Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 117 Martes, 21 de xuño de 2016 Páx. 25563

III. Outras disposicións

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2016, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos durante o primeiro cuadrimestre do ano 2016.

O artigo 15 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno (Diario Oficial de Galicia núm. 30, do 15 de febreiro) impón a cada consellería ou entidade da Xunta de Galicia a obriga de publicar no Diario Oficial de Galicia unha relación dos convenios subscritos no cuadrimestre anterior.

En consecuencia e para dar cumprimento a esa obriga,

RESOLVO:

Dar publicidade da relación de convenios de colaboración subscritos pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio durante o primeiro cuadrimestre do ano 2016, que se incorpora como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 20 de maio de 2016

María Jesús Lorenzana Somoza
Secretaria xeral técnica da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

ANEXO

Convenios asinados no primeiro cuadrimestre do ano 2016

Título

Obxecto

Data de

sinatura

Achega da consellería

Convenio de colaboración entre a Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, a través da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e a Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.

Regular a colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio (CMAOT) e a Corporación Radio e Televisión de Galicia S.A. en materia de información meteorolóxica para difundir pola televisión e radio (canles da Corporación Radio e Televisión de Galicia).

10.3.2016

Sen achega económica da consellería

Convenio marco de colaboración entre a Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, a través da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e a Federación Galega de Municipios e Provincias en materia de xestión de residuos de aparellos eléctricos e electrónicos.

Dotar os puntos limpos de titularidade municipal e supramunicipal de Galicia do equipamento para a recollida e clasificación de residuos de aparellos eléctricos e electrónicos.

30.3.2016

536.979,85 €

Segunda addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e a Asociación Gallega de Tratamiento de Vehículos (Travega) para utilizar vehículos fóra de uso nas prácticas do alumnado de formación profesional da familia de Transporte e Mantemento de Vehículos.

Facilitar que o alumnado dos ciclos formativos da familia de Transporte e Mantemento de Vehículos, dos centros de formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia, poida empregar os vehículos fóra de uso en funcionamento para a realización das prácticas.

15.3.2016

Sen achega económica da consellería

Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e o Concello de Pantón para a execución de obras en materia de urbanismo.

Establecer as bases de colaboración e cooperación técnica e económica entre a Xunta de Galicia e o Concello de Pantón que permitan acometer e incorporar ao patrimonio público municipal as obras consistentes na obra civil para soterramento das liñas de instalación eléctrica en Curro (Pantón).

23.2.2016

24.849,88 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e o Concello de Lobios para realizar as obras de acondicionamento da praza de Puxedo.

Establecer as condicións básicas para a colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e o Concello de Lobios para realizar as obras de acondicionamento da praza de Puxedo.

14.3.2016

94.237,55 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e o Concello de Baiona para a execución de obras en materia de urbanismo.

Establecer as bases de colaboración e cooperación técnica e económica entre a Xunta de Galicia e o Concello de Baiona que permitan acometer e incorporar ao patrimonio público municipal as obras consistentes na actuación na rúa Areas, desde a glorieta Santos Peralba ata o cruzamento coa avenida da Praia Ladeira, enmarcado na fase III do concurso de ideas de humanización da travesía interior de Sabarís, Baiona, promovido polo concello, e posterior anteproxecto redactado para o efecto.

17.3.2016

281.500,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e o Concello de Antas de Ulla para realizar as obras de urbanización e melloras de accesibilidade e seguridade viaria no núcleo urbano de Antas de Ulla (rúa Castro Seoane, rúa Nova, e travesía da rúa Nova).

Establecer as condicións básicas para a colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e o Concello de Antas de Ulla para realizar as obras de urbanización e mellora de accesibilidade e seguridade viaria no núcleo urbano de Antas de Ulla (rúa Castro Seoane, rúa Nova e travesía de rúa Nova).

28.3.2016

227.493,94 €

Convenio entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e o Concello de Mos para o acondicionamento do aparcadoiro e accesos ao cemiterio de Petelos en Mos.

Establecer as bases de colaboración e cooperación técnica e económica entre a Xunta de Galicia e o Concello de Mos que permitan acometer e incorporar ao patrimonio público municipal as obras consistentes no acondicionamento do aparcadoiro e accesos ao cemiterio de Petelos, en Mos.

5.4.2016

386.047,15 €

Convenio entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e o Concello de Carral para a reurbanización das rúas Uxío Novoneyra, Pinguela e Cortaduría no núcleo urbano de Carral.

Establecer as bases de colaboración e cooperación técnica e económica entre a Xunta de Galicia e o Concello de Carral que permitan acometer e incorporar ao patrimonio público municipal as obras consistentes na reurbanización das rúas Uxío Novoneyra, Pinguela e Cortaduría.

11.4.2016

471.857,66 €

Convenio entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e o Concello de Leiro para o acondicionamento da rúa Padre Eiján no núcleo urbano de Leiro.

Establecer as bases de colaboración e cooperación técnica e económica entre a Xunta de Galicia e o Concello de Leiro que permitan acometer e incorporar ao patrimonio público municipal as obras consistentes no acondicionamento da rúa Padre Eiján, no núcleo urbano de Leiro.

19.4.2016

193.081,37 €

Convenio entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e o Concello de Triacastela para o acondicionamento e pavimentación do camiño de Suavila.

Establecer as bases de colaboración e cooperación técnica e económica entre a Xunta de Galicia e o Concello de Triacastela, que permitan acometer e incorporar ao patrimonio público municipal as obras consistentes no acondicionamento e pavimentación do camiño de Suavila.

25.4.2016

113.145,07 €

Convenio entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e o Concello de O Barco de Valdeorras para a renovación de infraestruturas na avda. da Deputación no tramo comprendido entre a rúa da Constitución e a pontella sobre o regato de Veigadecabo.

Establecer as bases de colaboración e cooperación técnica e económica entre a Xunta de Galicia e o Concello do Barco de Valdeorras, que permitan acometer e incorporar ao patrimonio público municipal as obras consistentes na renovación de infraestruturas na avda. da Deputación, no tramo comprendido entre a rúa da Constitución e a pontella sobre o regato de Veigadecabo.

27.4.2016

280.623,79 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e a entidade La Voz de Galicia para a elaboración de actuacións e accións divulgativas e informativas relacionadas con proxectos e programas de urbanismo e ordenación do territorio que contribúan á sensibilidade da sociedade galega.

Elaborar e publicar un mínimo de catorce (14) actuacións divulgativas e informativas, onde aparezan destacadas aquelas estratexias ou iniciativas relacionadas co urbanismo responsable, a ordenación do territorio e as novidades que supón a Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, para a protección e coidado do litoral e a paisaxe galega, e que contribúan á información e sensibilidade da cidadanía galega.

4.3.2016

94.740,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e a entidade Faro de Vigo para a elaboración de actuacións e accións divulgativas e informativas relacionadas con proxectos e programas de urbanismo e ordenación do territorio que contribúan á sensibilidade da sociedade galega.

Elaborar e publicar un mínimo de cinco (5) actuacións divulgativas e informativas, onde aparezan destacadas aquelas estratexias ou iniciativas relacionadas co urbanismo responsable, a ordenación do territorio e as novidades que supón a Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, para a protección e coidado do litoral e a paisaxe galega, e que contribúan á información e sensibilidade da cidadanía galega.

4.3.2016

43.480,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e a entidade El Correo Gallego para a elaboración de actuacións e accións divulgativas e informativas relacionadas con proxectos e programas de urbanismo e ordenación do territorio que contribúan á sensibilidade da sociedade galega.

Elaborar e publicar un mínimo de dúas (2) actuacións divulgativas e informativas, onde aparezan destacadas aquelas estratexias ou iniciativas relacionadas co urbanismo responsable, a ordenación do territorio e as novidades que supón a Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, para a protección e coidado do litoral e a paisaxe galega, e que contribúan á información e sensibilidade da cidadanía galega.

4.3.2016

10.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e a entidade Diario de Pontevedra para a elaboración de actuacións e accións divulgativas e informativas relacionadas con proxectos e programas de urbanismo e ordenación do territorio que contribúan á sensibilidade da sociedade galega.

Elaborar e publicar un mínimo de dúas (2) actuacións divulgativas e informativas, onde aparezan destacadas aquelas estratexias ou iniciativas relacionadas co urbanismo responsable, a ordenación do territorio e as novidades que supón a Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, para a protección e coidado do litoral e a paisaxe galega, e que contribúan á información e sensibilidade da cidadanía galega.

4.3.2016

7.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e a entidade El progreso para a elaboración de actuacións e accións
divulgativas e informativas relacionadas con proxectos e programas de urbanismo
e ordenación do territorio que contribúan á sensibilidade da sociedade galega.

Elaborar e publicar un mínimo de tres (3) actuacións divulgativas e informativas, onde aparezan destacadas aquelas estratexias ou iniciativas relacionadas co urbanismo responsable, a ordenación do territorio e as novidades que supón a Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, para a protección e coidado do litoral e a paisaxe galega, e que contribúan á información e sensibilidade da cidadanía galega.

4.3.2016

16.420,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e a entidade La Capital para a elaboración de actuacións e accións divulgativas e informativas relacionadas con proxectos e programas de urbanismo e ordenación do territorio que contribúan á sensibilidade da sociedade galega.

Elaborar e publicar un mínimo de dous (2) actuacións divulgativas e informativas, onde aparezan destacadas aquelas estratexias ou iniciativas relacionadas co urbanismo responsable, a ordenación do territorio e as novidades que supón a Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, para a protección e coidado do litoral e a paisaxe galega, e que contribúan á información e sensibilidade da cidadanía galega.

4.3.2016

7.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e a entidade La Opinión para a elaboración de actuacións e accións divulgativas e informativas relacionadas con proxectos e programas de urbanismo e ordenación do territorio que contribúan á sensibilidade da sociedade galega.

Elaborar e publicar un mínimo de dous (2) actuacións divulgativas e informativas, onde aparezan destacadas aquelas estratexias ou iniciativas relacionadas co urbanismo responsable, a ordenación do territorio e as novidades que supón a Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, para a protección e coidado do litoral e a paisaxe galega, e que contribúan á información e sensibilidade da cidadanía galega.

4.3.2016

6.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e a entidade La Región para a elaboración de actuacións e accións
divulgativas e informativas relacionadas con proxectos e programas de urbanismo
e ordenación do territorio que contribúan á sensibilidade da sociedade galega.

Elaborar e publicar un mínimo de tres (3) actuacións divulgativas e informativas, onde aparezan destacadas aquelas estratexias ou iniciativas relacionadas co urbanismo responsable, a ordenación do territorio e as novidades que supón a Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, para a protección e coidado do litoral e a paisaxe galega, e que contribúan á información e sensibilidade da cidadanía galega.

4.3.2016

13.360,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e a entidade Atlántico Diario para a elaboración de actuacións e accións divulgativas e informativas relacionadas con proxectos e programas de urbanismo e ordenación do territorio que contribúan á sensibilidade da sociedade galega.

Elaborar e publicar un mínimo de unha (1) actuación divulgativa e informativa, onde aparezan destacadas aquelas estratexias ou iniciativas relacionadas co urbanismo responsable, a ordenación do territorio e as novidades que supón a Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, para a protección e coidado do litoral e a paisaxe galega, e que contribúan á información e sensibilidade da cidadanía galega.

4.3.2016

2.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, a entidade Augas de Galicia e a entidade La Voz de Galicia para a elaboración, maquetación, publicación e divulgación dun suplemento de accións divulgativas e informativas relacionadas con temas de medio ambiente.

Colaborar na elaboración, maquetación, publicación, divulgación e difusión dun suplemento mensual de información relacionada con temas de ambiente da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.

4.3.2016

150.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e a Escola Galega de Administración Pública, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación.

A participación nas actividades da EGAP do persoal dependente da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, así como a colaboración e o desenvolvemento conxunto de actividades de carácter formativo, divulgador e investigador en materias da competencia das institucións asinantes do convenio, actuando de forma máis eficaz e eficiente na utilización dos medios humanos, materiais e organizativos de cada unha delas, para un mellor cumprimento dos fins de ambas as dúas partes, en beneficio da cidadanía e da sociedade galega.

4.1.2016

Sen achega económica da consellería

Acordo de colaboración para o establecemento dunha rede integrada de laboratorios de interese en saúde pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

O establecemento dunha Rede integrada de laboratorios de interese en saúde pública da Comunidade Autónoma de Galicia (RedGalicia), que permita o uso coordinado dos distintos laboratorios de que dispoñen os departamentos asinantes, e que xeren datos de interese para a saúde pública.

4.2.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a entidade colaboradora de pesca fluvial Sociedade de Pesca Deportiva Pontemoamar.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

8.1.2016

Sen achega económica da consellería

Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e o Consello Galego de Colexios Veterinarios para a xestión e seguimento do Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía e de Animais Potencialmente Perigosos (Regiac).

Establecer as condicións para xestionar o Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía e Potencialmente Perigosos (Regiac) propiedade da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e os aspectos que concirnen ao funcionamento do sistema de identificación individual dos animais de compañía e os considerados potencialmente perigosos.

11.1.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a entidade colaboradora de pesca fluvial Sociedade de Pesca Fluvial Os Pinos.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

9.2.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a entidade colaboradora de pesca fluvial Centro de Iniciativas Turísticas A Pontenova.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

19.2.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a entidade colaboradora Sociedade de Caza e Pesca de Cotobade.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

11.3.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a entidade colaboradora Sociedade de Caza e Pesca de Lalín.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

11.3.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a entidade colaboradora Sociedade Deportiva Río Ulla.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

11.3.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a entidade colaboradora Sociedade de Pesca Río Vea.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

11.3.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a entidade colaboradora Sociedade de Caza, Pesca e Tiro de Silleda.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

11.3.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a entidade colaboradora Sociedade de Pesca de Soutomaior.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

11.3.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a entidade colaboradora Sociedade de Pesca de Verdeseixo.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

11.3.2016

Sen achega económica da consellería

Convenio de colaboración entre a Administración Xeral da Xunta de Galicia (Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio) e a Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) para bandeiras azuis.

Desenvolvemento da campaña Bandeira azul 2016 en Galicia.

15.2.2016

40.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a Federación Galega de Pesca e Casting para a realización de actividades de organización de eventos e campionatos relacionados coa actividade piscícola na Comunidade Autónoma de Galicia.

Establecer as condicións para acordar a colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e a Federación Galega de Pesca e Casting a través da organización de campionatos e eventos relacionados coa actividade piscícola na Comunidade Autónoma de Galicia e a súa posterior divulgación.

18.3.2016

15.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e a Asociación Pura Raza Cabalo Galego para dotar dun semental de pura raza o Parque do Invernadeiro.

Establecer a colaboración entre a consellería e a asociación para a dotación dun semental de pura raza galega para a cabana sita no Parque Natural do Invernadeiro.

22.4.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a Sociedade de Caza e Pesca Azor.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

4.3.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a entidade Asociación de Pescadores Amigos do Iso.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

4.3.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a entidade Asociación Protectora de Pesca Río Baxoi.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

4.3.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a Sociedade de Pesca e Conservación dos Ríos Fario.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

4.3.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a Sociedade de Caza e Pesca Os Labercos.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

4.3.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a Sociedade de Caza e Pesca Padrón.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

4.3.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a Asociación de Pesca Deportiva Río e Mar.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

4.3.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e Club de Pesca Deportiva Salmo.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

4.3.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a entidade Asociación Deportiva de Pesca Santa Comba-Xallas.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

4.3.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a Sociedade de Caza e Pesca A Venatoria As Pontes.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

4.3.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a entidade Clube de Pesca Deportiva Londra.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

4.3.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a entidade Sociedade de Caza e Pesca Lousame-Noia.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

4.3.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a entidade Asociación Mero-Barcés.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

4.3.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a entidade colaboradora Clube de Pesca de Reo-Tambre.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

4.3.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a entidade Asociación de Pesca Deportiva Robalo.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

4.3.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a entidade Asociación Troiteiros Río Furelos.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

4.3.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a entidade Sociedade de Caza e Pesca La Venatoria de Santiago.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

4.3.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a entidade Sociedade de Pesca Río Mandeo.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

4.3.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a entidade Sociedade de Caza e Pesca de Xuvia.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

4.3.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a Sociedade de Caza e Pesca Venatoria de Bergantiños.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

4.3.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a entidade colaboradora Sociedade de Pesca de Laza.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

4.3.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a entidade colaboradora Club de Pesca O Peixe.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

4.3.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a entidade colaboradora Sociedade de Pesca Deportiva Pontegrande.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

4.3.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a entidade colaboradora Sociedade de Pesca Arenteiro.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

4.3.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a entidade colaboradora Agrupación Deportivo Natural.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

4.3.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a entidade colaboradora Club Deportivo de Pesca Baños de Molgas.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

4.3.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a entidade colaboradora Agrupación Deportiva de Pesca Fluvial.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

4.3.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a entidade colaboradora Sociedade de Pesca Río Viñao.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

4.3.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a entidade colaboradora Sociedade de Pesca Alaricana.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

4.3.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a entidade colaboradora de pesca fluvial Asociación de Pescadores Amigos do Ouro.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

4.3.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a entidade colaboradora de pesca fluvial Club de Pesca Monforte.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

4.3.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a entidade colaboradora de pesca fluvial Club Deportivo Rodeo.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

4.3.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a entidade colaboradora de pesca fluvial Asociación de Pescadores Os Troiteiros do Narla.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

4.3.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a entidade colaboradora de pesca fluvial Club Os Troiteiros.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

4.3.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a entidade colaboradora de pesca fluvial Asociación Deportiva Río Ladra.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

4.3.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a entidade colaboradora de pesca fluvial Asociación de Pescadores Río Masma.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

4.3.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a entidade colaboradora de pesca fluvial Asociación de Pescadores San Tomé de Taboada.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

4.3.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a entidade colaboradora de pesca fluvial Sociedade Val de Lemos.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

4.3.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a entidade colaboradora de pesca fluvial Sociedade Deportiva Cultural Amigos do Miño.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

4.3.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a entidade colaboradora de pesca fluvial Club Amigos do Río Parga.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

4.3.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a entidade colaboradora de pesca fluvial La Venatoria.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

4.3.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a entidade colaboradora de pesca fluvial Asociación Deportiva de Pescadores da Ulloa.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

4.3.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a entidade colaboradora de pesca fluvial Asociación de Pescadores Ponte de Areas.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

4.3.2016

Sen achega económica da consellería

Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e a entidade colaboradora de pesca fluvial Sociedade de Pesca Río Navia.

Realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como na mellora dos ecosistemas fluviais.

4.3.2016

Sen achega económica da consellería

Acordo de colaboración entre a Consellería de Política Social e a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio para a organización e o desenvolvemento de conxunto de actividades de voluntariado e de campos de traballo en materia de conservación da natureza.

Establecer as bases de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e a Consellería de Política Social para a organización de campos de traballo e programas de voluntariado ambiental dentro da programación da D.X. de Xuventude, Participación e Voluntariado.

6.4.2016

80.000,00 €

Acordo de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para o establecemento de actuacións de interese en materia de educación e formación ambiental e de conservación do patrimonio natural e cultural da Comunidade Autónoma de Galicia.

A acción conxunta e coordinada das partes asinantes, para a colaboración en materia de educación, formación e concienciación ambiental, así como o desenvolvemento de programas considerados de interese común para as dúas institucións asinantes, dentro do seu ámbito competencial.

15.3.2016

Sen achega económica da consellería