Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 152 Xoves, 11 de agosto de 2016 Páx. 36002

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela

EDICTO (385/2013).

Eu, María Teresa Vázquez Abades, letrada da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela, fago saber que mediante resolución ditada no día da data, no proceso seguido por instancia de José Antonio Prieto Nieves contra Construcciones Metálicas Carreira, S.L., Instituto Nacional da Seguridade Social e Mutua Fremap, en reclamación por Seguridade Social, rexistrado co número de Seguridade Social 385/2013, se acordou, en cumprimento do que dispón o artigo 59 da Lei reguladora da xurisdición social, citar a Construcciones Metálicas Carreira, S.L., en ignorado paradoiro, co fin de que compareza o día 12 de setembro de 2016, ás 10.50 horas, na planta baixa, sala 1, edificio na rúa Berlín, para a celebración dos actos de conciliación e, de ser o caso, xuízo. Poderá comparecer persoalmente ou mediante persoa legalmente apoderada e deberá acudir con todos os medios de proba de que intente valerse, coa advertencia de que é única convocatoria e que os ditos actos non se suspenderán por falta inxustificada de asistencia.

Advírteselle á destinataria que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo no suposto da comunicación das resolucións que sexan auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

No caso de que pretenda comparecer ao acto do xuízo asistida de avogado ou representada tecnicamente por graduado social colexiado, ou representada por procurador, porá esta circunstancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para o xuízo, con obxecto de que, trasladada tal intención ao demandante, poida este estar representado tecnicamente por graduado social colexiado ou representado por procurador, designar avogado noutro prazo igual ou solicitar a súa designación a través da quenda de oficio. A falta de cumprimento destes requisitos supón a renuncia da parte ao dereito de valerse no acto de xuízo de avogado, procurador ou graduado social colexiado.

Para que lle sirva de citación a Construcciones Metálicas Carreira, S.L., expídese esta cédula para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 18 de xullo de 2016

A letrada da Administración de xustiza