Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 155 Xoves, 18 de agosto de 2016 Páx. 36894

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

ANUNCIO do 8 de xullo de 2016, do Servizo de Mobilidade de Pontevedra, polo que se notifican os acordos de incoación de expedientes sancionadores en materia de transportes terrestres devoltos polo servizo de Correos porque, intentada a notificación, non se puido efectuar (expediente PO-00067-O-2016 e dezaseis máis).

A persoa titular do Servizo de Mobilidade da Xefatura Territorial de Pontevedra acordou a incoación dos expedientes sancionadores número PO-00067-O-2016 e dezaseis máis por infracción da normativa sobre transporte terrestre.

Intentada a notificación do acordo de incoación por correo certificado con xustificante de recepción no domicilio que consta no correspondente expediente sancionador, esta foi devolta polo servizo de Correos. Por este motivo e de conformidade co artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, a notificación efectúase por medio dun anuncio publicado no Boletín Oficial del Estado (BOE), que previamente se publica no Diario Oficial de Galicia. En consecuencia, mediante este anuncio notifícanse os acordos de incoación ditados ás persoas interesadas.

Infórmaselles que os expedientes sancionadores están á súa disposición nas oficinas do Servizo de Mobilidade da Xefatura Territorial de Pontevedra.

Outorgáselles un prazo quince (15) días hábiles contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE para alegar o que consideren conveniente, presentando ou propoñendo as probas que consideren oportunas.

No suposto de que decida voluntariamente pagar a sanción antes de que transcorran trinta (30) días contados desde o seguinte ao da publicación do presente anuncio no BOE, a súa contía reducirase nun 30 % na forma prevista no artigo 146.3 da Lei 16/1987, do 30 de xullo, de ordenación dos transportes terrestres. A realización do dito pagamento implica a conformidade cos feitos denunciados, a renuncia a formular alegacións por parte da persoa interesada e a terminación do procedemento sancionador.

Pontevedra, 8 de xullo de 2016

José Jorge Martínez Fernández
Xefe do Servizo de Mobilidade de Pontevedra

ANEXO

Expediente

Matrícula

Denunciado

DNI/CIF

Infracción denunciada

Data-Hora-Estrada-p.q..

Precepto cualificador

Precepto sancionador

Sanción proposta

PO-00067-O-2016

PO-0149-BK

Distribuciónes Marmel, C.B.

E27744614

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de título habilitante.

3.8.2015; 4.55; N-550; 115,1

Art. 140.1 LOTT

Art. 141.25 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT

Art. 143.1.f) LOTT

801 euros

PO-00597-S-2016

PO-4897-BN

Patricia Osorio Álvarez

36149773Y

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de título habilitante.

24.9.2015; 7.55; rúa Venezuela

Art. 140.1 LOTT

Art. 141.25 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT

Art. 143.1.f) LOTT

801 euros

PO-00996-O-2016

9646-FVW

Xanela Inversiones, S.L.

B36531671

Realizar transporte público de mercadorías carecendo de título habilitante.

4.11.2015; 20.45; PO-531; 3,3

Art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.i) LOTT

4.001 euros

PO-00997-O-2016

9646-FVW

Xanela Inversiones, S.L.

B36531671

A carencia a bordo do vehículo das follas de rexistro dos tempos de condución e descanso xa utilizadas ou dos documentos de impresión que resulte obrigatorio levar, con independencia do tipo de tacógrafo, analóxico ou dixital, que se estea utilizando.

4.11.2015; 20.45; PO-531; 3,5

Art. 140.35 LOTT

Art. 143.1.g) LOTT

1.001 euros

PO-01085-O-2016

2463-GMJ

Jorge Daniel Maquieira Carreiro

36129630B

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de título habilitante.

12.11.2015; 12.00; AP-9; 137,5

Art. 140.1 LOTT

Art. 141.25 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT

Art. 143.1.f) LOTT

801 euros

PO-01399-S-2016

0045-DNZ

Distribuc. de Bebidas Jesara, S.L.

B36357119

Diminución do descanso semanal normal en máis de 3 horas. Igual ou superior a 36 horas e inferior a 42 horas.

1.12.2015; 7.45; Rúa Venezuela

Art. 141.24.5 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401 euros

PO-01585-O-2016

2463-GMJ

Jorge Daniel Maquieira Carreiro

36129630B

El exceso igual o superior al 15 %e inferior al 25 % sobre la MMA total en vehículos con MMA hasta 12 toneladas. Exceso de peso igual o superior al 17 %.

12.11.2015; 11.29; AP-9; 137,5

Art. 141.2 LOTT

Art. 143.1.f) LOTT

850 euros

PO-01589-S-2016

S-3908-AP

Transfrilog, S.L.U.

B39718960

A retirada non autorizada das follas de rexistro cando iso non afecte os datos rexistrados.

3.12.2015; 9.50; Ribeira do Berbés con San Francisco

Art. 142.3 LOTT

Art. 143.1.c) LOTT

301 euros

PO-01590-S-2016

S-3908-AP

Transfrilog, S.L.U.

B39718960

O inadecuado funcionamento imputable ao transportista do tacógrafo, ou dalgún dos seus elementos.

3.12.2015; 9.50; Ribeira do Berbés con San Francisco

Art. 140.33 LOTT

Art. 143.1.g) LOTT

1.001 euros

PO-01605-S-2016

5086-CBV

Armando y Enrique Distribuciones, S.L.

B27735968

A realización de transporte privado carecendo de autorización.

24.12.2015; 10.35; travesía de Vigo con rúa Aragón

Art. 141.14 LOTT

Art. 143.1.e) LOTT

601 euros

PO-01704-O-2016

7264-GDC

Trami Trucks World

B70307293

A carencia a bordo do vehículo das follas de rexistro dos tempos de condución e descanso xa utilizadas ou dos documentos de impresión que resulte obrigatorio levar, con independencia do tipo de tacógrafo, analóxico ou dixital, que se estea utilizando.

7.1.2016; 20.25; PO-531; 4,5

Art. 140.35 LOTT

Art. 143.1.g) LOTT

1.001 euros

PO-01781-O-2016

6496-HBH

Trami Trucks World

B70307293

A carencia a bordo do vehículo das follas de rexistro dos tempos de condución e descanso xa utilizadas ou dos documentos de impresión que resulte obrigatorio levar, con independencia do tipo de tacógrafo, analóxico ou dixital, que se estea utilizando.

13.1.2016; 9.15; AP-9; 137,5

Art. 140.35 LOTT

Art. 143.1.g) LOTT

1.001 euros

PO-01784-O-2016

6496-HBH

Trami Trucks World

B70307293

A carencia a bordo do vehículo das follas de rexistro dos tempos de condución e descanso xa utilizadas ou dos documentos de impresión que resulte obrigatorio levar, con independencia do tipo de tacógrafo, analóxico ou dixital, que se estea utilizando.

13.1.2016; 9.45; AP-9; 137,5

Art. 140.35 LOTT

Art. 143.1.g) LOTT

1.001 euros

PO-01894-O-2016

0664-GCB

Mugartegui Fernández, Alberto José

52887793Y

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de título habilitante.

2.2.2016; 7.56; A-55; 4,0

Art. 140.1 LOTT

Art. 141.25 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT

Art. 143.1.f) LOTT

801 euros

PO-02048-O-2016

6494-HBH

Trami Trucks World

B70307293

Diminución do descanso diario reducido en máis de 2 horas (sobre 9 horas). Atenuante. Igual ou superior a 6 horas e inferior a 7 horas.

6.2.2016; 12.46; N-541; 82,1

Art. 141.25 LOTT

Art. 140.37.5 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401 euros

PO-02049-O-2016

6494-HBH

Trami Trucks World

B70307293

Non levar inserida no tacógrafo o cartón de condutor ou a folla de rexistro dos tempos de condución e descanso, cando iso resulte esixible ou facelo de forma incorrecta. Ou non efectuar os documentos impresos ao comezo e á finalización da viaxe nos supostos de deterioración ou mal funcionamento do cartón de condutor ou no caso de que esta non obre en poder seu.

6.2.2016; 12.46; N-541; 82,1

Art. 140.22 LOTT

Art. 143.1.h) LOTT

2.001 euros

PO-02050-O-2016

6494-HBH

Trami Trucks World

B70307293

Insuficiente papel de impresión no vehículo.

6.2.2016; 12.46; N-541; 82,1

Art. 142.3 LOTT

Art. 143.1.c) LOTT

301 euros