Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 128 Xoves, 7 de xullo de 2016 Páx. 29022

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

CÉDULA do 22 de xuño de 2016, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se fan públicas varias resolucións correspondentes a solicitudes do Programa para a promoción do emprego autónomo dos anos 2015 e 2016.

Intentada a notificación destas resolucións segundo o disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, e ao non ser posible a súa práctica ao teren sido devoltas polo servizo de Correos, por medio desta cédula e segundo o disposto no número 5 do referido artigo e o establecido no artigo 61 do mesmo texto legal, notifícaselles ás persoas interesadas o contido das resolucións que figuran como anexo para que poidan ter coñecemento delas.

Estas resolucións poñen fin á vía administrativa e contra elas os interesados poderán interpor o recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, que comezará a contar a partir do día seguinte ao da publicación desta cédula no Diario Oficial de Galicia, ante o órgano competente da xurisdición contencioso-administrativa. Así mesmo, con anterioridade e con carácter potestativo, poderán interpor recurso de reposición no prazo dun mes, que comezará a contar a partir do día seguinte ao desta publicación, ante esta xefatura territorial, todo iso de conformidade co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, e na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

O interesado, durante ese prazo, poderá presentarse ante o Servizo de Emprego e Economía Social desta xefatura territorial, sito na avda. da Habana, 79-7º andar, Ourense, para os efectos de coñecer integramente o contido da resolución.

Ourense, 22 de xuño de 2016

Alonso Tomás Paz Doniz
Xefe territorial de Ourense

ANEXO

Nº de expediente: TR341D 2015/193-3.

Nome ou razón social: Rocío Fernández Cardero.

DNI/NIF/NIE/CIF: 44658795V.

Último domicilio coñecido: aldea Torrón-Panadería Europa, 2-baixo, 32500 O Carballiño, Ourense.

Tipo de axuda: subvención polo establecemento como persoa traballadora autónoma ou por conta propia.

Contido da resolución: revogatoria.

Orde da convocatoria das axudas: Orde do 12 de agosto de 2015 (DOG nº 157, do 19 de agosto).

Nº de expediente: TR341D 2015/330-3.

Nome ou razón social: Melodie Viéitez Sampayo.

DNI/NIF/NIE/CIF: 44656968F

Último domicilio coñecido: rúa Portocarreiro, travesía D, 3º B, 32002 Ourense.

Tipo de axuda: subvención para iniciativas de autoemprego xuvenil.

Contido da resolución: denegatoria.

Orde da convocatoria das axudas: Orde do 12 de agosto de 2015 (DOG nº 157, do 19 de agosto).

Nº de expediente: TR341D 2015/523-3.

Nome ou razón social: Francisco Javier Fernández González.

DNI/NIF/NIE/CIF: 32760384N.

Último domicilio coñecido: rúa Ervedelo, 29, 32002 Ourense.

Tipo de axuda: subvención polo establecemento como persoa traballadora autónoma ou por conta propia.

Contido da resolución: revogatoria.

Orde da convocatoria das axudas: Orde do 12 de agosto de 2015 (DOG nº 157, do 19 de agosto).

Nº de expediente: TR341D 2015/557-3.

Nome ou razón social: José Manuel Garrido Pérez.

DNI/NIF/NIE/CIF: 07488918A.

Último domicilio coñecido: rúa Peñeiral de Arriba, 11, C, 32911 San Cibrao das Viñas, Ourense.

Tipo de axuda: subvención polo establecemento como persoa traballadora autónoma ou por conta propia.

Contido da resolución: denegatoria.

Orde da convocatoria das axudas: Orde do 12 de agosto de 2015 (DOG nº 157, do 19 de agosto).

Nº de expediente: TR341D 2015/678-3.

Nome ou razón social: Ramón Leandro Arias Moreiras.

DNI/NIF/NIE/CIF: 34986817E.

Último domicilio coñecido: rúa Juan XXIII, 4-8º esquerda, 32003 Ourense.

Tipo de axuda: subvención polo establecemento como persoa traballadora autónoma ou por conta propia.

Contido da resolución: denegatoria.

Orde da convocatoria das axudas: Orde do 12 de agosto de 2015 (DOG nº 157, do 19 de agosto).

Nº de expediente: TR341D 2015/699-3.

Nome ou razón social: Susana Domínguez Bermúdez.

DNI/NIF/NIE/CIF: 40993753W.

Último domicilio coñecido: rúa Compostela, 9, 32894 Lobios, Ourense.

Tipo de axuda: subvención para iniciativas de autoemprego xuvenil.

Contido da resolución: denegatoria.

Orde da convocatoria das axudas: Orde do 12 de agosto de 2015 (DOG nº 157, do 19 de agosto).

Nº de expediente: TR341D 2015/700-3.

Nome ou razón social: Susana Domínguez Bermúdez.

DNI/NIF/NIE/CIF: 40993753W.

Último domicilio coñecido: rúa Compostela, 9, 32894 Lobios, Ourense.

Tipo de axuda: subvención polo establecemento como persoa traballadora autónoma ou por conta propia.

Contido da resolución: denegatoria.

Orde da convocatoria das axudas: Orde do 12 de agosto de 2015 (DOG nº 157, do 19 de agosto).

Nº de expediente: TR341D 2015/742-3.

Nome ou razón social: Diego Blanco Presas.

DNI/NIF/NIE/CIF: 44474514N.

Último domicilio coñecido: avenida Buenos Aires, 131, L 8, 32001 Ourense.

Tipo de axuda: subvención polo establecemento como persoa traballadora autónoma ou por conta propia.

Contido da resolución: denegatoria.

Orde da convocatoria das axudas: Orde do 12 de agosto de 2015 (DOG nº 157, do 19 de agosto).

Nº de expediente: TR341D 2015/744-3.

Nome ou razón social: Julián Alberto Nieto Godoy.

DNI/NIF/NIE/CIF: 34992425H.

Último domicilio coñecido: avenida Buenos Aires, 131, L 8, 32004 Ourense.

Tipo de axuda: subvención polo establecemento como persoa traballadora autónoma ou por conta propia.

Contido da resolución: denegatoria.

Orde da convocatoria das axudas: Orde do 12 de agosto de 2015 (DOG nº 157, do 19 de agosto).

Nº de expediente: TR341D 2016/102-3.

Nome ou razón social: Luis Cuberto González.

DNI/NIF/NIE/CIF: 36151142H.

Último domicilio coñecido: avenida de Buenos Aires, 220, 1º-D, 32004 Ourense.

Tipo de axuda: subvención para iniciativas de autoemprego xuvenil.

Contido da resolución: desistencia.

Orde da convocatoria das axudas: Orde do 28 de decembro de 2015 (DOG nº 247, do 29 de decembro).

Nº de expediente: TR341D 20165/171-3.

Nome ou razón social: Rosa Vila Cid.

DNI/NIF/NIE/CIF: 44453134E.

Último domicilio coñecido: avenida Celanova, 5, 6º J, A Valenzá, 32890 Barbadás, Ourense.

Tipo de axuda: subvención polo establecemento como persoa traballadora autónoma ou por conta propia.

Contido da resolución: denegatoria.

Orde da convocatoria das axudas: Orde do 28 de decembro de 2015 (DOG nº 247, do 29 de decembro).

Nº de expediente: TR341D 2016/248-3.

Nome ou razón social: José Antonio Requejo Santos.

DNI/NIF/NIE/CIF: 71279976D.

Último domicilio coñecido: rúa Francisco Llorens Díez, 9, 3º-1, 32002 Ourense.

Tipo de axuda: subvención polo establecemento como persoa traballadora autónoma ou por conta propia.

Contido da resolución: denegatoria.

Orde da convocatoria das axudas: Orde do 28 de decembro de 2015 (DOG nº 247, do 29 de decembro).