Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 153 Venres, 12 de agosto de 2016 Páx. 36337

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Mar

ANUNCIO do 28 de xullo de 2016, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se notifica o inicio do expediente PSC-FE-0096/2016-PPM e doce máis.

De conformidade co disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE núm. 285, do 27 de novembro), logo de ser intentada sen éxito a notificación persoal a través do servizo de Correos, notifícaselles as persoas interesadas que se sinalan no anexo deste anuncio, o inicio do expediente PSC-FE-0096/2016-PPM e doce máis.

A eficacia do acto queda supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único do Boletín Oficial del Estado, polo que o prazo para presentar alegacións computarase desde esa publicación.

As persoas interesadas poderán comparecer nas oficinas da sede da Xefatura Territorial da Consellería do Mar, sitas na avenida Gerardo Harguindey Banet, 2, Viveiro, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, para o coñecemento íntegro do acordo de inicio e constancia de tal coñecemento.

O procedemento desenvolverase de conformidade co principio de acceso permanente. Para estes efectos, en calquera momento do procedemento, a persoa interesada ten dereito a coñecer o seu estado de tramitación e a acceder e obter copias dos documentos contidos nel, ao abeiro do artigo 3.1 do Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto (BOE núm. 189, do 9 de agosto).

Sen prexuízo do anterior, as persoas interesadas dispoñen dun prazo de quince (15) días para achegar cantas alegacións, documentos ou informacións xulguen pertinentes e, de ser o caso, propoñer proba concretando os medios de que pretenda valerse, segundo o disposto no artigo 16.1 do Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto.

De non efectuar alegacións sobre o contido da iniciación do procedemento no prazo previsto no artigo 16.1 citado, a iniciación poderá ser considerada proposta de resolución, cos efectos previstos para esta nos artigos 18 e 19 do Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto, de conformidade co establecido no artigo 13.2 dese real decreto.

A Coruña, 28 de xullo de 2016

Juan Carlos Barreiro González
Xefe territorial da Coruña

ANEXO

Expediente: PSC-FE-0096/2016-PPM.

Persoa interesada: Martín Reyes Loira.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: estr. Gándara, 70, 1º A, Narón.

Expediente: PSC-FE-0116/2016-PPM.

Persoa interesada: Juan Antonio Castro Yáñez.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: avenida Marqués de Figueroa, 29, Fene.

Expediente: PSC-FE-0121/2016-PPM.

Persoa interesada: José Antonio Castiñeira Casavieja.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Soto, ptl. 1-3, 1º A, Ferrol.

Expediente: PSC-FE-0146/2016-PPM.

Persoa interesada: Nuno Manuel Oliveira Mariño.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ 19 de Febreiro, 6, ptl. 3, 2º esqd., Serantes, Ferrol.

Expediente: PSC-FE-0150/2016-PPM.

Persoa interesada: Pablo Pérez Villaverde.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Enrique Granados, 41, ptl. 2, 2º esqd., Ferrol.

Expediente: PSC-FE-0154/2016-PPM.

Persoa interesada: Eliseo Suárez Gabarres.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: lg. Pazos, 48, Serantes, Ferrol.

Expediente: PSC-FE-0155/2016-PPM.

Persoa interesada: María Encarnación Gabarres Camacho.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: lg. Pazos, 48, Serantes, Ferrol.

Expediente: PSC-FE-0156/2016-PPM.

Persoa interesada: Tamara Florido Anca.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: avenida Souto Vizoso, 62, 1º, Ferrol.

Expediente: PSC-FE-0157/2016-PPM.

Persoa interesada: Saray Salazar Conchado.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Choipo, 8, baixo dta., Ferrol.

Expediente: PSC-FE-0158/2016-PPM.

Persoa interesada: Isabel Suárez Vega.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ As Pontes, 2, 1º dta., Ferrol.

Expediente: PSC-FE-0164/2016-PPM.

Persoa interesada: Raquel Reyes Fernández-Fernández.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Ceñeira, 8, baixo dta., Ferrol.

Expediente: PSC-FE-0166/2016-PPM.

Persoa interesada: Cipriano Balseiro Anca.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: lg. Fábrica do Monte, 14, Neda.

Expediente: PSC-FE-0169/2016-PPM.

Persoa interesada: Guillermo Goday Espantoso.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ María Pita, 6, 1º, A Gándara, Narón.