Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 144 Luns, 1 de agosto de 2016 Páx. 33924

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 15 de xullo de 2016, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se fai pública a formalización do contrato de servizos correspondente ao expediente 8/2016.

En cumprimento do establecido no artigo 154 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público, faise pública a formalización do seguinte contrato administrativo:

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Secretaría Xeral da Emigración.

b) Dependencia que tramita o expediente: Subdirección Xeral de Xestión Económico-Administrativa e do Retorno.

c) Número de expediente: 8/2016.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: servizos.

b) Descrición do obxecto: servizo de desprazamento dos participantes do programa Reencontros na terra.

c) Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG núm. 93, do 18 de maio de 2016.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: ordinaria e documentalmente simplificada.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma: a oferta máis vantaxosa segundo os criterios de valoración detallados no prego de cláusulas administrativas particulares.

4. Orzamento base de licitación: 178.076 €, máis 1.924 € de IVE.

5. Formalización do contrato.

a) Data de adxudicación: 6 de xullo de 2016.

b) Data de formalización do contrato: 14 de xullo de 2016.

c) Empresa adxudicataria: Viajes Halcón, S.A.U.

d) Importe de adxudicación: importe total: 165.045 €.

Santiago de Compostela, 15 de xullo de 2016

Antonio Rodríguez Miranda
Secretario xeral da Emigración