Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 117 Martes, 21 de xuño de 2016 Páx. 25678

V. Administración de xustiza

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (Sala do Social)

EDICTO (4715/2015).

Tipo e nº de recurso: RSU. Recurso de suplicación 4715/2015-CON

Xulgado de orixe/autos: Seguridade Social 218/2014. Xulgado do Social número 3 de Vigo

Recorrente: José Manuel Juste Oya

Avogado: Alfredo Briales de Porcioles

Procurador: José Amenedo Martínez

Recorridos: Instituto Nacional da Seguridade Social, Tesouraría Xeral da Seguridade Social, Lemos Romero, S.L., Canteras Vilafría, S.L., Balbino Ramírez González

Avogados: Servizo Xurídico da Seguridade Social, Miguel Ángel Cabaleiro Fernández, Emilio de la Cuesta Mediero, José Benito Vázquez Estévez, Francisco Javier Cabo Cibeira

Procuradores: Víctor López-Rioboo y Batanero, María Fara Aguiar Boudín

Eu, M. Socorro Bazarra Varela, letrada da Administración de xustiza da Sección Primeira da Sala Segunda do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, fago saber que no procedemento de recurso de suplicación 4715/2015 desta sala, seguido por instancia de José Manuel Juste Oya contra Instituto Nacional da Seguridade Social, Tesouraría Xeral da Seguridade Social, Lemos Romero, S.L., Canteras Vilafría, S.L., Balbino Ramírez González, Canteras Fernández Oya, S.L., Grispérez, S.L., Enrique Iglesias Cortaverri, Granitos Fernández Rodríguez e Grisvila, S.L., sobre recarga de accidente, se ditou a seguinte resolución:

Estimamos en parte o recurso de suplicación interposto pola representación letrada de José Manuel Juste Oya contra a Sentenza do Xulgado do Social número 3 de Vigo, do 2 de xuño de 2015, en autos 218/2014 e revogamos a sentenza ditada, e, estimando parcialmente a demanda reitora, impoñemos a recarga nun 30 % en todas as prestacións da Seguridade Social devindicadas e causadas a favor do recorrente, e condenamos solidariamente as empresas Balbino Ramírez González, Canteras Vilafría, S.L., Enrique Iglesias Cortaverri, Grispérez, S.L., Lemos Romero, S.L., Canteras Fernández Oya, S.L., Granitos Fernández Rodríguez e Grisvila, S.L. (en situación legal de liquidación) a que capitalicen o custo da dita recarga, e o INSS e o TXSS a se ateren a tal declaración.

Para que lles sirva de notificación en legal forma a Granitos Fernández Rodríguez e Grisvila, S.L., en ignorado paradoiro, expido este edicto para a súa inserción no Diario Oficial de Galicia (DOG).

Advírteselles ás destinatarias que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo no suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

A Coruña, 18 de maio de 2016

A letrada da Administración de xustiza