Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 153 Venres, 12 de agosto de 2016 Páx. 36141

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias, pola que se ordena a publicación do acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia en relación coa Lei 37/2015, do 29 de setembro, de estradas.

Consonte o establecido no artigo 33 da Lei orgánica 2/1979, do 3 de outubro, do Tribunal Constitucional, esta dirección xeral dispón a publicación do acordo que figura como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 27 de xullo de 2016

Blanca García-Señoráns Álvarez
Directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

ANEXO
Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral
do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia en relación cos artigos 4.8,
letras b) e c), e 5 da Lei 37/2015, do 29 de setembro, de estradas

A Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia adoptou o seguinte acordo:

1. De conformidade coas negociacións previas mantidas polo grupo de traballo constituído por acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia, do día 9 de decembro de 2015, para o estudo e a proposta de solución de discrepancias competenciais manifestadas en relación con determinados preceptos da Lei 37/2015, do 29 de setembro, de estradas, ambas as partes considéranas liquidadas en relación cos artigos 4.8, letras b) e c), e 5 nos seguintes termos:

a) En relación coas discrepancias manifestadas á achega do artigo 4.8, letras b) e c), ambas as partes entenden que eses preceptos deben interpretarse en relación co disposto na disposición adicional terceira da lei, respecto das estradas de titularidade estatal, de maneira que sempre serán orzamento para o cambio efectivo de titularidade, nestes supostos, os acordos oportunos coa Comunidade Autónoma.

b) En relación co artigo 5, ambas as partes entenden que este precepto debe interpretarse no sentido de que a efectividade da cesión das vías requirirá, en conexión coa interpretación contida na letra anterior, o acordo de ambas as administracións.

2. En razón ao acordo alcanzado, ambas as partes coinciden en considerar resoltas as discrepancias manifestadas e concluída a controversia exposta en relación cos artigos 4.8, letras b) e c), e 5.

3. Comunicar este acordo ao Tribunal Constitucional para os efectos previstos no artigo 33.2 da Lei orgánica 2/1979, do 3 de outubro, do Tribunal Constitucional, así como inserir o presente acordo no Boletín Oficial del Estado e no Diario Oficial de Galicia.

Madrid, 22 de xuño de 2016

Cristóbal Montoro Romero

Ministro de Facenda e Administracións Públicas

Alfonso Rueda Valenzuela

Vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza