Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 138 Xoves, 21 de xullo de 2016 Páx. 31741

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 13 de xullo de 2016, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se conceden subvencións ás entidades locais de Galicia para a promoción do uso da lingua galega, ao abeiro da convocatoria regulada na Orde do 31 de marzo de 2016.

A Orde do 31 de marzo de 2016 regula a convocatoria e a concesión de subvencións ás entidades locais de Galicia para a promoción do uso da lingua galega (DOG núm. 74, do 19 de abril).

Logo de ver os informes-proposta formulados pola comisión constituída ao abeiro do artigo 15 da dita convocatoria e polo órgano instrutor que recolle o artigo 13, e en virtude das facultades que me confire a disposición adicional da Orde do 25 de xaneiro de 2012, de delegación de competencias nos órganos superiores, directivos e periféricos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, esta secretaría xeral

RESOLVE:

Primeiro. A concesión de axudas, na contía que se indica, aos proxectos relacionados no anexo. Nesta relación inclúese a proposta que non se subvenciona polos motivos que aparecen baixo a epígrafe correspondente, de acordo cos criterios establecidos na Orde do 31 de marzo de 2016.

Segundo. De conformidade co artigo 4.2.b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno da Comunidade Autónoma de Galicia, e co previsto no Decreto 132/2006, de 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, a Secretaría Xeral fará públicos os datos relevantes referidos as axudas e subvencións concedidas, así como as sancións impostas aos beneficiarios.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, os interesados poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Secretaría Xeral de Política Lingüística, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 modificados pola Lei 4/1999, de 13 de xaneiro, de modificación da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, que resolverá por delegación do conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, de acordo co establecido na disposición adicional da Orde do 25 de xaneiro de 2012, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2016

Valentín García Gómez
Secretario xeral de Política Lingüística

ANEXO

Número de expediente

Entidade

Modalidade

Importe

Motivo da denegación

2016/000001-0

Concello de Ribadavia

Programas de dinamización lingüística

1.435 €

2016/000002-0

Concello de Fene

Programas de dinamización lingüística

1.376 €

2016/000003-0

Concello de Padrón

Programas de dinamización lingüística

1.552 €

2016/000004-0

Concello de Val do Dubra

Mantemento do servizo lingüístico

2.987 €

2016/000005-0

Concello de Dumbría

Mantemento do servizo lingüístico

3.221 €

2016/000006-0

Concello do Pereiro de Aguiar

Programas de dinamización lingüística

1.786 €

2016/000007-0

Concello de Xove

Programas de dinamización lingüística

1.625 €

2016/000008-0

Concello de Arteixo

Mantemento do servizo lingüístico

4.100 €

2016/000009-0

Concello de Sada

Creación dun servizo lingüístico

1.259 €

2016/000010-0

Agrupamento dos concellos de Boimorto, Arzúa e Sobrado dos Monxes

Mantemento do servizo lingüístico

4.680 €

2016/000011-0

Concello de Boqueixón

Mantemento do servizo lingüístico

4.275 €

2016/000012-0

Concello de Cangas

Programas de dinamización lingüística

1.318 €

2016/000013-0

Concello de Foz

Programas de dinamización lingüística

1.611 €

2016/000014-0

Concello de Oleiros

Mantemento do servizo lingüístico

4.451 €

2016/000015-0

Agrupamento dos Concellos de Xunqueira de Ambía e Nogueira de Ramuín

Creación dun servizo lingüístico

1.645 €

2016/000016-0

Concello de San Sadurniño

Programas de dinamización lingüística

307 €

2016/000017-0

Concello de Cambados

Programas de dinamización lingüística

1.552 €

2016/000018-0

Concello de Ribeira

Mantemento do servizo lingüístico

4.100 €

2016/000019-0

Concello de Vilaboa

Programas de dinamización lingüística

1.171 €

2016/000020-0

Concello de Láncara

Creación dun servizo lingüístico

0 €

Artigo 1

2016/000021-0

Concello de Muros

Mantemento do servizo lingüístico

2.899 €

2016/000022-0

Agrupamento dos Concellos de Miño e Vilarmaior

Mantemento do servizo lingüístico

3.843 €

2016/000023-0

Concello de Narón

Mantemento do servizo lingüístico

2.533 €

2016/000024-0

Concello de Culleredo

Mantemento do servizo lingüístico

1.874 €

2016/000025-0

Concello de Cedeira

Creación dun servizo lingüístico

1.698 €

2016/000026-0

Concello de Laxe

Programas de dinamización lingüística

641 €

2016/000027-0

Agrupamento de Concellos de Vilamarín e A Peroxa

Creación dun servizo lingüístico

3.228 €

2016/000028-0

Concello de Muxía

Programas de dinamización lingüística

1.303 €

2016/000029-0

Concello de Moaña

Mantemento do servizo lingüístico

3.734 €

2016/000030-0

Concello da Coruña

Mantemento do servizo lingüístico

4.568 €

2016/000031-0

Concello de Vedra

Programas de dinamización lingüística

1.933 €

2016/000032-0

Concello de Boiro

Mantemento do servizo lingüístico

3.602 €

2016/000033-0

Agrupamento dos Concellos de Castro Caldelas, San Xoán de Río, Parada de Sil, Montederramo e A Teixeira.

Creación dun servizo lingüístico

2.190 €

2016/000034-0

Concello de Vigo

Mantemento do servizo lingüístico

3.338 €

2016/000035-0

Mancomunidade de Municipios de Ordes

Mantemento do servizo lingüístico

5.617 €

2016/000036-0

Concello de Cee

Mantemento do servizo lingüístico

2.841 €

2016/000037-0

Concello de Vila de Cruces

Programas de dinamización lingüística

1.171 €

2016/000038-0

Concello de Santa Comba

Mantemento do servizo lingüístico

3.221 €

2016/000039-0

Concello de Ponteareas

Mantemento do servizo lingüístico

3.983 €

2016/000040-0

Concello de Fisterra

Mantemento do servizo lingüístico

3.221 €

2016/000041-0

Agrupamento dos Concellos de Carballedo, Chantada e San Cristovo de Cea

Creación dun servizo lingüístico

3.836 €

2016/000042-0

Concello de Pontevedra

Mantemento do servizo lingüístico

3.309 €

2016/000043-0

Concello de Vilagarcía de Arousa

Mantemento do servizo lingüístico

4.393 €

2016/000044-0

Concello de Barbadás

Programas de dinamización lingüística

1.772 €

2016/000045-0

Concello da Cañiza

Mantemento do servizo lingüístico

3.368 €

2016/000046-0

Concello de Bergondo

Programas de dinamización lingüística

1.933 €

2016/000047-0

Concello do Barco de Valdeorras

Programas de dinamización lingüística

1.757 €

2016/000048-0

Concello de Soutomaior

Programas de dinamización lingüística

1.435 €

2016/000049-0

Concello de Ames

Mantemento do servizo lingüístico

4.349 €

2016/000050-0

Concello de Silleda

Programas de dinamización lingüística

1.596 €

2016/000051-0

Concello de Betanzos

Mantemento do servizo lingüístico

3.807 €

2016/000052-0

Concello de Valga

Mantemento do servizo lingüístico

3.104 €

2016/000053-0

Concello de Ponteceso

Mantemento do servizo lingüístico

3.573 €

2016/000054-0

Concello de Malpica de Bergantiños

Programas de dinamización lingüística

1.713 €

2016/000055-0

Agrupamento dos Concellos de Campo Lameiro e Moraña

Programas de dinamización lingüística

1.867 €

2016/000056-0

Concello das Pontes de García Rodríguez

Mantemento do servizo lingüístico

2.269 €

2016/000057-0

Agrupamento dos Concellos de Bande, Entrimo, Lobeira, Lobios e Muíños

Programas de dinamización lingüística

1.883 €

2016/000058-0

Concello de Carral

Mantemento do servizo lingüístico

3.060 €

2016/000059-0

Concello de Abegondo

Mantemento do servizo lingüístico

3.514 €

2016/000060-0

Agrupamento dos Concellos da Baña e Negreira

Mantemento do servizo lingüístico

4.731 €

2016/000061-0

Agrupamento dos concellos de Outes e Lousame

Mantemento do servizo lingüístico

4.760 €

2016/000062-0

Agrupamento dos Concellos de Carnota e Mazaricos

Mantemento do servizo lingüístico

4.325 €

2016/000063-0

Concello de Cerceda

Programas de dinamización lingüística

1.801 €

2016/000064-0

Concello de Neda

Programas de dinamización lingüística

1.318 €

2016/000065-0

Concello de Marín

Programas de dinamización lingüística

1.376 €

2016/000066-0

Concello de Ourense

Mantemento do servizo lingüístico

4.568 €

2016/000067-0

Concello de Cabanas

Programas de dinamización lingüística

425 €

2016/000068-0

Concello de Cotobade

Programas de dinamización lingüística

1.581 €

2016/000069-0

Concello de Ferrol

Mantemento do servizo lingüístico

4.393 €

2016/000070-0

Concello do Pino

Programas de dinamización lingüística

454 €

2016/000071-0

Concello de Teo

Mantemento do servizo lingüístico

3.822 €

2016/000072-0

Concello do Carballiño

Mantemento do servizo lingüístico

4.100 €

2016/000073-0

Agrupamento dos Concellos de Melide, Santiso, Toques e Palas de Rei

Mantemento do servizo lingüístico

4.005 €

2016/000074-0

Concello de Redondela

Mantemento do servizo lingüístico

3.953 €

2016/000075-0

Concello de Sarria

Programas de dinamización lingüística

981 €

2016/000076-0

Concello de Mos

Programas de dinamización lingüística

1.420 €

2016/000077-0

Agrupamento dos concellos de Rois e Dodro

Mantemento do servizo lingüístico

4.064 €

2016/000078-0

Concello de Lalín

Programas de dinamización lingüística

1.786 €

2016/000079-0

Concello das Neves

Programas de dinamización lingüística

1.245 €

2016/000080-0

Concello de Brión

Programas de dinamización lingüística

1.420 €

2016/000081-0

Concello de Vilalba

Mantemento do servizo lingüístico

4.217 €

2016/000082-0

Concello de Camariñas

Programas de dinamización lingüística

469 €

2016/000083-0

Agrupamento dos Concellos da Pontenova e Trabada

Creación dun servizo lingüístico

3.533 €

2016/000084-0

Concello do Grove

Mantemento do servizo lingüístico

4.275 €

2016/000085-0

Agrupamento dos Concellos de Castrelo de Miño e Baños de Molgas

Creación dun servizo lingüístico

3.807 €

2016/000086-0

Concello de Bueu

Programas de dinamización lingüística

1.786 €

2016/000087-0

Concello de Celanova

Programas de dinamización lingüística

1.728 €

2016/000088-0

Concello de Ribadumia

Programas de dinamización lingüística

1.625 €

2016/000089-0

Concello de Cabana de Bergantiños

Programas de dinamización lingüística

1.303 €

2016/000090-0

Agrupamento dos Concellos de Vimianzo e Zas

Creación dun servizo lingüístico

3.928 €

2016/000091-0

Concello de Ponte Caldelas

Programas de dinamización lingüística

1.000 €

2016/000092-0

Concello de Coristanco

Programas de dinamización lingüística

987 €

2016/000093-0

Concello de Cuntis

Programas de dinamización lingüística

1.288 €

2016/000094-0

Concello de Carballo

Mantemento do servizo lingüístico

3.338 €

2016/000095-0

Concello de Poio

Programas de dinamización lingüística

761 €