Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 156 Venres, 19 de agosto de 2016 Páx. 37009

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

ORDE do 12 de agosto de 2016 pola que se amplía o prazo de execución establecido na Orde do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da silvicultura en bosques no medio rural, en concorrencia competitiva, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2016.

A Orde da Consellería do Medio Rural do 28 de decembro de 2015 (DOG núm. 248, do 30 de decembro) establece as bases reguladoras das axudas para o fomento da silvicultura en bosques no medio rural, en concorrencia competitiva, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e convócaas para o ano 2016.

No artigo 16.1 da orde establécese como prazo de xustificación das actuacións subvencionadas o 15 de novembro de 2016. Tendo en conta a singularidade dos traballos silvícolas e a dificultade de execución en época de máximo risco de incendio forestal, cómpre aumentar o prazo da dita xustificación do remate das actuacións subvencionadas ata o 30 de decembro de 2016, inclusive.

En consecuencia, de acordo co disposto no artigo 30.I.1 do Estatuto de autonomía de Galicia e en uso das competencias que me confire a Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta de Galicia e da súa presidencia,

DISPOÑO:

Artigo único

Ampliar ata o 30 de decembro de 2016, inclusive, o prazo de xustificación das actuacións subvencionadas establecido no artigo 16.1 da Orde da Consellería do Medio Rural do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da silvicultura en bosques no medio rural, en concorrencia competitiva, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2016.

Disposición derradeira única

A presente orde producirá efectos a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 12 de agosto de 2016

Ángeles Vázquez Mejuto
Conselleira do Medio Rural