula

L

S

S

39

32817581P

García Rodríguez, Fátima

L

S

S

40

76440421J

Garrido Delgado, Federico

L

S

N

41

34898059K

Gómez Naya, Sonia

L

S

S

42

47357466Y

Gómez Yáñez, Marcos

L

S

S

43

32695523B

González Grande, Iria

L

S

S

44

33307445H

González López, Sara

L

S

S

45

76416877K

Guerreiro de las Heras, Saleta

L

S

S

46

47352696C

Iglesias Ferreiro, Sara Helena

L

S

S

47

32684340Y

Leiras Aneiros, Alejandro

L

S

S

48

76415424V

Leonardo Docanto, María

L

S

S

49

32821624A

Lista Robles, José Ángel

L

S

S

50

32651321S

López Calvo, Juan Antonio

L

S

S

51

46901313N

Lorenzo Costoya, Alberto

L

S

S

52

46908045M

Malde López, Leticia Pilar

L

S

S

53

53307132D

Martín García, Esther

L

S

S

54

47377374L

Martín Sánchez, Alba

L

S

S

55

79318861A

Martínez Brión, Susana

L

S

S

56

32715733G

Martínez Piñón, Sonia

L

S

S

57

47369103M

Martínez Quiroga, Andrea

L

S

S

58

48111041D

Naylor García, María Natuska

L

S

S

59

32706791D

Noval Fernández-Piñeyro, María del Carmen

L

S

S

60

34269411D

Núñez Álvarez, Margarita Isabel

L

S

S

61

32670265F

Núñez García, Carolina

L

S

S

62

33351244W

Otero García, María de los Ángeles

L

S

S

63

32659894D

Otero Romay, María del Mar

L

S

S

64

32684234S

Pérez Caínzos, Bárbara

L

S

S

65

32837359Y

Pérez Díaz, María Esther

L

S

S

66

34883293K

Pernas Ben, Patricia

L

S

S

67

47353712R

Pouso Suárez, Seila María

L

S

S

68

32672309G

Ramil Ferreiro, Ana

L

S

S

69

32751147K

Rey Seijo, María Isabel

L

S

S

70

32668279E

Rodríguez Domínguez, Ignacio

L

S

S

71

32653421E

Rodríguez Pérez, María Beatriz

L

S

S

72

46908463D

Rodríguez Vázquez, Lydia

L

S

S

73

32711516L

Romero Gómez, Brais

L

S

S

74

79346080J

Sánchez Sánchez, María

L

S

S

75

32691589X

Sande Garrote, Iria

L

S

S

76

34972149M

Sixto Valcárcel, José

L

S

S

77

53309801X

Somoza Louro, Laura

L

S

S

78

32671312L

Suárez Martínez, Marta

L

S

S

79

32673512B

Tenreiro Martínez, Cristina

L

S

S

80

78800328M

Toba Santabaya, Cristina

L

S

S

81

32671331S

Valencia García, María Yolanda

L

S

S

82

47403999X

Valiña Carballo, Tamara

L

S

S

83

47382756L

Vázquez Fernández, Patricia

L

S

S

84

32780618Y

Vázquez Lagares, María Yolanda

L

S

S

85

34637860K

Vázquez Martínez, Lucía

L

S

S

86

76365433M

Verdía Andrade, María Luz

L

S

S

87

32702777C

Vidal Galego, Carolina

L

S

S

88

76405850B

Vila Mahía, Ana María

L

S

S

89

35463247F

Villanueva Oliveira, Rut María

L

S

S

90

53161812A

Viqueira Castro, María Concepción

L

S

S

597033-Idioma Estranxeiro: Francés

Nº orde

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Quenda

Exento castelán

Exento galego

1

33291183V

Varela Tembra, Juan José

E

S

S

2

32635834F

Álvarez Amor, María Mercedes

L

S

S

3

53169213K

Blanco Lagos, Jorge

L

S

S

4

53164683E

Campos Vázquez, Alexandra

L

S

S

5

09734894Y

Fernández Álvarez, Lucía

L

S

S

6

32711043Y

Freire García, Leandro Manuel

L

S

S

7

76353855L

García Alvarellos, María Luz

L

S

S

8

32803426K

García Castelo, Raquel

L

S

S

9

76361207B

García Lijo, María del Carmen

L

S

S

10

32789041B

García Rodríguez, Emilia

L

S

S

11

32624588P

García Souto, María Victoria

L

S

S

12

76619901R

García Subiela, María Pilar

L

S

S

13

32446001Q

Gómez Vilar, María José

L

S

S

14

33307445H

González López, Sara

L

S

S

15

34951746A

Iglesias Crespo, María Elvira

L

S

S

16

53167831L

Merelas Sánchez, Ánxela

L

S

S

17

11409393J

Pardo Alonso, Isabel

L

S

N

18

44822731D

Pereira Senra, Carmen

L

S

S

19

52430230M

Serra Cobas, Carmen Isabel

L

S

S

20

47370228A

Varela Quintela, Judith Rebeca

L

S

S

21

32754155Q

Vidal Gómez de Travecedo, Luisa Mª

L

S

S

597034-Educación Física

Nº orde

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Quenda

Exento castelán

Exento galego

1

76575902R

Barreira Salgado, Teresa

E

S

S

2

76407597X

Martínez Arribe, Filomena Susa

E

S

S

3

32713731A

Núñez Diéguez, José

D

S

S

4

47366426L

Roca Sabio, Hugo

D

S

S

5

32761376S

Rodríguez Gestal, Ana María

D

S

S

6

77009034C

Álvarez Gregores, Belén

L

S

S

7

32704713R

Antón Fernández, Héctor

L

S

S

8

78792891C

Añón Cruz, María del Carmen

L

S

S

9

53305091S

Arias Nogueira, María Ángeles

L

S

S

10

46905632F

Barbeito Bello, Ángeles

L

S

S

11

46905631Y

Barbeito Bello, Beatriz

L

S

S

12

44840114G

Barcala Furelos, Martín

L

S

S

13

32703180D

Barros Fonte, Alba Mª

L

S

S

14

47358358R

Bello Piñón, Rubén

L

S

S

15

33252869K

Bértola Bértola, Alberto

L

S

S

16

46913705F

Blanco López, Diego

L

S

S

17

32701907R

Blas Parga, Fátima

L

S

S

18

32822770E

Braña Regueiro, José Ramón

L

S

S

19

34881513N

Cabaleiro Pérez, David

L

S

S

20

79342048Y

Cabido Suárez, Jorge

L

S

S

21

46918180C

Calviño Desivo, Pablo

L

S

S

22

46896694Q

Calvo Trincado, Fernando

L

S

S

23

10886949Z

Camblor Quirós, Miguel

L

S

S

24

47376603F

Campo Saa, Alejandro

L

S

S

25

47357160E

Campos Ricoy, Adrián

L

S

S

26

79322392S

Candal Mosquera, Cristina

L

S

S

27

47362357K

Canedo Rey, Xosé

L

S

S

28

47381469C

Canosa Pasantes, Fabián

L

S

S

29

32797477Y

Carnota Fernández, Ana María

L

S

S

30

47386338J

Carro Moreira, José María

L

S

S

31

53166091G

Caruncho Alonso, Belén

L

S

S

32

76416393C

Cases de Orozco, Miguel

L

S

S

33

79330123H

Castro Sambad, Daniel Manuel

L

S

S

34

32824006Q

Castro-Rial Bobillo, Arturo

L

S

S

35

76415668P

Chao Miño, Roberto

L

S

S

36

46911737V

Chouciño García, Francisco José

L

S

S

37

34988746L

Cofán Labrador, Jesús César

L

S

S

38

47362547G

Collazo Lorenzo, Iván

L

S

S

39

46918883X

Corral Ramallo, María

L

S

S

40

32708917L

Curto Agulló, Paula

L

S

S

41

53306843L

Dans Sánchez, Iago

L

S

S

42

33551883N

Darriba Yáñez, Jacobo

L

S

S

43

32660034B

Domínguez Martínez, Gonzalo

L

S

S

44

53306324Y

Domínguez Sestayo, José Ángel

L

S

S

45

34637383G

Dos Santos Gómez, Diego

L

S

S

46

33347620N

Durán Portela, Rocío

L

S

S

47

46916814B

Fabeiro Agraso, David

L

S

S

48

32709222W

Feal Díaz, Néstor

L

S

S

49

33557835F

Fernández Fernández, Sergio

L

S

S

50

32683787M

Fernández López, Paula María

L

S

S

51

33997952L

Fernández Sampaiño, Ana

L

S

S

52

32685006M

Fernández Villar, David

L

S

S

53

76414284G

Ferraces Carballo, Ángel Félix

L

S

S

54

47364042G

Fidalgo Suárez, Soledad

L

S

S

55

32685239P

Fornos Aguiar, Fernando

L

S

S

56

79339562G

Fraga Cereijo, Soraya

L

S

S

57

32700348Y

Freire Painceira, Andrés

L

S

S

58

44837341Z

Freire Rial, Rocío

L

S

S

59

47353243S

Galego Marante, María do Carme

L

S

S

60

32824017G

Galindo Infante, Javier

L

S

S

61

34891333B

Gantes Lesta, Juan Carlos

L

S

S

62

32692319G

García Ameneiro, Leonardo Antonio

L

S

S

63

34883679Q

García Fernández, Brais

L

S

S

64

71887198P

García Fernández, María

L

S

S

65

53517754C

García Fernández, Santiago

L

S

S

66

32835056A

García Martínez, Manuel

L

S

S

67

79314049K

García Patiño, Isabel

L

S

S

68

44822415S

García Pena, Rafael

L

S

S

69

47372835B

García Sesar, Daniel

L

S

S

70

47386159H

García Souto, Sergio

L

S

S

71

34638646W

Góas Fernández, Ana

L

S

S

72

10894326P

González Arias, Elena

L

S

S

73

09415773X

González Carballal, José Miguel

L

S

N

74

36166319S

González Freitas, Patricia

L

S

S

75

47362596F

González Liste, Rebeca

L

S

S

76

32705953E

Gordillo Fonticoba, Francisco Modesto

L

S

S

77

32680763V

Graña Varela, César José

L

S

S

78

76724763Y

Guerra Domínguez, Iván

L

S

S

79

32783403P

Hernández García, María Montserrat

L

S

S

80

32831481Q

Iglesias Rega, Sonia

L

S

S

81

32677564S

Iglesias Villanueva, Ignacio

L

S

S

82

32691147M

Lamas Maceira, Silvia

L

S

S

83

47358672Q

Liñares Grela, Adrián

L

S

S

84

34880005E

López Bermúdez, Gabriel

L

S

S

85

32704437R

López Cabrera, Alberto

L

S

S

86

76413113Y

López Cortés, Jorge

L

S

S

87

47364899X

López García, Alba

L

S

S

88

32822616Y

López López, María Elena

L

S

S

89

36126347V

López Muiños, Borja

L

S

S

90

54150550V

López Peñarroya, Noelia

L

S

S

91

34884279H

López Ulloa, Pedro

L

S

S

92

45873618A

Lorenzo Fernández, Alba

L

S

S

93

47355474S

Loureiro Gómez, Mariña

L

S

S

94

47361272V

Lozano Carro, Diego

L

S

S

95

46900485N

Lugrís Castro, Emilio

L

S

S

96

28471517R

Marín Díaz, Mª Consolación

L

S

N

97

47352718L

Martín Losada, Diego

L

S

S

98

32706889S

Martínez Abeledo, Mónica

L

S

S

99

32697855C

Martínez Amador, Adrián

L

S

S

100

79333466A

Martínez Blanco, Sandra

L

S

S

101

47355683V

Martínez Bouza, Marta

L

S

S

102

47354904C

Martínez Ferrer, Olalla

L

S

S

103

47371173M

Martínez Soto, Javier

L

S

S

104

77596593K

Mena Fernández, Óscar

L

S

S

105

47389277P

Méndez Montero, Julián

L

S

S

106

79319766B

Mohedano Mira, Desiderio Miguel

L

S

S

107

32705970Q

Montes Prieto, Araceli

L

S

S

108

47371163H

Moscoso López, Ricardo Javier

L

S

S

109

32664360J

Muíño Montero, José Manuel

L

S

S

110

46896408Y

Muñoz Blanco, Marta

L

S

S

111

53303747M

Naya Vilariño, Marcos

L

S

S

112

77596249E

Neira Otero, Manuel María

L

S

S

113

53307529S

Núñez Martínez, Javier

L

S

S

114

79327788Y

Outeiro Otero, Luis José

L

S

S

115

47354534H

Palleiro Novo, Cristina

L

S

S

116

53543828N

Pariente Mancera, Guadalupe

L

S

S

117

46916237D

Paz Abelleira, Laura

L

S

S

118

46914759A

Paz Martínez, Sonia

L

S

S

119

78800101P

Paz Roa, Olalla

L

S

S

120

32698219Q

Pena Saavedra, Alba

L

S

S

121

44470768S

Pérez Coello, Andrés

L

S

S

122

79332988P

Pérez Rodríguez, Raquel

L

S

S

123

76407647Z

Picos Pérez, Ángel

L

S

S

124

53165715L

Pumares Manteiga, Nuria

L

S

S

125

77595249B

Reigosa Rivas, Rebeca

L

S

S

126

79333957B

Remeseiro López, Mónica

L

S

S

127

79329871L

Rey Mouzo, María de la Barca

L

S

S

128

76368258R

Rey Pan, María

L

S

S

129

32838163M

Rivas Oliveira, Diego

L

S

S

130

53301611P

Rodríguez Bermúdez, Alba

L

S

S

131

32773325G

Rodríguez Gutiérrez, Carolina

L

S

S

132

33335154N

Rodríguez Meira, Marta

L

S

S

133

34896835Q

Rodríguez Salgado, Aida Belén

L

S

S

134

79319273R

Roel Vázquez, José Antonio

L

S

S

135

32834769S

Romay Vales, Noemí

L

S

S

136

53483778S

Romero Filgueira, Marcos

L

S

S

137

47372524E

Romero Ramos, María Teresa

L

S

S

138

47377917X

Roo García, Alejandro

L

S

S

139

52932793H

Sampedro Vidal, Marcos

L

S

S

140

32674324H

Sánchez Díaz, Carlos Juan

L

S

S

141

53169384P

Sánchez García, María Dolores del Pilar

L

S

S

142

32704284D

Sánchez Orjales, María Jeanette

L

S

S

143

32832979L

Sanclaudio Piñón, Jorge

L

S

S

144

78800002R

Sanda Mosquera, María José

L

S

S

145

07967122Z

Sanfiz Casanueva, Juan Antonio

L

S

S

146

53164983T

Sanjuán Rodríguez, Pablo

L

S

S

147

79326169C

Santos Miñones, José Manuel

L

S

S

148

32700403S

Seijas Cruz, José

L

S

S

149

47354968S

Seijoso López, Adrián

L

S

S

150

53300078Q

Seoane Cancelo, Ana

L

S

S

151

44451203T

Suárez Díaz, Pablo

L

S

S

152

47360058E

Suárez Gómez, Francisco

L

S

S

153

47374397D

Suárez Jorge, Rebeca

L

S

S

154

53164623P

Suárez Rodríguez, Yésica

L

S

S

155

78799690B

Trillo Leis, José Manuel

L

S

S

156

47371152F

Trillo Prado, Jacobo

L

S

S

157

32680671V

Varela Caínzos, Alberto

L

S

S

158

32691930Y

Varela Caínzos, Paula

L

S

S

159

47355655N

Varela Garea, Rebeca María

L

S

S

160

53167052E

Varela González, Martín

L

S

S

161

47438882W

Varela Mateos, Ruth María

L

S

S

162

79336880J

Varela Pérez, Andrés

L

S

S

163

46906842K

Vázquez Díaz, Carlos

L

S

S

164

32697783V

Vázquez Miño, Rebeca

L

S

S

165

76820606P

Vázquez Suárez, Sonia

L

S

S

166

53308151Q

Veiga Acevedo, Luis Ernesto

L

S

S

167

45872278C

Vidal Balsa, Borja

L

S

S

168

44488369K

Villar Latorre, Pablo

L

S

S

169

71524200L

Voces Teixeira, Alejandro Javier

L

S

N

170

47362627S

Yordi Vázquez, Pablo

L

S

S

597035-Música

Nº orde

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Quenda

Exento castelán

Exento galego

1

33536149X

Vidal Carballeira, Noelia

E

S

S

2

76822031F

Abal Chicon, María Elena

D

S

S

3

47377851J

Bello García, Óscar

D

S

S

4

32704137T

Allegue Chao, Yolanda

L

S

S

5

33339207V

Arranz Carreño, Israel

L

S

S

6

46902502M

Astray Filloy, Rosa María

L

S

S

7

78803118N

Barcia Trashorras, Francisco

L

S

S

8

46916112E

Barros Graña, Carmen María

L

S

S

9

35591589D

Bispo da Silva, Claudia Regina

L

S

S

10

78789671C

Bustelo Tubio, Ana María

L

S

S

11

32807372B

Calderón Alonso, Celia Mercedes

L

S

S

12

79334751T

Calveiro Hermo, Irene

L

S

S

13

44837070L

Cancela Montes, Alberto

L

S

S

14

33339769G

Chao García, Rubén

L

S

S

15

53118228G

Chorén Rodas, Sara

L

S

S

16

44828803D

Constantino Fernández, Francisco José

L

S

S

17

33545852F

Díaz Baamonde, Cristina

L

S

S

18

79340246K

Díaz Domínguez, Ricardo

L

S

S

19

32669372B

Díaz Porto, Susana

L

S

S

20

34883844C

Doural García, Andrea Carme

L

S

S

21

44450322Q

Durán Gómez, Elena

L

S

S

22

53302402V

Fafián Seoane, María del Carmen

L

S

S

23

32683935S

Ferreira Bouza, Ángel

L

S

S

24

71662117M

Francos Valdés, Lucía

L

S

S

25

10082286Y

García García, Graciela

L

S

S

26

76942526M

García López, Ana

L

S

S

27

71648395Z

García Otero, Natalia

L

S

S

28

47371271B

García Reboredo, Estefanía

L

S

S

29

77593414Q

García Suárez, Francisco José

L

S

S

30

32708757C

Garrido Nebril, Laura

L

S

S

31

53305721R

Gil Gestal, Sara

L

S

S

32

44496435Z

González Dorribo, Noela

L

S

S

33

47365479S

González Pumar, Noelia Rosa

L

S

S

34

09015022B

Gutiérrez Piña, Sergio

L

S

N

35

32707457P

Infante Souto, Sofia Oriana

L

S

S

36

07970635P

Jiménez Castañeda, Jesús

L

S

S

37

79338624D

Lebedynski Laxe, Sara

L

S

S

38

34899902R

López Díaz, Jorge

L

S

S

39

47355919T

López García, David Tomás

L

S

S

40

33999474T

López Sánchez, Xil

L

S

S

41

53168725Q

Manteiga Rodríguez, Francisco

L

S

S

42

40359777K

Marqués Masó, Cristina

L

S

S

43

32714770F

Márquez Moreno, Ana

L

S

S

44

76041471K

Martín Encina, David

L

S

N

45

51943858Z

Martínez Gálvez, Almudena

L

S

S

46

46908453E

Martínez Lelarge, Laura Amelia

L

S

S

47

78792619R

Mato Collazo, Óscar

L

S

S

48

32703711B

Mayobre Ordóñez, Iria

L

S

S

49

44449977Q

Miguélez Saínza, Alejandro

L

S

S

50

47368128L

Moreno Ramil, María Dolores

L

S

S

51

32759859Q

Mouriño Teijido, Beatriz

L

S

S

52

53160720S

Muñoz Pardo, Emilio Marcos

L

S

S

53

32689711H

Novo Rouco, Montserrat

L

S

S

54

47373811K

Núñez Martínez, Sergio

L

S

S

55

32685072W

Orjales Galdo, Vicente

L

S

S

56

53300666Y

Outón López, Sandra

L

S

S

57

33340208Y

Paz Lanzós, Simón

L

S

S

58

34880738L

Pedrosa Piris, Ignacio

L

S

S

59

32707032C

Pérez Filgueira, Nuria

L

S

S

60

44452234L

Pérez Otero, Olalla

L

S

S

61

79338717X

Pérez Yáñez, Estefanía

L

S

S

62

32696883Z

Picos Lorenzo, Silvia María

L

S

S

63

32702967A

Pita Martínez, Antía

L

S

S

64

53162521E

Porto Antelo, Alfredo Jesús

L

S

S

65

32836289V

Prego Graña, María Rosario

L

S

S

66

53172360V

Prelcic Seoane, Estefanía

L

S

S

67

32798072A

Pumares Varela, Pablo

L

S

S

68

79340476K

Puñal Gerpe, Sheila Margarita

L

S

S

69

54129206V

Regueiro Souto, Cristina

L

S

S

70

32680981M

Rey Castro, Lidia

L

S

S

71

32704686C

Rodríguez Bustabad, Rosario

L

S

S

72

44483013R

Rodríguez Díaz, Yolanda

L

S

S

73

44460909T

Rodríguez Dosouto, Ana

L

S

S

74

32677018K

Saavedra Casas, Roberto

L

S

S

75

79340795H

Sánchez García, Ramón

L

S

S

76

44822875S

Sánchez Sanmartín, Ana

L

S

S

77

47350497Y

Sánchez Veiga, Cristina

L

S

S

78

53302994B

Seijoso Rey, Nerea

L

S

S

79

76418697R

Suárez Pérez, Silvia

L

S

S

80

53302949N

Vázquez Bujeiro, Miguel Ángel

L

S

S

81

33549309Z

Vázquez Costa, Anabel

L

S

S

82

32834489B

Vázquez Iglesias, Marcos

L

S

S

83

47373978G

Vázquez Sánchez, Rubén

L

S

S

84

32825415E

Vila López, Santiago

L

S

S

85

32695588F

Villarnovo Anido, María del Carmen

L

S

S

86

44085400N

Villaverde Abal, María Isabel

L

S

S

87

72069235T

Villegas Santos, Beatriz

L

S

N

597036-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

Nº orde

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Quenda

Exento castelán

Exento galego

1

76366851C

Antelo Lema, María José

E

S

S

2

32662898T

Antón Gregorio, Cristina

E

S

S

3

46915712J

Barral Regueiro, Tamara

E

S

S

4

32652481W

Bereijo Aneiros, María Josefa

E

S

S

5

32646999V

Bouza Seco, María Begoña

E

S

S

6

32662719M

Díaz Soñara, Pilar

E

S

S

7

46896204D

Fuciños Castro, María Teresa

E

S

S

8

46917451G

García Suárez, Cristina

E

S

S

9

32778561L

Germade Pardo, Ma Cristina

E

S

S

10

33861651Q

Gil Calvo, María Dolores

E

S

S

11

52991479P

Gómez Quijano, Loreto

E

S

S

12

32706899W

Losada Rivas, Berta Catuxa

E

S

S

13

33552750M

Neira Somoza, Paula

E

S

S

14

34899672R

Paradela García, Jessica María

E

S

S

15

32651374E

Porto Romalde, María Pilar

E

S

S

16

32692292T

Rodríguez Calvo, Estefanía

E

S

S

17

32625733A

Romero Fernández, María José

E

S

S

18

32612950P

Sánchez Alvariño, María del Carmen Dolores

E

S

S

19

33297693H

Vidal Dopazo, María José

E

S

S

20

32634755D

Ocampo Beceiro, María Isabel

D

S

S

21

79325932J

Sánchez Ponte, Montserrat

D

S

S

22

32689974M

Agrafojo Ferreiro, Ángela

L

S

S

23

32707734D

Alejo Lagarón, Ana María

L

S

S

24

32617175R

Ameijeiras Gradaille, José Carlos

L

S

S

25

46915091J

Amil Aguiño, Lucía

L

S

S

26

53164675Z

Andión García, Silvia

L

S

S

27

34268679J

Arenas Arias, María del Carmen

L

S

S

28

33556860K

Ares Comba, Yolanda

L

S

S

29

33853368J

Armas Vázquez, María Dolores

L

S

S

30

36154144F

Arza López, María Alicia

L

S

S

31

79323059S

Baldomir Varela, Carmen María

L

S

S

32

76412047K

Balseiro Díaz, Raquel María

L

S

S

33

76576014K

Basanta Melgarejo, Marta

L

S

S

34

53169316D

Basanta Varela, Aida

L

S

S

35

53305975W

Blanco García, Yaiza María

L

S

S

36

53301495F

Blanco Rodríguez, Fabián

L

S

S

37

53164678V

Bujeiro Barral, Diana María

L

S

S

38

32638684M

Caínzos Bellas, José Cesáreo

L

S

S

39

53308565Q

Cambón Loureiro, Patricia

L

S

S

40

79334502G

Cambón Varela, María José

L

S

S

41

78804870Q

Campelo Bouzas, Concepción

L

S

S

42

76575775N

Cancio Rego, José Ramón

L

S

S

43

33307051S

Carballeira González, María Luisa

L

S

S

44

47353991G

Carregal Sánchez, Adriana

L

S

S

45

76579414V

Carretero Incio, Xoán

L

S

S

46

32836315C

Carrillo Bermúdez, María Dolores

L

S

S

47

32708219B

Casal Gudín, Leticia

L

S

S

48

35301358S

Casalderrey Iglesias, María Begoña

L

S

N

49

32715054S

Casteleiro Carneiro, Laura

L

S

S

50

32815237X

Castro Pérez, María Jesús

L

S

S

51

76404130Q

Castro Sánchez, Isabel

L

S

S

52

52435313M

Castro Vila, María Pilar

L

S

S

53

47403536F

Cedeira Zas, María del Carmen

L

S

S

54

32692619M

Cendán Tojeiro, María Sandra

L

S

S

55

32822957W

Cepeda Losada, Raquel

L

S

S

56

76868089L

Cerneira Montes, Estrela

L

S

S

57

47354662P

Costa López, Alba

L

S

S

58

47374030X

Curros García, Gloria Matilde

L

S

S

59

36152528R

Davila Soto, Patricia

L

S

S

60

79327718M

Díaz Paradela, Genma

L

S

S

61

79314156J

Eirís Guillín, María José

L

S

S

62

53795510M

Enríquez da Palma, Raquel

L

S

S

63

76411556J

Fernández Bocelo, María Inmaculada

L

S

S

64

46897243J

Fernández Caamaño, Guillermina

L

S

S

65

32436843N

Fernández Rubiales, María Nieves Ana

L

S

S

66

33560259Q

Fernández Torres, Sabela

L

S

S

67

47357443Y

Ferreiro Negreira, Águeda María

L

S

S

68

32696911L

Franco Pena, Araceli

L

S

S

69

47403608X

Freire Lodeiro, Ana

L

S

S

70

34899638J

Freire Lodeiro, Beatriz

L

S

S

71

47354183N

García Bruzos, María Isabel

L

S

S

72

76334650L

García Buño, María Amalia

L

S

S

73

79324949L

García Montes, María Mirian

L

S

S

74

32814353T

García Valiño, Olga

L

S

S

75

44809376V

Gesto Parga, Lucía

L

S

S

76

46913277Q

Gil Quilez, Leticia

L

S

S

77

34974122T

Gómez del Valle Gómez, Paula

L

S

S

78

32631954Z

González López, Dolores Sagrario

L

S

S

79

46897197J

González Villamil, Emilio

L

S

S

80

76623474D

Guerra Ledo, Marta

L

S

S

81

79331987L

Iglesias López, Diana

L

S

S

82

46898641P

Lista Becerra, Mónica

L

S

S

83

47378507W

Lois Filgueira, Verónica

L

S

S

84

33558286K

López Castaño, Alba

L

S

S

85

47377039Y

López Castro, Vanessa

L

S

S

86

46897455H

López Espiñeira, Marta

L

S

S

87

46898289R

López López, Laura

L

S

S

88

54126795K

Luengo Martínez, Irene

L

S

S

89

47389681K

Mallo Seijas, Ana María

L

S

S

90

47369963Z

Manivesa Blanco, Esther María

L

S

S

91

32716214W

Maroño Rodríguez, Pablo

L

S

S

92

32688114P

Martínez Ardao, Marta María

L

S

S

93

53304760Y

Martínez Fraga, María

L

S

S

94

47438513R

Martínez García, Raquel

L

S

S

95

32646021M

Martínez Lamelas, María del Pilar

L

S

S

96

32624674W

Martínez Palacios, María Elisa

L

S

S

97

47366806P

Martínez Penín, Eva

L

S

S

98

46911284R

Martínez Peteiro, Verónica

L

S

S

99

44825554A

Mato Abad, Sara

L

S

S

100

79331882Y

Meizoso Amarelo, Sonia

L

S

S

101

34888055E

Méndez Castro, María del Carmen

L

S

S

102

32711604S

Méndez Souto, María

L

S

S

103

53167824N

Miraz Merelas, Andrea Carmen

L

S

S

104

32714566X

Montero Ramos, Alejandra

L

S

S

105

79334139D

Mosquera Trigo, Reyes

L

S

S

106

79342737M

Nantón Amado, Marta

L

S

S

107

44849325S

Nieto Lareo, Adrián

L

S

S

108

32654558D

Nodar Elicechea, Margarita

L

S

S

109

47384431S

Núñez Torrado, Sara

L

S

S

110

71434953N

Parro de la Fuente, Ana

L

S

N

111

76572917Y

Pereiro Rozas, Mª Belén

L

S

S

112

46912226T

Pérez Castro, Helena

L

S

S

113

32663172K

Pita Basoa, María Belén

L

S

S

114

47388311P

Ponte Pose, Beatriz

L

S

S

115

34893955B

Prieto Rey, Olalla

L

S

S

116

34894162B

Radio Vidal, Elvira

L

S

S

117

78801966X

Ramos Andrade, Lourdes

L

S

S

118

46903602R

Ramudo Hermida, Belén

L

S

S

119

79342518Q

Rey Soto, Sandra

L

S

S

120

54152117C

Rilo Rodríguez, Sandra

L

S

S

121

32824184X

Rivas López, Renato

L

S

S

122

71018390W

Rodríguez Díez, María Ángeles

L

S

S

123

47378168P

Roldán Prego, Lucía

L

S

S

124

33343816A

Rosende Vázquez, Begoña

L

S

S

125

32834125S

Saborido Fernández, Arantza

L

S

S

126

32714057F

Salgado Rodríguez, Ciro

L

S

S

127

32806324K

Saló García, Sonia

L

S

S

128

32648955H

Santalla Hermida, Beatriz

L

S

S

129

47368186P

Sevilla Ferreiro, Lara

L

S

S

130

76414536A

Sierra Rego, María Belén

L

S

S

131

32670389Q

Sobrino Sánchez, Paula María

L

S

S

132

79325124X

Suárez Villar, Dolores

L

S

S

133

47374521H

Taboada García, Patricia

L

S

S

134

46897074M

Teijeiro García, Virtudes

L

S

S

135

35480346V

Temes Chao, Cristina

L

S

S

136

47363879W

Torre Basanta, Celia

L

S

S

137

33553156C

Trigo Rodríguez, Laura

L

S

S

138

79330183D

Valiño Calviño, Inés

L

S

S

139

34896256N

Vázquez Lojo, Patricia

L

S

S

140

32836047M

Veiga Miramontes, Aurora

L

S

S

141

71941018P

Velasco de Vena, Lorena

L

S

N

142

32716820X

Vigo Pico, Fátima

L

S

S

143

53306608Z

Villar Veres, Delia

L

S

S

144

79332845A

Viña Pombo, Beatriz

L

S

S

597037-Educación Especial: Audición e Linguaxe

Nº orde

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Quenda

Exento castelán

Exento galego

1

34947019Z

Carballo de Dios, Rita

E

S

S

2

02916615P

Fernández Castrillón, Silvia María

E

S

S

3

46905489W

León Martínez, Francisco

E

S

S

4

05393537Z

Losada Castro, Cristina

E

S

S

5

11427060Q

Solís Sánchez, María Francisca

E

S

S

6

32822510S

Varela Vía, Silvia

E

S

S

7

76353373C

Velo Ferreiro, María Lourdes

E

S

S

8

32447858X

Veloso Cermeño, María Isabel

E

S

S

9

32657380W

Fery Portilla, María Lourdes

D

S

S

10

32434157V

Vázquez Grela, María Sagrario

D

S

S

11

53304375N

Abuín Vilariño, Águeda

L

S

S

12

34880852H

Alonso Balseiro, Vanesa

L

S

S

13

47367675A

Alonso Castro, Rocío

L

S

S

14

53307284T

Alonso Pose, Ángela

L

S

S

15

71509710L

Álvarez Fernández, Raquel

L

S

N

16

32680538E

Álvarez Romalde, Elba

L

S

S

17

79337127F

Amado Ceán, María del Carmen

L

S

S

18

03448714W

Andrés Rubio, Ana Catalina

L

S

S

19

47359085S

Antúnez González, Verónica

L

S

S

20

47371899H

Arias Suárez, María

L

S

S

21

32708758K

Baamonde López, María del Pilar

L

S

S

22

53164529Y

Balseiro Rodríguez, Xulia

L

S

S

23

53160099S

Bao Rodríguez, Patricia

L

S

S

24

53305967V

Barral Fraga, Nerea

L

S

S

25

32691861Y

Bayolo Torrente, Alva María

L

S

S

26

47380042L

Becerra Debén, Alba

L

S

S

27

48112199V

Bermúdez Lodeiro, Ainara

L

S

S

28

32830792V

Borrazas Verdía, Elena María

L

S

S

29

32837537T

Brantuas Villaverde, Carina Virginia

L

S

S

30

32783191A

Briones García, Paula

L

S

S

31

78807203A

Caamaño Liñares, Tania

L

S

S

32

76417822T

Cáceres Romero, Blanca Isabel

L

S

S

33

47370152L

Cachaza Teijeiro, Lorenzo

L

S

S

34

47358755F

Caínzos Justo, Miguel

L

S

S

35

76367658E

Canosa Castiñeira, Ramón

L

S

S

36

33278976T

Carballal López, María Mercedes

L

S

S

37

32703183N

Carpente Bosch, María

L

S

S

38

78804983Z

Carracedo Porto, José Carlos

L

S

S

39

47369403Y

Carro Suárez, Beatriz

L

S

S

40

46905920L

Casado Portillo, Vanessa

L

S

S

41

32674298S

Castiñeira Vilariño, María Rocío

L

S

S

42

32674296J

Castiñeira Vilariño, Patricia

L

S

S

43

32845086M

Castiñeiras Mato, Sergio

L

S

S

44

76367912T

Castiñeiras Verdes, María Patricia

L

S

S

45

47371673E

Castro Fernández, Iria

L

S

S

46

33337320Q

Castro Rodríguez, Jesús

L

S

S

47

46897840N

Cómitre Couto, Julia Georgina

L

S

S

48

53168712A

Cordal Lagares, Eva

L

S

S

49

33332401L

Corral Valín, María Luisa

L

S

S

50

47379963D

Couselo Castro, Laura

L

S

S

51

53308476L

Crespo Vilas, Raquel

L

S

S

52

32833410J

Cuns Muñiz, Isabel María

L

S

S

53

32664877R

Davi Barreiro, Miguel

L

S

S

54

53166757A

Díaz Buján, Óscar

L

S

S

55

32845349S

Díaz Novoa, Cristina

L

S

S

56

32712430J

Díaz Santano, Alba

L

S

S

57

46915690Z

Diego Durán, Vanessa Dolores

L

S

S

58

32700837N

Diz Vázquez, María Vanesa

L

S

S

59

32699823X

Eiroa Breijo, Catherine

L

S

S

60

79334287L

Eiroa Núñez, Alba

L

S

S

61

53303186L

Espantoso Pombo, Raquel

L

S

S

62

32717060C

Espiñeira Filgueiras, María Macarena

L

S

S

63

53304609Q

Fandiño Blanco, Jessica

L

S

S

64

47377075L

Fandiño Louzao, Natalia

L

S

N

65

32781726X

Faraldo Couceiro, Lucía

L

S

S

66

32680241R

Fariña Gato, Jesús Manuel

L

S

S

67

32819511Y

Fernández Abuín, Tatiana María

L

S

S

68

47356938F

Fernández Núñez, Tania

L

S

S

69

32832076J

Fernández Pardiñas, María del Carmen

L

S

S

70

32711584H

Fernández Pedreira, Coral

L

S

S

71

47377422K

Fernández Vázquez, Belén

L

S

S

72

78797291G

Fiaño Bestilleiro, Noelia

L

S

S

73

32697135J

Filgueiras Martínez, Marta

L

S

S

74

53305838A

Frade Varela, Patricia

L

S

S

75

79342604X

Fraguío Sánchez, Mónica

L

S

S

76

32699020N

Freire Cuiñas, Rocío

L

S

S

77

76418194G

Freire López, Silvia

L

S

S

78

79340253M

Fuente Díaz, Carlos

L

S

S

79

46911276Q

Fuertes Ferreiro, Alicia

L

S

S

80

44491647X

García Álvarez, Xabier

L

S

S

81

53308533F

García Ares, Marcos Daniel

L

S

S

82

53308068W

García Fernández, Laura

L

S

S

83

47376284X

García Liñares, Sergio

L

S

S

84

53306605B

García López, Adriana

L

S

S

85

53302707T

García Pena, Ariadna

L

S

S

86

32808636X

García Rivas, Irene

L

S

S

87

32834764X

García Yáñez, Natalia

L

S

S

88

76417426H

Garrote Armada, Nuria

L

S

S

89

33538601R

Gómez Carballido, Fátima

L

S

S

90

53166616T

Gómez Edreira, Gloria

L

S

S

91

46900503F

Gómez Paz, Alicia

L

S

S

92

47401360Q

González Blanco, Lucía

L

S

S

93

76725368J

González Domínguez, Sandra

L

S

S

94

53304261J

González Lago, Carolina

L

S

S

95

47384620C

González Ruiz, Antía

L

S

S

96

80063642K

Gragera López, Sara

L

S

S

97

53164461F

Grela Gacio, Gonzalo

L

S

S

98

33539359T

Hermida Novás, Ledicia

L

S

S

99

76417561S

Hermida Romero, Sandra

L

S

S

100

32709849P

Hernández Veiga, Marta

L

S

S

101

73392046N

Herrera Carballo, María Lorena

L

S

S

102

47371045S

Juane Pardeiro, Patricia

L

S

S

103

32763347P

Lema Pérez, Josefa Aurelia

L

S

S

104

79339733Z

Lema Rodríguez, Tamara

L

S

S

105

09763300F

Llavona Gerónimo, María

L

S

S

106

34882452P

Lombardía Lorenzo, Cristina

L

S

S

107

53167932M

López Bermúdez, Fátima

L

S

S

108

32818282L

López Calvete, Rebeca

L

S

S

109

34898410G

López Fernández, Cristina Odila

L

S

N

110

32699381M

López Fernández, David

L

S

S

111

34899870S

López Geada, Marta

L

S

S

112

34895384Z

López Iglesias, Iria

L

S

S

113

32688504F

López Nebril, Cristina

L

S

S

114

79337905A

López Varela, Estela María

L

S

S

115

79332683W

López Vázquez, Lucía

L

S

S

116

32842399D

Maceiras Varela, Mónica

L

S

S

117

32693644H

Manteiga Armada, Vanesa

L

S

S

118

47381939F

Manteiga Vázquez, Jessica

L

S

S

119

32808994T

Mariño Santiago, Ana

L

S

S

120

47385251F

Marqués Naveiras, Elisa

L

S

S

121

09393314E

Marti Calzón, Cristina

L

S

S

122

44821643W

Martínez Ferreño, María Guadalupe

L

S

S

123

71769534N

Martínez García, María Luisa

L

S

S

124

53303609M

Martínez Prego, Jorge

L

S

S

125

47371496Y

Mata Ares, Marta

L

S

S

126

32825509R

Mateo González, Verónica

L

S

S

127

32718961N

Méndez Durán, Yaiza

L

S

S

128

32830700V

Mitchell Mosteiro, Marta

L

S

S

129

32695524N

Montero Díaz, Estefanía

L

S

S

130

47354989J

Montes Garrido, Vanessa Mercedes

L

S

S

131

47384190G

Montesinos Mardones, Patricia Amalia

L

S

S

132

32705954T

Mosquera Durán, Almudena

L

S

S

133

46896221A

Mosquera Fernández, Ana Isabel

L

S

S

134

46909886Y

Mosquera Rodríguez, Eva

L

S

S

135

32419877C

Mosquera Rodríguez, María Iberia

L

S

S

136

35324866V

Mugarra Fernández-Roel, Sonsoles

L

S

S

137

33557789F

Núñez Mouronte, Leticia

L

S

S

138

32714558W

Orjales Galdo, Silvia

L

S

S

139

79337221D

Otero Freijomil, Paula

L

S

S

140

33289447Y

Otero Jeremías, Concepción María

L

S

S

141

53307223P

Pallares Varela, Jennifer

L

S

S

142

53301425Y

Palomanes Carreira, Lucía

L

S

S

143

32641689C

Pampín Mosquera, Luz

L

S

S

144

32834061C

Pena Álvarez, María del Mar

L

S

S

145

76415870A

Pena Martínez, Zaida

L

S

S

146

79334635E

Pena Rey, Carla

L

S

S

147

78783632F

Pena Rodríguez, María Carmen

L

S

S

148

32707343D

Penas Amor, David

L

S

S

149

76413322P

Pereira Ameneiro, Carmen Lorena

L

S

S

150

47380961H

Pérez Bermúdez, María Teresa

L

S

S

151

53300272A

Pérez Bregua, Emma

L

S

S

152

32686006Q

Pernas Pérez, Alberto

L

S

S

153

32703577S

Pichel Garrido, Rosalía

L

S

S

154

X1910817T

Pinheiro Faria dos Santos Carvalho, Tania Vanessa

L

S

S

155

32676310A

Piñeiro Couto, Mª Pilar

L

S

S

156

79332503Y

Platas Montánez, Patricia

L

S

S

157

47372418P

Portos García, Diego

L

S

S

158

47385469H

Pouso Naveira, María

L

S

S

159

32845415N

Prado Espiñeira, Javier

L

S

S

160

53162887C

Prado Rico, Pamela

L

S

S

161

32661853J

Prieto Rego, Marta

L

S

S

162

53309229J

Puente Blanco, Alba

L

S

S

163

46901975F

Quindimil López, Cristina

L

S

S

164

33334530D

Quindós Regueiro, Ana Belén

L

S

S

165

32662331P

Ramírez Gómez, Adelaida

L

S

S

166

32829223N

Reboredo López, Ana Belén

L

S

S

167

32710818B

Regueiro Gestal, Sabela

L

S

S

168

46902037T

Reija Maciñeiras, Aidé

L

S

S

169

44136487Q

Reimúndez Rodríguez, Beatriz Soledad

L

S

S

170

53165004K

Ríos Vila, Verónica

L

S

S

171

47356603V

Rivas Mallo, María Pilar

L

S

S

172

34896626Z

Rodríguez Eliz, María Concepción

L

S

S

173

76929722N

Rodríguez Nogueira, Felipe

L

S

S

174

47378483R

Rodríguez Pérez, Noelia

L

S

S

175

53304510D

Rodríguez Quintela, Estefanía

L

S

S

176

32839516R

Roldán Prieto, Patricia-Suevia

L

S

S

177

46915256V

Romero Lago, Pedro

L

S

S

178

79325775V

Romero Lista, Rebeca

L

S

S

179

32826428T

Rostro Lourido, Marta María

L

S

S

180

32842435E

Sánchez González-Dans, Azucena Leticia

L

S

S

181

32824292A

Sánchez Lista, Sonia María

L

S

S

182

32820942B

Sánchez Planas, Pablo

L

S

S

183

33996748B

Sánchez Tojo, Sandra

L

S

S

184

47365794P

Santamaría Quiroga, María Purificación

L

S

S

185

47378978J

Seijo Pérez, Iria

L

S

S

186

53485817F

Sobradelo Nine, Beatriz

L

S

S

187

53303746G

Taboada Dopazo, Leticia

L

S

S

188

47380679N

Taboada Rodríguez, Tamara

L

S

S

189

47381745C

Tomas Lozano, Ana María

L

S

S

190

47360890A

Torreiro Gende, María de la Paz

L

S

S

191

78801038W

Trillo Grille, Cristina

L

S

S

192

34637095S

Vale López, Abel

L

S

S

193

44452853V

Valuja González, Vanesa

L

S

S

194

79317865L

Varela Cotelo, Rebeca

L

S

S

195

46917850N

Varela García, Mabel

L

S

S

196

47370570T

Varela Maceiras, Laura

L

S

S

197

79342237B

Varela Rey, Marta

L

S

N

198

53162111A

Varela Rivas, José Ramón

L

S

S

199

47364483P

Vázquez Gallego, Tania

L

S

S

200

47403351Y

Vázquez Guerra, María

L

S

S

201

53305455B

Vázquez Pardo, Esther

L

S

S

202

47361527L

Vázquez Pérez, Rebeca

L

S

S

203

47370105H

Vázquez Pérez-Coleman, Iria de Lians

L

S

S

204

79325995F

Vázquez Sánchez, Tatiana

L

S

S

205

32805975V

Vázquez Vázquez, Marta

L

S

S

206

32666089V

Vidal Salgado, Patricia

L

S

S

207

03791724J

Vilajoana García, Nuria

L

S

S

208

76417206M

Yebra Pita, Paula

L

S

S

597038-Primaria

Nº orde

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Quenda

Exento castelán

Exento galego

1

36113283V

Alonso Doval, Raquel

D

S

S

2

54131804Q

Fariña Suárez, Lorena

D

S

S

3

10069717H

García González, José Luis

D

S

S

4

33256353D

González Lestón, Juan María

D

S

S

5

46901186T

Grela Rama, Irene

D

S

S

6

76417068M

Mato Raposo, Cristina

D

S

S

7

76414144W

Menaya Carrillo, María Elisa

D

S

S

8

47401999B

Salgado Vázquez, Marcos

D

S

S

9

54130739D

Abalo García, Sabela

L

S

S

10

47358772R

Abeal Quiroga, María del Carmen

L

S

S

11

46898292G

Abruñedo Pérez, Beatriz

L

S

S

12

53308441F

Agra Rumbo, David

L

S

S

13

47401250K

Aguiar Vázquez, Alexia

L

S

S

14

54128066G

Aguión Comas, Silvia

L

S

S

15

44841295N

Albacete Vázquez, Cecilia

L

S

S

16

47380743F

Alcázar Villaverde, Alba

L

S

S

17

76368470Y

Alejandro Trillo, Cristina

L

S

S

18

32663309C

Alonso Díaz, Víctor Manuel

L

S

S

19

79312491G

Alonso Fernández, Antonio Jesús

L

S

S

20

32712229L

Alonso Maldonado, María

L

S

S

21

47404337A

Alonso Moreno, Ángela

L

S

S

22

15485128X

Álvarez García, Inés

L

S

S

23

47383310K

Álvarez López, Patricia

L

S

S

24

36166946K

Álvarez Nogueira, Paula

L

S

S

25

32699303L

Ameneiros Cribeiro, Gabriel

L

S

S

26

32698652N

Amor Bustabad, Eva

L

S

S

27

79337184H

Amor Fernández, Alba

L

S

S

28

47436678Y

Amor Rodríguez, Sara

L

S

S

29

79339861G

Aneiros Castro, Ana

L

S

S

30

03905924H

Ardura López, Jaime

L

S

S

31

47366341A

Ares Rodríguez, Marta

L

S

S

32

78805443Z

Ares Varela, Cristina

L

S

S

33

32843520A

Arias-Andreu Pérez, María

L

S

S

34

32704889Q

Armenteros López, Francisco

L

S

S

35

32680746T

Arribas Rodríguez, Jorge

L

S

N

36

33542617S

Asorey Varela, Cristina Mercedes

L

S

S

37

53482675Q

Ayaso Sobrido, Manuel Ventura

L

S

S

38

53309779B

Balseiro Pérez, Rocío

L

S

S

39

79336923X

Barallobre Veiga, José

L

S

S

40

45908777H

Barbeito García, Ángela

L

S

S

41

33551789X

Barral López, Sandra

L

S

S

42

53487035Y

Barreiro López, Antía

L

S

S

43

46908400S

Barreiro Traba, Kevin

L

S

S

44

32661494E

Beceiro Rodríguez, María José

L

S

S

45

47368194Q

Blanco Martín, Beatriz

L

S

S

46

47382773J

Blanco Queijeiro, Miriam

L

S

S

47

53306632S

Blanco Varela, Víctor

L

S

S

48

79339091Q

Boado López, Borja

L

S

S

49

47369526Z

Boado Loureiro, Carlos

L

S

S

50

53302180W

Bodelo Graña, Irene

L

S

S

51

53306216J

Bolaño Vázquez, Alberto

L

S

S

52

79331185E

Borrazás Becerra, Beatriz

L

S

S

53

47389203A

Boubker Sabri, Mouhcine

L

S

S

54

32669340W

Bouza López, José M.

L

S

S

55

47353486M

Bouzas Fraga, Ana María

L

S

S

56

34892185N

Bouzas Seoane, Mari Carmen

L

S

S

57

32646708W

Brage Porral, Beatriz Concepción

L

S

S

58

78791310A

Brenlla Gerpe, María Dolores

L

S

S

59

32841241R

Budiño Segade, Cristina

L

S

S

60

47363756V

Bustos Rodríguez, Alberto

L

S

S

61

53164492S

Cabado Ares, María

L

S

S

62

53302963A

Cabarcos Edreira, Laura

L

S

S

63

33557749J

Cabello Pena, María del Pilar

L

S

S

64

Y0426910K

Cabrera Delgado, María Eugenia

L

S

S

65

47378601G

Cacheiro Bernárdez, Sabela

L

S

S

66

44819982C

Cajide López, Emma

L

S

S

67

53168865H

Calvete Vázquez, Silvia

L

S

S

68

47403189M

Calvo Muñiz, Alba

L

S

S

69

47388433S

Calvo Varela, Jessica

L

S

S

70

52433061F

Calvo Varela, Joaquín

L

S

S

71

32837192T

Cambre López, Annabel

L

S

S

72

46913545P

Campaña Coto, Mónica Hermitas

L

S

S

73

47372025Y

Campo Penín, Alejandra

L

S

S

74

34635057R

Campo Suárez, Paula

L

S

S

75

79336119B

Campos Varela, Sandra

L

S

S

76

47376678J

Cangado Fernández, Lorena

L

S

S

77

32713195L

Cano Corredoira, Rocío

L

S

S

78

44819552G

Canosa Fernández, María Dolores

L

S

S

79

32645792Y

Carbón Vila, María Magdalena

L

S

S

80

47380829R

Carnota Rodríguez, Raquel

L

S

S

81

44823798H

Carredano Silva, Ramón

L

S

S

82

78803404E

Carro Ferreiro, Lidia

L

S

S

83

53166091G

Caruncho Alonso, Belén

L

S

S

84

79330062A

Casas Amado, Patricia

L

S

S

85

32704888S

Casas Manso, Cristina

L

S

S

86

32717229M

Casdelo Mosquera, Nerea

L

S

S

87

54128061E

Castellanos González, Daniel

L

S

S

88

47385521R

Castelo Suárez, Iria

L

S

S

89

47437165X

Castelos Caride, Paula

L

S

S

90

32702858D

Castelos Maceiras, Belén

L

S

S

91

53169853V

Castiñeira Dubra, María Tamara

L

S

S

92

76414392C

Castiñeira Mosquera, M. del Mar

L

S

S

93

32843023N

Castro González, María Esther

L

S

S

94

46909682D

Castro Rodríguez, María Vanessa

L

S

S

95

47353985K

Castro Santos, Mª del Carmen

L

S

S

96

76623534T

Castro Yebra, Aitor

L

S

S

97

32808399A

Catoira Romero, Eugenio Manuel

L

S

S

98

46912504W

Cerviño Sánchez, Tania

L

S

S

99

34271162N

Chas Rodríguez, Sandra

L

S

S

100

47367600C

Coira López, Diana

L

S

S

101

32809104H

Cordero Fandiño, Paula

L

S

S

102

47376701J

Corral Rivera, Lucía

L

S

S

103

79329396G

Costa Pereira, María

L

S

S

104

47366977H

Cotelo Vázquez, Aránzazu

L

S

S

105

32688461X

Couce Rouco, Cristina

L

S

S

106

79331183C

Cousillas Abelenda, Adriana

L

S

S

107

76580795H

Crespo Vázquez, María

L

S

S

108

33549230G

Cuesta González, Tomás

L

S

S

109

79337089S

Deive Pérez, Sara

L

S

S

110

53305231V

Del Campo García, Laura

L

S

S

111

32668591N

Del Río García, María Antonia

L

S

S

112

47377628C

Díaz Fernández, Mónica

L

S

S

113

34882648C

Díaz Lage, Jenifer

L

S

S

114

47383789V

Díaz Mosqueira, Sara

L

S

S

115

34899216M

Díaz Pedreira, María Vanessa

L

S

S

116

32710256R

Díaz Piñeiro, Marta

L

S

S

117

79338282N

Díaz Raña, Laura

L

S

S

118

48112606X

Díaz Vázquez, Luz María

L

S

S

119

32717978H

Dobarro Rubido, Luis

L

S

S

120

32712264P

Doce Romero, Patricia

L

S

S

121

34884896Z

Durán López, Olalla

L

S

S

122

47381150T

Eirís Vilariño, Ángela

L

S

S

123

54126096N

Enríquez Fontenla, Emma

L

S

S

124

46915233V

Espasandín Martínez, María

L

S

S

125

53306686T

Expósito Vázquez, Jennifer

L

S

S

126

53167560R

Fandiño Pena, Vanessa

L

S

S

127

32717015K

Fariñas López, Raquel Beatriz

L

S

S

128

77481144D

Fernández Balo, Nuria

L

S

S

129

32715792V

Fernández Cubero, Loreto

L

S

S

130

76574895Y

Fernández Gómez, María Yolanda

L

S

S

131

32833325C

Fernández Lázaro, Belén

L

S

S

132

32713622D

Fernández Louro, Ricardo

L

S

N

133

32794474Q

Fernández Otero, Mª Mar

L

S

S

134

53304397B

Fernández Otero, Tamara

L

S

S

135

76713775N

Fernández Rodríguez, Ana María

L

S

S

136

47438558T

Fernández Suárez, Daniel

L

S

S

137

32712440T

Figueiras Loureiro, Raquel

L

S

S

138

76582520H

Figueiras Vázquez, Miguel

L

S

S

139

32703616P

Fortuna González, Alejandro

L

S

S

140

79337864P

Fraga Costa, Cristina

L

S

S

141

47360196E

Franco Blanco, Diana

L

S

S

142

53305353R

Freán Bernedo, Basilio

L

S

S

143

79339409N

Freire García, Susana

L

S

S

144

32656133C

Freire Noche, Juan Martín

L

S

S

145

47401556M

Freire Tobío, Irene

L

S

S

146

50196018J

Fresno Tarriño, Sandra

L

S

N

147

79337789W

Fustes Fraga, Laura

L

S

S

148

32706050G

Gabeiras Alonso, Noelia

L

S

S

149

47404123L

Gabín Vázquez, Silvia

L

S

S

150

47357591Q

Gajino Suárez, Silvia

L

S

S

151

76991295Z

Gallo Mosquera, María

L

S

S

152

53304988G

Garaboa Gestal, Tania

L

S

S

153

76411104K

García Coira, María Magdalena

L

S

S

154

47373986N

García Fernández, Laura

L

S

S

155

32701613Y

García Fuentes, Beatriz

L

S

S

156

44820086D

García García, Jorge

L

S

S

157

79333951M

García Gómez, Sofía

L

S

S

158

53304304X

García González, Diana

L

S

S

159

53303482Q

García López, Beatriz

L

S

S

160

47369016X

García Martínez, Lorena

L

S

S

161

52430881N

García Mato, María Teresa

L

S

S

162

54127156Z

García Novo, Juan

L

S

S

163

46906697Z

García Pérez, Alberto

L

S

S

164

46904291T

García Pinto, Carolina

L

S

S

165

32664255T

García Quiza, María Julia

L

S

S

166

47378799H

García Varela, Alba

L

S

S

167

47380008P

García Varela, Belén

L

S

S

168

32711063A

García Varela, Constantino

L

S

S

169

47357569V

García Vázquez, Roi

L

S

S

170

36073277P

Garrido Figueiras, María Luz

L

S

S

171

79314586Y

Gil Mata, Marcos

L

S

S

172

32717418X

Gil Santos, Judith

L

S

S

173

32715177T

Gómez Amado, Sara

L

S

S

174

49206233X

Gómez Fernández, Anaisy

L

S

S

175

32715013C

Gómez Mariño, Sandra

L

S

S

176

76733866R

González Arias, José Luis

L

S

S

177

32645183H

González Bello, Alberto

L

S

S

178

46906372B

González Castro, María Belén

L

S

S

179

47358242T

González Cid, Félix

L

S

S

180

76934964X

González Fernández, Antonio Luis

L

S

S

181

32704377X

González García, Rosa María

L

S

S

182

44830743V

González González, Ana María

L

S

S

183

32791236K

González Lareu, Ana Isabel

L

S

S

184

34883566H

González Sierra, Iria

L

S

S

185

32711619F

Graña Piñeiro, Ana

L

S

S

186

79336687G

Grueiro González, Dolores

L

S

S

187

47367173F

Gundín Rodríguez, Miguel

L

S

S

188

32825334X

Hernández Rodríguez, María Luisa

L

S

S

189

51453854W

Herrero Díaz, Diego

L

S

S

190

32720060F

Iglesias Fernández, Miriam

L

S

S

191

46912796H

Iglesias Martínez, Olga Cristina

L

S

S

192

32835542Y

Iglesias Pérez, Gabriela

L

S

S

193

45871934K

Iglesias Seijo, Gemma

L

S

S

194

53162491S

Ignacio Martínez, Isabel

L

S

S

195

47434084B

Insua Díaz, Eduardo

L

S

S

196

53301403F

Insua Sar, María

L

S

S

197

46816201T

Jornet Pozo, Sandra

L

S

N

198

32832845T

Jove Martínez, Belén María

L

S

S

199

47371353R

Junco Doallo, Arantza

L

S

S

200

32655468E

Lafuente López, María Carmen

L

S

S

201

32708799Q

Lagares Franco, María

L

S

S

202

33548493A

Lage Redondo, Noemí

L

S

S

203

79321760G

Lago Martínez, Ana Isabel

L

S

S

204

32713878N

Lago Martínez, Lidia

L

S

S

205

47361981J

Lago Neira, Ana

L

S

S

206

47381658W

Lago de Lanzos Martínez, Paola Ana

L

S

S

207

79341448G

Lamas España, Manuel

L

S

S

208

32709526F

Landrove Rodríguez, María Lidia

L

S

S

209

79335791M

Lata Doporto, Sara

L

S

S

210

53304232F

Linares Ferreiro, Andrea

L

S

S

211

47360287K

Liñares Fernández, Anabel

L

S

S

212

78803207D

Liñeiro Insua, Judit

L

S

S

213

33342063K

Loira González, Noa

L

S

S

214

32802572H

Longueira Buceta, Marta

L

S

S

215

47353265Z

López Aguión, María Goretti

L

S

S

216

34881837Z

López Barrio, Alba María

L

S

S

217

32716971T

López Barro, Iria

L

S

N

218

79341542Y

López Brañas, Alba

L

S

S

219

53309534L

López del Castillo, Andrea

L

S

S

220

46912241S

López Eiroa, María Iovanna

L

S

S

221

33537117N

López Muñiz, Alberto

L

S

S

222

32701878H

López Pedrido, María

L

S

S

223

32706771N

López Pérez, Blanca

L

S

S

224

47364346D

López Pérez, Cristina

L

S

S

225

32688055H

López Permuy, Ana Berta

L

S

S

226

32690304J

López Rendal, Zoraida

L

S

S

227

79332321P

López Rey, Lucía

L

S

S

228

47403086V

López Souto, Sara

L

S

S

229

33556126T

López Felpeto Beres, Rodrigo

L

S

S

230

34882272N

Lorenzo García, Eliseo

L

S

S

231

32809338E

Lorenzo Loureiro, Ana María

L

S

S

232

47389310H

Maceiras Quintela, Sandra

L

S

S

233

77404626N

Malvar Pazos, María Esperanza

L

S

S

234

79341292D

Mandiá García, Sara

L

S

S

235

34636606D

Mariño Remuiñán, Jacobo

L

S

S

236

53569021C

Martínez Calvo, Ángela

L

S

N

237

53192037Y

Martínez Grela, Lucía

L

S

S

238

32406739S

Martínez Lago, María Clara

L

S

N

239

32706121Y

Martínez Louro, María Lilia

L

S

S

240

47437410W

Martínez Martínez, Claudia

L

S

S

241

32702572E

Martínez Ocampo, Javier

L

S

S

242

32718290P

Martínez Placer, Román

L

S

S

243

33555789P

Martínez Quijada, Ana

L

S

S

244

32692270R

Martínez Serantes, Elizabeth

L

S

S

245

78803436P

Mayo León, Iria

L

S

S

246

47364176T

Meijide Cea, Laura

L

S

S

247

42061049Y

Melón Espido, Alicia

L

S

S

248

53167107P

Méndez Rey, Ana Isabel

L

S

S

249

47387791V

Mendoza Fernández, Sofía

L

S

S

250

32657436N

Menéndez de la Puente, Ana

L

S

S

251

53306203T

Míguez Cortizas, Silvia

L

S

S

252

78805856J

Miranda Pazos, Yessica

L

S

S

253

79335746Y

Mirón Carou, Sheila

L

S

S

254

47387776W

Montes Blanco, Verónica

L

S

S

255

79325871K

Moreira Pena, Elena Mª

L

S

S

256

32814253S

Moscoso Camino, Alfonso

L

S

S

257

32656539N

Mosquera Crego, María Cristina

L

S

S

258

32831942V

Mosquera Villasante, Miguel

L

S

S

259

79328346N

Mourelle García, Jessica

L

S

S

260

47376692G

Mouro Figueroa, Ismael

L

S

S

261

54126710M

Nantón Blanco, José Manuel

L

S

S

262

32610380Z

Naveiras Vilar, María Silvia

L

S

S

263

53303511E

Naveiro Mouriño, Natalia

L

S

S

264

46906318A

Negreira Baña, Ana Belén

L

S

S

265

32832175C

Neira Buch, Juan Carlos

L

S

S

266

79342826W

Neira Caridad, David

L

S

S

267

53304662T

Neira Caridad, Rubén

L

S

S

268

47374259D

Nistal Nuño, Graciela

L

S

S

269

44496809C

Novoa Lozano, Xiana

L

S

S

270

53304053N

Ochoa López, Olalla

L

S

S

271

77462788F

Omil Tilve, María Jesús

L

S

S

272

32650418D

Ordoñez Ferro, María del Coral

L

S

S

273

32828350J

Oreiro Farto, Patricia

L

S

S

274

09430911Z

Parajón Rodríguez, Jorge

L

S

S

275

44917349M

Pardo Acuña, María Jesús

L

S

S

276

53166691Y

Payo Méndez, Montserrat

L

S

S

277

33347869P

Paz López, Mónica

L

S

S

278

76367704E

Pazos Bello, Sandra

L

S

S

279

46917303V

Pazos González, Sara Eva

L

S

S

280

76361467H

Pedreira del Río, Nuria Inés

L

S

S

281

47389733G

Pedrosa Trillo, Lidia

L

S

S

282

54130853P

Pelegrín Dopico, Sandra

L

S

S

283

32640630L

Pena Amado, María del Pilar

L

S

S

284

47350924L

Pena Buján, Miguel

L

S

S

285

47382918C

Pena Lema, María

L

S

S

286

32817177H

Pereda Iglesias, María Yvonne

L

S

S

287

44837966H

Pereira Ferreiros, Natalia

L

S

S

288

79344090R

Pérez Blanco, Paula

L

S

S

289

47358470K

Pérez Carreira, Lidia

L

S

S

290

54126918Y

Pérez Casanova, María

L

S

S

291

76733990X

Pérez González, Lucía Inmaculada

L

S

S

292

32829433S

Pérez Medina, María Sonia

L

S

S

293

53483877E

Pérez Oujo, Carmen

L

S

S

294

35483062L

Pérez Outeda, Zaida

L

S

S

295

32711157M

Pérez Prieto, Lara

L

S

S

296

32713751T

Permuy Damota, Paula

L

S

S

297

46917644J

Pernas González, Sylvia

L

S

S

298

34880311Y

Pico Castosa, Yésica

L

S

S

299

32770803N

Piñeiro Andón, María Concepción

L

S

S

300

35483606B

Piñeiro Angueira, Marta

L

S

S

301

46916152Q

Piñeiro Freire, Patricia

L

S

S

302

53480511Z

Piñeiro Torres, María Eugenia

L

S

S

303

32716461L

Pita Villar, Susana

L

S

S

304

32843068B

Poncela Castiñeiras, Enrique

L

S

S

305

54127311P

Pose Souto, María José

L

S

S

306

33316309G

Prieto Prieto, Borja

L

S

S

307

47387970N

Queijas Señarís, Susana

L

S

S

308

71023097V

Rebollo Rodríguez, Bárbara Isabel

L

S

N

309

53306440F

Rego Lage, Zeltia María

L

S

S

310

33558983M

Rego López, Rocío

L

S

S

311

33547724Q

Regueiro Fernández, Bibiana

L

S

S

312

46916804R

Regueiro Santos, Vanesa

L

S

S

313

32814380G

Reimúndez Castiñeiras, Pablo

L

S

S

314

34894650Q

Remeseiro Martínez, Beatriz

L

S

S

315

78809885V

Rey Domínguez, Vanesa

L

S

S

316

32658319K

Rey Torrente, Ana María

L

S

S

317

79341525N

Riopedre Fernández, Rocío

L

S

S

318

47354078E

Riotorto Varela, Noelia

L

S

S

319

46903271S

Rivas Candal, Alba María

L

S

S

320

32649824J

Rivas Martínez, María Belén

L

S

S

321

34882759Q

Rodríguez Bouso, Iván

L

S

S

322

79329629F

Rodríguez Cambre, Fátima

L

S

S

323

34273207X

Rodríguez Carballada, Lorena

L

S

S

324

32819760W

Rodríguez Carro, María Paloma

L

S

S

325

46919643B

Rodríguez García, Alma Marina

L

S

S

326

32760902R

Rodríguez García, Ana M.

L

S

S

327

32711817K

Rodríguez García, Melisa

L

S

S

328

79340044A

Rodríguez Gómez, Alejandro

L

S

S

329

47352361F

Rodríguez Lariño, María Dolores

L

S

S

330

32710387V

Rodríguez Palacios, Sara Altair

L

S

S

331

47438871Z

Rodríguez Pereiro, Sara

L

S

S

332

32834078Z

Rodríguez Prado, Juan Manuel

L

S

S

333

53306707K

Rodríguez Rodríguez, Mª del Carmen

L

S

S

334

44849624S

Rodríguez Santos, Rosa Ana

L

S

S

335

32695222D

Rodríguez Servia, Alexandra

L

S

S

336

47403007F

Rouco Vázquez, Carolina

L

S

S

337

32815273T

Rubal Hernández, María Isabel

L

S

N

338

40560188X

Rubín Pereiro, María Teresa

L

S

S

339

32702234Y

Ruiz Cortizas, Tania

L

S

S

340

47363285Y

Salgado Gómez, Catuxa

L

S

S

341

78806154N

Salgado Martínez, Soraya

L

S

N

342

34881300Y

Sánchez Chao, Manuel

L

S

S

343

79338232P

Sánchez García, Alba

L

S

S

344

32702857P

Sánchez Piñeiro, Cristina

L

S

S

345

47369108X

Sánchez Sánchez, Jessica

L

S

S

346

44841738H

Sánchez Vázquez, Sonia

L

S

S

347

46905054G

Sánchez-Vieites Rodríguez, Santiago

L

S

S

348

53306765X

Sande Regueiro, Estefanía

L

S

S

349

78806437L

Sanjurjo Vázquez, Lidia

L

S

S

350

32667159Y

Sanmartín Couto, María Carmen

L

S

S

351

47378837X

Santaeufemia Sánchez, Álvaro

L

S

S

352

32719434W

Santiago Lago, Carolina

L

S

S

353

47375196A

Santos Ramos, Fátima

L

S

S

354

45848357L

Segundo Vázquez, Natalia

L

S

S

355

79339019J

Seoane Cives, Ana

L

S

S

356

46919273D

Seoane Crego, Miriam

L

S

S

357

79340235X

Sesar López, Paula

L

S

S

358

54125890J

Silva Valiña, María

L

S

S

359

53308369G

Simarro Martínez, Noelia

L

S

S

360

47436569N

Sobrino Gosenje, Marta

L

S

S

361

71511844Z

Somoza Fernández, Rebeca

L

S

N

362

32696085K

Souto Derungs, Cristina

L

S

S

363

46911898V

Souto Souto, María José

L

S

S

364

32662732H

Souto Vizoso, Mónica

L

S

S

365

76409685M

Suárez Bereijo, María Ángeles

L

S

S

366

32836603D

Suárez Candal, María Yolanda

L

S

S

367

45434147Q

Suárez García, Carmen

L

S

S

368

47434183H

Suárez Valiño, Laura

L

S

S

369

53307884W

Suárez Varela, Alba

L

S

S

370

32707323N

Talegón Amado, Marta

L

S

S

371

79337641S

Teijido Insua, Leticia

L

S

S

372

32888299R

Tejado Lodeiro, David

L

S

S

373

79339825Z

Toimil Iglesias, Pablo

L

S

N

374

47363057P

Toja Oróns, Óscar

L

S

S

375

47378044E

Tomé Sánchez, Manuel Ángel

L

S

S

376

46898828B

Touriñán Lemus, Raquel

L

S

S

377

53307299S

Valeiro López, Carolina

L

S

S

378

32718443T

Valencia Pérez, Antía

L

S

S

379

53300147Q

Vales López, Cristina

L

S

S

380

46910718X

Varela Castro, María Vanesa

L

S

S

381

79338757G

Varela Fabeiro, María del Carmen

L

S

S

382

76414458V

Varela Fariñas, Verónica

L

S

S

383

47377233Q

Varela Figueroa, María Jesús

L

S

S

384

53164580B

Vázquez Balsas, Marta

L

S

S

385

79312669K

Vázquez Barrio, Beatriz

L

S

S

386

54125866N

Vázquez Ben, Lucía

L

S

S

387

79339050K

Vázquez Bermúdez, Paula

L

S

S

388

76622216Q

Vázquez Gil, Karina

L

S

S

389

32414270W

Vázquez Golpe, María Isabel

L

S

S

390

52497742N

Vázquez Gómez, Lucía

L

S

S

391

34282841F

Vázquez Rodríguez, Laura

L

S

S

392

79319518Q

Vázquez Sanjurjo, Raquel

L

S

S

393

46913499P

Vázquez Santos, Penélope

L

S

S

394

46913695C

Vázquez Souto, Bibiana

L

S

S

395

46909371C

Vázquez Suárez, Fátima

L

S

S

396

47437382C

Vázquez Tenreiro, Carmen

L

S

S

397

32717913E

Veiga Vergara, Daniel

L

S

S

398

79310467G

Verdía Cancela, Ana María

L

S

S

399

34898313E

Viana Eiriz, María Lourdes

L

S

S

400

78807206Y

Vieites Lema, Cristina

L

S

S

401

47435481M

Vieites Lestón, Alba

L

S

S

402

47385603Z

Vigo Corral, Silvia

L

S

S

403

32796511Y

Vigo Lamas, Carlos

L

S

S

404

32682678T

Vilariño Vázquez, José Ángel

L

S

S

405

47385567R

Zapata Salinas, Tania

L

S

S

406

32712042Q

Zaplana Rodríguez, Raquel

L

S

S

407

71506860K

Zarauza Fernández, Adaly

L

S

S

408

53303451P

Zas Lista, María José

L

S

S

Localidade de exame solicitada: Lugo

597031-Educación Infantil

Nº orde

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Quenda

Exento castelán

Exento galego

1

34267347S

García Fernández, Lorena

E

S

S

2

52933839Y

Mieites Bastida, María de Loreto

E

S

S

3

33543001P

Novo Varela, Laura

E

S

S

4

33336719J

Rodríguez Quintana, Teresa

E

S

S

5

33551024G

Trabada Sánchez, Silvia

E

S

S

6

32690545R

Vilasuso Villar, Marta

E

S

S

7

34272384S

Lastra Arreyes, Myriam Noemi

D

S

S

8

53021860Y

Saíz Mata, José María

D

S

S

9

33547709R

Sampedro López, Alba

D

S

S

10

78789044Z

Abal Gestoso, María de la Concepción

L

S

S

11

34989790M

Acevedo Pérez, Iria

L

S

S

12

32678753P

Acitores Calvo, Silvia

L

S

S

13

34274537Y

Agulló Torre, Ana

L

S

S

14

34272291Z

Aira Páez, Iria

L

S

S

15

33553140G

Alameda López, Mirian

L

S

S

16

45434341A

Alonso Fernández, Shaila

L

S

S

17

33537700C

Álvarez Díaz, Mónica

L

S

S

18

32714717T

Álvarez Dopico, Carmen

L

S

S

19

71529898J

Álvarez Fernández, Eleazar

L

S

N

20

33549443X

Álvarez Fernández, Jennifer

L

S

S

21

34636938L

Álvarez Iglesias, Elena

L

S

S

22

44429786L

Álvarez López, María del Carmen

L

S

S

23

33349585E

Álvarez López, Natalia

L

S

S

24

09444356G

Álvarez Prieto, María José

L

S

S

25

34263536E

Álvarez Rodríguez, Ángela

L

S

S

26

79328120Q

Alvariño Gabeiras, Miriam

L

S

S

27

34884197M

Alvo Navarro, Cristina

L

S

S

28

33552971L

Andión Soto, Nuria

L

S

S

29

33339791A

Andón Castrillón, María José

L

S

S

30

45629172R

Andrade Vázquez, María Luisa

L

S

S

31

33348925Y

Anido Cruz, Elena

L

S

S

32

76576331Q

Ares Álvarez, Ethel Esther

L

S

S

33

33541153T

Arias Díaz, María Carmen

L

S

S

34

33546143E

Arias Paz, Laura

L

S

S

35

33347717V

Arias Penín, Vanesa

L

S

S

36

33539773T

Ascariz Iglesias, Estefanía

L

S

S

37

33329058B

Barja Cabana, Sonia

L

S

S

38

33347653E

Barja Graña, Susana

L

S

S

39

78798094W

Barrio Cabado, Susana

L

S

S

40

33555761A

Bellón Rodríguez, Patricia

L

S

S

41

34636178H

Ben Fraga, María José

L

S

S

42

33859124L

Bermúdez Rodríguez, María Asunción

L

S

S

43

33329094R

Blanco Darriba, Cecilia

L

S

S

44

34882325L

Blanco Fernández, Eva

L

S

S

45

53517401N

Blanco Fernández, Eva

L

S

N

46

76575208C

Blanco Ferreiro, María José

L

S

S

47

76580223K

Blanco García, Alba

L

S

S

48

34636281Y

Blanco Otero, Paula

L

S

S

49

33993805N

Blanco Pernas, María Luisa

L

S

S

50

77412319T

Boullosa Barreiro, Natalia

L

S

S

51

33543452E

Bouso Parga, Mirian

L

S

S

52

33557523V

Buján Vázquez, Yolanda

L

S

S

53

35480674T

Caamaño Feijoo, Raquel

L

S

S

54

33545719N

Cabanas Escolante, Rocío

L

S

S

55

76582028D

Cabanas Meilán, Belén

L

S

S

56

34273572F

Cabo Cerviño, Uxía

L

S

S

57

33329471X

Cadahía de Vega, Sandra

L

S

S

58

32691251V

Campos García, Olalla

L

S

S

59

33559065H

Cancela Cendán, Yéssica

L

S

S

60

33553769N

Cancela Maseda, María Beatriz

L

S

S

61

33551663E

Capón Fernández, Vanessa

L

S

S

62

34279001P

Capón Macía, Rebeca

L

S

S

63

33553862J

Carballal Lence, Patricia

L

S

S

64

33331728J

Carballo Besteiro, María Beatriz

L

S

S

65

77595536E

Carreja López, Orlando

L

S

S

66

33548694C

Carrera Mosquera, Sonia

L

S

S

67

34880710Z

Castelo Bouza, Silvia

L

S

S

68

33338015K

Castiñeira López, María José

L

S

S

69

32677374D

Castro Castro, Sara

L

S

S

70

34278447Y

Castro Colmenero, María

L

S

S

71

33552484S

Castro Patao, Patricia

L

S

S

72

33351276B

Castro Souto, María del Carmen

L

S

S

73

34883001M

Cebrián Paz, Ofelia

L

S

S

74

33338742N

Cedrón Costa, Mónica

L

S

S

75

33547046M

Cereijo López, Iria

L

S

S

76

76415669D

Chao Miño, Cristina

L

S

S

77

33551515N

Chorén Regueiro, María Sabel

L

S

S

78

44487740J

Conde Lorenzo, Lucía

L

S

S

79

76583641N

Cornide García, Alba

L

S

S

80

33346820V

Corredoira Varela, Eva María

L

S

S

81

53518307K

Cotarelo Fernández, Belén

L

S

S

82

34269085M

Coutado Belón, Laura

L

S

S

83

33559013N

Cuba Veiga, Uxía

L

S

S

84

34638447X

Cubelo Menéndez, Fátima

L

S

S

85

09422077N

Cuervo Fernández, Noelia

L

S

S

86

33541472C

Cupeiro Falcón, Sonia María

L

S

S

87

32696357V

Currás Bello, Raquel

L

S

S

88

33549314L

Dacal Parajua, Tatiana

L

S

S

89

28776646N

De Andrés González, María de la O

L

S

S

90

47368717X

De Francisco García, María

L

S

S

91

35485566Q

De María Caneda, Natalia

L

S

S

92

76582157T

De Picoaga Díaz, Raquel

L

S

S

93

47021911K

Del Cura Díaz, Noelia

L

S

S

94

34271699C

Díaz Armesto, Goretti

L

S

S

95

33999838L

Díaz Blanco, Lucía

L

S

S

96

33348436T

Díaz Otero, María Pilar

L

S

S

97

33343084F

Díaz Piñeiro, María Silvia

L

S

S

98

47404738J

Díaz Rodríguez, Laura

L

S

S

99

33331143A

Diéguez Paz, Marina

L

S

S

100

34269209Z

Domínguez Cabrera, Rocío

L

S

S

101

77594872W

Domínguez Losada, Lorena

L

S

S

102

79328115B

Dopico Fernández, Elisabet

L

S

S

103

33553823C

Doval Fernández, Aida

L

S

S

104

33547728C

Durán Crespo, Katia

L

S

S

105

34882681F

Enríquez Ramírez, Raquel

L

S

S

106

34637925V

Escalera de la Iglesia, Lucía

L

S

S

107

33548782Q

Escudero Barahona, Mirta

L

S

S

108

33333288D

Estar López, María Pilar

L

S

S

109

33539478G

Estévez Pacios, Iria

L

S

S

110

76582338C

Expósito López, María

L

S

S

111

32710010P

Fachal Mella, Vanesa

L

S

S

112

71512606V

Fariñas Vázquez, Patricia María

L

S

S

113

34272864N

Feijóo Álvarez, Mónica

L

S

S

114

33350838X

Fernández Aldegunde, Lucía

L

S

S

115

76583217W

Fernández Ameijeiras, Mirian

L

S

S

116

34635926L

Fernández Amor, Ana

L

S

S

117

33544903R

Fernández Ares, Diego

L

S

S

118

33349180P

Fernández Blanco, María José

L

S

S

119

33558246G

Fernández Campos, Eva

L

S

S

120

33556151W

Fernández Castro, Eva

L

S

S

121

76574819E

Fernández Díaz, María Fe

L

S

S

122

33550461Q

Fernández Eiras, Eva

L

S

S

123

53519739G

Fernández García, Lydia

L

S

S

124

33550425A

Fernández Gayoso, Marta

L

S

S

125

46476735Z

Fernández González, Mónica

L

S

N

126

33997655K

Fernández Lage, Virginia

L

S

S

127

33553412T

Fernández López, Tania

L

S

N

128

33556873B

Fernández López, Uxía

L

S

S

129

33544944L

Fernández Moreira, Melina

L

S

S

130

76582449Q

Fernández Pardo, Lucía

L

S

S

131

33350297K

Fernández Pena, Rubén

L

S

S

132

76581132X

Fernández Prieto, Miriam

L

S

S

133

34282372K

Fernández Rodríguez, Lorena

L

S

S

134

76580303D

Fernández Rodríguez, Marta

L

S

S

135

76582620A

Fernández Rodríguez, Marta

L

S

S

136

35590730R

Fernández Rodríguez, Rocío

L

S

S

137

33539566T

Fernández Román, Vanesa

L

S

S

138

34253634X

Fernández Silvela, María Dolores

L

S

S

139

33535909T

Ferreirós Prado, Alma Vanesa

L

S

S

140

77594929J

Fiallega Villarino, Rosa María

L

S

S

141

34271477M

Fierro Rodríguez, Sonia

L

S

S

142

79331548V

Formoso Martínez, Lucía

L

S

S

143

34880021S

Fra Otero, Amanda

L

S

S

144

34882763C

Fraga González, Noelia

L

S

S

145

77406422Z

Franco Iglesias, Bárbara

L

S

S

146

33319116M

Freire Paz, Pilar

L

S

S

147

33559973Y

García Armesto, Fermina

L

S

S

148

33350574E

García Burgo, María Ángeles

L

S

S

149

33551499L

García Calaza, Tamara

L

S

S

150

34636814X

García Cao, Lorena

L

S

S

151

34880554L

García Couso, Lucía

L

S

S

152

33547011Q

García Crespo, Marta

L

S

S

153

53517792N

García Garrido, Alba

L

S

N

154

76623328R

García Janeiro, Patricia

L

S

S

155

33550495G

García Louzao, Dolores

L

S

S

156

33552458N

García Mel, Sandra

L

S

S

157

33558987D

García Méndez, Matilde

L

S

S

158

34880926T

García Mesa, Gloria

L

S

S

159

76829796K

García Piñeiro, Ana Belén

L

S

S

160

71529404W

García Prieto, Irene

L

S

S

161

76581734Z

García Urrabieta, María del Rocío

L

S

S

162

33552071Q

García Vázquez, Alba

L

S

S

163

33536103X

García Vázquez, Soraya

L

S

S

164

32708670W

Garrote Piñón, Rebeca

L

S

S

165

33548803Z

Gayoso Estévez, Raquel

L

S

S

166

32704328F

Giz González, María Josephine

L

S

S

167

76580390G

Goás Bello, Tania

L

S

S

168

76581765E

Gómez Gómez, Yovania

L

S

S

169

32705121H

Gómez López, María Soledad

L

S

S

170

34882309A

Gómez Pardo, Lina

L

S

S

171

34637944J

Gómez Pernas, María del Carmen

L

S

S

172

33553541Z

Gómez Trastoy, Teresa

L

S

S

173

34884851S

Gómez Vega, Aldara

L

S

S

174

76581681F

González Arias, María

L

S

S

175

32710006G

González Beceiro, Mariana

L

S

S

176

34268720P

González Cercas, Sheila

L

S

S

177

33333274H

González Chaín, Aránzazu

L

S

S

178

33542396R

González Devesa, Mónica

L

S

S

179

76943029W

González Fernández, Greta

L

S

S

180

33998025T

González Fernández, Leticia

L

S

S

181

76624235B

González Fernández, María Belén

L

S

S

182

33558349S

González Galán, Ángela

L

S

S

183

76579061D

González González, Fe

L

S

S

184

37391605E

González Martínez, María del Pilar

L

S

N

185

33548379G

González Pérez, Catia

L

S

S

186

34265697K

González Rivada, Sandra

L

S

S

187

76581981P

González Rodríguez, Sandra María

L

S

S

188

33350671G

González Vázquez, Diana María

L

S

S

189

76580819L

González Villarmea, Marta

L

S

S

190

76582786P

Goyos Alonso, Katia

L

S

S

191

33539936W

Grande Madruga, Zoraida

L

S

S

192

33559627M

Grandío Mosteiro, Beatriz

L

S

S

193

32704969G

Grueiro Pérez, Berta

L

S

S

194

33554825X

Guerra Vázquez, Vanesa

L

S

S

195

34883547E

Hermida Campo, Alejandra María

L

S

S

196

34638654X

Hermida Otero, Daniel

L

S

S

197

32703192K

Hermida Pico, Rocío

L

S

S

198

34881813J

Hermida Porto, Vanesa

L

S

S

199

33546495Y

Iglesias Lombao, María

L

S

S

200

33558501Y

Iglesias Núñez, Fátima

L

S

S

201

33993047J

Iglesias Pillado, María Belén

L

S

S

202

33307349Z

Ignacio Cancela, Inés

L

S

S

203

33545252M

Irago Mosquera, Laura

L

S

S

204

33341436S

Lage Guitián, Lucía

L

S

S

205

76575187E

Lago Fernández, Susana

L

S

S

206

34882339X

Lamas Ogaza, Antía

L

S

S

207

76583188L

Leal Paz, Alba

L

S

S

208

33546814A

Leiro González, Sara

L

S

S

209

44818023Q

Lema Rico, Eva

L

S

S

210

76582967M

Lence Real, Lara

L

S

S

211

33539169V

Lenza Seijo, Montserrat

L

S

S

212

41532999J

Lloris Anido, Yasmina

L

S

N

213

33538381B

Lombardía Rodríguez, Ester

L

S

S

214

71513523Z

López Abella, Laura

L

S

N

215

33559261F

López Albín, Ester

L

S

S

216

33557343K

López Alonso, Alba

L

S

S

217

76575269N

López Armesto, Elba

L

S

S

218

33553447N

López Belón, Natalia

L

S

S

219

33545367M

López Buján, Noelia

L

S

S

220

34880893J

López Cuadrado, Aida

L

S

S

221

11428911G

López Fernández, Marta

L

S

S

222

33554838T

López Fernández, Natalia

L

S

S

223

33548685B

López Franco, Tania

L

S

S

224

33554420L

López García, Erea

L

S

S

225

33556355E

López González, Alba

L

S

S

226

33344388T

López López, Olaya

L

S

S

227

34883043R

López López, Sonia

L

S

S

228

33542553C

López Méndez, Iria

L

S

S

229

33555581F

López Méndez, Tamara

L

S

S

230

34881240S

López Muñiz, Vanesa

L

S

S

231

33340350X

López Neira, Mónica

L

S

S

232

33555638H

López Paredes, Iria

L

S

S

233

33343656G

López Pérez, Hugo

L

S

S

234

47386127D

López Rama, Lucía

L

S

S

235

33341754B

López Reigosa, Lucía

L

S

S

236

46946225M

López Rivero, Rebeca

L

S

S

237

71506320X

López Rodríguez, Eva

L

S

S

238

34278190W

López Rus, Vanesa

L

S

S

239

15485315J

López Santamarina, Ainhoa

L

S

N

240

33553838N

López Souto, Ana María

L

S

S

241

33541030S

López Vázquez, Itziar

L

S

S

242

33557992A

López Vila, María Elena

L

S

S

243

77593996T

López-Leitón Peino, Alejandra

L

S

S

244

33552576S

Lorenzo González, Laura

L

S

S

245

76576017R

Loureiro Neira, Beatriz

L

S

S

246

76580126Q

Loureiro Rey, Marta

L

S

S

247

33339629W

Lourés Illán, Jesús Ángel

L

S

S

248

34882653W

Lousas Rubiños, Marta

L

S

S

249

33545800R

Luis Iglesia, Andrea De

L

S

S

250

53302293T

Maceiras Martínez, Paula

L

S

S

251

33350334N

Maciñeiras Abelleira, Rocío

L

S

S

252

44838686W

Mallo García, Paula

L

S

S

253

33323470N

Manso Eliz, Macarena

L

S

S

254

33558046B

Marentes Carballido, Laura

L

S

S

255

34880592B

Mariña Amor, Carmen María

L

S

S

256

34267361Y

Mariño Campos, Soraya

L

S

S

257

71900426B

Martín Saiz, Beatriz

L

S

S

258

51424955Z

Martín Santos, Fátima

L

S

S

259

79336481M

Martínez Arango, Cristina

L

S

S

260

76582018E

Martínez Cortiñas, Lorena

L

S

S

261

34272427N

Martínez López, Sandra

L

S

S

262

34636422D

Martínez Luaces, Ana Vanesa

L

S

S

263

77597248D

Martínez Pena, Elena

L

S

S

264

32696690M

Martínez Pico, Mónica

L

S

S

265

34881060L

Maseda Fernández, Mónica

L

S

S

266

33541699V

Meilán Jácome, Tais

L

S

S

267

33552043B

Mejuto García, Diego

L

S

S

268

33539732M

Méndez Blanco, Tamara

L

S

S

269

33555992G

Méndez López, Tatiana

L

S

S

270

32691481V

Méndez Sanmartín, Lucía

L

S

S

271

32703554S

Méndez Santalla, Vanesa

L

S

S

272

34278346C

Mendoza Vázquez, Cristina

L

S

S

273

33557939L

Mendoza Vigo, Beatriz

L

S

S

274

33559297C

Mera Rodríguez, Cristina

L

S

S

275

53187945P

Merino Encinas, Marina

L

S

S

276

32699386X

Meroño Díaz, Nuria

L

S

S

277

33558890G

Modia Vázquez, Rocío

L

S

S

278

33538167G

Molina Somoza, María Josefa

L

S

S

279

34280994T

Montecelos Madarro, Noelia

L

S

S

280

34995832K

Monteiro da Conceicao, Ángela

L

S

S

281

33552353E

Montero Galdo, Patricia

L

S

S

282

33552409D

Monteserín Gallego, María de las Mercedes

L

S

S

283

76581449M

Morado Carreiras, Ana

L

S

S

284

44428061L

Morado Santín, Sela

L

S

S

285

76734396W

Moral Alvite, Azurine

L

S

S

286

76896508X

Moreno Vázquez, Mónica

L

S

S

287

34271225Y

Moscoso Vizcaíno, Álvaro

L

S

S

288

44843513E

Mosquera Suárez, Lucía María

L

S

S

289

37333035X

Mosteiro Díaz, María José

L

S

S

290

33351449T

Mourenza Fernández, María Esther

L

S

S

291

33557455H

Mouriño Real, Nerea

L

S

S

292

33536381N

Neira Pérez, María Milagros

L

S

S

293

33544107X

Novo Vázquez, María Victoria

L

S

S

294

79336089G

Novo Villasuso, Araceli

L

S

S

295

33536129J

Núñez Abuín, Elena

L

S

S

296

33321228R

Núñez Trigo, María del Carmen

L

S

S

297

32688419Z

Ocampo Lagoa, María Sandra

L

S

S

298

34265926C

Olmo Luaces, Dolores

L

S

S

299

33550451Y

Onega Castro, Lucía

L

S

S

300

76581107P

Orosa López, Cristina Elena

L

S

S

301

34637129A

Otero Cao, Olaia

L

S

S

302

33546167T

Otero de la Cuétara, Marina

L

S

S

303

33539708G

Otero Jul, Inés

L

S

S

304

76579170A

Otero Otero, María Elena

L

S

S

305

33559322E

Otero Pazos, Marta

L

S

S

306

32657129G

Otero Sánchez, Sara

L

S

S

307

33547945F

Ouro Martínez, Alba

L

S

S

308

33555434K

Parada Bran, Caterine

L

S

S

309

33553535P

Páramo Iglesias, María Beatriz

L

S

N

310

33556800F

Pardiño Barreira, Vanesa

L

S

S

311

33551922M

Paredes Díaz, María

L

S

S

312

47383077H

Parrado Rodríguez, Cristina Elena

L

S

S

313

77597579H

Pedrosa Piris, María Almudena

L

S

S

314

78785891N

Penas Taboada, María del Carmen

L

S

S

315

33552702A

Penelas Teijeiro, Genma

L

S

S

316

32687155S

Pereira Muíño, José Antonio

L

S

S

317

50205847K

Pereira Trashorras, Mercedes

L

S

S

318

34275212Z

Pereiro López, Susana

L

S

S

319

76581592X

Pérez Díaz, Lucía

L

S

S

320

76411016W

Pérez Lago, Elena

L

S

S

321

71531594F

Pérez López, Andrea

L

S

N

322

34635530Z

Pérez López, Andrea

L

S

S

323

53517288Z

Pérez López, Elena

L

S

N

324

34883492J

Pérez López, Rut

L

S

S

325

34275128E

Pérez Macía, Andrea

L

S

S

326

33349849X

Pérez Somoza, Patricia

L

S

S

327

33558447K

Pérez Tato, Ester

L

S

S

328

34883996B

Pico Lombán, Sabela

L

S

S

329

34882586G

Pillo Hermida, Cristina

L

S

S

330

35590474K

Piñeiro León, Tania

L

S

S

331

34884091Z

Prado Rodríguez, Tania

L

S

S

332

32708888J

Prego Barquín, Carla

L

S

S

333

33329680N

Prieto Fernández, Marta

L

S

S

334

33548683D

Prieto Pazos, Patricia

L

S

S

335

33551586Z

Prieto Vieites, Sara María

L

S

S

336

33996991R

Quelle Maseda, Mónica María

L

S

S

337

47371468R

Quintana Velo, María

L

S

S

338

78786483Y

Quintáns García, María Jesús

L

S

S

339

34883129H

Ramos Rivas, Martina

L

S

S

340

34884137Z

Raposo Corredoira, Jessica

L

S

S

341

33549871R

Redondo Valín, Eva María

L

S

S

342

76581929W

Rego Conde, Laura

L

S

S

343

76577587F

Rego Trastoy, María

L

S

S

344

34270831A

Regueiro López, Ana

L

S

S

345

33340812N

Reija Abuín, Patricia

L

S

S

346

34274442A

Reija Gámez, Iria

L

S

S

347

33557030F

Requeijo Díaz, Alejandra

L

S

S

348

33836468H

Requeijo Pernas, María Sol

L

S

S

349

46905844N

Rey Fernández, María Belén

L

S

S

350

79338310V

Rey Fraga, Iria

L

S

S

351

33551131L

Rielo Tellado, Ana

L

S

S

352

71529868Y

Río del Río, Lorena Del

L

S

N

353

34278706N

Ríos Liz, Yago

L

S

S

354

77597509V

Rivadeneira Cordido, María Áurea

L

S

S

355

76581902K

Rivas Fernández, María Victoria

L

S

S

356

33336884V

Rivas Laso, Marta

L

S

S

357

76616545A

Robles Castro, Mª del Socorro

L

S

S

358

33553602Y

Rodríguez Capón, Sara

L

S

S

359

33535989B

Rodríguez Castiñeira, Cristina

L

S

S

360

76938652H

Rodríguez da Costa, María Carlota

L

S

S

361

78809372X

Rodríguez de la Fuente, Belén

L

S

S

362

76573266X

Rodríguez Falcón, María José

L

S

S

363

34884956M

Rodríguez Fernández, Patricia

L

S

S

364

33552031E

Rodríguez García, Alba

L

S

S

365

33998535G

Rodríguez González, Patricia

L

S

S

366

33310428B

Rodríguez Lage, Mª Carmen

L

S

S

367

34876542D

Rodríguez López, Débora

L

S

S

368

71510549F

Rodríguez Losada, Némesis

L

S

N

369

09446274J

Rodríguez Murias, Sheila

L

S

S

370

33556816T

Rodríguez Roca, Alba

L

S

S

371

34269306L

Rodríguez Rodríguez, Judith

L

S

S

372

34253899E

Rodríguez Saco, María José

L

S

S

373

33541356L

Rodríguez Sanmartín, Lorena

L

S

S

374

33326504X

Rodríguez Santiso, María Nieves

L

S

S

375

71529657W

Rodríguez Tato, Aroa

L

S

N

376

34266892C

Rodríguez Valcárcel, Judith Cristel

L

S

S

377

33548726Y

Rouco Guerreiro, Noemi

L

S

S

378

33553826T

Rouco Ramos, Inmaculada

L

S

S

379

33536309D

Rubio Capón, Sandra

L

S

S

380

08956854X

Saborit Hernández, Esperanza

L

S

S

381

34638982Q

Sacido López, Diego

L

S

S

382

33554177Y

Sahb El Khataouat Mellouki, Jihan

L

S

S

383

33541777A

Sánchez Castro, Ana

L

S

S

384

34881090A

Sánchez Díaz, Sonia

L

S

S

385

33553775H

Sánchez Fernández, Patricia

L

S

S

386

33339920V

Sánchez Ferreiro, María del Carmen

L

S

S

387

53300328J

Sánchez Iglesias, María

L

S

S

388

33556543A

Sánchez Martínez, Lorena

L

S

S

389

76584173S

Sánchez Martínez, Natalia

L

S

S

390

33346771Z

Sánchez Novo, Paula Cristina

L

S

S

391

33345718L

Sancosmed Díaz, María

L

S

S

392

33557207T

Sangil Regueiro, Natalia

L

S

S

393

32706649M

Santalla Pérez, Silvia

L

S

S

394

35590051N

Sante Fernández, Nuria

L

S

S

395

33549818V

Santín Méndez, Silvia

L

S

S

396

33553088K

Seijas Sanfiz, Cristina

L

S

S

397

34275294G

Silva García, Lara María

L

S

S

398

34278023L

Silva Rodríguez, Jessica

L

S

S

399

76581941Z

Sobrado Díaz, Marta

L

S

S

400

76582126S

Sordo Reigosa, María

L

S

S

401

47357611J

Souto García, Mª del Carmen

L

S

S

402

33548294B

Souto López, Gemma

L

S

S

403

53487696T

Suárez Hermo, Natalia

L

S

S

404

34249704J

Taboada Carballo, María Flor

L

S

S

405

33537062A

Tizón López, Leticia

L

S

S

406

32682982M

Tojo Santalla, Mónica

L

S

S

407

35590293R

Toledano da Silva, Néfer

L

S

S

408

33551007X

Trabado Capón, Alba María

L

S

S

409

71508729G

Ulloa González, Felipe

L

S

S

410

33335168A

Uzquiano Díaz, Sonia

L

S

S

411

33561778V

Val Leiro, Olaya

L

S

S

412

33338032S

Valladares López, Noelia

L

S

S

413

33345176Y

Valle Lovelle, Raquel

L

S

S

414

33349125E

Varela Abelairas, Tania

L

S

S

415

33558296P

Varela Darriba, Ana

L

S

S

416

32711098S

Varela Deive, Lucía

L

S

S

417

33538570Q

Varela España, Águeda

L

S

S

418

76584113R

Varela Herrero, María José

L

S

S

419

34278315N

Varela Veloso, Rocío

L

S

S

420

33343243M

Vázquez Díaz, Estefanía

L

S

S

421

33554848X

Vázquez Fernández, Vanesa

L

S

S

422

33536754V

Vázquez Gómez, Beatriz

L

S

S

423

34262254M

Vázquez López, María de los Ángeles

L

S

S

424

34271863T

Vázquez Martínez, Lucía

L

S

S

425

33350955N

Vázquez Sáenz de la Torre, Sabela

L

S

S

426

33544419T

Vázquez Seijas, Mª del Mar

L

S

S

427

33350105J

Vázquez Teijeiro, María Isabel

L

S

S

428

71524830M

Vega Cuadrado, Gloria

L

S

S

429

44486044L

Veiga Gómez, Yara

L

S

S

430

33555572K

Veiga Martínez, Sandra

L

S

S

431

79324445K

Veiga Plaza, María

L

S

S

432

33558431M

Veiga Real, Eva María

L

S

S

433

33338596G

Veiga Teixeira, María Adelaida

L

S

S

434

34881880B

Verdes Pico, Sandra

L

S

S

435

71514135M

Verdial Rodríguez, Bettina

L

S

S

436

77593372C

Vidal Armada, Eva María

L

S

S

437

33558276B

Vidal Jartín, Patricia

L

S

S

438

34273646N

Vilaboa Vázquez, Lorena

L

S

S

439

33997975L

Vilasa Abad, Laura

L

S

S

440

33307673Q

Villamarín Montes, María Elvira

L

S

S

441

78806066Q

Villarabide Carril, Yohana

L

S

S

442

33349935G

Villares García, María José

L

S

S

443

33559106J

Villasante Gavieiro, María

L

S

S

444

33537164J

Vites Rodríguez, María Eugenia

L

S

S

445

33539700L

Yáñez Ramil, Pablo

L

S

S

446

34884397K

Yáñez Rodríguez, Alba

L

S

S

447

44033534B

Zapata Carril, Lucía

L

S

S

597032-Idioma Estranxeiro: Inglés

Nº orde

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Quenda

Exento castelán

Exento galego

1

33334876X

Gil Castro, Mónica

D

S

S

2

33550982P

Abel Marqués, José Antonio

L

S

S

3

47304840G

Almonte de Gómes, Rosalía

L

S

S

4

76621736L

Alvaredo Vázquez, Dolores

L

S

S

5

33331244N

Andrade Gandoy, María José

L

S

S

6

33559077F

Arrojo Vázquez, Raquel

L

S

S

7

33326631E

Barja Enríquez, María José

L

S

S

8

33549510P

Basanta Fernández, Francisco

L

S

S

9

34270430Q

Boado Casas, Diana

L

S

S

10

34884417H

Bouza Cando, Antonio

L

S

S

11

33537504P

Cabado Araújo, Eva María

L

S

S

12

44848652D

Campos Míguez, María

L

S

S

13

33541420Z

Carballo López, Ana Isabel

L

S

S

14

36130215K

Carrera Herrero, Iván

L

S

S

15

33336344Y

Castiñeira López, Leticia

L

S

S

16

33559551K

Castro Gómez, María

L

S

S

17

33994361Q

Castro Ruiz, Eva María

L

S

S

18

33332400H

Corral Valín, Alicia

L

S

S

19

33554906E

Corredoira López, Laura

L

S

S

20

76573570S

Corveiras Otero, Pablo

L

S

S

21

32661376L

Couto Sanmartín, Sesé

L

S

S

22

33323498V

Díaz Ares, Cristina

L

S

S

23

34880056G

Díaz López, María Soledad

L

S

S

24

33552641B

Fernández Guizán, Rocío

L

S

S

25

32673376J

Fernández López, Eva María

L

S

S

26

76572604S

Ferreiro Carreiras, María

L

S

S

27

33543796K

Ferreiro Santos, Lorena

L

S

S

28

33351452A

Folgueiras Varela, Diego

L

S

S

29

76926884A

Fondevila Blanco, María Beatriz

L

S

S

30

33535491L

Francos Vázquez, Mª Teresa

L

S

S

31

33546310M

Fresno Saá, Elena

L

S

S

32

34256474K

Gallardo López, María Carmen

L

S

S

33

44470117P

García Alonso, María Luz

L

S

S

34

34884300Q

García de Jesús, Iria

L

S

S

35

76581830H

García Fernández, Jorge

L

S

S

36

34881336L

García Martínez, Sandra

L

S

S

37

33997000X

García Taracido, Benjamín Abel

L

S

S

38

76622219L

Gayo Fernández, Patricia

L

S

S

39

33556325S

Gómez Rivas, Cristina

L

S

S

40

76623669C

González González, María del Mar

L

S

S

41

78805705T

González López, Lucía

L

S

S

42

33545635C

Iglesias Álvarez, Monserrat

L

S

S

43

44808893V

Iglesias González, Guillermo

L

S

S

44

44425153D

Iglesias Martínez, María José

L

S

S

45

79330562C

Iglesias Vázquez, José Luis

L

S

S

46

33546410J

Jul Rodríguez, María de los Ángeles

L

S

S

47

33535991J

Leivas Rodríguez, Norberto

L

S

S

48

34636439A

Lestegas Pérez, Cristina

L

S

S

49

33334546W

López Álvarez, María Montserrat

L

S

S

50

76582137A

López Balseiro, Lorena

L

S

S

51

33542330G

López Díaz, Mónica

L

S

S

52

33321388T

López López, María Begoña

L

S

S

53

76580242V

López López, Nuria

L

S

S

54

33337188E

López Mato, Ana Isabel

L

S

S

55

34882674T

López Rodríguez, Adara

L

S

S

56

33547443B

López Rodríguez, David

L

S

S

57

33347905K

Luaces Canto, Froilán Pedro

L

S

N

58

33337867B

Magide Piñeiro, Antonia

L

S

S

59

33553116A

Martínez Louzao, Luis Miguel

L

S

S

60

33336044M

Melchor Couto, Carlos

L

S

S

61

76581955M

Méndez Bravo, Pablo

L

S

S

62

33344258P

Méndez Lombao, Amalia

L

S

S

63

33537271M

Méndez Mazoy, María Irene

L

S

S

64

34882270X

Méndez Mejuto, María de la Cruz

L

S

S

65

76576033V

Méndez Rodríguez, María Belén

L

S

S

66

53515276A

Mon Blach, Ventura

L

S

S

67

32708497J

Monteagudo Gómez, Pablo

L

S

S

68

53190748M

Morán García, Denís

L

S

S

69

33350186W

Morillo Fernández, Cristina

L

S

S

70

76573562F

Muíña Álvarez, Ana Isabel

L

S

S

71

33556366X

Navaza Lence, Ana

L

S

S

72

33339552V

Negral Fernández, Iván

L

S

S

73

44846674D

Novas Mato, Diego

L

S

S

74

33538065V

Otero Arias, Andrea

L

S

S

75

77596137W

Otero Casabella, María Rosa

L

S

S

76

33993046N

Parapar Infante, María Luisa

L

S

S

77

76581015P

Pardiñas Paz, Ana María

L

S

S

78

32679472Z

Paz Basanta, Ángela

L

S

S

79

33310149P

Pérez López, José Carlos

L

S

S

80

34635870D

Pérez Martín, Silvia

L

S

S

81

33537940F

Pérez Vivero, Nuria

L

S

S

82

34273120S

Prado Aguado, Xoán

L

S

N

83

33550039P

Rodríguez Buide, Lorena

L

S

S

84

33351870F

Rodríguez Campos, Julia

L

S

S

85

33332425C

Rodríguez Fernández, María José

L

S

S

86

33541189J

Rodríguez Fernández, Verena

L

S

S

87

33351935A

Rodríguez Vázquez, Laura

L

S

S

88

33286743Q

Rodríguez Villamor, José Manuel

L

S

S

89

76409272Y

Ruiz Lamas, María Mercedes

L

S

S

90

33543578X

Sánchez Calvo, Nuria

L

S

S

91

76804952V

Sánchez Vázquez, Raquel

L

S

S

92

33549298A

Sánchez Vázquez, Silvia

L

S

S

93

32701874Z

Santalla Ramos, Aurora María

L

S

S

94

33550766E

Santiso Fontela, Estefanía

L

S

S

95

33553409C

Seijas Vázquez, Lucía

L

S

S

96

44450996T

Vázquez Álvarez, Mónica

L

S

S

97

33561935J

Vázquez Orosa, Alba

L

S

S

98

33333771D

Vázquez Vázquez, Silvia

L

S

S

99

33326772W

Veloso Blanco, José Luis

L

S

S

100

76777924Z

Vidal Rebollido, Rebeca

L

S

S

101

34274067L

Vilar Valcárcel, Laura

L

S

S

102

32702666R

Vilela Leira, María José

L

S

S

103

77593520F

Villarino López, Enrique David

L

S

S

104

77596763F

Vivero Casabella, Míriam

L

S

S

597033-Idioma Estranxeiro: Francés

Nº orde

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Quenda

Exento castelán

Exento galego

1

33330488S

Quindós Regueiro, María Aurora

D

S

S

2

33561834G

Silva Rivera, Iris

D

S

S

3

33545548W

Arias Prado, Alba

L

S

S

4

33351523M

Blanco Cuesta, Alba

L

S

S

5

33853953T

Blanco Jurjo, Mª José

L

S

S

6

33545464X

Fernández López, Silvia

L

S

S

7

33848230G

Fernández Piñeiro, Remedios

L

S

S

8

34260485F

Ferreiro López, María Sol

L

S

S

9

77597171R

García Fernández, Elena Asunción

L

S

S

10

76413605S

González Castro, María José

L

S

S

11

33549566H

González Eimil, Tamara

L

S

S

12

33859476A

Leiro Castro, Cristina

L

S

S

13

33545916W

Liñares Lezama, María Daniela

L

S

S

14

76571037N

Lobera Testa, Fe

L

S

S

15

33551349F

López Díaz, Karina

L

S

S

16

34253039J

López López, Mª Isabel

L

S

S

17

33332257J

López López, Silvia

L

S

S

18

33314717E

Mendoza Sánchez, Mª Áurea

L

S

S

19

33991728M

Mosquera Muiña, María Isabel

L

S

S

20

33549750H

Pardo Díaz, Purificación

L

S

S

21

27525755E

Paris Torres, María José

L

S

S

22

34271108G

Paz Aira, Miriam

L

S

S

23

33316740K

Pereira Saqués, María Isabel

L

S

S

24

33828473G

Rodríguez Rouco, Cristina Eva

L

S

S

25

32688782D

Sobrido Álvarez, Ventura Armando

L

S

S

26

33850707C

Suárez Felpeto, María Clara

L

S

S

27

33346877M

Torres Vila, María Elena

L

S

S

597034-Educación Física

Nº orde

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Quenda

Exento castelán

Exento galego

1

53516942J

Álvarez Fernández, Nuria

E

S

S

2

34261164L

Novoa Fernández, José Castor

E

S

S

3

32698188P

Alonso Franco, Iván

L

S

S

4

33552297N

Álvarez Pérez, Diego

L

S

S

5

33344551W

Ares Díaz, Javier

L

S

S

6

33343882T

Arias Fernández, Jesús Manuel

L

S

S

7

33313313K

Ballón Marey, Francisco Ángel

L

S

S

8

47365425F

Barja Centeno, Diego

L

S

S

9

33545727C

Barreiro Vila, Vanesa

L

S

S

10

33561053M

Basadre Penas, Lucía

L

S

S

11

33997836H

Basanta Pérez, Daniel

L

S

S

12

33351140J

Bermúdez Salinas, María

L

S

S

13

33556765H

Cabado Lombán, Eloy

L

S

<