Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 152 Xoves, 11 de agosto de 2016 Páx. 36028

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 15 de xullo de 2016 pola que se fai pública a adxudicación e formalización da contratación administrativa especial, en trece lotes, da execución da programación das actividades de educación non formal da Campaña de Verán 2016 (expediente 8/2016, documentalmente simplificada).

En cumprimento do disposto no artigo 154 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público, faise pública a adxudicación e a formalización do seguinte contrato administrativo.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Consellería de Política Social.

b) Dependencia que tramitou o expediente: Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

c) Número de expediente: 8/2016.

d) Perfil do contratante: www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=25912.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contratación administrativa especial.

b) Descrición: o seu obxecto é a execución da programación das actividades de educación non formal, entendidas como o conxunto de actividades xuvenís de carácter cultural, ambiental, deportivo, de tempo libre, de voluntariado e outras vinculadas á temática concreta de cada campamento correspondente á Campaña de Verán 2016, nas diversas instalacións dependentes da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

c) División por lotes e número.

• Lote núm. 1: albergue xuvenil Mariña Española (Bergondo).

• • Lote núm. 2: albergue xuvenil Gandarío (Bergondo).

• Lote núm. 3: campamento xuvenil Espiñeira (Boiro).

• Lote núm. 4: campamento xuvenil Virxe de Loreto (Porto do Son).

• Lote núm. 5: campamento xuvenil de Furelos (Melide).

• Lote núm. 6: albergue xuvenil de Area (Viveiro).

• Lote núm. 7: albergue xuvenil Benigno Quiroga (Portomarín).

• Lote núm. 8: campamento xuvenil A Devesa (Ribadeo).

• Lote núm. 9: campamento xuvenil Os Chacotes (Palas de Rei).

• Lote núm. 10: campamento xuvenil Penedos de Xacinto (Entrimo).

• Lote núm. 11: albergue xuvenil As Sinas (Vilanova de Arousa).

• Lote núm. 12: campamento de Pontemaril (Forcarei).

• Lote núm. 13: campamento da illa de Ons (Bueu).

d) Medio de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia, núm. 75, do 20 de abril de 2016.

3. Tramitación e procedemento de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

4. Orzamento base de licitación: o orzamento máximo da licitación, dividido nos lotes que se especifican a continuación, ascende á cantidade de novecentos oitenta e tres mil novecentos euros (983.900,00 €), ao cal se lle engaden noventa e oito mil trescentos noventa euros (98.390,00 €) en concepto de IVE (10 %), polo que o importe total do expediente de gasto é dun millón oitenta e dous mil douscentos noventa euros (1.082.290,00 €).

• Lote núm. 1: 80.600,00 €, máis 8.060,00 € correspondentes ao IVE.

• Lote núm. 2: 100.000,00 €, máis 10.000,00 € correspondentes ao IVE.

• Lote núm. 3: 69.300,00 €, máis 6.930,00 € correspondentes ao IVE.

• Lote núm. 4: 76.800,00 €, máis 7.680,00 € correspondentes ao IVE.

• Lote núm. 5: 55.100,00 €, máis 5.510,00 € correspondentes ao IVE.

• Lote núm. 6: 81.100,00 €, máis 8.110,00 € correspondentes ao IVE.

• Lote núm. 7: 53.200,00 €, máis 5.320,00 € correspondentes ao IVE.

• Lote núm. 8: 97.500,00 €, máis 9.750,00 € correspondentes ao IVE.

• Lote núm. 9: 56.100,00 €, máis 5.610,00 € correspondentes ao IVE.

• Lote núm. 10: 57.600,00 €, máis 5.760,00 € correspondentes ao IVE.

• Lote núm. 11: 90.000,00 €, máis 9.000,00 € correspondentes ao IVE.

• Lote núm. 12: 120.500,00 €, máis 12.050,00 € correspondentes ao IVE.

• Lote núm. 13: 46.100,00 €, máis 4.610,00 € correspondentes ao IVE.

5. Adxudicación e formalización:

5.1. Lote 1.

a) Data de adxudicación: 15 de xuño de 2016.

b) Contratista: A Billarda, S.R.L.

c) Data de formalización: 22 de xuño de 2016.

d) Importe de adxudicación: 55.388,00 €, máis 5.538,00 € correspondentes ao IVE.

5.2. Lote 2.

a) Data de adxudicación: 15 de xuño de 2016.

b) Contratista: Hebe Sport, S.L.

c) Data de formalización: 28 de xuño de 2016.

d) Importe de adxudicación: 77.743,66 €, máis 7.774,37 € correspondentes ao IVE.

5.3. Lote 3.

a) Data de adxudicación: 15 de xuño de 2016.

b) Contratista: Hebe Sport, S.L.

c) Data de formalización: 28 de xuño de 2016.

d) Importe de adxudicación: 51.976,57 €, máis 5.197,66 € correspondentes ao IVE.

5.4. Lote 4.

a) Data de adxudicación: 15 de xuño de 2016.

b) Contratista: Marexada. Deporte, Lecer e Cultura, S.L.

c) Data de formalización: 27 de xuño de 2016.

d) Importe de adxudicación: 62.898,90 €, máis 6.289,89 € correspondentes ao IVE.

5.5. Lote 5.

a) Data de adxudicación: 21 de xuño de 2016.

b) Contratista: Marexada. Deporte, Lecer e Cultura, S.L.

c) Data de formalización: 27 de xuño de 2016.

d) Importe de adxudicación: 39.899,90 €, máis 3.989,99 € correspondentes ao IVE.

5.6. Lote 6.

a) Data de adxudicación: 21 de xuño de 2016.

b) Contratista: Marexada. Deporte, Lecer e Cultura, S.L.

c) Data de formalización: 27 de xuño de 2016.

d) Importe de adxudicación: 59.973,40 €, máis 5.997,34 € correspondentes ao IVE.

5.7. Lote 7.

a) Data de adxudicación: 15 de xuño de 2016.

b) Contratista: Vida Láctea, S.L.U.

c) Data de formalización: 27 de xuño de 2016.

d) Importe de adxudicación: 32.495,00 €, máis 3.249,50 € correspondentes ao IVE.

5.8. Lote 8.

a) Data de adxudicación: 15 de xuño de 2016.

b) Contratista: Vida Láctea, S.L.U.

c) Data de formalización: 27 de xuño de 2016.

d) Importe de adxudicación: 61.400,00 €, máis 6.140,00 € correspondentes ao IVE.

5.9. Lote 9.

a) Data de adxudicación: 15 de xuño de 2016.

b) Contratista: Vida Láctea, S.L.U.

c) Data de formalización: 27 de xuño de 2016.

d) Importe de adxudicación: 38.490,00 €, máis 3.849,00 € correspondentes ao IVE.

5.10. Lote 10.

a) Data de adxudicación: 21 de xuño de 2016.

b) Contratista: Vida Láctea, S.L.U.

c) Data de formalización: 27 de xuño de 2016.

d) Importe de adxudicación: 42.990,00 €, máis 4.299,00 € correspondentes ao IVE.

5.11. Lote 11.

a) Data de adxudicación: 15 de xuño de 2016.

b) Contratista: Marexada. Deporte, Lecer e Cultura, S.L.

c) Data de formalización: 27 de xuño de 2016.

d) Importe de adxudicación: 67.824,70 €, máis 6.782,47 € correspondentes ao IVE.

5.12. Lote 12.

a) Data de adxudicación: 15 de xuño de 2016.

b) Contratista: Aventurocio de Galicia, S.L.

c) Data de formalización: 21 de xuño de 2016.

d) Importe de adxudicación: 72.913,37 €, máis 7.291,34 € correspondentes ao IVE.

5.13. Lote 13.

a) Data de adxudicación: 15 de xuño de 2016.

b) Contratista: Galicia Multigestión Deportiva, S.L.

c) Data de formalización: 30 de xuño de 2016.

d) Importe de adxudicación: 31.150,00 €, máis 3.115,00 € correspondentes ao IVE.

Santiago de Compostela, 15 de xullo de 2016

O conselleiro de Política Social
P.D. (Artigo 1 da Orde do 3.3.2016)
Francisco Javier Abad Pardo
Secretario xeral técnico de Política Social