Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 118 Mércores, 22 de xuño de 2016 Páx. 26412

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 26 de maio de 2016, da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela, pola que se lles notifican ás persoas relacionadas os prazos de ingreso en período voluntario e en período executivo polos servizos sanitarios prestados.

Por esta cédula, e debido a que os debedores comprendidos na relación que a continuación se insire non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro, ou que se alegaron distintos motivos para non recibir as notificacións as persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria 0081-5363-21-0001082819 do Banco de Sabadell, S.A. nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se producise o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpoñer no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, sirva de notificación ao interesado, e en cumprimento do disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, expido, asino e selo esta cédula; a eficacia desta notificación queda supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do BOE.

Santiago de Compostela, 26 de maio de 2016

Luis Verde Remeseiro
Xerente de Xestión Integrada de Santiago de Compostela

ANEXO

Suxeito pasivo

DNI/NIF

Concepto

Período

Débeda

Abuín Souto Rubén

045845568J

Fra. 201410131

16.10.2014

359,79

Acevedo López Mario Emmanuel

X09363877W

Fra. 201410130

16.10.2014

442,29

Amarelo Souto Manuel

033852982H

Fra. 201602080

17.3.2016

267,00

Assist-Card Internacional

N 0071343-H

Fra. 201506102

17.8.2015

255,59

Baiaram --- Mircea Florín

X08535901A

Fra. 201411154

14.11.2014

361,59

Cacharrón Condón Bruno

078804853E

Fra. 201308430

18.11.2013

255,59

Calviño Ramas Fátima

045845233T

Fra. 201309300

17.12.2013

775,42

Calvo Vidal María

077406129C

Fra. 201406700

2.7.2014

267,00

Camino Pintor Antonio

045872969K

Fra. 201600153

11.1.2016

256,87

Carballal Míguez Carlos

033234542W

Fra. 201602327

31.3.2016

42,30

Carballal Míguez Carlos

033234542W

Fra. 201602329

31.3.2016

351,01

Castro Pérez Manuel Antonio

033262875E

Fra. 201602078

17.3.2016

361,59

Catrín Sanín José

076488918A

Fra. 201306852

13.9.2013

255,59

Charry Lamprea Raúl Andrés

X05223100F

Fra. 201602077

17.3.2016

268,34

Chouban --- Btissam

X03801433Q

Fra. 201303786

16.5.2013

399,94

Cordeiro Baqueiro Guillermo

053116500R

Fra. 201602369

1.4.2016

401,94

Coris España, S.A.

A79823803

Fra. 201508162

19.10.2015

511,18

Coris España, S.A.

A79823803

Fra. 201508163

19.10.2015

255,59

Costa Rosende Carmen

032808509K

Fra. 201304680

20.6.2013

249,36

Costea --- Adrián Neculai

Y00427839F

Fra. 201602172

28.3.2016

256,87

Dabouza Porto Diego

044091237F

Fra. 201602375

1.4.2016

256,87

Del Río Lires José Ramón

053485023H

Fra. 201409177

16.9.2014

399,94

Díaz Diéguez Manuel

044088936Y

Fra. 201301569

28.2.2013

399,94

Domínguez Diéguez Emilio

036155567G

Fra. 201406728

3.7.2014

255,59

Domínguez Merelles Ana Berta

076732015J

Fra. 201301794

11.3.2013

390,18

Enjo Carril Ramón

033256649Y

Fra. 201602382

1.4.2016

401,94

Galán Sosa Nuria

075902392T

Fra. 201306846

13.9.2013

255,59

González Pérez Carmen Belén

052932434G

Fra. 201602671

12.4.2016

268,34

Guerra Neu José

044834320Y

Fra. 201602146

22.3.2016

268,34

Maneiro Rego Juan Manuel

052454556C

Fra. 201600627

21.1.2016

256,87

Matei --- Nicolae

X09830960R

Fra. 201602171

28.3.2016

256,87

Miranda Pose Carolina

033298504R

Fra. 201509131

17.11.2015

361,59

Panadero Malagón David

009032109D

Fra. 201602176

28.3.2016

256,87

Pardo Torres Domingo

017986226L

Fra. 201409165

16.9.2014

399,94

Pena Fernández Josefina

033237532W

Fra. 201602579

8.4.2016

401,94

Pena Souto David

032703440Q

Fra. 201504855

29.6.2015

255,59

Pérez Albor Santiago

045846887K

Fra. 201503179

24.4.2015

401,94

Piñeiro González Luis

044823187M

Fra. 201602082

17.3.2016

361,59

Pombo Pita Pedro

079332443S

Fra. 201504972

3.7.2015

268,34

Ramos Iglesias María del Carmen

033236849D

Fra. 201408834

4.9.2014

255,59

Ramos Parada Marc

047334342C

Fra. 201602081

17.3.2016

256,87

Rey Martínez Iván

045845944K

Fra. 201508668

30.10.2015

256,87

Rico Cantillo Paloma

76820063V

Fra. 201600668

22.1.2016

361,59

Riera Castro Bryan

Y02078303Z

Fra. 201409175

16.9.2014

255,59

Rojo Pombo María Asunción

078801196E

Fra. 201411161

14.11.2014

442,29

Rosillo Jiménez Francisco

046093418S

Fra. 201408840

5.9.2014

255,59

Vázquez Martínez Adrián

045905905K

Fra. 201409533

29.9.2014

255,59

Vázquez Varela Eduardo

044828960M

Fra. 201409542

29.9.2014

775,42

Vilares Tarrío Tania María

045960251H

Fra. 201411170

14.11.2014

401,94

Villar Carnota Álvaro

044833452N

Fra. 201508409

23.10.2015

267,00

World Travel Assist Europe, S.L.

B86654308

Fra. 201600126

11.1.2016

359,79

World Travel Assist Europe, S.L.

B86654308

Fra. 201600128

11.1.2016

255,59

World Travel Assist Europe, S.L.

B86654308

Fra. 201600130

11.1.2016

351,01

Yáñez Barragán Brayan Nicolás

049670883Z

Fra. 201500889

27.1.2015

255,59