Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 131 Martes, 12 de xullo de 2016 Páx. 29838

II. Autoridades e persoal

c) Substitucións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ORDE do 8 de xullo de 2016 pola que se dispón que o secretario xeral técnico da Consellería de Economía, Emprego e Industria se encargue do despacho dos asuntos da Axencia Galega de Innovación.

O Decreto 78/2016, do 7 de xullo, dispón que cese, por petición propia, o director xeral da Axencia Galega de Innovación (Gain).

En canto non se proceda ao nomeamento do novo titular da dirección da Gain, cómpre adoptar as medidas oportunas para asegurar o correcto funcionamento deste ente instrumental e a resolución dos asuntos que se lle encomenden.

Por todo iso, en virtude das atribucións que me confire a Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

Artigo único

O desenvolvemento das accións e o exercicio das competencias da dirección da Axencia Galega de Innovación quédanlle encomendadas temporalmente e ata que se produza o nomeamento do seu titular ao secretario xeral técnico da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Disposición derradeira única

Esta orde terá efectos desde o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 8 de xullo de 2016

Francisco José Conde López
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria