Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 120 Luns, 27 de xuño de 2016 Páx. 27159

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Mar

ANUNCIO do 9 de xuño de 2016, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se notifica o inicio do expediente PSC-FE-0176/2015-PPM e doce máis.

De conformidade co disposto nos artigos 59.5º e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE núm. 285, do 27 de novembro), logo de intentada sen éxito a notificación persoal a través do servizo de Correos, notifícaselles ás persoas interesadas que se sinalan no anexo deste anuncio o inicio do expediente PSC-FE-0176/2015-PPM e doce máis.

A eficacia do acto queda supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único do Boletín Oficial del Estado, polo que o prazo para presentar alegacións se computará desde esa publicación.

As persoas interesadas poderán comparecer nas oficinas da sede da Xefatura Territorial da Consellería do Mar, sitas na avenida Gerardo Harguindey Banet, 2, Viveiro, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, para o coñecemento íntegro do acordo de inicio e constancia de tal coñecemento.

O procedemento desenvolverase de conformidade co principio de acceso permanente. Para estes efectos, en calquera momento do procedemento a persoa interesada ten dereito a coñecer o seu estado de tramitación e a acceder e obter copias dos documentos contidos nel, ao abeiro do artigo 3.1 do Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto (BOE núm. 189, do 9 de agosto).

Sen prexuízo do anterior, as persoas interesadas dispoñen dun prazo de quince (15) días para achegaren cantas alegacións, documentos ou informacións xulguen pertinentes e, de ser o caso, propoñeren proba concretando os medios de que pretendan valerse, segundo o disposto no artigo 16.1 do Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto.

De non efectuaren alegacións sobre o contido da iniciación do procedemento no prazo previsto no artigo 16.1 citado, a iniciación poderá ser considerada proposta de resolución, cos efectos previstos para esta nos artigos 18 e 19 do Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto, de conformidade co establecido no artigo 13.2 dese real decreto.

A Coruña, 9 de xuño de 2016

Juan Carlos Barreiro González
Xefe territorial da Coruña

ANEXO

Expediente: PSC-FE-0176/2015-PPM.

Persoa interesada: Mónica Martíns Varela.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ O Casal, 2, 2º esq., Mugardos.

Expediente: PSC-FE-0209/2015-PPM.

Persoa interesada: Francisco Salazar Suárez.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Fernando VI, bl. 1, 2º, Ferrol.

Expediente: PSC-FE-0222/2015-ORS.

Persoa interesada: Guillermo Goday Espantoso.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ María Pita, 6, 1º, A Gándara, Narón.

Expediente: PSC-FE-0223/2015-ORS.

Persoa interesada: Jesús Seoane Allegue.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Ameneiral, 7, 2º esq., Ferrol.

Expediente: PSC-FE-0229/2015-PPM.

Persoa interesada: Ángel Díaz Díaz.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Fonte da Greza, 1, 4º esq., Ferrol.

Expediente: PSC-FE-0231/2015-PPM.

Persoa interesada: Víctor Freire Teijeiro.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Maestro García Niebla, 21, 1º, Ferrol.

Expediente: PSC-FE-0234/2015-PPM.

Persoa interesada: Tamara Florido Anca.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Camino del Pino, 46, 1º, Narón.

Expediente: PSC-FE-0235/2015-PPM.

Persoa interesada: José Daniel Fraga Parga.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Cedeira, 3, 1º dta., Ferrol.

Expediente: PSC-FE-0237/2015-PPM.

Persoa interesada: Marco Antonio Filgueira Bouza.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Obispo Argaia Goicoechea, 23, 3º esq., Narón.

Expediente: PSC-FE-0239/2015-PPM.

Persoa interesada: Juan Ángel Moya Leira.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Catro Ventos, 65, Mugardos.

Expediente: PSC-FE-0240/2015-PPM.

Persoa interesada: Juan Luis Mayobre Romaus.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Euskadi, 4, baixo esq., Ferrol.

Expediente: PSC-FE-0247/2015-ORS.

Persoa interesada: Juan Carlos Vázquez Pichín.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: avenida Castelao, 6, bl. 37, 6º A, Ferrol.

Expediente: PSC-FE-0250/2015-PPM.

Persoa interesada: José Ángel Fontes Basanta.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: As Penas, 56, Brión.